4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/5


A Bíróság (nagytanács) 2009. május 19-i ítélete (a Verwaltungsgericht des Saarlandes [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Apothekerkammer des Saarlandes, Marion Schneider, Michael Holzapfel, Fritz Trennheuser, Deutscher Apothekerverband eV (C-171/07), Helga Neumann-Seiwert (C-172/07) kontra Saarland, Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales

(C-171/07. és C-172/07. sz. egyesített ügyek) (1)

(Letelepedés szabadsága - EK 43. cikk - Közegészségügy - Gyógyszertárak - A gyógyszertárak üzemeltetésének jogát kizárólag gyógyszerészek részére fenntartó rendelkezések - Igazolás - A lakosság megbízható és színvonalas gyógyszerellátása - A gyógyszerészek szakmai függetlensége)

2009/C 153/10

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht des Saarlandes

Az alapeljárás felei

Felperesek: Apothekerkammer des Saarlandes, Marion Schneider, Michael Holzapfel, Fritz Trennheuser, Deutscher Apothekerverband eV (C-171/07), Helga Neumann-Seiwert (C-172/07)

Alperesek: Saarland, Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales

A DocMorris NV részvételével

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Verwaltungsgericht des Saarlandes — Az EK 10., 43. és 48. cikk értelmezése — A nemzeti jog szerint a gyógyszertárat személyesen vezető gyógyszerészek számára fenntartott gyógyszertárak hasznosítására vonatkozó engedély — A nemzeti hatóságok által a közösségi jog közvetlen hatályára tekintettel egy jogi személynek adott engedély — A nemzeti jog alkalmazásától való eltekintés feltételei.

Rendelkező rész

Nem ellentétes az EK 43. és az EK 48. cikkel az olyan nemzeti szabályozás, mint az alapeljárás tárgyát képező, amely megakadályozza, hogy a gyógyszerészi képesítéssel nem rendelkező személyek gyógyszertárak tulajdonjogát megszerezhessék, illetve gyógyszertárat üzemeltethessenek.


(1)  HL C 140., 2007.6.23.