02019XC0329(02) — FI — 12.02.2020 — 005.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

SELITTÄVÄT HUOMAUTUKSET EUROOPAN UNIONIN YHDISTETTYYN NIMIKKEISTÖÖN

Julkaistu tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23. heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 ( 1 ) 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti

(EUVL C 119 29.3.2019, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön  2019/C 157/04

  C 157

12

8.5.2019

►M2

Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön  2019/C 179/02

  C 179

2

24.5.2019

►M3

Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön  2019/C 179/03

  C 179

2

24.5.2019

►M4

Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön  2019/C 179/04

  C 179

3

24.5.2019

►M5

Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön  2019/C 179/05

  C 179

4

24.5.2019

►M6

Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön  2019/C 192/09

  C 192

25

7.6.2019

►M7

Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön  2019/C 219/04

  C 219

4

1.7.2019

►M8

Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön  2019/C 248/03

  C 248

3

24.7.2019

►M9

Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön  2019/C 307/04

  C 307

4

11.9.2019

►M10

Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön  2019/C 341/04

  C 341

4

9.10.2019

►M11

Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön  2019/C 350/02

  C 350

2

16.10.2019

►M12

Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön  2019/C 370/04

  C 370

7

31.10.2019

►M13

Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön  2019/C 387/04

  C 387

11

15.11.2019

►M14

Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön  2020/C 48/06

  C 48

6

12.2.2020


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL C 136, 12.4.2019, s.  31 (2019)2019/C)
▼B

SELITTÄVÄT HUOMAUTUKSET EUROOPAN UNIONIN YHDISTETTYYN NIMIKKEISTÖÖN

2019/C 119/01

Julkaistu tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23. heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 ( 2 ) 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti

SISÄLTÖ

Johdanto

A.

Yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt

C.

Nimikkeistöön ja tulleihin sovellettavat yleissäännöt

I jakso

Elävät eläimet ja eläintuotteet

1

Elävät eläimet

2

Liha ja muut syötävät eläimenosat

3

Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat

4

Maito ja meijerituotteet; linnunmunat; luonnonhunaja; muualle kuulumattomat eläinperäiset syötävät tuotteet

5

Muualle kuulumattomat eläinperäiset tuotteet

II jakso

Kasvituotteet

6

Elävät puut ja muut elävät kasvit; sipulit, juuret ja niiden kaltaiset tuotteet; leikkokukat ja leikkovihreä

7

Kasvikset sekä tietyt syötävät kasvit, juuret ja mukulat

8

Syötävät hedelmät ja pähkinät; sitrushedelmien ja melonin kuoret

9

Kahvi, tee, mate ja mausteet

10

Vilja

11

Myllyteollisuustuotteet; maltaat; tärkkelys; inuliini; vehnägluteeni

12

Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; oljet ja kasvirehu

13

Kumilakat; kumit, hartsit ja muut kasvimehut ja -uutteet

14

Kasviperäiset punonta- ja palmikointiaineet; muualle kuulumattomat kasvituotteet

III jakso

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden pilkkoutumistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- ja kasvivahat

15

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden pilkkoutumistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- ja kasvivahat

IV jakso

Elintarviketeollisuuden tuotteet; juomat, etyylialkoholi (etanoli) ja etikka; tupakka ja valmistetut tupakankorvikkeet

16

Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut tuotteet

17

Sokeri ja sokerivalmisteet

18

Kaakao ja kaakaovalmisteet

19

Viljasta, jauhoista, tärkkelyksestä tai maidosta valmistetut tuotteet; leipomatuotteet

20

Kasviksista, hedelmistä, pähkinöistä tai muista kasvinosista valmistetut tuotteet

21

Erinäiset elintarvikevalmisteet

22

Juomat, etyylialkoholi (etanoli) ja etikka

23

Elintarviketeollisuuden jätetuotteet ja jätteet; valmistettu rehu

24

Tupakka ja valmistetut tupakankorvikkeet

V jakso

Kivennäistuotteet

25

Suola; rikki; maa- ja kivilajit; kipsi, kalkki ja sementti

26

Malmit, kuona ja tuhka

27

Kivennäispolttoaineet, kivennäisöljyt ja niiden tislaustuotteet; bitumiset aineet; kivennäisvahat

