4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/33


Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 6-i ítélete — KME Germany és társai kontra Bizottság

(T-127/04. sz. ügy) (1)

(„Verseny - Kartellek - Ipari rézcsövek piaca - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - Ármegállapítás és a piacok felosztása - Bírságok - A piacra gyakorolt tényleges hatás - Az érintett piac mérete - A jogsértés időtartama - Enyhítő körülmények - Együttműködés”)

2009/C 153/62

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: KME Germany AG, korábban: KM Europa Metal AG (Osnabruck, Németország), KME France SAS, korábban: Tréfimétaux SA (Courbevoie, Franciaország), KME Italy SpA (korábban: Europa Metalli SpA, (Firenze, Olaszország), (képviselők: M. Siragusa, A. Winckler, G. C. Rizza, T. Graf és M. Piergiovanni ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: É. Gippini Fournier, meghatalmazott, segítője: C. Thomas, solicitor)

Az ügy tárgya

Egyrészt az [EK] 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/E-1/38.240 — „ipari rézcsövek”-ügy) 2003. december 16-án hozott C (2003) 4820 végleges bizottsági határozat 2. cikkének c), d) és e) pontjában a felperesekkel szemben kiszabott bírság összegének eltörlése, illetve csökkentése iránt benyújtott kereset, másrészt a Bizottságnak az említett bírság növelése iránt benyújtott viszontkereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a KME Germany AG-t, a KME France SAS-t és a KME Italy SpA-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 146.., 2004.5.29.