4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/39


Az Elsőfokú Bíróság 2009. április 28-i végzése — Tailor kontra OHIM (jobb oldali farzseb)

(T-283/07. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy - Jobb oldali farzsebet ábrázoló ábrás közösségi védjegy bejelentése - Feltétlen kizáró ok - Megkülönböztető képesség hiánya - A 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja - Jogilag nyilvánvalóan teljesen megalapozatlan kereset”)

2009/C 153/76

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Tom Tailor GmbH (Hamburg, Németország) (képviselők: S.O. Gillert, K. Vanden Bossche és F. Schiwek ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: G. Schneider meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának egy jobb oldali farzsebet ábrázoló ábrás közösségi védjegy lajstromozására vonatkozó, 2007. május 15-i határozatával (R 668/2006-1. sz. ügy) szemben benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet mint jogilag nyilvánvalóan teljesen megalapozatlant elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a Tom Tailor GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 235., 2007.10.6.