02015R0035 — HU — 30.07.2020 — 007.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/35 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. október 10.)

a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II) kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 012, 2015.1.17., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/467 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015. szeptember 30.)

  L 85

6

1.4.2016

 M2

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/2283 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2016. augusztus 22.)

  L 346

111

20.12.2016

 M3

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/669 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2016. december 16.)

  L 97

3

8.4.2017

►M4

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1542 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017. június 8.)

  L 236

14

14.9.2017

►M5

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1221 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018. június 1.)

  L 227

1

10.9.2018

►M6

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/981 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. március 8.)

  L 161

1

18.6.2019

 M7

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1865 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. június 6.)

  L 289

3

8.11.2019

►M8

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/442 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. december 17.)

  L 92

1

26.3.2020

 M9

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/988 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2020. március 12.)

  L 221

3

10.7.2020


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 264, 13.10.2017, o 24  (1542/2017)

►C2

Helyesbítés, HL L 202, 9.8.2018, o 13  (467/2016)

►C3

Helyesbítés, HL L 047, 19.2.2019, o 48  (35/2015)

►C4

Helyesbítés, HL L 047, 19.2.2019, o 55  (1221/2018)

►C5

Helyesbítés, HL L 168, 25.6.2019, o 16  (981/2019)
▼B

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/35 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. október 10.)

a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II) kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

TARTALOMJEGYZÉK

I. CÍM

ÉRTÉKELÉS- ÉS KOCKÁZATALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNYEK (I. PILLÉR), MEGERŐSÍTETT IRÁNYÍTÁS (II. PILLÉR), NAGYOBB ÁTLÁTHATÓSÁG (III. PILLÉR)

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. SZAKASZ

Fogalommeghatározások és általános alapelvek

2. SZAKASZ

Külső hitelminősítések

II. FEJEZET

Eszközök és kötelezettségek értékelése

III. FEJEZET

A biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó szabályok

1. SZAKASZ

Általános rendelkezések

2. SZAKASZ

Adatminőség

3. SZAKASZ

A biztosítástechnikai tartalékok kiszámítására szolgáló módszerek

1. ALSZAKASZ

A biztosítástechnikai tartalékok kiszámításához alapul szolgáló feltevések

2. ALSZAKASZ

A legjobb becslés kiszámításához alapul szolgáló információk

3. ALSZAKASZ

A legjobb becslés kiszámítására vonatkozó pénzáramlás-előrejelzések

4. ALSZAKASZ

Kockázati ráhagyás

5. ALSZAKASZ

A biztosítástechnikai tartalékok egészben történő kiszámítása

6. ALSZAKASZ

A viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek

4. SZAKASZ

Releváns kockázatmentes hozamgörbe

1. ALSZAKASZ

Általános rendelkezések

2. ALSZAKASZ

Kockázatmentes hozamgörbe

3. ALSZAKASZ

Volatilitási kiigazítás

4. ALSZAKASZ

Illeszkedési kiigazítás

5. SZAKASZ

►C3  Biztosítási üzletágak ◄

6. SZAKASZ

Arányosság és egyszerűsítés

IV. FEJEZET

Szavatoló tőke

1. SZAKASZ

A szavatoló tőke meghatározása

1. ALSZAKASZ

A kiegészítő szavatoló tőke felügyeleti jóváhagyása

2. ALSZAKASZ

A részesedések kezelése a szavatoló tőke szempontjából

2. SZAKASZ

A szavatoló tőke besorolása

3. SZAKASZ

A szavatoló tőke figyelembevétele

1. ALSZAKASZ

Elkülönített alapok

2. ALSZAKASZ

Mennyiségi korlátozások

V. FEJEZET

Szavatolótőke-szükséglet: standard formula

1. SZAKASZ

Általános rendelkezések

1. ALSZAKASZ

Forgatókönyv-alapú számítások

2. ALSZAKASZ

Áttekintés elve

3. ALSZAKASZ

Regionális kormányzatok és helyi hatóságok

4. ALSZAKASZ

Lényeges báziskockázat

5. ALSZAKASZ

Az alapvető szavatolótőke-szükséglet számítása

6. ALSZAKASZ

Arányosság és egyszerűsítés

7. ALSZAKASZ

A kockázati modulok hatálya

2. SZAKASZ

Nem-életbiztosítási kockázati modul

3. SZAKASZ

Életbiztosítási kockázati modul

4. SZAKASZ

Egészségbiztosítási kockázati modul

5. SZAKASZ

Piaci kockázati modul

1. ALSZAKASZ

Korrelációs együtthatók

1a. ALSZAKASZ

Elismerhető infrastrukturális befektetések

2. ALSZAKASZ

Kamatláb-kockázati részmodul

3. ALSZAKASZ

Részvénypiaci kockázati részmodul

4. ALSZAKASZ

Ingatlanpiaci kockázati részmodul

5. ALSZAKASZ

Kamatrés-kockázati részmodul

6. ALSZAKASZ

Piaci kockázatkoncentrációs részmodul

7. ALSZAKASZ

Devizaárfolyam-kockázati részmodul

6. SZAKASZ

Partner általi nemteljesítési kockázati modul

1. ALSZAKASZ

Általános rendelkezések

2. ALSZAKASZ

1-es típusú kitettségek

3. ALSZAKASZ

2-es típusú kitettségek

7. SZAKASZ

Immateriális javak kockázati modulja

8. SZAKASZ

Működési kockázat

9. SZAKASZ

A biztosítástechnikai tartalékok és a halasztott adók veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás

10. SZAKASZ

Kockázatcsökkentési technikák

11. SZAKASZ

Elkülönített alapok

12. SZAKASZ

Biztosítóspecifikus paraméterek

13. SZAKASZ

A korrelációs paraméterek frissítése

VI. FEJEZET

Szavatolótőke-szükséglet – teljes és részleges belső modellek

1. SZAKASZ

Fogalommeghatározások

2. SZAKASZ

Használati teszt

3. SZAKASZ

Statisztikai minőségi standardok

4. SZAKASZ

Kalibrációs standardok

5. SZAKASZ

Részleges belső modellek integrálása

6. SZAKASZ

Az eredmény vizsgálata

7. SZAKASZ

Validálási standardok

8. SZAKASZ

Dokumentációs standardok

9. SZAKASZ

Külső modellek és adatok

VII. FEJEZET

Minimális tőkeszükséglet

VIII. FEJEZET

Befektetések értékpapírosítási pozíciókba

IX. FEJEZET

Irányítási rendszer

1. SZAKASZ

Az irányítási rendszer elemei

2. SZAKASZ

Feladatkörök

3. SZAKASZ

Szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági követelmények

4. SZAKASZ

Kiszervezés

5. SZAKASZ

Javadalmazási politika

X. FEJEZET

Többletőke-követelmény

1. SZAKASZ

Többlettőke-követelmény előírásának körülményei

2. SZAKASZ

Többlettőke-követelmények számításának módszerei

XI. FEJEZET

A helyreállítási időszak meghosszabbítása

XII. FEJEZET

Közzététel

1. SZAKASZ

A fizetőképességről és a pénzügyi helyzetről szóló jelentés: szerkezet és tartalom

2. SZAKASZ

A fizetőképességről és a pénzügyi helyzetről szóló jelentés: információ közzétételének mellőzése

3. SZAKASZ

A fizetőképességről és a pénzügyi helyzetről szóló jelentés: határidők, közzétételi módok és frissítések

XIII. FEJEZET

Rendszeres felügyeleti jelentéstétel

1. SZAKASZ

Elemek és tartalom

2. SZAKASZ

Határidők és tájékoztatás

XIV. FEJEZET

A felügyeleti hatóságok átláthatósága és elszámoltathatósága

XV. FEJEZET

Különleges célú gazdasági egységek

1. SZAKASZ

Engedélyezés

2. SZAKASZ

A szerződések kötelező tartalmi elemei

3. SZAKASZ

Irányítási rendszer

4. SZAKASZ

Felügyeleti jelentéstétel

5. SZAKASZ

A szavatolótőke-megfelelésre vonatkozó követelmények

II. CÍM

BIZTOSÍTÓCSOPORTOK

I. FEJEZET

Csoportszintű szavatolótőke-megfelelési számítás

1. SZAKASZ

Csoportszintű szavatolótőke-megfelelés: a számítási mód kiválasztása és általános elvek

2. SZAKASZ

Csoportszintű szavatolótőke-megfelelés: számítási módszerek

II. FEJEZET

A konszolidált csoportszintű szavatolótőke-szükséglet számításának belső modelljei

1. SZAKASZ

Kizárólag a csoportszintű szavatolótőke-szükséglet számításánál alkalmazott teljes és részleges belső modellek

2. SZAKASZ

Csoportszintű belső modell alkalmazása

III. FEJEZET

Központosított kockázatkezeléssel rendelkező csoportok csoportszintű szavatolótőke-megfelelésének felügyelete

IV. FEJEZET

A csoportfelügyelet koordinációja

1. SZAKASZ

Felügyeleti kollégium

2. SZAKASZ

Információcsere

3. SZAKASZ

Az alcsoportok nemzeti vagy regionális felügyelete

V. FEJEZET

Közzététel

1. SZAKASZ

A fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló csoportszintű jelentés

2. SZAKASZ

A fizetőképességről és pénzügyi helyzetről készült egységes jelentés

VI. FEJEZET

Csoportszintű felügyeleti jelentéstétel

1. SZAKASZ

Rendszeres jelentéstétel

2. SZAKASZ

Jelentéstétel a kockázatkoncentrációkról és a csoporton belüli ügyletekről

III. CÍM

HARMADIK ORSZÁGOKRA VONATKOZÓ EGYENÉRTÉKŰSÉG ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET

Harmadik országban központi irodával rendelkező, viszontbiztosítási tevékenységet végső vállalkozások

II. FEJEZET

Harmadik országbeli kapcsolt biztosítók és viszontbiztosítók

III. FEJEZET

Az Unión kívüli anyavállalatokkal rendelkező biztosítók és viszontbiztosítók

IV. FEJEZET

Záró rendelkezésekI. CÍM

ÉRTÉKELÉS- ÉS KOCKÁZATALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNYEK (I. PILLÉR), MEGERŐSÍTETT IRÁNYÍTÁS (II. PILLÉR), NAGYOBB ÁTLÁTHATÓSÁG (III. PILLÉR)I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK1. SZAKASZ

Fogalommeghatározások és általános alapelvek

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. 

„alternatív értékelési módszerek”: a 2009/138/EK irányelv 75. cikkének megfelelő – az ugyanolyan vagy hasonló eszközökre vagy kötelezettségekre kizárólag a jegyzett piaci árat használó módszerektől eltérő – értékelési módszerek;

2. 

„forgatókönyv-elemzés”: kedvezőtlen események kombinációjából eredő hatás elemzése;

3. 

„egészségbiztosítási kötelezettség”: a következők egyikére vagy mindegyikére kiterjedő biztosítási kötelezettség:

i. 

gyógyászati kezelés vagy ápolás nyújtása, ideértve a betegséghez, balesethez, rokkantsághoz vagy fogyatékossághoz kapcsolódó megelőző vagy gyógyászati kezelést vagy ápolást, vagy az ilyen kezeléssel vagy ápolással összefüggésben kapott pénzügyi ellenszolgáltatást;

ii. 

betegség, baleset, rokkantság vagy fogyatékosság okán fizetendő pénzügyi ellenszolgáltatás;

4. 

„gyógyászati költségek térítésére vonatkozó biztosítási kötelezettség”: a 3. pont i. alpontjában említett ellátás vagy pénzügyi ellenszolgáltatás nyújtásához kapcsolódó biztosítási kötelezettség;

5. 

„jövedelembiztosítási kötelezettség”: a 3. pont ii. alpontjában említett, a 3. pont i. alpontja szerinti pénzügyi ellenszolgáltatástól eltérő pénzügyi ellenszolgáltatásra vonatkozó biztosítási kötelezettség;

6. 

„üzemi balesetbiztosítási kötelezettség”: a 3. pont i. és ii. alpontjában említett ellátásra vagy pénzügyi ellenszolgáltatásra vonatkozó – csak munkabalesetekből, üzemi balesetekből és foglalkozási megbetegedésekből eredő – biztosítási kötelezettség;

7. 

„egészség-viszontbiztosítási kötelezettség”: olyan viszontbiztosítási kötelezettség, amely egészségbiztosítási kötelezettségeket fedező aktív viszontbiztosításból ered;

8. 

„gyógyászati költségek térítésére vonatkozó viszontbiztosítási kötelezettség”: olyan viszontbiztosítási kötelezettség, amely gyógyászati költségek térítésére vonatkozó biztosítási kötelezettségeket fedező aktív viszontbiztosításból ered;

9. 

„jövedelem-viszontbiztosítási kötelezettség”: olyan viszontbiztosítási kötelezettség, amely jövedelembiztosítási kötelezettségeket fedező aktív viszontbiztosításból ered;

10. 

„üzemibaleset-viszontbiztosítási kötelezettség”: olyan viszontbiztosítási kötelezettség, amely üzemi balesetbiztosítási kötelezettségeket fedező aktív viszontbiztosításból ered;

11. 

„díjelőírás”: a biztosítónak vagy viszontbiztosítónak egy meghatározott időszakban fizetendő díj, függetlenül attól, hogy ez a díj teljes egészében vagy részben egy másik időszakban nyújtott biztosítási vagy viszontbiztosítási fedezethez kapcsolódik-e;

12. 

„megszolgált díj”: egy meghatározott időszak tekintetében a biztosító vagy viszontbiztosító által az adott időszakban fedezett kockázathoz kapcsolódó díj;

13. 

„visszavásárlás”: a szerződés teljes vagy részleges megszüntetésének valamennyi lehetséges módja, többek között a következők:

i. 

a szerződés önkéntes megszüntetése visszavásárlási érték kifizetésével vagy anélkül;

ii. 

szerződő általi biztosító- vagy viszontbiztosító-váltás;

iii. 

a szerződés díjnemfizetés miatti megszűnése;

14. 

„megszakítás”: a biztosítási szerződés visszavásárlása, érték nélküli törlése, szerződés befizettetése, automatikus maradékjogra vonatkozó rendelkezések vagy más megszakítási opciók gyakorlása, illetőleg a folyamatossági opciók gyakorlásától való eltekintés;

15. 

„megszakítási opciók”: a szerződő jogszabályban vagy szerződésben előírt joga, amely lehetővé teszi az érintett szerződő számára a biztosítási fedezet teljes vagy részleges megszüntetését, visszavásárlását, csökkentését, korlátozását vagy felfüggesztését, illetve a biztosítási szerződés törlésének engedélyezését;

16. 

„folyamatossági opciók”: a szerződő jogszabályban vagy szerződésben előírt joga, amely lehetővé teszi az érintett szerződő számára a biztosítási vagy viszontbiztosítási fedezet teljes vagy részleges létrehozását, megújítását, növelését, kiterjesztését vagy újraindítását;

17. 

„belső modell terjedelme”: a belső modell alapjául szolgáló valószínűség-eloszlási előrejelzésben megjelenő kockázatok;

18. 

„belső modell hatálya”: azon kockázatok, amelyekre a belső modell az engedély alapján kiterjed; A belső modell hatálya magában foglalhatja a szavatolótőke-szükségletre vonatkozó standard formulában tükröződő kockázatokat és az abban meg nem jelenőket is;

▼M5

18a. 

„értékpapírosítás”: az (EU) 2017/2402 rendelet ( 1 ) 2. cikkének 1. pontjában meghatározott ügylet vagy konstrukció;

18b. 

„STS értékpapírosítás”: az (EU) 2017/2402 rendelet 18. cikkében meghatározott követelményeknek megfelelő „egyszerű, átlátható és egységesített” vagy „STS” megjelölésű értékpapírosítás;

▼M5

19. 

„értékpapírosítási pozíció”: az (EU) 2017/2402 rendelet 2. cikkének 19. pontja szerinti értékpapírosítási pozíció;

▼M5

19a. 

„előresorolt értékpapírosítási pozíció”: az (EU) 575/2013 rendelet ( 2 ) 242. cikkének 6. pontja szerinti előresorolt értékpapírosítási pozíció;

▼M5

20. 

„újra-értékpapírosítási pozíció”: az (EU) 2017/2402 rendelet 2. cikkének 4. pontja szerinti újra-értékpapírosításból eredő kitettség;

21. 

„értékpapírosítást kezdeményező”: az (EU) 2017/2402 rendelet 2. cikkének 3. pontja szerinti értékpapírosítást kezdeményező;

22. 

„szponzor”: az (EU) 2017/2402 rendelet 2. cikkének 5. pontja szerinti szponzor;

23. 

„ügyletrészsorozat”: az (EU) 2017/2402 rendelet 2. cikkének 6. pontja szerinti ügyletrészsorozat;

▼B

24. 

„központi bankok”: az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 46. pontja szerinti központi bankok;

25. 

„báziskockázat”: az olyan helyzetből eredő kockázat, amikor a kockázatcsökkentési technikák által fedezett kitettség nem felel meg a biztosító vagy viszontbiztosító kockázati kitettségének;

26. 

„biztosítéki megállapodások”: olyan megállapodások, amelyek keretében a biztosítéknyújtó:

a) 

a biztosíték teljes tulajdonjogát átruházza a biztosíték kedvezményezettjére az adott kötelezettség biztosítása vagy teljesítményének más módon történő fedezése céljából; vagy

b) 

értékpapír útján nyújt biztosítékot a biztosíték kedvezményezettjének vagy annak javára, és a biztosíték tulajdonjoga az értékpapírra vonatkozó jog létrejöttekor a biztosítéknyújtónál vagy a letétkezelőnél marad;

27. 

elemek egy csoportjával összefüggésben „az összes kételemű kombináció” az adott elemcsoport összes rendezett párja;

28. 

„kockázatközösségi (pooling) megállapodás”: az a megállapodás, amelynek keretében több biztosító vagy viszontbiztosító megállapodik arról, hogy meghatározott arányban megosztja az azonosított biztosítási kockázatot; A kockázatközösségi (pooling) megállapodás tagjai által biztosított felek maguk nem tagjai a megállapodásnak.

29. 

„A típusú kockázatközösségi kitettség”: biztosító vagy viszontbiztosító által a pooling megállapodásra engedményezett kockázatok, mely esetben a biztosító vagy viszontbiztosító nem részes fele az érintett pooling megállapodásnak.

30. 

„B típusú kockázatközösségi kitettség”: biztosító vagy viszontbiztosító által a pooling megállapodás másik tagjára engedményezett kockázatok, mely esetben a biztosító vagy viszontbiztosító részes fele az érintett pooling megállapodásnak;

31. 

„C típusú kockázatközösségi kitettség”: pooling megállapodásban részes fél biztosító vagy viszontbiztosító által olyan másik biztosítóra vagy viszontbiztosítóra engedményezett kockázatok, mely biztosító vagy viszontbiztosító nem tagja az érintett pooling megállapodásnak.

32. 

„mély piac”: olyan piac, ahol nagyszámú pénzügyi eszközt érintő tranzakciókra kerülhet sor, az instrumentumok árának lényeges befolyásolása nélkül.

33. 

„likvid piac”: olyan piac, ahol a pénzügyi eszközök vásárlás vagy eladás útján azonnal átruházhatók az ár jelentős elmozdulása nélkül.

34. 

„átlátható piac”: olyan piac, ahol az aktuális kereskedési és árinformáció azonnal a nyilvánosság, mindenekelőtt a biztosító vagy viszontbiztosító rendelkezésére áll.

35. 

„jövőbeni diszkrecionális díjvisszatérítés” és „jövőbeni diszkrecionális nyereségrészesedés”: biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződések indexhez vagy befektetési egységekhez kötött szolgáltatásától eltérő jövőbeli nyereségrészesedés, amely a következő jellemzők valamelyikével rendelkezik:

a) 

jogi vagy szerződéses előírás alapján a következő egy vagy több eredményen alapul:

i. 

meghatározott szerződéscsoport, meghatározott szerződéstípus vagy egyetlen szerződés teljesítménye;

ii. 

a biztosító vagy viszontbiztosító által tartott meghatározott eszközhalmazon realizált vagy nem realizált befektetési hozam;

iii. 

a biztosító vagy viszontbiztosító vagy alap eredménye a szerződésnek megfelelően;

b) 

a biztosító vagy viszontbiztosító nyilatkozatán alapul, és kifizetésének ütemezése vagy összege teljes mértékben vagy részben a biztosító vagy viszontbiztosító döntése;

36. 

„alapvető kockázatmentes hozamgörbe”: a 2009/138/EK irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében említett legjobb becslés kiszámításához használt releváns kockázatmentes hozamgörbével azonos módon kiszámított kockázatmentes hozamgörbe, illeszkedési vagy volatilitási kiigazítás, illetve a releváns kockázatmentes hozamgörbének az említett irányelv 308c. cikke szerinti átmeneti kiigazítása nélkül;

37. 

„illeszkedési kiigazítási portfólió”: olyan biztosítási vagy viszontbiztosítási kötelezettségek portfóliója, amelyekre illeszkedési kiigazítást alkalmaznak, a 2009/138/EK irányelv 77b. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett kijelölt eszközportfólióval.

38. 

„életbiztosítási tartalékolási technikákhoz hasonlóan kezelt (SLT) egészségbiztosítási kötelezettségek”: az 55. cikk (1) bekezdésének megfelelően az életbiztosítási ►C3  üzletágakhoz ◄ besorolt egészségbiztosítási kötelezettségek.

39. 

„életbiztosítási tartalékolási technikáktól eltérően kezelt (NSLT) egészségbiztosítási kötelezettségek”: az 55. cikk (1) bekezdésének megfelelően a nem-életbiztosítási ►C3  üzletágakhoz ◄ besorolt egészségbiztosítási kötelezettségek.

40. 

„kollektív befektetési vállalkozás”: a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 3 ) 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV), vagy a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 4 ) 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott alternatív befektetési alap (ABA);

41. 

„fő üzleti egység”: biztosítóval vagy viszontbiztosítóval összefüggésben a biztosító vagy viszontbiztosító olyan meghatározott szegmense, amely a biztosító vagy viszontbiztosító más részlegeitől függetlenül működik és a biztosítón vagy viszontbiztosítón belül elkülönített irányítási forrásokkal és eljárásokkal rendelkezik, és olyan kockázatokat visel, amelyek a biztosító vagy viszontbiztosító teljes tevékenysége szempontjából lényegesek;

42. 

„fő üzleti egység”: biztosító- vagy viszontbiztosító-csoporttal összefüggésben a csoport olyan meghatározott szegmense, amely a csoport más részeitől függetlenül működik és a csoporton belül elkülönített irányítási forrásokkal és eljárásokkal rendelkezik, és olyan kockázatokat visel, amelyek a csoport teljes tevékenysége szempontjából lényegesek; bármely, a csoporthoz tartozó jogalany fő üzleti egység vagy több fő üzleti egységből áll;

43. 

„igazgatási, irányító vagy felügyelő testület”: amennyiben a nemzeti jog kétszintű – irányító és felügyelő testületből álló – igazgatási rendszert ír elő, a megfelelő nemzeti jog meghatározása szerint vagy az irányító vagy a felügyelő testület, vagy mindkét említett testület, vagy, ha a nemzeti jog nem tartalmaz meghatározást, az irányító testület;

44. 

„összesített legnagyobb kockázati kitettség”: a legnagyobb kifizetések összege, beleértve a különleges célú gazdasági egységeknél esetleg felmerülő költségeket, kivéve azon költségeket, amelyek az alábbi kritériumok mindegyikének megfelelnek:

a) 

a költséget a különleges célú gazdasági egység kérésére a rá kockázatot átruházó biztosítónak vagy viszontbiztosítónak kell viselnie;

b) 

a költséget a különleges célú gazdasági egység csak akkor köteles kifizetni, ha a rá kockázatot átruházó biztosító vagy viszontbiztosító rendelkezésére bocsátotta annak összegét;

c) 

a költséget a különleges célú gazdasági egységre kockázatot átruházó biztosító vagy viszontbiztosító nem sorolja be a különleges célú gazdasági egységtől behajtandó, e rendelet 41. cikke szerinti összegként.

45. 

„hatályos biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződés”: olyan biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződés, amely biztosítási vagy viszontbiztosítási kötelezettség elszámolását eredményezte;

46. 

„jövőbeni díjban lévő várható nyereség”: azon jövőbeni pénzáramlások várható jelenértéke, amelyek a hatályos biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződések alapján a jövőben várhatóan beérkező, de – a biztosított esemény bekövetkeztén kívül bármely okból (függetlenül a szerződőnek a szerződéstől való elállására vonatkozó, jogszabályban vagy szerződésben előírt jogától) – esetleg be nem érkező díjak biztosítástechnikai tartalékban való figyelembevételéből erednek.

47. 

„jelzáloghitel-biztosítás”: hitelbiztosítás, amely hitelezőknek nyújt fedezetet jelzáloghiteleik nemteljesítése esetén.

48. 

„leányvállalat”: a 2013/34/EU irányelv 22. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti leányvállalat, beleértve annak leányvállalatait is;

49. 

„kapcsolt vállalkozás”: leányvállalat, vagy olyan egyéb vállalkozás, amelyben részesedéssel rendelkeznek, illetve olyan vállalkozás, amely a 2013/34/EU irányelv 22. cikkének (7) bekezdése szerint kapcsolatban áll egy másik vállalkozással;

50. 

„szabályozott vállalkozás”: a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 5 ) 2. cikkének 4. pontja szerinti szabályozott vállalkozás;

51. 

„nem szabályozott vállalkozás”: a 2002/87/EK irányelv 2. cikkének 4. pontjában felsorolttól eltérő vállalkozás;

52. 

„pénzügyi tevékenységet végző nem szabályozott vállalkozás”: a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 6 ) I. mellékletében említett egy vagy több tevékenységet végző nem szabályozott vállalkozás, amennyiben ezek a tevékenységek teljes tevékenységének jelentős részét teszik ki;

53. 

„kiegészítő szolgáltatást nyújtó vállalkozás”: olyan nem szabályozott vállalkozás, amelynek fő tevékenysége ingatlan tulajdonlásához vagy kezeléséhez, adatfeldolgozási szolgáltatások irányításához, egészségügyi és ápolási szolgáltatások ellátásához vagy egyéb hasonló tevékenységhez kapcsolódik, mely tevékenység kiegészíti egy vagy több biztosító vagy viszontbiztosító fő tevékenységét.

54. 

„ÁÉKBV-kezelő társaság”: a 2009/65/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti alapkezelő társaság vagy az említett irányelv 27. cikke szerint engedélyezett befektetési társaság, feltéve, hogy nem jelölt ki az említett irányelvnek megfelelő alapkezelő társaságot;

55. 

„alternatívbefektetésialap-kezelő”: a 2011/61/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti alternatívbefektetésialap-kezelő;

▼M4

55a. 

„infrastrukturális eszközök”: fizikai eszközök, struktúrák vagy létesítmények, rendszerek és hálózatok, amelyek alapvető közszolgáltatásokat biztosítanak vagy támogatnak;

55b. 

„infrastrukturális gazdasági egység”: olyan gazdasági egység vagy vállalatcsoport, amelynek bevételei – a gazdasági egység vagy vállalatcsoport legutóbbi dokumentált pénzügyi évének adatai vagy pénzügyi ajánlat alapján igazolhatóan – jelentős részben infrastrukturális eszközök tulajdonlásából, finanszírozásából, fejlesztéséből vagy működtetéséből származnak;

▼B

56. 

„foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények”: a 2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 7 ) 6. cikkének a) pontja szerinti intézmények;

57. 

„belföldi biztosító”: harmadik országbeli felügyeleti hatóság által engedélyezett és felügyelt olyan vállalkozás, amelynek a 2009/138/EK irányelv 14. cikke értelmében biztosítóként engedélyt kellene kérnie, amennyiben központi irodája az Unióban lenne;

58. 

„belföldi viszontbiztosító”: harmadik országbeli felügyeleti hatóság által engedélyezett és felügyelt olyan vállalkozás, amelynek a 2009/138/EK irányelv 14. cikke értelmében viszontbiztosítóként engedélyt kellene kérnie, amennyiben központi irodája az Unióban lenne;

▼M6

59. 

„központi szerződő fél”: a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 8 ) 2. cikkének 1. pontjában meghatározott központi szerződő fél;

60. 

„fizetésképtelenségi eljárásba nem bevonható”: az ügyfelek eszközeinek jelzőjeként azt jelenti, hogy hatékony intézkedések biztosítják azt, hogy a központi szerződő fél, illetve valamely klíringtag fizetésképtelensége esetén az eszközök felett a központi szerződő fél hitelezői, illetve a klíringtag hitelezői ne rendelkezhessenek, vagy hogy abban az esetben, ha a klíringtagot veszteség éri valamely – az adott eszközt rendelkezésre bocsátótól eltérő – ügyfelének/ügyfeleinek a nemteljesítése nyomán, akkor a klíringtag ne rendelkezhessen az eszköz felett e veszteségek fedezése céljából;

61. 

„ügyfél”: a 648/2012/EU rendelet 2. cikkének 15. pontjában meghatározott ügyfél, vagy olyan vállalkozás, amely egy klíringtaggal az említett rendelet 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban közvetett elszámolási megállapodást kötött;

62. 

„klíringtag”: a 648/2012/EU rendelet 2. cikkének 14. pontjában meghatározott klíringtag;

63. 

„központi szerződő félhez kapcsolódó ügylet”: az ügyfél és a klíringtag közötti, az 575/2013/EU rendelet 301. cikkének (1) bekezdésében felsorolt olyan szerződés vagy ügylet, amely közvetlenül kapcsolódik az adott klíringtag és egy központi szerződő fél közötti, az említett bekezdésben felsorolt szerződéshez vagy ügylethez.

▼B

2. cikk

Szakértői vélemény

(1)  Amennyiben a biztosító vagy viszontbiztosító feltevésekkel él az eszközök és kötelezettségek, a biztosítástechnikai tartalékok, a szavatoló tőke, a szavatolótőke-szükséglet és a minimális tőkeszükséglet értékelésére, valamint a befektetési szabályokra vonatkozó előírásokkal kapcsolatban, e feltevéseknek a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenységekre jellemző kockázatok terén megfelelő ismeretekkel, tapasztalattal és tudással rendelkező személyek szakértelmén kell alapulnia.

(2)  A biztosítónak vagy viszontbiztosítónak az arányosság elvét kellő mértékben figyelembe véve biztosítania kell, hogy a releváns feltevések belső felhasználói tájékoztatást kapjanak azok tartalmáról, megbízhatósági szintjéről és korlátairól. E tekintetben azok a szolgáltatók, akikhez bizonyos funkciókat vagy tevékenységeket kiszerveztek, belső felhasználónak tekintendők.2. SZAKASZ

Külső hitelminősítések

3. cikk

Hitelminősítések hitelminőségi besorolásokhoz való hozzárendelése

A hitelminőségi besorolások 2009/138/EK irányelv 109a. cikkének (1) bekezdésében említett skálájának 0-tól 6-ig terjedő hitelminőségi besorolásokat kell tartalmaznia.

4. cikk

A hitelminősítések használatára vonatkozó általános követelmények

(1)  A biztosító vagy viszontbiztosító csak abban az esetben használhat fel külső hitelminősítést a standard formula szerinti szavatolótőke-szükséglet kiszámításához, ha azt egy külső hitelminősítő intézet adta ki vagy hagyta jóvá az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek ( 9 ) megfelelően.

(2)  A biztosítónak vagy viszontbiztosítónak egy vagy több külső hitelminősítő intézetet kell kijelölnie a szavatolótőke-szükséglet standard formula szerinti kiszámításához.

(3)  A hitelminősítések felhasználásának következetesnek kell lennie, és az ilyen minősítések nem használhatók szelektíven.

(4)  Hitelminősítések felhasználása esetén a biztosítónak vagy viszontbiztosítónak teljesítenie kell az összes alábbi követelményt:

a) 

amennyiben egy biztosító vagy viszontbiztosító egy kijelölt külső hitelminősítő intézet által készített hitelminősítések használata mellett dönt bizonyos kategóriába tartozó elemek esetében, az említett hitelminősítéseket következetesen, az adott kategóriába tartozó összes elemre vonatkozóan alkalmaznia kell;

b) 

amennyiben egy biztosító vagy viszontbiztosító kijelölt külső hitelminősítő intézet által készített hitelminősítések használata mellett dönt, azokat a későbbiekben is folyamatosan és következetesen kell alkalmaznia;

c) 

a biztosító vagy viszontbiztosító csak olyan, kijelölt külső hitelminősítő intézetek által készített hitelminősítéseket használhat, amelyek elkészítésekor figyelembe vették a tőke és az utána járó kamatok teljes összegét;

d) 

ha egy minősített elemre vonatkozóan csak egy, kijelölt külső hitelminősítő intézettől származó hitelminősítés áll rendelkezésre, akkor ezt a hitelminősítést kell alkalmazni a szóban forgó elem tőkeszükségletének meghatározására;

e) 

ha egy minősített elemre vonatkozóan két, kijelölt külső hitelminősítő intézettől származó hitelminősítés áll rendelkezésre, és azok különböző paramétereknek felelnek meg, a magasabb tőkeszükségletet eredményező minősítést kell alkalmazni;

f) 

ha egy minősített elemre vonatkozóan több mint két, kijelölt külső hitelminősítő intézettől származó hitelminősítés áll rendelkezésre, a két legalacsonyabb tőkeszükségletet eredményező két minősítést kell alkalmazni. Ha a két legalacsonyabb tőkeszükséglet különböző, akkor a két minősítés közül a magasabb tőkeszükségletet eredményező minősítést kell alkalmazni. Ha a két legalacsonyabb tőkeszükséglet azonos, akkor az azt a tőkeszükségletet eredményező minősítést kell alkalmazni.

g) 

a biztosítónak vagy viszontbiztosítónak adott esetben megbízáson alapuló és megbízás nélküli hitelminősítéseket is használnia kell.

(5)  Ha egy elem a biztosító vagy viszontbiztosító nagyobb vagy összetettebb kitettségeinek a részét képezi, a vállalkozásnak saját belső hitelminősítést kell készítenie az adott elemről, és azt hozzá kell rendelnie a hitelminőségi értékelési skála hét besorolási szintjének egyikéhez. Amennyiben a saját belső hitelminősítés alacsonyabb tőkeszükségletet eredményez, mint a kijelölt külső hitelminősítő intézetektől származó hitelminősítés, a saját belső hitelminősítés nem vehető figyelembe e rendelet alkalmazásában.

