Provizije za kartična plačila

 

POVZETEK:

Uredba (EU) 2015/751 o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba omejuje medbančne provizije. Povečuje preglednost provizij in s tem omogoča trgovcem, da poznajo stopnjo plačanih provizij, kadar sprejmejo kartice. Povečuje konkurenčnost s tem, ko daje potrošnikom večjo in boljšo izbiro med različnimi vrstami plačilnih kartic in ponudniki storitev.

KLJUČNE TOČKE

Konkretno ta uredba:

Uredba je del svežnja, ki vključuje tudi revidirano direktivo o plačilnih storitvah (PSD2), o kateri je bilo maja 2015 doseženo politično soglasje. Namen svežnja je spodbuditi digitalni enotni trg s tem, da bi bila plačila varnejša in cenejša, in utreti pot za inovativne plačilne tehnologije.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 8. junija 2015.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2015/751 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije (UL L 123, 19.5.2015, str. 1–15).

POVEZANI DOKUMENTI

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/72 z dne 4. oktobra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/751 Evropskega parlamenta in Sveta o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, s katerimi se določijo zahteve, ki jih morajo upoštevati sheme plačilnih kartic in obdelovalci za zagotovitev uporabe zahtev po neodvisnosti pri postopkih računovodstva, organizacije in odločanja (UL L 13, 18.1.2018, str. 1–7).

Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (UL L 337, 23.12.2015, str. 35–127).

Zadnja posodobitev 30.08.2018