02005R0396 — FI — 08.08.2018 — 030.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 396/2005,

annettu 23 päivänä helmikuuta 2005,

torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 070 16.3.2005, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

 M1

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 178/2006, annettu 1 päivänä helmikuuta 2006,

  L 29

3

2.2.2006

►M2

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 149/2008, annettu 29 päivänä tammikuuta 2008,

  L 58

1

1.3.2008

►M3

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 260/2008, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008,

  L 76

31

19.3.2008

►M4

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 299/2008, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008,

  L 97

67

9.4.2008

►M5

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 839/2008, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008,

  L 234

1

30.8.2008

 M6

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 256/2009, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2009,

  L 81

3

27.3.2009

►M7

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 822/2009, annettu 27 päivänä elokuuta 2009,

  L 239

5

10.9.2009

►M8

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1050/2009, annettu 28 päivänä lokakuuta 2009,

  L 290

7

6.11.2009

►M9

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1097/2009, annettu 16 päivänä marraskuuta 2009,

  L 301

6

17.11.2009

►M10

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 304/2010, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2010,

  L 94

1

15.4.2010

►M11

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 459/2010, annettu 27 toukokuuta 2010,

  L 129

3

28.5.2010

 M12

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 600/2010, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2010,

  L 174

18

9.7.2010

►M13

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 750/2010, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2010,

  L 220

1

21.8.2010

►M14

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 765/2010, annettu 25 päivänä elokuuta 2010,

  L 226

1

28.8.2010

►M15

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 893/2010, annettu 8 lokakuuta 2010,

  L 266

10

9.10.2010

►M16

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 310/2011, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2011,

  L 86

1

1.4.2011

 M17

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 460/2011, annettu 12 päivänä toukokuuta 2011,

  L 124

23

13.5.2011

 M18

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 508/2011, annettu 24 päivänä toukokuuta 2011,

  L 137

3

25.5.2011

►M19

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 520/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011,

  L 140

2

27.5.2011

►M20

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 524/2011, annettu 26 päivänä toukokuuta 2011,

  L 142

1

28.5.2011

►M21

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 559/2011, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2011,

  L 152

1

11.6.2011

 M22

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 812/2011, annettu 10 päivänä elokuuta 2011,

  L 208

1

13.8.2011

►M23

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 813/2011, annettu 11 päivänä elokuuta 2011,

  L 208

23

13.8.2011

►M24

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 978/2011, annettu 3 päivänä lokakuuta 2011,

  L 258

12

4.10.2011

►M25

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 270/2012, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2012,

  L 89

5

27.3.2012

►M26

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 322/2012, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2012,

  L 105

1

17.4.2012

►M27

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 441/2012, annettu 24 päivänä toukokuuta 2012,

  L 135

4

25.5.2012

 M28

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 473/2012, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2012,

  L 144

25

5.6.2012

 M29

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 556/2012, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2012,

  L 166

67

27.6.2012

►M30

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 592/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012,

  L 176

1

6.7.2012

►M31

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 897/2012, annettu 1 päivänä lokakuuta 2012,

  L 266

1

2.10.2012

►M32

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 899/2012, annettu 21 päivänä syyskuuta 2012,

  L 273

1

6.10.2012

►M33

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 34/2013, annettu 16 päivänä tammikuuta 2013,

  L 25

1

26.1.2013

 M34

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 35/2013, annettu 18 päivänä tammikuuta 2013,

  L 25

49

26.1.2013

 M35

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 212/2013, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2013,

  L 68

30

12.3.2013

►M36

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 241/2013, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2013,

  L 75

1

19.3.2013

►M37

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 251/2013, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2013,

  L 88

1

27.3.2013

►M38

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 293/2013, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013,

  L 96

1

5.4.2013

►M39

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 500/2013, annettu 30 päivänä toukokuuta 2013,

  L 151

1

4.6.2013

►M40

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 668/2013, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2013,

  L 192

39

13.7.2013

►M41

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 772/2013, annettu 8 päivänä elokuuta 2013,

  L 217

1

13.8.2013

►M42

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 777/2013, annettu 12 päivänä elokuuta 2013,

  L 221

1

17.8.2013

►M43

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 834/2013, annettu 30 päivänä elokuuta 2013,

  L 233

11

31.8.2013

►M44

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1004/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013,

  L 279

10

19.10.2013

►M45

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1138/2013, annettu 8 päivänä marraskuuta 2013,

  L 307

1

16.11.2013

►M46

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1317/2013, annettu 16 päivänä joulukuuta 2013,

  L 339

1

17.12.2013

►M47

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 36/2014, annettu 16 päivänä tammikuuta 2014,

  L 17

1

21.1.2014

►M48

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 51/2014, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014,

  L 16

13

21.1.2014

►M49

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 61/2014, annettu 24 päivänä tammikuuta 2014,

  L 22

1

25.1.2014

►M50

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 79/2014, annettu 29 päivänä tammikuuta 2014,

  L 27

9

30.1.2014

►M51

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 87/2014, annettu 31 päivänä tammikuuta 2014,

  L 35

1

5.2.2014

►M52

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 289/2014, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2014,

  L 87

49

22.3.2014

►M53

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 318/2014, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2014,

  L 93

28

28.3.2014

►M54

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 364/2014, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2014,

  L 112

1

15.4.2014

►M55

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 398/2014, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2014,

  L 119

3

23.4.2014

►M56

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 491/2014, annettu 5 päivänä toukokuuta 2014,

  L 146

1

16.5.2014

►M57

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 588/2014, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2014,

  L 164

16

3.6.2014

►M58

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 617/2014, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2014,

  L 171

1

11.6.2014

►M59

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 703/2014, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2014,

  L 186

1

26.6.2014

►M60

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 652/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014,

  L 189

1

27.6.2014

►M61

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 737/2014, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014,

  L 202

1

10.7.2014

 M62

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 752/2014, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014,

  L 208

1

15.7.2014

►M63

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 991/2014, annettu 19 päivänä syyskuuta 2014,

  L 279

1

23.9.2014

►M64

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1096/2014, annettu 15 päivänä lokakuuta 2014,

  L 300

5

18.10.2014

►M65

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1119/2014, annettu 16 päivänä lokakuuta 2014,

  L 304

43

23.10.2014

►M66

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1126/2014, annettu 17 päivänä lokakuuta 2014,

  L 305

3

24.10.2014

►M67

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1127/2014, annettu 20 päivänä lokakuuta 2014,

  L 305

47

24.10.2014

►M68

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1146/2014, annettu 23 päivänä lokakuuta 2014,

  L 308

3

29.10.2014

►M69

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/165, annettu 3 päivänä helmikuuta 2015,

  L 28

1

4.2.2015

►M70

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/399, annettu 25 päivänä helmikuuta 2015,

  L 71

1

14.3.2015

►M71

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/400, annettu 25 päivänä helmikuuta 2015,

  L 71

56

14.3.2015

►M72

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/401, annettu 25 päivänä helmikuuta 2015,

  L 71

114

14.3.2015

►M73

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/552, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2015,

  L 92

20

8.4.2015

►M74

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/603, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2015,

  L 100

10

17.4.2015

►M75

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/845, annettu 27 päivänä toukokuuta 2015,

  L 138

1

4.6.2015

►M76

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/846, annettu 28 päivänä toukokuuta 2015,

  L 140

1

5.6.2015

►M77

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/868, annettu 26 päivänä toukokuuta 2015,

  L 145

1

10.6.2015

►M78

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/896, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2015,

  L 147

3

12.6.2015

►M79

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/1040, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2015,

  L 167

10

1.7.2015

►M80

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/1101, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2015,

  L 181

27

9.7.2015

►M81

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/1200, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2015,

  L 195

1

23.7.2015

►M82

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/1608, annettu 24 päivänä syyskuuta 2015,

  L 249

14

25.9.2015

►M83

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/1910, annettu 21 päivänä lokakuuta 2015,

  L 280

2

24.10.2015

►M84

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/2075, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015,

  L 302

15

19.11.2015

►M85

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/1, annettu 3 päivänä joulukuuta 2015,

  L 2

1

5.1.2016

►M86

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/46, annettu 18 päivänä tammikuuta 2016,

  L 12

28

19.1.2016

►M87

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/53, annettu 19 päivänä tammikuuta 2016,

  L 13

12

20.1.2016

►M88

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/60, annettu 19 päivänä tammikuuta 2016,

  L 14

1

21.1.2016

►M89

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/67, annettu 19 päivänä tammikuuta 2016,

  L 15

2

22.1.2016

►M90

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/75, annettu 21 päivänä tammikuuta 2016,

  L 16

8

23.1.2016

►M91

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/71, annettu 26 päivänä tammikuuta 2016,

  L 20

1

27.1.2016

►M92

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/143, annettu 18 päivänä tammikuuta 2016,

  L 28

12

4.2.2016

►M93

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/156, annettu 18 päivänä tammikuuta 2016,

  L 31

1

6.2.2016

►M94

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/439, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2016,

  L 78

31

24.3.2016

►M95

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/440, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2016,

  L 78

34

24.3.2016

►M96

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/452, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2016,

  L 79

10

30.3.2016

►M97

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/486, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2016,

  L 90

1

6.4.2016

►M98

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/567, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2016,

  L 100

1

15.4.2016

►M99

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/805, annettu 20 päivänä toukokuuta 2016,

  L 132

95

21.5.2016

►M100

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/1002, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2016,

  L 167

1

24.6.2016

►M101

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/1003, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2016,

  L 167

46

24.6.2016

►M102

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/1015, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2016,

  L 172

1

29.6.2016

►M103

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/1016, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2016,

  L 172

22

29.6.2016

►M104

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/1355, annettu 9 päivänä elokuuta 2016,

  L 215

4

10.8.2016

►M105

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/1726, annettu 27 päivänä syyskuuta 2016,

  L 261

3

28.9.2016

►M106

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/1785, annettu 7 päivänä lokakuuta 2016,

  L 273

10

8.10.2016

►M107

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/1822, annettu 13 päivänä lokakuuta 2016,

  L 281

1

18.10.2016

►M108

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/1866, annettu 17 päivänä lokakuuta 2016,

  L 286

4

21.10.2016

►M109

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/1902, annettu 27 päivänä lokakuuta 2016,

  L 298

1

4.11.2016

►M110

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/170, annettu 30 päivänä tammikuuta 2017,

  L 30

1

3.2.2017

►M111

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/171, annettu 30 päivänä tammikuuta 2017,

  L 30

45

3.2.2017

►M112

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/405, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2017,

  L 63

71

9.3.2017

►M113

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/623, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2017,

  L 93

1

6.4.2017

►M114

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/624, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2017,

  L 93

30

6.4.2017

►M115

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/626, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2017,

  L 96

1

7.4.2017

►M116

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/627, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2017,

  L 96

44

7.4.2017

►M117

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/671, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2017,

  L 97

9

8.4.2017

►M118

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/693, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2017,

  L 101

1

13.4.2017

►M119

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/983, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2017,

  L 148

27

10.6.2017

►M120

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/978, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2017,

  L 151

1

14.6.2017

►M121

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/1016, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017,

  L 159

1

21.6.2017

►M122

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/1135, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017,

  L 164

28

27.6.2017

►M123

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/1164, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2017,

  L 170

3

1.7.2017

►M124

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/1777, annettu 29 päivänä syyskuuta 2017,

  L 253

1

30.9.2017

►M125

KOMISSION ASETUS (EU) 2018/70, annettu 16 päivänä tammikuuta 2018,

  L 12

24

17.1.2018

►M126

KOMISSION ASETUS (EU) 2018/73, annettu 16 päivänä tammikuuta 2018,

  L 13

8

18.1.2018

►M127

KOMISSION ASETUS (EU) 2018/78, annettu 16 päivänä tammikuuta 2018,

  L 14

6

19.1.2018

►M128

KOMISSION ASETUS (EU) 2018/62, annettu 17 päivänä tammikuuta 2018,

  L 18

1

23.1.2018

►M129

KOMISSION ASETUS (EU) 2018/685, annettu 3 päivänä toukokuuta 2018,

  L 121

1

16.5.2018

►M130

KOMISSION ASETUS (EU) 2018/687, annettu 4 päivänä toukokuuta 2018,

  L 121

63

16.5.2018

►M131

KOMISSION ASETUS (EU) 2018/832, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2018,

  L 140

38

6.6.2018

►M132

KOMISSION ASETUS (EU) 2018/1049, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2018,

  L 189

9

26.7.2018


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 240, 9.9.2008, s.  9 (149/2008,)

 C2

Oikaisu, EUVL L 208, 12.8.2009, s.  39 (256/2009,)

 C3

Oikaisu, EUVL L 307, 21.11.2009, s.  9 (1097/2009,)

►C4

Oikaisu, EUVL L 338, 19.12.2009, s.  105 (1050/2009,)

►C5

Oikaisu, EUVL L 060, 10.3.2010, s.  26 (822/2009,)

 C6

Oikaisu, EUVL L 079, 21.3.2013, s.  33 (839/2008,)

►C7

Oikaisu, EUVL L 079, 21.3.2013, s.  34 (524/2011,)

►C8

Oikaisu, EUVL L 064, 7.3.2015, s.  46 (668/2013,)

 C9

Oikaisu, EUVL L 280, 24.10.2015, s.  38 (2015/845,)

►C10

Oikaisu, EUVL L 334, 22.12.2015, s.  65 (899/2012,)

►C11

Oikaisu, EUVL L 015, 22.1.2016, s.  71 (2015/1040,)

 C12

Oikaisu, EUVL L 021, 28.1.2016, s.  89 (2015/400,)

►C13

Oikaisu, EUVL L 109, 26.4.2016, s.  43 (2016/71,)

►C14

Oikaisu, EUVL L 340, 15.12.2016, s.  72 (2016/1015,)

►C15

Oikaisu, EUVL L 131, 20.5.2017, s.  23 (2017/693,)

►C16

Oikaisu, EUVL L 011, 16.1.2018, s.  7 (2017/978,)
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 396/2005,

annettu 23 päivänä helmikuuta 2005,

torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)I LUKU

AIHE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Aihe

Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 178/2002 esitettyjen yleisten periaatteiden ja etenkin kuluttajien suojelun korkean tason varmistamista koskevan tarpeen mukaisesti yhdenmukaiset yhteisön säännökset, jotka koskevat torjunta-ainejäämien enimmäismääriä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla.

2 artikla

Soveltamisala

1.  Tätä asetusta sovelletaan liitteen I piiriin kuuluviin eläin- ja kasviperäisiin tuotteisiin tai niiden osiin, jotka on tarkoitettu käytettäviksi tuoreina, jalostettuina ja/tai monista ainesosista koostuvina elintarvikkeina tai rehuina ja joissa tai joiden pinnalla saattaa olla torjunta-ainejäämiä.

2.  Tätä asetusta ei sovelleta liitteen I piiriin kuuluviin tuotteisiin, jos asianmukaisella tavalla voidaan osoittaa, että ne on tarkoitettu:

a) muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden tai rehun valmistamiseen; tai

b) siemeniksi tai istutettaviksi; tai

c) kansallisen lainsäädännön sallimiin toimiin, joilla testataan tehoaineita.

3.  Tämän asetuksen mukaisesti vahvistettuja torjunta-ainejäämien enimmäismääriä ei sovelleta kolmansiin maihin vietäväksi tarkoitettuihin ja ennen vientiä käsiteltyihin liitteen I piiriin kuuluviin tuotteisiin, jos on asianmukaisesti todistettu, että määrämaana oleva kolmas maa edellyttää kyseistä erityiskäsittelyä tai on hyväksynyt sen estääkseen haitallisten organismien kulkeutumisen alueelleen.

4.  Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta direktiivin 98/8/EY ( 1 ), direktiivin 2002/32/EY ja asetuksen (EY) N:o 2377/90 ( 2 ) soveltamista.

3 artikla

Määritelmät

1.  Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksessa (EY) N:o 178/2002 annettuja määritelmiä ja direktiivin 91/414/ETY 2 artiklan 1 ja 4 kohdassa annettuja määritelmiä.

2.  Lisäksi sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a) ’Hyvällä maatalouskäytännöllä’ tarkoitetaan kansallisesti suositeltua, sallittua tai rekisteröityä kasvinsuojeluaineiden turvallista käyttöä todellisissa olosuhteissa elintarvikkeiden ja rehun missä tahansa tuotanto-, varastointi-, kuljetus-, jakelu- ja jalostusvaiheessa. Se merkitsee myös integroidun tuholaistorjunnan periaatteiden noudattamista direktiivin 91/414/ETY mukaisesti tietyllä ilmastoalueella sekä torjunta-aineiden käyttömäärien minimoimista ja jäämien enimmäismäärien / väliaikaisten enimmäismäärien vahvistamista mahdollisimman pieniksi niin, että saadaan aikaan haluttu vaikutus.

b) ’Kriittisellä hyvällä maatalouskäytännöllä’ tarkoitetaan sellaista hyvää maatalouskäytäntöä, jossa on useampi kuin yksi hyvä maatalouskäytäntö tehoainetta/tuoteyhdistelmää kohden, mikä johtaa korkeimpaan sallittuun torjunta-ainejäämään käsiteltävässä viljelykasvissa ja johon jäämien enimmäismäärän vahvistaminen perustuu.

c) ’Torjunta-ainejäämillä’ tarkoitetaan jäämiä, mukaan lukien tehoaineet, direktiivin 91/414/ETY 2 artiklan 1 kohdassa määritellyissä kasvinsuojeluaineissa nykyisin käytettävien tai aikaisemmin käytettyjen tehoaineiden aineenvaihduntatuotteet ja/tai hajoamis- tai reaktiotuotteet, joita esiintyy tämän asetuksen liitteen I piiriin kuuluvissa tuotteissa tai niiden pinnalla, mukaan lukien erityisesti jäämät, joiden esiintymisen syynä voi olla käyttö kasvinsuojelussa, eläinlääkkeessä tai biosidituotteena.

d) ’Jäämien enimmäismäärällä’ tarkoitetaan elintarvikkeissa tai rehussa tai niiden pinnalla olevaa torjunta-ainejäämän pitoisuuden laillista ylärajaa, joka on vahvistettu tämän asetuksen mukaisesti ja joka perustuu hyvään maatalouskäytäntöön ja alhaisimpaan herkkien kuluttajien suojelemiseksi tarvittavaan kuluttajan altistumistasoon.

e) ’CXL: llä’ tarkoitetaan Codex Alimentarius -komission vahvistamaa jäämien enimmäismäärää.

f) ’Määritysrajalla’ tarkoitetaan validoitua alhaisinta jäämien pitoisuutta, joka voidaan validoiduin valvontamenetelmin toteutetun rutiiniseurannan yhteydessä määrittää ja raportoida.

g) ’Tuonnissa sallittavalla enimmäismäärällä’ tarkoitetaan kansainvälisen kaupan tarpeita vastaavaa tuontituotteissa esiintyvien jäämien enimmäismäärää, jos:

 kasvinsuojeluaineen sisältämän tehoaineen käyttö tietyssä tuotteessa ei ole sallittua yhteisössä muista kuin kansanterveyteen liittyvistä syistä määrätyn tuotteen ja käytön osalta; tai

 eri määrä on asianmukainen, koska nykyinen yhteisön jäämien enimmäismäärä on vahvistettu muista kuin kansanterveyteen liittyvistä syistä määrätyn tuotteen ja käytön osalta.

h) ’Pätevyystestillä’ tarkoitetaan vertailutestiä, jossa useat laboratoriot analysoivat samanlaiset näytteet, jolloin kunkin laboratorion suorittaman analyysin laatu on mahdollista arvioida.

i) ’Akuutin altistumisen viiteannoksella’ tarkoitetaan arviota elintarvikkeissa olevan aineen määrästä — ilmaistuna suhteessa ruumiinpainoon — joka voidaan nauttia lyhyen ajanjakson kuluessa, yleensä yhden vuorokauden aikana, ilman että kuluttajalle aiheutuu havaittavissa olevaa riskiä asiaa koskevien tutkimusten perusteella ja ottaen huomioon väestön herkät ryhmät (kuten lapset ja sikiöt).

j) ’Hyväksyttävällä päiväsaannilla’ tarkoitetaan arviota elintarvikkeissa olevan aineen määrästä — ilmaistuna suhteessa ruumiinpainoon — joka voidaan koko elinaikana nauttia päivittäin, ilman että yhdellekään kuluttajalle aiheutuu havaittavissa olevaa riskiä kaikkien arvioinnin aikana tiedossa olleiden seikkojen perusteella ja ottaen huomioon väestön herkät ryhmät (kuten lapset ja sikiöt).