VI jakso

Kemianteollisuuden ja siihen liittyvän teollisuuden tuotteet

28

Kemialliset alkuaineet ja epäorgaaniset yhdisteet; jalometallien, harvinaisten maametallien, radioaktiivisten alkuaineiden ja isotooppien orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet

29

Orgaaniset kemialliset yhdisteet

30

Farmaseuttiset tuotteet

31

Lannoitteet

32

Parkitus- ja väriuutteet; tanniinit ja niiden johdannaiset; värit, pigmentit ja muut väriaineet; maalit ja lakat; kitti sekä muut täyte- ja tiivistystahnat; painovärit, muste ja tussi

33

Haihtuvat öljyt ja resinoidit; hajuste-, kosmeettiset ja toalettivalmisteet

34

Saippua ja suopa, orgaaniset pinta-aktiiviset aineet, pesuvalmisteet, voiteluvalmisteet, tekovahat, valmistetut vahat, kiillotus-, hankaus- ja puhdistusvalmisteet, kynttilät ja niiden kaltaiset tuotteet, muovailumassat, ”hammasvahat” ja kipsiin perustuvat hammaslääkinnässä käytettävät valmisteet

35

Valkuaisaineet; modifioidut tärkkelykset; liimat ja liisterit; entsyymit

36

Räjähdysaineet; pyrotekniset tuotteet; tulitikut; pyroforiset seokset; helposti syttyvät aineet

37

Valokuvaus- ja elokuvausvalmisteet

38

Erinäiset kemialliset tuotteet

VII jakso

Muovit ja muovitavarat; kumi ja kumitavarat

39

Muovit ja muovitavarat

40

Kumi ja kumitavarat

VIII jakso

Raakavuodat ja -nahat, muokattu nahka, turkisnahat ja niistä valmistetut tavarat; satula- ja valjasteokset; matkatarvikkeet, käsilaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet; suolesta valmistetut tavarat

41

Raakavuodat ja -nahat (muut kuin turkisnahat) sekä muokattu nahka

42

Nahkatavarat; satula- ja valjasteokset; matkatarvikkeet, käsilaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet; suolesta valmistetut tavarat

43

Turkisnahat ja tekoturkikset; niistä valmistetut tavarat

IX jakso

Puu ja puusta valmistetut tavarat; puuhiili; korkki ja korkkitavarat; oljesta, espartosta tai muista punonta- tai palmikointiaineista valmistetut tavarat; kori- ja punontateokset

44

Puu ja puusta valmistetut tavarat; puuhiili

45

Korkki ja korkkitavarat

46

Oljesta, espartosta tai muista punonta- tai palmikointiaineista valmistetut tavarat; kori- ja punontateokset

X jakso

Puusta tai muusta kuituisesta selluloosa-aineesta valmistettu massa; keräyspaperi, -kartonki ja -pahvi (-jäte); paperi, kartonki ja pahvi sekä niistä valmistetut tavarat

47

Puusta tai muusta kuituisesta selluloosa-aineesta valmistettu massa; keräyspaperi, -kartonki ja -pahvi (-jäte)

48

Paperi, kartonki ja pahvi; paperimassa-, paperi-, kartonki- ja pahvitavarat

49

Kirjat, sanomalehdet, kuvat ja muut painotuotteet; käsikirjoitukset, konekirjoitukset ja työpiirustukset

XI jakso

Tekstiiliaineet ja tekstiilitavarat

50

Silkki

51

Villa sekä hieno ja karkea eläimenkarva; jouhilanka ja jouhesta kudotut kankaat

52

Puuvilla

53

Muut kasvitekstiilikuidut; paperilanka ja kudotut paperilankakankaat

54

Tekokuitufilamentit; kaistaleet ja niiden kaltaiset tavarat tekstiilitekokuituaineesta

55

Katkotut tekokuidut

56

Vanu, huopa ja kuitukangas; erikoislangat; side- ja purjelanka, nuora ja köysi sekä niistä valmistetut tavarat

57

Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta

58

Kudotut erikoiskankaat; tuftatut tekstiilikankaat; pitsit; kuvakudokset; koristepunokset; koruompelukset

59

Kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tekstiilikankaat; tekstiilitavarat, jollaiset soveltuvat teknisiin tarkoituksiin

60

Neulokset

61

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, neulosta

62

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, muuta kuin neulosta

63

Muut sovitetut tekstiilitavarat; sarjat; käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilitavarat, jalkineet ja päähineet; lumput

