6.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 181/2


ERRATA

az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változatához

( „az Európai Unió Hivatalos Lapja” C 83., 2010. március 20. )

(2010/C 181/02)

65. o., 43. cikk, (4) bekezdés:

A következő szöveg:

„40. cikk (2) bekezdése …”

helyesen:

„40. cikk (1) bekezdése …”.

220. o., 46. cikk:

A következő szöveg:

„követelésével a Közösségek megfelelő intézményéhez fordult. Ez utóbbi esetben az eljárást az EK-Szerződés 263. cikkében előírt”

helyesen:

„követelésével az Unió megfelelő intézményéhez fordult. Ez utóbbi esetben az eljárást az Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cikkében előírt”.

222. o., 51. cikk, b) pont:

A következő szöveg:

„311. cikk (1) bekezdése …”

helyesen:

„331. cikk (1) bekezdése …”

226. o., cím:

A következő szöveg:

helyesen:

231. o., 3.1. cikk, második francia bekezdés:

A következő szöveg:

„–

devizaműveletek végzése e szerződés 219. cikke rendelkezéseinek megfelelően;”

helyesen:

„–

devizaműveletek végzése az említett szerződés 219. cikke rendelkezéseinek megfelelően;”

238. o., 18.1. cikk, első francia bekezdés:

A következő szöveg:

„kölcsönbe adásával vagy vételével mind közösségi, mind euróban”

helyesen:

„kölcsönbe adásával vagy vételével mind euróban”

247. o., 42.4. cikk:

A következő szöveg:

„azon tagállamok nemzeti központi bankjait kell érteni”

helyesen:

„azon tagállamok központi bankjait kell érteni”.