4 artikla

Luettelo tuoteryhmistä, joihin sovelletaan yhdenmukaistettuja jäämien enimmäismääriä

▼M4

1.  Edellä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet, tuoteryhmät ja/tai tuotteiden osat, joihin yhdenmukaistettuja jäämien enimmäismääriä sovelletaan, määritellään ja luetellaan liitteessä I. Kyseinen toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 45 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Liite I sisältää kaikki tuotteet, joiden osalta jäämien enimmäismäärät vahvistetaan, ja muut tuotteet, joihin on aiheellista soveltaa yhdenmukaistettuja jäämien enimmäismääriä erityisesti, koska niillä on merkittävä asema kuluttajien ruokavaliossa tai kaupankäynnissä. Tuotteet ryhmitellään siten, että jäämien enimmäismäärät voidaan mahdollisuuksien mukaan vahvistaa samanlaisten tai samankaltaisten tuotteiden ryhmille.

▼B

2.  Liite I vahvistetaan ensimmäisen kerran kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta, ja sitä tarkistetaan tarvittaessa ja erityisesti jonkin jäsenvaltion pyynnöstä.

5 artikla

Luettelon vahvistaminen tehoaineista, joiden osalta jäämien enimmäismääriä ei vaadita

▼M4

1.  Direktiivin 91/414/ETY nojalla arvioidut kasvinsuojeluaineiden tehoaineet, joiden osalta jäämien enimmäismäärää ei vaadita, on määriteltävä ja lueteltava tämän asetuksen liitteessä IV ottaen huomioon kyseisten tehoaineiden käyttö ja tämän asetuksen 14 artiklan 2 kohdan a, c ja d alakohdassa tarkoitetut seikat. Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 45 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

▼B

2.  Liite IV vahvistetaan ensimmäisen kerran 12 kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.II LUKU

JÄÄMIEN ENIMMÄISMÄÄRIÄ KOSKEVIIN HAKEMUKSIIN SOVELLETTAVA MENETTELY1 JAKSO

Jäämien enimmäismääriä koskevien hakemusten jättäminen

6 artikla

Hakemukset

1.  Jos jäsenvaltio aikoo myöntää luvan tai väliaikaisen luvan käyttää kasvinsuojeluainetta direktiivin 91/414/ETY mukaisesti, sen on harkittava, onko tällaisen käytön vuoksi tämän asetuksen liitteessä II tai III vahvistettua voimassa olevaa jäämien enimmäismäärää muutettava, onko tarpeen vahvistaa uusi jäämien enimmäismäärä tai olisiko tehoaine sisällytettävä liitteeseen IV. Tarvittaessa sen on vaadittava, että lupaa hakeva osapuoli toimittaa hakemuksen 7 artiklan mukaisesti.

2.  Kaikki osapuolet, jotka ovat asianmukaisesti osoittaneet asian koskevan niiden oikeutettua terveyteen liittyvää etua, kansalaisjärjestöt ja kaupallisia etujaan valvovat osapuolet, valmistajat, viljelijät, maahantuojat ja liitteen I piiriin kuuluvien tuotteiden tuottajat mukaan luettuina, voivat myös toimittaa jäsenvaltiolle hakemuksen 7 artiklan mukaisesti.

3.  Jos jäsenvaltio katsoo, että jäämien enimmäismäärän vahvistaminen, muuttaminen tai poistaminen on tarpeen, se voi myös koota hakemuksen jäämien enimmäismäärän vahvistamiseksi, muuttamiseksi tai poistamiseksi sekä arvioida sitä 7 artiklan mukaisesti.

4.  Tuonnissa sallittuja enimmäismääriä koskevat hakemukset toimitetaan direktiivin 91/414/ETY mukaisesti nimetyille esitteleville jäsenvaltioille, tai ellei esittelevää jäsenvaltiota ole nimetty, hakemukset toimitetaan jäsenvaltioille, jotka komissio nimeää tämän asetuksen 45 artiklan 2 kohdassa mainitun menettelyn mukaisesti hakijan pyynnöstä. Hakemukset laaditaan tämän asetuksen 7 artiklan mukaisesti.

7 artikla

Jäämien enimmäismääriä koskeviin hakemuksiin sovellettavat vaatimukset

1.  Hakijan on liitettävä jäämien enimmäismäärää koskevaan hakemukseen seuraavat tiedot ja asiakirjat:

a) hakijan nimi ja osoite;

b) hakemusasiakirjat, joihin sisältyvät:

i) tiivistelmä hakemuksesta,

ii) tärkeimmät perustelut,

iii) luettelo asiakirjoista,

iv) jäljennös kyseisen tehoaineen ominaiskäyttöön sovellettavasta asiaankuuluvasta hyvästä maatalouskäytännöstä;

c) kattava esitys kaikista saatavilla olevassa tieteellisessä kirjallisuudessa käsitellyistä asiaan kuuluvista huolenaiheista, jotka koskevat kasvinsuojeluainetta ja/tai sen jäämiä;

d) direktiivin 91/414/ETY liitteissä II ja III luetellut, torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamista varten vaadittavia asiakirjoja koskevat tiedot, mukaan luettuina tarvittaessa toksikologiset tiedot ja valvontalaboratorioissa käytettäviä tavanomaisia analyysimenetelmiä koskevat tiedot sekä kasvien ja eläinten metaboliaan liittyvät tiedot.

Jos asianmukaiset tiedot kuitenkin ovat jo yleisesti saatavilla, ja erityisesti, jos tehoaine on jo arvioitu direktiivin 91/414/ETY nojalla tai jos CXL-arvo on voimassa, ja hakija on toimittanut tiedot, jäsenvaltio voi myös käyttää kyseisiä tietoja hakemuksen arvioimisessa. Tällaisissa tapauksissa arviointiraportissa on perusteltava näiden tietojen käyttö tai käyttämättä jättäminen.

2.  Arvioiva jäsenvaltio voi tarvittaessa pyytää hakijaa toimittamaan lisätietoja 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen täydentämiseksi jäsenvaltion asettamassa määräajassa. Määräaika ei missään tapauksessa saa olla pitempi kuin kaksi vuotta.

8 artikla

Hakemusten arviointi

1.  Jäsenvaltion, jolle 7 artiklan mukainen hakemus on toimitettu 6 artiklan mukaisesti, on toimitettava sen jäljennös välittömästi edelleen viranomaiselle ja komissiolle ja laadittava viipymättä arviointiraportti.

▼M4

2.  Hakemukset on arvioitava direktiivin 91/414/ETY liitteessä VI esitettyjen, kasvinsuojeluaineiden arviointia ja hyväksymistä koskevien yhtenäisten periaatteiden asiaa koskevien säännösten tai komission asetuksella vahvistettavien arviointiperiaatteiden mukaisesti. Kyseinen asetus, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, annetaan 45 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

▼B

3.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, ja asianomaisten jäsenvaltioiden välisen sopimuksen perusteella hakemuksen voi arvioida esittelevä jäsenvaltio, joka on nimetty kyseistä tehoainetta varten direktiivin 91/414/ETY mukaisesti.

4.  Jos jäsenvaltiolla on vaikeuksia arvioida hakemusta tai päällekkäisen työn välttämiseksi voidaan päättää 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, mikä jäsenvaltio arvioi tietyt hakemukset.

9 artikla

Arvioitujen hakemusten toimittaminen komissiolle ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle

1.  Arviointiraportin täyttämisen jälkeen jäsenvaltion on toimitettava se komissiolle. Komissio ilmoittaa tästä viipymättä jäsenvaltioille ja toimittaa hakemuksen, arviointiraportin ja liiteasiakirjat elintarviketurvallisuusviranomaisille.

2.  Elintarviketurvallisuusviranomainen antaa hakijalle, arvioivalle jäsenvaltiolle sekä komissiolle viipymättä kirjallisen ilmoituksen hakemuksen vastaanottamisesta. Ilmoituksessa on mainittava hakemuksen ja sen liitteenä olevien asiakirjojen vastaanottamispäivä.2 JAKSO

Jäämien enimmäismääriä koskevien hakemusten käsittely elintarviketurvallisuusviranomaisessa

10 artikla

Elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunto jäämien enimmäismääriä koskevista hakemuksista

1.  Elintarviketurvallisuusviranomainen arvioi hakemukset ja arviointiraportit ja antaa perustellun lausunnon erityisesti riskeistä, joita jäämien enimmäismäärien vahvistamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta aiheutuu kuluttajille ja tapauksen mukaan eläimille. Lausuntoon on sisällyttävä:

a) arvio siitä, soveltuuko hakemuksessa ehdotettu rutiiniseurannassa käytettävä määritysmenetelmä aiottuihin valvontatarkoituksiin;

b) ehdotus torjunta-aine/tuote-yhdistelmän määritysrajasta;

c) arvio hyväksyttävän päiväsaannin tai akuutin altistumisen viiteannoksen ylittymisriskistä jäämien enimmäismäärän muuttamisen vuoksi; tuotteessa, jolle jäämien enimmäismäärää haettiin, olevien jäämien osuus saannista;

d) muut riskien arvioinnin kannalta merkitykselliset seikat.

2.  Elintarviketurvallisuusviranomainen toimittaa perustellun lausuntonsa hakijalle, komissiolle ja jäsenvaltioille. Perustellussa lausunnossa on selvästi määriteltävä, mihin kukin tehdyistä päätelmistä perustuu.

3.  Elintarviketurvallisuusviranomainen julkistaa perustellun lausuntonsa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 artiklan soveltamista.

11 artikla

Määräajat jäämien enimmäismääriä koskevista hakemuksista annettavia elintarviketurvallisuusviranomaisen lausuntoja varten

1.  Elintarviketurvallisuusviranomainen antaa 10 artiklassa tarkoitetun perustellun lausuntonsa mahdollisimman pian ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

Poikkeustapauksissa, joissa on tehtävä yksityiskohtaisempia arviointeja, ensimmäisessä alakohdassa säädettyä määräaikaa voidaan pidentää kuuteen kuukauteen asianmukaisesti esitetyn hakemuksen vastaanottamisesta.

2.  Jos elintarviketurvallisuusviranomainen pyytää lisätietoja, 1 kohdassa säädetty määräaika keskeytyy, kunnes nämä tiedot on toimitettu. Määräajan keskeytymiseen sovelletaan 13 artiklaa.

12 artikla

Jäämien voimassa olevien enimmäismäärien arviointi elintarviketurvallisuusviranomaisessa

1.  Elintarviketurvallisuusviranomainen esittää 12 kuukauden kuluessa siitä, kun tehoaine on tämän asetuksen voimaantulon jälkeen sisällytetty tai jätetty sisällyttämättä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, erityisesti direktiivin 91/414/ETY mukaisesti laadittuun asianmukaiseen arviointikertomukseen perustuvan perustellun lausunnon komissiolle ja jäsenvaltioille seuraavista seikoista:

a) tämän asetuksen liitteessä II tai III vahvistetut kyseisen tehoaineen voimassa olevat jäämien enimmäismäärät;

b) arvio siitä, onko kyseiselle tehoaineelle vahvistettava uudet jäämien enimmäismäärät tai onko se sisällytettävä tämän asetuksen liitteeseen IV;

c) kyseisen tehoaineen osalta mahdollisesti tarvittavat, tämän asetuksen 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut erityiset jalostuskertoimet;

d) kyseiseen tehoaineeseen liittyvät jäämien enimmäismäärät, joiden sisällyttämistä tämän asetuksen liitteeseen II ja/tai liitteeseen III komissio voi harkita, ja ne jäämien enimmäismäärät, jotka voidaan poistaa.

2.  Niiden aineiden osalta, jotka on sisällytetty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ennen tämän asetuksen voimaantuloa, tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu perusteltu lausunto on annettava 12 kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

13 artikla

Hallinnollinen tarkastelu

Komissio voi joko omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion taikka sellaisen henkilön pyynnöstä, jota asia välittömästi ja henkilökohtaisesti koskee, ottaa tarkasteltavakseen elintarviketurvallisuusviranomaisen tähän asetukseen perustuvin valtuuksin tekemät päätökset tai sen laiminlyönnit käyttää näitä valtuuksia.

Tätä koskeva pyyntö on toimitettava komissiolle kahden kuukauden kuluessa päivästä, jona kyseinen toimi tai laiminlyönti tuli asianosaisen tietoon.

Komissio tekee päätöksensä kahden kuukauden kuluessa ja vaatii tarvittaessa elintarviketurvallisuusviranomaista peruuttamaan päätöksensä tai korjaamaan laiminlyöntinsä asetettavan määräajan kuluessa.3 JAKSO

Jäämien enimmäismäärien vahvistaminen, muuttaminen tai poistaminen

14 artikla

Päätökset jäämien enimmäismääriä koskevista hakemuksista

▼M4

1.  Saatuaan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon komissio valmistelee kyseisen lausunnon pohjalta viipymättä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa jommankumman seuraavista toimenpiteistä:

a) jäämien enimmäismäärän vahvistamista, muuttamista tai poistamista koskeva asetus. Kyseinen asetus, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, annetaan 45 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos kyse on erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 45 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä kuluttajansuojan korkean tason varmistamiseksi;

b) hakemuksen hylkäämistä koskeva päätös, joka tehdään 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

▼B

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen säädösten osalta on otettava huomioon:

a) käytettävissä olevat tieteelliset ja tekniset tiedot;

b) muista lähteistä kuin tehoaineiden nykyisestä kasvinsuojelukäytöstä peräisin olevien torjunta-ainejäämien mahdollinen esiintyminen ja niiden tunnetut kumulatiiviset ja synergiavaikutukset, jos menetelmät tällaisten vaikutusten arviointiin ovat olemassa;

c) kuluttajille, joiden jäämien saanti on suuri ja jotka ovat herkimpiä, ja tapauksen mukaan eläinten terveydelle mahdollisesti aiheutuvien riskien arvioinnin tulokset;

d) kasvinsuojeluaineiden käytön muuttamista koskevien mahdollisten arviointien ja päätösten tulokset;

e) CXL tai kolmannessa maassa tehoaineen lailliseksi käyttämiseksi edellytetty hyvä maatalouskäytäntö;

f) muut asiaan liittyvät perustellut tekijät.

3.  Komissio voi milloin tahansa pyytää hakijaa tai elintarviketurvallisuusviranomaista toimittamaan lisätietoja. Komissio saattaa kaikki saadut lisätiedot jäsenvaltioiden ja elintarviketurvallisuusviranomaisen saataville.

15 artikla

Uuden tai muutetun jäämien enimmäismäärän sisällyttäminen liitteeseen II tai III

1.  Edellä 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa asetuksessa:

a) vahvistetaan uudet tai muutetut jäämien enimmäismäärät ja merkitään ne tämän asetuksen liitteeseen II, jos tehoaineet on sisällytetty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I; tai

b) jos tehoaineita ei ole sisällytetty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja jos niitä ei ole sisällytetty tämän asetuksen liitteeseen II, vahvistetaan tai muutetaan väliaikaiset jäämien enimmäismäärät ja merkitään ne tämän asetuksen liitteeseen III; tai

c) jäljempänä 16 artiklassa mainituissa tapauksissa vahvistetaan väliaikaiset jäämien enimmäismäärät ja merkitään ne tämän asetuksen liitteeseen III.

▼M4

2.  Jos väliaikainen jäämien enimmäismäärä vahvistetaan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, se on poistettava liitteestä III asetuksella yhden vuoden kuluttua siitä, kun kyseinen tehoaine on sisällytetty tai jätetty sisällyttämättä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Kyseinen asetus, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, annetaan 45 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos kyse on erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 45 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä kuluttajansuojan korkean tason varmistamiseksi.

Kuitenkin yhden tai useamman jäsenvaltion pyynnöstä väliaikainen jäämien enimmäismäärä voidaan pitää voimassa ylimääräisen vuoden ajan, kunnes vahvistetaan, että tarvittaviin tieteellisiin tutkimuksiin on ryhdytty jäämien enimmäismäärän vahvistamista koskevan hakemuksen tueksi. Jos tällainen vahvistus saadaan, väliaikainen jäämien enimmäismäärä pidetään voimassa vielä kahden vuoden ajan edellyttäen, että ei ole todettu kuluttajia koskevia turvallisuusriskejä, joita ei voida hyväksyä.

▼B

16 artikla

Menettely väliaikaisten jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi tietyissä tapauksissa

1.  Edellä 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa asetuksessa voidaan seuraavissa tapauksissa myös vahvistaa väliaikaiset jäämien enimmäismäärät lisättäviksi liitteeseen III:

a) poikkeuksellisissa tapauksissa, erityisesti jos torjunta-ainejäämät voivat johtua ympäristön saastumisesta tai muusta saastumisesta tai direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 4 kohdan mukaisesta kasvinsuojeluaineiden käytöstä; tai

b) asianomaiset tuotteet ovat ainoastaan vähäinen osa kuluttajien ruokavaliota eivätkä muodosta tärkeää osaa merkityksellisten alaryhmien tai, tapauksen mukaan, eläinten ruokavaliosta; tai

c) hunajalle; tai

d) yrttiteille; tai

e) päätöksellä, jonka mukaan tehoainetta ei sisällytetä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I tai se poistetaan siitä, on todettu, että kasvinsuojeluainetta käytetään välttämättömiin tarkoituksiin; tai

f) kun uusia tuotteita, tuoteryhmiä tai/ja ainesosia on sisällytetty liitteeseen I, ja yksi tai useampi jäsenvaltio niin pyytää, jotta voidaan suorittaa jäämien enimmäismäärän tueksi tarvittavat tieteelliset tutkimukset ja arviot, edellyttäen, että ei ole havaittu kohtuuttomia kuluttajien turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita.

2.  Väliaikaisten jäämien enimmäismäärien sisällyttämisen liitteeseen 1 kohdan mukaisesti on perustuttava elintarviketurvallisuusviranomaisen lausuntoon, seurantatietoihin ja arvioon, jonka mukaan kuluttajille tai eläimille ei aiheudu kohtuutonta riskiä.

Edellä 1 kohdan a, b, c ja d alakohdassa tarkoitettujen väliaikaisten jäämien enimmäismäärien pätevyyttä on arvioitava uudelleen vähintään kymmenen vuoden välein, ja tällaisia jäämien enimmäismääriä on tapauksen mukaan muutettava tai ne on poistettava.