▼M5

(6)  Az (5) bekezdés alkalmazásában egy vállalkozás nagyobb vagy összetettebb kitettségeinek a 178. cikk (8) és (9) bekezdésében említett értékpapírosítási pozíciókat és újra-értékpapírosítási pozíciókat kell tartalmaznia.

▼B

5. cikk

Kibocsátói és kibocsátási hitelminősítés

(1)  Amennyiben egy adott kibocsátási programra vagy ügyletre vonatkozóan, amelyhez egy kitettséget jelentő elem tartozik, létezik hitelminősítés, ezt a hitelminősítést kell felhasználni.

(2)  Amennyiben egy adott elemre vonatkozóan nem létezik közvetlenül alkalmazandó hitelminősítés, de létezik hitelminősítés egy olyan adott kibocsátási programra vagy ügyletre vonatkozóan, amelyhez a kitettséget jelentő elem nem tartozik, vagy általános hitelminősítés létezik a kibocsátóra vonatkozóan, akkor ezt a hitelminősítést abban az esetben kell alkalmazni, ha:

a) 

ugyanakkora vagy magasabb tőkeszükségletet eredményez, mint az egyébként kapott, és a kérdéses kitettség az adott kibocsátási programmal vagy ügylettel, illetve a kibocsátó előresorolt fedezetlen kitettségeivel minden tekintetben pari passu vagy annál hátrébb sorolt;

b) 

ugyanakkora vagy alacsonyabb tőkeszükségletet eredményez, mint az egyébként kapott, és a kérdéses kitettség az adott kibocsátási programmal vagy ügylettel, illetve a kibocsátó előresorolt fedezetlen kitettségeivel minden tekintetben pari passu vagy annál előrébb sorolt.

Minden más esetben a biztosítónak vagy viszontbiztosítónak kijelölt külső hitelminősítő intézet által nem minősítettként kell kezelnie a kitettséget.

(3)  Egy vállalatcsoporton belüli kibocsátóra vonatkozó hitelminősítések nem alkalmazhatók egy ugyanazon vállalatcsoporthoz tartozó másik kibocsátóra vonatkozó hitelminősítésként.

6. cikk

Értékpapírosítási pozíciók kettős hitelminősítése

A 4. cikk (4) bekezdésének d) pontjától eltérve, ha egy értékpapírosítási pozícióra vonatkozóan csak egy, kijelölt külső hitelminősítő intézettől származó hitelminősítés áll rendelkezésre, akkor ez a hitelminősítés nem alkalmazható. Az adott elem tőkeszükségletét úgy kell levezetni, mintha nem állna rendelkezésre kijelölt külső hitelminősítő intézettől származó hitelminősítés.II. FEJEZET

ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSE

7. cikk

Értékelési feltevések

A biztosító vagy viszontbiztosító azon feltevés alapján értékeli eszközeit és kötelezettségeit, hogy a vállalkozás folyamatos működés mellett fogja végezni üzleti tevékenységét.

8. cikk

Hatály

A 9–16. cikk szabályozza az eszközök és kötelezettségek megjelenítését és értékelését, a biztosítástechnikai tartalékok kivételével.

9. cikk

Értékelési módszertan – általános alapelvek

(1)  A biztosító vagy viszontbiztosító a Bizottság által az 1606/2002/EK rendelet szerint elfogadott nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően jeleníti meg eszközeit és kötelezettségeit.

(2)  A biztosító vagy viszontbiztosító a Bizottság által az 1606/2002/EK rendelet szerint elfogadott nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően értékeli eszközeit és kötelezettségeit, feltéve, hogy a számviteli standardok olyan értékelési módszereket tartalmaznak, amelyek összeegyeztethetők a 2009/138/EK irányelv 75. cikkében meghatározott értékelési megközelítéssel. Amennyiben ezek a standardok több értékelési módszer alkalmazását is lehetővé teszik, a biztosító vagy viszontbiztosító csak a 2009/138/EK irányelv 75. cikkével összeegyeztethető értékelési módszereket alkalmazhat.

(3)  Amennyiben a Bizottság által az 1606/2002/EK rendelet szerint elfogadott nemzetközi számviteli standardokban foglalt értékelési módszerek sem átmenetileg, sem tartósan nem összeegyeztethetők a 2009/138/EK irányelv 75. cikkében meghatározott értékelési megközelítéssel, a biztosító vagy viszontbiztosító más, a 2009/138/EK irányelv 75. cikkével összeegyeztethetőnek minősülő értékelési módszereket alkalmaz.

(4)  Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, és különösen a 2009/138/EK irányelv 29. cikkének (3) és (4) bekezdésében meghatározott arányosság elvének tiszteletben tartásával, a biztosító vagy viszontbiztosító az éves vagy konszolidált pénzügyi beszámolója elkészítéséhez használt értékelési módszerrel jelenítheti meg és értékelheti eszközeit és kötelezettségeit, amennyiben:

a) 

az értékelési módszer összeegyeztethető a 2009/138/EK irányelv 75. cikkével;

b) 

az értékelési módszer arányos a vállalkozás üzleti tevékenységével járó kockázatok jellegével, nagyságrendjével és összetettségével;

c) 

a vállalkozás a pénzügyi beszámolóiban nem a Bizottság által az 1606/2002/EK rendelet szerint elfogadott nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően értékeli az adott eszközt vagy kötelezettséget;

d) 

az eszközök és kötelezettségek nemzetközi számviteli standardoknak megfelelő értékelése olyan költségekkel terhelné a vállalkozást, amelyek aránytalanok lennének az összes igazgatási költséghez képest.

(5)  A biztosító vagy viszontbiztosító az egyes eszközöket külön-külön értékeli.

(6)  A biztosító vagy viszontbiztosító az egyes kötelezettségeket külön-külön értékeli.

10. cikk

Értékelési módszertan – értékelési hierarchia

(1)  A biztosító vagy viszontbiztosító az eszközök és kötelezettségek 9. cikk (1)–(3) bekezdése szerinti értékelése során a (2)–(7) bekezdésben meghatározott értékelési hierarchiát követi, figyelembe véve az eszköz vagy kötelezettség jellemzőit azokban az esetekben, amikor a piaci résztvevők ezeket a jellemzőket vennék figyelembe az eszköz árának megállapításakor, beleértve az eszköz vagy kötelezettség feltételeit és helyét, valamint az eszköz vagy kötelezettség értékesítésére vagy használatára vonatkozó korlátozásokat, ha vannak ilyenek.

(2)  Alapértelmezett értékelési módszerként a biztosító vagy viszontbiztosító az aktív piacokon az adott eszköz vagy kötelezettség jegyzett piaci árai alapján értékeli az eszközöket és kötelezettségeket.

(3)  Amennyiben az aktív piacokon az adott eszköz vagy kötelezettség jegyzett piaci árának alkalmazása nem lehetséges, a biztosító vagy viszontbiztosító a hasonló eszközök és kötelezettségek jegyzett piaci ára alapján értékeli az eszközöket és kötelezettségeket, az eltéréseket tükröző kiigazításokkal. Ezek a kiigazítások az adott eszköz vagy kötelezettség jellemzőit tükrözik, beleértve az alábbi jellemzők mindegyikét:

a) 

az eszköz vagy kötelezettség feltételei és helye;

b) 

az a mérték, amennyire a bemeneti adatok az eszközhöz vagy kötelezettséghez hasonló tételekre vonatkoznak; és

c) 

azon piacok tevékenységi volumene vagy szintje, amelyeken a bemeneti adatokat megfigyelik.

(4)  A jegyzett piaci árak biztosító vagy viszontbiztosító általi használatának az aktív piacokra vonatkozó kritériumokon kell alapulnia a Bizottság által az 1606/2002/EK rendelet szerint elfogadott nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően.

(5)  Amennyiben a (4) bekezdésben említett kritériumok nem teljesülnek, a biztosító vagy viszontbiztosító alternatív értékelési módszereket alkalmaz, ha ez a fejezet másként nem rendelkezik.

(6)  Alternatív értékelési módszerek alkalmazása esetén a biztosító vagy viszontbiztosító a lehető legkisebb mértékben támaszkodik biztosítóspecifikus bemeneti adatokra, és maximálisan igénybe veszi a vonatkozó piaci adatokat, egyebek mellett az alábbiakat:

a) 

azonos vagy hasonló eszközök vagy kötelezettségek jegyzett árai a nem aktív piacokon;

b) 

az eszköz vagy kötelezettség vonatkozásában a jegyzett áraktól eltérő bemeneti adatok, beleértve a szokásosan használt időközökkel megfigyelhető kamatlábakat és hozamgörbéket, az implikált volatilitásokat és a hitelkockázati felárakat;

c) 

olyan hiteles piaci bemeneti adatok, amelyek ugyan közvetlenül nem megfigyelhetők, de megfigyelhető piaci adatokon alapulnak vagy ilyenek támasztják alá őket.

Mindezeket a piaci bemeneti adatokat ki kell igazítani a (3) bekezdésben említett tényezőkkel.

Amennyiben nem állnak rendelkezésre megfelelő megfigyelhető bemeneti adatok, például olyan esetekben, amikor az adott eszköz vagy kötelezettség vonatkozásában az értékelési napon alig van vagy egyáltalán nincs piaci aktivitás, a vállalkozások olyan nem megfigyelhető bemeneti adatokat használnak, amelyek tükrözik azon feltevéseket, amelyek alapján a piaci résztvevők megállapítanák az eszköz vagy kötelezettség árát, beleértve a kockázattal kapcsolatos feltevéseket is. Megfigyelhető bemeneti adatok használata esetén a vállalkozások korrigálják a biztosítóspecifikus adatokat, ha rendelkezésre álló hiteles információk arra utalnak, hogy más piaci résztvevők eltérő adatokat használnának, vagy a vállalkozás olyan különleges jellemzőkkel bír, amelyek más piaci résztvevőknél nem figyelhetők meg.

A kockázattal kapcsolatos, e bekezdésben említett feltevések értékelésekor a vállalkozások figyelembe veszik a valós érték mérésére használt konkrét értékelési technikában rejlő kockázatot és az adott értékelési technika bemeneti adataiban rejlő kockázatot.

(7)  A vállalkozások olyan értékelési technikákat alkalmaznak, amelyek alternatív értékelési módszerek használata esetén összeegyeztethetők az alábbi megközelítések közül eggyel vagy többel:

a) 

piaci megközelítés, amely azonos vagy hasonló eszközökkel, kötelezettségekkel vagy eszköz- és kötelezettségcsoportokkal zajló piaci ügyletek során keletkező megfelelő információkon alapul. A piaci megközelítéssel összeegyeztethető értékelési technikák közé tartozik a mátrixalapú árazás.

b) 

eredményszempontú megközelítés, amely a jövőbeli összegeket, így a pénzáramlásokat vagy a bevételeket, kiadásokat egyetlen aktuális összeggé konvertálja. A valós értéknek tükröznie kell az adott jövőbeli összegekkel kapcsolatos aktuális piaci várakozásokat. A bevételi megközelítéssel összeegyeztethető értékelési technikák közé tartoznak a jelenérték-alapú technikák, az opciós árazási modellek és a többperiódusú értéknövekmény módszer;

c) 

a költségalapú megközelítés vagy az aktuális pótlási költségen alapuló megközelítés azt az összeget tükrözi, amelyre az adott pillanatban szükség lenne egy eszköz kapacitásának pótlásához. Egy piaci résztvevő eladó szempontjából az adott eszközért befolyó ár azon a költségen alapul, amely egy piaci résztvevő vásárlót terhelne egy hasonló minőségű eszköz megvásárlása vagy pótlása esetén, az avulással kiigazítva.

11. cikk

A függő kötelezettségek megjelenítése

(1)  A biztosító vagy viszontbiztosító az e rendelet 9. cikkének meghatározása szerinti jelentős függő kötelezettségeket kötelezettségekként jeleníti meg.

(2)  A függő kötelezettségek akkor jelentősek, ha a kötelezettségek aktuális vagy potenciális méretével vagy jellegével kapcsolatos információk befolyásolhatják az adott információ szándékolt felhasználója általi döntéshozatalt vagy megítélést, beleértve a felügyeleti hatóságokat is.

12. cikk

Az üzleti és cégértékre és az immateriális javakra vonatkozó értékelési módszerek

A biztosító vagy viszontbiztosító az alábbi eszközöket nulla értéken értékeli:

(1) 

üzleti és cégérték;

(2) 

az üzleti és cégértéktől eltérő immateriális javak, kivéve, ha az adott immateriális jószág külön értékesíthető, és a biztosító vagy viszontbiztosító bizonyítani tudja, hogy az ugyanilyen vagy hasonló eszközökhöz olyan érték áll rendelkezésre, amelyet a 10. cikk (2) bekezdése alapján vezettek le, mely esetben az eszközt a 10. cikk szerint kell értékelni.

13. cikk

A kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó értékelési módszerek

(1)  Az egyes biztosítók vagy viszontbiztosítók eszközeinek az értékeléséhez a biztosító vagy viszontbiztosító értékeli a 2009/138/EK irányelv 212. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti kapcsolt vállalkozásokban fennálló részesedéseket is a módszerek alábbi hierarchiájának megfelelően:

a) 

az e rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében meghatározott alapértelmezett értékelési módszerrel;

b) 

a (3) bekezdésben említett korrigált tőkemódszerrel, amennyiben az a) pont szerinti értékelésre nincs lehetőség;

c) 

az e rendelet 10. cikkének (3) bekezdésében meghatározott értékelési módszerrel vagy az e rendelet 10. cikkének (5) bekezdése szerinti alternatív értékelési módszerekkel, amennyiben az összes alábbi feltétel teljesül:

i. 

sem az a), sem a b) pont szerinti értékelés nem lehetséges;

ii. 

a vállalkozás nem a 2009/138/EK irányelv 212. cikkének (2) bekezdése szerinti leányvállalat.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve, az egyes biztosítók vagy viszontbiztosítók eszközeinek az értékeléséhez a biztosító vagy viszontbiztosító a következő vállalkozásokban fennálló részesedéseket nulla értéken értékeli:

▼M1

a) 

a 2009/138/EK irányelv 214. cikkének (2) bekezdése szerinti csoportfelügyelet hatálya alá nem tartozó vállalkozások;

▼B

b) 

a 2009/138/EK irányelv 229. cikkével összhangban a csoportszintű szavatolótőke-megfeleléshez figyelembe vehető szavatoló tőkéből levont vállalkozások.

(3)  Az (1) bekezdésben említett korrigált tőkemódszer arra kötelezi a részesedő biztosítót vagy viszontbiztosító, hogy a kapcsolt vállalkozásokban fennálló részesedéseit a kapcsolt vállalkozás által birtokolt eszközök kötelezettségeket meghaladó többletének a részesedő vállalkozás által birtokolt részaránya alapján értékelje.

(4)  A kapcsolt vállalkozások által birtokolt eszközök kötelezettségeket meghaladó többletének kiszámításakor a részesedő vállalkozás a vállalkozás egyes eszközeit és kötelezettségeit a 2009/138/EK irányelv 75. cikke szerint értékeli, valamint – ha a kapcsolt vállalkozás egy biztosító vagy viszontbiztosító vagy az irányelv 211. cikkében említett különleges célú gazdasági egység – az irányelv 76–85. cikke szerinti biztosítástechnikai tartalékok szerint.

(5)  A biztosítóktól és viszontbiztosítóktól eltérő kapcsolt vállalkozások által birtokolt eszközök kötelezettségeket meghaladó többletének kiszámításakor a részesedő vállalkozás úgy tekintheti, hogy a Bizottság által az 1606/2002/EK rendelet szerint elfogadott nemzetközi számviteli standardokban előírt tőkemódszer összeegyeztethető a 2009/138/EK irányelv 75. cikkével, amennyiben az egyes eszközök és kötelezettségek (4) bekezdés szerint értékelése nem kivitelezhető. Ilyen esetekben a részesedő vállalkozás levonja a kapcsolt vállalkozás értékéből az üzleti és cégértéket és más olyan immateriális javak értékét, amelyek e rendelet 12. cikke (2) bekezdése alapján nulla értéken kerülnének értékelésre.

▼M1

(6)  Amennyiben teljesülnek az e rendelet 9. cikkének (4) bekezdésében említett kritériumok, és amennyiben az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett értékelési módszerek alkalmazása nem lehetséges, a kapcsolt vállalkozásokban fennálló részesedések a biztosítók vagy viszontbiztosítók által az éves vagy konszolidált pénzügyi beszámolójuk elkészítéséhez használt értékelési módszerrel értékelhetők. Ilyen esetekben a részesedő vállalkozás levonja a kapcsolt vállalkozás értékéből az üzleti és cégértéket és más olyan immateriális javak értékét, amelyek e rendelet 12. cikke (2) bekezdése alapján nulla értéken kerülnének értékelésre.

▼B

14. cikk

Adott kötelezettségekre vonatkozó értékelési módszerek

(1)  A biztosító vagy viszontbiztosító a Bizottság által az 1606/2002/EK rendelet szerint elfogadott nemzetközi számviteli standardokban említett pénzügyi kötelezettségeket e rendelet 9. cikkének megfelelően kezdeti megjelenítéskor értékeli. A kezdeti megjelenítés után nem kerülhet sor utólagos kiigazításra a biztosító vagy viszontbiztosító saját hitelképességében bekövetkezett változás figyelembevételére.

(2)  A biztosító vagy viszontbiztosító a megjelenített függő kötelezettségeket a 11. cikk szerint értékeli. A függő kötelezettségek értéke egyenlő azon jövőbeni pénzáramlások várható jelenértékével, amelyek a függő kötelezettségnek a függő kötelezettség teljes időtartama alatt történő rendezéséhez szükségesek, az alapvető kockázatmentes hozamgörbe alapján.

15. cikk

Halasztott adók

(1)  A biztosító vagy viszontbiztosító megjeleníti és értékeli az összes eszközre és kötelezettségre vonatkozó halasztott adót, beleértve a biztosítástechnikai tartalékokat is, amelyeket fizetőképességi vagy adócélokra a 9. cikk szerint kell megjeleníteni.

(2)  Az (1) bekezdéstől függetlenül a biztosító vagy viszontbiztosító a fel nem használt adójóváírások vagy a fel nem használt negatív adóalapok továbbviteléből származó halasztott adókövetelésektől eltérő halasztott adókat az eszközök és kötelezettségek 2009/138/EK irányelv 75. cikke szerinti – illetve a biztosítástechnikai tartalékok esetében az irányelv (76)–(85) bekezdése szerinti – értékeléséből és megjelenítéséből származó értéke és az eszközök és kötelezettségek adózási célokra való értékeléséből és megjelenítéséből származó értéke közötti különbség alapján értékeli.

(3)  A biztosító vagy viszontbiztosító csak akkor rendelhet pozitív értéket a halasztott adókövetelésekhez, ha valószínű, hogy a jövőben olyan adóköteles nyereség fog termelődni, amellyel a halasztott adókövetelés szembeállítható, figyelembe véve a fel nem használt adójóváírások és a fel nem használt negatív adóalapok továbbvitelének időkorlátjaira vonatkozó jogi vagy szabályozási előírásokat.

16. cikk

Értékelési módszerek kizárása

(1)  A biztosító vagy viszontbiztosító nem értékelheti a pénzügyi eszközöket és kötelezettségeket a bekerülési értéken vagy csökkentett bekerülési értéken.

(2)  A biztosító vagy viszontbiztosító nem alkalmazhat olyan értékelési modelleket, amelyek a könyv szerinti érték és a valós érték értékesítési költségekkel csökkentett összege közül az alacsonyabbikat veszik alapul.

(3)  A biztosító vagy viszontbiztosító nem értékelheti az ingatlanokat, a befektetési célú ingatlanokat, az üzemeket és felszereléseket olyan költségmodellekkel, amelyeknél az eszközértéket a költségek és az értékcsökkenés, illetve értékvesztés különbségeként határozzák meg.

(4)  A pénzügyi lízingben lízingbe vevőként vagy lízingbe adóként működő biztosítónak vagy viszontbiztosítónak az eszközök és kötelezettségek lízingmegállapodásban való értékelésekor teljesítenie kell az összes alábbi feltételt:

a) 

a lízingelt eszközöket valós értéken kell értékelni;

b) 

a minimális lízingdíjak meghatározása során a piaccal összeegyeztethető bemeneti adatokat kell használni, és nem kerülhet sor utólagos kiigazításra a vállalkozás saját hitelképességének figyelembevétele érdekében;

c) 

nem alkalmazandó a értékcsökkentett bekerülési értéken történő értékelés.

(5)  A biztosító vagy viszontbiztosító a nettó realizálható értéket korrigálja a becsült befejezési költséggel, valamint jelentős értékesítési költségek esetén az értékesítés lebonyolításához szükséges becsült költségekkel. A költségek akkor tekintendők jelentősnek, ha a figyelmen kívül hagyásuk befolyásolhatja a mérleg felhasználói – beleértve a felügyeleti hatóságokat is – általi döntéshozatalt vagy megítélést. Nem alkalmazandó bekerülési értéken történő értékelés.

(6)  A biztosító vagy viszontbiztosító a nem pénzügyi jellegű támogatásokat nem értékelheti névértéken.

(7)  Biológiai eszközök értékelése esetén a biztosító vagy viszontbiztosító korrigálja az értéket a becsült értékesítési költségek hozzáadásával, ha ezek a költségek jelentősek.III. FEJEZET

A BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI TARTALÉKOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK1. SZAKASZ

Általános rendelkezések

17. cikk

Biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek megjelenítése és kivezetése

A biztosítástechnikai tartalékok legjobb becslésének és kockázati ráhagyásának a számításakor a biztosító vagy viszontbiztosító azon a napon jeleníti meg a biztosítási vagy viszontbiztosítási kötelezettségeket, amelyen a vállalkozás szerződő féllé válik a kötelezettséget létrehozó szerződésben, vagy azon a napon, amelyen a biztosítási vagy viszontbiztosítási fedezet érvénybe lép – amelyik korábban bekövetkezik. A biztosító vagy viszontbiztosító kizárólag a szerződés határain belül jelenítheti meg a kötelezettségeket.

A biztosító vagy viszontbiztosító csak akkor vezetheti ki a biztosítási vagy viszontbiztosítási kötelezettségeket, ha azok megszűntek, ha azoknak eleget tettek, ha azok visszavonásra kerültek vagy lejártak.

18. cikk

Biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződés határa

(1)  A biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződések határát a (2)–(7) bekezdésben leírtak szerint kell meghatározni.

(2)  A szerződéssel kapcsolatos minden kötelezettség, beleértve a biztosító vagy viszontbiztosító szerződés hatályának megújítására vagy kiterjesztésére vonatkozó jogaihoz vagy a befizetett díjakhoz kapcsolódó kötelezettségeket is, a szerződés részét képezi, ha a (3)–(6) bekezdés másként nem rendelkezik.

(3)  A vállalkozás által az alábbi napokat követően nyújtott biztosítási vagy viszontbiztosítási fedezetekkel kapcsolatos kötelezettségek nem képezik a szerződés részét, kivéve, ha a vállalkozás a kötelezettségekre vonatkozó díj megfizetésére tudja kötelezni a szerződőt:

a) 

az a jövőbeli nap, amelyen a biztosítónak vagy viszontbiztosítónak egyoldalú joga van a szerződés felmondására;

b) 

az a jövőbeli nap, amelyen a biztosítónak vagy viszontbiztosítónak egyoldalú joga van a szerződés alapján fizetendő díjak visszautasítására;

c) 

az a jövőbeli nap, amelyen a biztosítónak vagy viszontbiztosítónak egyoldalú joga van a szerződés alapján fizetendő díjak vagy szolgáltatások oly módon történő módosítására, hogy a díjak teljes mértékben fedezzék a kockázatokat.

A c) pont akkor alkalmazandó, ha a biztosítónak vagy viszontbiztosítónak egyoldalú joga van a biztosítási vagy viszontbiztosítási kötelezettségek portfóliójához kapcsolódó díjak vagy szolgáltatások oly módon történő jövőbeli módosítására, hogy a portfólió díjai teljes mértékben tükrözzék a portfólió által fedezett kockázatokat.

Életbiztosítási kötelezettségek esetében azonban, ha a biztosított személyhez kapcsolódó kötelezettségek egyedi kockázatértékelését a szerződés kezdetén végzik el, és az értékelés a díjak és szolgáltatások módosítása előtt nem ismételhető meg, a biztosító vagy viszontbiztosító a szerződés szintjén értékeli, hogy a díjak a c) pont alkalmazásában teljes körűen tükrözik-e a kockázatokat.

A biztosító vagy viszontbiztosító nem veheti figyelembe az e bekezdés a), b) és c) pontjában említett egyoldalú jogra, valamint a díjak és szolgáltatások lehetséges módosítási mértékére vonatkozó olyan korlátozásokat, amelyeknek nincs érzékelhető hatása a szerződés gazdasági feltételeire.

(4)  Amennyiben a biztosító vagy viszontbiztosító a (3) bekezdés szerinti, de csak a szerződés egy részére vonatkozó egyoldalú joggal rendelkezik, a (3) bekezdésben meghatározott alapelvek a szerződés adott részére vonatkoznak.

(5)   ►M6  Az olyan kötelezettségek, amelyek nem már befizetett díjakhoz kapcsolódnak, nem képezik a biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződés részét, amennyiben az összes alábbi feltétel teljesül:

a) 

a szerződés nem biztosít térítést a biztosított személyt kedvezőtlenül érintő meghatározott bizonytalan eseményre;

b) 

a szerződés nem tartalmaz a szolgáltatásokra vonatkozó pénzügyi garanciát;

c) 

a vállalkozás nem tudja a szerződőt arra kötelezni, hogy e kötelezettségek után a jövőbeli díjat megfizesse. ◄

Az a) és a b) pont alkalmazásában a biztosító vagy viszontbiztosító nem veheti figyelembe az olyan események és garanciák fedezetét, amelyeknek nincs érzékelhető hatása a szerződés gazdasági feltételeire.

▼M6

(6)  „Amennyiben egy biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződés két részre osztható fel, és a két rész közül az egyik megfelel az (5) bekezdés a), b) és c) pontjában foglalt követelményeknek, az adott rész díjaihoz nem kapcsolódó olyan kötelezettségek, amelyeket már megfizettek, nem képezik a szerződés részét.

▼B

(7)  A (3) bekezdés alkalmazásában a biztosító vagy viszontbiztosító csak akkor tekintheti úgy, hogy a díjak teljes mértékben tükrözik a portfólió által fedezett kockázatokat, ha nincs olyan körülmény, amely mellett a portfólióhoz kapcsolódóan fizetendő szolgáltatások és kiadások összege meghaladja a portfólióhoz kapcsolódóan befizetendő díjak összegét.2. SZAKASZ

Adatminőség

19. cikk

A biztosítástechnikai tartalékok kiszámításához felhasznált adatok

(1)  A biztosítástechnikai tartalékok kiszámításához felhasznált adatok a 2009/138/EK irányelv 82. cikkének alkalmazásában csak akkor tekinthetők teljesnek, ha az összes alábbi feltétel teljesül:

a) 

az adatok elegendő múltbéli információt tartalmaznak az alapul szolgáló kockázat jellemzőinek felméréséhez és a kockázatok trendjeinek azonosításához;

b) 

az adatok a biztosítástechnikai tartalékok kiszámításához felhasznált megfelelő homogén kockázati csoportok mindegyikéhez rendelkezésre állnak, és egyetlen releváns adat sem kerül indokolatlanul kizárásra a biztosítástechnikai tartalékok számításából.

(2)  A biztosítástechnikai tartalékok kiszámításához felhasznált adatok a 2009/138/EK irányelv 82. cikkének alkalmazásában csak akkor tekinthetők pontosnak, ha az összes alábbi feltétel teljesül:

a) 

az adatok lényeges hibáktól mentesek;

b) 

a különböző időszakokból származó, ugyanazon becsléshez használt adatok következetesek;

c) 

az adatokat kellő időben és tartósan következetesen rögzítik.

(3)  A biztosítástechnikai tartalékok kiszámításához felhasznált adatok a 2009/138/EK irányelv 82. cikkének alkalmazásában csak akkor tekinthetők megfelelőnek, ha az összes alábbi feltétel teljesül:

a) 

az adatok összeegyeztethetők azokkal célokkal, amelyekre használni fogják őket;

b) 

az adatok mennyisége és jellege biztosítja, hogy a biztosítástechnikai tartalékok kiszámítása során az adatok alapján készített becslések ne tartalmazzanak lényeges becslési hibát;

c) 

az adatok összeegyeztethetők a biztosítástechnikai tartalékok kiszámítása során rájuk vonatkozóan alkalmazott aktuáriusi és statisztikai módszerek alapjául szolgáló feltevésekkel;

d) 

az adatok megfelelően tükrözik azokat a vonatkozó kockázatokat, amelyeknek a biztosító vagy viszontbiztosító ki van téve biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségei kapcsán;

e) 

az adatok gyűjtése, feldolgozása és felhasználása átlátható és strukturált módon történt a következőkre kiterjedő dokumentált eljárás alapján:

i. 

az adatok minőségére vonatkozó kritériumok meghatározása és az adatminőség értékelése, ideértve a különböző adatsorokra vonatkozó specifikus minőségi és mennyiségi standardokat;

ii. 

az adatok gyűjtése, feldolgozása és felhasználása során tett feltevések alkalmazása és megállapítása;

iii. 

az adatfrissítések elvégzésének folyamata, beleértve a frissítések gyakoriságát és a további frissítéseket indokoló körülményeket;

f) 

A biztosító vagy viszontbiztosító gondoskodik arról, hogy adatait tartósan következetesen használja fel a biztosítástechnikai tartalékok számításához.

A b) pont alkalmazásában a biztosítástechnikai tartalékok számításának becslési hibái akkor tekintendők jelentősnek, ha befolyásolhatják a számítási eredmények felhasználói – beleértve a felügyeleti hatóságokat is – általi döntéshozatalt vagy megítélést.

(4)  A biztosító vagy viszontbiztosító külső forrásból származó adatokat is használhat, amennyiben az (1)–(4) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítésén kívül az összes alábbi feltétel teljesül:

a) 

a biztosító vagy viszontbiztosító bizonyítani tudja, hogy a szóban forgó adatok felhasználása célravezetőbb, mint a kizárólag belső forrásból származó adatoké;

b) 

a biztosító vagy viszontbiztosító ismeri az adatok eredetét és az adatok feldolgozásához alkalmazandó feltevéseket és módszereket;

c) 

a biztosító vagy viszontbiztosító azonosítja az adatokra jellemző trendeket, valamint az adatok feldolgozásához alkalmazandó feltevések és módszerek időbeli és adatok közötti változásait;

d) 

a biztosító vagy viszontbiztosító bizonyítani tudja, hogy a b) és c) pontban említett feltevések és módszerek megfelelően tükrözik a biztosító vagy viszontbiztosító által vállalt kötelezettségek portfóliójának jellemzőit.

20. cikk

Az adatok korlátai

Amennyiben az adatok nem felelnek meg a 19. cikkben leírtaknak, a biztosító vagy viszontbiztosító megfelelően dokumentálja az adatok korlátait, beleértve annak ismertetését, hogy orvosolni kívánja-e ezeket a korlátokat – és ha igen, hogyan –, valamint hogy a biztosító vagy viszontbiztosító irányítási rendszerében mely feladatkörök felelősek ezért a folyamatért. Az adatokat a korlátaik orvoslásához szükséges kiigazításokat megelőzően megfelelően kell rögzíteni és tárolni.

21. cikk

Közelítések megfelelő használata a legjobb becslés kiszámításához

Amennyiben a biztosító vagy viszontbiztosító nem rendelkezik kellő mennyiségű és minőségű adattal egy megbízható aktuáriusi módszer alkalmazásához, megfelelő közelítéseket használhat fel a legjobb becslés kiszámítására, amennyiben az összes alábbi feltétel teljesül:

a) 

az adatok elégtelenségét nem a biztosítástechnikai tartalékok értékeléséhez felhasznált adatok gyűjtésére, tárolására és validálására szolgáló belső folyamatok és eljárások alkalmatlansága okozza;

b) 

az adatok elégtelensége nem orvosolható külső adatok használatával;

c) 

a vállalkozás számára nem lenne kivitelezhető az adatok kiigazítása az elégtelenség orvoslására.3. SZAKASZ

A biztosítástechnikai tartalékok kiszámítására szolgáló módszerek1. alszakasz

A biztosítástechnikai tartalékok kiszámításához alapul szolgáló feltevések

22. cikk

Általános rendelkezések

(1)  A 2009/138/EK irányelv 77. cikke (2) bekezdésének értelmében feltevések csak akkor tekinthetők reálisnak, ha megfelelnek az összes alábbi feltételnek:

a) 

a biztosító vagy viszontbiztosító minden egyes feltevést meg tud magyarázni és alá tud támasztani, figyelembe véve a feltevés jelentőségét, a feltevésben rejlő bizonytalanságot, valamint a releváns alternatív feltevéseket;

b) 

egyértelműen azonosíthatóak azok a körülmények, amelyek fennállása esetén a feltevések tévesnek minősülnének;

c) 

ha ez a fejezet másként nem rendelkezik, a feltevések a biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek portfólióján alapulnak, lehetőség szerint függetlenül a portfóliót birtokló biztosítótól vagy viszontbiztosítótól;

d) 

a biztosító vagy viszontbiztosító időben, valamint homogén kockázati csoportokon és ►C3  biztosítási üzletágakon belül ◄ következetesen használja a feltevéseket, önkényes változtatások nélkül;

e) 

a feltevések megfelelően tükrözik a pénzáramlások esetleges bizonytalanságait.

A c) pont alkalmazása során a biztosító vagy viszontbiztosító csak akkor használhat fel biztosítóspecifikus információkat – úgy mint a kárigények kezelésére vagy a költségekre vonatkozó információkat –, ha ezek az információk jobban tükrözik a biztosítási vagy viszontbiztosítási kötelezettségek portfóliójának a jellemzőit, mint a nem csak az adott vállalkozással kapcsolatos információk, illetve ha a biztosítástechnikai tartalékok prudens, megbízható és objektív kiszámítása az adott információk nélkül nem lenne lehetséges.

(2)  A 2009/138/EK irányelv 77. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában csak akkor használhatók feltevések, ha megfelelnek az e cikk (1) bekezdésében leírtaknak.

