4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/50


Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 5-i végzése — Roche kontra Tanács és Bizottság

(T-142/94. és T-143/94. sz. egyesített ügyek) (1)

2009/C 153/94

Az eljárás nyelve: angol

A nyolcadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 174., 1994.6.25.