5.5.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 117/1


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 4/2011

z dne 11. februarja 2011

o spremembi Protokola 4 (Pravila o poreklu) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol 4 k Sporazumu je bil spremenjen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 136/2005 z dne 21. oktobra 2005 (1).

(2)

Spremembe nomenklature, ki jo ureja Konvencija harmoniziranega sistema poimenovanj in šifrirnih oznak blaga (harmonizirani sistem), so začele veljati 1. januarja 2007.

(3)

Struktura Priloge II k Protokolu 4 temelji na harmoniziranem sistemu. Navedeno prilogo je treba spremeniti, da se upoštevajo spremembe harmoniziranega sistema.

(4)

Ta sklep se mora uporabljati retroaktivno od 1. januarja 2007, da se preprečijo nezaželeni učinki sprememb harmoniziranega sistema.

(5)

Ker je treba v Prilogo II k Protokolu 4 vnesti številne spremembe, jo je treba zaradi jasnosti v celoti nadomestiti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Besedilo Priloge II k Protokolu 4 se nadomesti z besedilom Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 12. februarja 2011 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (2). Uporablja se od 1. januarja 2007. Vendar pa se ta sklep ne uporablja retroaktivno v škodo pravnih ali fizičnih oseb.

Člen 3

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 11. februarja 2011

Za Skupni odbor EGP

Namestnik predsednika

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 321, 8.12.2005, str. 1.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


PRILOGA

„PRILOGA II

SEZNAM OBDELAV ALI PREDELAV, KI JIH JE TREBA OPRAVITI NA MATERIALIH BREZ POREKLA, DA BI LAHKO IZDELAN IZDELEK DOBIL STATUS BLAGA S POREKLOM

Izdelki, omenjeni v seznamu, niso vsi nujno zajeti v Sporazumu. Zato je treba upoštevati druge dele Sporazuma.

Tarifna številka HS

Poimenovanje izdelka

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim dodeli status blaga s poreklom

(1)

(2)

(3) ali (4)

Poglavje 1

Žive živali

Vse živali iz poglavja 1 so v celoti pridobljene.

 

Poglavje 2

Meso in užitni klavnični odpadki

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 1 in 2 v celoti pridobljeni.

 

Poglavje 3

Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 3 v celoti pridobljeni.

 

ex Poglavje 4

Mlečni izdelki; ptičja jajca; naravni med; užitni proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; razen:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 4 v celoti pridobljeni.

 

0403

pinjenec, kislo mleko in smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne ali z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali ne, aromatizirano ali ne ali z dodanim sadjem, oreščki ali kakavom ali ne.

Izdelava, pri kateri:

so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 4 v celoti pridobljeni,

so vsi uporabljeni sadni sokovi (razen ananasovega, limetinega ali grenivkinega soka) iz tar. št. 2009 že izdelki s poreklom in

vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex Poglavje 5

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; razen:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 5 v celoti pridobljeni.

 

ex ex 0502

pripravljene ščetine in dlake domačega in divjega prašiča.

Čiščenje, razkuževanje, razvrščanje in izravnavanje ščetin in dlak.

 

Poglavje 6

Živo drevje in druge rastline; čebulice, korenine in podobno; rezano cvetje in okrasno listje

Izdelava, pri kateri:

so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 6 v celoti pridobljeni in

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

Poglavje 7

Užitne vrtnine, nekateri koreni in gomolji

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 7 v celoti pridobljeni.

 

Poglavje 8

Užitno sadje in oreščki; lupine agrumov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:

je vse uporabljeno sadje in oreščki v celoti pridobljeno in

vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex Poglavje 9

Kava, čaj, mate čaj in začimbe; razen:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 9 v celoti pridobljeni.

 

0901

kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina; lupine in kožice kave; kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke.

 

0902

čaj, pravi, aromatiziran ali ne,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke.

 

ex ex 0910

mešanice začimb.

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke.

 

Poglavje 10

Žita

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 10 v celoti pridobljeni.

 

ex Poglavje 11

Proizvodi mlinske industrije; slad; škrob; inulin; pšenični gluten; razen:

Izdelava, pri kateri so vse uporabljene žitarice, užitne vrtnine, koreni in gomolji iz tar. št. 0714 ali sadje v celoti pridobljene.

 

ex ex 1106

moka, prah in zdrob iz sušenih stročnic iz tar. št. 0713.

Sušenje in mletje stročnic iz tar. št. 0708.

 

Poglavje 12

Oljna semena in plodovi; razno zrnje, semena in plodovi; industrijske ali zdravilne rastline; slama in krma

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 12 v celoti pridobljeni.

