Okvirna odluka o suzbijanju određenih oblika i načina izražavanja rasizma i ksenofobije kazneno-pravnim sredstvima

Svrha ove Okvirne odluke je osigurati da su određene pojave rasizma i ksenofobije kažnjive učinkovitim, razmjernim i odvraćajućim kaznenim sankcijama diljem Europske unije (EU). Nadalje, cilj odluke je poboljšati i potaknuti sudsku suradnju u ovom području.

DOKUMENT

Okvirna odluka Vijeća 2008/913/PUP od 28. studenog o suzbijanju određenih obrazaca i izraza rasizma i ksenofobije kazneno-pravnim sredstvima.

SAŽETAK

Nastavno na Zajedničku akciju 96/443/PUP, ova Okvirna odluka predviđa usklađivanje zakona i propisa država EU-a o kaznenim djelima koja uključuju određenu pojavu rasizma i ksenofobije. Određene ozbiljne pojave rasizma i ksenofobije moraju predstavljati kazneno djelo u svim državama EU-a i biti kažnjive učinkovitim, razmjernim i odvraćajućim kaznenim sankcijama.

Ova Okvirna odluka primjenjuje se na sva kaznena djela počinjena:

„Govor mržnje”

Određeni oblici ponašanja kako su definirani u nastavku kažnjivi su kao kaznena djela:

Poticanje i pomaganje u izvršenju navedenih kaznenih djela je također kažnjivo.

Države EU-a moraju osigurati da su navedena kaznena djela kažnjiva:

S obzirom na pravne osobe, kazne moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće i moraju se sastojati od kaznenih ili ne-kaznenih sankcija. Nadalje, pravne osobe mogu se kazniti:

Pokretanje istrage ili kaznenog progona kaznenih djela rasizma i ksenofobije ne ovisi o prijavi ili optužbi žrtve.

„Zločin iz mržnje”

U svim slučajevima, rasistička ili ksenofobična motivacija smatrat će se otegotnom okolnošću ili, kao alternativa, sudovi moraju moći takvu motivaciju uzeti u obzir prilikom utvrđivanja primjenjivih kazni.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Okvirna odluka 2008/913/PUP

6.12.2008.

28.11.2010.

SL L 328 od 6.12.2008.

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Europske komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Okvirne odluke Vijeća 2008/913/PUP o suzbijanju određenih oblika i načina izražavanja rasizma i ksenofobije kazneno-pravnim sredstvima [ COM(2014) 27 final od 27.1.2014 - nije objavljeno u Službenom listu].

U izvješću se naglašava činjenica da niz država EU-a nije u potpunosti i/ili ispravno transponiralo sve odredbe Okvirne odluke, posebice u odnosu na kaznena djela poricanja, opraštanja i grubog umanjenja određenih međunarodnih kaznenih djela.

Većina država EU-a ima odredbe koje kriminaliziraju javno poticanje na nasilje i mržnju uzrokovane rasizmom i ksenofobijom, ali niz država u potpunosti ne transponira kaznena djela obuhvaćena Okvirnom odlukom. Također postoje razlike u odnosu na pristup rasističkoj i ksenofobičnoj motivaciji, odgovornošću pravnih osoba i nadležnošću.

Komisija provodi bilateralne dijaloge s državama EU-a tijekom 2014. godine kako bi se osiguralo potpuno i ispravno prenošenje Odluke.

Posljednje ažuriranje 15.06.2014