Edellä 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja jäämien enimmäismääriä on arvioitava uudelleen sen kauden päättyessä, jonka aikana käyttö välttämättömiin tarkoituksiin on ollut sallittua. Edellä 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuja jäämien enimmäismääriä on arvioitava uudelleen, kun tieteelliset tutkimukset on saatu valmiiksi ja arvioitu, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua niiden sisällyttämisestä liitteeseen III.

17 artikla

Jäämien enimmäismäärien muuttaminen kasvinsuojeluaineiden hyväksynnän peruuttamisen jälkeen

Liitteen II tai III muutokset, jotka ovat tarpeen jäämien enimmäismäärän poistamiseksi kasvinsuojeluainetta koskevan voimassa olevan luvan peruuttamisen vuoksi, voidaan tehdä pyytämättä elintarviketurvallisuusviranomaisen lausuntoa.III LUKU

KASVI- JA ELÄINPERÄISIIN TUOTTEISIIN SOVELLETTAVAT JÄÄMIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT

▼M4

18 artikla

Jäämien enimmäismäärien noudattaminen

1.  Liitteen I piiriin kuuluvat tuotteet eivät saa niitä elintarvikkeina tai rehuna markkinoille saatettaessa tai niitä eläimille syötettäessä sisältää minkään torjunta-aineen jäämää, joka on suurempi kuin:

a) kyseisille tuotteille liitteissä II ja III vahvistetut jäämien enimmäismäärät;

b) 0,01 mg/kg niiden tuotteiden osalta, joille ei ole liitteessä II tai III vahvistettu erityistä jäämien enimmäismäärää, tai sellaisten tehoaineiden osalta, joita ei mainita liitteessä IV, ellei tehoaineelle vahvisteta eri oletusarvoja samalla kun otetaan huomioon käytettävissä olevat tavanomaiset analyysimenetelmät. Tällaiset oletusarvot on lueteltava liitteessä V. Kyseinen toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 45 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos kyse on erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 45 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä kuluttajansuojan korkean tason varmistamiseksi.

2.  Jäsenvaltiot eivät saa kieltää tai estää liitteeseen I sisältyvien tuotteiden markkinoille saattamista tai niiden syöttämistä tuotantoeläimille alueillaan sillä perusteella, että ne sisältävät torjunta-ainejäämiä, jos:

a) tuotteet ovat 1 kohdan ja 20 artiklan mukaisia; tai

b) tehoaine mainitaan liitteessä IV olevassa luettelossa.

3.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia sadonkorjuun jälkeisen kaasutusaineella käsittelyn jälkeen omalla alueellaan liitteissä II ja III mainitut rajat ylittäviä tehoaineen jäämäpitoisuuksia liitteen I piiriin kuuluvassa tuotteessa, jos nämä tehoaine- ja/tai tuoteyhdistelmät ovat liitteen VII luettelossa, edellyttäen että:

a) kyseisiä tuotteita ei ole tarkoitettu välittömään kulutukseen;

b) asiaankuuluvia tarkastuksia tehdään sen varmistamiseksi, että tuotteita ei saateta loppukäyttäjän tai kuluttajan saataville (mikäli ne toimitetaan suoraan viimeksi mainituille), kunnes jäämät eivät enää ylitä liitteessä II tai III määriteltyjä enimmäistasoja;

c) muille jäsenvaltioille ja komissiolle on ilmoitettu toteutetuista toimenpiteistä.

Toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia ja joilla määritellään liitteessä VII luetellut tehoaine- ja/tai tuoteyhdistelmät, hyväksytään 45 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

4.  Poikkeuksellisissa olosuhteissa ja erityisesti direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 4 kohdan mukaisen kasvinsuojeluaineiden käytön johdosta tai direktiivin 2000/29/EY ( 3 ) velvoitteiden perusteella jäsenvaltio voi sallia, että jäsenvaltion alueella saatetaan markkinoille ja/tai syötetään eläimille käsiteltyjä elintarvikkeita tai rehuja, jotka eivät ole 1 kohdan mukaisia, edellyttäen, että nämä elintarvikkeet tai rehut eivät aiheuta kohtuutonta riskiä. Väliaikaisen jäämien enimmäismäärän vahvistamiseksi määräajaksi tai mahdollisten muiden kyseisiä tuotteita koskevien tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamiseksi tällaiset luvat on yhdessä asianmukaisen riskinarvioinnin kanssa annettava välittömästi tiedoksi muille jäsenvaltioille, komissiolle ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle viipymättä suoritettavaa tarkastelua varten. Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 45 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos kyse on erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 45 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä kuluttajansuojan korkean tason varmistamiseksi.

▼B

19 artikla

Jalostettujen ja/tai useista ainesosista koostuvien tuotteiden kieltäminen

Kielletään sellaisten liitteen I piiriin kuuluvien tuotteiden, jotka eivät ole 18 artiklan 1 kohdan tai 20 artiklan mukaisia, jalostaminen ja/tai sekoittaminen saman tuotteen tai muiden tuotteiden kanssa laimennustarkoituksessa niiden saattamiseksi markkinoille elintarvikkeina tai rehuna tai niiden syöttämiseksi eläimille.

20 artikla

Jalostettuihin ja/tai useista ainesosista koostuviin tuotteisiin sovellettavat jäämien enimmäismäärät

1.  Kun liitteessä II tai III ei ole vahvistettu jäämien enimmäismääriä jalostetuille ja/tai useista ainesosista koostuville elintarvikkeille tai rehuille, jäämien enimmäismäärinä sovelletaan liitteen I piiriin kuuluvalle asianomaiselle tuotteelle 18 artiklan 1 kohdassa säädettyjä jäämien enimmäismääriä ottaen huomioon jalostuksen ja/tai sekoittamisen aiheuttamat muutokset torjunta-ainejäämien määrissä.

▼M4

2.  Tiettyjä jalostus- ja/tai sekoittamistoimia taikka tiettyjä jalostettuja ja/tai useista ainesosista koostuvia tuotteita koskevat erityiset rikastus- tai laimennuskertoimet voidaan sisällyttää liitteessä VI olevaan luetteloon. Kyseinen toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 45 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

▼BIV LUKU

ERITYISET SÄÄNNÖKSET JÄÄMIEN VOIMASSA OLEVIEN ENIMMÄISMÄÄRIEN SISÄLLYTTÄMISESTÄ TÄHÄN ASETUKSEEN

21 artikla

Jäämien enimmäismäärien vahvistaminen ensimmäisen kerran

▼M4

1.  Liitteen I piiriin kuuluvien tuotteiden jäämille vahvistetaan enimmäismäärät ensimmäisen kerran ja merkitään liitteessä II olevaan luetteloon sisällyttämällä direktiiveissä 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY säädetyt jäämien enimmäismäärät ja ottaen huomioon tämän asetuksen 14 artiklan 2 kohdassa luetellut perusteet. Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 45 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

▼B

2.  Liite II vahvistetaan 12 kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

22 artikla

Väliaikaisten jäämien enimmäismäärien vahvistaminen ensimmäisen kerran

▼M4

1.  Ne tehoainejäämien väliaikaiset enimmäismäärät, joista ei ole vielä tehty päätöstä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämisestä tai sisällyttämättä jättämisestä, vahvistetaan ensimmäisen kerran ja merkitään tämän asetuksen liitteeseen III, ellei niitä ole jo merkitty liitteeseen II, ottaen huomioon jäsenvaltioiden toimittamat tiedot, tarvittaessa 24 artiklassa tarkoitettu perusteltu lausunto, 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut seikat sekä seuraavat jäämien enimmäismäärät:

a) jäljellä olevat direktiivin 76/895/ETY liitteessä vahvistetut jäämien enimmäismäärät; ja

b) tähän saakka yhdenmukaistamatta olleet kansalliset jäämien enimmäismäärät.

Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 45 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

▼B

2.  Liite III vahvistetaan 12 kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 23, 24 ja 25 artiklan mukaisesti.

23 artikla

Jäsenvaltioiden toimitettavat tiedot kansallisista jäämien enimmäismääristä

Jos tehoainetta ei ole vielä sisällytetty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja jos jokin jäsenvaltio on vahvistanut tämän asetuksen liitteen I piiriin kuuluvassa tuotteessa olevalle kyseiselle tehoaineelle viimeistään tämän asetuksen liitteen I voimaantulopäivään mennessä kansallisen jäämien enimmäismäärän tai on päättänyt, että kyseiselle tehoaineelle ei vaadita jäämien enimmäismääriä, asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen vahvistettavassa muodossa ja vahvistettavaan päivämäärään mennessä joko kansallinen jäämien enimmäismäärä taikka että mitään jäämien enimmäismääriä ei vaadita tehoaineelle, sekä tarvittaessa ja komission pyynnöstä:

a) hyvä maatalouskäytäntö;

b) jos jäsenvaltiossa sovelletaan kriittistä hyvää maatalouskäytäntöä, yhteenvetotiedot valvotuista testeistä ja/tai seurantatiedot, mikäli tällaiset tiedot ovat käytettävissä;

c) hyväksyttävä päiväsaanti ja tapauksen mukaan kansallisessa riskinarvioinnissa käytetty akuutin altistumisen viiteannos ja arvioinnin tulokset.

24 artikla

Elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunto kansallisten jäämien enimmäismäärien perusteena olevista tiedoista

1.  Elintarviketurvallisuusviranomainen antaa komissiolle perustellun lausunnon seuraavista seikoista kuluttajien terveydelle mahdollisesti aiheutuvista riskeistä:

a) väliaikaiset jäämien enimmäismäärät, jotka saatetaan sisällyttää liitteeseen III;

b) tehoaineet, jotka saatetaan sisällyttää liitteeseen IV.

1.  Elintarviketurvallisuusviranomainen ottaa 1 kohdassa tarkoitettua perusteltua lausuntoa valmistellessaan huomioon käytettävissä olevat tieteelliset ja tekniset tiedot ja erityisesti jäsenvaltioiden 23 artiklan mukaisesti toimittamat tiedot.

25 artikla

Väliaikaisten jäämien enimmäismäärien vahvistaminen

Ottaen huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunto, jos sellainen on tarpeen, 23 artiklassa tarkoitettujen tehoaineiden väliaikaiset jäämien enimmäismäärät voidaan vahvistaa ja merkitä 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti liitteeseen III tai tapauksen mukaan tehoaine voidaan sisällyttää 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti liitteeseen IV. Väliaikaiset jäämien enimmäismäärät vahvistetaan alhaisimmalle tasolle, jonka kaikki jäsenvaltiot voivat saavuttaa, hyvän maatalouskäytännön periaatteiden mukaisesti.V LUKU

VIRALLISET TARKASTUKSET, RAPORTIT JA SEURAAMUKSET1 JAKSO

Jäämien enimmäismääriä koskevat viralliset tarkastukset

26 artikla

Viralliset tarkastukset

1.  Jäsenvaltioiden on tehtävä torjunta-ainejäämille virallisia tarkastuksia varmistaakseen tämän asetuksen noudattamisen elintarvikkeiden ja rehujen virallista valvontaa koskevan yhteisön lainsäädännön säännösten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 96/23/EY ( 4 ) soveltamista.

2.  Torjunta-ainejäämiä koskevien tarkastusten on erityisesti koostuttava näytteiden ottamisesta ja analysoinnista sekä esiintyvien torjunta-aineiden ja niiden jäämämäärien osoittamisesta. Tarkastuksia on suoritettava myös paikassa, jossa tuote myydään kuluttajalle.

27 artikla

Näytteenotto

1.  Jokaisen jäsenvaltion on otettava riittävä määrä erilaisia näytteitä varmistaakseen, että tulokset ovat tyypillisiä sen markkinoille ottaen huomioon edellisten valvontaohjelmien tulokset. Näytteenotto on suoritettava niin lähellä myyntipaikkaa kuin on tarkoituksenmukaista, jotta mahdolliset myöhemmät täytäntöönpanotoimet voidaan toteuttaa.

▼M4

2.  Toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä ja joilla vahvistetaan tällaisen torjunta-ainejäämien valvonnan suorittamiseksi tarvittavat muut kuin direktiivissä 2002/63/EY ( 5 ) säädetyt näytteenottomenetelmät, hyväksytään 45 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

▼B

28 artikla

Analyysimenetelmät

1.  Torjunta-ainejäämien analyysimenetelmien on oltava niiden perusteiden mukaisia, jotka esitetään elintarvikkeiden ja rehujen virallista valvontaa koskevan yhteisön lainsäädännön asianomaisissa säännöksissä.

2.  Tekniset suuntaviivat, jotka koskevat torjunta-ainejäämien määrittelemiseen tarkoitettujen analyysimenetelmien erityisiä validointiperusteita ja laadunvalvontamenettelyjä, voidaan hyväksyä 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

3.  Kaikkien laboratorioiden, jotka analysoivat näytteitä torjunta-ainejäämien virallisia tarkastuksia varten, on otettava osaa komission järjestämään torjunta-ainejäämiä koskevaan yhteisön pätevyystestiin.2 JAKSO

Yhteisön valvontaohjelma

29 artikla

Yhteisön valvontaohjelma

1.  Komissio laatii yhteensovitetun monivuotisen yhteisön valvontaohjelman, jossa määritellään kansallisiin valvontaohjelmiin sisällytettävät erityisnäytteet, ottaen huomioon ongelmat, jotka on havaittu tässä asetuksessa vahvistettujen jäämien enimmäismäärien noudattamisessa, kuluttajan altistuksen arvioimiseksi ja nykyisen lainsäädännön soveltamiseksi.

2.  Yhteisön valvontaohjelma hyväksytään ja ajantasaistetaan vuosittain 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Esitys yhteisön valvontaohjelmaksi esitetään 45 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle vähintään kuusi kuukautta ennen kunkin kalenterivuoden loppua.3 JAKSO

Kansalliset valvontaohjelmat

30 artikla

Torjunta-ainejäämien kansalliset valvontaohjelmat

1.  Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön torjunta-ainejäämien monivuotiset kansalliset valvontaohjelmat. Niiden on vuosittain saatettava monivuotinen ohjelmansa ajan tasalle.

Ohjelmien on perustuttava riskeihin, ja niiden tarkoituksena on erityisesti oltava kuluttajan altistuksen sekä nykyisen lainsäädännön noudattamisen arviointi. Niissä on yksilöitävä ainakin seuraavat seikat:

a) tuotteet, joista näytteitä on otettava;

b) otettavien näytteiden ja tehtävien analyysien lukumäärä;

c) analysoitavat torjunta-aineet;

d) näiden ohjelmien laadintaperusteet, muun muassa seuraavat:

i) valittavat torjunta-aine/tuote-yhdistelmät,

ii) kotimaisista ja ulkomaisista tuotteista otettavien näytteiden lukumäärä,

iii) tuotteiden kulutus osuutena kansallisesta ruokavaliosta,

iv) yhteisön valvontaohjelma, ja

v) edellisten valvontaohjelmien tulokset.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava 1 kohdan mukaiset, ajan tasalle saatetut torjunta-ainejäämien kansalliset valvontaohjelmansa komissiolle ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle vähintään kolme kuukautta ennen kunkin kalenterivuoden loppua.

3.  Jäsenvaltioiden on osallistuttava 29 artiklassa säädettyyn yhteisön valvontaohjelmaan. Jäsenvaltiot julkaisevat vuosittain kaikki kansallisen jäämien seurannan yksityiskohtaiset tulokset Internetissä. Jäämien enimmäismäärien ylittyessä jäsenvaltiot voivat julkaista asianomaisten vähittäiskauppiaiden, kauppiaiden tai tuottajien nimet.4 JAKSO

Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot ja vuosikertomus

31 artikla

Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle, elintarviketurvallisuusviranomaiselle ja muille jäsenvaltioille kunkin vuoden elokuun 31 päivään mennessä edellistä kalenterivuotta koskevat seuraavat tiedot:

a) 26 artiklan 1 kohdassa säädettyjen virallisten tarkastusten tulokset;

b) 30 artiklassa tarkoitetuissa kansallisissa valvontaohjelmissa käytetyt ja 29 artiklassa tarkoitetussa yhteisön valvontaohjelmassa käytetyt määritysrajat;

c) yksityiskohtaiset tiedot analyysilaboratorioiden osallistumisesta 28 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin yhteisön pätevyystesteihin ja muihin pätevyystesteihin, jotka liittyvät torjunta-aine/tuote-yhdistelmiin, joista on otettu näytteitä kansallisessa valvontaohjelmassa;

d) yksityiskohtaiset tiedot a kohdassa tarkoitettuun valvontaan osallistuvien analyysilaboratorioiden hyväksymisestä;

e) jos kansallinen lainsäädäntö sen sallii, toteutettuja täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat tiedot.

2.  Täytäntöönpanotoimenpiteet, jotka koskevat jäsenvaltioiden tietojen toimittamista, voidaan vahvistaa 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen elintarviketurvallisuusviranomaisen kuulemisen jälkeen.

32 artikla

Torjunta-ainejäämiä koskeva vuosikertomus

1.  Elintarviketurvallisuusviranomainen laatii vuosikertomuksen torjunta-ainejäämistä jäsenvaltioiden 31 artiklan 1 kohdan nojalla toimittamien tietojen pohjalta.

2.  Elintarviketurvallisuusviranomainen sisällyttää vuosikertomukseen tiedot vähintään seuraavista seikoista:

a) 26 artiklan 2 kohdassa säädetty tarkastusten tulosten analyysi;

b) lausunto jäämien enimmäismäärien ylittymiseen mahdollisesti johtaneista syistä sekä mahdolliset huomiot riskinhallintaan liittyvistä vaihtoehdoista;

c) analyysi torjunta-ainejäämistä kuluttajien terveydelle aiheutuvista kroonisista ja akuuteista riskeistä;

d) kuluttajan altistusta torjunta-ainejäämille koskeva arvio, joka perustuu a kohdan nojalla toimitettuihin tietoihin sekä muihin asiaankuuluviin käytettävissä oleviin tietoihin, mukaan lukien direktiivin 96/23/EY nojalla toimitetut kertomukset.

3.  Jos jokin jäsenvaltio ei ole toimittanut tietoja 31 artiklan mukaisesti, elintarviketurvallisuusviranomainen voi jättää kyseiseen jäsenvaltioon liittyvät tiedot huomioimatta vuosikertomusta laatiessaan.

4.  Vuosikertomuksen muodosta voidaan päättää 45 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

5.  Elintarviketurvallisuusviranomainen toimittaa vuosikertomuksen komissiolle kunkin vuoden helmikuun viimeiseen päivään mennessä.

6.  Vuosikertomukseen voi sisältyä lausunto torjunta-aineista, jotka aiotaan ottaa tuleviin ohjelmiin.

7.  Elintarviketurvallisuusviranomainen julkistaa vuosikertomuksen samoin kuin komission tai jäsenvaltioiden mahdolliset huomautukset.

