4.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 153/39


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 28.4.2009 — Tailor v. SMHV (oikea takatasku)

(Asia T-283/07) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Hakemus oikeaa takataskua esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Ehdoton hylkäysperuste - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta - Selvästi täysin perusteeton kanne)

2009/C 153/76

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Tom Tailor GmbH (Hampuri, Saksa) (edustajat: asianajajat S. O. Gillert, K. Vanden Bossche ja F. Schiwek)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamies: G. Schneider)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamiskanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 15.5.2007 tekemästä päätöksestä (asia R 668/2006-1), joka koskee oikeaa takataskua esittävän kuviomerkin rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi

Määräysosa

1)

Kanne hylätään selvästi täysin perusteettomana.

2)

Tom Tailor GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 235, 6.10.2007.