(3)  A biztosító vagy viszontbiztosító feltevéseket határoz meg a jövőbeli pénzügyi piaci paraméterekre vagy forgatókönyvekre vonatkozóan a 2009/138/EK irányelv 75 cikkével összhangban. Amennyiben egy biztosító vagy viszontbiztosító modell alapján készíti el a jövőbeli pénzügyi piaci paraméterek előrejelzését, a modellnek az összes alábbi követelményt teljesítenie kell:

a) 

olyan eszközárakat állapít meg, amelyek összeegyeztethetők a pénzügyi piacokon megfigyelhető eszközárakkal;

b) 

nem számol az arbitrázs lehetőségével;

c) 

a paraméterek és forgatókönyvek kalibrálása összhangban van a 2009/138/EK irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében említett legjobb becslés kiszámítására alkalmazott releváns kockázatmentes hozamgörbével.

23. cikk

Jövőbeli vezetői intézkedések

(1)  A 2009/138/EK irányelv 77. cikke (2) bekezdésének értelmében a jövőbeli vezetői intézkedésekkel kapcsolatos feltevések csak akkor tekinthetők reálisnak, ha megfelelnek az összes alábbi feltételnek:

a) 

a jövőbeli vezetői intézkedésekkel kapcsolatos feltevéseket objektív módon határozzák meg;

b) 

a feltételezett jövőbeli vezetői intézkedések összhangban vannak a biztosító vagy viszontbiztosító jelenlegi üzleti gyakorlatával és üzleti stratégiájával, ideértve a kockázatcsökkentési technikák alkalmazását; ha elegendő bizonyíték van arra nézve, hogy a vállalkozás meg fogja változtatni gyakorlatait vagy stratégiáját, a feltételezett jövőbeli vezetői intézkedések összhangban vannak a megváltozott gyakorlatokkal vagy stratégiával;

c) 

a feltételezett jövőbeli vezetői intézkedések összhangban vannak egymással;

d) 

a feltételezett jövőbeli vezetői intézkedések nincsenek ellentmondásban a szerződőkkel és kedvezményezettekkel szembeni kötelezettségekkel és a jogszabályi követelményekkel;

e) 

a feltételezett jövőbeli vezetői intézkedések figyelembe veszik a biztosító vagy viszontbiztosító minden nyilvános tájékoztatását azon intézkedéseket illetően, amelyeket várhatóan megtesz vagy nem tesz meg.

(2)  A jövőbeli vezetői intézkedésekre vonatkozó feltevéseknek reálisnak kell lennie, és tartalmaznia kell az összes alábbi összetevőt:

i. 

a feltételezett jövőbeli vezetői intézkedések összehasonlítása a biztosító vagy viszontbiztosító által korábban hozott vezetői intézkedésekkel;

ii. 

a legjobb becslés jelenlegi és múltbeli számításaiban figyelembe vett jövőbeli vezetői intézkedések összehasonlítása;

iii. 

a jövőbeli vezetői intézkedésekre vonatkozó feltevésekben bekövetkező változások biztosítástechnikai tartalékok értékére gyakorolt hatásának értékelése.

A biztosítóknak és viszontbiztosítóknak a felügyeleti hatóságok kérésére magyarázatot kell tudniuk adni az i. és ii. alponttól való eseteleges eltérésekre, amennyiben a jövőbeli vezetői intézkedésekre vonatkozó feltevések változásainak jelentős hatása van a biztosítástechnikai tartalékokra, ezen érzékenység okaira és arra, miként veszik figyelembe ezt az érzékenységet a biztosító vagy viszontbiztosító döntéshozatali folyamatában.

(3)  Az (1) bekezdés értelmében a biztosítók vagy viszontbiztosítók egy átfogó tervet készítenek a jövőbeli vezetői intézkedésekről, amelyet jóváhagy a biztosító vagy viszontbiztosító igazgatási, irányító vagy felügyelő testülete. A tervnek az alábbiak mindegyikére ki kell terjednie:

a) 

a biztosítástechnikai tartalékok értékelése szempontjából releváns jövőbeli vezetői intézkedések azonosítása;

b) 

azon sajátos körülmények azonosítása, amelyek között a biztosító vagy viszontbiztosító ésszerű megítélés alapján várhatóan végrehajtaná az a) pontban említett egyes jövőbeli vezetői intézkedéseket;

c) 

azon sajátos körülmények azonosítása, amelyek között előfordulhat, hogy a biztosító vagy viszontbiztosító nem tudja végrehajtani az a) pontban említett egyes jövőbeli vezetői intézkedéseket és annak bemutatása, hogy ezeket a körülményeket hogyan veszik figyelembe a biztosítástechnikai tartalékok számításában;

d) 

az a) pontban említett jövőbeli vezetői intézkedések végrehajtásának tervezett sorrendje és a jövőbeli vezetői intézkedésekre vonatkozó irányítási követelmények;

e) 

bármely olyan folyamatban levő munka bemutatása, amelyre szükség van annak biztosításához, hogy a biztosító vagy viszontbiztosító végre tudja hajtani az a) pontban említett egyes jövőbeli vezetői intézkedéseket;

f) 

annak bemutatása, hogy miként tükröződtek az a) pontban említett jövőbeli vezetői intézkedések a legjobb becslés kiszámításában;

g) 

az a) pontban említett jövőbeli vezetői intézkedésekkel kapcsolatos, a legjobb becslés kiszámításában szerepet játszó belső jelentéstételi eljárások ismertetése;

(4)  A jövőbeli vezetői intézkedésekre vonatkozó feltevésekben figyelembe kell venni a vezetői intézkedések végrehajtásához szükséges időt és az általuk okozott minden költséget.

(5)  Az információáramlást biztosító rendszer csak akkor tekintendő a 2009/138/EK irányelv 41. cikke (1) bekezdése szerint hatékonynak, ha az e cikk (3) bekezdésének g) pontja szerinti jelentéstételi eljárások szerint évente legalább egy tájékoztatás történik az igazgatási, irányító vagy felügyelő testület felé.

24. cikk

Jövőbeni diszkrecionális nyereségrészesedések

Amennyiben a jövőbeni diszkrecionális nyereségrészesedések a biztosító vagy viszontbiztosító által tartott eszközöktől függenek, a vállalkozások a legjobb becslés számítását az általuk az adott pillanatban tartott eszközökre alapozzák, és eszközallokációjuk változásait a 23. cikk szerint feltételezik. Az eszközök jövőbeli megtérülésével kapcsolatos feltevéseknek összhangban kell lenniük a releváns kockázatmentes hozamgörbével, adott esetben beleértve az illeszkedési kiigazítást, a volatilitási kiigazítást vagy a kockázatmentes kamatlábbal kapcsolatos átmeneti intézkedést, valamint az eszközöknek a 2009/138/EK irányelv 75. cikke szerinti értékelését.

25. cikk

A jövőbeni diszkrecionális nyereségrészesedések elkülönült számítása

A biztosítástechnikai tartalékok számításakor a biztosító vagy viszontbiztosító külön meghatározza a jövőbeni diszkrecionális nyereségrészesedések értékét.

26. cikk

Szerződői viselkedés

A szerződéses opciók – ideértve a biztosítás lejárat előtti törlését vagy visszavásárlását is – szerződők általi lehívása valószínűségének meghatározásakor a biztosító vagy viszontbiztosító elemzi a múltbeli szerződői viselkedést és elvégzi a várható szerződői viselkedés előzetes értékelését. Az elemzésnek tekintetbe kell vennie az összes alábbi szempontot:

a) 

mennyire volt és lesz előnyös az opciók lehívása a szerződőkre nézve az opció lehívásának időpontjában fennálló körülmények között;

b) 

a múltbeli és jövőbeli gazdasági feltételek hatása;

c) 

a múltbeli és jövőbeli vezetői intézkedések hatása;

d) 

bármely más olyan körülmény, amely valószínűleg befolyásolja a szerződők azzal kapcsolatos döntését, hogy lehívják-e az opciót.

A valószínűség csak akkor tekintendő az a)–d) pontban említett elemektől függetlennek, ha ezt a feltevést empirikus bizonyítékok támasztják alá.2. alszakasz

A legjobb becslés kiszámításához alapul szolgáló információk

27. cikk

Az információk hitelessége

A 2009/138/EK irányelv 77. cikke (2) bekezdésének értelmében az információk csak akkor minősülnek hitelesnek, ha a biztosító vagy viszontbiztosító bizonyítékokkal támasztja alá az adott információ hitelességét, figyelembe véve annak következetességét és objektivitását, az információ forrásának megbízhatóságát és az információ létrehozási és feldolgozási módjának átláthatóságát.3. alszakasz

A legjobb becslés kiszámítására vonatkozó pénzáramlás-előrejelzések

28. cikk

Pénzáramlások

A legjobb becslés kiszámításához felhasznált pénzáramlás-előrejelzéseknek az összes alábbi pénzáramlást magukban kell foglalnia olyan mértékben, amennyire ezek a pénzáramlások meglévő biztosítási és viszontbiztosítási szerződésekhez kapcsolódnak:

a) 

szolgáltatási kifizetések szerződők és kedvezményezettek részére;

b) 

olyan kifizetések, amelyek a biztosítót vagy viszontbiztosítót természetben megfizetett szerződéses szolgáltatások kapcsán terhelik;

c) 

a 2009/138/EK irányelv 78. cikkének (1) bekezdésében említett költségekkel kapcsolatos kifizetések;

d) 

díjbefizetések és az e díjakból származó egyéb pénzáramlások;

e) 

a biztosító vagy viszontbiztosító és a közvetítők között biztosítási vagy viszontbiztosítási kötelezettségek kapcsán végrehajtott kifizetések;

f) 

a biztosító vagy viszontbiztosító és a befektetési vállalkozások között indexhez vagy befektetési egységekhez kötött szolgáltatások kapcsán végrehajtott kifizetések;

g) 

mentéshez és engedményezéshez kapcsolódó kifizetések olyan mértékben, amennyire a nemzetközi számviteli standardok alapján nem minősülnek külön eszközöknek vagy kötelezettségeknek az 1606/2002/EK rendelet szerinti bizottsági jóváhagyás alapján;

h) 

olyan adóbefizetések, amelyeket ténylegesen vagy várhatóan a szerződőkre terhelnek, vagy amelyekre a biztosítási vagy viszontbiztosítási kötelezettségek rendezéséhez szükség van.

29. cikk

A külső környezetben bekövetkező várható fejlemények

A legjobb becslés számításának figyelembe kell vennie azokat a várható jövőbeli fejleményeket, amelyek jelentős mértékben befolyásolják a biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek rendezéséhez szükséges készpénzbe- és kiáramlásokat azok teljes időtartamán keresztül. E tekintetben a jövőbeli fejlemények közé tartoznak a demográfiai, jogi, orvostudományi, technológiai, társadalmi, környezeti és gazdasági fejlemények, beleértve a 2009/138/EK irányelv 78. cikkének (2) bekezdésében említett inflációt is.

30. cikk

A pénzáramlások bizonytalanságai

A legjobb becslés kiszámításához felhasznált pénzáramlás-előrejelzéseknek kifejezetten vagy implicit módon tekintetbe kell venniük a pénzáramlások bizonytalanságait, beleértve az összes alábbi jellemzőt:

a) 

a biztosított események időzítésének, gyakoriságának és súlyosságának bizonytalansága;

b) 

a kárigények összegének bizonytalansága, beleértve a kárigények inflációjával és a kárigények rendezéséhez és kifizetéséhez szükséges időtartammal kapcsolatos bizonytalanságot;

c) 

a 2009/138/EK irányelv 78. cikkének (1) bekezdésében említett költségek összegével kapcsolatos bizonytalanság;

d) 

a 29. cikkben említett várható jövőbeli fejleményekkel kapcsolatos bizonytalanság, amennyire ez kivitelezhető;

e) 

a szerződői viselkedéssel kapcsolatos bizonytalanság;

f) 

két vagy több bizonytalansági ok közötti függőség;

g) 

a pénzáramlásoknak a pénzáramlás napját megelőző körülményektől való függősége.

31. cikk

Költségek

(1)  A legjobb becslés kiszámításához használt pénzáramlás-előrejelzésnek figyelembe kell vennie az összes olyan alábbi költséget, amely a biztosító vag viszontbiztosító elismert biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségeihez kapcsolódik, és amely a 2009/138/EK irányelv 78. cikkének (1) bekezdésében szerepel:

a) 

igazgatási költségek;

b) 

befektetéskezelési költségek;

c) 

kárigény-kezelési költségek;

d) 

szerzési költségek.

Az a)–d) pontban említett költségeknek tartalmazniuk kell a biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek teljesítése során felmerülő általános költségeket.

(2)  Az általános költségeket reálisan és objektíven, valamint tartósan következetesen kell hozzárendelni azon legjobb becslés egyes részeihez, amelyre vonatkoznak.

(3)  A viszontbiztosítási szerződésekkel és különleges célú gazdasági egységekkel kapcsolatos költségeket figyelembe kell venni a legjobb becslés bruttó számításában.

(4)  A költségek tervezését arra a feltevésre kell alapozni, hogy a vállalkozás a jövőben új biztosítási állományra fog szert tenni.

32. cikk

Szerződéses opciók és pénzügyi garanciák

A legjobb becslés számításakor a biztosító vagy viszontbiztosító tekintetbe veszi az összes alábbi szempontot:

a) 

a biztosítási és viszontbiztosítási szerződésekben foglalt összes pénzügyi garancia és szerződéses opció;

b) 

minden olyan tényező, amely befolyásolhatja annak valószínűségét, hogy a szerződők lehívják a szerződéses opciókat vagy realizálják a pénzügyi garanciák értékét.

33. cikk

A kötelezettség pénzneme

A legjobb becslést külön kell kiszámítani a különböző pénznemekben fennálló pénzáramlásokra.

34. cikk

Számítási módszerek

(1)  A legjobb becslést átlátható módon és úgy kell kiszámítani, hogy annak alapján egy képzett szakértő betekintést nyerhessen a számítási módszerbe ás az abból származó eredményekbe.

(2)  A legjobb becslés kiszámításának aktuáriusi és statisztikai módszereit annak alapján kell megválasztani, hogy azok mennyire tükrözik az alapul szolgáló pénzáramlások megfelelőségét, valamint a biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek jellegét. Az aktuáriusi és statisztikai módszereknek összhangban kell lenniük a legjobb becslés kiszámításához felhasznált összes vonatkozó adattal és azokat fel kell használniuk.

(3)  Ha egy statisztikai módszer csoportosított szerződéses adatokon alapul, a biztosító vagy viszontbiztosító biztosítja, hogy a szerződések csoportosítása nyomán homogén kockázati csoportok jöjjenek létre, amelyek megfelelően tükrözik az adott csoportokban foglalt szerződések kockázatait.

(4)  A biztosító vagy viszontbiztosító megvizsgálja, hogy a pénzáramlások jelenértéke mennyire függ a várható jövőbeli események és fejlemények kimenetelétől, valamint attól, hogy az egyes forgatókönyvek tényleges kimenetele mennyiben tér el a várt kimeneteltől.

(5)  Amennyiben a pénzáramlások jelenértéke a (4) bekezdésnek megfelelően jövőbeli események és fejlemények kimenetelétől függ, a biztosító vagy viszontbiztosító olyan módszerrel számítja ki a pénzáramlások legjobb becslését, amely tükrözi ezeket a függőségeket.

35. cikk

Életbiztosítási kötelezettségek homogén kockázati csoportjai

Az életbiztosítási kötelezettségek legjobb becslésének számításához felhasznált pénzáramlás-előrejelzéseket minden szerződéshez külön-külön el kell készíteni. Amennyiben a szerződésenkénti külön számítás indokolatlan terhet jelentene a biztosítóra vagy viszontbiztosítóra nézve, a biztosító vagy viszontbiztosító a szerződések csoportosításával is elkészítheti az előrejelzést, amennyiben a csoportosítás megfelel az összes alábbi követelménynek:

a) 

az azonos csoporthoz tartozó szerződések alapjául szolgáló kockázatok jellege és összetettsége nem tér el jelentős mértékben;

b) 

a szerződések csoportosítása nem mutatja be tévesen a szerződések alapjául szolgáló kockázatokat és a költségeket;

c) 

a szerződések csoportosítása valószínűleg nagyjából ugyanazt az eredményt hozza a legjobb becslés kiszámításakor, mint a szerződésenkénti számítás, különösen a szerződésekben foglalt pénzügyi garanciák és szerződéses opciók tekintetében.

36. cikk

Nem-életbiztosítási kötelezettségek

(1)  A nem életbiztosítási kötelezettségek legjobb becslését külön kell kiszámítani a díjtartalékokra és a függőkár-tartalékokra vonatkozóan.

(2)  A díjtartalékoknak a biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek által fedezett olyan jövőbeli kárigényekre kell vonatkoznia, amelyek a szerződés 18. cikkben említett határán belülre esnek. A díjtartalék kiszámítására vonatkozó pénzáramlás-előrejelzéseknek tartalmaznia kell az ezekhez az eseményekhez kapcsolódó szolgáltatásokat, költségeket és díjakat.

(3)  A függőkár-tartalékoknak olyan kárigényekre kell vonatkoznia, amelyek már megtörténtek, függetlenül attól, hogy az ezen eseményekből származó kárigényeket bejelentették-e.

(4)  A függőkár-tartalékok kiszámítására vonatkozó pénzáramlás-előrejelzéseknek tartalmaznia kell a (3) bekezdésben említett eseményekhez kapcsolódó szolgáltatásokat, költségeket és díjakat.4. alszakasz

Kockázati ráhagyás

37. cikk

A kockázati ráhagyás kiszámítása

(1)  A biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek teljes portfóliójának a kockázati ráhagyását az alábbi képlettel kell kiszámítani:

image

ahol:

a) 

CoC a tőkeköltség-rátát jelöli;

b) 

az összeg valamennyi egész számra vonatkozik, beleértve a nullát is;

c) 

SCR(t) a 38. cikk (2) bekezdésében említett szavatolótőke-szükségletet jelöli t év elteltével;

d) 

r(t + 1) az alapvető kockázatmentes kamatlábat jelöli t + 1 év futamidő esetén.

Az r(t + 1) alapvető kockázatmentes kamatlábat a biztosító vagy viszontbiztosító pénzügyi beszámolóihoz használt pénznemnek megfelelően kell kiválasztani.

(2)  Amennyiben a biztosító vagy viszontbiztosító egy jóváhagyott belső modellel számítja ki a szavatolótőke-szükségletét, és megállapítja, hogy a belső modell a biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek teljes időtartama alatt minden egyes időpontban alkalmas a 38. cikk (2) bekezdésében említett szavatolótőke-szükséglet kiszámítására, a biztosító vagy viszontbiztosító a belső modell alapján számítja ki az (1) bekezdésben említett SCR(t) összegeket.

(3)   ►C3  A biztosító vagy viszontbiztosító a biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek teljes portfóliójának a kockázati ráhagyását hozzárendeli a 2009/138/EK irányelv 80. cikkében említett biztosítási üzletágakhoz. A hozzárendelésnek a biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek portfóliójának teljes időtartama alatt megfelelően tükröznie kell a biztosítási üzletágaknak a 38. cikk (2) bekezdésében említett szavatolótőke-szükséglethez való hozzájárulását. ◄

38. cikk

Referenciabiztosító

(1)  A kockázati ráhagyás számításának az alábbi feltevések mindegyikét alapul kell vennie:

a) 

a kockázati ráhagyást számító biztosító vagy viszontbiztosító (eredeti vállalkozás) biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségeinek teljes portfólióját átveszi egy másik biztosító vagy viszontbiztosító (referenciabiztosító);

b) 

az a) ponttól függetlenül, ha az eredeti vállalkozás egyidejűleg úgy életbiztosítási, mint nem-életbiztosítási tevékenységeket is folytat a 2009/138/EK irányelv 73. cikkének (5) bekezdése szerint, a biztosítási kötelezettségek életbiztosítási tevékenységekre és élet-viszontbiztosítási kötelezettségekre vonatkozó portfólióját és a biztosítási kötelezettségek nem-életbiztosítási tevékenységekre és nem-életviszontbiztosítási kötelezettségekre vonatkozó portfólióját külön-külön veszi át két különböző referenciabiztosító;

c) 

a biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek átadása kiterjed az e kötelezettségekhez kapcsolódó esetleges viszontbiztosítási szerződésekre és különleges célú gazdasági egységeken alapuló megállapodásokra is;

d) 

a referenciabiztosítónak az átadást megelőzően nincsenek biztosítási vagy viszontbiztosítási kötelezettségei vagy szavatoló tőkéje;

e) 

az átadást követően a referenciabiztosító nem vállal újabb biztosítási vagy viszontbiztosítási kötelezettségeket;

f) 

az átadást követően a referenciabiztosító a szavatolótőke-szükségletnek megfelelő figyelembe vehető szavatoló tőkét teremt elő a biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek támogatására azok teljes időtartama alatt;

g) 

az átadást követően a referenciabiztosító olyan eszközökkel rendelkezik, amelyek megfelelnek a szavatolótőke-szükséglet és a biztosítástechnikai tartalékok összegének, levonva a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket;

h) 

az eszközök úgy vannak kiválasztva, hogy minimálisra csökkentsék annak a piaci kockázatnak a szavatolótőke-szükségletét, amelynek a referenciabiztosító ki van téve;

i) 

a referenciabiztosító szavatolótőke-szükséglete az összes alábbi kockázatot számításba veszi:

i. 

az átadott üzleti tevékenységgel kapcsolatos biztosítási kockázat,

ii. 

a h) pontban említett, a kamatlábkockázattól eltérő piaci kockázat, ha az jelentős,

iii. 

viszontbiztosítási szerződésekkel, különleges célú gazdasági egységeken alapuló megállapodásokkal, közvetítőkkel, szerződőkkel és más olyan jelentős kitettségekkel kapcsolatos hitelkockázat, amely szorosan kapcsolódik a biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségekhez,

iv. 

működési kockázat;

j) 

a biztosítástechnikai tartalékok 2009/138/EK irányelv 108. cikkében említett veszteségelnyelő képessége a referenciabiztosítóban mindegyik kockázat esetében megfelel az eredeti vállalkozás biztosítástechnikai tartalékai veszteségelnyelő képességének;

k) 

a halasztott adók esetében nem áll fenn a 2009/138/EK irányelv 108. cikkében említett veszteségelnyelő képesség a referenciabiztosítóban;

l) 

a referenciabiztosító az e) és f) pontban leírtak szerint olyan jövőbeli vezetői intézkedéseket hoz, amelyek összhangban vannak az eredeti vállalkozás 23. cikkben említett jövőbeli vezetői intézkedéseivel.

(2)  A biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek teljes időtartama alatt a 2009/138/EK irányelv 77. cikke (5) bekezdésének első albekezdésében említett biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek támogatásához szükséges szavatolótőke-szükségletről azt kell feltételezni, hogy egyenlő a referenciabiztosító szavatolótőke-szükségletével az (1) bekezdésben meghatározott feltevések szerint.

(3)  Az (1) bekezdés i) pontjának alkalmazásában egy kockázat akkor tekintendő jelentősnek, ha a kockázati ráhagyás számítására gyakorolt hatása befolyásolhatja az adott információ felhasználói – beleértve a felügyeleti hatóságokat is – általi döntéshozatalt vagy megítélést.

39. cikk

Tőkeköltség-ráta

A 2009/138/EK irányelv 77. cikkének (5) bekezdésében említett tőkeköltség-ráta feltételezett értéke 6 %.5. alszakasz

A biztosítástechnikai tartalékok egészben történő kiszámítása

40. cikk

A biztosítástechnikai tartalékok egészben történő számítására okot adó körülmények és az alkalmazandó módszer

(1)  A 2009/138/EK irányelv 77. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alkalmazásában a megbízhatóságot e cikk (2) és (3) bekezdése alapján kell értékelni, és a biztosítástechnikai tartalékok értékét e cikk (4) bekezdése szerint kell megállapítani.

(2)  A pénzáramlások helyettesítése akkor tekintendő megbízhatónak, ha azok összegben és időben helyettesítésre kerülnek az adott pénzáramlások mögöttes kockázatai tekintetében minden lehetséges forgatókönyv esetén. A biztosítási vagy viszontbiztosítási kötelezettségekhez kapcsolódó alábbi pénzáramlások nem helyettesíthetők megbízhatóan:

a) 

az olyan biztosítási vagy viszontbiztosítási kötelezettségekhez kapcsolódó pénzáramlások, amelyek a szerződéses opciók – ideértve a biztosítás lejárat előtti törlését vagy visszavásárlását is – szerződők általi lehívásának valószínűségétől függenek;

b) 

az olyan biztosítási vagy viszontbiztosítási kötelezettségekhez kapcsolódó pénzáramlások, amelyek a halandósági, rokkantsági, betegségi vagy betegségi aránytól függenek;

c) 

minden olyan költség, amely a biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek teljesítése során felmerül.

(3)  A pénzügyi eszközök akkor tekintendők olyan pénzügyi eszközöknek, amelyek piaci értéke megbízható és megfigyelhető, ha a pénzügyi eszközöket aktív, mély, likvid és átlátható piacon forgalmazzák. Az aktív piacoknak meg kell felelniük a 10. cikk (4) bekezdésében leírtaknak is.

(4)  A biztosító vagy viszontbiztosító a biztosítástechnikai tartalékok értékét a helyettesítéshez felhasznált pénzügyi eszközök piaci ára alapján határozza meg.6. alszakasz

A viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek

41. cikk

Általános rendelkezések

(1)  A viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket azon biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződések határával összhangban kell kiszámítani, amelyekhez az adott összegek kapcsolódnak.

(2)  A különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket, a 2009/138/EK irányelv 210. cikkében említett pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből megtérülő összegeket és az egyéb viszontbiztosítási szerződésekből megtérülő összegeket külön-külön kell kiszámítani. A különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek nem haladhatják meg az adott különleges célú gazdasági egység biztosítóval vagy viszontbiztosítóval szembeni maximális kockázati kitettségét.

(3)  A viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek kiszámításakor a pénzáramlások csak a biztosítási eseményekhez és a kiegyenlítetlen biztosítási kárigényekhez kapcsolódó kifizetéseket tartalmazzák. Az egyéb eseményekhez vagy kiegyenlített biztosítási kárigényekhez kapcsolódó kifizetéseket a viszontbiztosítási szerződésekből és különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeken, valamint a biztosítástechnikai tartalékok egyéb elemein kívül kell figyelembe venni. Amennyiben a pénzáramlásokra letét került elhelyezésre, a megtérülő összegeket ennek megfelelően ki kell igazítani a letéthez kapcsolódó eszközök és kötelezettségek kettős figyelembevételének elkerülése érdekében.

(4)  A nem életbiztosítási kötelezettségekkel kapcsolatban a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket külön kell kiszámítani a díjtartalékokra és a függőkár-tartalékokra vonatkozóan a következőképpen:

a) 

a függőkár-tartalékokhoz kapcsolódó pénzáramlásoknak tartalmazniuk kell a kockázatokat átruházó biztosító vagy viszontbiztosító bruttó függőkár-tartalékaiban figyelembe vett kárigényekkel kapcsolatos kártérítési kifizetéseket;

b) 

a díjtartalékokhoz kapcsolódó pénzáramlásoknak tartalmazniuk kell minden más kifizetést.

(5)  Amennyiben a különleges célú gazdasági egységektől a biztosító vagy viszontbiztosító felé irányuló pénzáramlások nem függnek közvetlenül a kockázatokat átruházó biztosítóval vagy viszontbiztosítóval szembeni kárigényektől, az e különleges célú gazdasági egységektől a jövőbeli kárigények kapcsán megtérülő összegek csak olyan mértékben vehetők figyelembe, amennyire prudens, megbízható és objektív módon ellenőrizhető, hogy nincs jelentős strukturális egyenlőtlenség a kárigények és a megtérülő összegek között.

42. cikk

Partner általi nemteljesítés kiigazítása

(1)  A partnerek 2009/138/EK irányelv 81. cikkében említett nemteljesítéséből eredő várható veszteségek miatti kiigazításokat az egyéb megtérülő összegektől elkülönülten kell kiszámítani.

(2)  A partner nemteljesítéséből eredő várható veszteségek miatti kiigazítást az adott partnertől a partner nemteljesítése esetén megtérülő összegek mögöttes pénzáramlásaiban bekövetkező változások várható jelenértékeként kell kiszámítani, ideértve a fizetésképtelenség vagy jogvita miatti nemteljesítést is. E tekintetben a pénzáramlásokban bekövetkező változások között – a biztosítéki részesedések kivételével – nem veendők figyelembe a partner hitelkockázatát csökkentő kockázatcsökkentési technikák. A figyelembe nem vett kockázatcsökkentési technikákat külön kell megjeleníteni a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek növelése nélkül.

(3)  A (2) bekezdésben említett számítás során figyelembe kell venni a viszontbiztosítási szerződés vagy a különleges célú gazdasági egységgel kötött megállapodás teljes időtartama alatt esetlegesen felmerülő nemteljesítési eseményeket, valamint azt, hogy idővel változik-e és hogyan változik a nemteljesítési valószínűség. A számítást minden partnernél és ►C3  minden biztosítási üzletágra vonatkozóan ◄ külön kell elvégezni. Nem-életbiztosítások esetén a számítást szintén külön kell elvégezni a díjtartalékokra és a függőkár-tartalékokra vonatkozóan.

(4)  A partner 2009/138/EK irányelv 81. cikke szerinti nemteljesítéséből eredő átlagos veszteség nem értékelhető a megtérülő összegek 50 %-ánál alacsonyabbra, nem számítva az (1) bekezdésben említett kiigazítást, kivéve, ha az ettől eltérő értékelés kellően megalapozott.

(5)  A különleges célú gazdasági egységek nemteljesítési valószínűségét a különleges célú gazdasági egység által tartott eszközökben rejlő hitelkockázat alapján kell kiszámítani.4. SZAKASZ

Releváns kockázatmentes hozamgörbe1. alszakasz

Általános rendelkezések

▼M6

43. cikk

Általános rendelkezések

(1)  Az alapvető kockázatmentes hozamgörbe kamatlábainak teljesítenie kell az alábbi kritériumok mindegyikét:

a) 

a biztosító vagy viszontbiztosító a gyakorlatban kockázatmentesen ki tudja termelni a kamatlábakat;

b) 

a kamatlábakat megbízhatóan határozzák meg mély, likvid és átlátható pénzügyi piacon forgalmazott pénzügyi eszközök alapján.

A releváns kockázatmentes hozamgörbe kamatlábait minden pénznemre és futamidőre külön kell kiszámítani az adott pénznem és futamidő vonatkozásában rendelkezésre álló információk alapján.

(2)  A releváns kockázatmentes hozamgörbére vonatkozó, a 2009/138/EK irányelv 77e. cikkének (1) bekezdésében említett technikai információk meghatározásához használt technikákat, adatspecifikációkat és paramétereket – beleértve a végső határidős kamatlábat, az utolsó futamidőt, amelyre a vonatkozó kockázatmentes hozamgörbét nem extrapolálják, valamint a végső határidős kamatlábhoz való konvergenciájának időtartamát – átlátható, prudens, megbízható, objektív és tartósan következetes módon kell meghatározni.

(3)  Az EIOPA tájékoztatja a Bizottságot a vonatkozó kockázatmentes hozamgörbével kapcsolatos technikai információk meghatározására használt adatokban bekövetkezett minden lényeges változásról. Lényeges változás mindazon változás, amely a technikákat, az adatspecifikációkat vagy paramétereket – beleértve a végső határidős kamatlábat, az utolsó futamidőt, amelyre a vonatkozó kockázatmentes hozamgörbét nem extrapolálják, valamint a végső határidős kamatlábhoz való konvergenciájának időtartamát – érvénytelenné teszi.

(4)  Az adatokban bekövetkezett, a (3) bekezdésben említett lényeges változás esetén az EIOPA javaslatot nyújthat be a Bizottságnak, amely tartalmazza a technikák, adatspecifikációk vagy paraméterek azon módosításait, amelyek az érvénytelenítés kezeléséhez szükségesek, és a szóban forgó lényeges változással arányosak. A javaslathoz csatolni kell a javasolt módosítások megfelelőségének és hatásának értékelését.

(5)  A Bizottság kérésére az EIOPA módosítja a technikákat, az adatspecifikációkat vagy a paramétereket – beleértve a végső határidős kamatlábat, az utolsó futamidőt, amelyre a vonatkozó kockázatmentes hozamgörbét nem extrapolálják, valamint a végső határidős kamatlábhoz való konvergenciájának időtartamát – annak biztosítása érdekében, hogy a vonatkozó kockázatmentes hozamgörbe kamatlábait átlátható, prudens, megbízható, objektív és tartósan következetes módon meghatározzák meg.

▼B2. alszakasz

Kockázatmentes hozamgörbe

44. cikk

Az alapvető kockázatmentes kamatlábak levezetéséhez felhasználható releváns pénzügyi eszközök

(1)  Minden pénznem és futamidő esetében az alapvető kockázatmentes kamatlábakat az adott pénznem kamatláb swaphozamai alapján kell levezetni, kiigazítva a hitelkockázat figyelembevétele érdekében.

(2)  Minden pénznem és azon futamidők esetében, amelyeknél nem állnak rendelkezésre mély, likvid és átlátható pénzügyi piacokról származó kamatláb swaphozamok, az adott pénznemben kibocsátott államkötvények alapján kell levezetni az alapvető kockázatmentes kamatlábakat, kiigazítva az adott államkötvény hitelkockázatával, feltéve, hogy az államkötvények hozamai mély, likvid és átlátható pénzügyi piacokról származnak.

45. cikk

A swaphozamok hitelkockázattal való kiigazítása

A hitelkockázat 44. cikk (1) bekezdésében említett kiigazítását átlátható, prudens, megbízható, objektív és tartósan következetes módon kell meghatározni. A kiigazítást a kamatswapügyletek hitelkockázatot tükröző változó kamata és ugyanazon futamidő egynapos indexált swaphozamai közötti különbség alapján kell meghatározni, úgy, hogy mindkét kamatláb mély, likvid és átlátható pénzügyi piacokról származik. A kiigazítást az adott különbség egyéves átlagának 50 %-a alapján kell kiszámítani. A kiigazítás nem lehet kevesebb, mint 10 bázispont, és nem lehet több, mint 35 bázispont.