33 artikla

Torjunta-ainejäämiä koskevan vuosikertomuksen toimittaminen komitealle

Komissio toimittaa torjunta-ainejäämiä koskevan vuosikertomuksen viipymättä 45 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle tarkasteltavaksi ja suositusten antamiseksi toimenpiteistä, jotka on toteutettava liitteissä II ja III vahvistettuja jäämien enimmäismääriä koskevien esille tulleiden rikkomisten osalta.5 JAKSO

Seuraamukse

34 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kyseiset säännöt ja niihin mahdollisesti myöhemmin tehtävät muutokset komissiolle viipymättä.VI LUKU

KIIREELLISET TOIMENPITEET

35 artikla

Kiireelliset toimenpiteet

Asetuksen (EY) N:o 178/2002 53 ja 54 artiklaa sovelletaan, jos uusien tietojen tai vanhojen tietojen uudelleen arvioinnin perusteella käy ilmi, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat torjunta-ainejäämät tai jäämien enimmäismäärät saattavat vaarantaa ihmisten tai eläinten terveyden tavalla, joka edellyttää välittömiä toimia. Kun kyseessä ovat tuoreet tuotteet, komission on tehtävä päätöksensä seitsemän päivän kuluessa.

▼M60 —————

▼BVIII LUKU

JÄÄMIEN ENIMMÄISMÄÄRIÄ KOSKEVIEN HAKEMUSTEN KOORDINOINTI

38 artikla

Kansallisten viranomaisten nimeäminen

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi kansallinen viranomainen koordinoimaan komission, elintarviketurvallisuusviranomaisen, muiden jäsenvaltioiden, valmistajien, tuottajien ja viljelijöiden välistä, tämän asetukseen täytäntöönpanoon liittyvää yhteistyötä. Jos jäsenvaltio nimeää enemmän kuin yhden viranomaisen, sen on ilmoitettava, mikä nimetyistä viranomaisista toimii yhteysviranomaisena.

Kansalliset viranomaiset voivat jakaa tehtäviä muille elimille.

Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle nimeämiensä kansallisten viranomaisten nimet ja osoitteet.

39 artikla

Jäämien enimmäismääriä koskevien tietojen koordinointi elintarviketurvallisuusviranomaisessa

Elintarviketurvallisuusviranomainen:

a) koordinoi jonkin tehoaineen osalta direktiivin 91/414/ETY mukaisesti nimetyn esittelevän jäsenvaltion kanssa;

b) koordinoi jäsenvaltioiden ja komission kanssa jäämien enimmäismääriä erityisesti 41 artiklan vaatimusten täyttämiseksi.

40 artikla

Jäsenvaltioiden toimitettavat tiedot

Jäsenvaltioiden on toimitettava elintarviketurvallisuusviranomaiselle tämän pyynnöstä kaikki saatavissa olevat tiedot, joita tarvitaan arvioitaessa jäämien enimmäismäärien turvallisuutta.

41 artikla

Elintarviketurvallisuusviranomaisen tietokanta jäämien enimmäismääristä

Elintarviketurvallisuusviranomainen kehittää ja pitää kunnossa komission ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä olevan tietokannan, joka sisältää liitteissä II, III, IV ja VII vahvistettuja jäämien enimmäismääriä, tehoaineita ja jalostuskertoimia koskevat asiaankuuluvat tieteelliset tiedot ja hyvät maatalouskäytännöt, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asiakirjojen saantia koskevan yhteisön ja kansallisen lainsäädännön säännösten soveltamista. Tietokannan pitää sisältää erityisesti arvioinnit ravinnon välityksellä tapahtuvasta saannista, jalostuskertoimet ja toksikologiset parametrit.

42 artikla

Jäsenvaltiot ja maksut

1.  Jäsenvaltiot voivat maksujen avulla kattaa kustannukset, jotka liittyvät jäämien enimmäismäärien vahvistamiseen, muuttamiseen tai poistamiseen taikka mahdolliseen muuhun, tämän asetuksen velvoitteista johtuvaan työhön.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitettu maksu:

a) vahvistetaan avoimella tavalla; ja

b) vastaa asiaan liittyvästä työstä aiheutuvia todellisia kustannuksia.

Maksu voi käsittää taulukoidut kiinteät maksut, jotka perustuvat 1 kohdassa tarkoitetun työn keskimääräisiin käsittelykustannuksiin.IX LUKU

TÄYTÄNTÖÖNPANO

43 artikla

Elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteellinen lausunto

Komissio voi tai jäsenvaltiot voivat pyytää elintarviketurvallisuusviranomaiselta tieteellistä lausuntoa mistä tahansa riskinarviointiin liittyvästä toimenpiteestä tämän asetuksen nojalla. Komissio voi asettaa määräajan, jonka kuluessa tällainen lausunto on annettava.

44 artikla

Elintarviketurvallisuusviranomaisen lausuntojen antamismenettely

1.  Jos elintarviketurvallisuusviranomaisen tämän asetuksen mukaisesti antamat lausunnot edellyttävät ainoastaan sellaista tieteellistä tai teknistä työtä, jossa on sovellettava vakiintuneita tieteellisiä tai teknisiä periaatteita, elintarviketurvallisuusviranomainen voi antaa lausuntonsa kuulematta asetuksen (EY) N:o 178/2002 28 artiklassa mainittuja tiedekomiteaa tai tiedelautakuntia, ellei komissio tai jokin jäsenvaltio tätä vastusta.

2.  Asetuksen (EY) N:o 178/2002 29 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisissa täytäntöönpanosäännöissä määritellään tapaukset, joissa tämän artiklan 1 kohtaa sovelletaan.

▼M4

45 artikla

Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 178/2002 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea.

2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

4.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 5 kohdan b alakohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 3 kohdan c alakohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kaksi kuukautta, 4 kohdan b alakohdassa säädetyksi määräajaksi yksi kuukausi ja 4 kohdan e alakohdassa säädetyksi määräajaksi kaksi kuukautta.

5.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

46 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

1.  Täytäntöönpanotoimenpiteet tämän asetuksen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi, tekniset ohjausasiakirjat tämän asetuksen soveltamisen helpottamiseksi ja yksityiskohtaiset säännöt jäämien enimmäismäärien vahvistamisessa tarvittavista tieteellisistä tiedoista vahvistetaan tai niitä voidaan muuttaa 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen ja ottaen tarvittaessa huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunto.

2.  Toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia ja jotka liittyvät 23 artiklassa, 29 artiklan 2 kohdassa, 30 artiklan 2 kohdassa, 31 artiklan 1 kohdassa ja 32 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen päivämäärien vahvistamiseen tai muuttamiseen, hyväksytään 45 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen ja ottaen tarvittaessa huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunto.

▼B

47 artikla

Kertomus tämän asetuksen soveltamisesta

Komissio toimittaa viimeistään kymmenen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen asetuksen täytäntöönpanosta ja mahdolliset ehdotukset.X LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

48 artikla

Kumoaminen ja lainsäädännön muuttaminen

1.  Kumotaan direktiivit 76/895/ETY, 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY 50 artiklan toisesta kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta alkaen.

2.  Korvataan direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohta seuraavasti:

”f) jäämien enimmäismäärät maataloustuotteille, joihin luvassa tarkoitettu käyttö vaikuttaa, on tarvittaessa vahvistettu tai niitä on muutettu asetuksen (EY) N:o 396/2005 ( *1 ) mukaisesti.

▼M4

49 artikla

Siirtymätoimenpiteet

1.  Tämän asetuksen III luvussa säädettyjä vaatimuksia ei sovelleta tuotteisiin, jotka on lainmukaisesti tuotettu tai tuotu yhteisöön ennen 50 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettua ajankohtaa.

Kuluttajansuojan korkean tason varmistamiseksi näiden tuotteiden osalta voidaan kuitenkin toteuttaa aiheellisia toimenpiteitä. Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 45 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2.  Voidaan säätää täydentävistä siirtymätoimenpiteistä tiettyjen 15, 16, 21, 22 ja 25 artiklassa säädettyjen jäämien enimmäismäärien soveltamiseksi, jos tämä on tarpeen tuotteiden tavanomaisen kaupan pitämisen, jalostuksen ja kulutuksen mahdollistamiseksi. Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, ja jotka eivät rajoita velvoitetta varmistaa kuluttajansuojan korkea taso, hyväksytään 45 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

▼B

50 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämän asetuksen II, III ja V lukua sovelletaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun viimeisin niistä asetuksista, joilla vahvistetaan liitteet I, II, III ja IV, on julkaistu.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M128
LIITE I

A OSA

2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut eläin- ja kasviperäiset tuotteet, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaanKoodinumero

Luokka

Ryhmä

Ryhmän tai alaryhmän (1) pääasiallinen tuote

Tieteelliset nimet

Tuotteiden osat, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan

alaryhmä

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

 

 

 

 

0110000

 

Sitrushedelmät

 

 

Koko tuote varren poistamisen jälkeen

0110010

 

 

Greipit

Citrus paradisi

 

0110020

 

 

Appelsiinit

Citrus sinensis

 

0110030

 

 

Sitruunat

Citrus limon

 

0110040

 

 

Limetit

Citrus aurantiifolia

 

0110050

 

 

Mandariinit

Citrus reticulata; syn: Citrus deliciosa

 

0110990

 

 

Muut (2)

 

 

0120000

 

Pähkinät

 

 

Koko tuote kuoren poistamisen jälkeen (paitsi kastanjat)

0120010

 

 

Mantelit

Amygdalus communis; syn: Prunus dulcis

 

0120020

 

 

Parapähkinät

Bertholletia excelsa

 

0120030

 

 

Cashewpähkinät

Anacardium occidentale

 

0120040

 

 

Kastanjat

Castanea crenata

Koko tuote kuorineen

Castanea dentata

Castanea mollissima

Castanea sativa

0120050

 

 

Kookospähkinät

Cocos nucifera

 

0120060

 

 

Hasselpähkinät

Corylus avellana

 

0120070

 

 

Makadamiat

Macadamia ternifolia; syn: Macadamia integrifolia

 

Macadamia tetraphylla

0120080

 

 

Pekaanipähkinät

Carya illinoinensis

 

0120090

 

 

Pinjansiemenet

Pinus pinea

 

0120100

 

 

Pistaasipähkinät

Pistacia vera

 

0120110

 

 

Jalopähkinät

Juglans nigra

 

Juglans regia

 

0120990

 

 

Muut (2)

 

 

0130000

 

Siemenhedelmät

 

 

Koko tuote varren poistamisen jälkeen

0130010

 

 

Omenat

Malus domestica

 

0130020

 

 

Päärynät

Pyrus communis

 

0130030

 

 

Kvittenit

Cydonia oblonga

 

0130040

 

 

Mispelit

Mespilus germanica

 

0130050

 

 

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

Eriobotrya japonica

 

0130990

 

 

Muut (2)

 

 

0140000

 

Kivihedelmät

 

 

Koko tuote varren poistamisen jälkeen

0140010

 

 

Aprikoosit

Armeniaca vulgaris; syn: Prunus armeniaca

 

0140020

 

 

Kirsikat

Cerasus avium; syn: Prunus avium

 

0140030

 

 

Persikat

Persica vulgaris; syn: Prunus persica

 

0140040

 

 

Luumut

Prunus domestica

 

0140990

 

 

Muut (2)

 

 

0150000

 

Marjat ja pienet hedelmät

 

 

Koko tuote lakin, latvuksen ja varren poistamisen jälkeen (paitsi herukat)

0151000

 

a)  Viinirypäleet

 

 

 

0151010

 

 

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

Vitis vinifera

 

0151020

 

 

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

Vitis vinifera

 

0152000

 

b)  Mansikat

 

Fragaria x ananassa

 

0153000

 

c)  Vadelmat ja vatukat

 

 

 

0153010

 

 

Karhunvatukat

Rubus sect. Rubus

 

0153020

 

 

Sinivatukat

Rubus caesius

 

0153030

 

 

Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

Rubus idaeus

 

0153990

 

 

Muut (2)

 

 

0154000

 

d)  Muut marjat ja pienet hedelmät

 

 

 

0154010

 

 

Pensasmustikat

Vaccinium angustifolium

 

Vaccinium corymbosum

Vaccinium formosum

Vaccinium virgatum

0154020

 

 

Karpalot

Vaccinium macrocarpon

 

0154030

 

 

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

Ribes nigrum

Varrelliset marjat

Ribes rubrum

0154040

 

 

Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

Ribes uva-crispa

 

0154050

 

 

Ruusunmarjat

Rosa canina

 

Rosa majalis

Rosa rugosa

0154060

 

 

Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

Morus alba

 

Morus nigra

0154070

 

 

Etelänorapihlajan hedelmät

Crataegus azarolus

 

0154080

 

 

Mustaseljan marjat

Sambucus nigra

 

0154990

 

 

Muut (2)

 

 

0160000

 

Sekalaiset hedelmät

 

 

Koko tuote varren poistamisen jälkeen (paitsi ananas)

0161000

 

a)  Syötäväkuoriset

 

 

 

0161010

 

 

Taatelit

Phoenix dactylifera

 

0161020

 

 

Viikunat

Ficus carica

 

0161030

 

 

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

Olea europaea

 

0161040

 

 

Kumkvatit

Fortunella japonica

 

Fortunella margarita

0161050

 

 

Karambolat

Averrhoa carambola

 

0161060

 

 

Kakit/persimonit/sharonit

Diospyros kaki

 

0161070

 

 

Jambolaanit/jaavanluumut

Syzygium cuminii

 

0161990

 

 

Muut (2)

 

 

0162000

 

b)  Paksukuoriset, pienet

 

 

 

0162010

 

 

Kiivit (vihreät, punaiset, keltaiset)

Actinidia deliciosa

 

Actinidia chinensis

0162020

 

 

Litsit

Litchi chinensis

 

0162030

 

 

Passiot/maracujat

Passiflora edulis; syn: Passiflora laurifolia

 

0162040

 

 

Kaktusviikunat

Opuntia ficus-indica

 

0162050

 

 

Tähtiomenat

Chrysophyllum cainito

 

0162060

 

 

Amerikanpersimonit

Diospyros virginiana

 

0162990

 

 

Muut (2)

 

 

0163000

 

c)  Paksukuoriset, suuret

 

 

 

0163010

 

 

Avokadot

Persea americana

 

0163020

 

 

Banaanit

Musa acuminata

 

Musa balbisiana

Musa acuminata x Musa balbisiana

0163030

 

 

Mangot

Mangifera indica

 

0163040

 

 

Papaijat

Carica papaya

 

0163050

 

 

Granaattiomenat

Punica granatum

 

0163060

 

 

Suomuannoonat (kirimoijat)

Annona cherimola

 

0163070

 

 

Guavat

Psidium guajava

 

0163080

 

 

Ananakset

Ananas comosus

Koko tuote latvuksen poistamisen jälkeen

0163090

 

 

Leipäpuun hedelmät

Artocarpus altilis

 

0163100

 

 

Duriot

Durio zibethinus

 

0163110

 

 

Oka-annoonat (guanabanat)

Annona muricata

 

0163990

 

 

Muut (2)

 

 

0200000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

 

 

 

0210000

 

Juurekset ja juurimukulat

 

 

Koko tuote naattien ja mullan poistamisen jälkeen

0211000

 

a)  Perunat

 

Solanum tuberosum subsp. tuberosum

 

0212000

 

b)  Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

 

 

0212010

 

 

Kassavan/maniokin juuret

Manihot esculenta

 

0212020

 

 

Bataatit

Ipomoea batatas

 

0212030

 

 

Jamssit

Dioscorea spp.

 

0212040

 

 

Nuolijuuret/arrowjuuret

Maranta arundinacea

 

0212990

 

 

Muut (2)

 

 

0213000

 

c)  Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikkaat

 

 

 

0213010

 

 

Punajuuret

Beta vulgaris var. vulgaris

 

0213020

 

 

Porkkanat

Daucus carota subsp. sativus

 

0213030

 

 

Mukulasellerit/juurisellerit

Apium graveolens var. rapaceum

 

0213040

 

 

Piparjuuret

Armoracia rusticana

 

0213050

 

 

Maa-artisokat

Helianthus tuberosus

 

0213060

 

 

Palsternakat

Pastinaca sativa

 

0213070

 

 

Juuripersiljat

Petroselinum crispum convar. radicosum

 

0213080

 

 

Retiisit ja retikat

Raphanus sativus Retiisit ja retikat -ryhmät

 

0213090

 

 

Kaurajuuret

Tragopogon porrifolius

 

0213100

 

 

Lantut

Brassica napus subsp. napobrassica

 

0213110

 

 

Nauriit

Brassica rapa subsp. rapa

 

0213990

 

 

Muut (2)

 

 

0220000

 

Sipulikasvit

 

 

Kypsät sipulit helposti irrotettavan kuoren ja mullan poistamisen jälkeen (paitsi varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit)

0220010

 

 

Valkosipulit

Allium sativum

 

0220020

 

 

Sipulit

Allium cepa Cepa-ryhmä

 

0220030

 

 

Salottisipulit

Allium cepa Aggregatum-ryhmä; syn: Allium ascalonicum

 

0220040

 

 

Varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit

Allium cepa Cepa-ryhmä

Nuoret sipulit, valevarsineen, lehtineen ja joissain tapauksissa silmuineen

Allium fistulosum

0220990

 

 

Muut (2)

 

 

0230000

 

Hedelmävihannekset

 

 

 

0231000

 

a)  Solanaceae- ja Malvacea-heimo

 

 

Koko tuote varren ja (Physalis-suvun lajien tapauksesssa) verholehtien poistamisen jälkeen

0231010

 

 

Tomaatit

Lycopersicon esculentum

 

0231020

 

 

Paprikat

Capsicum annuum

 

0231030

 

 

Munakoisot

Solanum melongena

 

0231040

 

 

Okrat

Abelmoschus esculentus

 

0231990

 

 

Muut (2)

 

 

0232000

 

b)  Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

 

Koko tuote varren poistamisen jälkeen

0232010

 

 

Kurkut

Cucumis sativus

 

0232020

 

 

Coctailkurkut (cornichon)

Cucumis sativus

 

0232030

 

 

Kesäkurpitsat

Cucurbita pepo Kurpitsa-ryhmä

 

0232990

 

 

Muut (2)

 

 

0233000

 

c)  Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

 

Koko tuote varren poistamisen jälkeen

0233010

 

 

Melonit

Cucumis melo

 

0233020

 

 

Kurpitsat

Cucurbita maxima

 

0233030

 

 

Vesimelonit

Citrullus vulgaris; syn: Citrullus lanatus

 

0233990

 

 

Muut (2)

 

 

0234000

 

d)  Sokerimaissit

 

Zea mays convar. saccharata

Jyvät (3) ja tähkä ilman akanoita

0239000

 

e)  Muut hedelmävihannekset

 

 

Koko tuote varren poistamisen jälkeen

0240000

 

Kaalikasvit (lukuun ottamatta juuria ja versoja)

 

 

 

0241000

 

a)  Kukinnon muodostavat kaalit

 

 

Koko kasvi juurien ja lehtien poistamisen jälkeen

0241010

 

 

Brokkoli/parsakaali

Brassica oleracea var. italica

 

0241020

 

 

Kukkakaali

Brassica oleracea var. botrytis

 

0241990

 

 

Muut (2)

 

 

0242000

 

b)  Kerivät kaalit

 

 

Koko kasvi juurien ja pilaantuneiden lehtien poistamisen jälkeen (paitsi ruusukaali)

0242010

 

 

Ruusukaali/brysselinkaali

Brassica oleracea var. gemmifera

Ainoastaan kaalinnuput

0242020

 

 

Keräkaalit eli kupukaalit

Brassica oleracea var. capitata

 

0242990

 

 

Muut (2)

 

 

0243000

 

c)  Lehtikaalit

 

 

Koko kasvi juurien ja pilaantuneiden lehtien poistamisen jälkeen

0243010

 

 

Kiinankaali/salaattikiinankaali/pe-tsai

Brassica rapa subsp. pekinensis

 

0243020

 

 

Lehtikaali

Brassica oleracea var. sabellica

 

Brassica oleracea var. viridis

0243990

 

 

Muut (2)

 

 

0244000

 

d)  Kyssäkaalit

 

Brassica oleracea var. gongylodes

Koko tuote juurien, naattien ja mullan poistamisen jälkeen

0250000

 

Lehtivihannekset, yrtit ja syötävät kukat

 

 

Koko tuote juurien, pilaantuneiden lehtien ja mullan poistamisen jälkeen (paitsi krassit, idut ja versot (myös kaalilajien) ja ruohosipulit)

0251000

 

a)  Salaatit ja salaattikasvit

 

 

 

0251010

 

 

Vuonankaali

Valerianella locusta

 

0251020

 

 

Lehtisalaatti

Lactuca sativa

 

0251030

 

 

Leveälehtiset siloendiivit

Cichorium endivia var. latifolia

 

0251040

 

 

Krassit, idut ja versot

Lepidium sativum subsp. sativum

Vedessä, mullassa tai ravinneliuoksessa idättämällä siemenistä (joskus mukuloista tai sipuleista) saatu koko tuote, kuten määritelty EFSA:n tieteellisessä lausunnossa, julkaistu: EFSA Journal 2011; 9(11):2424, s. 9

0251050

 

 

Krassikanankaali

Barbarea verna

 

0251060

 

 

Sinappikaali/rucola

Eruca sativa

 

0251070

 

 

Lehtisinappi

Brassica juncea var. rugosa

 

0251080

 

 

Versot (myös kaalilajien)

 

Kaikkien kasvien (myös kaalilajien) nuoret lehdet ja lehtiruodit, korjattuina enintään 8 aitolehden vaiheessa.

