4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/7


A Bíróság (második tanács) 2009. május 7-i ítélete (a Supremo Tribunal Administrativo [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop), J. Espírito Santo & Irmãos Lda, Sequeiro, Lucas, Venturas & Ca Lda, Barraqueiro Transportes SA, Rodoviária de Lisboa kontra Conselho de Ministros, Companhia Carris de Ferro de Lisboa SA (Carris), Sociedade de Transportes Colectivos do Porto SA (STCP)

(C-504/07. sz. ügy) (1)

(1191/69/EGK rendelet - Közszolgáltatási kötelezettségek - Ellentételezés nyújtása - Városi tömegközlekedési ágazat)

2009/C 153/14

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Supremo Tribunal Administrativo

Az alapeljárás felei

Felperesek: Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop), J. Espírito Santo & Irmãos Lda, Sequeiro, Lucas, Venturas & Ca Lda, Barraqueiro Transportes SA, Rodoviária de Lisboa,

Alperesek: Conselho de Ministros, Companhia Carris de Ferro de Lisboa SA (Carris), Sociedade de Transportes Colectivos do Porto SA (STCP)

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az EK 73., az EK 76., az EK 87. és au EK 88. cikk, valamint a vasúti, közúti és belvízi közlekedési közszolgáltatás fogalmában benne rejlő kötelezettségek terén a tagállamok tevékenységéről szóló 1969. június 26-i 1191/69/EGK tanács rendelet (HL L 156., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás: 7. fejezet 1. kötet 19. o.) értelmezése –Városi tömegközlekedési szolgáltatás — Kompenzációs kötelezettség fennállásának kérdése — E vállalkozások veszteségeinek kompenzálására irányuló támogatások

Rendelkező rész

1)

Az 1991. június 20-i 1893/91/EGK tanácsi rendelettel módosított, a vasúti, közúti és belvízi közlekedési közszolgáltatás fogalmában benne rejlő kötelezettségek terén a tagállamok tevékenységéről szóló, 1969. június 26-i 1191/69/EGK tanácsi rendeletet úgy kell értelmezni, hogy az felhatalmazza a tagállamokat közszolgáltatási kötelezettségek előírására a valamely település tömegközlekedésének biztosításával megbízott közvállalkozás számára, és hogy az említett rendelet a fenti kötelezettségekből eredő költségek tekintetében előírja az említett rendelet rendelkezéseinek megfelelően meghatározott kompenzáció nyújtását.

2)

Az 1893/91 rendelettel módosított 1191/69 rendelettel ellentétes az alapügyben szereplőkhöz hasonló kompenzációs támogatások nyújtása, ha nem lehet meghatározni az érintett vállalkozások által a közszolgáltatási kötelezettségeik teljesítése keretében végzett tevékenységre jutó költségek összegét.

3)

Amennyiben valamely nemzeti bíróság megállapítja bizonyos támogatási intézkedéseknek az 1893/91 rendelettel módosított 1191/69 rendelettel való összeegyeztethetetlenségét, e bíróság feladata a nemzeti jognak megfelelően meghatározni e megállapítás minden következményét az említett intézkedések végrehajtásáról szóló jogi aktusok érvényessége tekintetében.


(1)  HL C 22., 2008.1.26.