6.7.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 181/2


ERRATUM

prečiščenih različic Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije

( „Uradni list Evropske unije“ C 83 z dne 30.marca 2010 )

(2010/C 181/02)

Stran 267, Protokol (št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske unije, člen 4:

Besedilo:

„Unija je oproščena vseh carin, prepovedi in omejitev pri uvozu in izvozu za predmete, namenjene službeni uporabi; tako uvoženih predmetov se na ozemlju države, v katero so bili uvoženi, ne sme odplačno ali neodplačno odstopiti, razen pod pogoji, ki jih je odobrila vlada te države. Unija je oproščena tudi vseh carin ter prepovedi in omejitev pri uvozu in izvozu za svoje publikacije.“

se glasi:

„Unija je oproščena vseh carin, prepovedi in omejitev pri uvozu in izvozu za predmete, namenjene službeni uporabi; tako uvoženih predmetov se na ozemlju države, v katero so bili uvoženi, ne sme odplačno ali neodplačno odstopiti, razen pod pogoji, ki jih je odobrila vlada te države.

Unija je oproščena tudi vseh carin ter prepovedi in omejitev pri uvozu in izvozu za svoje publikacije.“