 

1301

šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in oljne smole (na primer: balzami)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 1301 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

1302

Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; agar–agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani:

 

 

sluzi in sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani,

Izdelava iz nemodificiranih sluzi in sredstev za zgoščevanje.

 

drugo.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

Poglavje 14

Rastlinski materiali za pletarstvo; rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 14 v celoti pridobljeni.

 

ex Poglavje 15

Olja in masti živalskega in rastlinskega izvora in proizvodi njihovega razkrajanja; predelane užitne masti; voski živalskega ali rastlinskega izvora; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

1501

prašičja maščoba (vključno z mastjo) in piščančja maščoba, razen tistih iz tar. št. 0209 ali 1503:

 

 

maščobe iz kosti ali odpadkov,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tar. št. 0203, 0206 ali 0207 ali kosti iz tar. št. 0506.

 

drugo,

Proizvodnja iz mesa ali užitnih klavničnih odpadkov prašičev iz tar. št. 0203 ali 0206 ali iz mesa in užitnih klavničnih odpadkov perutnine iz tar. št. 0207.

 

1502

maščobe goved, ovac ali koz, razen tistih iz tar. št. 1503,

 

 

maščobe iz kosti ali odpadkov,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tar. št. 0201, 0202, 0204 ali 0206 ali kosti iz tar. št. 0506.

 

drugo,

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 2 v celoti pridobljeni.

 

1504

masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani:

 

 

trdne frakcije,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tar. št. 1504.

 

drugo,

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 2 in 3 v celoti pridobljeni.

 

ex ex 1505

prečiščen lanolin,

Izdelava iz surove maščobe iz volne iz tar. št. 1505.

 

1506

druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane:

 

 

trdne frakcije,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tar. št. 1506.

 

drugo,

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 2 v celoti pridobljeni.

 

1507 do 1515

rastlinska olja in njihove frakcije:

 

 

sojino olje, olje iz arašidov, palmovo olje, olje kopre, palmovih jedrc, orehov palme babasu, tungovo in oiticica olje, mirtin vosek in japonski vosek, frakcije jojoba olja in olj za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

trdne frakcije, razen iz jojoba olja,

Izdelava iz drugih materialov iz tar. št. 1507 do 1515.

 

drugo,

Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni rastlinski materiali v celoti pridobljeni.

 

1516

masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani, prečiščeni ali neprečiščeni, toda nadalje nepredelani,

Izdelava, pri kateri:

so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 2 v celoti pridobljeni in

so vsi uporabljeni rastlinski materiali v celoti pridobljeni. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 1507, 1508, 1511 in 1513.

 

1517

margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, razen užitnih masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št. 1516.

Izdelava, pri kateri:

so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 2 in 4 v celoti pridobljeni in

so vsi uporabljeni rastlinski materiali v celoti pridobljeni. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 1507, 1508, 1511 in 1513.

 

Poglavje 16

Pripravki iz mesa, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev

Izdelava:

iz živali iz poglavja 1 in/ali

pri katerih so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 3 v celoti pridobljeni.

 

ex Poglavje 17

Sladkorji in sladkorni proizvodi; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex ex 1701

sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese in kemično čista saharoza v trdnem stanju, ki vsebuje dodane snovi za aromatiziranje ali barvila,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

 

1702

drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z naravnim medom; karamelni sladkor:

 

 

kemično čista maltoza in fruktoza,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tar. št. 1702.

 

drugi sladkorji v trdnem stanju, ki vsebujejo dodane snovi za aromatiziranje ali barvila,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

 

drugo,

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali že materiali s poreklom.

 

ex ex 1703

melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja, ki vsebujejo dodane snovi za aromatiziranje ali barvila,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

 

1704

sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava.

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

 

Poglavje 18

Kakav in kakavovi izdelki

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

 

1901

sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 40 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 5 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:

 

 

sladni izvleček,

Izdelava iz žit iz poglavja 10

 

drugo.

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

 

1902

testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen:

 

 

ki vsebujejo 20 mas. % ali manj mesa, klavničnih odpadkov, rib, rakov ali mehkužcev,

Izdelava, pri kateri so vsa uporabljena žita in žitni izdelki (razen pšenice vrste „durum“ in njenih izdelkov) v celoti pridobljeni.

 

ki vsebujejo 20 mas. % mesa, klavničnih proizvodov, rib, rakov ali mehkužcev.

Izdelava, pri kateri:

so vsa uporabljena žita in izdelki iz njih (razen pšenice vrste „durum“ in izdelkov iz nje) v celoti pridobljeni in

so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 2 in 3 v celoti pridobljeni.