XII jakso

Jalkineet, päähineet, sateenvarjot ja päivänvarjot, kävelykepit, istuinkepit, ruoskat, ratsupiiskat ja niiden osat; valmistetut höyhenet ja niistä valmistetut tavarat; tekokukat; hiuksista valmistetut tavarat

64

Jalkineet, nilkkaimet ja niiden kaltaiset tavarat; niiden osat

65

Päähineet ja niiden osat

66

Sateenvarjot, päivänvarjot, kävelykepit, istuinkepit, ruoskat, ratsupiiskat sekä niiden osat

67

Valmistetut höyhenet ja untuvat sekä höyhenistä tai untuvista valmistetut tavarat; tekokukat; hiuksista valmistetut tavarat

XIII jakso

Kivestä, kipsistä, sementistä, asbestista, kiilteestä tai niiden kaltaisesta aineesta valmistetut tavarat; keraamiset tuotteet; lasi ja lasitavarat

68

Kivestä, kipsistä, sementistä, asbestista, kiilteestä tai niiden kaltaisesta aineesta valmistetut tavarat

69

Keraamiset tuotteet

70

Lasi ja lasitavarat

XIV jakso

Luonnonhelmet ja viljellyt helmet, jalo- ja puolijalokivet, jalometallit, jalometallilla pleteroidut metallit ja näistä valmistetut tavarat; epäaidot korut; metallirahat

71

Luonnonhelmet ja viljellyt helmet, jalo- ja puolijalokivet, jalometallit, jalometallilla pleteroidut metallit ja näistä valmistetut tavarat; epäaidot korut; metallirahat

XV jakso

Epäjalot metallit ja epäjalosta metallista valmistetut tavarat

72

Rauta ja teräs

73

Rauta- ja terästavarat

74

Kupari ja kuparitavarat

75

Nikkeli ja nikkelitavarat

76

Alumiini ja alumiinitavarat

78

Lyijy ja lyijytavarat

81

Muut epäjalot metallit; kermetit; niistä valmistetut tavarat

82

Työkalut ja -välineet sekä veitset, lusikat ja haarukat, epäjaloa metallia; niiden epäjaloa metallia olevat osat

83

Erinäiset epäjalosta metallista valmistetut tavarat

XVI jakso

Koneet ja mekaaniset laitteet; sähkölaitteet; niiden osat; äänen tallennus- tai toistolaitteet, televisiokuvan tai -äänen tallennus- tai toistolaitteet sekä tällaisten tavaroiden osat ja tarvikkeet

84

Ydinreaktorit, höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden osat

85

Sähkökoneet ja -laitteet sekä niiden osat; äänen tallennus- tai toistolaitteet, televisiokuvan tai -äänen tallennus- tai toistolaitteet sekä tällaisten tavaroiden osat ja tarvikkeet

XVII jakso

Kulkuneuvot, ilma-alukset ja alukset sekä niihin rinnastettavat kuljetusvarusteet

86

Rautatieveturit, raitiomoottorivaunut ja muu liikkuva kalusto sekä niiden osat; rautatie- ja raitiotieradan varusteet ja kiinteät laitteet sekä niiden osat; kaikenlaiset mekaaniset (myös sähkömekaaniset) liikennemerkinantolaitteet

87

Kuljetusvälineet ja kulkuneuvot, muut kuin rautatien tai raitiotien liikkuvaan kalustoon kuuluvat, sekä niiden osat ja tarvikkeet

88

Ilma-alukset, avaruusalukset sekä niiden osat

89

Alukset ja uivat rakenteet

XVIII jakso

Optiset, valokuvaus-, elokuva-, mittaus-, tarkistus-, tarkkuus-, lääketieteelliset tai kirurgiset kojeet ja laitteet; kellot; soittimet; niiden osat ja tarvikkeet

90

Optiset, valokuvaus-, elokuva-, mittaus-, tarkistus-, tarkkuus-, lääketieteelliset tai kirurgiset kojeet ja laitteet; niiden osat ja tarvikkeet

91

Kellot ja niiden osat

92

Soittimet; niiden osat ja tarvikkeet

XIX jakso

Aseet ja ampumatarvikkeet; niiden osat ja tarvikkeet

93

Aseet ja ampumatarvikkeet; niiden osat ja tarvikkeet

XX jakso

Erinäiset tavarat

94

Huonekalut; vuoteiden joustinpohjat ja vuodevarusteet, kuten patjat ja tyynyt, sekä niiden kaltaiset pehmustetut sisustustavarat; valaisimet ja valaistusvarusteet, muualle kuulumattomat; valokilvet ja niiden kaltaiset tavarat; tehdasvalmisteiset rakennukset