0251990

 

 

Muut (2)

 

 

0252000

 

b)  Pinaatit ja vastaavanlaiset lehdet

 

 

 

0252010

 

 

Pinaatti

Spinacia oleracea

 

0252020

 

 

Vihannesportulakka

Portulaca oleracea

 

0252030

 

 

Juurikas/ruotimangoldi

Beta vulgaris var. flavescens

 

0252990

 

 

Muut (2)

 

 

0253000

 

c)  Viininlehdet ja vastaavien lajien lehdet

 

Vitis vinifera

 

0254000

 

d)  Vesikrassi

 

Nasturtium officinale

 

0255000

 

e)  Salaattisikuri

 

Cichorium intybus Foliosum-ryhmä

 

0256000

 

f)  Yrtit ja syötävät kukat

 

 

 

0256010

 

 

Kirveli

Anthriscus cerefolium

 

0256020

 

 

Ruohosipuli

Allium schoenoprasum

Lehdet ja nuput

0256030

 

 

Yrttiselleri

Apium graveolens var. secalinum

 

0256040

 

 

Persilja

Petroselinum crispum

 

0256050

 

 

Salvia

Salvia officinalis

 

0256060

 

 

Rosmariini

Rosmarinus officinalis

 

0256070

 

 

Timjami

Thymus vulgaris

 

0256080

 

 

Basilika ja syötävät kukat

Ocimum basilicum

 

0256090

 

 

Laakerinlehdet

Laurus nobilis

 

0256100

 

 

Rakuuna

Artemisia dracunculus

 

0256990

 

 

Muut (2)

 

 

0260000

 

Palkovihannekset

 

 

Koko tuote

0260010

 

 

Tarhapavut (silpimättömät)

Phaseolus vulgaris

 

0260020

 

 

Tarhapavut (silvityt)

Phaseolus vulgaris

 

0260030

 

 

Herneet (silpimättömät)

Pisum sativum

 

0260040

 

 

Herneet (silvityt)

Pisum sativum

 

0260050

 

 

Linssit

Lens culinaris; syn: Lens esculenta

 

0260990

 

 

Muut (2)

 

 

0270000

 

Varsivihannekset

 

Koko tuote pilaantuneiden osien, mullan ja juurien poistamisen jälkeen (paitsi latva-artisokat ja raparperi)

0270010

 

 

Parsa

Asparagus officinalis

 

0270020

 

 

Kardoni eli ruotiartisokka

Cynara cardunculus Kardoni-ryhmä

 

0270030

 

 

Varsiselleri/lehtiselleri

Apium graveolens var. dulce

 

0270040

 

 

Salaattifenkoli

Foeniculum vulgare var. azoricum

 

0270050

 

 

Latva-artisokka

Cynara cardunculus Latva-artisokka-ryhmä

Koko kukinto, myös kukkapohjus

0270060

 

 

Purjo

Allium ampeloprasumampeloprasum Kesä- ja helmipurjo-ryhmä; syn: Allium porrum var. sectivum

 

0270070

 

 

Raparperi

Rheum rhabarbarum

Varret juurien ja lehtien poistamisen jälkeen

0270080

 

 

Bambunversot

Bambusa vulgaris

 

Phyllostachys edulis

0270090

 

 

Palmunsydämet

Bactris gasipaes

 

Cocos nucifera

Daemonorops jenkinsiana

Euterpe edulis

Euterpe oleracea

0270990

 

 

Muut (2)

 

 

0280000

 

Sienet, sammalet ja jäkälät

 

 

Koko tuote mullan tai kasvualustan poistamisen jälkeen

0280010

 

 

Viljellyt sienet

 

 

0280020

 

 

Luonnonvaraiset sienet

 

 

0280990

 

 

Sammalet ja jäkälät

 

 

0290000

 

Levät ja prokaryootit

 

 

 

0300000

KUIVATUT PALKOKASVIT

 

Kuivatut siemenet

0300010

 

 

Tarhapavut

Phaseolus vulgaris

 

0300020

 

 

Linssit

Lens culinaris; syn: Lens esculenta

 

0300030

 

 

Herneet

Pisum sativum

 

0300040

 

 

Lupiinit/lupiinin pavut

Lupinus albus subsp. albus

 

Lupinus angustifolius

Lupinus luteus

Lupinus mutabilis

0300990

 

 

Muut (2)

 

 

0400000

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

 

 

0401000

 

Öljysiemenet

 

 

Siemenet kuorineen (paitsi maapähkinät, puuvillansiemenet, risiininsiemenet ja muut)

0401010

 

 

Pellavansiemenet

Linum usitatissimum

 

0401020

 

 

Maapähkinät

Arachis hypogaea

Siemenet

0401030

 

 

Unikonsiemenet

Papaver somniferum subsp. somniferum

 

0401040

 

 

Seesaminsiemenet

Sesamum indicum

 

0401050

 

 

Auringonkukansiemenet

Helianthus annuus

 

0401060

 

 

Rapsinsiemenet

Brassica napus subsp. napus

 

0401070

 

 

Soijapavut

Glycine max

 

0401080

 

 

Sinapinsiemenet

Brassica juncea

 

Brassica nigra

Sinapis alba

0401090

 

 

Puuvillansiemenet

Gossypium barbadensen

Kuituja ei poistettu

Gossypium herbaceum

0401100

 

 

Kurpitsansiemenet

Cucurbita pepo Styrian Hulless -ryhmä

 

0401110

 

 

Värisaflorinsiemenet

Carthamus tinctorius

 

0401120

 

 

Kurkkuyrtinsiemenet

Borago officinalis

 

0401130

 

 

Ruistankionsiemenet

Camelina sativa

 

0401140

 

 

Hampunsiemenet

Cannabis sativa subsp. sativa

 

Cannabis sativa subsp. spontanea

0401150

 

 

Risiininsiemenet

Ricinus communis

Koko tuote kodan poistamisen jälkeen

0401990

 

 

Muut (2)

 

Siemenet tai siemenet kuorineen kyseisen lajin/lajikkeen ominaisuuksien mukaan

0402000

 

Öljysiemenkasvit

 

 

Koko tuote varren poistamisen jälkeen (paitsi öljyoliivit)

0402010

 

 

Öljyoliivit

Olea europaea var. europaea

Koko tuote varren ja mullan poistamisen jälkeen

0402020

 

 

Öljypalmun siemenet

Attalea maripa

 

Elaeis guineensis

Elaeis oleifera

0402030

 

 

Öljypalmun hedelmät

Attalea maripa

 

Elaeis guineensis

Elaeis oleifera

0402040

 

 

Kapokki

Ceiba pentandra

 

0402990

 

 

Muut (2)

 

 

0500000

VILJAT

 

Jyvät (4) (paitsi riisi)

0500010

 

 

Ohra

Hordeum vulgare

 

0500020

 

 

Tattari ja muut valeviljat

Fagopyrum esculentum

 

0500030

 

 

Maissi

Zea mays

 

0500040

 

 

Viljahirssi

Panicum miliaceum

 

0500050

 

 

Kaura

Avena sativa

 

0500060

 

 

Riisi

Oryza sativa

Ruskea riisi (esikuorittu riisi), määritellään raakariisiksi, josta on poistettu kuoret

0500070

 

 

Ruis

Secale cereale

 

0500080

 

 

Kirjodurra

Sorghum bicolor

 

0500090

 

 

Vehnä

Triticum aestivum

 

0500990

 

 

Muut (2)

 

 

0600000

TEET, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT, KAAKAO JA JOHANNEKSENLEIPÄ

 

 

0610000

 

Teet

 

Camellia sinensis

Kuivatut lehdet, lehtiruodit ja kukat, fermentoidut tai muulla tavoin käsitellyt

0620000

 

Kahvipavut

 

Coffea arabica

Vihreät pavut

Coffea canephora; syn: Coffea robusta

Coffea liberica

0630000

 

Yrttiteet

 

 

Kuivattu tuote

0631000

 

a)  kukista

 

 

Kukat varsien ja pilaantuneiden osien poistamisen jälkeen (paitsi kamomilla)

0631010

 

 

Kamomilla

Chamaemelum nobile; syn: Anthemis nobilis

Kukinnot, myös teknisesti väistämättä mukaan tuleva osa muita maanpäällisiä osia

Matricaria recutita; syn: Matricaria chamomilla

0631020

 

 

Hibiskus

Hibiscus sabdariffa

 

0631030

 

 

Ruusu

Rosa spp.

 

0631040

 

 

Jasmiini

Jasminum officinale

 

Jasminum sambac

 

0631050

 

 

Lehmus

Tilia cordata

 

Tilia platyphyllos

 

Tilia tomentosa; syn: Tilia argentea

 

0631990

 

 

Muut (2)

 

 

0632000

 

b)  lehdistä ja yrteistä

 

 

Lehdet ja maanpäälliset vihreät osat pilaantuneiden lehtien poistamisen jälkeen

0632010

 

 

Mansikka

Fragaria x ananassa

 

0632020

 

 

Rooibos

Aspalathus linearis

 

0632030

 

 

Mate

Ilex paraguariensis

 

0632990

 

 

Muut (2)

 

 

0633000

 

c)  juurista

 

 

Juuret naattien ja mullan poistamisen jälkeen

0633010

 

 

Valeriaana/rohtovirmajuuri

Valeriana officinalis

 

0633020

 

 

Ginseng

Panax ginseng

 

Panax quinquefolius

0633990

 

 

Muut (2)

 

 

0639000

 

d)  muista kasvinosista

 

 

 

0640000

 

Kaakaopavut

 

Theobroma cacao

Pavut, fermentoidut tai kuivatut, kuorien poistamisen jälkeen

0650000

 

Johanneksenleipä

 

Ceratonia siliqua

Koko tuote varren poistamisen jälkeen

0700000

HUMALA

 

 

Humulus lupulus

Kuivatut kävyt, myös pelletteinä ja jauhettuina

0800000

MAUSTEET

 

 

 

Kuivattu tuote kokonaisena, murskattuna tai jauhettuna

0810000

 

Siemenet, mausteena käytetyt

 

 

 

0810010

 

 

Anis

Pimpinella anisum

 

0810020

 

 

Mustakumina

Bunium persicum

 

0810030

 

 

Selleri

Apium graveolens

 

0810040

 

 

Korianteri

Coriandrum sativum

 

0810050

 

 

Kumina

Cuminum cyminum

 

0810060

 

 

Tilli

Anethum graveolens

 

0810070

 

 

Fenkoli

Foeniculum vulgare

 

0810080

 

 

Sarviapila

Trigonella foenum-graecum

 

0810090

 

 

Muskottipähkinä

Myristica fragrans

 

0810990

 

 

Muut (2)

 

 

0820000

 

Hedelmät, mausteena käytetyt

 

 

 

0820010

 

 

Maustepippuri

Pimenta dioica; syn: Pimenta officinalis

 

0820020

 

 

Limopuun marjat

Zanthoxylum spp.

 

0820030

 

 

Kumina

Carum carvi

 

0820040

 

 

Kardemumma

Elettaria cardamomum

 

0820050

 

 

Katajanmarja

Juniperus communis

 

0820060

 

 

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri)

Piper nigrum

 

0820070

 

 

Vanilja

Vanilla planifolia; syn: Vanilla fragrans

 

0820080

 

 

Tamarindi

Tamarindus indica

 

0820990

 

 

Muut (2)

 

 

0830000

 

Kuoret, mausteena käytetyt

 

 

 

0830010

 

 

Kaneli

Cinnamomum verum; syn: Cinnamomum zeylanicum

 

0830990

 

 

Muut (2)

 

 

0840000

 

Juuret ja juurakot, mausteena käytetyt

 

 

 

0840010

 

 

Lakritsi

Glycyrrhiza glabra

 

0840020

 

 

Inkivääri (10)

Zingiber officinale

 

0840030

 

 

Kurkuma

Curcuma longa; syn: Curcuma domestica

 

0840040

 

 

Piparjuuri (11)

Armoracia rusticana

 

0840990

 

 

Muut (2)

 

 

0850000

 

Nuput/silmut, mausteena käytetyt

 

 

 

0850010

 

 

Mausteneilikka

Syzygium aromaticum; syn: Eugenia caryophyllata

 

0850020

 

 

Kapris

Capparis spinosa

 

0850990

 

 

Muut (2)

 

 

0860000

 

Luotit, mausteena käytetyt

 

 

 

0860010

 

 

Maustesahrami

Crocus sativus

 

0860990

 

 

Muut (2)

 

 

0870000

 

Siemenvaipat, mausteena käytetyt

 

 

 

0870010

 

 

Muskotti

Myristica fragrans

 

0870990

 

 

Muut (2)

 

 

0900000

SOKERIKASVIT

 

Koko tuote naattien ja mullan huuhtomalla tai harjaamalla poistamisen jälkeen (paitsi sokeriruoko)

0900010

 

 

Sokerijuurikas

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. altissima

 

0900020

 

 

Sokeriruoko

Saccharum officinarum

Koko tuote pilaantuneiden osien, mullan ja juurien poistamisen jälkeen

0900030

 

 

Juurisikuri

Cichorium intybus Sativum-ryhmä

 

0900990

 

 

Muut (2)

 

 

1000000

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

 

1010000

 

Hyödykkeet, jotka saatu seuraavista

 

 

Koko tuote (paitsi lihas)

1011000

 

a)  Siat

 

Sus scrofa

 

1011010

 

 

Lihas

 

Liha erilleen leikattavissa olevan rasvan poistamisen jälkeen

1011020

 

 

Rasva

 

 

1011030

 

 

Maksa

 

 

1011040

 

 

Munuaiset

 

 

1011050

 

 

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

 

1011990

 

 

Muut (2)

 

 

1012000

 

b)  Naudat

 

Bos primigenius taurus

 

1012010

 

 

Lihas

 

Liha erilleen leikattavissa olevan rasvan poistamisen jälkeen

1012020

 

 

Rasva

 

 

1012030

 

 

Maksa

 

 

1012040

 

 

Munuaiset

 

 

1012050

 

 

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

 

1012990

 

 

Muut (2)

 

 

1013000

 

c)  Lampaat

 

Ovis aries

 

1013010

 

 

Lihas

 

Liha erilleen leikattavissa olevan rasvan poistamisen jälkeen

1013020

 

 

Rasva

 

 

1013030

 

 

Maksa

 

 

1013040

 

 

Munuaiset

 

 

1013050

 

 

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

 

1013990

 

 

Muut (2)

 

 

1014000

 

d)  Vuohet

 

Capra aegagrus hircus

 

1014010

 

 

Lihas

 

Liha erilleen leikattavissa olevan rasvan poistamisen jälkeen

1014020

 

 

Rasva

 

 

1014030

 

 

Maksa

 

 

1014040

 

 

Munuaiset

 

 

1014050

 

 

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

 

1014990

 

 

Muut (2)

 

 

1015000

 

e)  Hevoseläimet

 

Equus spp.

 

1015010

 

 

Lihas

 

Liha erilleen leikattavissa olevan rasvan poistamisen jälkeen

1015020

 

 

Rasva

 

 

1015030

 

 

Maksa

 

 

1015040

 

 

Munuaiset

 

 

1015050

 

 

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

 

1015990

 

 

Muut (2)

 

 

1016000

 

f)  Siipikarja

 

 

 

1016010

 

 

Lihas

 

Liha erilleen leikattavissa olevan rasvan poistamisen jälkeen

1016020

 

 

Rasva

 

 

1016030

 

 

Maksa

 

 

1016040

 

 

Munuaiset

 

 

1016050

 

 

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

 

1016990

 

 

Muut (2)

 

 

1017000

 

g)  Muut tuotantoeläimet

 

 

 

1017010

 

 

Lihas

 

Liha erilleen leikattavissa olevan rasvan poistamisen jälkeen

1017020

 

 

Rasva

 

 

1017030

 

 

Maksa

 

 

1017040

 

 

Munuaiset

 

 

1017050

 

 

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

 

1017990

 

 

Muut (2)

 

 

1020000

 

Maito

 

 

Koko tuote, perustana oleva rasvapitoisuus 4 painoprosenttia (5)

1020010

 

 

Nautaeläimet

Bos primigenius taurus

 

1020020

 

 

Lampaat

Ovis aries

 

1020030

 

 

Vuohet

Capra aegagrus hircus

 

1020040

 

 

Hevoset

Equus caballus

 

1020990

 

 

Muut (2)

 

 

1030000

 

Linnunmunat

 

 

Koko tuote kuoren poistamisen jälkeen (6)

1030010

 

 

Kanat

Gallus gallus

 

1030020

 

 

Ankat

Anas platyrhynchos

 

1030030

 

 

Hanhet

Anser anser

 

1030040

 

 

Viiriäiset

Coturnix coturnix

 

Coturnix japonica

 

1030990

 

 

Muut (2)

 

 

1040000

 

Hunaja ja muut mehiläistuotteet (7)

 

N.A.

 

1050000

 

Sammakkoeläimet ja matelijat

 

 

 

1060000

 

Selkärangattomat maaeläimet

 

 

 

1070000

 

Luonnonvaraiset selkärankaiset maaeläimet

 

 

 

1100000

ELÄINPERÄISET TUOTTEET – KALAT, KALATUOTTEET JA MUUT MERI- JA MAKEANVEDEN ELINTARVIKKEET (8)

 

 

 

 

1200000

YKSINOMAAN REHUKSI TARKOITETUT TUOTTEET TAI NIIDEN OSAT (8)

 

 

 

 

1300000

JALOSTETUT ELINTARVIKKEET (9)

 

 

 

 

(1)   Jäämien enimmäismääriä ei sovelleta tuotteisiin tai tuotteen osiin, joita ominaisuuksiensa ja luonteensa vuoksi käytetään yksinomaan rehun ainesosina; niihin tullaan soveltamaan luokassa 1200000 esitettyjä erillisiä jäämien enimmäismääriä.

