16.1.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 11/3


Informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri dwar l-għajnuna mill-Istat mogħtija skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 70/2001 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-għajnuna mill-Istat lil impriżi żgħar u ta' daqs medju

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 11/03)

Għajnuna Nru

XS 296/07

Stat Membru

Ir-Renju Unit

Reġjun

England

Titlu ta' l-iskema ta' għajnuna jew isem il-kumpanija li tirċievi għajnuna individwali

Rural Development Programme for England — measure code 124 (cooperation for development of new products, processes and technologies in the agricultural and food sectors and in the forestry sector)

Bażi legali

Section 2(2) of the European Communities Act 1972

Article 5A of Commission Regulation (EC) No 70/2001

Tip ta' miżura

Skema ta' għajnuna

L-Estimi

Baġit annwali: GBP 7 miljun; baġit globali: —

Intensità massima ta' l-għajnuna

Skond l-Artikoli 4(2)-(6) u 5 tar-Regolament

Data ta' l-implimentazzjoni

22.11.2007

Kemm se ddum l-iskema jew l-għotja ta' għajnuna individwali

30.6.2008

Objettiv ta' l-għajnuna

Impriżi ta' daqs żgħir u medju

Setturi ekonomiċi kkonċernati

Agrikoltura, kaċċa u forestrija

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3 JR

United Kingdom


Għajnuna Nru

XS 301/07

Stat Membru

Spanja

Reġjun

Galicia

Titlu ta' l-iskema ta' għajnuna jew isem il-kumpanija li tirċievi għajnuna individwali

IG141: Ayudas para financiar inversiones en bienes de equipo para Pymes del sector audiovisual y su industria auxiliar (Línea Industria Audiovisual)

Bażi legali

Resolución de 7 de noviembre de 2007 (DOG no 216, de 8 de noviembre) por la que se da publicidad a las bases reguladoras de las ayudas del Igape para la habilitación de dos líneas de financiación subsidiada de producciones audiovisuales e inversiones en bienes de equipo, a realizar por las Pymes del sector audiovisual gallego, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre el Igape, las sociedades de garantía recíproca y las entidades financieras adheridas

Tip ta' miżura

Skema ta' għajnuna

L-Estimi

Baġit annwali: EUR 0,56 miljun; baġit globali: —

Intensità massima ta' l-għajnuna

Skond l-Artikoli 4(2)-(6) u 5 tar-Regolament

Data ta' l-implimentazzjoni

9.11.2007

Kemm se ddum l-iskema jew l-għotja ta' għajnuna individwali

31.12.2013

Objettiv ta' l-għajnuna

Impriżi ta' daqs żgħir u medju

Setturi ekonomiċi kkonċernati

Manifattura oħra (settur awdjoviżiv), servizzi oħra (settur awdjoviżiv)

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

Tel. (34) 902 300 903/981 541 147

E-mail: informa@igape.es


Għajnuna Nru

XS 302/07

Stat Membru

Spanja

Reġjun

Comunidad Valenciana

Titlu ta' l-iskema ta' għajnuna jew isem il-kumpanija li tirċievi għajnuna individwali

Régimen de ayudas (2007/2013) a las cooperativas agrarias para la realización de actividades orientadas al desarrollo rural

Bażi legali

Orden de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, que aprueba un régimen de ayudas (2007/2013) a las cooperativas agrarias para la realización de actividades orientadas al desarrollo rural.

DOGV Núm. 5.447/09.02.2007 pág. 6719

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/02/09/pdf/2007_1477.pdf

Tip ta' miżura

Skema ta' għajnuna

L-Estimi

Baġit annwali: EUR 5,714 miljun; baġit globali: —

Intensità massima ta' l-għajnuna

Skond l-Artikoli 4(2)-(6) u 5 tar-Regolament

Data ta' l-implimentazzjoni

5.2008

Kemm se ddum l-iskema jew l-għotja ta' għajnuna individwali

31.12.2013

Objettiv ta' l-għajnuna

Impriżi ta' daqs żgħir u medju

Setturi ekonomiċi kkonċernati

Ipproċessar u kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli, servizzi oħra (agrituriżmu, artiġġanat, eċċ.)

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

Generalitat Valenciana

C/ Amadeo de Saboya, 2

E-46010 Valencia


Għajnuna Nru

XS 303/07

Stat Membru

Is-Slovakkja

Reġjun

Celé územie SR

Titlu ta' l-iskema ta' għajnuna jew isem il-kumpanija li tirċievi għajnuna individwali

Schéma na podporu malého a stredného podnikania (schéma štátnej pomocí)

Bażi legali

Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o aplikácii článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (Úradný vestník EÚ L 10, 13.1.2001) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 364/2004 z 25. februára 2004 a v znení jeho neskorších zmien a doplnení,

Memorandum o porozumení o implementácii Nórskeho finančného mechanizmu 2004 – 2009, Memorandum o porozumení o implementácii Finančného mechanizmu EHP 2004 – 2009,

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

§ 4 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Tip ta' miżura

Skema ta' għajnuna

L-Estimi

Baġit annwali: SKK 340,363344 miljun; baġit globali: —

Intensità massima ta' l-għajnuna

Skond l-Artikoli 4(2)-(6) u 5 tar-Regolament

Data ta' l-implimentazzjoni

7.11.2007

Kemm se ddum l-iskema jew l-għotja ta' għajnuna individwali

30.6.2008

Objettiv ta' l-għajnuna

Impriżi ta' daqs żgħir u medju

Setturi ekonomiċi kkonċernati

Is-setturi kollha eliġibbli għall-għajnuna għall-intrapriżi żgħar jew medji

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna

Úrad vlády SR

Námestie Slobody 1

SK-813 70 Bratislava


Għajnuna Nru

XS 304/07

Stat Membru

L-Estonja

Reġjun

Eesti

Titlu ta' l-iskema ta' għajnuna jew isem il-kumpanija li tirċievi għajnuna individwali

Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist ja Norra finantsmehhanismist väikese ja keskmise suurusega ettevõtjale antav abi

Bażi legali

Rahandusministri 26. oktoobri 2007 käskkiri nr 612 „Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist ja Norra finantsmehhanismist väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi andmise tingimused”

http://www.eeagrants.fin.ee/?id=77055

Tip ta' miżura

Għajnuna individwali

L-Estimi

Baġit annwali: —; baġit globali: EUR 0,2 miljun

Intensità massima ta' l-għajnuna

Skond l-Artikoli 4(2)-(6) u 5 tar-Regolament

Data ta' l-implimentazzjoni

26.10.2007

Kemm se ddum l-iskema jew l-għotja ta' għajnuna individwali

30.4.2009

Objettiv ta' l-għajnuna

Impriżi ta' daqs żgħir u medju

Setturi ekonomiċi kkonċernati

Manifattura oħra

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna

Rahandusministeerium

Suur-Ameerika 1

EE-15006 Tallinn