4.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 153/2


Muutoksenhakujaosto

2009/C 153/03

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätti 16.6.2009, että ajanjaksolla 1.10.2009–31.8.2010 muutoksenhakujaoston muodostavat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentti ja vuorotellen kaksi jaoston puheenjohtajaa.

Laajennetun viiden tuomarin ratkaisukokoonpanon muodostavat muutoksenhakujaoston puheenjohtaja ja alkuperäiseen ratkaisukokoonpanoon kuuluneet kolme tuomaria sekä vuorotellen kaksi jaoston puheenjohtajaa.