95

Lelut, pelit ja urheiluvälineet; niiden osat ja tarvikkeet

96

Erinäiset tavarat

▼C1

JOHDANTO

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23. heinäkuuta 1987 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2658/87 ( 3 ) perustettiin tavaranimikkeistö, josta käytetään nimeä ”yhdistetty nimikkeistö” tai lyhennettä ”CN”. Nimikkeistö perustuu harmonoitua tavaroiden kuvaus- ja koodausjärjestelmää koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen ( 4 ), josta käytetään nimeä ”harmonoitu järjestelmä” tai lyhennettä ”HS”.

Harmonoitua järjestelmää on täydennetty sitä koskevilla selityksillä (HSEN). Englannin- ja ranskankieliset selitykset julkaisee ja päivittää:

WORLD CUSTOMS ORGANIZATION

Tulliyhteistyöneuvosto (CCC)

30, rue du Marché

B-1210 Brussels

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaan komissio hyväksyy yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset (CNEN) tullikoodeksikomitean tariffi- ja tilastonimikkeistöjaoston käsittelyn jälkeen. Vaikka yhdistetyn nimikkeistön selittävissä huomautuksissa voidaan viitata harmonoidun järjestelmän selityksiin, ne eivät niitä korvaa vaan yhdistetyn nimikkeistön selittäviä huomautuksia olisi pidettävä harmonoidun järjestelmän selityksiä täydentävinä ja niiden yhteydessä käytettävinä.

Tämä yhdistetyn nimikkeistön selittävien huomautusten toisinto sisältää ja soveltuvin osin korvaa Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa 4. tammikuuta 2019 ( 5 ) mennessä julkaistut selittävät huomautukset. Yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset, jotka on julkaistu virallisen lehden C-sarjassa tämän päivämäärän jälkeen, jäävät voimaan ja ne lisätään selittäviin huomautuksiin tarkistuksen yhteydessä.

Nimikkeiden ja alanimikkeiden CN-koodit, joihin viitataan, ovat komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1602 mukaisen vuoden 2019 yhdistetyn nimikkeistön koodien mukaiset ( 6 ).

Lisäksi ”Ohjeet vähittäismyyntiä varten sarjoiksi pakattujen tavaroiden luokittelemiseksi yhdistettyyn nimikkeistöön” julkaistiin Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa ( 7 ).

A.    Yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt

Yleissääntö 5 b

Pakkauspäällykset, joissa myydään mm. juomia, hilloja, sinappia ja mausteita, luokitellaan kuten niiden sisältö, vaikka ne selvästi soveltuisivat toistuvaan käyttöön.

C.    Nimikkeistöön ja tulleihin sovellettavat yleissäännöt

Yleissääntö 3

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 ( 8 ) 48 artiklan 2 kohdassa ilmaisulla ”työpäivä” tarkoitetaan kaikkia muita päiviä kuin lauantaita, sunnuntaita ja Euroopan keskuspankin julkaisemia yleisiä vapaapäiviä.

▼B

I JAKSO

ELÄVÄT ELÄIMET JA ELÄINTUOTTEET

1 RYHMÄ

ELÄVÄT ELÄIMET0101

Elävät hevoset, aasit, muulit ja muuliaasit

0101 29 10 ja 0101 29 90

hevoset

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat villihevoset, kuten przewalskinhevonen tai tarpaani (mongolianhevonen). Seeprat (Equus zebra, Equus grevyi, Equus burchelli, Equus quagga jne.) luokitellaan kuitenkin alanimikkeeseen 0106 19 00 , vaikka ne kuuluvat Equidae-heimoon.

Hevostamman ja seepraoriin risteytymä (zebroidi) luokitellaan alanimikkeeseen 0106 19 00 .

0101 30 00

aasit

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat sekä kesyt että luonnonvaraiset aasit. Jälkimmäisiin kuuluvat mm. Aasian villiaasi, kiangi, onageri ja kulaani eli puoliaasi (Equus hemionus).

Aasioriin ja seepratamman risteytymä (”zebrass”) luokitellaan alanimikkeeseen 0106 19 00 .