46. cikk

Extrapoláció

(1)  A releváns kockázatmentes hozamgörbe extrapolálásakor alkalmazott alapelveknek minden pénznem esetében azonosnak kell lennie. Ez vonatkozik a leghosszabb olyan futamidők meghatározására is, amelyek mély, likvid és átlátható piacokon figyelhetők meg, valamint az végső határidős kamatláb felé történő egyenletes konvergenciát biztosító mechanizmusra.

(2)  Amennyiben a biztosító vagy viszontbiztosító a 2009/138/EK irányelv 77d. cikke szerint jár el, az extrapolációt az említett cikk szerinti volatilitási kiigazítást tartalmazó kockázatmentes hozamgörbére kell alkalmazni.

(3)  Amennyiben a biztosító vagy viszontbiztosító a 2009/138/EK irányelv 77b. cikke szerint jár el, az extrapolációt az illeszkedési kiigazítást nem tartalmazó kockázatmentes hozamgörbe alapján kell elvégezni. Az említett cikk szerinti illeszkedési kiigazítást az extrapolált kockázatmentes hozamgörbére kell alkalmazni.

47. cikk

Végső határidős kamatláb

(1)  A 46. cikk (1) bekezdésében említett végső határidős kamatlábnak minden pénznem esetében tartósan stabilnak kell lennie és csak a hosszú távú várakozásokban bekövetkező változások esetén szabad módosulnia. A végső határidős kamatláb levezetésének módszertanát egyértelműen meg kell határozni a forgatókönyv-alapú számítások biztosító vagy viszontbiztosító általi elvégzése érdekében. Ezt átlátható, prudens, megbízható, objektív és tartósan következetes módon kell meghatározni.

(2)  A végső határidős kamatlábnak minden pénznem esetében tekintetbe kell vennie a hosszú távú reálkamatlábbal kapcsolatos várakozásokat és a várható inflációt, amennyiben ezek a várakozások az adott pénznemre vonatkozóan megbízhatóan levezethetők. A végső határidős kamatláb nem tartalmazhat a hosszú távú befektetések tartásából fakadó kockázatot tükröző felárat.

48. cikk

Az euróhoz kötött pénznemek alapvető kockázatmentes hozamgörbéje

(1)  Az euróhoz kötött pénznemek esetében az euró alapvető kockázatmentes hozamgörbéje – a devizaárfolyam-kockázattal kiigazítva – alapján számítható ki a legjobb becslés az adott pénznemben jegyzett biztosítási vagy viszontbiztosítási kötelezettségekre vonatkozóan, feltéve, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

a) 

az euróhoz rögzítés módja biztosítja, hogy az adott pénznem és az euró közötti átváltási árfolyam egy, a tartomány felső határának 20 %-ánál nem szélesebb tartományon belül maradjon;

b) 

az euróövezet és az adott pénznem szerinti terület gazdasági helyzete kellő mértékben hasonló ahhoz, hogy az euró és az adott pénznem kamatlábai hasonló módon alakuljanak;

c) 

a rögzítési rendszer biztosítja, hogy az árfolyamban egy év alatt bekövetkező relatív változások ne haladják meg az e bekezdés a) pontjában említett tartományt olyan szélsőséges piaci események esetén, amelyek megfelelnek a 2009/138/EK irányelv 101. cikkének (3) bekezdése szerinti biztonsági szintnek;

d) 

az alábbi kritériumok valamelyike teljesül:

i. 

az adott pénznem részvétele az európai árfolyam-mechanizmusban (ERM II);

ii. 

olyan tanácsi határozat létezése, amely elismeri az adott pénznem és az euró közötti rögzítési rendszert;

iii. 

a rögzítési rendszer létrehozása az adott ország pénznemét létrehozó ország jogszabályai által.

A c) pont alkalmazásakor figyelembe kell venni a rögzítést garantáló felek pénzügyi erőforrásait.

(2)  A devizaárfolyam-kockázat kiigazítása negatív, és megegyezik az azon kockázatot fedező ügylet költségével, hogy egy euróban denominált befektetésnek a rögzített pénznemben kifejezett értéke az euró és a rögzített pénznem közötti átváltási árfolyam szintjének változásai következtében csökkenhet. A kiigazításnak minden biztosító és viszontbiztosító esetében azonosnak kell lennie.3. alszakasz

Volatilitási kiigazítás

49. cikk

Referenciaportfóliók

(1)  A 2009/138/EK irányelv 77d. cikkének (2) és (4) bekezdésében említett referenciaportfóliókat átlátható, prudens, megbízható, objektív és tartósan következetes módon kell meghatározni. A referenciaportfóliók meghatározásakor alkalmazott módszereknek minden pénznem és ország esetében azonosnak kell lennie.

(2)  Minden egyes pénznem és ország esetében a referenciaportfóliók eszközeit a 10. cikk (1) bekezdése szerint kell értékelni és olyan piacokon kell forgalmazni, amelyek a stresszes likviditású időszakok kivételével megfelelnek a 40. cikk (3) bekezdésének. A 40. cikk (3) bekezdésének átmenetileg nem megfelelő piacokon forgalmazott pénzügyi eszközök csak akkor foglalhatók bele a portfólióba, ha az adott piac belátható időn belül várhatóan ismét meg fog felelni a kritériumoknak.

(3)  Minden pénznem és ország esetében a referencia-eszközportfóliónak teljesítenie kell az összes alábbi követelményt:

a) 

minden egyes pénznem esetében az eszközök reprezentatívak a biztosító vagy viszontbiztosító által az adott pénznemben denominált biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek legjobb becslésének fedezésére eszközölt, adott pénznemben fennálló befektetések tekintetében; az eszközök reprezentatívak a biztosító vagy viszontbiztosító által az adott országban az ország biztosítási piacán értékesített és az adott ország pénznemében denominált biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek legjobb becslésének fedezésére eszközölt befektetések tekintetében;

b) 

adott esetben a portfólió olyan megfelelő indexeken alapul, amelyek a nyilvánosság számára könnyen hozzáférhetőek, és az indexeket alkotó elemek változásainak időpontját és módját illetően nyilvános kritériumok állnak rendelkezésre;

c) 

az eszközportfólióban megtalálható az alábbi eszközök mindegyike:

— 
kötvények, értékpapírosított eszközök és hitelek, beleértve a jelzáloghiteleket is
— 
részvény
— 
ingatlan

Az a) és b) pont alkalmazásában a biztosító vagy viszontbiztosító kollektív befektetési formákba irányuló befektetéseit és más, alapba csomagolt befektetéseit az alapul szolgáló eszközökben fennálló befektetésként kell kezelni.

50. cikk

A volatilitási kiigazítás alapjául szolgáló különbözet kiszámításának képlete

A 2009/138/EK irányelv 77d. cikkének (2) és (4) bekezdésében említett kamatkülönbözet minden pénznem és ország esetében a következőképpen számítandó ki:

image

ahol:

a) 

wgov az adott pénznem vagy ország esetében a referencia-eszközportfólióban foglalt államkötvények értéke és az adott referenciaportfólióban foglalt összes eszköz értéke közötti arányt jelöli;

b) 

Sgov az adott pénznem vagy ország esetében a referencia-eszközportfólióban foglalt államkötvények átlagos devizaárfolyam-különbözetét jelöli;

c) 

wcorp az adott pénznem vagy ország esetében a referencia-eszközportfólióban foglalt, az államkötvényektől eltérő kötvények, hitelek és értékpapírosított eszközök értéke és az adott referenciaportfólióban foglalt összes eszköz értéke közötti arányt jelöli;

d) 

Scorp az adott pénznem vagy ország esetében a referencia-eszközportfólióban foglalt, az államkötvényektől eltérő kötvények, hitelek és értékpapírosított eszközök átlagos devizaárfolyam-különbözetét jelöli.

E cikk alkalmazásában az „államkötvény” a központi kormányzatokkal és központi bankokkal szembeni kitettség.

51. cikk

Kockázattal korrigált felár

A várható veszteségek, a váratlan hitelkockázat vagy bármely más, a 2009/138/EK irányelv 77d. cikkének (3) és (4) bekezdésében említett kockázat reális értékeléséből adódó átlagos devizaárfolyam-különbözet részösszegét ugyanúgy kell kiszámítani, mint a 2009/138/EK irányelv 77c. cikkének (2) bekezdésében és e rendelet 54. cikkében említett alapvető kamatkülönbözetet.4. alszakasz

Illeszkedési kiigazítás

52. cikk

Halandósági kockázati stressz

(1)  A 2009/138/EK irányelv 77b. cikke (1) bekezdésének f) pontjában említett halandósági kockázati sokknak az alábbi két forgatókönyv közül annak kell lennie, amely az alapvető szavatoló tőkére gyakorolt hatás szempontjából kedvezőtlenebb:

a) 

a legjobb becslés számításához felhasznált halandósági arány azonnali és tartós 15 %-os megemelkedése;

b) 

a halandóság tapasztalatokat biztosítástechnikai tartalékok számításához felhasznált, a következő 12 hónapra vonatkozó (százalékban kifejezett) halandósági arány azonnali 0,15 százalékpontos megemelkedése.

(2)  Az (1) bekezdés alkalmazásában a halandósági arány növekedése csak azoknál a biztosítási szerződéseknél bír jelentőséggel, amelyeknél a halandósági arány megemelkedése a biztosítástechnikai tartalékok növekedését eredményezi az alábbiak mindegykének figyelembevételével:

a) 

az ugyanazon biztosított személyre vonatkozó több biztosítási szerződés úgy kezelhető, mintha egyetlen biztosítási szerződés lenne;

b) 

amennyiben a biztosítástechnikai tartalékok számítása a 35. cikkben említett szerződéscsoportokon alapul, azon szerződések azonosításakor, amelyeknél a halandósági arány növekedése magasabb biztosítástechnikai tartalékokhoz vezet, az egyes szerződések helyett ugyanazok a szerződéscsoportok vehetők alapul, amennyiben ez nem hoz jelentősen eltérő eredményt.

(3)  A viszontbiztosítási kötelezettségek vonatkozásában azon szerződések azonosítása, amelyeknél a halandósági arány növekedése magasabb biztosítástechnikai tartalékokhoz vezet, csak az alapul szolgáló biztosítási szerződésekre terjed ki, és azt a (2) bekezdés szerint kell elvégezni.

53. cikk

Az illeszkedési kiigazítás kiszámítása

(1)  A 2009/138/EK irányelv 77c. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett számítás során a biztosító vagy viszontbiztosító csak azokat a hozzárendelt eszközöket veheti figyelembe, amelyeknek a várható pénzáramlásaira szükség van a biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek portfóliója pénzáramlásainak leképezéséhez, nem számítva az ezen felüli eszközöket. Egy eszköz „várható pénzáramlása” az adott eszköznek az eszköz nemteljesítési valószínűségével kiigazított pénzáramlása a 2009/138/EK irányelv 77c. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontjában meghatározott alapvető kamatkülönbözet-elemnek megfelelően vagy, amennyiben a nemteljesítési statisztikából nem vezethető le megbízható hitelkockázati felár, a kockázatmentes kamatláb fölötti felár hosszú távon vett átlagának a részösszege a 2009/138/EK irányelv 77c. cikke (2) bekezdésének b) és c) pontja szerint.

(2)  Az alapvető kamatkülönbözet a 2009/138/EK irányelv 77c. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett, az irányelv 77c. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott számításból történő levezetése során az alapvető kamatkülönbözetnek csak az a részösszege vehető figyelembe, amelyet még nem tükröznek a kijelölt eszközportfólió pénzáramlásainak kiigazításai e cikk (1) bekezdésének megfelelően.

54. cikk

Az alapvető kamatkülönbözet kiszámítása

(1)  A 77c. cikk (2) bekezdésében említett alapvető kamatkülönbözetet átlátható, prudens, megbízható, objektív és tartósan következetes módon kell meghatározni, adott esetben a vonatkozó indexek alapján. Egy kötvény alapvető kamatkülönbözetének levezetésére szolgáló módszereknek minden pénznem és ország esetében azonosnak kell lennie, és azok eltérőek lehetnek az államkötvények és az egyéb kötvények esetében.

(2)  A 2009/138/EK irányelv 77c. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontjában említett hitelkockázati felár számításának azon a feltevésen kell alapulnia, hogy nemteljesítés esetén a piaci érték 30 %-a visszaszerezhető.

(3)  A 2009/138/EK irányelv 77c. cikke (2) bekezdésének b) és c) pontjában említett hosszú távú átlagnak a legutóbbi 30 évre vonatkozó adatokon kell alapulnia. Ha az adatok részben nem állnak rendelkezésre, azokat generált adatokkal kell helyettesíteni. A generált adatoknak a legutóbbi 30 évre vonatkozóan rendelkezésre álló megbízható adatokon kell alapulnia. A nem megbízható adatokat generált adatokkal kell helyettesíteni e módszer segítségével. A generált adatoknak prudens feltevéseken kell alapulnia.

(4)  A 2009/138/EK irányelv 77c. cikke (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában említett várható veszteségnek meg kell egyeznie a biztosító vagy viszontbiztosító által abban az esetben elszenvedett, valószínűséggel súlyozott veszteséggel, ha az eszköz alacsonyabb hitelminőségi besorolást kap és közvetlenül ezután lecserélik. A várható veszteség számításának azon a feltevésen kell alapulnia, hogy az eszközök lecserélése megfelel az összes alábbi kritériumnak:

a) 

a helyettesítő eszköz ugyanolyan pénzáramlási rendszerrel rendelkezik, mint a lecserélt eszköz a leminősítést megelőzően;

b) 

a helyettesítő eszköz ugyanahhoz az ►C3  eszközkategóriához ◄ tartozik, mint a lecserélt eszköz;

c) 

a helyettesítő eszköz ugyanolyan vagy magasabb hitelminőségi besorolású, mint a lecserélt eszköz a leminősítést megelőzően.5. SZAKASZ

▼C3

Biztosítási üzletágak

▼B

55. cikk

Ágazatok

(1)   ►C3  A 2009/138/EK irányelv 80. cikkében említett biztosítási üzletágak az e rendelet I. mellékletében meghatározott biztosítási üzletágak. ◄

(2)  A biztosítási vagy viszontbiztosítási kötelezettségek adott ►C3  biztosítási üzletághoz ◄ való besorolása tükrözi az adott kötelezettséghez kapcsolódó kockázatok jellegét. A kötelezettség jogi formája nem feltétlenül döntő a kockázat jellege szempontjából.

(3)   ►C3  Amennyiben a biztosítástechnikai alap összhangban van a kötelezettséghez kapcsolódó kockázatok jellegével, az életbiztosításhoz hasonló biztosítástechnikai alapokon nyugvó egészségbiztosítási kötelezettségeket az életbiztosítási üzletágakhoz, a nem-életbiztosításhoz hasonló biztosítástechnikai alapokon nyugvó egészségbiztosítási kötelezettségeket pedig a nem-életbiztosítási üzletágakhoz kell besorolni. ◄

(4)   ►C3  Amennyiben a 2009/138/EK irányelv 2. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett műveletekből származó biztosítási kötelezettségek jellegük alapján nem sorolhatók be egyértelműen az e rendelet I. mellékletében meghatározott biztosítási üzletágakba, azokat az említett mellékletben meghatározott 32. biztosítási üzletágba kell besorolni. ◄

(5)  Amennyiben egy biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződés életbiztosítási és nem-életbiztosítási kockázatokat egyaránt fedez, a biztosítási vagy viszontbiztosítási kötelezettségeket fel kell osztani életbiztosítási és nem-életbiztosítási részekre.

(6)   ►C3  Amennyiben egy biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződés az e rendelet I. mellékletében meghatározott biztosítási üzletágak közül többet is felölelő kockázatokat fedez, a biztosítási vagy viszontbiztosítási kötelezettségeket – ha lehetséges – fel kell osztani a megfelelő biztosítási üzletágakra. ◄

(7)  Ha egy biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződés egészségbiztosítási vagy -viszontbiztosítási kötelezettségeket és más biztosítási vagy viszontbiztosítási kötelezettségeket is tartalmaz, ezeket a kötelezettségeket – ha lehetséges – fel kell osztani.6. SZAKASZ

Arányosság és egyszerűsítés

56. cikk

Arányosság

(1)  A biztosító vagy viszontbiztosító olyan módszerekkel számítja ki a biztosítástechnikai tartalékokat, amelyek arányosak a biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségei alapját képező kockázatok jellegével, nagyságrendjével és összetettségével.

(2)  Annak meghatározásakor, hogy egy, a biztosítástechnikai tartalékok kiszámítására szolgáló módszer arányos-e, a biztosító vagy viszontbiztosító az alábbiakra kiterjedő értékelést végez:

a) 

a biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségei alapját képező kockázatok jellegére, nagyságrendjére és összetettségére vonatkozó értékelés;

b) 

a módszer eredményeiben fellelhető, az alábbiak közötti eltérésből adódó hibák minőségi vagy mennyiségi jellegű értékelése:

i. 

a módszer alapját képező, a kockázatokkal kapcsolatos feltevések;

ii. 

az a) pontban említett értékelés eredményei.

(3)  A (2) bekezdés a) pontjában említett értékelés kiterjed minden olyan kockázatra, amely befolyásolja a biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek rendezéséhez szükséges készpénzbe- és kiáramlások összegét, időzítését vagy értékét azok teljes időtartamán keresztül. A kockázati ráhagyás számítása során az értékelés kiterjed a 38. cikk (1) bekezdésének i. alpontjában említett összes kockázatra az alapul szolgáló biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek teljes időtartamán keresztül. Az értékelés azokra a kockázatokra korlátozódik, amelyek kapcsolódnak a biztosítástechnikai tartalékok számításának a módszer alkalmazása által érintett részéhez.

(4)   ►C3  A módszer akkor számít a kockázatok jellege, nagyságrendje és összetettsége tekintetében aránytalannak, ha ◄ a (2) bekezdés b) pontjában említett hiba a biztosítástechnikai tartalékoknak vagy azok összetevőinek téves bemutatását eredményezi, ami befolyásolhatja a biztosítástechnikai tartalékok értékére vonatkozó információ szándékolt felhasználója általi döntéshozatalt vagy megítélést, kivéve, ha teljesül az alábbi feltételek valamelyike:

a) 

nem létezik kisebb hibát eredményező másik módszer, és nem valószínű, hogy a módszer a biztosítástechnikai tartalékok összegének alábecslését eredményezi;

b) 

a módszer a biztosító vagy viszontbiztosító biztosítástechnikai tartalékainak olyan összegét eredményezi, amely magasabb az arányos módszerből származó összegnél, és a módszer nem vezet az azon biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségekből eredő kockázat alábecsléséhez, amelyre alkalmazzák.

57. cikk

A viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek egyszerűsített számítása

(1)  E rendelet 56. cikkének sérelme nélkül a biztosító vagy viszontbiztosító a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket – azoknak a partner nemteljesítéséből eredő kockázat figyelembevétele érdekében történő kiigazítása előtt – a következő becslések közötti különbségként számíthatja ki:

a) 

a 2009/138/EK irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott módon bruttó értéken kiszámított legjobb becslés;

b) 

a legjobb becslés a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek figyelembevétele után és a partner nemteljesítéséből eredő kockázat figyelembevétele érdekében történő kiigazítás nélkül (kiigazítás nélküli nettó legjobb becslés) a (2) bekezdés szerinti számítással.

(2)  A biztosító vagy viszontbiztosító a bruttó legjobb becslésből olyan módszerekkel vezetheti le a kiigazítatlan nettó legjobb becslést, amelyek explicit módon nem vetítik ki a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek mögöttes pénzáramlásait. A biztosító vagy viszontbiztosító a kiigazítatlan nettó legjobb becslést homogén kockázati csoportok alapján számítja ki. E homogén kockázati csoportok egyike sem fedezhet egynél több viszontbiztosítási szerződést vagy különleges célú gazdasági egységet, kivéve, ha az adott viszontbiztosítási szerződések vagy különleges célú gazdasági egységek a homogén kockázatok átadásáról rendelkeznek.

58. cikk

A kockázati ráhagyás egyszerűsített számítása

Az 56. cikk sérelme nélkül a biztosító vagy viszontbiztosító a kockázati ráhagyás kiszámítását egyszerűsített módszerekkel is elvégezheti, beleértve az alábbiak közül egyet vagy többet:

a) 

a 37. cikk (1) bekezdésében említett SCR(t) kifejezésekkel jelölt összegek közelítéseit felhasználó módszerek;

b) 

a 37. cikk (1) bekezdésében említett SCR(t) kifejezésekkel jelölt összegek diszkontált összegeit az egyes összegek külön kiszámítása nélkül közelítő módszerek.

59. cikk

A kockázati ráhagyás számításai a pénzügyi év során

Az 56. cikk sérelme nélkül a biztosító vagy viszontbiztosító a negyedévente elvégzendő számításokhoz szükséges kockázati ráhagyást a kockázati ráhagyás korábbi számításaiból is levezetheti a 37. cikk (1) bekezdésében említett képlet explicit kiszámítása nélkül.

60. cikk

A biztosítási kötelezettségek legjobb becslésének egyszerűsített számítása díjkorrekciós mechanizmussal

Az 56. cikk sérelme nélkül a biztosító vagy viszontbiztosító az olyan életbiztosítási kötelezettségek esetében, amelyek szerint a biztosító jogosult vagy köteles a biztosítási szerződés jövőbeli díjait a kárigények és a költségek várható szintjében bekövetkezett jelentős változásoknak megfelelően kiigazítani (díjkorrekciós mechanizmus), a legjobb becslést olyan pénzáramlás-előrejelzésekkel számíthatja ki, amelyek azt feltételezik, hogy a kárigények és a költségek szintjének változásai egyidejűleg történnek a díjak korrekciójával, és amelyek nullának megfelelő nettó pénzáramlást eredményeznek, feltéve, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

a) 

a díjkorrekciós mechanizmus teljes körűen és kellő időben ellentételezi a biztosítót a kárigények és a költségek szintjében bekövetkező növekedéssel szemben;

b) 

a számítás nem eredményezi a legjobb becslés alábecslését;

c) 

a számítás nem eredményezi az adott biztosítási kötelezettségekben rejlő kockázat alábecslését;

61. cikk

A partner általi nemteljesítés kiigazításának egyszerűsített számítása

E rendelet 56. cikkének sérelme nélkül a biztosító vagy viszontbiztosító a partner nemteljesítéséből eredő, a 2009/138/EK irányelv 81. cikkében említett várható veszteségeket egy adott partnerre és homogén kockázati csoportra vonatkoztatva a következőképpen számíthatja ki:

image

ahol:

a) 

PD az adott partner nemteljesítési valószínűségét jelöl a következő 12 hónapban;

b) 

Durmod az adott partnerrel az adott homogén kockázati csoportra kötött viszontbiztosítási szerződésekből megtérülő összegek módosított átlagos hátralévő futamidejét jelöli;

c) 

BErec az adott partnerrel az adott homogén kockázati csoportra kötött viszontbiztosítási szerződésekből megtérülő összegeket jelöli.IV. FEJEZET

SZAVATOLÓ TŐKE1. SZAKASZ

A szavatoló tőke meghatározása1. alszakasz

A kiegészítő szavatoló tőke felügyeleti jóváhagyása

62. cikk

A kérelem értékelése

(1)  A 2009/138/EK irányelv 90. cikkének (4) bekezdése szerinti értékelés során a felügyeleti hatóságok az alábbiak mindegyikét figyelembe veszik:

a) 

a kötelezettségvállalás feltételeinek joghatályossága és kikényszeríthetősége valamennyi érintett joghatóságban;

b) 

a biztosító vagy viszontbiztosító által a források biztosítása érdekében a partnerekkel kötött vagy megkötendő megállapodás szerződéses feltételei;

c) 

adott esetben a biztosító vagy viszontbiztosító alapító okirata vagy alapszabálya;

d) 

hogy a biztosító vagy viszontbiztosító rendelkezik-e megfelelő folyamatokkal a felügyeleti hatóságok olyan jövőbeli változásokról való tájékoztatására, amelyek következtében csökkenhet az adott kiegészítő szavatolótőke-elem veszteségelnyelő képessége, az alábbiak kapcsán:

i. 

a megállapodás struktúrája vagy szerződéses feltételei;

ii. 

az érintett partnerek státusza;

iii. 

a kiegészítő szavatolótőke-elem beszedhetősége.

(2)  A felügyeleti hatóságoknak azt is értékelniük kell, hogy betartják-e a 2009/138/EK irányelv 90. cikkét, figyelembe véve mindazokat a körülményeket, amelyek mellett az adott elem lehívható veszteségek elnyelésére.

(3)  Amennyiben a biztosító vagy viszontbiztosító az egyes kiegészítő szavatolótőke-elemek összegének meghatározására szolgáló módszer jóváhagyását kéri, a felügyeleti hatóságok értékelik, hogy a vállalkozásnál a módszer rendszeres validálására szolgáló folyamat megfelelő-e annak érdekében, hogy az adott módszerrel kapott eredmények folyamatosan tükrözzék az adott elem veszteségelnyelő képességét.

(4)  Az (1)–(3) bekezdésben felsorolt követelményeken túlmenően a felügyeleti hatóságok a 63, 64. és 65. cikkben meghatározott feltételek alapján is értékelik a kiegészítő szavatoló tőke jóváhagyása iránti kérelmet.

63. cikk

A kérelem értékelése – A partnerek státusza

(1)  A partnerek fizetőképességének a 2009/138/EK irányelv 90. cikke (4) bekezdésének a) pontja szerinti értékelése során a felügyeleti hatóságok az alábbiak mindegyikét figyelembe veszik:

a) 

a partnerek nemteljesítésének kockázata;

b) 

annak kockázata, hogy a nemteljesítést az adott kiegészítő szavatolótőke-elemhez kapcsolódó kötelezettségvállalások partnerek általi késedelmes teljesítése okozza.

(2)  Az (1) bekezdés a) pontja vonatkozásában a felügyeleti hatóságok úgy értékelik a partnerek nemteljesítésének kockázatát, hogy megvizsgálják a partnerek nemteljesítésének a valószínűségét és a nemteljesítéskori veszteséget, figyelembe véve az alábbi kritériumok mindegyikét:

a) 

a partnerek hitelképessége, amennyiben az megfelelően tükrözi a partnerek adott kiegészítő szavatolótőke-elemhez kapcsolódó kötelezettségteljesítő képességét;

b) 

hogy vannak-e aktuális vagy várható gyakorlati vagy jogi akadályai annak, hogy a partnerek teljesítsék az adott kiegészítő szavatolótőke-elemhez kapcsolódó kötelezettségvállalásaikat;

c) 

hogy a partnerekre vonatkoznak-e olyan törvényi vagy szabályozási feltételek, amelyek csökkenthetik a partnerek adott kiegészítő szavatolótőke-elemhez kapcsolódó kötelezettségteljesítő képességét;

d) 

hogy a partnerek jogi formája hátrányosan érintheti-e az adott kiegészítő szavatolótőke-elemhez kapcsolódó kötelezettségvállalásaik teljesítését;

e) 

hogy a partnereknek vannak-e olyan egyéb kitettségeik, amelyek csökkenthetik a partnerek adott kiegészítő szavatolótőke-elemhez kapcsolódó kötelezettségteljesítő képességét;

f) 

hogy az adott kiegészítő szavatolótőke-elemhez kapcsolódó kötelezettségvállalásaik tekintetében a bármely alkalmazandó jogszabály szerinti megállapodás feltételei jogot biztosítanak-e a partnereknek arra, hogy az általuk kifizetendő összegeket beszámítsák a biztosító vagy viszontbiztosító által számukra kifizetendő összegek terhére.

(3)  Az (1) bekezdés b) pontja vonatkozásában a felügyeleti hatóságok az alábbi kritériumok mindegyikének figyelembevételével értékelik a partnerek likviditási helyzetét:

a) 

hogy vannak-e aktuális vagy várható gyakorlati vagy jogi akadályai annak, hogy a partnerek azonnal teljesíteni tudják az adott kiegészítő szavatolótőke-elemhez kapcsolódó kötelezettségvállalásaikat;

b) 

hogy a partnerekre vonatkoznak-e olyan törvényi vagy szabályozási követelmények, amelyek csökkenthetik a partnerek adott kiegészítő szavatolótőke-elemhez kapcsolódó azonnali kötelezettségteljesítő képességét;

c) 

hogy a partnerek jogi formája hátrányosan érintheti-e az adott kiegészítő szavatolótőke-elemhez kapcsolódó kötelezettségvállalásaik azonnali teljesítését.

(4)  A partnerek fizetési hajlandóságának a 2009/138/EK irányelv 90. cikke (4) bekezdésének a) pontja szerinti értékelése során a felügyeleti hatóságok az alábbiak mindegyikét figyelembe veszik:

a) 

mindazok a körülmények, amelyek mellett az adott kiegészítő szavatolótőke-elem lehívható veszteségek elnyelésére;

b) 

hogy léteznek-e olyan ösztönző vagy visszatartó tényezők, amelyek befolyásolhatják a partnerek adott kiegészítő szavatolótőke-elemhez kapcsolódó kötelezettségteljesítési hajlandóságát;

c) 

hogy a partnerek és a biztosító vagy viszontbiztosító közötti korábbi tranzakciók, beleértve a kiegészítő szavatolótőke-elemekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások partnerek általi korábbi teljesítését is, adnak-e útmutatást a partnerek adott kiegészítő szavatolótőke-elemhez kapcsolódó aktuális kötelezettségteljesítési hajlandósága tekintetében.

(5)  A felügyeleti hatóságok a partnerek fizetőképességének és fizetési hajlandóságának értékelése során figyelembe vesznek minden más, a partnerek státusza kapcsán lényeges tényezőt, adott esetben beleértve a biztosító vagy viszontbiztosító üzleti modelljét is.

(6)  Ha egy kiegészítő szavatolótőke-elem a partnerek egy csoportjához kapcsolódik, a felügyeleti hatóságok, valamint a biztosító vagy viszontbiztosító ugyanúgy értékelheti a partnerek csoportjának a státuszát, mintha az egyetlen partner lenne, amennyiben a következő feltételek mindegyike teljesül:

a) 

a partnerek külön-külön nem jelentős méretűek;

b) 

az adott csoportban található partnerek kellően homogének;

c) 

a partnerek csoportjának értékelése nem eredményezi a csoportban található partnerek fizetőképességének vagy fizetési hajlandóságának a túlbecsülését.

(7)  Egy partner akkor tekintendő jelentősnek, ha az adott partner státusza valószínűleg számottevő hatással van a partnerből álló csoport fizetőképességének és fizetési hajlandóságának értékelésére.

64. cikk

A kérelem értékelése – A tőkeelemek beszedhetősége

A tőkeelemek beszedhetőségének a 2009/138/EK irányelv 90. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerinti értékelése során a felügyeleti hatóságok az alábbiak mindegyikét figyelembe veszik:

a) 

hogy a tőkeelemek beszedhetőségét javítja-e valamilyen, a 209–214. cikkben leírt követelményeket kielégítő biztosíték vagy más hasonló megállapodás;

b) 

hogy vannak-e aktuális vagy várható gyakorlati vagy jogi akadályai a tőkeelemek beszedhetőségének;

c) 

hogy a tőkeelemek beszedhetőségére vonatkoznak-e törvényi vagy szabályozási feltételek;

d) 

a biztosító vagy viszontbiztosító képessége arra, hogy kikényszerítse az adott kiegészítő szavatolótőke-elemhez kapcsolódó kötelezettségvállalások partnerek általi teljesítését.

65. cikk

A kérelem értékelése – Múltbéli lehívások kimenetelével kapcsolatos információk

A múltbéli lehívások kimenetelével kapcsolatos információknak a 2009/138/EK irányelv 90. cikke (4) bekezdésének c) pontja szerinti értékelése során a felügyeleti hatóságok az alábbiak mindegyikét figyelembe veszik:

a) 

hogy a biztosító vagy viszontbiztosító élt-e korábban lehívással ugyanazoktól vagy hasonló partnerektől ugyanolyan vagy hasonló körülmények között;

b) 

hogy az információk relevánsak és megbízhatóak-e a jövőbeli lehívások várható kimenetele szempontjából.

66. cikk

A kiegészítő szavatoló tőke korlátlan összegéhez kapcsolódó összegmeghatározás

(1)  A felügyeleti hatóságok nem hagyhatnak jóvá korlátlan összegű kiegészítő szavatoló tőkét.

(2)  Amennyiben a felügyeleti hatóságok jóváhagynak egy adott összegű kiegészítő szavatoló tőkét, a felügyeleti hatóságok határozatának meg kell adnia, hogy a jóváhagyott összeg megegyezik-e a biztosító vagy viszontbiztosító által kért összeggel vagy alacsonyabb annál.

67. cikk

A módszer jóváhagyásával kapcsolatos, összegre és időzítésre vonatkozó követelmény

Amennyiben a felügyeleti hatóságok jóváhagynak egy, az egyes kiegészítő szavatolótőke-elemek összegének meghatározására szolgáló módszert, a felügyeleti hatóságok határozatának ki kell térnie az alábbiak mindegyikére:

a) 

a kiegészítő szavatolótőke-elem kiindulási összege a jóváhagyás napján az adott módszerrel számítva;

b) 

az a legkisebb gyakoriság, amellyel a kiegészítő szavatolótőke-elem összegét újból ki kell számítani az adott módszerrel, ha az az éves gyakoriságnál rövidebb idő, valamint e gyakoriság indoklása;

c) 

az az időtartam, amelyre a kiegészítő szavatolótőke-elem adott módszerrel való kiszámítása érvényes.2. alszakasz

A részesedések kezelése a szavatoló tőke szempontjából

68. cikk

A részesedések kezelése az alapvető szavatoló tőke meghatározásakor

(1)  A biztosító vagy viszontbiztosító alapvető szavatoló tőkéjének meghatározásakor a 2009/138/EK irányelv 88. cikkében említett alapvető szavatoló tőkét csökkenteni kell a pénzügyi intézményekben és hitelintézetekben fennálló, az irányelv 92. cikkének (2) bekezdésében említett olyan részesedések teljes értékével, amelyek meghaladják a 69. cikk a) pontjának i., ii., iv. és vi. alpontjában leírt elemek 10 %-át.