(2)   Ilmaisu ”muut” kattaa kaikki muut tuotteet, joita ei nimenomaisesti mainita saman ryhmän tai alaryhmän muiden koodien alla A osan sarakkeessa ”Ryhmän tai alaryhmän pääasiallinen tuote” ja B osan sarakkeessa ”Muut tuotteet, joihin sovelletaan samaa jäämien enimmäismäärää”.

(3)   Jyvät määritellään kokonaisiksi jyviksi, lese mukaan luettuna.

(4)   Jyvät määritellään kokonaisiksi jyviksi, lese mukaan luettuna. Codexin torjunta-ainejäämäkomitean kokouksessa vuonna 2016 sovitun määritelmän mukaisesti niiden lajien ja lajikkeiden osalta, joista akanoita ei voida (täysin) poistaa puimalla (esim. ohra, kaura, spelttivehnä, tattari, tietyt valeviljat), tuotteen osa, johon jäämien enimmäismääriä sovelletaan, on ”jyvä jäljellä olevine kuorien (jäänteineen)”.

(5)   Jäämien enimmäismäärät ilmaistaan aina milligrammoina kilogrammaa raakamaitoa kohti. Kun jäämän määritelmässä on merkintä rasvaliukoisuudesta (F-kirjain), jäämien enimmäismäärä perustuu raakaan lehmänmaitoon, jonka rasvapitoisuus on 4 painoprosenttia; muista lajeista peräisin olevan raakamaidon osalta jäämien enimmäismäärä mukautetaan suhteessa kyseisestä lajista peräisin olevan raakamaidon rasvapitoisuuteen.

(6)   Jäämien enimmäismäärät ilmaistaan aina milligrammoina kilogrammaa munia kohti. Kun jäämän määritelmässä on merkintä rasvaliukoisuudesta (F-kirjain), jäämien enimmäismäärä perustuu kananmuniin, joiden rasvapitoisuus on 10 painoprosenttia; muista lajeista peräisin olevien munien osalta jäämien enimmäismäärä mukautetaan suhteessa kyseisestä lajeista peräisin olevien munien rasvapitoisuuteen, jos rasvapitoisuus on suurempi kuin 10 painoprosenttia.

(7)   Jäämien enimmäismääriä ei sovelleta muihin mehiläistuotteisiin ennen kuin ryhmän yksittäiset tuotteet on nimetty ja luetteloitu.

(8)   Jäämien enimmäismääriä ei sovelleta ennen kuin ryhmän yksittäiset tuotteet on nimetty ja luetteloitu.

(9)   Jäämien enimmäismääriä ei sovelleta ennen kuin ryhmän yksittäiset tuotteet on nimetty ja luetteloitu. Sovelletaan tämän asetuksen 20 artiklan säännöksiä.

(10)   Inkivääriin (Zingiber officinale) 1. tammikuuta 2020 lähtien mausteiden ryhmässä sovellettava jäämien enimmäismäärä (koodi 0840020 ) on sama kuin inkiväärinjuurille (Zingiber officinale) liitteessä 1 olevassa B osassa vahvistettu enimmäismäärä (koodi 0213040-006 , sama kuin piparjuurelle (Armoracia rusticana) vahvistettu enimmäismäärä (koodi 0213040 )) ottaen asetuksen (EY) N:o 396/2005 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti huomioon jalostuksen (kuivaaminen) aiheuttamat muutokset jäämien määrissä.

(11)   Piparjuureen (Armoracia rusticana) mausteiden ryhmässä sovellettava jäämien enimmäismäärä (koodi 0840020 ) on sama kuin vihannesten luokkaan kuuluvaan juuresten ja juurimukuloiden ryhmään sisältyvälle piparjuurelle (Armoracia rusticana) vahvistettu enimmäismäärä (koodi 0213040 ) ottaen asetuksen (EY) N:o 396/2005 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti huomioon jalostuksen (kuivaaminen) aiheuttamat muutokset jäämien määrissä.

N.A. EI SOVELLETA

B OSA

2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut muut tuotteetViittaukset A osaan

 

Koodinumero

Muut tuotteet, joihin sovelletaan samoja jäämien enimmäismääriä (1)

Luokka

Koodinumero

Ryhmän tai alaryhmän pääasiallinen tuote

tai

Ryhmän tai alaryhmän nimi

 

Yleisnimet/synonyymit

Tieteelliset nimet

(1)

(2)

(3)

 

(4)

(5)

(6)

0100000

0110010

Greipit

 

0110010-001

Amanatsut/natsudaidait

Citrus natsudaidai

 

0110010-002

Pomelot/pummelot

Citrus maxima; syn: Citrus grandis

 

0110010-003

Sweetiet/oroblancot

Citrus grandis x Citrus paradisi

 

0110010-004

Tangelot

Citrus paradisi x tangelo

 

0110010-005

Tangelot (paitsi minneolat)/rumeliinit®

Citrus tangelo

 

0110010-990

Muut Citrus paradisi-hybridit, muualla mainitsemattomat

 

0110020

Appelsiinit

 

0110020-001

Bergamotit

Citrus bergamia

 

0110020-002

Pomeranssit

Citrus aurantium

 

0110020-003

Veriappelsiinit

Citrus sinensis

 

0110020-004

Cara carat

Citrus sinensis

 

0110020-005

Chinottot

Citrus myrtifolia

 

0110020-006

Kolmilehtiappelsiinit

Poncirus trifoliata

 

0110020-990

Muut Citrus sinensis-hybridit, muualla mainitsemattomat

 

0110030

Sitruunat

 

0110030-001

Sormisukaattisitruunat/Buddhan sormet

Citrus medica var. sarcodactyla

 

0110030-002

Sukaattisitruunat

Citrus medica

0110040

Limetit

 

0110040-001

Intianlimetit/palestiinanlimetit

Citrus limettioides

 

0110040-002

Ryppylimetit/kafferilimetit

Citrus hystrix

 

0110040-003

Välimerenlimetit/mosambit

Citrus limetta

 

0110040-004

Persianlimetit/tahitinlimetit

Citrus latifolia

 

0110040-005

Limekvatit

Citrus aurantiifolia x Fortunella spp.

0110050

Mandariinit

 

0110050-001

Hapankvatit/kalamondiinit

Citrus madurensis

 

0110050-002

Klementiinit

Citrus clementina

 

0110050-003

Kleopatranmandariinit

Citrus reshni

 

0110050-004

Minneolat

Citrus tangelo

 

0110050-005

Satsumat

Citrus unshiu

 

0110050-006

Tangeriinit/joulutangeriinit

Citrus tangerina

 

0110050-007

Tangorit

Citrus nobilis

 

0110050-990

Muut Citrus reticulata-hybridit, muualla mainitsemattomat

 

0120010

Mantelit

 

0120010-001

Aprikoosinsiemenet

Armeniaca vulgaris; syn: Prunus armeniaca

 

0120010-002

Karvasmantelit

Amygdalus communis var. amara; syn: Prunus dulcis

 

0120010-003

Pähkinäelemin pähkinät

Canarium harveyi

 

0120010-004

Okaripähkinät

Terminalia kaernbachii

 

0120010-005

Pilipähkinät

Canarium ovatum

0120050

Kookospähkinät

 

0120050-001

Betelpähkinät

Areca catechu

0120060

Hasselpähkinät

 

0120060-001

Tammenterhot

Quercus spp.

 

0120060-002

Isopähkinät

Corylus maxima

0120080

Pekaanipähkinät

 

0120080-001

Valkohikkorin pähkinät

Carya ovata

0120090

Pinjansiemenet

 

0120090-001

Pinjansiement muista lajeista kuin Pinus pinea

Pinus cembra

 

0120090-002

Pinus gerardiana

 

0120090-003

Pinus koraiensis

 

0120090-004

Pinus sibirica

 

0120090-005

Pinus pumila

 

0120090-006

Pinus yunnanensis

 

0120090-007

Pinus wallichiana

 

0120090-990

Muut Pinus-suvun lajit, muualla mainitsemattomat

 

0130010

Omenat

 

0130010-001

Metsäomenat

Malus sylvestris

 

0130010-002

Meksikonorapihlajat/tejocotet

Crataegus mexicana

0130020

Päärynät

 

0130020-001

Omenapäärynät/hiekkapäärynät

Pyrus pyrifolia

 

0130020-002

Villipäärynät

Pyrus pyraster

 

0130020-003

Pyrus bretschneideri -hedelmät

Pyrus bretschneideri

0130030

Kvittenit

 

0130030-001

Pseudocydonia sinensis -hedelmät

Pseudocydonia sinensis

 

0130030-002

Japaninruusukvittenit

Chaenomeles japonica

0140010

Aprikoosit

 

0140010-001

Japaninaprikoosit

Prunus mume

 

0140010-002

Prunus armeniaca x Prunus persica var. nucipersica -risteymän hedelmät

Prunus armeniaca x Prunus persica var. nucipersica

0140020

Kirsikat

 

0140020-001

Kiiltotuomen marjat

Prunus serotina var. serotina

 

0140020-002

Kiiltotuomen marjat

Prunus serotina var. capuli

 

0140020-003

Virginiantuomen marjat

Prunus virginiana

 

0140020-004

Punamarjakanukat

Cornus mas

 

0140020-005

Nukkakirsikat

Prunus tomentosa

 

0140020-006

Hapankirsikat/amarellit/morellit/pensaskirsikat

Cerasus vulgaris; syn: Prunus cerasus

0140030

Persikat

 

0140030-001

Lattapersikat

Prunus persica var. platycarpa

 

0140030-002

Nektariinit

Persica vulgaris var. nectarina; syn: Prunus persica var. nucipersica

 

0140030-990

Muut Persica vulgaris; syn: Prunus persica-hybridit, muualla mainitsemattomat

 

0140040

Luumut

 

0140040-001

Amerikanluumut

Prunus americana

 

0140040-002

Rantaluumut

Prunus maritima

 

0140040-003

Kirsikkaluumut

Prunus cerasifera

 

0140040-004

Chickasaw-luumut

Prunus angustifolia

 

0140040-005

Kiinanjujubat/jujubat

Ziziphus jujuba; syn: Ziziphus zizyphus

 

0140040-006

Kriikunat

Prunus domestica subsp. rotunda; syn: Prunus domestica subsp. italica

 

0140040-007

Reine Claude -luumut

Prunus domestica var. italica; syn: Prunus domestica subsp. rotunda

 

0140040-008

Japaninluumut

Prunus salicina

 

0140040-009

Klamath-luumut

Prunus subcoradata

 

0140040-010

Mirabelle-luumut

Prunus domestica subsp. syriaca

 

0140040-011

Luumukoosit

Prunus domestica x Prunus armeniaca

 

0140040-012

Prunus Nadia®

Prunus salicina x Prunus avium

 

0140040-013

Oratuomen hedelmät

Prunus spinosa

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

0151010-001

Japaninlaikkuköynnöksen hedelmät/minikiivit

Actinidia arguta

 

0151010-002

Palsamiköynnöksen marjat

Schisandra chinensis

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

0151020-001

Amurinviinirypäleet

Vitis amurensis

 

0151020-002

Muscadine-viinirypäleet

Vitis rotundifolia

0152000

Mansikat

 

0152000-001

Ukkomansikat

Fragaria moschata

 

0152000-002

Ahomansikat

Fragaria vesca

0153020

Sinivatukat

 

0153020-001

Boysenmarjat

Rubus x loganobaccus × Rubus fruticosus/Rubus ursinus x Rubus idaeus

 

0153020-002

Jättivadelmat/loganmarjat

Rubus x loganobaccus

 

0153020-003

Olallie-marjat

Rubus x loganobaccus x Rubus ursinus var. young

 

0153020-004

Alaskanvatukat

Rubus spectabilis

 

0153020-005

Teivadelmat

Rubus sect. Rubus x Rubus idaeus

 

0153020-006

Valkovatukat

Rubus parviflorus

 

0153020-007

Rubus ursinus var. young -marjat

Rubus ursinus var. young

 

0153020-990

Muut Rubus-suvun lajit ja hybridit, muualla mainitsemattomat

 

0153030

Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

 

0153030-001

Mesimarjat

Rubus arcticus

 

0153030-002

Mustavadelmat

Rubus occidentalis

 

0153030-003

Rubus coreanus -marjat

Rubus coreanus

 

0153030-004

Kiiltovatukat

Rubus crataegifolius

 

0153030-005

Mesivadelmat

Rubus idaeus x Rubus arcticus

 

0153030-006

Japaninvatukat

Rubus phoenicolasius

0154010

Pensasmustikat

 

0154010-001

Aroniat (mustat, sinivioletit ja punaiset)

Aronia arbutifolia

 

0154010-002

Aronia melanocarpa

 

0154010-003

Aronia prunifolia

 

0154010-004

Sianpuolukat

Arctostaphylos uva-ursi

 

0154010-005

Mustikat

Vaccinium myrtillus

 

0154010-006

Juolukat

Vaccinium uliginosum

 

0154010-007

Ruostehappomarjat

Berberis vulgaris

 

0154010-008

Kultaherukat

Ribes aureum

 

0154010-009

Sinikuusamat

Lonicera caerulea

 

0154010-010

Vaccinium parvifolium -marjat

Vaccinium parvifolium

 

0154010-011

Herukkakarviaiset

Ribes × nidigrolaria

 

0154010-012

Rusotuomipihlajan marjat

Amelanchier lamarckii

 

0154010-013

Myrtinmarjat

Myrtus communis

 

0154010-014

Acrotriche depressa -marjat

Acrotriche depressa

 

0154010-015

Kangaspuolukat

Vaccinium vitis-idaea var. vitis-idaea

 

0154010-016

Pohjanpuolukat

Vaccinium vitis-idaea var. minus

 

0154010-017

Isosalalin marjat

Gaultheria shallon

 

0154010-018

Tyrninmarjat

Hippophae rhamnoides

 

0154010-019

Euroopantuomipihlajan marjat

Amelanchier ovalis

 

0154010-020

Ugni molinae -marjat

Ugni molinae

 

0154010-021

Harokarviaiset

Ribes divaricatum

 

0154010-990

Muut Ribes- ja Vaccinium -sukujen lajit ja hybridit, muualla mainitsemattomat

 

0154020

Karpalot

 

0154020-001

Lakat

Rubus chamaemorus

 

0154020-002

Variksenmarjat

Empetrum eamesii

 

0154020-003

Empetrum hermaphroditum

 

0154020-004

Empetrum nigrum

 

0154020-005

Empetrum rubrum

 

0154020-006

Kunzea pomifera -marjat

Kunzea pomifera

 

0154020-007

Pyynmarjat

Mitchella repens

 

0154020-008

Isokarpalot

Vaccinium oxycoccos

0154080

Seljanmarjat

 

0154080-001

Morella rubra -marjat

Morella rubra

 

0154080-002

Hopeapuhvelinmarjat

Shepherdia argentea

 

0154080-003

Che-marjat

Maclura tricuspidata

 

0154080-004

Ruohoseljanmarjat

Sambucus ebulus

 

0154080-005

Koiranheisimarjat

Viburnum opulus

 

0154080-006

Tylppäliuskaorapihlajan/tylppöorapihlajan marjat

Crataegus monogyna

 

0154080-007

Pyöröliuskaorapihlajan/pyöröorapihlajan marjat

Crataegus laevigata; syn: Crataegus oxyacantha

 

0154080-008

Grewia asiatica -hedelmät

Grewia asiatica

 

0154080-009

Syzygium luehmannii -marjat

Syzygium luehmannii

 

0154080-010

Kotipihlajan marjat

Sorbus aucuparia

 

0154080-011

Marjatuomipihlajan marjat/saskatoonmarjat

Amelanchier alnifolia

 

0154080-012

Idänhopeapensaan marjat

Elaeagnus angustifolia

 

0154080-013

Välimerenpihlajan marjat

Sorbus domestica

 

0154080-014

Terttuseljan marjat

Sambucus racemosa

0161010

Taatelit

 

0161010-001

Paranassaipalmun/kaalipalmun/tarha-assaipalmun hedelmät

Euterpe oleracea

 

0161010-002

Awara-palmun hedelmät

Astrocaryum vulgare

 

0161010-003

Doum-palmun hedelmät

Hyphaene thebaica

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

0161030-001

Canarium tramdenum -hedelmät

Canarium tramdenum

 

0161030-002

Canarium album -hedelmät

Canarium album

 

0161030-003

Aavikkotaatelit

Balanites aegyptiacus

0161040

Kumkvatit

 

0161040-002

Pallerofortunellan hedelmät/pyöreät kumkvatit

Fortunella japonica

 

0161040-003

Soikkofortunellan hedelmät/soikeat kumkvatit

Fortunella margarita

 

0161040-990

Muut Fortunella-suvun lajit ja hybridit, muualla mainitsemattomat

 

0161050

Karambolat

 

0161050-001

Ambarellat

Spondias cytherea

 

0161050-002

Amblapuun hedelmät

Phyllanthus emblica

 

0161050-003

Babacot

Vasconcellea × heilbornii

 

0161050-004

Bilimbit

Averrhoa bilimbi

 

0161050-005

Munuaispuun/cashewpuun hedelmät

Anacardium occidentale

 

0161050-006

Intianjujubat

Ziziphus mauritiana

 

0161050-007

Jaboticabat

Myrciaria cauliflora

 

0161050-008

Malakanjambolaanit

Syzygium malaccense

 

0161050-009

Spondias pinnata -hedelmät

Spondias pinnata

 

0161050-010

Maprangit/marian luumut

Bouea macrophylla

 

0161050-011

Kapmaanluumut

Carissa macrocarpa; syn: Carissa grandiflora

 

0161050-012

Nonit

Morinda citrifolia

 

0161050-013

Rusojambolaanit

Syzygium jambos

 

0161050-014

Punamombinit

Spondias purpurea

 

0161050-015

Santolit

Sandoricum koetjape

0161070

Jambolaanit/jaavanluumut

 

0161070-001

Barbadoksenkerolat/barbadoskirsikat

Malpighia glabra

 

0161070-002

Lännenmansikkapuun hedelmät

Arbutus unedo

 

0161070-003

Myrciaria dubia -hedelmät

Myrciaria dubia

 

0161070-004

Carissa carandas -hedelmät

Carissa carandas

 

0161070-005

Kultaluumut

Chrysobalanus icaco

 

0161070-006

Grumichamat/brasiliankirsikat

Eugenia dombeyi; syn: Eugenia brasiliensis

 

0161070-007

Spondias mombin -hedelmät

Spondias mombin

 

0161070-008

Kellojambolaanin hedelmät

Syzygium samarangense

 

0161070-009

Karvaslaipikan hedelmät

Phyllanthus acidus; syn: Phyllanthus distichus

 

0161070-010

Norsunkorvan hedelmät

Coccoloba uvifera

 

0161070-011

Surinaminkirsikat

Eugenia uniflora

 

0161070-012

Vesijambolaanin hedelmät

Syzygium aqueum

 

0161070-013

Herttajambolaanin hedelmät

Syzygium cordatum

 

0161070-014

Guineanjambolaanin hedelmät

Syzygium guineense

0162020

Litsit

 

0162020-001

Longaanit

Dimocarpus longan

 

0162020-002

Marulat

Sclerocarya birrea

 

0162020-003

Salakit

Salacca zalacca; syn: Salacca edulis

 

0162020-004

Espanjanlimetit/mamoncillot/genipit

Melicoccus bijugatus

 