0101 90 00

muut

Tähän alanimikkeeseen luokitellaan HS-selityksissä nimikkeen 0101 viimeisessä kappaleessa kuvaillut eläimet.

0102

Elävät nautaeläimet

0102 21 10 0102 29 99

nautakarja

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm. HS-selityksissä, nimikkeen 0102 , ensimmäisen kappaleen kohdassa 1 kuvaillut eläimet.

Jakeilla on 14 paria kylkiluita, kun taas kaikilla muilla nautaeläimillä (visenttejä ja biisoneita lukuun ottamatta) on vain 13 paria kylkiluita.

0102 31 00 0102 39 90

puhvelit

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm. HS-selityksissä, nimikkeen 0102 , ensimmäisen kappaleen kohdassa 2 kuvaillut eläimet.

Visenteillä (Bison bonasus) ja biisoneilla (Bison bison) on 14 paria kylkiluita, kun taas kaikilla muilla nautaeläimillä (jakkeja lukuun ottamatta) on vain 13 paria kylkiluita.

0102 39 10

kotieläinlajit

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat kaikki kesyt Bubalus-sukuun nautaeläimet riippumatta niiden käyttötarkoituksesta (kanta, kasvatus, lihotus, siitos, teurastus tms.). Tähän alanimikkeeseen eivät kuulu puhdasrotuiset siitoseläimet (alanimike 0102 31 00 ).

0102 39 90

muut

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat kaikki kesyt Syncerus-, ja Bison -suvun nautaeläimet. Tähän alanimikkeeseen eivät kuulu puhdasrotuiset siitoseläimet (alanimike 0102 31 00 ).

0102 90 20 0102 90 99

muut

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm. HS-selityksissä, nimikkeen 0102 , ensimmäisen kappaleen kohdassa 3 kuvaillut eläimet.

0102 90 91

kotieläinlajit

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat kaikki edellä oleviin alanimikkeisiin kuulumattomat, kotieläiminä pidettävät nautaeläimet, riippumatta niiden käyttötarkoituksesta (kanta, kasvatus, lihotus, siitos, teurastus tms.). Tähän alanimikkeeseen eivät kuulu puhdasrotuiset siitoseläimet (alanimike 0102 90 20 ).

0103

Elävät siat

0103 91 90

muut

Luonnonvaraisia sikaeläimiä ovat mm.:

1.  villisika (Sus scrofa);

2.  pahkasika (Phacochoerus aethiopicus), pensselisika (Potamochoerus porcus) ja jättiläismetsäkarju;

3.  hirvisika (Babyrousa babyrussa);

4.  pekari (Dicotyles tajacu).

0103 92 90

muut

Ks. alanimikkeen 0103 91 90 selittävät huomautukset.

0104

Elävät lampaat ja vuohet

0104 10 10 0104 10 80

lampaat

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat kesy lammas (Ovis aries), luonnonvaraiset lammaslajit kuten mufloni (Ovis musimon), paksusarvilammas (Ovis canadensis), uriaali (Ovis orientalis), argaali (Ovis ammon) sekä harjalammas (Ammotragus lervia), vaikka se on enemmän sukua vuohelle kuin lampaalle.

0104 20 10 ja 0104 20 90

vuohet

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat kesyt vuohet, vuorikauris (Capra ibex) ja besoaarivuohi eli villivuohi (Capra aegagrus eli Capra hircus).

Seuraavat eläimet eivät kuitenkaan kuulu näihin alanimikkeisiin vaan ne luokitellaan alanimikkeeseen 0106 19 00 : myskihirvi (Moschus moschiferus), kääpiövesikauris (Hyemoschus) ja kääpiökauriit (Tragulus-suvun lajit), jotka eivät kuulu vuohiin. Näihin alanimikkeisiin eivät myöskään kuulu eläimet, jotka tunnetaan nimellä puolivuohet, kuten gemssi (Rupricapra) ja himalajantari (Hemitragus).

0105

Elävä siipikarja eli kanat, ankat, hanhet, kalkkunat ja helmikanat

Tähän nimikkeeseen kuuluvat vain nimiketekstissä mainitut elävät kesyt linnut (kanoihin luetaan myös kananpojat ja salvukukot eli kapuunit), joita kasvatetaan munien, lihan, höyhenten tai muun käyttötarkoituksen vuoksi, esim. järvi- tai puistoalueita varten tai häkkilinnuiksi.