(2)  A biztosító vagy viszontbiztosító alapvető szavatoló tőkéjének meghatározásakor a 2009/138/EK irányelv 88. cikkében említett alapvető szavatoló tőkét csökkenteni kell a pénzügyi intézményekben és hitelintézetekben fennálló, az irányelv 92. cikkének (2) bekezdésében említett, az (1) bekezdésben meghatározottól eltérő részesedések értékének azon részével, amely meghaladja a 69. cikk a) pontjának i., ii., iv. és vi. alpontjában leírt elemek 10 %-át.

▼M1

(3)  Az (1) és (2) bekezdéstől függetlenül a biztosító vagy viszontbiztosító nem vonhatja le a 171. cikkben említett stratégiai részesedéseket, amelyek részét képezik a csoportszintű szavatolótőke-megfelelés 2002/87/EK irányelv I. mellékletében leírt 1. módszer vagy a 2009/138/EK irányelv 230. cikkében leírt 1. módszer szerinti kiszámításának.

▼B

(4)  A (2) bekezdésben meghatározott levonásokat arányosan kell alkalmazni az ott említett valamennyi részesedésre.

(5)  Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott levonásokat az alábbiak szerint arról a megfelelő szintről kell elvégezni, amelyen a részesedés növelte a kapcsolódó vállalkozás szavatoló tőkéjét:

a) 

a pénzügyi intézmények és hitelintézetek elsődleges alapvető tőke jellegű részesedéseit a 69. cikk a) pontjának i., ii., iv. és vi. alpontjában leírt elemekből kell levonni;

b) 

a pénzügyi intézmények és hitelintézetek egyéb alapvető tőkeinstrumentum jellegű részesedéseit a 69. cikk a) pontjának iii. és v. alpontjában, valamint b) pontjában leírt elemekből kell levonni;

c) 

a pénzügyi intézmények és hitelintézetek járulékos tőkeinstrumentum jellegű részesedéseit a 72. cikkben leírt alapvető szavatolótőke-elemekből kell levonni.2. SZAKASZ

A szavatoló tőke besorolása

69. cikk

1. szint – A szavatolótőke-elemek felsorolása

Az alábbi alapvető szavatolótőke-elemek úgy tekintendők, hogy lényegében rendelkeznek a 2009/138/EK irányelv 93. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott tulajdonságokkal, figyelembe véve az irányelv 93. cikkének (2) bekezdésében foglalt jellemzőket, és azokat 1. szintű tőkeelemként kell besorolni, amennyiben az adott elemek rendelkeznek a 71. cikkben leírt valamennyi jellemzővel:

a) 

az eszközök kötelezettségeket meghaladó többletének a 2009/138/EK irányelv 75. cikke, valamint VI. fejezetének 2. szakasza szerint értékelt része, amelybe a következő elemek számítanak bele:

i. 

befizetett törzsrészvénytőke és az ahhoz kapcsolódó tőketartalék;

ii. 

induló tőke, tagsági hozzájárulás vagy ezekkel egyenértékű alapvető szavatolótőke-elemek biztosító egyesületek és egyesületi formához hasonlóan működő biztosítók esetén;

iii. 

befizetett alárendelt egyesületi tagi számlák;

iv. 

a 2009/138/EK irányelv 91. cikkének (2) bekezdése alapján nem biztosítási vagy viszontbiztosítási kötelezettségnek minősülő, nyereségrészesedésből származó szavatoló tőke;

v. 

befizetett elsőbbségi részvények és az azokhoz kapcsolódó tőketartalék;

vi. 

►C3  kiegyenlítési különbözet ◄ ;

b) 

a 2009/138/EK irányelv 75. cikke szerint értékelt befizetett alárendelt kötelezettségek.

70. cikk

▼C3

Kiegyenlítési különbözet

▼B

(1)  A 69. cikk a) pontjának vi. pontjában említett ►C3  kiegyenlítési különbözet ◄ az eszközök kötelezettségeket meghaladó teljes többlete, csökkentve az alábbiakkal:

a) 

a biztosító és viszontbiztosító által birtokolt saját részvények összege;

b) 

várható osztalékok, kifizetések és díjak;

c) 

a 69. cikk a) pontjának i.–v. alpontjában, a 72. cikk a) pontjában és a 76. cikk a) pontjában szereplő alapvető szavatolótőke-elemek;

d) 

a 69. cikk a) pontjának i.–v. alpontjában, a 72. cikk a) pontjában és a 76. cikk a) pontjában nem szereplő azon alapvető szavatolótőke-elemek, amelyeket a felügyeleti hatóság a 79. cikk szerint jóváhagyott;

e) 

az alábbi követelmények valamelyikét teljesítő korlátozott szavatolótőke-elemek:

i. 

meghaladják az elvi szavatolótőke-szükségletet illeszkedési kiigazítási portfóliók és a 81. cikk (1) bekezdése szerint meghatározott elkülönített alapok esetén;

ii. 

a 81. cikk (2) bekezdése alapján ki vannak zárva;

f) 

a pénzügyi intézményekben és hitelintézetekben tartott, a 2009/138/EK irányelv 92. cikkének (2) bekezdésében említett részesedések összege a 68. cikknek megfelelően levonva, amennyiben ezt az a)–e) pont még nem tartalmazza.

(2)  Az eszközök kötelezettségeket meghaladó, az (1) bekezdésben említett többlete tartalmazza azt az összeget, amely megfelel a 260. cikk (2) bekezdésében meghatározott jövőbeli díjakban foglalt várható nyereségnek.

(3)  Annak meghatározása, hogy ►C3  a kiegyenlítési különbözet ◄ rendelkezik-e – és mennyiben rendelkezik – a 71. cikkben meghatározott jellemzőkkel, nem jelentheti az eszközök kötelezettségeket meghaladó többlete vagy a vállalkozás pénzügyi beszámolóiban szereplő mögöttes elemek kiszámításához használt eszközök és kötelezettségek jellemzőinek az értékelését.

71. cikk

1. szint – A besorolást meghatározó jellemzők

(1)  A 69. cikkben említett jellemzők az alábbiak:

a) 

az alapvető szavatolótőke-elem:

i. 

a 69. cikk a) pontjának i. és ii. alpontjában említett elemek esetében minden más követelésnél alsóbbrendű a biztosítót vagy viszontbiztosítót érintő felszámolás esetén;

ii. 

a 69. cikk a) pontjának iii. és v. alpontjában és b) pontjában említett elemek esetében ugyanolyan vagy magasabb prioritású, mint a 69. cikk a) pontjának i. és ii. alpontjában említett elemek, de alsóbbrendű, mint a 72. és 76. cikkben felsorolt azon elemek, amelyek rendelkeznek a 73., illetve 77. cikkben meghatározott jellemzőkkel, és ugyancsak alsóbbrendű, mint a szerződők és kedvezményezettek, valamint a nem alárendelt hitelezők követelései;

b) 

az alapvető szavatolótőke-elem nem rendelkezik olyan jellemzőkkel, amelyek a biztosító vagy viszontbiztosító fizetésképtelenségét okozhatják vagy felgyorsíthatják a vállalkozás fizetésképtelenné válásának a folyamatát;

c) 

az alapvető szavatolótőke-elem azonnal rendelkezésre áll a veszteség elnyelésére;

d) 

az alapvető szavatolótőke-elem elnyeli a veszteségeket legalább akkor, ha a szavatolótőke-szükséglet nem teljesül, és nem akadályozza a biztosító vagy viszontbiztosító feltőkésítését;

e) 

az alapvető szavatolótőke-elem a 69. cikk a) pontjának iii. és v. alpontjában és b) pontjában említett elemek esetében rendelkezik a következő tőkeveszteség-elnyelési mechanizmusok valamelyikével, amelyet a (8) bekezdésben foglalt kiváltó esemény aktivál:

▼M6

i. 

az alapvető szavatolótőke-elem névleges vagy tőkeösszegét az (5) és (5a) bekezdésben leírtak szerint leírják;

ii. 

az alapvető szavatolótőke-elem automatikusan a 69. cikk a) pontjának i. vagy ii. alpontjában felsorolt valamelyik alapvető szavatolótőke-elemmé alakul át a (6) és (6a) bekezdésben foglaltak szerint;

▼B

iii. 

olyan tőkeveszteség-elnyelési mechanizmus, amely az i. vagy ii. pontban meghatározott tőkeveszteség-elnyelési mechanizmussal egyenértékű hatást vált ki;

f) 

az alapvető szavatolótőke-elem teljesíti az alábbi feltételek valamelyikét:

i. 

a 69. cikk a) pontjának i. és ii. alpontjában említett elemek esetében az elem dátum nélküli vagy – ha a biztosító vagy viszontbiztosító rögzített lejáratú – ugyanaz a lejárati dátuma, mint a vállalkozásnak;

ii. 

az alapvető szavatolótőke-elem a 69. cikk a) pontjának iii. és v. alpontjában és b) pontjában említett elemek esetében az elem dátum nélküli; az alapvető szavatolótőke-elem lehívására vagy visszaváltására a szerződés alapján leghamarabb a kibocsátástól számított 5 év elteltével nyílik lehetőség;

g) 

a 69. cikk a) pontjának iii. és v. alpontjában és b) pontjában említett alapvető szavatolótőke-elem csak a kibocsátástól számított 5–10 év elteltével teszi lehetővé a visszafizetést vagy a visszaváltást, amennyiben a biztosító vagy viszontbiztosító szavatolótőke-szükségletének túllépése meghalad egy bizonyos mértéket, figyelembe véve a biztosító vagy viszontbiztosító szavatolótőke-megfelelési helyzetét, beleértve a vállalkozás középtávú tőkekezelési tervét is;

h) 

az alapvető szavatolótőke-elem a 69. cikk a) pontjának i., ii., iii. és v. alpontjában és b) pontjában említett elemek esetében csak a biztosító vagy viszontbiztosító választása alapján fizethető vissza vagy váltható vissza, és az alapvető szavatolótőke-elem visszafizetéséhez vagy visszaváltásához előzetes felügyeleti jóváhagyás szükséges;

i) 

az alapvető szavatolótőke-elem a 69. cikk a) pontjának i., ii., iii. és v. alpontjában és b) pontjában említett elemek esetében nem foglal magában semmiféle olyan ösztönzőt az adott elem visszafizetésére vagy visszaváltására, amely növelné a valószínűségét annak, hogy egy biztosító vagy viszontbiztosító – ha arra lehetősége van – visszafizeti vagy visszaváltja az adott alapvető szavatolótőke-elemet;

j) 

az alapvető szavatolótőke-elem a 69. cikk a) pontjának i., ii., iii. és v. alpontjában és b) pontjában említett elemek esetében lehetővé teszi az adott elem visszafizetésének vagy visszaváltásának felfüggesztését, amennyiben a szavatolótőke-szükséglet nem teljesül, vagy a visszafizetés vagy visszaváltás annak való meg nem feleléshez vezetne, mindaddig, amíg a vállalkozás meg nem felel a szavatolótőke-szükségletnek, és meg nem szűnik az a helyzet hogy a visszafizetés vagy visszaváltás a szavatolótőke-szükségletnek való meg nem feleléshez vezet;

k) 

a j) ponttól függetlenül az alapvető szavatolótőke-elem csak az összes alábbi feltétel teljesülése esetén teheti lehetővé az adott elem visszafizetését vagy visszaváltását abban az esetben, ha a szavatolótőke-szükséglet nem teljesül, vagy a visszafizetés vagy visszaváltás annak való meg nem feleléshez vezetne:

i. 

a felügyeleti hatóság kivételesen eltekintett az adott elem lehívásának vagy visszaváltásának felfüggesztésétől;

ii. 

az adott elemet egy legalább ugyanolyan minőségű másik 1. szintű szavatolótőke-elemre cserélik le vagy váltják át;

iii. 

a lehívás vagy visszaváltás után teljesül a minimális tőkeszükséglet.

l) 

az alapvető szavatolótőke-elem teljesíti az alábbi feltételek valamelyikét:

i. 

a 69. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. és ii. alpontjában említett elemek esetében az alapvető szavatolótőke-elemre vonatkozó törvényi vagy szerződéses rendelkezések vagy a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik a kifizetések felfüggesztését az adott elemre vonatkozóan, ha a szavatolótőke-szükséglet nem teljesül, vagy a kifizetés annak való meg nem feleléshez vezetne, mindaddig, amíg a vállalkozás meg nem felel a szavatolótőke-szükségletnek, és meg nem szűnik az a helyzet hogy a kifizetés a szavatolótőke-szükségletnek való meg nem feleléshez vezet;

ii. 

a 69. cikk a) pontjának iii. és v. alpontjában és b) pontjában említett elemek esetében az alapvető szavatolótőke-elemre vonatkozó szerződéses rendelkezések feltételei lehetővé teszik a kifizetések felfüggesztését az adott elemre vonatkozóan, ha a szavatolótőke-szükséglet nem teljesül, vagy a kifizetés annak való meg nem feleléshez vezetne, mindaddig, amíg a vállalkozás meg nem felel a szavatolótőke-szükségletnek, és meg nem szűnik az a helyzet hogy a kifizetés a szavatolótőke-szükségletnek való meg nem feleléshez vezet;

m) 

az alapvető szavatolótőke-elem csak az összes alábbi feltétel teljesülése esetén teheti lehetővé a kifizetést abban az esetben, ha a szavatolótőke-szükséglet nem teljesül, vagy az alapvető szavatolótőke-elem kifizetése annak való meg nem feleléshez vezetne:

i. 

a felügyeleti hatóság kivételesen eltekintett a kifizetések felfüggesztésétől;

ii. 

a kifizetés nem gyengíti tovább a biztosító vagy viszontbiztosító szavatolótőke-megfelelési helyzetét;

iii. 

a kifizetés után teljesül a minimális tőkeszükséglet.

n) 

az alapvető szavatolótőke-elem a 69. cikk a) pontjának i., ii., iii. és v. alpontjában és b) pontjában említett elemek esetében teljes rugalmasságot biztosít a biztosítónak vagy viszontbiztosítónak az alapvető szavatolótőke-elem kifizetése kapcsán;

o) 

az alapvető szavatolótőke-elem tehermentes és nem kapcsolódik egyetlen más olyan tranzakcióhoz sem, amely az alapvető szavatolótőke-elemmel együtt figyelembe véve azt eredményezhetné, hogy az adott alapvető szavatolótőke-elem nem felel meg a 2009/138/EK irányelv 94. cikke (1) bekezdésének.

(2)  E cikk alkalmazásában az alapvető szavatolótőke-elemek másik 1. szintű alapvető szavatolótőke-elemre való lecserélése vagy átváltása, illetve egy 1. szintű alapvető szavatolótőke-elemnek egy új, legalább ugyanolyan minőségű alapvető szavatolótőke-elem bevételeiből való visszafizetése vagy visszaváltása nem tekintendő visszafizetésnek vagy visszaváltásnak, amennyiben a lecserélés, átváltás, visszafizetés vagy visszaváltás felügyeleti jóváhagyást igényel.

(3)  Az (1) bekezdés n) pontjának alkalmazásában a 69. cikk a) pontjának i. és ii. alpontjában említett alapvető szavatolótőke-elemek esetében a kifizetéssel kapcsolatos teljes rugalmasság akkor biztosított, ha a következő összes feltétel teljesül:

a) 

a kifizetések sorrendje tekintetében nincs preferenciális kifizetés és a szavatolótőke-elemre vonatkozó szerződéses feltételek nem biztosítanak preferenciális jogokat a kifizetésekre;

b) 

a kifizetésekre a kifizethető elemekből kerül sor;

c) 

a kifizetések szintje nem azon összeg alapján van meghatározva, amelyért a kibocsátáskor megvásárolták a szavatolótőke-elemet, és a kifizetések maximális szintjére vonatkozóan nincs semmilyen felső határ vagy egyéb korlátozás;

d) 

a c) ponttól függetlenül a biztosító egyesületek és egyesületi formához hasonlóan működő biztosítók által kibocsátott instrumentumok esetében felső határ vagy egyéb korlátozás állapítható meg a kifizetések maximális szintjére vonatkozóan, amennyiben a felső határ vagy az egyéb korlátozás nem egy másik szavatolótőke-elemhez kapcsolódóan végrehajtott vagy nem végrehajtott kifizetéshez kapcsolódó esemény;

e) 

a biztosító vagy viszontbiztosító nem köteles kifizetéseket végrehajtani;

f) 

a kifizetések elmaradása nem jelenti a biztosító vagy viszontbiztosító általi nemteljesítés eseményét;

g) 

a kifizetések felfüggesztése nem von maga után korlátozásokat a biztosítóra vagy viszontbiztosítóra nézve.

(4)  Az (1) bekezdés n) pontjának alkalmazásában a 69. cikk a) pontjának iii. és v. alpontjában, valamint b) pontjában említett alapvető szavatolótőke-elemek esetében a kifizetéssel kapcsolatos teljes rugalmasság akkor biztosított, ha a következő összes feltétel teljesül:

a) 

a kifizetésekre a kifizethető elemekből kerül sor;

b) 

a biztosító vagy viszontbiztosító mindenkor kizárólagos hatáskörrel rendelkezik arra, hogy korlátlan időre és nem kumulatív alapon felfüggessze a szavatolótőke-elemhez kapcsolódó kifizetéseket, és a biztosító vagy viszontbiztosító korlátozás nélkül felhasználhatja ezeket a ki nem fizetett összegeket arra, hogy esedékessé váló kötelezettségeit teljesítse;

c) 

nem áll fenn kötelezettség a kifizetés bármilyen más formában történő kifizetéssel való helyettesítésére;

d) 

nem áll fenn kötelezettség kifizetések végrehajtására abban az esetben, ha egy másik szavatolótőke-elemből kerül sor kifizetésre;

e) 

a kifizetések elmaradása nem jelenti a biztosító vagy viszontbiztosító általi nemteljesítés eseményét;

f) 

a kifizetések felfüggesztése nem von maga után korlátozásokat a biztosítóra vagy viszontbiztosítóra nézve.

(5)  Az (1) bekezdés e) pontja i. alpontjának alkalmazásában az alapvető szavatolótőke-elem névleges vagy tőkeösszegét úgy kell leírni, hogy az alábbiak mindegyike csökkenjen:

a) 

felszámolási eljárás esetén az adott elem tulajdonosának követelése;

b) 

az adott elem visszafizetése vagy visszaváltása esetén fizetendő összeg;

c) 

az adott elemhez kapcsolódó kifizetések.

▼M6

(5a)  Az (1) bekezdés e) pontjának i. alpontja alkalmazásában az alapvető szavatolótőke-elem névleges vagy tőkeösszegének leírására vonatkozó rendelkezéseknek elő kell írniuk a következők mindegyikét:

a) 

amennyiben a (8) bekezdésben meghatározott kiváltó esemény az említett bekezdés második albekezdésének c) pontjában leírt körülmények között következett be, és részleges leírás elegendő lenne a szavatolótőke-szükségletnek való megfelelés helyreállításához, részleges leírásra kerül sor a névleges vagy tőkeösszeg olyan összege erejéig, amely legalább a szavatolótőke-szükségletnek való megfelelés helyreállításához elegendő;

b) 

amennyiben a (8) bekezdésben meghatározott kiváltó esemény az említett bekezdés második albekezdésének c) pontjában leírt körülmények között következett be, és részleges leírás nem elegendő a szavatolótőke-szükségletnek való megfelelés helyreállításához, az alapvető szavatolótőke-elem eredeti kibocsátásakor meghatározott névleges vagy tőkeösszeget legalább lineáris alapon kell leírni oly módon, hogy teljes leírásra kerüljön sor a szavatolótőke-szükséglet 75 %-ának elérésekor vagy azt megelőzően;

c) 

amennyiben a (8) bekezdésben meghatározott kiváltó esemény az említett bekezdés második albekezdésének a) vagy b) pontjában leírt körülmények között következett be, a névleges vagy tőkeösszeget teljes egészében leírják;

d) 

az e bekezdés b) pontja szerinti leírást („kezdeti leírás”) követően:

i. 

amennyiben a (8) bekezdésben meghatározott kiváltó esemény az említett bekezdés második albekezdésének a) vagy b) pontjában leírt körülmények között ezt követően következik be, a névleges vagy tőkeösszeget teljes egészében leírják;

ii. 

amennyiben a kezdeti leírást eredményező kiváltó esemény időpontjától számított három hónapos időszak végéig a (8) bekezdés második albekezdésének a) vagy b) pontjában leírt körülmények között nem következik be kiváltó esemény, de a tőkemegfelelési mutató tovább romlik, az alapvető szavatolótőke-elem eredeti kibocsátásakor meghatározott névleges vagy tőkeösszegre e bekezdés b) pontjának megfelelően további leírást alkalmaznak, hogy tükrözzék a tőkemegfelelési mutató említett további romlását;

iii. 

minden ezt követő három hónapos időszak végén a tőkemegfelelési mutató minden egyes ezt követő romlása tekintetében a ii. alponttal összhangban további leírásra kerül sor, amíg a biztosító vagy viszontbiztosító helyre nem állítja a szavatolótőke-szükségletnek való megfelelést.

E bekezdés alkalmazásában a „tőkemegfelelési mutató” a szavatolótőke-szükséglet fedezéséhez figyelembe vehető szavatoló tőke és a szavatolótőke-szükséglet arányát jelöli, amelyet a legfrissebb rendelkezésre álló értékek felhasználásával kell kiszámítani.

▼B

(6)  Az (1) bekezdés e) pontjának ii. alpontja alkalmazásában a 69. cikk (a) pontjának i. vagy ii. pontjában felsorolt alapvető szavatolótőke-elemmé való átváltására vonatkozó rendelkezéseknek a következők valamelyikét kell előírnia:

a) 

az átváltás aránya és az átváltás engedélyezett összegére vonatkozó korlát;

b) 

az a tartomány, amelyen belül az instrumentumok a 69. cikk a) pontjának i. vagy ii. alpontjában felsorolt alapvető szavatolótőke-elemmé kerülnek átváltásra.

▼M6

(6a)  Az (1) bekezdés e) pontjának ii. alpontja alkalmazásában a 69. cikk a) pontjának i. vagy ii. alpontjában felsorolt alapvető szavatolótőke-elemek átváltására vonatkozó rendelkezéseknek elő kell írniuk a következők mindegyikét:

a) 

amennyiben a (8) bekezdésben meghatározott kiváltó esemény az említett bekezdés második albekezdésének c) pontjában leírt körülmények között következett be, és részleges átváltás elegendő lenne a szavatolótőke-szükségletnek való megfelelés helyreállításához, az elem részleges átváltására kerül sor olyan összeg erejéig, amely legalább a szavatolótőke-szükségletnek való megfelelés helyreállításához elegendő;

b) 

amennyiben a (8) bekezdésben meghatározott kiváltó esemény az említett bekezdés második albekezdésének c) pontjában leírt körülmények között következett be, és részleges átváltás nem elegendő a szavatolótőke-szükségletnek való megfelelés helyreállításához, az elemet úgy váltják át, hogy annak megmaradó névleges vagy tőkeösszege legalább lineáris alapon csökkenjen oly módon, hogy teljes átváltásra kerüljön sor a szavatolótőke-szükséglet 75 %-ának elérésekor vagy azt megelőzően;

c) 

amennyiben a (8) bekezdésben meghatározott kiváltó esemény az említett bekezdés második albekezdésének a) vagy b) pontjában leírt körülmények között következett be, az elemet teljes egészében átváltják;

d) 

az e bekezdés b) pontja szerinti átváltást („kezdeti átváltás”) követően:

i. 

amennyiben a (8) bekezdésben meghatározott kiváltó esemény az említett bekezdés második albekezdésének a) vagy b) pontjában leírt körülmények között ezt követően következik be, az elemet teljes egészében átváltják;

ii. 

amennyiben a kezdeti átváltást eredményező kiváltó esemény időpontjától számított három hónapos időszak végéig a (8) bekezdés második albekezdésének a) vagy b) pontjában leírt körülmények között nem következik be kiváltó esemény, de a tőkemegfelelési mutató tovább romlik, az elemre e bekezdés b) pontjának megfelelően további átváltást alkalmaznak, hogy tükrözzék a tőkemegfelelési mutató említett további romlását;

iii. 

minden ezt követő három hónapos időszak végén a tőkemegfelelési mutató minden egyes ezt követő romlása tekintetében a ii. alponttal összhangban további átváltásra kerül sor, amíg a biztosító vagy viszontbiztosító helyre nem állítja a szavatolótőke-szükségletnek való megfelelést.

E bekezdés alkalmazásában a „tőkemegfelelési mutató” ugyanazzal a jelentéssel bír, mint az (5a) bekezdés alkalmazásában.

▼B

(7)  Az alapvető szavatolótőke-elem névleges vagy tőkeösszegének el kell nyelnie a kiváltó esemény időpontjában fennálló veszteségeket. A kifizetések felfüggesztéséből vagy csökkenéséből adódó veszteségelnyelés nem tekintendő elégségesnek ahhoz, hogy az (1) bekezdés e) pontja értelmében tőkeveszteség-elnyelési mechanizmusnak minősüljön.

(8)  Az (1) bekezdés e) pontjában említett kiváltó esemény a szavatolótőke-szükségletnek való jelentős meg nem felelésnek minősül.

E bekezdés alkalmazásában a szavatolótőke-szükségletnek való meg nem felelés akkor tekintendő jelentősnek, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a) 

a szavatolótőke-szükséglet fedezetéhez figyelembe vehető szavatolótőke-elemek összege nem haladja meg a szavatolótőke-szükséglet 75 %-át;

b) 

a minimális tőkeszükséglet fedezetéhez figyelembe vehető szavatolótőke-elemek összege nem haladja meg a minimális tőkeszükségletet;

c) 

a szavatolótőke-szükségletnek való megfelelés nem áll helyre három hónappal azt az időpontot követően, hogy először észlelték a szavatolótőke-szükségletnek való meg nem felelést.

A biztosító vagy viszontbiztosító az instrumentumokra irányadó rendelkezésekben az a)–c) pontokban említett eseményeken túlmenően egy vagy több további kiváltó eseményt határozhat meg.

(9)  Az (1) bekezdés d), j) és l) pontjának alkalmazásában a szavatolótőke-szükségletre való hivatkozások a minimális tőkeszükségletre való hivatkozásként értelmezendők abban az esetben, ha a minimális tőkeszükségletnek való meg nem felelés a szavatolótőke-szükségletnek való meg nem felelés előtt következik be.

▼M6

(10)  Eltérve az (1) bekezdés e) pontja szerinti azon követelménytől, miszerint a tőkeveszteség-elnyelési mechanizmust a (8) bekezdésben meghatározott kiváltó esemény aktiválja, az alapvető szavatolótőke-elem esetében nem kötelező a tőkeveszteség-elnyelési mechanizmus aktiválása az adott esemény bekövetkeztekor, amennyiben a következő feltételek mindegyike teljesül:

a) 

a kiváltó esemény a (8) bekezdés második albekezdésének c) pontjában leírt körülmények között következik be;

b) 

az említett bekezdés második albekezdésének a) vagy b) pontjában leírt körülmények között korábban nem következett be kiváltó esemény;

c) 

a felügyeleti hatóság kivételesen egyetért azzal, hogy mindkét alábbi információ alapján eltekintsen a tőkeveszteség-elnyelési mechanizmus aktiválásától:

i. 

a 2009/138/EK irányelv 138. cikkének (2) bekezdésében előírtak alapján a biztosító vagy viszontbiztosító által benyújtott helyreállítási terv benyújtásakor a felügyeleti hatóság részére átadott előrejelzések, amelyek bizonyítják, hogy a tőkeveszteség-elnyelési mechanizmus aktiválása ebben az esetben nagy valószínűséggel olyan adókötelezettséget keletkeztet, amely jelentős káros hatással lenne a vállalkozás szavatolótőke-megfelelési helyzetére;

ii. 

a vállalkozás jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálója által kibocsátott olyan tanúsítvány, amely igazolja, hogy az előrejelzések során használt összes feltevés reális.

(11)  Az (1) bekezdés f) pontjának ii. alpontja szerinti követelménytől eltérve az alapvető szavatolótőke-elem az említett időszak előtt lehívható vagy visszaváltható, amennyiben a következő feltételek mindegyike teljesül:

a) 

a lehívást vagy a visszaváltást követően a vállalkozás megfelelő tartalékkal haladja meg szavatolótőke-szükségletét, figyelembe véve a vállalkozás szavatolótőke-megfelelési helyzetét, beleértve a vállalkozás középtávú tőkekezelési tervét;

b) 

a körülmények megegyeznek az i. vagy a ii. alpontban leírtakkal:

i. 

a szóban forgó alapvető szavatolótőke-elem szabályozói besorolásában olyan változás következik be, amely valószínűleg annak a szavatoló tőkéből történő kizárását vagy alacsonyabb szintű szavatoló tőkeként történő besorolását eredményezi, és mindkét alábbi feltétel teljesül:

— 
a felügyeleti hatóság úgy ítéli meg, hogy ez a változás bizonyosan be fog következni;
— 
a vállalkozás a felügyeleti hatóság számára kielégítően igazolja, hogy az alapvető szavatolótőke-elem szabályozói besorolásának megváltozása nem volt észszerűen előrelátható az elem kibocsátásának időpontjában;
ii. 

az alapvető szavatolótőke-elem adóügyi megítélésében változás következik be, és az intézmény a felügyeleti hatóság számára kielégítően igazolja, hogy a változás jelentős, és nem volt észszerűen előrelátható az elem kibocsátásának időpontjában.

▼B

72. cikk

2. szintű alapvető szavatoló tőke – A szavatolótőke-elemek felsorolása

Az alábbi alapvető szavatolótőke-elemek úgy tekintendők, hogy jelentős mértékben rendelkeznek a 2009/138/EK irányelv 93. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott tulajdonságokkal, figyelembe véve az irányelv 93. cikkének (2) bekezdésében foglalt jellemzőket, és azokat 2. szintű tőkeként kell besorolni, amennyiben a következő elemek rendelkeznek a 73. cikkben leírt valamennyi jellemzővel:

a) 

az eszközök kötelezettségeket meghaladó többlete a 2009/138/EK irányelv 75. cikke, valamint VI. fejezetének 2. szakasza szerint értékelve, amelybe a következő elemek számítanak bele:

i. 

törzsrészvénytőke és az ahhoz kapcsolódó tőketartalék;

ii. 

induló tőke, tagsági hozzájárulás vagy ezekkel egyenértékű alapvető szavatolótőke-elemek biztosító egyesületek és egyesületi formához hasonlóan működő biztosítók esetén;

iii. 

alárendelt egyesületi tagi számlák;

iv. 

elsőbbségi részvények és az azokhoz kapcsolódó tőketartalék;

b) 

a 2009/138/EK irányelv 75. cikke szerint értékelt alárendelt kötelezettségek.

73. cikk

2. szintű alapvető szavatoló tőke – A besorolást meghatározó jellemzők

(1)   ►M1  A 72. cikkben említett jellemzők vagy az a)–i) pontban, vagy a j) pontban meghatározott jellemzők: ◄

a) 

az alapvető szavatolótőke-elem alsóbbrendű, mint a szerződők és kedvezményezettek, valamint a nem alárendelt hitelezők követelései;

b) 

az alapvető szavatolótőke-elem nem rendelkezik olyan jellemzőkkel, amelyek a biztosító vagy viszontbiztosító fizetésképtelenségét okozhatják vagy felgyorsíthatják a vállalkozás fizetésképtelenné válásának a folyamatát;

c) 

az alapvető szavatolótőke-elem dátum nélküli vagy eredeti lejárati dátuma legalább 10 év; az alapvető szavatolótőke-elem visszafizetésére vagy visszaváltására a szerződés alapján leghamarabb a kibocsátástól számított 5 év elteltével nyílik lehetőség;

d) 

az alapvető szavatolótőke-elem csak a biztosító vagy viszontbiztosító választása alapján fizethető vissza vagy váltható vissza, és az alapvető szavatolótőke-elem visszafizetéséhez vagy visszaváltásához előzetes felügyeleti jóváhagyás szükséges;

e) 

az alapvető szavatolótőke-elem korlátozott ösztönzőket tartalmazhat az alapvető szavatolótőke-elem visszafizetésére vagy visszaváltására, amennyiben azokra leghamarabb a kibocsátástól számított 10 év elteltével kerülhet sor;

f) 

az alapvető szavatolótőke-elem lehetővé teszi az adott elem visszafizetésének vagy visszaváltásának felfüggesztését, amennyiben a szavatolótőke-szükséglet nem teljesül, vagy a visszafizetés vagy visszaváltás annak való meg nem feleléshez vezetne, mindaddig, amíg a vállalkozás meg nem felel a szavatolótőke-szükségletnek, és meg nem szűnik az a helyzet hogy a visszafizetés vagy visszaváltás a szavatolótőke-szükségletnek való meg nem feleléshez vezet;

g) 

az alapvető szavatolótőke-elem teljesíti az alábbi feltételek valamelyikét:

i. 

a 72. cikk a) pontjának i. és ii. alpontjában említett elemek esetében az alapvető szavatolótőke-elemre vonatkozó törvényi vagy szerződéses rendelkezések vagy a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik a kifizetések elhalasztását az adott elemre vonatkozóan, ha a szavatolótőke-szükséglet nem teljesül, vagy a kifizetés annak való meg nem feleléshez vezetne, mindaddig, amíg a biztosító vagy viszontbiztosító meg nem felel a szavatolótőke-szükségletnek, és meg nem szűnik az a helyzet hogy a kifizetés a szavatolótőke-szükségletnek való meg nem feleléshez vezet;

ii. 

a 72. cikk a) pontjának iii. és iv. alpontjában és b) pontjában említett elemek esetében az alapvető szavatolótőke-elemre vonatkozó szerződéses rendelkezések feltételei lehetővé teszik a kifizetések elhalasztását az adott elemre vonatkozóan, ha a szavatolótőke-szükséglet nem teljesül, vagy a kifizetés annak való meg nem feleléshez vezetne, mindaddig, amíg a biztosító vagy viszontbiztosító meg nem felel a szavatolótőke-szükségletnek, és meg nem szűnik az a helyzet hogy a kifizetés a szavatolótőke-szükségletnek való meg nem feleléshez vezet;

h) 

az alapvető szavatolótőke-elem csak az összes alábbi feltétel teljesülése esetén teheti lehetővé a kifizetést abban az esetben, ha a szavatolótőke-szükséglet nem teljesül, vagy az alapvető szavatolótőke-elem kifizetése annak való meg nem feleléshez vezetne:

i. 

a felügyeleti hatóság kivételesen eltekintett a kifizetések elhalasztásától;

ii. 

a kifizetés nem gyengíti tovább a biztosító vagy viszontbiztosító szavatolótőke-megfelelési helyzetét;

iii. 

a kifizetés után teljesül a minimális tőkeszükséglet.

i) 

az alapvető szavatolótőke-elem tehermentes és nem kapcsolódik egyetlen más olyan tranzakcióhoz sem, amely az alapvető szavatolótőke-elemmel együtt figyelembe véve azt eredményezhetné, hogy az adott alapvető szavatolótőke-elem nem felel meg a 2009/138/EK irányelv 94. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében leírt feltételeknek.

j) 

az alapvető szavatolótőke-elem rendelkezik azokkal a 71. cikkben meghatározott jellemzőkkel, amelyek a 69. cikk a) pontjának iii., v. alpontjában és b) pontjában említett alapvető szavatolótőke-elemek tekintetében relevánsak, de meghaladja a 82. cikk (3) bekezdésében meghatározott határértéket.