0162020-005

Belahedelmät

Aegle marmelos

0162030

Punapassiot/passiohedelmät/kärsimyshedelmät/maracujat

 

0162030-001

Venezuelanpassiot

Passiflora mollissima

 

0162030-002

Jättipassiot

Passiflora quadrangularis

 

0162030-003

Makeapassiot

Passiflora ligularis

 

0162030-004

Jättipeikonlehden hedelmät

Monstera deliciosa

 

0162030-005

Passiflora alata -hedelmät

Passiflora alata

0162040

Kaktusviikunat

 

0162040-001

Tarhametsäkaktuksen/pitaijakaktuksen hedelmät

Hylocereus undatus

 

0162040-002

Punapitaijat

Hylocereus triangularis

 

0162040-003

Jättikaktuksen/sagurokaktuksen hedelmät

Carnegiea gigantea

 

0162040-004

Keltaiset pitaijat

Hylocereus megalanthus; syn: Senlenicereus megalanthus

0162060

Amerikanpersimonit

 

0162060-001

Mustat sapotet

Diospyros digyna

 

0162060-002

Vihreät sapotet

Pouteria viridis

 

0162060-003

Valkoiset sapotet

Casimiroa edulis

 

0162060-004

Keltaiset sapotet/poutapuun hedelmät

Pouteria campechiana

0163010

Avokadot

 

0163010-001

Öljyavokadot

Persea americana

0163020

Banaanit

 

0163020-001

Keittobanaanit/Cavendish

Musa acuminata

 

0163020-002

Musa balbisiana

 

0163020-003

Musa acuminata x Musa balbisiana

 

0163020-004

Kääpiöbanaanit/omenabanaanit

Musa acuminata

 

0163020-005

Keittobanaanit/jauhobanaanit

Musa acuminata

 

0163020-006

Musa balbisiana

 

0163020-007

Musa acuminata x Musa balbisiana

0163040

Papaijat

 

0163040-001

Akeet

Blighia sapida

 

0163040-002

Feijoat

Acca sellowiana; syn: Feijoa sellowiana

 

0163040-003

Langsatit

Lansium domesticum

 

0163040-004

Mangostanit

Garcinia mangostana

 

0163040-005

Naranjillat

Solanum quitoense

 

0163040-006

Papavit/asimiinat

Asimina triloba

 

0163040-007

Tamarillot/puutomaatit

Cyphomandra betacea; syn: Solanum betaceum

0163060

Annoonat/kirimoijat

 

0163060-001

Elefanttiomenat

Limonia acidissima

 

0163060-002

Ilamat

Annona diversifolia

 

0163060-003

Mammisapotet

Pouteria sapota

 

0163060-004

Marmeladedot/genipapot

Genipa americana

 

0163060-005

Pulasanit

Nephelium mutabile

 

0163060-006

Rambutaanit

Nephelium lappaceum

 

0163060-007

Sapotillat

Manilkara zapota

 

0163060-008

Kermaomenat

Annona squamosa

 

0163060-009

Käpyannoonat

Annona reticulata

0163070

Guavat

 

0163070-001

Brasilianguavat

Psidium guineense

 

0163070-002

Mansikkaguavat

Psidium cattleianum; syn: Psidium littorale

 

0163070-003

Psidium friedrichsthalianum -hedelmät

Psidium friedrichsthalianum

 

0163070-004

Guayabillot/sartrenguavat

Psidium sartorianum

 

0163070-005

Psidium acutangulum -hedelmät

Psidium acutangulum

0163090

Leipäpuun hedelmät

 

0163090-001

Jakkihedelmät

Artocarpus heterophyllus

 

0163090-990

Muut Artocarpus-suvun lajit, muualla mainitsemattomat

 

 

0211000

Alaryhmä

a)  Perunat

 

0211000-001

Andigenat

Solanum tuberosum subsp. andigena

0212010

Kassavan/maniokin juuret

 

0212010-001

Sinikaakaotaarot

Xanthosoma violaceum

 

0212010-002

Intiankannat

Canna indica; syn: Canna edulis

 

0212010-003

Kajottikurpitsat

Sechium edule

 

0212010-004

Dasheen-taarot

Colocasia esculenta var. esculenta

 

0212010-005

Eddo-taarot

Colocasia esculenta var. antiquorum

 

0212010-006

Mukulapökkövehkan juuret

Amorphophallus konjac

 

0212010-007

Xanthosoma sagittifolium

Xanthosoma sagittifolium

0212030

Jamssit

 

0212030-001

Isojamssipavut

Pachyrhizus tuberosus

 

0212030-002

Mukulapavut

Apios americana

 

0212030-003

Andienjamssipavut

Pachyrhizus ahipa

 

0212030-004

Pikkujamssipavut

Pachyrhizus erosus

0212040

Nuolijuuret

 

0212040-001

Lootuksen juuret

Nelumbo nucifera

 

0212040-002

Kiinalainen vesikastanja

Eleocharis dulcis

0213020

Porkkanat

 

0213020-001

Eriväriset ruokaporkkanat

Daucus carota subsp. sativus

 

0213020-002

Pikkuporkkanat

Daucus carota subsp. sativus

0213040

Piparjuuret

 

0213040-001

Voikukan juuret

Taraxacum sect. Ruderalia; syn: Taraxacum officinale

 

0213040-002

Keltakatkeron juuret

Gentiana lutea

 

0213040-003

Galangal/galanga/galgantti

Kaempferia galanga

 

0213040-004

Kiinaninkivääri/sormijuuri

Boesenbergia rotunda

 

0213040-005

Galangan juuret

Alpinia galanga

 

Alpinia officinarum

 

Kaempferia galanga

 

Boesenbergia rotunda

 

0213040-006

Inkiväärinjuuret

Zingiber officinale

 

0213040-007

Isogalanga

Alpinia galanga

 

0213040-008

Pikkugalanga

Alpinia officinarum

 

0213040-009

Iiriksen juuret

Iris germanica

 

Iris pallida

 

0213040-010

Maustekrassin/wasabin juuret

Eutrema wasabi; syn: Eutrema japonica

0213050

Maa-artisokat

 

0213050-001

Mukulapähkämöt

Stachys affinis

 

0213050-002

Mukulaköynnöskrassi

Tropaeolum tuberosum

 

0213050-003

Oka

Oxalis tuberosa

 

0213050-004

Helianthus strumosus

Helianthus strumosus

 

0213050-005

Mukulanätkelmät

Lathyrus tuberosus

0213070

Juuripersiljat

 

0213070-001

Väinönputken juuret

Angelica archangelica

 

0213070-002

Ahopukin juuret

Pimpinella saxifraga

 

0213070-003

Liperinjuuret

Levisticum officinale

 

0213070-004

Nokkosen juuret

Urtica dioica

 

0213070-005

Muut Urtica-suvun lajit, muualla mainitsemattomat

 

 

0213070-006

Mukulakirvelit

Chaerophyllum bulbosum

0213080

Retiisit ja retikat

 

0213080-001

Ruokaretikat

Raphanus sativus

 

0213080-002

Japaninretikat/daikonit

Raphanus sativus var. longipinnatus

 

0213080-003

Andienkrassin juuret

Lepidium meyenii

 

0213080-004

Retiisit

Raphanus sativus var. radicula

 

0213080-005

Kastanjasädekaislat/maamantelit/maakastanjat

Cyperus esculentus

0213090

Kaurajuuret

 

0213090-001

Isotakiaiset

Arctium lappa

 

0213090-002

Kauriinkellon juuret

Campanula rapunculus

 

0213090-003

Mustajuuret

Scorzonera hispanica

 

0213090-004

Sokerijuuret

Sium sisarum

 

0213090-005

Espanjan kultaohdakkeet

Scolymus hispanicus

0213110

Nauriit

 

0213110-001

Brassica juncea subsp. napiformis

Brassica juncea subsp. napiformis

0220010

Valkosipulit

 

0220010-001

Siperianlaukat

Allium obliquum

0220020

Sipulit/laukat

 

0220020-001

'Cipollotto Nocerino PDO'

Allium cepa Cepa-ryhmä

 

0220020-002

Kesä- ja helmipurjot

Allium ampeloprasum ampeloprasum Purjo-ryhmä; syn: Allium porrum

 

0220020-003

Valkoruohosipulit/rakkyot

Allium chinense

 

0220020-004

Hopeasipulit/hillosipulit

Allium cepa Cepa-ryhmä

0220030

Salottisipulit

 

0220030-001

Allium oschaninii

Allium oschaninii

 

0220030-002

Orjalaukat

Allium stipitatum

0220040

Varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit

 

0220040-001

Ilmasipulit

Allium × proliferum; syn: Allium cepa var. proliferum

 

0220040-002

Vihreä valkosipuli

Allium sativum(epäkypsä)

0231010

Tomaatit

 

0231010-001

Isolyhtykoisot/juutalaiskirsikat

Physalis alkekengi

 

0231010-002

Karviaiskoisot/kapinmarjat/ananaskirsikat

Physalis peruviana

 

0231010-003

Kirsikkatomaatit

Lycopersicon esculentum var. cerasiforme

 

0231010-004

Meksikontomatillot

Physalis grisea; syn: Physalis edulis

 

0231010-005

Goji-marjat/susimarjat

Lycium barbarum

 

0231010-006

Lycium chinense

 

0231010-007

Litsitomaatit/liuskakoisot

Solanum sisymbriifolium

 

0231010-008

Päärynätomaatit

Lycopersicon esculentum var. pyriforme

 

0231010-009

Tomatillot

Physalis philadelphica

0231020

Paprikat

 

0231020-001

Chilit

Capsicum annuum var. annuum

 

Capsicum baccatum

 

Capsicum chinense

 

Capsicum frutescens

 

Capsicum pubescens

0231030

Munakoisot/aubergiinit

 

0231030-001

Solanum macrocarpon

Solanum macrocarpon

 

0231030-002

Gilot/nakatit

Solanum aethiopicum

 

0231030-003

Pepinot

Solanum muricatum

 

0231030-004

Solanum incanum

Solanum incanum

 

0231030-005

Hernemunakoisot

Solanum torvum

 

0231030-006

Poroporo

Solanum aviculare

0232010

Kurkut

 

0232010-001

Pitkät melonit/kakrit/armenialaiset kurkut

Cucumis melo var. flexuosus

 

0232010-002

Dosakait

Cucumis sativus

0232020

Coctailkurkut (cornichon)

 

0232020-001

Pikkelsikurkut/gherkinit

Cucumis anguria subsp. anguria

0232030

Kesäkurpitsat

 

0232030-001

Intiansienikurkut

Luffa acutangula

 

0232030-002

Pullokurpitsat/kalebassit/laukit

Lagenaria siceraria

 

0232030-003

Kajottikurpitsat

Sechium edule

 

0232030-004

Coccinia grandis

Coccinia grandis

 

0232030-005

Parwalit/potolit

Trichosanthes dioica

 

0232030-006

Käärmekurkut

Trichosanthes cucumerina var. anguina

 

0232030-007

Karvaskurkut

Momordica charantia

 

0232030-008

Kesäkurpitsat/zucchinit/satokurpitsat

Cucurbita pepo

0233010

Melonit

 

0233010-001

Kivakurkut/kiwanot/sarvimelonit/hyytelömelonit

Cucumis metuliferus

0233020

Kurpitsat

 

0233020-001

Myskikurpitsat

Cucurbita moschata

 

0233020-002

Vahakurpitsat

Benincasa hispida

 

0233020-003

Jättikurpitsat/talvisquah (myöhäiset lajikkeet)

Cucurbita maxima

0234000

Alaryhmä

d)  Sokerimaissit

 

0234000-001

Minimaissit

Zea mays

0241010

Parsakaalit

 

0241010-001

Parsakaali/brokkoli

Brassica oleracea var. italica

 

0241010-002

Härmekaali/kailaan/kiinanbrokkoli

Brassica oleracea var. alboglabra

 

0241010-003

Sellerikaali/choy-sun

Brassica rapa var. parachinensis

 

0241010-004

Italiankaali

Brassica rapa subsp. sylvestris

0241020

Kukkakaalit

 

0241020-001

Romanesco-kukkakaali

Brassica oleracea var. botrytis

0242010

Ruusukaali/brysselinkaali

 

0242010-001

xBrassica oleracea

xBrassica oleracea

0242020

Keräkaalit eli kupukaalit

 

0242020-001

Suippokaalit

Brassica oleracea var. capitata

 

0242020-002

Punakaalit

Brassica oleracea var. capitata f. rubra

 

0242020-003

Kurttukaalit/savoijinkaalit

Brassica oleracea var. sabauda

 

0242020-004

Valkokaalit

Brassica oleracea var. capitata f. alba

0243010

Kiinankaali/salaattikiinankaali/pe-tsai

 

0243010-001

Tatsoi

Brassica rapa var. rosularis

 

0243010-002

Sareptansinappi

Brassica juncea

 

0243010-003

Komatsuna/sinappipinaatti

Brassica perviridis

 

0243010-004

Japaninkaali/mizuna

Brassica rapa subsp. nipposinica

 

0243010-005

Pak-choi/pinaattikiinankaali

Brassica chinensis

 

0243010-006

Nauriin naatit

Brassica rapa subsp. rapa

 

0243010-007

Merikaali

Crambe maritima

0243020

Lehtikaalit

 

0243020-001

Rehukaalit

Brassica oleracea var. viridis

 

0243020-002

Rehuydinkaali

Brassica oleracea var. acephala subvar. medullosa

 

0243020-003

Vaelluskeppikaali

Brassica oleracea var. longata

 

0243020-004

Kyssäkaalin/kaalirapin lehdet

Brassica oleracea var. gongylodes

 

0243020-005

Brassica napus var. pabularia

Brassica napus var. pabularia

 

0243020-006

Brassica oleracea convar. costata

Brassica oleracea convar. costata

 

0243020-007

Palmukaali/mustakaali

Brassica oleracea var. palmifolia

 

0243020-008

Retiisin lehdet (3)

Raphanus sativus Retiisit ja retikat -ryhmä

0251010

Vuonankaalit

 

0251010-001

Italianvuonankaali

Valerianella eriocarpa

0251020

Salaatit

 

0251020-001

Jäävuorisalaatti/amerikansalaatti

Lactuca sativa Crisphead-ryhmä

 

0251020-002

Ruokasalaatti

Lactuca sativa Cutting-ryhmä

 

0251020-003

Keräsalaatti

Lactuca sativa Butterhead-ryhmä

 

0251020-004

Sidesalaatti/kos-salaatti/roomansalaatti/lollo bionda/lollo rosso

Lactuca sativa Cos-ryhmä

0251030

Leveälehtiset siloendiivit

 

0251030-001

Kähäräendiivit

Cichorium endivia var. crispum

 

0251030-002

Voikukat

Taraxacum sect. Ruderalia; syn: Taraxacum officinale

 

0251030-003

Sikurit

Cichorium intybus

 

0251030-004

Punasikurit

Cichorium intybus var. foliosum

 

0251030-005

Sugar-loaf-sikurit

Cichorium intybus Sugar loaf -ryhmä

 

0251030-006

Salaattisikurit

Cichorium intybus var. foliosum

0251040

Krassit, idut ja versot

 

0251040-001

Alfalfan/sinimailasen idut

Medicago sativa subsp. sativa

 

0251040-002

Kiinansipulit/kiinanruohosipulit

Allium tuberosum

 

0251040-003

Parsakaalin idut

Brassica oleracea var. italica

 

0251040-004

Japaninretikan/daikonin idut

Raphanus sativus var. longipinnatus

 

0251040-005

Mausteinkiväärin versot

Zingiber officinale

 

0251040-006

Mungopavun idut

Vigna radiata

 

0251040-007

Herneen versot ja idut

Pisum sativum

 

0251040-008

Sinappikaalin/rucolan idut

Eruca sativa

 

0251040-009

Soijapavun idut

Glycine max

 

0251040-010

Auringonkukan versot ja idut

Helianthus annuus

 

0251040-011

Viljan oras / viljan versot

 

 

0251040-990

Muut itujen tai versojen tuotannossa käytetyt lajit

 

0251060

Sinappikaalit/rucolat

 

0251060-001

Isohietasinappi/sylvetta

Diplotaxis tenuifolia

0251080

Versot (myös kaalilajien)

 

0251080-001

Ruotimangoldin lehdet

Beta vulgaris var. flavescens

 

0251080-002

Leveälehtiset siloendiivit

Cichorium endivia var. latifolia

 

0251080-003

Sareptansinapin lehdet

Brassica juncea

 

0251080-004

Salaatit

Lactuca sativa

 

0251080-005

Pinaatit

Spinacia oleracea

 

0251080-990

Muut versovaiheessa korjattavat lajit

 

0252010

Pinaatit

 

0252010-001

Revonhännät/amarantit

Amaranthus blitum

 

0252010-002

Amaranthus cruentus

 

0252010-003

Amaranthus dubius

 

0252010-004

Amaranthus tricolor

 

0252010-005

Amaranthus viridis

 

0252010-006

Cestrum latifolium

Cestrum latifolium

 

0252010-007

Vernoniat

Vernonia spp.