Villit linnut, esim. villit kalkkunat (Meleagris gallopavo), luokitellaan alanimikkeeseen 0106 39 80 , vaikka niitä kasvatettaisiin ja teurastettaisiin kesyjen lintujen tavoin.

Kesyt kyyhkyt kuuluvat alanimikkeeseen 0106 39 10 .

0106

Muut elävät eläimet

0106 13 00

kamelit ja muut kamelieläimet ( Camelidae )

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat kamelit, dromedaarit ja muut kamelien heimoon kuuluvat eläimet (laama, alpakka, guanako, vikunja).

0106 14 10

kesyt kanit

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat vain kesyt kanilajit riippumatta niiden käyttötarkoituksesta, esim. kasvatus teuras- tai turkiseläimeksi (esim. angorakani).

0106 14 90

muut

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat villit kaniinit (Oryctolagus cuniculus) ja jänikset.

0106 19 00

muut

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat kaikki elävät nisäkkäät, paitsi kesyt ja luonnonvaraiset hevoset, aasit, muulit ja muuliaasit (nimike 0101 ), nautaeläimet (nimike 0102 ), sikaeläimet (nimike 0103 ), lampaat ja vuohet (nimike 0104 ), kädelliset (alanimike 0106 11 00 ), valaat, delfiinit, pyöriäiset, manaatit ja merilehmät eli dugongit, hylkeet, merileijonat ja mursut (alanimike 0106 12 00 ) ja kanit ja jänikset (alanimikkeet 0106 14 10 ja 0106 14 90 ).

Tämän alanimikkeen nisäkkäitä ovat mm.:

1.  saksanhirvi, kuusipeura, metsäkauris, gemssi (Rupicapra rupicapra), hirvi ja amerikanhirvi (Alces alces), tarit, goraali, hanka-antilooppi ja varsinaiset antiloopit;

2.  leijonat, tiikerit, karhut, sarvikuonot, virtahevot, norsut, kirahvit, okapit, kengurut, seeprat jne.;

3.  oravat, ketut, minkit, murmelit, majavat, piisamit, saukot, marsut;

4.  porot;

5.  koirat ja kissat.

0106 20 00

matelijat (myös käärmeet ja kilpikonnat)

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat kaikki matelijat ja liskot, maa- ja vesikilpikonnat (sekä merivedessä että makeassa vedessä elävät).

0106 39 10

kyyhkyt

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat kaikki kyyhkyjen heimon linnut, sekä luonnonvaraiset että kesyt kyyhkyt; viimeksi mainitut luokitellaan tähän alanimikkeeseen niiden käyttötarkoituksesta riippumatta (esim. kyyhkysfarmien kyyhkyt, lemmikkikyyhkyt, kirjekyyhkyt).

Luonnonvaraisia kyyhkylajeja ovat mm. sepelkyyhky (Columba palumbus), uuttukyyhky (Columba oenas), kalliokyyhky (Columba livia), pensaskyyhkyt ja turturikyyhkyt (Streptopelia turtur, Streptopelia risoria).

Tietyt läheistä sukua olevat, muodoltaan kanoja muistuttavat, kyyhkyt kuten hartiahuivikyyhky (Caloenas nicobarica), ”columbar”, kruunukyyhkyt, jouhihietakyyhky (Pterocles alchata) ja arokyyhky (Syrrhaptes paradoxus), eivät kuulu tähän alanimikkeeseen, vaan ne luokitellaan alanimikkeeseen 0106 39 80 .

0106 39 80

muut

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat kaikki elävät linnut lukuun ottamatta kanoja (Gallus domesticus), ankkoja, hanhia, kalkkunoita ja helmikanoja (nimike 0105 ), petolintuja (alanimike 0106 31 00 ), papukaijalintuja (psittaciformes) (alanimike 0106 32 00 ), strutseja ja emuja (alanimike 0106 33 00 ) sekä kesyjä ja luonnonvaraisia kyyhkyjä (alanimike 0106 39 10 ).