Az f) ponttól függetlenül az alapvető szavatolótőke-elem csak az alábbi összes feltétel teljesülése esetén teheti lehetővé az adott elem visszafizetését vagy visszaváltását abban az esetben, ha a szavatolótőke-szükséglet nem teljesül, vagy a visszafizetés vagy visszaváltás annak való meg nem feleléshez vezetne:

i. 

a felügyeleti hatóság kivételesen eltekintett az adott elem lehívásának vagy visszaváltásának felfüggesztésétől;

ii. 

az adott elemet egy legalább ugyanolyan minőségű másik 1. vagy 2. szintű szavatolótőke-elemre cserélik le vagy váltják át;

iii. 

a lehívás vagy visszaváltás után teljesül a minimális tőkeszükséglet.

(2)  E cikk alkalmazásában az alapvető szavatolótőke-elemek másik 1. vagy 2. szintű alapvető szavatolótőke-elemre való lecserélése vagy átváltása, illetve egy 2. szintű alapvető szavatolótőke-elemnek egy új, legalább ugyanolyan minőségű alapvető szavatolótőke-elem bevételeiből való visszafizetése vagy visszaváltása nem tekintendő visszafizetésnek vagy visszaváltásnak, amennyiben a lecserélés, átváltás, visszafizetés vagy visszaváltás felügyeleti jóváhagyást igényel.

(3)  Az (1) bekezdés f) és g) pontjának alkalmazásában a szavatolótőke-szükségletre való hivatkozások a minimális tőkeszükségletre való hivatkozásként értelmezendők abban az esetben, ha a minimális tőkeszükségletnek való meg nem felelés a szavatolótőke-szükségletnek való meg nem felelés előtt következik be.

(4)  Az (1) bekezdés e) pontjának alkalmazásában a vállalkozások a vételi opció melletti kamatemelés formájában megvalósuló visszaváltási ösztönzőket akkor tekinthetik korlátozottnak, ha az emelés a kamatszelvény kamatlábának egyetlen megemelésével valósul meg úgy, hogy az eredeti kamatláb megemelkedése nem haladja meg az alábbi összegek közül a magasabbat:

a) 

100 bázispont mínusz az eredeti indexbázis és a megemelt indexbázis közötti csereügyleti felár;

b) 

az eredeti kamatfelár 50 %-a mínusz az eredeti indexbázis és a megemelt indexbázis közötti csereügyleti felár.

▼M6

(5)  Az (1) bekezdés c) pontja szerinti követelménytől eltérve az alapvető szavatolótőke-elem az 5 év eltelte előtt visszafizethető vagy visszaváltható, amennyiben a következő feltételek mindegyike teljesül:

a) 

a visszafizetést vagy a visszaváltást követően a vállalkozás megfelelő tartalékkal haladja meg szavatolótőke-szükségletét, figyelembe véve a vállalkozás szavatolótőke-megfelelési helyzetét, beleértve a vállalkozás középtávú tőkekezelési tervét;

b) 

a körülmények megegyeznek az i. vagy a ii. alpontban leírtakkal:

i. 

a szóban forgó alapvető szavatolótőke-elem szabályozói besorolásában olyan változás következik be, amely valószínűleg annak a szavatoló tőkéből történő kizárását vagy alacsonyabb szintű szavatoló tőkeként történő besorolását eredményezi, és mindkét alábbi feltétel teljesül:

— 
a felügyeleti hatóság úgy ítéli meg, hogy ez a változás bizonyosan be fog következni;
— 
a vállalkozás a felügyeleti hatóság számára kielégítően igazolja, hogy az alapvető szavatolótőke-elem szabályozói besorolásának megváltozása nem volt észszerűen előrelátható az elem kibocsátásának időpontjában;
ii. 

az alapvető szavatolótőke-elem adóügyi megítélésében változás következik be, és az intézmény a felügyeleti hatóság számára kielégítően igazolja, hogy a változás jelentős, és nem volt észszerűen előrelátható az elem kibocsátásának időpontjában.

▼B

74. cikk

2. szintű kiegészítő szavatoló tőke – A szavatolótőke-elemek felsorolása

A 2009/138/EK irányelv 96. cikkétől függetlenül az alábbi kiegészítő szavatolótőke-elemek úgy tekintendők, hogy jelentős mértékben rendelkeznek a 2009/138/EK irányelv 93. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott tulajdonságokkal, figyelembe véve az irányelv 93. cikkének (2) bekezdésében foglalt jellemzőket, és azokat 2. szintű tőkeként kell besorolni, amennyiben a következő elemek rendelkeznek a 75. cikkben leírt jellemzők mindegyikével:

a) 

igény szerint lehívható befizetetlen és lehívatlan törzsrészvénytőke;

b) 

igény szerint lehívható befizetetlen és lehívatlan induló tőke, tagsági hozzájárulás vagy ezekkel egyenértékű alapvető szavatolótőke-elemek biztosító egyesületek és egyesületi formához hasonlóan működő biztosítók esetén;

c) 

igény szerint lehívható befizetetlen és lehívatlan elsőbbségi részvények;

d) 

jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalás az alárendelt kötelezettségek igény szerinti lejegyzésére és kifizetésére;

e) 

a biztosítási hitelezők javára független letétkezelőnél letétben tartott, a 2013/36/EU irányelv 8. cikkével összhangban engedélyezett hitelintézetek által kibocsátott akkreditívek és garanciák;

f) 

akkreditívek és garanciák, amennyiben az elemek igény szerint lehívhatók és tehermentesek;

g) 

hajótulajdonosok olyan biztosító egyesülete vagy egyesületi formához hasonlóan működő biztosítója esetén, ►C3  amely kizárólag a 2009/138/EK irányelv 1. melléklete A. részében meghatározott 6., 12. és 17. ágazatoknál felsorolt kockázatokat biztosítja, ◄ továbbá amelynek tagi hozzájárulásai utólag módosíthatók, az egyesületnek a tagokkal szembeni, a következő 12 hónapon belül előírható pótlólagos befizetésből eredő jövőbeli követelései;

h) 

biztosító egyesületek és egyesületi formához hasonlóan működő biztosítók esetén az egyesületnek a tagokkal szembeni, a következő 12 hónapon belül előírható pótlólagos befizetésből eredő jövőbeli követelései, amennyiben az elemek igény szerint lehívhatók és tehermentesek;

i) 

a biztosító vagy viszontbiztosító által kapott egyéb jogilag kötelező érvényű kötelezettségvállalások, amennyiben az elemek igény szerint lehívhatók és tehermentesek.

75. cikk

2. szintű kiegészítő szavatoló tőke – A besorolást meghatározó jellemzők

A 2. szintűként történő besorolás érdekében a 74. cikkben felsorolt kiegészítő szavatolótőke-elemeknek rendelkezniük kell az 1. szintre sorolt alapvető szavatolótőke-elemek jellemzőivel a 69. és a 71. cikk szerint az adott elem lehívása és befizetése után.

76. cikk

3. szintű alapvető szavatoló tőke – A szavatolótőke-elemek felsorolása

Az alábbi alapvető szavatolótőke-elemek úgy tekintendők, hogy jelentős mértékben rendelkeznek a 2009/138/EK irányelv 93. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott tulajdonságokkal, figyelembe véve az irányelv 93. cikkének (2) bekezdésében foglalt jellemzőket, és azokat 3. szintű tőkeként kell besorolni, amennyiben a következő elemek rendelkeznek a 77. cikkben leírt valamennyi jellemzővel:

a) 

az eszközök kötelezettségeket meghaladó többlete a 2009/138/EK irányelv VI. fejezetének 1. és 2. szakasza szerint értékelve, amelybe a következő elemek számítanak bele:

i. 

alárendelt egyesületi tagi számlák;

ii. 

elsőbbségi részvények és az azokhoz kapcsolódó tőketartalék;

iii. 

a nettó halasztott adókövetelések értékével megegyező összeg;

b) 

a 2009/138/EK irányelv 75. cikke szerint értékelt alárendelt kötelezettségek.

77. cikk

3. szintű alapvető szavatoló tőke – A besorolást meghatározó jellemzők

(1)  A 76. cikkben említett jellemzők az alábbiak:

a) 

a 76. cikk a) pontjának i. és ii. alpontjában és b) pontjában említett elemek esetében az alapvető szavatolótőke-elem alsóbbrendű, mint a szerződők és kedvezményezettek, valamint a nem alárendelt hitelezők követelései;

b) 

az alapvető szavatolótőke-elem nem rendelkezik olyan jellemzőkkel, amelyek a biztosító vagy viszontbiztosító fizetésképtelenségét okozhatják vagy felgyorsíthatják a vállalkozás fizetésképtelenné válásának a folyamatát;

c) 

a 76. cikk a) pontjának i. és ii. alpontjában és b) pontjában említett elemek esetében az alapvető szavatolótőke-elem dátum nélküli vagy eredeti lejárati dátuma legalább 5 év, amennyiben az alapvető szavatolótőke-elem visszafizetésére vagy visszaváltására a szerződés alapján először a lejárati dátum napján nyílik lehetőség;

d) 

az alapvető szavatolótőke-elem a 76. cikk a) pontjának i. és ii. alpontjában és b) pontjában említett elemek esetében csak a biztosító vagy viszontbiztosító választása alapján fizethető vissza vagy váltható vissza, és az alapvető szavatolótőke-elem visszafizetéséhez vagy visszaváltásához előzetes felügyeleti jóváhagyás szükséges;

e) 

a 76. cikk a) pontjának i. és ii. alpontjában és b) pontjában említett elemek esetében az alapvető szavatolótőke-elem korlátozott ösztönzőket tartalmazhat az alapvető szavatolótőke-elem visszafizetésére vagy visszaváltására;

f) 

az alapvető szavatolótőke-elem a 76. cikk a) pontjának i. és ii. alpontjában és b) pontjában említett elemek esetében lehetővé teszi a visszafizetés vagy visszaváltás felfüggesztését, amennyiben a szavatolótőke-szükséglet nem teljesül, vagy a visszafizetés vagy visszaváltás annak való meg nem feleléshez vezetne, mindaddig, amíg a biztosító vagy viszontbiztosító meg nem felel a szavatolótőke-szükségletnek, és meg nem szűnik az a helyzet hogy a visszafizetés vagy visszaváltás a szavatolótőke-szükségletnek való meg nem feleléshez vezet;

g) 

az alapvető szavatolótőke-elem a 76. cikk a) pontjának i. és ii. alpontjában és b) pontjában említett elemek esetében lehetővé teszi a kifizetés elhalasztását, amennyiben a minimális tőkeszükséglet nem teljesül, vagy a kifizetés annak való meg nem feleléshez vezetne, mindaddig, amíg a biztosító vagy viszontbiztosító meg nem felel a minimális tőkeszükségletnek, és meg nem szűnik az a helyzet hogy a kifizetés a minimális tőkeszükségletnek való meg nem feleléshez vezet;

h) 

az alapvető szavatolótőke-elem tehermentes és nem kapcsolódik egyetlen más olyan tranzakcióhoz sem, amely megfosztaná az adott elemet az e cikk szerint számára előírt jellemzőktől.

Az f) ponttól függetlenül az alapvető szavatolótőke-elem csak az alábbi összes feltétel teljesülése esetén teheti lehetővé az adott elem visszafizetését vagy visszaváltását abban az esetben, ha a szavatolótőke-szükséglet nem teljesül, vagy a visszafizetés vagy visszaváltás annak való meg nem feleléshez vezetne:

i. 

a felügyeleti hatóság kivételesen eltekintett az adott elem lehívásának vagy visszaváltásának felfüggesztésétől;

ii. 

az adott elemet egy legalább ugyanolyan minőségű másik 1., 2. szintű szavatolótőke-elemre vagy 3. szintű szavatolótőke-elemre cserélik le vagy váltják át;

iii. 

a lehívás vagy visszaváltás után teljesül a minimális tőkeszükséglet.

(2)  E cikk alkalmazásában az alapvető szavatolótőke-elemek másik 1., 2. szintű alapvető szavatolótőke-elemre vagy 3. szintű alapvető szavatolótőke-elemre való lecserélése vagy átváltása, illetve egy 3. szintű alapvető szavatolótőke-elemnek egy új, legalább ugyanolyan minőségű alapvető szavatolótőke-elem bevételeiből való visszafizetése vagy visszaváltása nem tekintendő visszafizetésnek vagy visszaváltásnak, amennyiben a lecserélés, átváltás, visszafizetés vagy visszaváltás felügyeleti jóváhagyást igényel.

(3)  Az (1) bekezdés f) pontjának alkalmazásában a szavatolótőke-szükségletre való hivatkozások a minimális tőkeszükségletre való hivatkozásként értelmezendők abban az esetben, ha a minimális tőkeszükségletnek való meg nem felelés a szavatolótőke-szükségletnek való meg nem felelés előtt következik be.

(4)  Az (1) bekezdés e) pontjának alkalmazásában a vállalkozások a vételi opció melletti kamatemelés formájában megvalósuló visszaváltási ösztönzőket akkor tekinthetik korlátozottnak, ha az emelés a kamatszelvény kamatlábának egyetlen megemelésével valósul meg úgy, hogy az eredeti kamatláb megemelkedése nem haladja meg az alábbi összegek közül a magasabbat:

a) 

100 bázispont mínusz az eredeti indexbázis és a megemelt indexbázis közötti csereügyleti felár;

b) 

az eredeti kamatfelár 50 %-a mínusz az eredeti indexbázis és a megemelt indexbázis közötti csereügyleti felár.

▼M6

(5)  Az (1) bekezdés c) pontja szerinti követelménytől eltérve az alapvető szavatolótőke-elem a kibocsátás dátumát követő 5 évnél hamarabb visszafizethető vagy visszaváltható, amennyiben a következő feltételek mindegyike teljesül:

a) 

a visszafizetést vagy a visszaváltást követően a vállalkozás megfelelő tartalékkal haladja meg szavatolótőke-szükségletét, figyelembe véve a vállalkozás szavatolótőke-megfelelési helyzetét, beleértve a vállalkozás középtávú tőkekezelési tervét;

b) 

a körülmények megegyeznek az i. vagy a ii. alpontban leírtakkal:

i. 

a szóban forgó alapvető szavatolótőke-elem szabályozói besorolásában olyan változás következik be, amely valószínűleg annak a szavatoló tőkéből történő kizárását eredményezi, és mindkét alábbi feltétel teljesül:

— 
a felügyeleti hatóság úgy ítéli meg, hogy ez a változás bizonyosan be fog következni;
— 
a vállalkozás a felügyeleti hatóság számára kielégítően igazolja, hogy az alapvető szavatolótőke-elem szabályozói besorolásának megváltozása nem volt észszerűen előrelátható az elem kibocsátásának időpontjában;
ii. 

az alapvető szavatolótőke-elem adóügyi megítélésében változás következik be, és az intézmény a felügyeleti hatóság számára kielégítően igazolja, hogy a változás jelentős, és nem volt észszerűen előrelátható az elem kibocsátásának időpontjában.

▼B

78. cikk

3. szintű kiegészítő szavatoló tőke – A szavatolótőke-elemek felsorolása

A felügyeleti hatóság által a 2009/138/EK irányelv 90. cikke alapján jóváhagyott és a 75. cikkben meghatározott jellemzőkkel nem teljes körűen rendelkező kiegészítő szavatolótőke-elemeket 3. szintű kiegészítő szavatolótőke-elemként kell besorolni.

79. cikk

A szavatolótőke-elemek értékelésének és besorolásának a felügyeleti hatóság általi jóváhagyása

(1)  A 2009/138/EK irányelv 90. cikkének sérelme nélkül, ha egy szavatolótőke-elem nem szerepel a szavatolótőke-elemek 69., 72., 74., 76. és 78. cikkben meghatározott felsorolásában, a biztosító vagy viszontbiztosító csak akkor tekintheti az adott elemet szavatoló tőkének, ha a felügyeleti hatóság jóváhagyta az adott elem értékelését és besorolását.

(2)  A felügyeleti hatóságnak a biztosító vagy viszontbiztosító által benyújtott dokumentumok alapján az alábbiakat kell értékelnie az olyan szavatolótőke-elemek értékelésének és besorolásának a jóváhagyásakor, amelyek nem szerepelnek a szavatolótőke-elemek 69., 72., 74., 76. és 78. cikkben meghatározott felsorolásában:

a) 

amennyiben a biztosító vagy viszontbiztosító az 1. szintűként való besorolás jóváhagyását kérelmezi, azt, hogy az alapvető szavatolótőke-elem jelentős mértékben rendelkezik-e a 2009/138/EK irányelv 93. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott tulajdonságokkal, figyelembe véve az irányelv 93. cikkének (2) bekezdésében foglalt jellemzőket;

b) 

amennyiben a biztosító vagy viszontbiztosító 2. szintű alapvető szavatolótőke-elemként való besorolást kérelmez, azt, hogy az alapvető szavatolótőke-elem jelentős mértékben rendelkezik-e a 2009/138/EK irányelv 93. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott tulajdonságokkal, figyelembe véve az irányelv 93. cikkének (2) bekezdésében foglalt jellemzőket;

c) 

amennyiben a biztosító vagy viszontbiztosító 2. szintű kiegészítő szavatolótőke-elemként való besorolást kérelmez, azt, hogy a kiegészítő szavatolótőke-elem jelentős mértékben rendelkezik-e a 2009/138/EK irányelv 93. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott tulajdonságokkal, figyelembe véve az irányelv 93. cikkének (2) bekezdésében foglalt jellemzőket;

d) 

amennyiben a biztosító vagy viszontbiztosító 3. szintű alapvető szavatolótőke-elemként való besorolást kérelmez, azt, hogy az alapvető szavatolótőke-elem rendelkezik-e a 2009/138/EK irányelv 93. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott tulajdonságokkal, figyelembe véve az irányelv 93. cikkének (2) bekezdésében foglalt jellemzőket;

e) 

a szavatolótőke-elemre vonatkozó szerződéses feltételek jogi érvényesíthetősége valamennyi érintett joghatósági területen;

f) 

hogy a szavatolótőke-elemet teljes mértékben befizették-e.

(3)  A szavatolótőke-elemek 69., 72. és 76. cikkben meghatározott felsorolásában nem szereplő alapvető szavatolótőke-elemek csak akkor sorolhatók be 1. szintű alapvető szavatolótőke-elemként, ha teljes mértékben befizették őket.

(4)  A felügyeleti hatóság által e cikk szerint jóváhagyott szavatolótőke-elemekre a 82. cikkben leírt mennyiségi korlátok vonatkoznak.3. SZAKASZ

A szavatoló tőke figyelembevétele1. alszakasz

Elkülönített alapok

80. cikk

Elkülönített alapok miatti kiigazítások

(1)   ►C3  A kiegyenlítési különbözet ◄ 70. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett csökkentésére akkor van szükség, ha egy elkülönített alapban szereplő szavatolótőke-elemek csak korlátozott mértékben képesek elnyelni a folyamatos működés során jelentkező veszteségeket, mert az alábbi okok bármelyike miatt nem ruházhatók át a biztosítón vagy viszontbiztosítón belül:

a) 

az adott elemek a biztosító vagy viszontbiztosító biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződéseinek csak egy meghatározott része vonatkozásában használhatók fel a veszteségek fedezésére;

b) 

az adott elemek csak bizonyos szerződők és kedvezményezettek esetében használhatók fel a veszteségek fedezésére;

c) 

az adott elemek csak bizonyos kockázatokból vagy kötelezettségekből származó veszteségek fedezésére használhatók fel.

(2)  Az (1) bekezdésben említett szavatolótőke-elemek (a továbbiakban: korlátozott szavatolótőke-elemek) nem tartalmazzák a részvényeseknek tulajdonítható jövőbeli átruházások értékét.

81. cikk

Kiigazítás elkülönített alapok és illeszkedési kiigazítási portfóliók esetén

(1)   ►C3  A kiegyenlítési különbözet ◄ kiszámítása céljából a biztosító vagy viszontbiztosító a 70. cikkben említett, az eszközök kötelezettségeket meghaladó többletét a következő összegek összehasonlításával csökkenti:

a) 

az elkülönített alapban vagy illeszkedési kiigazítási portfólióban található korlátozott szavatolótőke-elemek;

b) 

az elkülönített alap vagy illeszkedési kiigazítási portfólió elvi szavatolótőke-szükséglete.

Amennyiben a biztosító vagy viszontbiztosító a standard formula alapján számítja ki a szavatolótőke-szükségletet, az elvi szavatolótőke-szükségletet a 217. cikk szerint kell kiszámítani.

Amennyiben a biztosító vagy viszontbiztosító egy belső modell alapján számítja ki a szavatolótőke-szükségletet, az elvi szavatolótőke-szükségletet az adott belső modell alapján kell kiszámítani, mintha a biztosító vagy viszontbiztosító csak az elkülönített alapban vagy az illeszkedési kiigazítási portfólióban foglalt üzleti tevékenységet folytatná.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve, ha egy elkülönített alapon belüli eszközök, kötelezettségek és kockázatok nem jelentősek, a biztosító vagy viszontbiztosító a korlátozott szavatolótőke-elemek teljes összegével csökkentheti ►C3  a kiegyenlítési különbözetet. ◄2. alszakasz

Mennyiségi korlátozások

82. cikk

Figyelembevétel és az 1., 2., és 3. szintekre alkalmazandó korlátok

(1)  A szavatolótőke-szükséglet tekintetében a 2. és a 3. szinthez tartozó elemek figyelembe vehető összegére a következő összes mennyiségi korlát alkalmazandó:

a) 

az 1. szinthez tartozó elemek figyelembe vehető összege a szavatolótőke-szükséglet legalább fele;

b) 

a 3. szinthez tartozó elemek figyelembe vehető összege a szavatolótőke-szükséglet kevesebb mint 15 %-a;

c) 

a 2. és 3. szinthez tartozó elemek figyelembe vehető összege összeadva nem haladja meg a szavatolótőke-szükséglet 50 %-át.

(2)  A minimális tőkeszükséglet tekintetében a 2. szinthez tartozó elemek figyelembe vehető összegére a következő összes mennyiségi korlát alkalmazandó:

a) 

az 1. szinthez tartozó elemek figyelembe vehető összege a minimális tőkeszükséglet legalább 80 %-a;

b) 

a 2. szinthez tartozó elemek figyelembe vehető összege nem haladja meg a minimális tőkeszükséglet 20 %-át;

(3)  Az (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdés a) pontjában említett határokon belül a következő alapvető szavatolótőke-elemek összege nem érheti el az 1. szinthez tartozó elemek teljes összegének 20 %-át:

a) 

a 69. cikk a) pontjának iii. alpontjában említett elemek;

b) 

a 69. cikk a) pontjának v. alpontjában említett elemek;

c) 

a 69. cikk b) pontjában említett elemek;

d) 

az 1. szintű alapvető szavatoló tőke kategóriájában a 2009/138/EK irányelv 308b cikkének (9) bekezdésében meghatározott átmeneti rendelkezések alatt említett elemek.V. FEJEZET

SZAVATOLÓTŐKE-SZÜKSÉGLET: STANDARD FORMULA1. SZAKASZ

Általános rendelkezések1. alszakasz

Forgatókönyv-alapú számítások

83. cikk

(1)  Amennyiben az alapvető szavatolótőke-szükséglet valamely moduljának vagy részmoduljának a számítása egy forgatókönyvnek a biztosító vagy viszontbiztosító alapvető szavatoló tőkéjére gyakorolt hatásán alapul, az alábbi feltevések mindegyikével élni kell a számítás során:

a) 

a forgatókönyv nem módosítja a biztosítástechnikai tartalékokban foglalt kockázati ráhagyás összegét;

b) 

a forgatókönyv nem módosítja a halasztott adókövetelések és -kötelezettségek összegét;

c) 

a forgatókönyv nem módosítja a biztosítástechnikai tartalékokban foglalt jövőbeni diszkrecionális nyereségrészesedések értékét;

d) 

a vállalkozás a forgatókönyv alatt nem hoz vezetői intézkedéseket.

(2)  A biztosítástechnikai tartalékoknak az adott forgatókönyv biztosító vagy viszontbiztosító alapvető szavatoló tőkéjére gyakorolt, az (1) bekezdésben említett hatásán alapuló kiszámítása nem módosíthatja a jövőbeni diszkrecionális nyereségrészesedések értékét és tekintettel kell lennie az alábbiakra:

a) 

az (1) bekezdés d) pontjának sérelme nélkül a forgatókönyvet követő jövőbeli vezetői intézkedések, amennyiben azok megfelelnek a 23. cikk követelményeinek;

b) 

a forgatókönyv vagy az a) pontban említett vezetői intézkedések bármely jelentős káros hatása annak valószínűségére, hogy a szerződők lehívnak szerződéses opciókat.

(3)  A biztosító vagy viszontbiztosító egyszerűsített módszerekkel számíthatja ki az adott forgatókönyv hatásának az (1) bekezdésben említett meghatározása nyomán létrejött biztosítástechnikai tartalékokat, amennyiben az egyszerűsített módszer nem eredményezi a szavatolótőke-szükséglet téves bemutatását oly módon, hogy azzal befolyásolja a döntéshozatalt vagy a szavatolótőke-szükségletre vonatkozó információ felhasználója általi megítélést, kivéve, ha az egyszerűsített számításon alapuló szavatolótőke-szükséglet meghaladja a standard formula szerinti számítás eredményeképpen adódó szavatolótőke-szükségletet.

(4)  Az eszközöknek és kötelezettségeknek az adott forgatókönyv (1) bekezdésben említett hatásán alapuló kiszámításakor tekintettel kell lenni arra, hogy a forgatókönyv milyen hatást fejt ki a vállalkozás 209–215. cikk szerinti kockázatcsökkentő instrumentumainak értékére.

(5)  Amennyiben a forgatókönyv a biztosítók vagy viszontbiztosítók alapvető szavatoló tőkéjének növekedését eredményezné, a modul vagy részmodul számításának azon a feltevésen kell alapulnia, hogy a forgatókönyv nem befolyásolja az alapvető szavatoló tőkét.2. alszakasz

Áttekintés elve

84. cikk

(1)  A szavatolótőke-szükségletet az összes kollektív befektetési vállalkozás és alapba csomagolt befektetés mögöttes eszközei alapján kell kiszámítani (áttekintés elve).

(2)  Az (1) bekezdésben említett áttekintés elve az alábbiakra is vonatkozik:

a) 

a piaci kockázatnak való közvetett kitettség a kollektív befektetési vállalkozások és az alapba csomagolt befektetéseken kívül;

b) 

a biztosítási kockázatnak való közvetett kitettség;

c) 

a partnerkockázatnak való közvetett kitettség.

▼M6

(3)  A 88. cikk követelményeinek teljesítése esetén, és amennyiben az áttekintés elve nem alkalmazható egy kollektív befektetési vállalkozásra vagy egy alapba csomagolt befektetésre, a szavatolótőke-szükséglet a kollektív befektetési vállalkozás vagy alap célul kitűzött mögöttes eszközallokációja alapján vagy – ha a célul kitűzött mögöttes eszközallokáció nem áll a vállalkozás rendelkezésére – a legutóbb jelentett eszközallokációja alapján számítható ki, feltéve, hogy a mögöttes eszközöket mindkét esetben az adott célallokációnak vagy a legutóbb jelentett eszközallokációnak megfelelően kezelik, és a kitettségek és kockázatok várhatóan nem változnak lényegesen rövid idő alatt.

E számítás céljaira adatcsoportok is használhatók, amennyiben azok lehetővé teszik a standard formula valamennyi releváns részmoduljának és forgatókönyvének prudens módon történő kiszámítását, és azokat a biztosító vagy viszontbiztosító teljes eszközértékének legfeljebb 20 %-ára alkalmazzák.

▼M6

(3a)  Azon eszközök arányának meghatározása céljából, amelyekre vonatkozóan a (3) bekezdésben említett adatcsoportokat alkalmazzák, a biztosító vagy viszontbiztosító nem veheti figyelembe a kollektív befektetési vállalkozás vagy az alapba csomagolt befektetés mögöttes eszközeit, amelyek olyan, indexhez vagy befektetési egységekhez kötött kötelezettségek mögött állnak, amelyeknél a piaci kockázatot a szerződő viseli.

▼M6

(4)   ►M8  A (2) bekezdés nem vonatkozik a kapcsolt vállalkozásokba irányuló befektetésekre, kivéve azon befektetéseket, amelyekre vonatkozóan a következő feltételek mindegyike teljesül: ◄

a) 

a kapcsolt vállalkozás fő célja, hogy a részesedő vállalkozás nevében eszközöket tartson és kezeljen;

b) 

a kapcsolt vállalkozás konkrét és dokumentált befektetési megbízás alapján támogatja a részesedő vállalkozásnak a befektetési tevékenységekkel kapcsolatos műveleteit;

c) 

a kapcsolt vállalkozás nem folytat semmilyen jelentős tevékenységet a részesedő vállalkozás javára történő befektetésen kívül.

E bekezdés alkalmazásában a „kapcsolt vállalkozás” és „részesedő vállalkozás” jelentése megegyezik a 2009/138/EK irányelv 212. cikke (1) és (2) bekezdésében szereplő jelentéssel.

▼B3. alszakasz

Regionális kormányzatok és helyi hatóságok

85. cikk

A regionális kormányzatok és helyi hatóságok kategorizálásának feltétele, hogy az ezekkel szembeni kockázati kitettség ne különbözzön a központi kormányzatnak való kitettségtől az előzőek önálló adókivetési jogköréből, valamint a nemteljesítési kockázatukat csökkentő konkrét intézményi berendezkedésből adódóan.4. alszakasz

Lényeges báziskockázat

86. cikk

A 210. cikk (2) bekezdésétől függetlenül, ha egy biztosító vagy viszontbiztosító olyan viszontbiztosítási szerződésekkel vagy különleges célú gazdasági egységekkel ruházza át a biztosítási kockázatot, amelyeknél lényeges báziskockázat áll fenn a biztosítási kockázat és a kockázatcsökkentési technika közötti pénznembeli eltérés miatt, a biztosító vagy viszontbiztosító figyelembe veheti a kockázatcsökkentési technikát a szavatolótőke-szükséglet standard formula szerinti számításában, amennyiben a kockázatcsökkentési technika megfelel a 209. cikknek, a 210. cikk (1), (3) és (4) bekezdésének és a 211. cikknek, és a számítást a következőképpen végzik el:

a) 

a biztosítási kockázat és a kockázatcsökkentési technika közötti pénznembeli eltérésből adódó lényeges báziskockázatot a legtagoltabb szinten kell figyelembe venni a standard formula megfelelő kockázati moduljában, részmoduljában vagy forgatókönyvében oly módon, hogy a következők közötti eltérés 25 %-át hozzáadjuk a megfelelő modul, részmodul vagy forgatókönyv alapján számított tőkeszükségletéhez:

i. 

az adott kockázati modulra, részmodulra vagy forgatókönyvre vonatkozó hipotetikus tőkeszükséglet, amely a 188. cikkben meghatározott forgatókönyv egyidejű fellépése esetén következne be;

ii. 

az adott kockázati modulra, részmodulra vagy forgatókönyvre vonatkozó tőkeszükséglet.

b) 

amennyiben a kockázatcsökkentési technika több modulra, részmodulra vagy forgatókönyvre terjed ki, az a) pontban említett számítást az összes modulra, részmodulra és forgatókönyvre vonatkozóan el kell végezni. Az e számításokból adódó tőkeszükséglet nem haladhatja meg a nem arányos viszontbiztosítási szerződés vagy különleges célú gazdasági egység kapacitása 25 %-át.5. alszakasz

Az alapvető szavatolótőke-szükséglet számítása

87. cikk

Az alapvető szavatolótőke-szükséglet tartalmazza az immateriális javak kockázati modulját, és a következőképpen számítandó ki:

image

ahol:

a) 

az összesítés, Corri,j , SCRi és SCRj a 2009/138/EK irányelv IV. mellékletének 1. pontja szerint alakul;

b) 

SCRintangibles a 203. cikkben említett, az immateriális javakkal kapcsolatos kockázat tőkeszükségletét jelöli.6. alszakasz

Arányosság és egyszerűsítés

88. cikk

Arányosság

(1)   ►M6  A 2009/138/EK irányelv 109. cikke alkalmazásában a biztosító vagy viszontbiztosító az alábbiak mindegyikét magában foglaló értékeléssel meghatározza, hogy az egyszerűsített számítás arányos-e a kockázatok jellegével, nagyságrendjével és összetettségével: ◄

a) 

a vállalkozás adott modulba vagy részmodulba tartozó kockázatai jellegének, nagyságrendjének és összetettségének értékelése;

b) 

az egyszerűsített számítás eredményeiben fellelhető, az alábbiak közötti eltérésből adódó hibák minőségi, illetve mennyiségi jellegű értékelése:

i. 

az egyszerűsített számítás alapját képező, a kockázattal kapcsolatos feltevések;

ii. 

az a) pontban említett értékelés eredményei.

▼M6

(2)  Az egyszerűsített számítás nem tekinthető a kockázatok jellegével, nagyságrendjével és összetettségével arányosnak, ha az (1) bekezdés b) pontjában említett hiba a szavatolótőke-szükséglet téves bemutatását eredményezi oly módon, hogy azzal befolyásolja a döntéshozatalt vagy a szavatolótőke-szükségletre vonatkozó információ felhasználója általi megítélést, kivéve, ha az egyszerűsített számításon alapuló szavatolótőke-szükséglet meghaladja a standard számítás eredményeképpen adódó szavatolótőke-szükségletet.