 

0252010-008

Mustasilmäpavun/lehmäpavun/pitkäpavun lehdet

Vigna unguiculata var. unguiculata

 

0252010-009

Maniokin lehdet

Manihot esculenta

 

0252010-010

Kruunusuvikakkarat

Chrysanthemum coronarium

 

0252010-011

Lamopinaatti/uudenseelanninpinaatti

Tetragonia tetragoniodes

 

0252010-012

Tarhamaltsa

Atriplex hortensis

 

0252010-013

Bataatin lehdet

Ipomoea batatas

 

0252010-014

Xanthosoma sagittifolium -lehdet

Xanthosoma sagittifolium

0252020

Vihannesportulakat

 

0252020-001

Agretti/barilla

Salsola soda

 

0252020-002

Suolayrtti/punasuolayrtti

Salicornia europea

 

0252020-003

Merifenkoli

Crithmum maritimum

 

0252020-004

Meriasteri

Aster tripolium

 

0252020-005

Merilaventeli

Limonium vulgare

 

0252020-006

Talviportulakka/salaattiportulakka

Montia perfoliata

 

0252020-007

Hottentotinviikuna/viikunapäivikki

Carpobrotus edulis

0252030

Juurikkaan lehdet

 

0252030-001

Punajuurikkaan lehdet

Beta vulgaris var. vulgaris

 

0252030-002

Lehtimangoldi/lehtijuurikas

Beta vulgaris var. cycla

0253000

Alaryhmä

c)  Viininlehdet ja vastaavien lajien lehdet

 

0253000-001

Akaasian/akasian versot

Acacia pennata

 

0253000-002

Malabarinpinaatti

Basella alba

0254000

Alaryhmä

d)  Vesikrassit

 

0254000-001

Pinaattielämänlanka/vesipinaatti

Ipomea aquatica

 

0254000-002

Apilasaniainen

Marsilea crenata

 

0254000-003

Vesimimosa

Neptunia oleracea

0255000

Alaryhmä

e)  Salaattisikurit

 

0255000-001

Voikukan lehdet (hyödetyt)

Taraxacum sect. Ruderalia; syn: Taraxacum officinale

0256020

Ruohosipulit

 

0256020-001

Kiinansipuli/kiinanruohosipuli

Allium tuberosum

 

0256020-002

Karhunlaukka

Allium ursinum

0256030

Sellerin lehdet

 

0256030-001

Väinönputki (lehdet ja varret)

Angelica archangelica

 

0256030-002

Punaluppio

Sanguisorba officinalis

 

0256030-003

Kuminan lehdet

Carum carvii

 

0256030-004

Korianterin lehdet

Coriandrum sativum

 

0256030-005

Salaattipiikkiputken lehdet

Eryngium foetidum

 

0256030-006

Tillin lehdet

Anethum graveolens

 

0256030-007

Fenkolin lehdet

Foeniculum vulgare

 

0256030-008

Rohtosarviapilan lehdet

Trigonella foenum-graecum

 

0256030-009

Tuoksuruuta

Ruta graveolens

 

0256030-010

Liperin lehdet

Levisticum officinale

 

0256030-011

Isopukinjuuri

Pimpinella major

 

0256030-012

Pikkuluppio

Sanguisorba minor

 

0256030-013

Suolaheinät

Rumex flexuosus

 

0256030-014

Rumex hydrolapathum

 

0256030-015

Rumex rugosus; syn: Rumex acetosa subsp. ambiguus

 

0256030-016

Rumex sanguineus

 

0256030-017

Saksankirveli

Myrrhis odorata

0256040

Persiljat

 

0256040-001

Juuripersiljan lehdet

Petroselinum crispum convar. radicosum

0256050

Salviat

 

0256050-001

Rohtopurasruoho/kurkkuyrtti

Borago officinalis

 

0256050-002

Italianolkikukka

Helichrysum italicum

 

0256050-003

Pensassalvia

Salvia fruticosa; syn: Salvia triloba

 

0256050-004

Nuokkusalvia

Salvia leucantha

 

0256050-990

Muut Salvia-suvun lajit ja hybridit, muualla mainitsemattomat

 

0256060

Rosmariini

 

0256060-001

Viherhopeayrtti

Santolina rosmarinifolia; syn: Santolina virens

 

 

0256060-002

Oliiviyrtti

Santolina viridis

0256070

Timjami/tarha-ajuruoho

 

0256070-001

Kangasajuruoho

Thymus serpyllum

 

0256070-002

Turkinmeirami

Origanum onites

 

0256070-003

Suvikynteli

Micromeria biflora; syn: Satureja biflora

 

0256070-004

Sitruuna-ajuruoho

Thymus xcitriodorus

 

0256070-005

Maustemeirami

Origanum majorana; syn: Majorana hortensis

 

0256070-006

Hartsitimjami

Thymus mastichina

 

0256070-007

Mäkimeirami/oregano

Origanum vulgare

 

0256070-008

Kesäkynteli

Satureja hortensis

 

0256070-009

Syyrianmeirami

Origanum syriacum

 

0256070-010

Talvikynteli

Satureja montana

0256080

Basilikat ja syötävät kukat

 

0256080-001

Pyöröminttu

Mentha suaveolens

 

0256080-002

Rohtosammakonputki

Centella asiatica

 

0256080-003

Sitruunaminttu

Mentha × piperita nm. citrata

 

0256080-004

Mentha requienii

Mentha requienii

 

0256080-005

Kesäkurpitsa (syötävät kukat)

Cucurbita pepo Zucchini-ryhmä

 

0256080-006

Jalominttu

Mentha ×gracilis

 

0256080-007

Pikkubasilika

Ocimum basilicum var. minimum

 

0256080-008

Kamferibasilika

Ocimum americanum

 

0256080-009

Pyhäbasilika

Ocimum tenuiflorum

 

0256080-010

Sitruunamelissa

Melissa officinalis

 

0256080-011

Sitruunabasilika

Ocimum × citriodorum

 

0256080-012

Kivikkokäenminttu

Calamintha nepeta; syn: Clinopodium nepeta

 

0256080-013

Kameleonttilehti

Houttuynia cordata

 

0256080-014

Samettikukka (syötävät kukat)

Tagetes minuta

 

0256080-015

Tagetes tenuifolia

 

0256080-016

Muut Tagetes-suvun lajit, muualla mainitsemattomat

 

 

0256080-017

Köynnöskrassi (syötävät kukat)

Tropaeolum majus

 

0256080-018

Tropaeolum minus

 

0256080-019

Puolanminttu

Mentha pulegium

 

0256080-020

Piparminttu

Mentha x piperita

 

0256080-021

Tarhakehäkukka (syötävät kukat)

Calendula officinalis

 

0256080-022

Tuoksukidusruoho

Limnophila aromatica

 

0256080-023

Viherminttu

Mentha spicata; syn: Mentha viridis

 

0256080-024

Thai-basilika

Ocimum basilicum var. thyrsiflorum

 

0256080-025

Vihannestatar

Persicaria odorata

 

0256080-026

Vesiminttu

Mentha aquatica

 

0256080-990

Muut syötävät kukat

 

 

0256080-991

Muut Mentha-suvun lajit ja hybridit, muualla mainitsemattomat

 

0256090

Laakerinlehdet

 

0256090-001

Intianjasmikin/intianmurraijan lehdet

Murraya koeningii; syn: Bergera koenigi

 

0256090-002

Ryppylimetin/kafferilimetin lehdet

Citrus hystrix

 

0256090-003

Siaminsenna

Senna siamea

 

0256090-004

Piper sarmentosum -lehdet

Piper sarmentosum

 

0256090-005

Maustekairapalmun lehdet

Pandanus amaryllifolius

0256100

Rakuunat

 

0256100-001

Mesinuppio

Lippia dulcis; syn: Phyla dulcis

 

0256100-002

Sitruunasavikka

Dysphania ambrosioides

 

0256100-003

Rohtoiisoppi

Hyssopus officinalis

 

0256100-004

Intiansitrusheinä/sitruunaheinä

Cymbopogon citratus

 

0256100-005

Meksikolainen oregano

Lippia graveolens

 

0256100-006

Nokkoset

Urtica dioica

 

0256100-007

Muut Urtica-suvun lajit, muualla mainitsemattomat

 

 

0256100-008

Venäjänrakuuna

Artemisia dracunculoides

 

0256100-009

Stevia

Stevia rebaudiana

0260010

Tarhapavut (silpimättömät)

 

0260010-001

Adsukipavut

Vigna angularis

 

0260010-002

Mustasilmäpavut/lehmäpavut/pitkäpavut

Vigna unguiculata var. unguiculata

 

0260010-003

Härkäpavut

Vicia faba (kaikki alalajit ja muunnokset)

 

0260010-004

Tarhapavut/munuaispavut

Phaseolus vulgaris (kaikki alalajit ja muunnokset)

 

0260010-005

Linssivirvilät

Vicia ervilia; syn: Ervum ervilia

 

0260010-006

Guar-pavut

Cyamopsis tetragonoloba

 

0260010-007

Canavalia ensiformis

Canavalia ensiformis

 

0260010-008

Hyasinttipavut

Lablab purpureus

 

0260010-009

Limanpavut/voipavut

Phaseolus lunatus var. lunatus

 

0260010-010

Yksikukkavirvilät

Vicia monanthos

 

0260010-011

Mungopavut

Vigna radiata

 

0260010-012

Riisipavut

Vigna umbellata

 

0260010-013

Ruusupavut

Phaseolus coccineus

 

0260010-014

Soijapavut

Glycine max

 

0260010-015

Petai-pavut

Parkia speciosa

 

0260010-016

Rehuvirnat

Vicia sativa var. sativa

 

0260010-017

Parsapavut

Vigna unguiculata var. sesquipedalis

0260020

Tarhapavut (silvityt)

 

0260020-001

Koodinumeroilla 0260010 -XXX luetellut lajit, silvityt

 

0260030

Herneet (silpimättömät)

 

0260030-001

Parsaherneet

Tetragonolobus purpureus

 

0260030-002

Peltonätkelmät

Lathyrus sativus

 

0260030-003

Kikherneet/kahviherneet

Cicer arietinum subsp. arietinum

 

0260030-004

Tarhaherneet/silpoherneet/silpoydinherneet/taittoherneet/sokeriherneet

Pisum sativum (kaikki alalajit ja muunnokset)

 

0260030-005

Ceyloninmoringan palot

Moringa oleifera; syn: Moringa pterygosperma

 

0260030-006

Kyyhkynherneet

Cajanus cajan

0260040

Herneet (silvityt)

 

0260040-001

Koodinumeroilla 0260030 -XXX luetellut lajit, silvityt

 

0260050

Linssit

 

0260050-001

Lupiinit/lupiinin pavut

Lupinus albus subsp. albus

 

0260050-002

Lupinus angustifolius

 

0260050-003

Lupinus luteus

 

0260050-004

Lupinus mutabilis

0270010

Parsat

 

0270010-001

Humalan idut

Humulus lupulus

0270020

Kardonit eli ruotiartisokat

 

0270020-001

Kurkkuyrtin varret

Borago officinalis

0270050

Latva-artisokat

 

0270050-001

Banaanin kukat

Musa acuminata

 

Musa balbisiana

 

Musa acuminata x Musa balbisiana -hybridit

0270060

Purjot

 

0270060-001

Kesäpurjot

Allium kurrat; syn: Allium ampeloprasum ampeloprasum var. kurrat

0270080

Bambunversot

 

0270080-001

Japanintatar

Fallopia japonica

0280010

Viljellyt sienet

 

0280010-001

Herkkusienet

Agaricus bisporus

 

0280010-002

Maissin nokisienet

Ustilago maydis

 

0280010-003

Enokitaket/talvijuurekkaat

Flammulina velutipes

 

0280010-004

Fusarium venenatum

Fusarium venenatum

 

0280010-005

Peltoherkkusienet

Agaricus arvensis

 

0280010-006

Juudaksenkorvat

Auricularia auricula-judae

 

0280010-007

Namekot

Pholiota nameko

 

0280010-008

Osterivinokkaat

Pleurotus ostreatus

 

0280010-009

Viljelytuppisienet

Volvariella volvacea

 

0280010-010

Siiliorakkaat

Hericium erinaceus

 

0280010-011

Siitakkeet

Lentinula edodes

 

0280010-012

Shimejit/bunashimejit

Hypsizygus tessulatus; syn: Hypsizygus marmoreus

 

0280010-013

Valkohytykät

Tremella fuciformis

 

0280010-014

Sinivalmuskat

Clytocibe nuda; syn: Lepista nuda

 

0280010-990

Muut viljellyt sienet

 

 

0280010-991

Muut Pleurotus-suvun lajit, muualla mainitsemattomat

 

0280020

Luonnonvaraiset sienet

 

0280020-001

Herkkutatit

Boletus edulis

 

0280020-002

Kantarellit

Cantharellus spp.

 

0280020-003

Vaaleaorakkaat

Hydnum repandum

 

0280020-004

Mustatorvisienet

Craterellus cornucopioides

 

0280020-005

Huhtasienet

Morchella spp.

 

0280020-006

Mustatryffelit

Tuber melanosporum

 

0280020-007

Valkotryffelit

Tuber magnatum

 

0280020-008

Kevätkaunolakit

Calocybe gambosa

 

0280020-009

Nurminahikkaat

Marasmius oreades

 

0280020-010

Kesätryffelit

Tuber aestivum; syn: Tuber uncinatum

 

0280020-990

Muut luonnonvaraiset sienet

 

 

0280020-991

Muut Tuber-suvun lajit, muualla mainitsemattomat

 

0280990

Sammalet ja jäkälät

 

0280990-001

Isohirvenjäkälät/islanninjäkälät

Cetraria islandica

 

0280990-990

Muut sammalet ja jäkälät

 

0290000

Ryhmä

Levät ja prokaryootit

 

0290000-001

Irlanninsammal

Chondrus crispus

 

0290000-002

Kombu

Saccharina japonica

 

0290000-003

Spirulina

Arthrospira maxima

 

0290000-004

Arthrospira platensis

 

0290000-005

Solmulevä

Ascophyllum nodosum

 

0290000-990

Muut levät

 

 

0290000-991

Muut prokaryootit

 

0300000

0300010

Pavut

 

0300010-001

Koodinumeroilla 0260010 -XXX luetellut lajit, kuivatut siemenet, paitsi soijapavut (2)

 

0300030

Herneet

 

0300030-001

Koodinumeroilla 0260010 -XXX luetellut lajit, kuivatut siemenet, paitsi ceyloninmoringan palot

 

0400000

0401060

Rapsinsiemenet

 

0401060-001

Retiisin siemenet

Raphanus sativus convar. oleifer

 

0401060-002

Rypsin siemenet

Brassica rapa subsp. oleifera

0401070

Soijapavut

 

0401070-001

Ceyloninmoringan siemenet

Moringa oleifera; syn: Moringa pterygosperma

0401100

Kurpitsan siemenet

 

0401100-001

Vesimelonin siemenet

Citrullus vulgaris; syn: Citrullus lanatus

 

0401100-990

Muut Cucurbitaceae-heimon lajien siemenet, muualla mainitsemattomat

 

0401110

Saflorinsiemenet

 

0401110-001

Maarianohdakkeen siemenet

Silybum marianum

 

0401110-002

Keltiön/nigerin siemenet

Guizotia abyssinica

0401120

Kurkkuyrtin siemenet

 

0401120-001

Peltorusojuuren siemenet

Buglossoides arvensis; syn: Lithospermum arvense

 

0401120-002

Iltahelokin siemenet

Oenothera biennis

 

0401120-003

Kuuruohon siemenet

Lunaria annua

 

0401120-004

Lunaria rediviva

 

0401120-005

Veripeipin siemenet

Perilla frutescens

 

0401120-006

Piiankielen/ratamoneidonkielen siemenet

Echium plantagineum

0401150

Risiinin siemenet

 

0401150-001

Viinirypäleensiemenet

Vitis vinifera

 

0401150-002

Tyrnin siemenet

Hippophaë rhamnoides

0402020

Öljypalmun siemenet

 

0402020-001

Argaanipuun siemenet

Argania spinosa

 

0402020-002

Babassupalmun pähkinät

Attalea speciosa; syn: Orbignya phalerata

 

0402020-003

Vuohenpuksion/jojoban pähkinät

Simmondsia chinensis

 

0402020-004

Voipuun/kariten pähkinät

Vitellaria paradoxa

0500000

0500020

Tattari ja muut valeviljat

 

0500020-001

Amarantti/kiwicha

Amaranthus caudatus

 

0500020-002

Amaranthus cruentus

 

0500020-003

Amarantti hypochondriacus

 

0500020-004

Kaniwa/canihua

Chenopodium pallidicaule

 

0500020-005

Kvinoa

Chenopodium quinoa

 

0500020-006

Chia-kasvin siemenet

Salvia hispanica

0500030

Maissi

 

0500030-001

Kivimaissi

Zea mays var. indurata

0500040

Viljahirssit

 

0500040-001

Digitaria iburua

Digitaria iburua

 

0500040-002

Kanarianhelpi

Phalaris canariensis

 

0500040-003

Afrikansormihirssi

Eleusine coracana subsp. coracana

 

0500040-004

Italianpantaheinä

Setaria italica

 

0500040-005

Jobinkyynelheinä

Coix lacryma-jobi

 

0500040-006

Pikkuhirssi

Panicum sumatrense

 

0500040-007

Helmisulkahirssi

Pennisetum glaucum

 

0500040-008

Tefheinä

Eragrostis tef

 

0500040-009

Digitaria exilis

Digitaria exilis

0500060

Riisit

 

0500060-001

Afrikanriisi

Oryza glaberrima

 

0500060-002

Hybrid Nerica®

Oryza sativa x oryza glaberrima

 

0500060-003

Intianriisi/villiriisi

Zizania aquatica

0500080

Durrat

 

0500080-001

Kirjodurra

Sorghum bicolor

 

0500080-002

Sudaninruoho

Sorghum × drummondii

 

0500080-990

Muut Sorghum-suvun lajit, muualla mainitsemattomat

 

0500090

Vehnä

 

0500090-001

Makaronivehnä/durumvehnä

Triticum turgidum subsp. durum; syn: Triticum durum

 

0500090-002

Yksijyvävehnä

Triticum monococcum subsp. monococcum

 

0500090-003

Emmervehnä

Triticum turgidum subsp. dicoccon; syn: Triticum dicoccum

 

0500090-004

Kartiovehnä

Triticum turgidum subsp. turanicum

 

0500090-005

Spelttivehnä

Triticum aestivum subsp. spelta; syn: Triticum spelta

 

0500090-006

Ruisvehnä

×Triticosecale

 

0500090-007

Tritordeum

×Tritordeum

 

0500090-990

Muut Triticum-suvun lajit, muualla mainitsemattomat

 

0600000

0631030

Ruusut

 

0631030-001

Manteli/tarhamanteli/mantelipuu

Amygdalus communis; syn: Prunus dulcis

 

0631030-002

Punaväriminttu

Monarda didyma

 

0631030-003

Pomeranssi

Citrus aurantium

 

0631030-004

Valkovaleakaasia

Robinia pseudoacacia

 

0631030-005

Ahokissankäpälä

Antennaria dioica

 

0631030-006

Krysanteemi

Chrysanthemum morifolium

 

0631030-007

Kanelit

Cinnamomum spp.

 

0631030-008

Myskisalvia

Salvia sclarea

 

0631030-009

Ruiskaunokki/ruiskukka

Centaurea cyanus

 

0631030-010

Kevätesikko

Primula veris

 

0631030-011

Nurmikaunokainen

Bellis perennis

 

0631030-012

Pensasväriherne

Genista tinctoria

 

0631030-013

Mustaselja

Sambucus nigra

 

0631030-014

Silkkiunikko

Papaver rhoeas

 

0631030-015

Ukontulikukka

Verbascum thapsus

 

0631030-016

Orapihlajat

Crataegus spp.

 

0631030-017

Kanerva

Calluna vulgaris

 

0631030-018

Tarhasalkoruusu

Alcea rosea; syn: Althaea rosea

 

0631030-019

Balkaninhevoskastanja

Aesculus hippocastanum

 

0631030-020

Rikkakukonkannus

Consolida regalis; syn: Delphinium consolida

 

0631030-021

Tähkälaventeli

Lavandula angustifolia; syn: Lavandula officinalis

 

0631030-022

Kiiltomalva

Malva sylvestris

 

0631030-023

Niittymesiangervo

Filipendula ulmaria

 

0631030-024

Tulikukat

Verbascum spp.

 

0631030-025

Appelsiini

Citrus sinensis

 

0631030-026

Vuoripioni

Paeonia officinalis

 

0631030-027

Puna-apila

Trifolium pratense

 

0631030-028

Intianlootus/lootuksenjuuri

Nelumbo nucifera

 

0631030-029

Värisaflori

Carthamus tinctorius

 

0631030-030

Hietaolkikukka

Helichrysum arenarium

 

0631030-031

Mäkikuisma

Hypericum perforatum

 

0631030-032

Isoauringonkukka

Helianthus annuus

 

0631030-033

Osmanthus fragrans

Osmanthus fragrans

 

0631030-034

Tuoksuorvokki

Viola odorata

 

0631030-035

Valkopeippi

Lamium album

 

0631030-036

Siankärsämö

Achillea millefolium

 

0631030-037

Tuoksuilangia/rohtoilangia/ylang-ylang

Cananga odorata

0632010

Mansikat

 

0632010-001

Koiruoho/mali

Artemisia absinthium

 

0632010-002

Maarianverijuuri

Agrimonia eupatoria

 

0632010-003

Alfalfa/sinimailanen

Medicago sativa

 

0632010-004

Lääkeaaloe (lehtigeeli)

Aloë barbadensis; syn: Aloë vera

 

0632010-005

Tunturipoimulehti