Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač

Odluka 88/540/EEZ o sklapanju Bečke konvencije o zaštiti ozonskog sloja i Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj

ČEMU SLUŽE OVAJ PROTOKOL I ODLUKA?

KLJUČNE TOČKE

OTKAD SE PRIMJENJUJU PROTOKOL, NJEGOVE IZMJENE I POVEZANE ODLUKE?

POZADINA

GLAVNI DOKUMENTI

Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski sloj – Izjava Europske ekonomske zajednice (SL L 297, 31.10.1988., str. 21.–28.)

Izmjena Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (SL L 377, 31.12.1991., str. 30.–40.)

Izmjena Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (SL L 33, 7.2.1994., str. 3.–10.)

Izmjena Montrealskog protokola usvojena na devetom sastanku stranaka (SL L 272, 25.10.2000., str. 27.–28.)

Izmjena Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (SL L 72, 14.3.2002., str. 20.–22.)

Izmjena Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (SL L 236, 14.9.2017., str. 3.–13.)

Odluka Vijeća 88/540/EEZ od 14. listopada 1988. o sklapanju Bečke konvencije o zaštiti ozonskog sloja i Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (SL L 297, 31.10.1988., str. 8.–9.)

Odluka Vijeća 91/690/EEZ od 12. prosinca 1991. o sklapanju izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač, donesene u lipnju 1990. u Londonu od strane ugovornih stranaka Protokola (SL L 377, 31.12.1991., str. 28.–40.)

Odluka Vijeća 94/68/EZ od 2. prosinca 1993. o zaključivanju izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (SL L 33, 7.2.1994., str. 1.–2.)

Odluka Vijeća 2000/646/EZ od 17. listopada 2000. o zaključivanju izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (SL L 272, 25.10.2000., str. 26.)

Odluka Vijeća 2002/215/EZ od 4. ožujka 2002. o zaključivanju četvrte izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (SL L 72, 14.3.2002., str. 18.–19.)

Odluka Vijeća (EU) 2017/1541 od 17. srpnja 2017. o sklapanju, u ime Europske unije, Kigalijske izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (SL L 236, 14.9.2017., str. 1.–2.)

VEZANI DOKUMENTI

Pariški sporazum (SL L 282, 19.10.2016., str. 4.–18.)

Odluka Vijeća (EU) 2016/1841 od 5. listopada 2016. o sklapanju, u ime Europske unije, Pariškog sporazuma donesenoga u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (SL L 282, 19.10.2016., str. 1. –3.)

Uredba (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (SL L 286, 31.10.2009., str. 1.–30.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EZ) br. 1005/2009 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Uredba (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 (SL L 150, 20.5.2014., str. 195.–230.)

Posljednje ažuriranje 12.12.2019