4.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 153/50


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 5.5.2009 — Roche v. neuvosto ja komissio

(Yhdistetyt asiat T-142/94 ja T-143/94) (1)

2009/C 153/94

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Kahdeksannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EYVL C 174, 25.6.1994.