16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 56/23


Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 8. decembra rīkojums – STC/Komisija

(Lieta T-355/14 R)

(Pagaidu noregulējums - Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi - Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra - Triģenerācijas elektrostacijas būvniecība un tehniskā apkope - Pretendenta piedāvājuma noraidīšana - Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu - Fumus boni juris neesamība)

(2015/C 056/32)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: STC SpA (Forli, Itālija) (pārstāvji – A. Marelli un G. Delucca, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – L. Cappelletti, L. Di Paolo un F. Moro)

Priekšmets

Būtībā, pirmkārt, pieteikums apturēt 2014. gada 3. aprīļa lēmuma, ar kuru Komisija noraidīja piedāvājumu, ko STC iesniegusi saistībā ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu JRC IPR 2013 C04 0031 OC gāzturbīnu triģenerācijas elektrostacijas būvniecībai un ar to saistītajai tehniskajai apkopei tās Kopīgā pētniecības centra (KPK) Ispras (Itālija) objektā (OV 2013/S 137–237146), lēmuma, ar kuru Komisija piešķīrusi tiesības slēgt šo līgumu CPL Concordia, un līdz ar to visu nākamo lēmumu izpildi un, otrkārt, pieteikums apturēt Komisijas lēmuma, ar kuru noraidīti gan lūgums piekļūt dokumentiem, gan lūgums veikt pagaidu pasākumu, kas ļautu pilnībā izmantot tiesības piekļūt iepirkuma dokumentiem, izpildi

Rezolutīvā daļa:

1)

pieteikumu par pagaidu pasākumu noteikšanu noraidīt;

2)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.