16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 56/30


Vispārējās tiesas 2014. gada 11. decembra rīkojums – Alban Giacomo/Komisija

(Lieta T-259/12) (1)

(2015/C 056/41)

Tiesvedības valoda – itāļu

Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 227, 28.7.2012.