Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo, Pogodba ESPJ

 

POVZETEK:

Pariška pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ)

KAJ JE NAMEN TE POGODBE?

KLJUČNE TOČKE

Cilji

Cilj Pogodbe je bil, kot je določeno v njenem členu 2, prispevati prek skupnega trga za premog in jeklo h gospodarski širitvi, zaposlovanju in boljšemu življenjskemu standardu. Institucije so tako morale zagotoviti urejeno dobavo premoga in jekla na skupni trg z zagotavljanjem enakega dostopa do virov proizvodnje, določanja najnižjih cen in izboljšanja delovnih pogojev. Vse to je morala spremljati rast mednarodne trgovine in posodobitev proizvodnje.

Pri oblikovanju skupnega trga je Pogodba uvedla prosti pretok proizvodov brez carinskih dajatev ali davkov. Prepovedala je diskriminatorne ukrepe ali prakse, subvencije, državne pomoči ali posebne dajatve, ki bi jih naložile države, in omejevalna ravnanja.

Struktura

Pogodba je razdeljena na štiri naslove:

Vključuje tudi:

Institucije

Pogodba vzpostavlja Visoko oblast, Skupščino, Svet ministrov in Sodišče. ESPJ je bila pravni subjekt.

Visoka oblast je sprejemala sklepe, pripravljala priporočila in podajala mnenja. Pomagal ji je Svetovalni odbor (predhodnik današnjega Evropskega ekonomsko-socialnega odbora), ki so ga sestavljali predstavniki proizvajalcev, delavcev, potrošnikov in trgovcev.

Naloge

Vidiki financiranja

Proizvodnja

ESPJ je imela v glavnem posredno, podrejeno vlogo v okviru sodelovanja z vladami in posredovanja v zvezi s cenami in trgovinsko politiko. V primeru upada povpraševanja ali pomanjkanja pa je lahko tudi neposredno ukrepala z uveljavljanjem kvot, da bi omejila proizvodnjo na organiziran način ali, v primeru pomanjkanja, z oblikovanjem proizvodnih programov, v katerih je določila prednostna področja pri potrošnji, opredelitvijo načina dodeljevanja sredstev in določanjem ravni izvoza.

Določanje cen in konkurenca

Visoka oblast je lahko razveljavila sporazume ali združenja podjetij, če so ta neposredno ali posredno onemogočala, omejevala ali izkrivljala običajno konkurenco.

Delavski vidiki

Trgovinska politika

OD KDAJ SE JE TA POGODBA UPORABLJA?

Ta pogodba se je uporabljala od leta 1952, veljavna je bila petdeset let in se je iztekla leta 2002. Skupni trg, ki ga je vzpostavila Pogodba, se je odprl 10. februarja 1953 za premog, železovo rudo in odpadne kovine ter 1. maja 1953 za jeklo.

OZADJE

GLAVNI DOKUMENT

Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo

Zadnja posodobitev 11.12.2017(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).