 

1903

tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba, v obliki kosmičev, kaše, zrnc, perl in podobno.

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz krompirjevega škroba iz tar. št. 1108.

 

1904

pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v obliki zrn ali v obliki kosmičev ali drugače obdelana zrna (razen moke, drobljencev in zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu.

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 1806,

pri kateri so vsa uporabljena žita in moka (razen pšenice vrste „durum“ ter koruze vrste Zea indurata in izdelkov iz njih) v celoti pridobljeni in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

 

1905

kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki.

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz poglavja 11.

 

ex Poglavje 20

Proizvodi iz vrtnin, sadja, oreškov ali drugih delov rastlin; razen:

Izdelava, pri kateri so vse uporabljeno sadje, oreški ali vrtnine v celoti pridobljene.

 

ex ex 2001

jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex ex 2004 in ex ex 2005

krompir v obliki moke, zdroba ali kosmičev, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

2006

vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v sladkorju (odcejeni, glazirani ali kristalizirani),

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

 

2007

džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 2008

oreški, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali alkohola,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih oreškov in oljnih semen s poreklom iz tar. št. 0801, 0802 in 1202 do 1207 presega 60 % cene izdelka franko tovarna.

 

arašidno maslo; mešanice na osnovi žit; palmovi srčki; koruza,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

drugi, razen sadje in oreški, kuhani drugače kakor v sopari ali vodi, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, zmrznjeni,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

 

2009

sadni sokovi (vključno z grozdnim moštom) in zelenjavni sokovi, nefermentirani, in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo dodan sladkor oziroma druga sladila ali ne.

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex Poglavje 21

Razna živila; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

2101

ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi ekstrakti, esence in koncentrati,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri je vsa uporabljena cikorija v celoti pridobljena.

 

2103

pripravki za omake in pripravljene omake; kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica:

 

 

pripravki za omake in pripravljene omake; kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporablja gorčična moka ali zdrob ali pripravljena gorčica.

 

gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke.

 

ex ex 2104

juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen pripravljenih ali konzerviranih vrtnin iz tar. št. 2002 do 2005.

 

2106

živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu.

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex Poglavje 22

Pijače, alkoholne tekočine in kis; razen:

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri je vse uporabljeno grozdje ali materiali, pridobljeni iz grozdja, v celoti pridobljeno.

 

2202

vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali arome, ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih ali zelenjavnih sokov, iz tar. št. 2009,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna in

pri kateri so vsi uporabljeni sadni sokovi (razen ananasovega, limetinega ali grenivkinega soka) že izdelki s poreklom.

 

2207

nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več; denaturirani etilni alkohol in drugi destilati, s katero koli vsebnostjo alkohola,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 2207 ali 2208, in

pri kateri je vse uporabljeno grozdje ali material, dobljen iz grozdja, v celoti pridobljen, ali, če so vsi drugi uporabljeni materiali že s poreklom, se lahko uporabi do 5 vol. % araka.

 

2208

nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol. %; žganja, likerji in druge alkoholne pijače.

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 2207 ali 2208, in

pri kateri je vse uporabljeno grozdje ali material, dobljen iz grozdja, v celoti pridobljen, ali, če so vsi drugi uporabljeni materiali že s poreklom, se lahko uporabi do 5 vol. % araka.

 

ex Poglavje 23

Ostanki in odpadki živilske industrije; pripravljena krma za živali; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex ex 2301

kitov zdrob; moke, zdrobi in peleti iz rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neustreznih za prehrano ljudi,

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 2 in 3 v celoti pridobljeni.

 

ex ex 2303

ostanki pri proizvodnji škroba iz koruze (razen zgoščenih tekočin za namakanje), z vsebnostjo beljakovin, računano na suh proizvod, več kot 40 mas. %,

Izdelava, pri kateri je vsa uporabljena koruza v celoti pridobljena.

 

ex ex 2306

oljne pogače in drugi ostanki, dobljeni pri ekstrakciji oljčnega olja, ki vsebujejo več kot 3 mas. % oljčnega olja,

Izdelava, pri kateri so vse uporabljene olive v celoti pridobljene.

 

2309

proizvodi, ki se uporabljajo kot krma za živali.

Izdelava, pri kateri:

so vsa uporabljena žita, sladkor ali melase, meso ali mleko že s poreklom in

so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 3 v celoti pridobljeni.

 

ex Poglavje 24

Tobak in tobačni nadomestki; razen:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 24 v celoti pridobljeni.

