22.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 306/12


Rekonstruktionsåtgärder

Beslut om rekonstruktionsåtgärder för försäkringsaktiebolaget ”LA VIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡIΑ ΥΓΕIΑΣ”

(Offentliggörande i enlighet med artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/17/EG om rekonstruktion och likvidation av försäkringsföretag)

2013/C 306/07

Försäkringsföretag

”LA VIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ” har sitt säte på Odos Filadelfeos & Kefalariou 1, 14562 Kifissia, Grekland (företagsnr. 20599/Β/05/1989/10, momsreg. nr. 094283413).

Beslutsdatum, datum för ikraftträdande och beslutets ändamål

Beslut 89/2/2.9.2013 av Grekiska nationalbankens kommitté för kredit- och försäkringsfrågor om följande:

1.

Förbud mot all ny försäkringsaktivitet inom företagets hela verksamhet och mot varje ändring av försäkringspremier, försäkringskapital och försäkringstagarnas försäkringsskydd.

2.

Inlämnande senast den 15 september 2013 av rekonstruktionsplaner enligt artikel 17c.4–5 i dekret 400/1970, i gällande lydelse, för täckande av underskott rörande solvens och lägsta garantifond, för genomförande senast den 31 oktober 2013.

Ikraftträdande: 2 september 2013

Upphörande: 31 oktober 2013

3.

Insättande av förvaltare i enlighet med artikel 17c.9 i dekret 400/1970. Alla företagets förvaltningsåtgärder ska godkännas av förvaltaren.

Behöriga myndigheter

Grekiska nationalbanken

Adress:

Eleftheriou Venizelou 21

102 50 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Tillsynsmyndighet

Grekiska nationalbanken

Adress:

Eleftheriou Venizelou 21

102 50 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Utsedd förvaltare

 

Tillämplig lag

Grekisk lag enligt artiklarna 9 och 17c i dekret 400/1970.