6.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 181/1


ERRATA

az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés egységes szerkezetbe foglalt változatához

( „az Európai Unió Hivatalos Lapja” C 84., 2010. március 20. )

(2010/C 181/01)

4. oldal, Tartalom, VI. cím:

A következő szöveg:

VI. CÍM

Záró rendelkezések

helyesen:

VI. CÍM

A kezdeti időszakra vonatkozó rendelkezések (hatályát vesztette)

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. oldal, 17. cikk, (1) bekezdés, b) pont, iv. alpont alatt:

Az utolsó albekezdést („A tagállamok az ilyen követelmények teljesítése céljából …”) balra kell tolni, és az első albekezdéshez kell igazítani, ezzel jelezve, hogy különálló albekezdésről van szó, és nem a b) pont iv. alpontjának részéről.

56. oldal, VI. cím:

A következő szöveg:

„VI. CÍM

209-223. cikk

(Hatályát vesztette)

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK”

helyesen:

„VI. CÍM

A KEZDETI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

(Hatályát vesztette)

209-223. cikk

(Hatályát vesztette)

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK”.