16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 56/11


Tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 17. novembra rīkojums (Amtsgericht Rüsselsheim (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Juergen Schneider, Erika Schneider/Condor Flugdienst GmbH

(Lieta C-382/14) (1)

(2015/C 056/15)

Tiesvedības valoda – vācu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 439, 8.12.2014.