▼B

89. cikk

Az egyszerűsítésekre vonatkozó általános rendelkezések zárt biztosítók és zárt viszontbiztosítók esetén

A 2009/138/EK irányelv 13. cikkének 2. és 5. pontjában meghatározott zárt biztosítók és zárt viszontbiztosítók az e rendelet 90., 103., 105. és 106. cikkében foglalt egyszerűsített számítást alkalmazhatnak, ha teljesülnek a rendelet 88. cikkében leírt feltételek és az összes alábbi követelmény:

a) 

a zárt biztosítók és zárt viszontbiztosítók biztosítási kötelezettségei tekintetében minden biztosított személy és kedvezményezett annak a csoportnak a jogi személye, amelyhez a zárt biztosító vagy zárt viszontbiztosító tartozik;

b) 

a zárt biztosítók és zárt viszontbiztosítók viszontbiztosítási kötelezettségei tekintetében a viszontbiztosítási kötelezettségek alapját képező biztosítási szerződések hatálya alá tartozó minden biztosított személy és kedvezményezett annak a csoportnak a jogi személye, amelyhez a zárt biztosító vagy zárt viszontbiztosító tartozik;

c) 

a zárt biztosító és a zárt viszontbiztosító biztosítási kötelezettségei, illetve a viszontbiztosítási kötelezettségek alapjául szolgáló biztosítási szerződések nem kapcsolódnak semmiféle kötelező felelősségbiztosításhoz.

90. cikk

A nem-életbiztosítási díj- és tartalékkockázat tőkeszükségletének a zárt biztosítók és zárt viszontbiztosítók által alkalmazható egyszerűsített kiszámítása

(1)  A 88. és a 89. cikk követelményeinek teljesítése esetén a zárt biztosítók és zárt viszontbiztosítók a következőképpen számíthatják ki a nem-életbiztosítási díj- és tartalékkockázat tőkeszükségletét:

image

,

ahol s a II. mellékletben meghatározott valamennyi szegmensre vonatkozik.

(2)  Az (1) bekezdés alkalmazásában egy adott II. mellékletben meghatározott s szegmens nem-életbiztosítási díj- és tartalékkockázatának a tőkeszükséglete a következőképpen számítandó ki:

image

ahol:

a) 

V(prem,s) az s szegmens díjkockázatának a 116. cikk (3) bekezdése szerint számított mennyiségi mérőszámát jelöli;

b) 

V(res,s) egy szegmens tartalékkockázatának a 116. cikk (6) bekezdése szerint számított mennyiségi mérőszámát jelöli.

▼M6

90a. cikk

A biztosítási szerződések nem-életbiztosítási törlési kockázati részmodulban történő megszakítására vonatkozó egyszerűsített számítás

A 118. cikk (1) bekezdésének a) pontja alkalmazásában, amennyiben a 88. cikk követelményei teljesülnek, a biztosítók és viszontbiztosítók szerződéscsoportok alapján határozhatják meg azokat a biztosítási szerződéseket, amelyek megszűnése a kockázati ráhagyás nélküli biztosítástechnikai tartalékok növekedését eredményezné, feltéve, hogy a csoportosítás megfelel a 35. cikk a), b) és c) pontjában meghatározott követelményeknek.

90b. cikk

Természetikatasztrófa-kockázatok biztosítási összegének egyszerűsített számítása

1.  A 88. cikk követelményeinek teljesítése esetén a biztosító vagy viszontbiztosító a 121. cikk (6) bekezdésének b) pontjában és (7) bekezdésében említett szélviharkockázatra vonatkozó biztosítási összeget kockázatizóna-csoportok alapján is kiszámíthatja. A csoporton belüli egyes kockázati zónák mindegyikének egyazon, az V. mellékletben meghatározott régión belül kell elhelyezkednie. Amennyiben a 121. cikk (6) bekezdésének b) pontjában említett, szélviharkockázatra vonatkozó biztosítási összeget kockázatizóna-csoport alapján számítják ki, a 121. cikk (6) bekezdésének a) pontjában említett szélviharkockázatra vonatkozó kockázati súly az adott csoporton belüli, a X. mellékletben a szélviharkockázatra vonatkozóan meghatározott legmagasabb kockázati súlyt képviselő kockázati zóna szélviharkockázatának kockázati súlya.

2.  A 88. cikk követelményeinek teljesítése esetén a biztosító vagy viszontbiztosító a 122. cikk (3) bekezdésének b) pontjában és (4) bekezdésében említett földrengéskockázatra vonatkozó biztosítási összeget kockázatizóna-csoportok alapján is kiszámíthatja. A csoporton belüli egyes kockázati zónák mindegyikének egyazon, a VI. mellékletben meghatározott régión belül kell elhelyezkednie. Amennyiben a 122. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett, földrengéskockázatra vonatkozó biztosítási összeget kockázatizóna-csoport alapján számítják ki, a 122. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett földrengéskockázatra vonatkozó kockázati súly az adott csoporton belüli, a X. mellékletben a földrengéskockázatra vonatkozóan meghatározott legmagasabb kockázati súlyt képviselő kockázati zóna földrengéskockázatának kockázati súlya.

3.  A 88. cikk követelményeinek teljesítése esetén a biztosító vagy viszontbiztosító a 123. cikk (6) bekezdésének b) pontjában és (7) bekezdésében említett árvízkockázatra vonatkozó biztosítási összeget kockázatizóna-csoportok alapján is kiszámíthatja. A csoporton belüli egyes kockázati zónák mindegyikének egyazon, a VII. mellékletben meghatározott régión belül kell elhelyezkednie. Amennyiben a 123. cikk (6) bekezdésének b) pontjában említett, árvízkockázatra vonatkozó biztosítási összeget kockázatizóna-csoport alapján számítják ki, a 123. cikk (6) bekezdésének a) pontjában említett árvízkockázatra vonatkozó kockázati súly az adott csoporton belüli, a X. mellékletben az árvízkockázatra vonatkozóan meghatározott legmagasabb kockázati súlyt képviselő kockázati zóna árvízkockázatának kockázati súlya.

4.  A 88. cikk követelményeinek teljesítése esetén a biztosító vagy viszontbiztosító a 124. cikk (6) bekezdésének b) pontjában és (7) bekezdésében említett jégesőkockázatra vonatkozó biztosítási összeget kockázatizóna-csoportok alapján is kiszámíthatja. A csoporton belüli egyes kockázati zónák mindegyikének egyazon, a VIII. mellékletben meghatározott régión belül kell elhelyezkednie. Amennyiben a 124. cikk (6) bekezdésének b) pontjában említett, jégesőkockázatra vonatkozó biztosítási összeget kockázatizóna-csoport alapján számítják ki, a 124. cikk (6) bekezdésének a) pontjában említett jégesőkockázatra vonatkozó kockázati súly az adott csoporton belüli, a X. mellékletben a jégesőkockázatra vonatkozóan meghatározott legmagasabb kockázati súlyt képviselő kockázati zóna jégesőkockázatának kockázati súlya.

5.  A 88. cikk követelményeinek teljesítése esetén a biztosító vagy viszontbiztosító a 125. cikk (2) bekezdésében említett földcsuszamlás- és talajsüllyedés-kockázatra vonatkozó súlyozott biztosítási összeget kockázatizóna-csoportok alapján is kiszámíthatja. Amennyiben a 125. cikk (2) bekezdésében említett, földcsuszamlás- és talajsüllyedés-kockázatra vonatkozó súlyozott biztosítási összeget kockázatizóna-csoport alapján számítják ki, a 125. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett földcsuszamlás- és talajsüllyedés-kockázatra vonatkozó kockázati súly az adott csoporton belüli, a X. mellékletben a földcsuszamlás- és talajsüllyedés-kockázatra vonatkozóan meghatározott legmagasabb kockázati súlyt képviselő kockázati zóna földcsuszamlás- és talajsüllyedés-kockázatának kockázati súlya.

90c. cikk

A tűzkockázat tőkeszükségletének egyszerűsített számítása

(1)  A 88. cikk követelményeinek teljesítése esetén a biztosító vagy viszontbiztosító a következőképpen számíthatja ki a 132. cikk (1) bekezdésében említett tűzkockázat tőkeszükségletét:

SCRfire = max(SCRfirei ; SCRfirec ; SCRfirer )

ahol:

a) 

SCRfirei a legnagyobb ipari tűzkockázat-koncentrációt jelöli;

b) 

SCRfirec a legnagyobb kereskedelmi tűzkockázat-koncentrációt jelöli;

c) 

SCRfirer a legnagyobb lakossági tűzkockázat-koncentrációt jelöli.

(2)  A biztosító vagy viszontbiztosító legnagyobb ipari tűzkockázat-koncentrációja a következőképpen számítandó ki:

SCRfirei = max(E 1,i ; E 2,i ; E 3,i ; E 4,i ; E 5,i )

ahol Ek,i a k. legnagyobb ipari tűzkockázati kitettség kerületén belüli teljes kitettséget jelöli.

(3)  A biztosító vagy viszontbiztosító legnagyobb kereskedelmi tűzkockázat-koncentrációja a következőképpen számítandó ki:

SCRfirec = max(E 1,c ; E 2,c ; E 3,c ; E 4,c ; E 5,c )

ahol Ek,c a k. legnagyobb kereskedelmi tűzkockázati kitettség kerületén belüli teljes kitettséget jelöli.

(4)  A biztosító vagy viszontbiztosító legnagyobb lakossági tűzkockázat-koncentrációja a következőképpen számítandó ki:

SCRfirer = max(E 1,r ; E 2,r ; E 3,r ; E 4,r ; E 5,r ; θ)

ahol:

a) 

Ek,r a k. legnagyobb lakossági tűzkockázati kitettség kerületén belüli teljes kitettséget jelöli.

b) 

θ a piaci részesedés alapú lakossági tűzkockázati kitettséget jelöli.

(5)  A (2), (3) és (4) bekezdés alkalmazásában a biztosító vagy viszontbiztosító a k. legnagyobb ipari, kereskedelmi és lakossági tűzkockázati kitettség kerületén belüli teljes kitettsége a biztosító vagy viszontbiztosító által egy olyan épületcsoportra vonatkozóan nyújtott biztosítási összeg, amely megfelel a következő feltételek mindegyikének:

a) 

a biztosítónak vagy viszontbiztosítónak az I. mellékletben meghatározott 7. és 19. biztosítási üzletágban olyan kötelezettségei vannak minden épületre vonatkozóan, amely kiterjed a tűz és robbanás okozta károkra, beleértve a terrorista támadásokat is;

b) 

valamennyi épület részben vagy teljes egészében a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységekből megtérülő összegek levonása után a k. legnagyobb biztosítási összeggel biztosított ipari, kereskedelmi vagy lakóépület körüli 200 méteres sugarú körön belül helyezkedik el.

Az épületekre vonatkozóan nyújtott biztosítási összeg meghatározásához a biztosítók és viszontbiztosítók figyelembe veszik az összes olyan viszontbiztosítási szerződést és különleges célú gazdasági egységet, amely az adott épülettel kapcsolatos biztosítási kárigények esetén kifizetést teljesít. Azok a viszontbiztosítási szerződések és különleges célú gazdasági egységek, amelyek az adott épülethez nem kapcsolódó feltételek hatálya alá tartoznak, nem vehetők figyelembe.

(6)  A piaci részesedés alapú lakossági tűzkockázati kitettség a következőképpen számítandó ki:

θ = SIav · 500 · max(0,05; maxc(marketSharec ))

ahol:

a) 

SIav a biztosító vagy viszontbiztosító által lakóingatlanokra vonatkozóan nyújtott átlagos biztosítási összeg;

b) 

c az összes olyan országot jelöli, ahol a biztosítónak vagy viszontbiztosítónak az I. mellékletben meghatározott 7. és 19. biztosítási üzletágban lakóingatlanokra vonatkozó kötelezettségei vannak;

c) 

marketSharec a biztosítónak vagy viszontbiztosítónak az említett üzletágak lakóingatlanokra vonatkozó kötelezettségeihez kapcsolódó piaci részesedése a c országban.

▼B

91. cikk

Az életbiztosítási halandósági kockázat tőkeszükségletének egyszerűsített számítása

A 88. cikk követelményeinek teljesítése esetén a biztosító vagy viszontbiztosító a következőképpen számíthatja ki az életbiztosítási halandósági kockázat tőkeszükségletét:

▼M6

image

▼B

ahol a pozitív kockáztatott tőkével rendelkező biztosítási és viszontbiztosítási szerződések esetében:

▼M6

a) 

CARk a teljes kockáztatott tőkét jelöli k évben, ami a nulla és az alábbi összegek egyes szerződések vonatkozásában számított különbsége közül a magasabb összeg valamennyi szerződésre kiterjedő összesítését jelenti:

i. 

az alábbiak összege:

— 
az az összeg, amelyet a biztosító vagy viszontbiztosító a k évben kifizetne a szerződéssel biztosított személyek halála esetén a viszontbiztosítási szerződésekből és különleges célú gazdasági egységekből megtérülő összegek levonása után;
— 
az előző franciabekezdés alá nem tartozó azon összegek várható jelenértéke, amelyeket a biztosító vagy viszontbiztosító a k év után kifizetne a szerződéssel biztosított személyek azonnali halála esetén a viszontbiztosítási szerződésekből és különleges célú gazdasági egységekből megtérülő összegek levonása után;
ii. 

a k évben felmerülő kötelezettségekre vonatkozó legjobb becslés a viszontbiztosítási szerződésekből és különleges célú gazdasági egységekből megtérülő összegek levonása után;

b) 

q az összes biztosított személy várható átlagos halandósági arányát jelöli a jövőbeli évek mindegyikében a biztosítási összeg szerint súlyozva;

▼B

c) 

n jelöli a legjobb becslés során figyelembe vett halandósági kifizetések években megadott módosított átlagos hátralévő futamidejét;

d) 

ik a 43. cikkben említett kockázatmentes hozamgörbe k lejáratához tartozó évesített azonnali kamatlábát jelöli.

92. cikk

Az életbiztosítási hosszú élet kockázat tőkeszükségletének egyszerűsített számítása

A 88. cikk követelményeinek teljesítése esetén a biztosító vagy viszontbiztosító a következőképpen számíthatja ki az életbiztosítási hosszú élet kockázat tőkeszükségletét:

image

ahol a 138. cikk (2) bekezdésében említett szerződések tekintetében:

a) 

q a biztosított személyek várható átlagos halandósági arányát jelöli a következő 12 hónapban a biztosítási összeg szerint súlyozva;

b) 

n jelöli a legjobb becslés során figyelembe vett, kedvezményezetteknek járó kifizetések években megadott módosított átlagos hátralévő futamidejét;

c) 

BElong a hosszú élet kockázatból adódó kötelezettségek legjobb becslését jelöli.

93. cikk

Az életbiztosítási rokkantsági-betegségi kockázat tőkeszükségletének egyszerűsített számítása

A 88. cikk követelményeinek teljesítése esetén a biztosító vagy viszontbiztosító a következőképpen számíthatja ki az életbiztosítási rokkantsági-betegségi kockázat tőkeszükségletét:SCRdisability-morbidity =

right accolade 0,35 · CAR 1 · d 1 + 0,25 · 1,1 (n – 3)/2 · (n – 1) · CAR 2 · d 2 + 0,2 · 1,1 (n –1)/2 · t · n · BEdis

ahol a pozitív kockáztatott tőkével rendelkező biztosítási és viszontbiztosítási szerződések esetében:

a) 

CAR1 a teljes kockáztatott tőkét jelöli, ami a nulla és az alábbi összegek különbsége közül a magasabb összeg valamennyi szerződésre kiterjedő összesítését jelenti:

i. 

az alábbiak összege:

— 
az az összeg, amelyet a biztosító vagy viszontbiztosító jelenleg kifizetne a szerződéssel biztosított személyek halála vagy rokkantsága esetén a viszontbiztosítási szerződésekből és különleges célú gazdasági egységekből megtérülő összegek levonása után;
— 
az előző francia bekezdés alá nem tartozó azon összegek várható jelenértéke, amelyeket a biztosító vagy viszontbiztosító a jövőben kifizetne a szerződéssel biztosított személyek azonnali halála vagy rokkantsága esetén a viszontbiztosítási szerződésekből és különleges célú gazdasági egységekből megtérülő összegek levonása után;
ii. 

a felmerülő kötelezettségekre vonatkozó legjobb becslés a viszontbiztosítási szerződésekből és különleges célú gazdasági egységekből megtérülő összegek levonása után;

b) 

CAR2 az a) pontban meghatározott teljes kockáztatott tőkét jelöli 12 hónap elteltével;

c) 

d1 a várható átlagos rokkantsági-betegségi arányt jelöli a következő 12 hónapban a biztosítási összeg szerint súlyozva;

d) 

d2 a várható átlagos rokkantsági-betegségi arányt jelöli a következő 12 hónapot követő 12 hónapban a biztosítási összeg szerint súlyozva;

e) 

n jelöli a legjobb becslés során figyelembe vett, rokkantsági-betegségi kifizetések módosított átlagos hátralévő futamidejét;

f) 

t a várható felmondási arányt jelöli a következő 12 hónapban;

g) 

BEdis a rokkantsági-betegségi kockázatból adódó kötelezettségek legjobb becslését jelöli.

94. cikk

Az életbiztosítási költségkockázat tőkeszükségletének egyszerűsített számítása

A 88. cikk követelményeinek teljesítése esetén a biztosító vagy viszontbiztosító a következőképpen számíthatja ki az életbiztosítási költségkockázat tőkeszükségletét:

image

ahol:

a) 

EI az életbiztosítási és -viszontbiztosítási kötelezettségek teljesítése során felmerülő költségek összegét jelöli az előző évi egészségbiztosítási és -viszontbiztosítási kötelezettségeken kívül;

b) 

n a kötelezettségek legjobb becslése során figyelembe vett pénzáramlások években megadott módosított átlagos hátralévő futamidejét jelöli;

c) 

i a kötelezettségek legjobb becslésének számításához felhasznált átlagos inflációs rátát jelöli, ahol a súlyozások a meglévő egészségbiztosítási kötelezettségek teljesítésére vonatkozó legjobb becslés számításánál figyelembe vett kiadások jelenértékén alapulnak.

95. cikk

A törlési arányok tartós változásai tőkeszükségletének egyszerűsített számítása

(1)  A 88. cikk követelményeinek teljesítése esetén a biztosító vagy viszontbiztosító a következőképpen számíthatja ki a törlési arányok tartós növekedéséből adódó kockázat tőkeszükségletét:

image

ahol:

a) 

lup a pozitív visszavásárlási különbözetű szerződések átlagos törlési aránya és a 67 %-os arány közül a magasabbat jelöli;

b) 

nup azt az átlagos időtartamot jelöli években megadva, amelyen belül a pozitív visszavásárlási különbözetű szerződések kifutnak;

c) 

Sup a pozitív visszavásárlási különbözetek összegét jelöli.

(2)  A 88. cikk követelményeinek teljesítése esetén a biztosító vagy viszontbiztosító a következőképpen számíthatja ki a törlési arányok tartós csökkenéséből adódó kockázat tőkeszükségletét:

image

ahol:

a) 

ldown a negatív visszavásárlási különbözetű szerződések átlagos törlési aránya és a 40 %-os arány közül a magasabbat jelöli;

b) 

ndown azt az átlagos időtartamot jelöli években megadva, amelyen belül a negatív visszavásárlási különbözetű szerződések kifutnak;

c) 

Sdown a negatív visszavásárlási különbözetek összegét jelöli.

(3)  A biztosítási szerződések (1) és (2) bekezdésben említett visszavásárlási különbözete az alábbiak közötti különbség:

a) 

a szerződő általi megszakítás esetén a biztosító által jelenleg fizetendő összeg, csökkentve a szerződőktől és közvetítőktől esetlegesen megtérülő összegekkel;

b) 

a biztosítástechnikai tartalékok összege kockázati ráhagyás nélkül.

▼M6

95a. cikk

Az életbiztosítási törlési kockázati részmodul kockázatai tőkeszükségletének egyszerűsített számítása

A 88. cikk követelményeinek teljesítése esetén a biztosító vagy viszontbiztosító az alábbi tőkeszükségletek mindegyikét szerződéscsoportok alapján is kiszámíthatja, feltéve, hogy a csoportosítás megfelel a 35. cikk a), b) és c) pontjában meghatározott követelményeknek:

a) 

a törlési arányok tartós növekedéséből adódó kockázatnak a 142. cikk (2) bekezdésében említett tőkeszükséglete;

b) 

a törlési arányok tartós csökkenéséből adódó kockázatnak a 142. cikk (3) bekezdésében említett tőkeszükséglete;

c) 

a tömeges törlési kockázatnak a 142. cikk (6) bekezdésében említett tőkeszükséglete.

▼B

96. cikk

Az életbiztosítási katasztrófakockázat tőkeszükségletének egyszerűsített számítása

A 88. cikk követelményeinek teljesítése esetén a biztosító vagy viszontbiztosító a következőképpen számíthatja ki az életbiztosítási katasztrófakockázat tőkeszükségletét:

image

ahol:

a) 

az összeg a pozitív kockáztatott tőkével rendelkező valamennyi szerződést tartalmazza;

b) 

CARi az i szerződés kockáztatott tőkéjét jelöli, ami a nulla és a következő összegek különbsége közül a magasabbat jelenti:

i. 

az alábbiak összege:

— 
az az összeg, amelyet a biztosító vagy viszontbiztosító jelenleg kifizetne a szerződéssel biztosított személyek halála esetén a viszontbiztosítási szerződésekből és különleges célú gazdasági egységekből megtérülő összegek levonása után;
— 
az előző francia bekezdés alá nem tartozó azon összegek várható jelenértéke, amelyeket a biztosító vagy viszontbiztosító a jövőben kifizetne a szerződéssel biztosított személyek azonnali halála esetén a viszontbiztosítási szerződésekből és különleges célú gazdasági egységekből megtérülő összegek levonása után;
ii. 

a felmerülő kötelezettségekre vonatkozó legjobb becslés a viszontbiztosítási szerződésekből és különleges célú gazdasági egységekből megtérülő összegek levonása után.

▼M6

96a. cikk

A biztosítási szerződések NSLT egészségbiztosítási törlési kockázati részmodulban történő megszakítására vonatkozó egyszerűsített számítás

A 150. cikk (1) bekezdésének a) pontja alkalmazásában, amennyiben a 88. cikk követelményei teljesülnek, a biztosítók és viszontbiztosítók szerződéscsoportok alapján határozhatják meg azokat a biztosítási szerződéseket, amelyek megszűnése a kockázati ráhagyás nélküli biztosítástechnikai tartalékok növekedését eredményezné, feltéve, hogy a csoportosítás megfelel a 35. cikk a), b) és c) pontjában meghatározott követelményeknek.

▼B

97. cikk

Az egészségbiztosítási halandósági kockázat tőkeszükségletének egyszerűsített számítása

A 88. cikk követelményeinek teljesítése esetén a biztosító vagy viszontbiztosító a következőképpen számíthatja ki az egészségbiztosítási halandósági kockázat tőkeszükségletét:

▼M6

image

▼B

ahol a pozitív kockáztatott tőkével rendelkező biztosítási és viszontbiztosítási szerződések esetében:

▼M6

a) 

CARk a teljes kockáztatott tőkét jelöli k évben, ami a nulla és az alábbi összegek egyes szerződések vonatkozásában számított különbsége közül a magasabb összeg valamennyi szerződésre kiterjedő összesítését jelenti:

i. 

az alábbiak összege:

— 
az az összeg, amelyet a biztosító vagy viszontbiztosító a k évben kifizetne a szerződéssel biztosított személyek halála esetén a viszontbiztosítási szerződésekből és különleges célú gazdasági egységekből megtérülő összegek levonása után;
— 
az előző franciabekezdés alá nem tartozó azon összegek várható jelenértéke, amelyeket a biztosító vagy viszontbiztosító a k év után kifizetne a szerződéssel biztosított személyek azonnali halála esetén a viszontbiztosítási szerződésekből és különleges célú gazdasági egységekből megtérülő összegek levonása után;
ii. 

a k évben felmerülő kötelezettségekre vonatkozó legjobb becslés a viszontbiztosítási szerződésekből és különleges célú gazdasági egységekből megtérülő összegek levonása után;

b) 

q az összes biztosított személy várható átlagos halandósági arányát jelöli a jövőbeli évek mindegyikében a biztosítási összeg szerint súlyozva;

▼B

c) 

n jelöli a legjobb becslés során figyelembe vett halandósági kifizetések években megadott módosított átlagos hátralévő futamidejét;

d) 

ik a 43. cikkben említett kockázatmentes hozamgörbe k lejáratához tartozó évesített azonnali kamatlábát jelöli.

98. cikk

Az egészségbiztosítási hosszú élet kockázat tőkeszükségletének egyszerűsített számítása

A 88. cikk követelményeinek teljesítése esetén a biztosító vagy viszontbiztosító a következőképpen számíthatja ki az egészségbiztosítási hosszú élet kockázat tőkeszükségletét:

image

ahol a 138. cikk (2) bekezdésében említett szerződések tekintetében:

a) 

q a biztosított személyek várható átlagos halandósági arányát jelöli a következő 12 hónapban a biztosítási összeg szerint súlyozva;

b) 

n jelöli a legjobb becslés során figyelembe vett, kedvezményezetteknek járó kifizetések években megadott módosított átlagos hátralévő futamidejét;

c) 

BElong a hosszú élet kockázatból adódó kötelezettségek legjobb becslését jelöli.

99. cikk

A rokkantsági-betegségi egészségügyi költségkockázat tőkeszükségletének egyszerűsített számítása

A 88. cikk követelményeinek teljesítése esetén a biztosító vagy viszontbiztosító a következőképpen számíthatja ki a rokkantsági-betegségi gyógyászati költségkockázat tőkeszükségletét:

image

ahol:

a) 

MP az előző évi gyógyászati költségek térítésére vonatkozó biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek kapcsán az előző évben kifizetett gyógyászati kiadások összegét jelöli;

b) 

n jelöli a kötelezettségek legjobb becslése során figyelembe vett pénzáramlások években megadott módosított átlagos hátralévő futamidejét;

c) 

i jelöli a kötelezettségek legjobb becslésének számításához felhasznált, a gyógyászat kiadásokra vonatkozó átlagos inflációs rátát, ahol a súlyozások az ezen kötelezettségekre vonatkozó legjobb becslés számításánál figyelembe vett gyógyászati kiadások jelenértékén alapulnak.

100. cikk

A jövedelembiztosítási rokkantsági-betegségi kockázat tőkeszükségletének egyszerűsített számítása

A 88. cikk követelményeinek teljesítése esetén a biztosító vagy viszontbiztosító a következőképpen számíthatja ki a jövedelembiztosítási rokkantsági-betegségi kockázat tőkeszükségletét:SCRincome-protection-disability-morbidity =

right accolade 0,35 · CAR 1 · d 1 + 0,25 · 1,1 (n – 3)/2 · (n – 1) · CAR 2 · d 2 + 0,2 · 1,1 (n –1)/2 · t · n · BEdis

ahol a pozitív kockáztatott tőkével rendelkező biztosítási és viszontbiztosítási szerződések esetében:

a) 

CAR1 a teljes kockáztatott tőkét jelöli, ami a nulla és az alábbi összegek különbsége közül a magasabb összeg valamennyi szerződésre kiterjedő összesítését jelenti:

i. 

az alábbiak összege:

— 
az az összeg, amelyet a biztosító vagy viszontbiztosító jelenleg kifizetne a szerződéssel biztosított személyek halála vagy rokkantsága esetén a viszontbiztosítási szerződésekből és különleges célú gazdasági egységekből megtérülő összegek levonása után;
— 
az előző francia albekezdés alá nem tartozó azon összegek várható jelenértéke, amelyeket a vállalkozás a jövőben kifizetne a szerződéssel biztosított személyek azonnali halála vagy rokkantsága esetén a viszontbiztosítási szerződésekből és különleges célú gazdasági egységekből megtérülő összegek levonása után;
ii. 

a felmerülő kötelezettségekre vonatkozó legjobb becslés a viszontbiztosítási szerződésekből és különleges célú gazdasági egységekből megtérülő összegek levonása után;

b) 

CAR2 az a) pontban meghatározott teljes kockáztatott tőkét jelöli 12 hónap elteltével;

c) 

d1 a várható átlagos rokkantsági-betegségi arányt jelöli a következő 12 hónapban a biztosítási összeg szerint súlyozva;

d) 

d2 a várható átlagos rokkantsági-betegségi arányt jelöli a következő 12 hónapot követő 12 hónapban a biztosítási összeg szerint súlyozva;

e) 

n jelöli a legjobb becslés során figyelembe vett rokkantsági-betegségi kifizetések módosított átlagos hátralévő futamidejét;

f) 

t a várható felmondási arányt jelöli a következő 12 hónapban;

g) 

BEdis a rokkantsági-betegségi kockázatból adódó kötelezettségek legjobb becslését jelöli.

101. cikk

Az egészségbiztosítási költségkockázat tőkeszükségletének egyszerűsített számítása

A 88. cikk követelményeinek teljesítése esetén a biztosító vagy viszontbiztosító a következőképpen számíthatja ki az egészségbiztosítási költségkockázat tőkeszükségletét:

image

ahol:

(1) 

EI az egészségbiztosítási és -viszontbiztosítási kötelezettségek teljesítése során az előző évben felmerülő költségek összegét jelöli;

(2) 

n jelöli a kötelezettségek legjobb becslése során figyelembe vett pénzáramlások években megadott módosított átlagos hátralévő futamidejét;

(3) 

i jelöli a kötelezettségek legjobb becslésének számításához felhasznált átlagos inflációs rátát, ahol a súlyozások a meglévő egészségbiztosítási kötelezettségek teljesítésére vonatkozó legjobb becslés számításánál figyelembe vett kiadások jelenértékén alapulnak.

102. cikk

Az életbiztosítási tartalékolási technikákhoz hasonlóan kezelt (SLT) egészségbiztosítási törlési kockázat tőkeszükségletének egyszerűsített számítása

(1)  A 88. cikk követelményeinek teljesítése esetén a biztosító vagy viszontbiztosító a következőképpen számíthatja ki a törlési arányok tartós növekedéséből adódó, a 159. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett kockázat tőkeszükségletét:

image

ahol:

a) 

lup a pozitív visszavásárlási különbözetű szerződések átlagos törlési aránya és a 83 %-os arány közül a magasabbat jelöli;

b) 

nup azt az átlagos időtartamot jelöli években megadva, amelyen belül a pozitív visszavásárlási különbözetű szerződések kifutnak;

c) 

Sup a pozitív visszavásárlási különbözetek összegét jelöli.

(2)  A 88. cikk követelményeinek teljesítése esetén a biztosító vagy viszontbiztosító a következőképpen számíthatja ki a törlési arányok tartós csökkenéséből adódó, a 159. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett kockázat tőkeszükségletét:

image

ahol:

a) 

ldown a negatív visszavásárlási különbözetű szerződések átlagos törlési arányát jelöli;

b) 

ndown azt az átlagos időtartamot jelöli években megadva, amelyen belül a negatív visszavásárlási különbözetű szerződések kifutnak;

c) 

Sdown a negatív visszavásárlási különbözetek összegét jelöli.

(3)  A biztosítási szerződések (1) és (2) bekezdésben említett visszavásárlási különbözete az alábbiak közötti különbség:

a) 

a szerződő általi megszakítás esetén a biztosító által jelenleg fizetendő összeg, csökkentve a szerződőktől és közvetítőktől esetlegesen megtérülő összegekkel;

b) 

a biztosítástechnikai tartalékok összege kockázati ráhagyás nélkül.

▼M6

102a. cikk

Az SLT egészségbiztosítási törlési kockázati részmodul kockázatai tőkeszükségletének egyszerűsített számítása

A 88. cikk követelményeinek teljesítése esetén a biztosító vagy viszontbiztosító az alábbi tőkeszükségletek mindegyikét szerződéscsoportok alapján is kiszámíthatja, feltéve, hogy a csoportosítás megfelel a 35. cikk a), b) és c) pontjában meghatározott követelményeknek:

a) 

az SLT egészségbiztosítási törlési arányok tartós növekedéséből adódó kockázatnak a 159. cikk (2) bekezdésében említett tőkeszükséglete;

b) 

az SLT egészségbiztosítási törlési arányok tartós csökkenéséből adódó kockázatnak a 159. cikk (3) bekezdésében említett tőkeszükséglete;

c) 

az SLT egészségbiztosítás tömeges törlési kockázatának a 159. cikk (6) bekezdésében említett tőkeszükséglete.

▼B

103. cikk

A kamatlábkockázat tőkeszükségletének egyszerűsített számítása zárt biztosítók és zárt viszontbiztosítók esetén

(1)  A 88. és a 89. cikk követelményeinek teljesítése esetén a zárt biztosítók és zárt viszontbiztosítók a következőképpen számíthatják ki a 165. cikkben említett kamatlábkockázat tőkeszükségletét:

a) 

az e cikk (2) bekezdésében említett hozamgörbe emelkedésének kockázatához kapcsolódó tőkeszükségletek összege az egyes pénznemek tekintetében;

b) 

az e cikk (3) bekezdésében említett hozamgörbe csökkenésének kockázatához kapcsolódó tőkeszükségletek összege az egyes pénznemek tekintetében.

(2)  E cikk (1) bekezdésének a) pontja alkalmazásában egy adott pénznem tekintetében a hozamgörbe növekedésének kockázatához kapcsolódó tőkeszükséglet a következőképpen számítandó ki:

image

ahol:

a) 

az első összeg valamennyi, e cikk (4) bekezdésében meghatározott i futamidő-intervallumra vonatkozik;

b) 

MVALi a kötelezettségekkel csökkentett vagyonnak a 2009/138/EK irányelv 75. cikke szerinti értékét jelöli, az i futamidő-intervallumra vonatkozó biztosítástechnikai tartalékok nélkül;

c) 

duri az i futamidő-intervallum egyszerűsített ►C3  átlagos hátralévő futamidejét ◄ jelöli;

d) 

ratei a releváns kockázatmentes hozamot jelöli az i futamidő-intervallum egyszerűsített ►C3  átlagos hátralévő futamidejére ◄ vonatkozóan;

e) 

stress(i,up) a hozamok relatív felfelé sokkját jelöli az i futamidő-intervallum egyszerűsített ►C3  átlagos hátralévő futamidejére ◄ vonatkozóan;

f) 

a második összeg az e rendelet I. mellékletében meghatározott összes ►C3  biztosítási üzletágra ◄ vonatkozik;

g) 

BElob a lob ►C3  biztosítási üzletágra ◄ vonatkozó legjobb becslést jelöli;

h) 

durlob a lob ►C3  biztosítási üzletágra ◄ vonatkozó legjobb becslés módosított átlagos hátralévő futamidejét jelöli;

i) 

ratelob a lob ►C3  biztosítási üzletág ◄ módosított átlagos hátralévő futamidejéhez tartozó releváns kockázatmentes hozamot jelöli;

j) 

stress(lob,up) a hozamok relatív felfelé sokkját jelöli a durlob módosított átlagos hátralévő futamidőre vonatkozóan.

