6.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 181/1


ERRATA

konsolidovaného znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii

( „Úřední věstník Evropské unie“ C 84 ze dne 30. března 2010 )

(2010/C 181/01

Strana 4, obsah, hlava VI:

Místo:

HLAVA VI

Závěrečná ustanovení

má být:

HLAVA VI

Ustanovení o počátečním období (zrušena)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Strana 14, čl. 17 odst. 1 písm. b) bod iv):

Poslední pododstavec („Členské státy nemohou pro uspokojení uvedených potřeb přijmout (…)“) posunout vlevo na úroveň prvního pododstavce, aby bylo zřejmé, že se jedná o samostatný pododstavec odstavce 1 a nikoli o součást písm. b) bodu iv).

Strana 56, hlava VI:

Místo:

„HLAVA VI

Články 209 až 223

(zrušeny)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ“

má být:

„HLAVA VI

USTANOVENÍ O POČÁTEČNÍM OBDOBÍ

(zrušena)

Články 209 až 223

(zrušeny)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ“