4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/34


Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 7-i ítélete — NHL Enterprises kontra OHIM — Glory & Pompea (LA KINGS)

(T-414/05. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A LA KINGS közösségi ábrás védjegy bejelentése - A KING korábbi nemzeti ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - Az összetéveszthetőség hiánya - A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

2009/C 153/64

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: NHL Enterprises BV (Rijswijk, Hollandia) (képviselők: G. Llewelyn solicitor, V. Barresi avocat, majd M. Collins solicitor)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: J. Novais Gonçalves és D. Botis meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Glory & Pompea, SA (Mataró, Spanyolország)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának 2005. július 6-i, a Glory & Pompea, SA és az NHL Enterprises BV közötti felszólalási eljárás tárgyában hozott határozata (R 371/2003-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság hatályon kívül helyezi a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2005. július 6-i (R 371/2003-4. sz. ügy) határozatát.

2)

Az OHIM viseli saját költségeit, valamint az NHL Enterprises BV részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 36., 2006.2.11.