16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 56/9


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 28. novembrī iesniedza Østre Landsret (Dānija) – Envirotec Denmark ApS/Skatteministeriet

(Lieta C-550/14)

(2015/C 056/11)

Tiesvedības valoda – dāņu

Iesniedzējtiesa

Østre Landsret

Pamatlietas puses

Kasācijas sūdzības iesniedzēja: Envirotec Denmark ApS

Atbildētāja kasācijas tiesvedībā: Skatteministeriet

Prejudiciālie jautājumi

Vai uz stieņiem, kas sastāv no nejauša, rupja dažādu zeltu saturošu metāla objektu lūžņu sakausējuma, attiecas formulējums “zelta materiāl[i] un pusfabrikāt[i]” PVN direktīvas (1) 198. panta 2. punkta izpratnē?

Var tikt uzskatīts par konstatētu faktu, ka stieņi sastāv no nejauša, rupja dažādu zeltu saturošu metāla objektu lūžņu sakausējuma, un to sastāvā papildus zeltam var būt arī tādi organiski materiāli kā zobi, gumija, PVC un tādi metāli/materiāli kā varš, alva, niķelis, amalgama, dzīvsudrabu un svinu saturošas bateriju atliekas, dažādas toksiskas vielas utt. Tātad runa nav par zeltu saturošu produktu, kuru apstrādājot, tiek tieši iegūts gatavs produkts. Tomēr stienis ir apstrādāts produkts (sakausējums), kas – kā starpstadija – ir ticis izgatavots nolūkā no tā ekstrahēt tā sastāvā esošo zeltu. Stieņiem ir augsts zelta saturs – vidēji 500–600 tūkstošdaļas, tātad būtiski vairāk nekā 325 tūkstošdaļas zelta. Pēc ekstrahēšanas zeltu ir paredzēts izmantot (zelta/zeltu saturošu) produktu ražošanā.

Atbildot uz šo jautājumu, par konstatētu faktu var tikt uzskatīts arī, ka stieņi nevar tikt tieši izmantoti citu produktu izgatavošanā, jo stieņi vispirms ir jāapstrādā, atdalot metālus, un izkausējot/izdalot nemetālus, bīstamas vielas utt.


(1)  Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 1. lpp.).