 

2402

cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka ali tobačnih nadomestkov,

Izdelava, pri kateri je vsaj 70 mas. % uporabljenega nepredelanega tobaka ali tobačnih odpadkov iz tar. št. 2401 s poreklom.

 

ex ex 2403

tobak za kajenje.

Izdelava, pri kateri je vsaj 70 mas. % uporabljenega nepredelanega tobaka ali tobačnih odpadkov iz tar. št. 2401 s poreklom.

 

ex Poglavje 25

Sol; žveplo; zemljine in kamen; sadra, apno in cement; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex ex 2504

naravni grafit, z obogateno vsebino ogljika, prečiščen in zmlet,

Bogatenje vsebnosti ogljika, prečiščevanje in mletje surovega grafita.

 

ex ex 2515

marmor, razžagan ali kako drugače razrezan v pravokotne (vključno kvadratne) bloke ali plošče, debeline do vključno 25 cm,

Rezanje, z žaganjem ali kako drugače, marmorja (tudi če je že razžagan), debeline nad 25 cm.

 

ex ex 2516

granit, porfir, bazalt, peščenec in drug kamen za spomenike ali gradbeništvo, tudi grobo klesani ali razžagani ali kako drugače razrezani v kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče, debeline do vključno 25 cm,

Rezanje kamna, z žaganjem ali drugače (tudi če je že žagan), debeline nad 25 cm.

 

ex ex 2518

žgan dolomit,

Žganje nežganega dolomita.

 

ex ex 2519

zdrobljen naravni magnezijev karbonat (magnezit), v hermetično zaprtih kontejnerjih, in magnezijev oksid, čisti ali nečisti, razen taljenega magnezijevega oksida ali mrtvo pečenega (sintranega) magnezijevega oksida,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporablja naravni magnezijev karbonat (magnezit).

 

ex ex 2520

sadra, posebej pripravljena za zobozdravstvo,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 2524

naravna azbestna vlakna,

Izdelava iz azbestnega koncentrata.

 

ex ex 2525

sljuda v prahu,

Mletje sljude ali odpadkov sljude.

 

ex ex 2530

zemeljske barve, žgane ali v prahu.

Žganje ali mletje zemeljskih barv.

 

Poglavje 26

Rude, žlindre in pepeli

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex Poglavje 27

Mineralna goriva, mineralna olja in proizvodi njihove destilacije; bituminozne snovi; mineralni voski; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex ex 2707

olja, pri katerih teža aromatskih sestavin presega maso nearomatskih, podobna mineralnim oljem, dobljenim z destilacijo katrana iz črnega premoga pri visoki temperaturi, pri katerih se 65 vol. % ali več prostornine destilira pri temperaturi do 250 °C (vštevši mešanice naftnih olj in benzena), za pogonsko gorivo ali kurjavo,

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1) ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 2709

nafta in olja, dobljeni iz bituminoznih materialov, surova,

Destruktivna destilacija bituminoznih mineralov.

 

2710

olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, razen surovih ter proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo 70 mas. % ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov; odpadna olja,

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (2) ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

2711

naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki,

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (2) ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

2712

vazelin; parafinski vosek, mikrokristalni vosek iz nafte, stiskani parafini, ozokerit, vosek iz rjavega premoga ali lignita, vosek iz šote, drugi mineralni voski in podobni proizvodi, dobljeni s sintezo ali drugimi postopki, pobarvani ali nepobarvani,

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (2) ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

2713

naftni koks, bitumen in drugi ostanki iz nafte ali olj iz bituminoznih mineralov,

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1) ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

2714

bitumen in asfalt, naravni; bituminozni in oljni skrilavci in katranski pesek; asfaltiti in asfaltne kamnine,

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1) ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

2715

bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta, naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega katrana ali mineralne katranske smole (npr. bituminozni kit, „cutback“).

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1) ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex Poglavje 28

Anorganski kemijski proizvodi; organske ali anorganske spojine plemenitih kovin, redkih zemeljskih kovin in radioaktivnih elementov ali izotopov; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 2805

mešane kovine,

Izdelava z elektrolitsko ali toplotno obdelavo, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 2811

žveplov trioksid,

Izdelava iz žveplovega dioksida.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 2833

aluminijev sulfat,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 2840

natrijev perborat,

Izdelava iz dinatrijevega tetraboratnega pentahidrata.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 2852

živosrebrove spojine notranjih etrov in njihovih halogenskih, sulfo-, nitro- ali nitrozoderivatov,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2909 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

živosrebrove spojine nukleinskih kislin in njihovih soli, kemično določenih ali nedoločenih; druge heterociklične spojine.

