16.1.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 11/7


Informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri dwar l-għajnuna mill-Istat mogħtija skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 68/2001 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-għajnuna għat-taħriġ

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 11/04)

Għajnuna Nru

XT 102/07

Stat Membru

L-Italja

Reġjun

Titlu ta' l-iskema ta' għajnuna jew isem il-kumpanija li tirċievi għajnuna individwali

Invito per la realizzazione di attività di formazione continua settoriali

Bażi legali

Art. 118 della legge 19 dicembre 2000, n. 388 (GU 302 del 29 dicembre 2000)

Art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (GU 305 del 31 dicembre 2002)

Art. 1, comma 151, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (GU 306 del 31 dicembre 2004)

Art. 13, comma 13, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (GU 111 del 14 maggio 2005)

Tip ta' miżura

Skema ta' għajnuna

L-Estimi

Baġit annwali: EUR 6 miljun; baġit globali: —

Intensità massima ta' l-għajnuna

Skond l-Artikolu 4(2)-(7) tar-Regolament

Data ta' l-implimentazzjoni

22.10.2007

Tul ta' l-iskema

31.12.2008

L-objettiv ta' l-għajnuna

Taħriġ ġenerali; taħriġ speċifiku

Is-Setturi ekonomiċi kkonċernati

Is-setturi kollha eliġibbli għall-għajnuna għat-taħriġ

L-isem u l-indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna

Fondartigianato — Fondo Artigianato Formazione

Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63

I-00185 Roma


Għajnuna Nru

XT 104/07

Stat Membru

Ir-Renju Unit

Reġjun

England

Titlu ta' l-iskema ta' għajnuna jew isem il-kumpanija li tirċievi għajnuna individwali

Rural Development Programme for England — measure code 331 (Training and information for economic actors in the fields covered by axis 3)

Bażi legali

Section 2(2) of the European Communities Act 1972

Article 4 of Commission Regulation (EC) No 68/2001

Tip ta' miżura

Skema ta' għajnuna

L-Estimi

Baġit annwali: GBP 7 miljun; baġit globali: —

Intensità massima ta' l-għajnuna

Skond l-Artikolu 4(2)-(7) tar-Regolament

Data ta' l-implimentazzjoni

22.11.2007

Tul ta' l-iskema

31.12.2013

L-objettiv ta' l-għajnuna

Taħriġ ġenerali

Is-Setturi ekonomiċi kkonċernati

Agrikoltura, kaċċa u forestrija

L-isem u l-indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom