4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/25


A Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (Belgium) által 2009. április 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — a 1. Vincent Willy Lahousse és 2. Lavichy BVBA elleni büntetőeljárásban

(C-142/09. sz. ügy)

2009/C 153/45

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde

Az alapeljárás felei

Vádlott

:

1.

Vincent Willy Lahousse

2.

Lavichy BVBA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 2002/24/EK irányelvet (1), különösen annak 1. cikke (1) bekezdésének d) pontját (amely szerint az irányelv a közúton vagy terepen való versenyzésre szánt járművekre nem vonatkozik), hogy az lehetővé teszi a tagállamok számára ezen irányelv alkalmazásának kiterjesztését minden szárazföldi közlekedésre (azaz a két- vagy háromkerekű gépjárműveknek a közúton kívüli és/vagy magánterületen való használatára is), anélkül hogy a közúton (verseny) vagy terepen való versenyzésre szánt járművekre vonatkozó kivételt engedélyeznék?


(1)  A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok [helyesen: két- vagy háromkerekű gépjárművek] típusjóváhagyásáról és a 92/61/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. március 18-i európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 124., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 399. o.)