4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/26


A Bundesgerichtshof (Németország) által 2009. április 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Prof. Dr. Claus Scholl kontra Stadtwerke Aachen AG

(C-146/09. sz. ügy)

2009/C 153/49

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Prof. Dr. Claus Scholl

Alperes: Stadtwerke Aachen AG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1997. május 20-i 1997/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 6. cikke (3) bekezdése harmadik franciabekezdésének harmadik fordulatát, hogy az elállási jog a vezetékes villamosenergia- és gázszolgáltatásra kötött távértékesítési szerződésekre nem vonatkozik?


(1)  HL L 144., 19. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 3. kötet, 319. o.