4.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 153/34


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 7.5.2009 — NHL Enterprises v. SMHV — Glory & Pompea (LA KINGS)

(Asia T-414/05) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin LA KINGS rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi kansallinen kuviomerkki KING - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaaran puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

2009/C 153/64

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: NHL Enterprises BV (Rijswijk, Alankomaat) (edustajat: aluksi solicitor G. Llewelyn ja asianajaja V. Barresi, sittemmin solicitor M. Collins)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamiehet: J. Novais Gonçalves ja D. Botis)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Glory & Pompea, SA (Mataró, Espanja)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 6.7.2005 tekemästä päätöksestä (asia R 371/2003-4), joka koskee Glory & Pompea, SA:n ja NHL Enterprises BV:n välistä väitemenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 6.7.2005 tekemä päätös (asia R 371/2003-4) kumotaan.

2)

SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan NHL Enterprises BV:n oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 36, 11.2.2006.