Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului – Tratatul CECO

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Tratatul de la Paris de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO)

CARE A FOST ROLUL ACESTUI TRATAT?

ASPECTE-CHEIE

Obiective

Obiectivul tratatului, conform articolului 2, a fost de a contribui, prin piața comună a cărbunelui și oțelului, la expansiunea economică, la ocuparea forței de muncă și la creșterea nivelului de trai. Astfel, instituțiile au trebuit să asigure o furnizare ordonată a cărbunelui și oțelului către piața comună, asigurând accesul egal la sursele de producție, stabilirea celor mai mici prețuri și condiții de muncă îmbunătățite. Toate acestea au trebuit însoțite de intensificarea comerțului internațional și de modernizarea producției.

Creând o piață comună, tratatul a introdus libera circulație a mărfurilor fără taxe vamale sau impozite. Acesta a interzis măsurile discriminatorii, subvențiile, ajutoarele de stat sau taxele speciale impuse de state și practicile restrictive.

Structura

Tratatul a fost împărțit în patru titluri:

De asemenea, acesta a cuprins:

Instituțiile

Tratatul instituia o Înaltă Autoritate, o Adunare, un Consiliu de Miniștri și o Curte de Justiție. CECO avea personalitate juridică.

Înalta Autoritate lua decizii, formula recomandări și adresa avize. Aceasta era asistată de Comitetul Consultativ (precursorul actualului Comitet Economic și Social European), compus din reprezentanți ai producătorilor, ai lucrătorilor, ai consumatorilor și ai distribuitorilor.

Atribuții

Aspecte privind finanțarea

Producția

CECO îndeplinea mai ales un rol indirect, subsidiar, prin cooperarea cu guvernele și intervenția în ceea ce privește prețurile și politica comercială. Cu toate acestea, în caz de declin al cererii sau de penurie, aceasta putea lua măsuri directe, prin impunerea unor cote cu scopul de a limita producția într-un mod organizat sau, în cazul penuriei, prin întocmirea unor programe de producție în care stabilea priorități de consum, determina cum ar trebui repartizate resursele și stabilea nivelurile de export.

Fixarea prețurilor și concurența

Acordurile sau asocierile între întreprinderi puteau fi anulate de către Înalta Autoritate dacă împiedicau, restricționau sau denaturau în mod direct sau indirect concurența normală.

Aspecte privind lucrătorii

Politica comercială

DE CÂND S-A APLICAT TRATATUL?

Tratatul s-a aplicat din 1952, a fost în vigoare timp de 50 de ani și a expirat în 2002. Piața comună creată prin tratat s-a deschis la 10 februarie 1953 pentru cărbune, minereu de fier și fier vechi și la 1 mai 1953 pentru oțel.

CONTEXT

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului

Data ultimei actualizări: 11.12.2017(1) Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană și, începând cu 1 februarie 2020, are statut de țară terță (țară din afara UE).