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2852, 2932, 2933 in 2934 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 29

Organski kemijski proizvodi; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 2901

aciklični ogljikovodiki za uporabo kot pogonsko gorivo ali za kurjavo,

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1) ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 2902

cikloalkani in cikloalkeni (razen azulenov), benzen, toluen, ksileni, za uporabo kot pogonsko gorivo ali za kurjavo,

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1) ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 2905

alkoholati kovin iz te tarifne številke in iz etilnega alkohola,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tar. št. 2905. Lahko pa se uporabljajo kovinski alkoholi iz te tarifne številke, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

2915

nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo–, nitro– ali nitrozo derivati,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2915 in 2916 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 2932

notranji etri in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozoderivati,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2909 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ciklični acetali in notranji hemiacetali in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozoderivati,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

2933

heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2932 in 2933 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

2934

nukleinske kisline in njihove soli, kemično določene ali nedoločene; druge heterociklične spojine,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2932, 2933 in 2934 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 2939

koncentrati makove slame, ki vsebujejo vsaj 50 mas % alkaloidov.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex Poglavje 30

Farmacevtski izdelki; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

 

3002

človeška kri; živalska kri, pripravljena za uporabo v terapevtske, profilaktične ali diagnostične namene; antiserumi in druge frakcije krvi ter modificirani imunološki proizvodi, dobljeni po biotehničnih postopkih ali kako drugače; cepiva, toksini, kulture mikroorganizmov (razen kvasovk) in podobni proizvodi:

 

 

proizvodi, ki so sestavljeni iz dveh sestavin ali več, pomešani za terapevtske ali profilaktične namene ali nepomešani izdelki za te namene, pripravljeni v odmerjenih dozah ali oblikah, ali pakiranje za prodajo na drobno,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa se uporabijo materiali z enakim poimenovanjem kot izdelek, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

 

drugo,

 

 

— —

človeška kri,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa se uporabijo materiali z enakim poimenovanjem kot izdelek, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

 

— —

živalska kri, pripravljena za terapevtsko ali profilaktično rabo,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa se uporabijo materiali z enakim poimenovanjem kot izdelek, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

 

— —

krvne frakcije, razen antiserumov, hemoglobina, globulina iz krvi in globulina iz serumov,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa se uporabijo materiali z enakim poimenovanjem kot izdelek, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

 

— —

hemoglobin, globulin iz krvi in globulin iz serumov,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa se uporabijo materiali z enakim poimenovanjem kot izdelek, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

 

— —

drugo,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa se uporabijo materiali z enakim poimenovanjem kot izdelek, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

 

3003 in 3004

zdravila (razen proizvodov iz tar. št. 3002, 3005 ali 3006):

 

 

pridobljena iz amikacina iz tar. št. 2941,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 3003 in 3004, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

 

drugo,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 3003 in 3004, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 3006

odpadni farmacevtski izdelki, navedeni v opombi 4(k) k temu poglavju,

Ohrani se tisto poreklo izdelka, kot je v njegovi izvirni uvrstitvi.

 

sterilne kirurške ali zobarske zapore proti sprijemanju, absorpcijske ali ne:

 

 

iz plastičnih mas,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna (5).

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

iz tkanin,

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

pripomočki, ki se uporabljajo za stomo.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex Poglavje 31

Gnojila; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 3105

mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo dva ali tri gnojilne elemente– dušik, fosfor in kalij; druga gnojila; proizvodi iz tega Poglavja v tabletah ali podobnih oblikah ali pakiranjih do vključno 10 kg bruto mase, razen:

natrijev nitrat,

kalcijev cianamid,

kalijev sulfat,

magnezijev kalijev sulfat.

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 32

Ekstrakti za strojenje ali barvanje; barve, pigmenti in druga barvila; pripravljena premazna sredstva in laki; kiti in druge tesnilne mase; tiskarske barve in črnila; črnila; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 3201

tanini in njihove soli, etri, estri in drugi derivati,

Izdelava iz ekstraktov za strojenje rastlinskega izvora.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

3205

lak barve; preparati, predvideni v opombi 3 k tem poglavju, na osnovi „lak barv“ (3).

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 3203, 3204 in 3205. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 3205, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 33

Eterična olja in rezinoidi; parfumerijski, kozmetični ali toaletni izdelki; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

3301

eterična olja (brez terpenov ali s terpeni), vključno zgoščena (trda) olja (concretes) in čista olja; rezinoidi; izvlečki oleosmol; koncentrati eteričnih olj in maščob v masteh, neeteričnih oljih, voskih ali podobnem, dobljeni z ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo ali maceracijo; stranski terpenski proizvodi, dobljeni z deterpenacijo eteričnih olj; vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj.