Tämän alanimikkeen lintuja ovat mm.:

1.  merihanhi (Anser anser), sepelhanhi (Branta bernicla), ristisorsa (Tadorna tadorna), sinisorsa eli heinäsorsa (Anas platyrhynchos), harmaasorsa (Anas strepera), haapana (Anas penelope), jouhisorsa (Anas acuta), lapasorsa (Anas clypeata), heinätavi ja tavi (Anas querquedula, Anas crecca), mustalinnut ja pilkkasiivet sekä haahka;

2.  joutsenet ja riikinkukot;

3.  peltopyyt, fasaanit, viiriäiset, lehtokurppa, taivaanvuohi, villit kanalinnut, peltosirkku, mustarastaat ja muut rastaat, kiurut;

4.  peipot, tiaiset, kanarialinnut, kolibrit jne.

0106 49 00

muut

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat silkkiäistoukat, perhoset, kovakuoriaiset ja muut hyönteiset.

0106 90 00

muut

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat:

1.  kaikki muut elävät eläinlajit paitsi kalat, äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat (3 ryhmä) sekä mikro-organismiviljelmät (nimike 3002 );

2.  sammakot.

2 RYHMÄ

LIHA JA MUUT SYÖTÄVÄT ELÄIMENOSAT

Yleisohjeita

1. 

Liha ja muut eläimenosat, jotka ovat ihmisravinnoksi soveltuvia, luokitellaan tähän ryhmään, vaikka niitä käytettäisiinkin lemmikkieläinten ruoan valmistukseen.

2. 

Tämän ryhmän nimikkeissä tarkoitetaan ilmaisuilla ”liha” ja ”muut eläimenosat” samaa kuin tämän ryhmän HS-selitysten yleisohjeissa.

3. 

Tämän ryhmän HS-selitysten yleisohjeissa on ohjeita siitä, missä eri muodoissa tämän ryhmän liha ja muut eläimenosat (tuoreina, jäähdytettyinä, jäädytettyinä, suolattuina, suolavedessä, kuivattuina tai savustettuina) voivat olla. On huomattava, että syväjäädytetty liha ja osittain tai kokonaan sulatettu liha luokitellaan samalla tavoin kuin jäädytetty liha. Ilmaisulla ”jäädytetty” ei tarkoiteta vain tuoreena jäädytettyä lihaa, vaan myös lihaa, jota on ensin hiukan kuivattu ja sen jälkeen jäädytetty, jos jäädyttäminen on välttämätöntä lihan varsinaisen säilymisen vuoksi.

4. 

Tämän ryhmän HS-selitysten yleisohjeissa annetaan ohjeita siitä, miten tämän ryhmän liha ja muut eläimenosat voidaan erottaa 16 ryhmään kuuluvista vastaavista tuotteista. Tähän ryhmään kuuluvat kuitenkin jauhetut tai hienoksi paloitellut mutta ei enempää valmistetut raa'at lihat ja muut eläimenosat, jotka on pakattu muoviin (myös makkaran muodossa) yksinomaan käsittelyn tai kuljetuksen helpottamiseksi.

5. 

Luullisia ja luuttomia paloja luokiteltaessa, luuksi ei katsota rustoja eikä jänteitä.

6. 

Liha ja muut eläimenosat, joihin on lisätty säilöntäaineita, stabilointiaineita tai antioksidantteja niiden pilaantumisen estämiseksi, luokitellaan edelleen tähän ryhmään.Lisähuomautus 1 A d ja lisähuomautus 1 A e

Määritettäessä tämän ryhmän 1 lisähuomautuksen A kohdan d ja e alakohtaa (joita on luettava yhdessä tämän ryhmän 1 lisähuomautuksen C kohdan kanssa) varten, täyttyvätkö kylkiluiden vähimmäis- ja enimmäislukumäärälle asetetut ehdot, ainoastaan selkärangassa suoraan kiinni olevat kylkiluut, kokonaiset tai poikki leikatut, otetaan huomioon.

Edellä olevan selityksen havainnollistamiseksi annetaan jäljempänä esimerkki nautaeläimen etuneljänneksestä, joka täyttää 1 lisähuomautuksen A kohdan d ja e alakohdassa, joita luetaan yhdessä tämän ryhmän 1 lisähuomautuksen C kohdan kanssa, asetetut ehdot.

 

ETUNELJÄNNES TAKANELJÄNNES image

Lisähuomautus 2 C

Seuraavissa kuvissa havainnollistetaan tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen C kohdan tarkoittamat kaksi eri leikkaustapaa sekä ilmaisut ”kaulapalat”, ”leukalihat” ja ”leukalihat yhdessä kaulapalojen kanssa”:

 

image