4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/35


Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 7-i ítélete — Omnicare kontra OHIM — Astellas Pharma (OMNICARE)

(T-277/06. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - Az OMNICARE közösségi szóvédjegy bejelentése - Az OMNICARE korábbi ábrás nemzeti védjegy - In integrum restitutio iránti kérelem elutasítása”)

2009/C 153/67

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Omnicare, Inc. (Covington, Kentucky, Amerikai Egyesült Államok), (képviselők kezdetben: M. Edenborough barrister és O. Patterson solicitor, később: M. Edenborough)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő kezdetben: S. Laitinen, később: G. Schneider meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban: Astellas Pharma GmbH (München, Németország), (képviselő: A. Franke ügyvéd)

Az ügy tárgya

A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második fellebbezési tanácsának a Yamanouchi Pharma GmbH és az Omnicare, Inc. közötti felszólalási eljárásra vonatkozó 2006. július 24-i (R 446/2006-2. sz. ügy) azon határozata ellen benyújtott hatályon kívül helyezés iránti kereset, amely elutasította az Omnicare, Inc. által benyújtott in integrum restitutio iránti kérelmet.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második fellebbezési tanácsának 2006. július 24-i határozatát (R 446/2006-2. sz. ügy) hatályon kívül helyezi.

2)

Az Elsőfokú Bíróság az OHIM-ot kötelezi a saját költségein kívül az Omnicare, Inc. költségeinek viselésére.

3)

Az Astellas Pharma maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 294., 2006.12.2.