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z materiali iz druge „skupine“ (4) v tej tarifni številki. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto skupino, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 34

Mila, organska površinsko aktivna sredstva, pralni preparati, mazalni preparati, umetni voski, pripravljeni voski, preparati za loščenje ali čiščenje, sveče in podobni proizvodi, paste za modeliranje in „zobarski voski“ ter zobarski preparati na osnovi sadre; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 3403

mazalni preparati, ki vsebujejo manj kot 70 mas. % naftnih olj ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov,

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1) ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

3404

umetni voski in pripravljeni voski:

 

 

na osnovi parafina, voskov iz nafte, voskov, dobljenih iz bituminoznih mineralov, stisnjenega parafina ali parafina z odstranjenim oljem,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

drugo.

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen:

hidrogeniziranih olj, ki imajo lastnosti voskov iz tar. št. 1516,

maščobnih kislin, ki niso kemično definirane ali maščobnih industrijskih alkoholov, ki imajo lastnost voskov iz tar. št. 3823, in

materialov iz tar. št. 3404.

Ti materiali se lahko uporabijo, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 35

Beljakovinske snovi; modificirani škrobi; lepila; encimi; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

3505

dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr. preželatinizirani in estrificirani škrobi); lepila na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina in drugih modificiranih škrobov:

 

 

škrobni etri in estri,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tar. št. 3505.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

drugo,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 1108.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 3507

pripravljeni encimi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

Poglavje 36

Razstreliva; pirotehnični proizvodi; vžigalice; piroforne zlitine; vnetljivi preparati

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 37

Proizvodi za fotografske in kinematografske namene; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

3701

fotografske plošče in plan filmi, občutljivi za svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli materiala, razen iz papirja, kartona ali tekstila; plan filmi za trenutno (hitro) fotografijo, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, v kasetah ali brez njih:

 

 

plan filmi za trenutno (hitro) fotografijo (polaroid), v kasetah,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 3701 in 3702. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 3702, če njihova skupna vrednost ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

drugo,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 3701 in 3702. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 3701in 3702, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

3702

fotografski filmi v zvitkih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli materiala, razen iz papirja, kartona ali tekstila; filmi v zvitkih za trenutne (hitre) fotografije, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 3701in 3702.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

3704

fotografske plošče, filmi, papir, karton in tekstil, osvetljeni toda nerazviti.

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 3701 do 3704.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 38

Razni kemijski proizvodi; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 3801

koloidni grafit v oljni suspenziji in polkoloidni grafit; ogljikove paste za elektrode,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

grafit v obliki paste kot mešanica z mineralnimi olji z več kot 30 mas. % grafita,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 3403 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 3803

rafinirano tal-olje,

Rafiniranje surovega tal-olja.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 3805

sulfatna terpentinska olja, prečiščena,

Prečiščevanje z destilacijo ali rafiniranjem surovega sulfatnega terpentinskega olja.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 3806

smolni estri,

Izdelava iz smolnih kislin.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 3807

lesni katran (lesna katranska smola),

Destilacija lesnega katrana.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

3808

insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva zoper klitje, sredstva za urejanje rasti rastlin, dezinfektanti in podobni proizvodi, pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno ali kot preparati ali proizvodi (npr.: žveplani trakovi, stenji, sveče in muholovke),

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

3809

sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in fiksiranje barvil ter drugi proizvodi (npr.: sredstva za apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in podobnih industrijah, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

3810

preparati za dekapiranje kovinskih površin; talila in drugi pomožni preparati za spajkanje in varjenje; praški in paste za spajkanje in varjenje, ki so sestavljeni iz kovin in drugih materialov; preparati, ki se uporabljajo kot jedra ali obloge za elektrode ali varilne palice,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

3811

preparati zoper detonacijo, antioksidanti, preparati za preprečevanje kopičenja smole, za izboljšanje viskoznosti, preparati za preprečevanje korozije in drugi pripravljeni dodatki, za mineralna olja (vključno bencin) ali za druge tekočine, ki se uporabljajo v iste namene kot mineralna olja,

 

 

pripravljeni aditivi za mazalna olja, ki vsebujejo naftna olja ali olja, pridobljena iz bituminoznih mineralov,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 3811 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

drugo,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

3812

pripravljeni pospeševalci vulkanizacije; sestavljeni plastifikatorji za gumo ali plastične mase, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; antioksidanti in drugi sestavljeni stabilizatorji za gumo ali plastične mase,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

