12.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 240/1


Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/C 240/01)

Sprendimo priėmimo data

2007 6 27

Pagalbos Nr.

N 421/06

Valstybė narė

Portugalija

Regionas

Madeira

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Zona Franca da Madeira

Teisinis pagrindas

Decreto Lei n.o 163/2003, de 24 de Julho — «Alteração do artigo 34.o do estatuto dos Benefícios Fiscais»

Decreto Lei n.o 500/1980 de 20 de Outubro — «Criação na Região autónoma da Madeira de uma zona frança»

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Regioninė plėtra

Pagalbos forma

Mokesčių lengvata

Biudžetas

Planuojamos metinės išlaidos: 22,5 mln. EUR; Bendra suteiktos pagalbos suma: 300 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

iki 2013 12 31

Ekonomikos sektorius

Visi sektoriai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Kita informacija

Metinė ataskaita

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja(-iosiomis) kalba(-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Sprendimo priėmimo data

2007 8 31

Pagalbos Nr.

N 279/07

Valstybė narė

Slovakija

Regionas

Trnavský kraj

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

R&D aid to VUJE, a.s.

Teisinis pagrindas

Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja

Ustanovenie § 5 ods. 2 písm. b) zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

Tikslas

Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Planuojamos metinės išlaidos: 2007: 104; 2008: 130; 2009: 110 mln. EUR; Bendra suteiktos pagalbos suma: 0,34 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

100 %

Trukmė

iki 2009 12 31

Ekonomikos sektorius

Elektros, dujų ir vandens tiekimas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)

Mýtna 23

SK-811 07 Bratislava

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja(-iosiomis) kalba(-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/