(3)  E cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában egy adott pénznem tekintetében a hozamgörbe csökkenésének kockázatához kapcsolódó tőkeszükséglet a következőképpen számítandó ki:

image

ahol:

a) 

az első összeg valamennyi, a (4) bekezdésben meghatározott i futamidő-intervallumra vonatkozik;

b) 

MVALi a kötelezettségekkel csökkentett vagyonnak a 2009/138/EK irányelv 75. cikke szerinti értékét jelöli, az i futamidő-intervallumra vonatkozó biztosítástechnikai tartalékok nélkül;

c) 

duri az i futamidő-intervallum egyszerűsített ►C3  átlagos hátralévő futamidejét ◄ jelöli;

d) 

ratei a releváns kockázatmentes hozamot jelöli az i futamidő-intervallum egyszerűsített ►C3  átlagos hátralévő futamidejére ◄ vonatkozóan;

e) 

stress(i,down) a hozamok relatív lefelé sokkját jelöli az i futamidő-intervallum egyszerűsített ►C3  átlagos hátralévő futamidejére ◄ vonatkozóan;

f) 

a második összeg az e rendelet I. mellékletében meghatározott összes ►C3  biztosítási üzletágra ◄ vonatkozik;

g) 

BElob a lob ►C3  biztosítási üzletágra ◄ vonatkozó legjobb becslést jelöli;

h) 

durlob a lob ►C3  biztosítási üzletágra ◄ vonatkozó legjobb becslés módosított átlagos hátralévő futamidejét jelöli;

i) 

ratelob a lob ►C3  biztosítási üzletág ◄ módosított átlagos hátralévő futamidejének releváns kockázatmentes hozamát jelöli;

j) 

stress(lob, down) a hozamok relatív lefelé sokkját jelöli a durlob módosított átlagos hátralévő futamidőre vonatkozóan.

(4)  A (2) bekezdés a) és c) pontjában, illetve a (3) bekezdés a) és c) pontjában említett i futamidő-intervallumok és duri egyszerűsített ►C3  átlagos hátralévő futamidő ◄ a következőképpen alakul:

a) 

egy év futamidőig az egyszerűsített ►C3  átlagos hátralévő futamidő ◄ 0,5 év;

b) 

1–3 év futamidő esetén az egyszerűsített ►C3  átlagos hátralévő futamidő ◄ 2 év;

c) 

3–5 év futamidő esetén az egyszerűsített ►C3  átlagos hátralévő futamidő ◄ 4 év;

d) 

5–10 év futamidő esetén az egyszerűsített ►C3  átlagos hátralévő futamidő ◄ 7 év;

e) 

10 év futamidőtől kezdve az egyszerűsített ►C3  átlagos hátralévő futamidő ◄ 12 év.

104. cikk

A kötvények és hitelek kamatréskockázatának egyszerűsített számítása

(1)  A 88. cikk követelményeinek teljesítése esetén a biztosító vagy viszontbiztosító a következőképpen számíthatja ki az e rendelet 176. cikkében említett kamatréskockázat tőkeszükségletét:

image

ahol:

a) 

SCRbonds a kötvények és hitelek kamatréskockázatának a tőkeszükségletét jelöli;

b) 

MVbonds a kötvények és hitelek kamatréskockázatának a tőkeszükséglete által érintett eszközöknek a 2009/138/EK irányelv 75. cikke szerinti értékét jelöli;

c) 

%MVi bonds az i hitelminőségi besorolású kötvények és hitelek kamatréskockázatának a tőkeszükséglete által érintett olyan eszközök portfóliójának arányát jelöli, amelyekhez külső hitelminősítő intézet hitelminősítése áll rendelkezésre;

d) 

%MVbonds norating a kötvények és hitelek kamatréskockázatának a tőkeszükséglete által érintett olyan eszközök portfóliójának arányát jelöli, amelyekhez nem áll rendelkezésre külső hitelminősítő intézet hitelminősítése;

e) 

duri és durnorating a kötvények és hitelek kamatréskockázatának a tőkeszükséglete által érintett olyan eszközök módosított átlagos hátralévő futamidejét jelöli években megadva, amelyekhez nem áll rendelkezésre külső hitelminősítő intézet hitelminősítése;

f) 

stressi az i hitelminőségi besorolás és az i hitelminőségi besorolású kötvények és hitelek kamatréskockázatának a tőkeszükséglete által érintett eszközök években megadott módosított átlagos hátralévő futamidejének függvényét jelöli a (2) bekezdésben leírtak szerint;

g) 

ΔLiabul a biztosítástechnikai tartalékok növekedését jelöli azon szerződések kockázati ráhagyásának levonásával, amelyeknél a szerződők beágyazott opciókkal és garanciákkal viselik a befektetési kockázatot, amely a kötvények kamatréskockázatának a tőkeszükséglete által érintett eszközök értékének azonnali csökkenéséből adódik:
image .

(2)  stressi (lásd az (1) bekezdés f) pontját) az egyes i hitelminőségi besorolások esetében a következőképpen számítandó ki:
image , ahol duri az i hitelminőségi besorolású kötvények és hitelek kamatréskockázatának a tőkeszükséglete által érintett eszközök években megadott módosított átlagos hátralévő futamideje, bi pedig a következő táblázat szerint kerül meghatározásra:i hitelminőségi besorolás

0

1

2

3

4

5

6

bi

0,9 %

1,1 %

1,4 %

2,5 %

4,5 %

7,5 %

7,5 %

(3)  az (1) bekezdés e) pontjában említett durnorating és a (2) bekezdésben említett duri nem lehet kevesebb, mint 1 év.

105. cikk

A kötvények és hitelek kamatréskockázata tőkeszükségletének egyszerűsített számítása zárt biztosító vagy viszontbiztosító esetén

A 88. és a 89. cikk követelményeinek teljesítése esetén a zárt biztosítók és zárt viszontbiztosítók azon feltevés alapján számíthatják ki a 176. cikkben említett kamatréskockázat tőkeszükségletét, hogy minden eszköz 3-as hitelminőségi besorolást kap.

▼M6

105a. cikk

A kockázati tényező egyszerűsített számítása a kamatréskockázati részmodulban és a piaci kockázatkoncentrációs részmodulban

A 88. cikk követelményeinek teljesítése esetén a biztosító vagy viszontbiztosító a 180. cikk (2)–(16) bekezdése szerinti számításokba bevonandó kötvényektől eltérő kötvényhez a 176. cikk (3) bekezdésének alkalmazásában a 3-as hitelminőségi besorolásnak megfelelő stressi kockázati tényezőt rendelhet, és e kötvényt a 182. cikk (4) bekezdése szerinti súlyozott átlagos hitelminőségi besorolás kiszámítása céljából a 3-as hitelminőségi besoroláshoz rendelheti, feltéve, hogy az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

a) 

a kötvényeknek a 180. cikk (2)–(16) bekezdése szerinti számításokba belefoglalandó kötvények értékét nem tartalmazó összértéke legalább 80 %-ára rendelkezésre állnak kijelölt külső hitelminősítő intézet által készített hitelminősítések;

b) 

a szóban forgó kötvény esetében nem áll rendelkezésre kijelölt külső hitelminősítő intézet által készített hitelminősítés;

c) 

a szóban forgó kötvény a lejárat napján vagy azt megelőzően a visszaváltáshoz kapcsolódó rögzített fizetést nyújt, a rendszeres rögzített vagy változó kamatfizetések mellett;

d) 

a szóban forgó kötvény nem az (EU) 2015/2450 bizottsági végrehajtási rendelet ( 10 ) VI. mellékletében említettek szerinti strukturált értékpapír vagy biztosítékkal fedezett értékpapír;

e) 

a szóban forgó kötvény nem fedi le a nyereségrészesedési konstrukciókat biztosító kötelezettségeket, és nem terjed ki az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött kötelezettségekre, sem azokra a kötelezettségekre, amelyek esetében illeszkedési kiigazítást alkalmaznak.

▼B

106. cikk

A piaci kockázatkoncentráció tőkeszükségletének egyszerűsített számítása zárt biztosító vagy viszontbiztosító esetén

A 88. és a 89. cikk követelményeinek teljesítése esetén a zárt biztosítók és zárt viszontbiztosítók a következő feltevésekkel élhetnek a koncentrációs kockázat tőkeszükségletének kiszámításakor:

(1) 

a zárt biztosítók és zárt viszontbiztosítók csoporton belüli kockázatközösségi ügyletei akkor mentesülhetnek a 184. cikk (2) bekezdésében említett számítási alaptól, ha léteznek olyan jogilag kikényszeríthető szerződéses feltételek, amelyek szavatolják, hogy a zárt biztosítók és zárt viszontbiztosítók kötelezettségeit ellensúlyozzák az őket érintő, a csoport egyéb szervezeteivel szemben fennálló kitettségek.

(2) 

a 184. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett relatív túlzott kitettségi határ a következő ugyanazon kibocsátóval szemben fennálló kitettségek esetében 15 %:

a) 

nem ugyanabba a csoportba tartozó és 2-es hitelminőségi besorolású hitelintézetekkel szembeni kitettségek;

b) 

a csoport olyan 2-es hitelminőségi besorolású szervezeteivel szembeni kitettségek, amelyek a zárt biztosító vagy zárt viszontbiztosító készpénzállományát kezelik.

107. cikk

A viszontbiztosítási megállapodások és az értékpapírosítás kockázatcsökkentő hatásának egyszerűsített számítása

(1)   ►M6  A 88. cikk követelményeinek teljesítése esetén és amennyiben a viszontbiztosítási megállapodásokból vagy értékpapírosításokból és az érintett adósoktól megtérülő összegek legjobb becslése nem negatív, a biztosító vagy viszontbiztosító a következőképpen számíthatja ki a viszontbiztosítási megállapodások és értékpapírosítások biztosítási kockázatra gyakorolt, 196. cikkben említett kockázatcsökkentő hatását: ◄

image

ahol

a) 

RMre,all viszontbiztosítási megállapodások és értékpapírosítások biztosítási kockázatra gyakorolt kockázatcsökkentő hatását jelöli valamennyi partner számára, a (2) bekezdés szerint számítva;

b) 

Recoverablesi a viszontbiztosítási megállapodásból vagy az értékpapírosításból és az adósoktól megtérülő összegek legjobb becslését jelöli i partner esetében, míg Recoverablesall a viszontbiztosítási megállapodásból, az értékpapírosításból és az adósoktól megtérülő összegek legjobb becslését jelöli valamennyi partner esetében.

(2)  A viszontbiztosítási megállapodások és értékpapírosítások biztosítási kockázatra gyakorolt, valamennyi partnerre vonatkozó, az (1) bekezdésben említett kockázatcsökkentő hatása a következő tőkeszükségletek közötti különbség:

a) 

a biztosító vagy viszontbiztosító biztosítási kockázatának hipotetikus tőkeszükséglete, ha egyetlen viszontbiztosítási megállapodás vagy értékpapírosítás sem létezik;

b) 

a biztosító vagy viszontbiztosító biztosítási kockázatának a tőkeszükséglete.

108. cikk

Az arányos viszontbiztosítási megállapodások kockázatcsökkentő hatásának egyszerűsített számítása

▼M6

A 88. cikk követelményeinek teljesítése esetén és amennyiben az arányos viszontbiztosítási megállapodásokból és az érintett adósoktól megtérülő összegek legjobb becslése i partner esetében nem negatív, a biztosító vagy viszontbiztosító a következőképpen számíthatja ki a viszontbiztosítási megállapodás j biztosítási kockázatra gyakorolt, 196. cikkben említett kockázatcsökkentő hatását i partner esetében:

▼B

image

ahol

a) 

BE a megtérülő összegekkel együtt számított kötelezettségek legjobb becslését jelöli,

b) 

Recoverablesi az arányos viszontbiztosítási megállapodásból és az adósoktól megtérülő összegek legjobb becslését jelöli i partner esetében,

c) 

Recoverablesall az arányos viszontbiztosítási megállapodásból és az érintett adósoktól megtérülő összegek legjobb becslését jelöli valamennyi partner esetében,

d) 

SCRj a biztosító vagy viszontbiztosító j biztosítási kockázatának a tőkeszükségletét jelöli.

109. cikk

Egyszerűsített számítás kockázatközösségi megállapodások esetén

A 88. cikk követelményeinek teljesítése esetén a biztosító vagy viszontbiztosító a következő egyszerűsített számítást alkalmazhatja a 193., 194. és 195. cikk alkalmazásában:

a) 

A 194. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett legjobb becslés a következőképpen számítható ki:

image

ahol BEU a vállalkozás által a kockázatközösségre ruházott kötelezettség legjobb becslését jelöli, az esetlegesen a kockázatközösségen kívüli partnerekkel viszontbiztosított összegek nélkül.

b) 

A 195. cikk c) pontjában említett legjobb becslés a következőképpen számítható ki:

image

ahol BECEP a kockázatközösség által a külső partnerre ruházott kötelezettség legjobb becslését jelöli a vállalkozás által a kockázatközösségre ruházott kockázatok vonatkozásában.

c) 

A 195. cikk d) pontjában említett kockázatcsökkentő hatás a következőképpen számítható ki:

image

ahol:

i. 

BECE a kockázatközösségi megállapodás által a külső partnerre ruházott kötelezettség egészére vonatkozó legjobb becslést jelöli;

ii. 

ΔRMCEP az összes külső partnernek a kockázatközösségi megállapodás kockázatcsökkentő hatásához való hozzájárulását jelöli a vállalkozás biztosítási kockázata vonatkozásában;

d) 

A kockázatközösségben részt vevő partnerek és a kockázatközösségen kívüli partnerek egy külső hitelminősítő intézet hitelminősítése szerint csoportosíthatók, feltéve, hogy külön csoportok állnak rendelkezésre az A, B és C típusú kockázatközösségi kitettségekhez.

▼M6

110. cikk

Egyszerűsített számítás – ugyanazon kibocsátóval szemben fennálló kitettségek csoportosítása

A 88. cikk követelményeinek teljesítése esetén a biztosító vagy viszontbiztosító az ugyanazon kibocsátóval szemben fennálló kitettségek csoportjára is kiszámíthatja a 192. cikkben meghatározott nemteljesítési veszteséget, ideértve a biztosítási és piaci kockázatokra gyakorolt kockázatcsökkentő hatást és a biztosíték kockázattal korrigált értékét is. Ebben az esetben az ugyanazon kibocsátóval szemben fennálló kitettségek csoportjához a csoportban szereplő ugyanazon kibocsátóval szemben fennálló kitettségekhez rendelt 199. cikk szerinti legnagyobb nemteljesítési valószínűséget kell rendelni.

▼B

111. cikk

A kockázatcsökkentő hatás egyszerűsített számítása

A 88. cikk követelményeinek teljesítése esetén a biztosító vagy viszontbiztosító a 196. cikkben említett viszontbiztosítási megállapodások, értékpapírosítások és származtatott termékek biztosítási és piaci kockázatra gyakorolt kockázatcsökkentő hatását a következő tőkeszükségletek közötti különbségként számíthatja ki:

▼M6

a) 

a kockázatcsökkentési technika által érintett biztosító vagy viszontbiztosító biztosítási és piaci kockázati moduljaihoz tartozó részmodulok hipotetikus tőkeszükségletének összege, melyet e szakasznak és e fejezet 2–5. szakaszának megfelelően kell kiszámítani, de úgy, mintha a viszontbiztosítási megállapodás, értékpapírosítás vagy származtatott termék nem létezne;

▼B

b) 

a kockázatcsökkentési technika által érintett biztosító vagy viszontbiztosító biztosítási és piaci kockázati moduljaihoz tartozó részmodulok tőkeszükségleteinek összege.

▼M6

111a. cikk

A biztosítási kockázatra gyakorolt kockázatcsökkentő hatás egyszerűsített számítása

A 196. cikk alkalmazásában, amennyiben a 88. cikk követelményei teljesülnek, és a viszontbiztosítási megállapodás, értékpapírosítás vagy származtatott ügylet a II. mellékletben, illetve adott esetben a XIV. mellékletben meghatározott szegmensek közül csak az egyik szegmens (s szegmens) kötelezettségeit fedi le, a biztosító vagy viszontbiztosító a következő módon számíthatja ki a viszontbiztosítási megállapodás, értékpapírosítás vagy származtatott ügylet biztosítási kockázatra gyakorolt kockázatcsökkentő hatását:

image

ahol:

a) 

SCRCAT hyp a 119. cikk (2) bekezdésében említett nem-életbiztosítási katasztrófakockázati modul hipotetikus tőkeszükségletét jelöli, vagy adott esetben a 160. cikkben említett egészségbiztosítási katasztrófakockázati részmodul hipotetikus tőkeszükségletét, amely akkor lenne alkalmazandó, ha a viszontbiztosítási megállapodás, értékpapírosítás vagy származtatott ügylet nem létezne;

b) 

SCRCAT without a 119. cikk (2) bekezdésében említett nem-életbiztosítási katasztrófakockázati modul tőkeszükségletét vagy adott esetben a 160. cikkben említett egészségbiztosítási katasztrófakockázati részmodul tőkeszükségletét jelöli;

c) 

σs az s szegmens nem-életbiztosítási díjkockázatának a 117. cikk (3) bekezdése szerint meghatározott szórását, vagy adott esetben s szegmens NSLT egészségbiztosítási díjkockázatának a 148. cikk (3) bekezdése szerint meghatározott szórását jelöli;

d) 

Ps hyp az s szegmens díjkockázatának a 116. cikk (3) vagy (4) bekezdése, vagy adott esetben a 147. cikk (3) vagy (4) bekezdése szerint meghatározott hipotetikus mennyiségi mérőszámát jelöli, amely akkor lenne alkalmazandó, ha a viszontbiztosítási megállapodás, értékpapírosítás vagy származtatott ügylet nem létezne;

e) 

Ps without az s szegmens díjkockázatának a 116. cikk (3) vagy (4) bekezdése, vagy adott esetben a 147. cikk (3) vagy (4) bekezdése szerint meghatározott mennyiségi mérőszámát jelöli;

f) 

Recoverables a viszontbiztosítási megállapodásból vagy az értékpapírosításból vagy a származtatott ügyletből megtérülő és az érintett adósoktól visszaszerezhető összegek legjobb becslését jelöli.

▼B

112. cikk

A biztosíték kockázattal korrigált értékének egyszerűsített számítása a biztosíték gazdasági hatásának figyelembevételére

(1)  E rendelet 88. cikkének való megfelelés esetén, és amennyiben a partnerekre és a harmadik felekre vonatkozó, a 197. cikk (1) bekezdésében foglalt követelmények egyaránt teljesülnek, a biztosítók vagy viszontbiztosítók a rendelet 197. cikkének alkalmazásakor az 1. cikk 26. b) pontjával összhangban értékpapír útján nyújtott biztosíték kockázattal korrigált értékét a biztosítékként szolgáló eszközöknek a 2009/138/EK irányelv 75. cikke szerint vett értéke 85 %-ának vehetik.

(2)  E rendelet 88. és 214. cikkének való megfelelés esetén, és amennyiben a 197. cikk (1) bekezdésében foglalt, a partnerekre vonatkozó követelmény teljesül, de a 197. cikk (1) bekezdésében foglalt, a harmadik felekre vonatkozó követelmény nem teljesül, a biztosítók vagy viszontbiztosítók a rendelet 197. cikkének alkalmazásakor az 1. cikk 26. b) pontjával összhangban értékpapír útján nyújtott biztosíték kockázattal korrigált értékét a biztosítékként szolgáló eszközöknek a 2009/138/EK irányelv 75. cikke szerint vett értéke 75 %-ának vehetik.

▼M6

112a. cikk

A viszontbiztosítás nemteljesítési veszteségének egyszerűsített számítása

A 88. cikk követelményeinek teljesítése esetén a biztosító vagy viszontbiztosító a következőképpen számíthatja ki a viszontbiztosítási megállapodások vagy biztosítási értékpapírosítások a 192. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében említett nemteljesítési veszteségét:

LGD = max[90 % · (Recoverables + 50 % · RM re ) – F · Collateral; 0]

ahol:

a) 

Recoverables a viszontbiztosítási megállapodásból vagy a biztosítási értékpapírosításból megtérülő és az érintett adósoktól visszaszerezhető összegek legjobb becslését jelöli;

b) 

RMre a viszontbiztosítási megállapodás vagy értékpapírosítás biztosítási kockázatra gyakorolt kockázatcsökkentő hatását jelöli;

c) 

Collateral a biztosíték kockázattal korrigált értékét jelöli a viszontbiztosítási megállapodás vagy értékpapírosítás vonatkozásában;

d) 

F egy olyan tényezőt jelöl, amellyel figyelembe vehető a biztosítéki megállapodás viszontbiztosítási megállapodásra vagy értékpapírosításra vonatkozó gazdasági hatása az adott partnerrel kapcsolatos bármely hitelesemény esetén.

112b. cikk

Az 1-es típusú kitettségek partner általi nemteljesítési kockázata tőkeszükségletének egyszerűsített számítása

A 88. cikk követelményeinek teljesítése esetén és amennyiben az 1-es típusú kitettségek veszteségmegoszlásának a 200. cikk (4) bekezdése szerint meghatározott szórása alacsonyabb, mint az összes 1-es típusú kitettség teljes nemteljesítési veszteségének 20 %-a, vagy azzal egyenlő, a biztosító vagy viszontbiztosító a következőképpen számíthatja ki a partner általi nemteljesítési kockázat 200. cikk (1) bekezdésében említett tőkeszükségletét:

SCR def,1 = 5 · σ

ahol σ az 1-es típusú kitettségek veszteségmegoszlásának a 200. cikk (4) bekezdése szerint meghatározott szórását jelöli.

▼B7. alszakasz

A kockázati modulok hatálya

113. cikk

A nem-életbiztosítási kockázat, az életbiztosítási kockázat és az egészségbiztosítási kockázat tőkeszükségletének számításához a biztosító vagy viszontbiztosító a következőket használja fel:

a) 

a nem-életbiztosítási kockázati modult az egészségbiztosítási és -viszontbiztosítási kötelezettségektől eltérő nem-életbiztosítási és -viszontbiztosítási kötelezettségekre;

b) 

az életbiztosítási kockázati modult az egészségbiztosítási és -viszontbiztosítási kötelezettségektől eltérő életbiztosítási és -viszontbiztosítási kötelezettségekre;

c) 

az egészségbiztosítási kockázati modult az egészségbiztosítási és -viszontbiztosítási kötelezettségekre.2. SZAKASZ

Nem-életbiztosítási kockázati modul

114. cikk

Nem-életbiztosítási kockázati modul

(1)  A nem-életbiztosítási kockázati modul a következő részmodulok mindegyikét magában foglalja:

a) 

a 2009/138/EK irányelv 105. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének a) pontjában említett nem-életbiztosítási díj- és tartalékkockázati részmodul;

b) 

a 2009/138/EK irányelv 105. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének b) pontjában említett nem-életbiztosítási katasztrófakockázati részmodul;

c) 

nem-életbiztosítási törlési kockázati részmodul.

(2)  A nem-életbiztosítási kockázat tőkeszükséglete a következőképpen számítandó ki:

image

ahol:

a) 

az összeg az (1) bekezdésben meghatározott részmodulok összes lehetséges (i,j) kombinációjára vonatkozik;

b) 

CorrNL(i,j) a nem-életbiztosítási kockázat korrelációs paraméterét jelöli az i és j részmodulok esetében;

c) 

SCRi és SCRj az i, illetve a j kockázati részmodul tőkeszükségletét jelöli.

(3)  A (2) bekezdésben említett CorrNL(i,j) korrelációs paraméter az alábbi korrelációs mátrix i sorában és j oszlopában meghatározott elemet jelöli:j

i

Nem-életbiztosítási díj és tartalék

Nem-életbiztosítási katasztrófa

Nem-életbiztosítási törlés

Nem-életbiztosítási díj és tartalék

1

0,25

0

Nem-életbiztosítási katasztrófa

0,25

1

0

Nem-életbiztosítási törlés

0

0

1

115. cikk

Nem-életbiztosítási díj- és tartalékkockázati részmodul

A nem-életbiztosítási díj- és tartalékkockázat tőkeszükséglete a következőképpen számítandó ki:

image

ahol:

a) 

σnl a nem-életbiztosítási díj- és tartalékkockázat 117. cikk szerint meghatározott szórását jelöli;

b) 

Vnl a nem-életbiztosítási díj- és tartalékkockázat 116. cikk szerint meghatározott mennyiségi mérőszámát jelöli.

116. cikk

Nem-életbiztosítási díj- és tartalékkockázat mennyiségi mérőszáma

(1)  A nem-életbiztosítási díj- és tartalékkockázat mennyiségi mérőszáma egyenlő a II. mellékletben meghatározott szegmensekhez tartozó díj- és tartalékkockázatok mennyiségi mérőszámainak összegével.

(2)  A II. mellékletben meghatározott valamennyi szegmens esetében egy adott s szegmens mennyiségi mérőszáma a következőképpen számítandó ki:

image

ahol:

a) 

V(prem,s) az s szegmens díjkockázatának a mennyiségi mérőszámát jelöli;

b) 

V(res,s) az s szegmens tartalékkockázatának a mennyiségi mérőszámát jelöli;

c) 

DIVs az s szegmens földrajzi diverzifikációjának a tényezőjét jelöli.

(3)  A II. mellékletben meghatározott valamennyi szegmens esetében egy adott s szegmens díjkockázatának a mennyiségi mérőszáma a következőképpen számítandó ki:

image

ahol:

a) 

Ps a biztosító vagy viszontbiztosító által az s szegmensben a következő 12 hónapban megszolgált díjak becsült összegét jelöli;

b) 

P(last,s) a biztosító vagy viszontbiztosító által az s szegmensben az elmúlt 12 hónapban megszolgált díjak összegét jelöli;

c) 

FP(existing,s) a biztosító vagy viszontbiztosító által az s szegmensben a következő 12 hónapot követően megszolgált díjak várható jelenértékét jelöli a meglévő szerződések tekintetében;

▼M6

d) 

FP(future,s) a következő összeget jelöli azon szerződések tekintetében, amelyeknél a kockázatviselés kezdete a következő 12 hónapra esik:

i. 

minden olyan szerződés esetében, amelynek kezdeti időtartama egy év vagy annál rövidebb, a biztosító vagy viszontbiztosító által az s szegmensben megszolgált díjak várható jelenértéke, nem számítva a kockázatviselés kezdetét követő 12 hónap alatt megszolgált díjakat;

ii. 

minden olyan szerződés esetében, amelynek kezdeti időtartama meghaladja az egy évet, a biztosító vagy viszontbiztosító által az s szegmensben a következő 12 hónap után megszolgált díjak várható jelenértéke 30 %-ának megfelelő összeg.

▼B

(4)  A II. mellékletben meghatározott valamennyi szegmens esetében a biztosító vagy viszontbiztosító – az e cikk (3) bekezdésében meghatározott számítástól eltérően – egy adott s szegmens díjkockázatának a mennyiségi mérőszámát a következő képlet alapján is kiszámíthatja:

image

feltéve, ha minden alábbi feltétel teljesül:

a) 

a biztosító vagy viszontbiztosító igazgatási, irányító vagy felügyelő testülete úgy határozott, hogy az s szegmensben a következő 12 hónapban megszolgált díjak nem haladják meg a Ps összeget;

b) 

a biztosító vagy viszontbiztosító hatékony ellenőrzési mechanizmusokat dolgozott ki annak biztosítására, hogy az a) pontban a megszolgált díjak vonatkozásában említett korlátot betartsa;

c) 

a biztosító vagy viszontbiztosító tájékoztatta a felügyeleti hatóságát az a) pontban említett döntéséről és annak okairól.

E számításhoz a Ps , FP(existing,s) és FP(future,s) kifejezéseket a (3) bekezdés a), c) és d) pontja szerint kell értelmezni.

(5)  A (3) és (4) bekezdésben meghatározott számítások során a díjakat nettó értéken, a viszontbiztosítási szerződések alapján fizetendő díjak levonásával kell számítani. A viszontbiztosítási szerződések alábbi díjai nem vonandók le:

a) 

a nem biztosítási eseményekre vagy olyan rendezett biztosítási kárigényekre vonatkozó díjak, amelyek a 41. cikk (3) bekezdésében említett pénzáramlásokban nincsenek elszámolva;

b) 

olyan viszontbiztosítási szerződésekkel kapcsolatos díjak, amelyek nem felelnek meg a 209., 210., 211. és 213. cikkben leírtaknak.

(6)  A II. mellékletben meghatározott valamennyi szegmens esetében egy adott szegmens tartalékkockázatának a mennyiségi mérőszáma egyenlő a szegmensre vonatkozó függőkár-tartalék legjobb becslésének a viszontbiztosítási szerződésekből és különleges célú gazdasági egységekből megtérülő összegek levonása utáni összegével, amennyiben a viszontbiztosítási szerződések és különleges célú gazdasági egységek megfelelnek a 209., 210., 211. és 213. cikkben leírt feltételeknek. A mennyiségi mérőszám nem lehet negatív összeg.

(7)  A II. mellékletben meghatározott valamennyi szegmens esetében a szegmens földrajzi diverzifikációjának alapértelmezett tényezője 1, vagy azt a III. melléklet szerint kell kiszámítani.

117. cikk

Nem-életbiztosítási díj- és tartalékkockázat szórása

(1)  A nem-életbiztosítási díj- és tartalékkockázat szórása a következőképpen számítandó ki:

image

ahol:

a) 

Vnl a nem-életbiztosítási díj- és tartalékkockázat mennyiségi mérőszámát jelöli;

b) 

az összeg a II. mellékletben meghatározott szegmensek összes lehetséges (s,t) kombinációjára vonatkozik;

c) 

CorrS(s,t) az s szegmens és a t szegmens nem-életbiztosítási díj- és tartalékkockázatának a IV. mellékletben meghatározott korrelációs paraméterét jelöli;

d) 

σs és σt az s, illetve a t szegmens nem-életbiztosítási díj- és tartalékkockázatának a szórását jelöli;

e) 

Vs és Vt az s, illetve a t szegmens díj- és tartalékkockázatának a 116. cikkben említett mennyiségi mérőszámát jelöli.

(2)  A II. mellékletben meghatározott valamennyi szegmens esetében egy adott s szegmens nem-életbiztosítási díj- és tartalékkockázatának a szórása a következőképpen számítandó ki:

image

ahol:

a) 

σ(prem,s) az s szegmens nem-életbiztosítási díjkockázatának a (3) bekezdés szerint meghatározott szórását jelöli;

b) 

σ(res,s) az s szegmens nem-életbiztosítási tartalékkockázatának a II. melléklet szerint meghatározott szórását jelöli;

c) 

V(prem,s) az s szegmens díjkockázatának a 116. cikkben említett mennyiségi mérőszámát jelöli;

d) 

V(res,s) az s szegmens tartalékkockázatának a 116. cikkben említett mennyiségi mérőszámát jelöli.

(3)  A II. mellékletben meghatározott valamennyi szegmens esetében egy adott szegmens nem-életbiztosítási díjkockázatának a szórása egyenlő a szegmens II. mellékletben meghatározott bruttó nem-életbiztosítási díjkockázatának és a nem arányos viszontbiztosítás korrekciós tényezőjének a szorzatával. A II. mellékletben meghatározott 1., 4. és 5. szegmens esetében a nem arányos viszontbiztosítás korrekciós tényezője 80 %. A II. mellékletben meghatározott minden más szegmens esetében a nem arányos viszontbiztosítás korrekciós tényezője 100 %.

118. cikk

Nem-életbiztosítási törlési kockázati részmodul

(1)  A 114. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett nem-életbiztosítási törlési kockázati részmodul tőkeszükséglete egyenlő a biztosító vagy viszontbiztosító alapvető szavatoló tőkéjében jelentkező, az alábbi azonnali események együtteséből származó veszteséggel:

a) 

a biztosítási szerződések 40 %-ának megszakítása, amennyiben a megszakítás a kockázati ráhagyás nélküli biztosítástechnikai tartalékok emelkedését eredményezné;

b) 

amennyiben a viszontbiztosítási szerződések a jövőben megkötendő biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződéseket fedezik, a biztosítástechnikai tartalékok számításához felhasznált jövőbeli biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződések számának 40 %-os csökkenése.

(2)  Az (1) bekezdésben említett események egységesen vonatkoznak minden érintett biztosítási és viszontbiztosítási szerződésre. Viszontbiztosítási szerződések esetén az (1) bekezdés a) pontjában említett esemény az alapul szolgáló biztosítási szerződésekre vonatkozik.

(3)  A biztosító vagy viszontbiztosító alapvető szavatoló tőkéjében az (1) bekezdés a) pontjában említett esemény hatására jelentkező veszteség meghatározásakor a biztosítónak vagy viszontbiztosítónak azon megszakítástípus alapján kell elvégeznie a számítást, amely szerződésenként vizsgálva a leghátrányosabban érinti a biztosító vagy viszontbiztosító alapvető szavatoló tőkéjét.

119. cikk

Nem-életbiztosítási katasztrófakockázati részmodul

(1)  A nem-életbiztosítási katasztrófakockázati részmodul a következő részmodulok mindegyikét magában foglalja:

a) 

természetikatasztrófa-kockázati részmodul;

b) 

a nem arányos vagyon-viszontbiztosításra vonatkozó katasztrófakockázati részmodul;

c) 

ember okozta katasztrófákra vonatkozó kockázati részmodul;

d) 

egyéb nem-életbiztosítási katasztrófakockázati részmodul.

(2)  A nem-életbiztosítási katasztrófakockázati modul tőkeszükséglete a következőképpen számítandó ki:

image

ahol:

a) 

SCRnatCAT a természetikatasztrófa-kockázat tőkeszükségletét jelöli;

b) 

SCRnpproperty a nem arányos vagyon-viszontbiztosításra vonatkozó katasztrófakockázat tőkeszükségletét jelöli;

c) 

SCRmmCAT az ember okozta katasztrófák kockázatának a tőkeszükségletét jelöli;