3813

preparati in polnila za aparate za gašenje požara; napolnjene granate za gašenje požara,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

3814

sestavljena organska topila in razredčila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; pripravljena sredstva za odstranjevanje premazov ali lakov,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

3818

kemični elementi, dopirani za uporabo v elektroniki, v obliki kolutov, ploščic ali v podobnih oblikah; kemične spojine, dopirane za uporabo v elektroniki,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

3819

tekočine za hidravlične zavore in druge pripravljene tekočine za hidravlični prenos, ki ne vsebujejo ali vsebujejo pod 70 mas. % naftnega olja ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

3820

preparati zoper zmrzovanje in pripravljene tekočine za odtajanje,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 3821

pripravljene podlage za razvoj ali vzdrževanje mikroorganizmov (vključno z virusi in podobnimi organizmi) ali rastlinskih, človeških ali živalskih celic,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

3822

pripravljeni diagnostični ali laboratorijski reagenti na nosilcu ali brez njega, razen tistih iz tar. št. 3002 ali 3006; standardni referenčni vzorci,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

3823

industrijske maščobne monokarbonske kisline; kisla olja iz rafinacije; industrijski maščobni alkoholi:

 

 

industrijske maščobne monokarbonske kisline; kisla olja iz rafinacije,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

industrijski maščobni alkoholi,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tar. št. 3823.

 

3824

pripravljena vezivna sredstva za livarske kalupe; kemični proizvodi in preparati kemijske industrije ali sorodnih industrij (vključno tudi tisti, ki so sestavljeni iz mešanic naravnih proizvodov), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

 

 

naslednji iz te tarifne številke:

— —

pripravljena vezivna sredstva za livarske modele ali livarska jedra na osnovi naravnih smolnih proizvodov,

— —

naftenske kisline, njihove v vodi netopne soli in njihovi estri,

— —

sorbitol, razen sorbitola iz tar. št. 2905,

— —

naftni sulfonati, razen naftnih sulfonatov alkalnih kovin, amonijaka ali etanolaminov; tiofenirane sulfonske kisline, iz olj pridobljenih iz bituminoznih mineralov in njihovih soli,

— —

ionski izmenjalci,

— —

absorbcijska sredstva (getterji) za vakuumske cevi,

— —

alkalni železovi oksidi za prečiščevanje plina,

— —

amoniakova voda in izkoriščeni oksidi, dobljeni pri čiščenju plina iz premoga,

— —

sulfonaftenske kisline, njihove v vodi netopne soli in njihovi estri,

— —

fuzelno in dipelovo olje,

— —

mešanice soli, ki vsebujejo različne anione,

— —

paste za kopiranje na osnovi želatine, s podlogo iz papirja ali tekstila ali brez nje,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

drugo.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

3901 do 3915

plastične mase v primarnih oblikah, odpadki, ostružki in ostanki iz plastičnih mas; razen tar. št. ex ex 3907 in 3912, za kateri so pravila določena spodaj:

 

 

izdelki iz adicijske homopolimerizacije, pri kateri enojni monomer prispeva več kot 99 mas. % celotne vsebine polimerov,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna in

v zgornjih mejah, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna (5).

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

drugo,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna (5).

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 3907

kopolimeri, izdelani iz polikarbonata in akrilonitril-butadien-stiren kopolimera (ABS),

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna (5).

 

poliester,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna in/ali izdelava iz tetrabrom-(bisfenol A) polikarbonata.

 

3912

celuloza in njeni kemični derivati, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, v primarnih oblikah.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

 

3916 do 3921

polizdelki in izdelki iz plastičnih mas; razen iz tar. št. ex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 in ex ex 3921, za katere so pravila določena spodaj:

 

 

ploščati izdelki, bolj kot le površinsko obdelani ali rezani v druge oblike, razen pravokotnih (vključno z kvadratnimi); drugi izdelki, bolj obdelani kot le površinsko obdelani,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

drugo:

 

 

— —

izdelki iz adicijske homopolimerizacije, pri kateri enojni monomer prispeva več kot 99 mas. % celotne vsebine polimerov,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna in

v zgornjih mejah, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna (5).

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

— —

drugo,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna (5).

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 3916 in ex ex 3917

profilni izdelki in cevi,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 3920

listi ali filmi iz ionomerov,

Izdelava iz delne termoplastične soli, ki je kopolimer etilena in metakrilne kisline, delno nevtralizirane z ioni kovine, predvsem cinka in natrija.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

listi iz regenerirane celuloze, poliamida ali polietilena,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 3921

folije iz plastičnih mas, metalizirane.

