6.7.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 181/1


ERRATUM

prečiščene različice Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo

( „Uradni list Evropske unije“ C 83 z dne 30.marca 2010 )

(2010/C 181/01)

Stran 4, Kazalo, Naslov šest:

Besedilo:

NASLOV ŠEST

Končne določbe

se glasi:

NASLOV ŠEST

Določbe o začetnem obdobju (razveljavljen)

KONČNE DOLOČBE

Stran 14, člen 17 (1), pod točko (b)(iv):

Zadnji pododstavek („Države članice ne smejo, zato da bi zadostile tem potrebam, (…)“) se premakne v levo in sicer do istega roba kot prvi pododstavek, s čimer je jasno, da gre za ločeni pododstavek in ne del točke (b)(iv).

Stran 56, Naslov šest:

Besedilo:

„NASLOV ŠEST

Členi 209 do 223

(razveljavljeni)

KONČNE DOLOČBE“,

se glasi:

„NASLOV ŠEST

DOLOČBE O ZAČETNEM OBDOBJU

(razveljavljen)

Členi 209 do 223

(razveljavljeni)

KONČNE DOLOČBE“.