4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/27


Az Oberlandesgericht Wien (Ausztria) által 2009. április 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ronald Seunig kontra Maria Hölzel

(C-147/09. sz. ügy)

2009/C 153/50

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Wien

Az alapeljárás felei

Felperes: Ronald Seunig

Alperes: Maria Hölzel

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

a)

Szolgáltatásnyújtásról szóló szerződés esetén akkor is alkalmazni kell-e a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban: Brüsszel I. rendelet) 5. cikke 1. pontja b) alpontjának második franciabekezdését, ha a szolgáltatásokat a megállapodás szerint több tagállamban nyújtják?

Az e kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

Úgy kell-e értelmezni az említett rendelkezést, hogy

b)

a jellemző kötelezettség teljesítésének helyét az a hely határozza meg, ahol — az időráfordítás és a tevékenység jelentősége alapján — a szolgáltatás nyújtója tevékenységének súlypontja található;

c)

ha a tevékenység súlypontjának helye nem állapítható meg, a szerződéses igények összessége iránti kereset a felperes választása szerint a Közösségen belül a szolgáltatásnyújtás valamennyi helyén benyújtható?

2.

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén:

Szolgáltatásnyújtásról szóló szerződés esetén akkor is alkalmazni kell-e a Brüsszel I. rendelet 5. cikke 1. pontjának a) alpontját, ha a szolgáltatásokat a megállapodás szerint több tagállamban nyújtják?


(1)  HL L 12., 2001. január 16., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.