Izdelava iz visoko prosojnih poliestrskih folij debeline manj kot 23 mikronov (6).

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

3922 do 3926

izdelki iz plastičnih mas

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex Poglavje 40

Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex ex 4001

laminirane plošče iz surove gume za čevlje.

Laminacija listov iz naravnega kavčuka.

 

4005

mešanice kavčuka, nevulkanizirane, v primarnih oblikah ali ploščah, v listih ali trakovih,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov, razen naravnega kavčuka, ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

4012

protektirane ali rabljene zunanje gume (plašči); polne gume in gume z zračnimi komorami, zamenljivi protektorji (plasti) in ščitniki iz vulkaniziranega kavčuka (gume):

 

 

protektirane gume, trdne gume ali gume z zračnimi komorami,

Protektiranje rabljenih gum.

 

drugo,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 4011 in 4012.

 

ex ex 4017

izdelki iz trde gume.

Izdelava iz trde gume.

 

ex Poglavje 41

Surove kože z dlako ali brez dlake (razen krzna) in usnje; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex ex 4102

surove kože ovac ali jagnjet, brez volne,

Odstranjevanje volne s kože ovac ali jagnjet, z volno.

 

4104 do 4106

strojene ali „crust“ kože, brez dlake ali volne, cepljene ali necepljene, toda nadalje neobdelane,

Ponovno strojenje strojenega usnja ali

izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

4107, 4112 in 4113

usnje, naprej obdelano po strojenju ali „crust“ obdelavi, vključno pergamentno obdelano, brez volne, cepljeno ali necepljeno, razen usnja iz tar. št. 4114,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 4104 do 4113.

 

ex ex 4114

lakasto usnje in lakasto plastovito usnje; metalizirano usnje.

Izdelava iz materialov iz tar. št. 4104 do 4106, 4107, 4112 ali 4113 pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

Poglavje 42

Izdelki iz usnja; sedlarski in jermenarski izdelki; predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki; izdelki iz živalskih črev (razen iz svilenega katguta)

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex Poglavje 43

Naravno in umetno krzno; krzneni izdelki; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex ex 4302

strojeno ali obdelano krzno, sestavljeno:

 

 

plošče, križi in podobne oblike,

Beljenje ali barvanje, poleg rezanja in sestavljanja nesestavljenega strojenega ali obdelanega krzna.

 

drugo,

Izdelava iz nesestavljenega, strojenega ali obdelanega krzna.

 

4303

oblačila, oblačilni dodatki in drugi krzneni izdelki.

Izdelava iz nesestavljenega, strojenega ali obdelanega krzna iz tar. št. 4302.

 

ex Poglavje 44

Les in lesni izdelki; oglje; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex ex 4403

les, grobo obdelan,

Izdelava iz grobo obdelanega lesa, olubljenega ali ne, ali samo grobo tesanega.

 

ex ex 4407

les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm,

Skobljanje, brušenje ali spajanje na koncih.

 

ex ex 4408

listi za furniranje (vključno s tistimi, ki so pridobljeni z rezanjem laminiranega lesa), za vezan les, debeline do vključno 6 mm, ali drug podoben laminiran les in drug les, vzdolžno žagan, rezan ali luščen, skobljan, brušen, prstasto spojen, na koncih spojen, debeline do vključno 6 mm,

Spajanje, skobljanje, brušenje ali spajanje na koncih.

 

ex ex 4409

les, profiliran vzdolž katerega koli roba, konca ali strani, skobljan ali ne, brušen ali ne ali na koncih spojen ali ne:

 

 

brušen ali na koncu spojen,

Brušenje ali spajanje na koncih.

 

profiliran les (pero in utori) in okrasne letve,

Predelava v profiliran les (pero in utori) ali okrasne letve.

 

ex ex 4410 do ex ex 4413

okraski in ornamenti, skupaj z oblikovanimi robovi in drugimi oblikovanimi deskami,

Predelava v profiliran les (pero in utori) ali okrasne letve.

 

ex ex 4415

zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, sodi in podobna embalaža za pakiranje, iz lesa,

Izdelava iz desk, ki niso razrezane na določeno velikost.

 

ex ex 4416

sodi, kadi, vedra in drugi sodarski izdelki in njihovi deli, iz lesa,

Izdelava iz klanih dog, nadalje neobdelanih, razen razžaganih na dveh glavnih površinah.

 

ex ex 4418

stavbno pohištvo in drugi leseni proizvodi za gradbeništvo,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo celičaste lesene plošče, skodle in opaži.

 

profiliran les (pero in utori) in okrasne letve,

Predelava v profiliran les (pero in utori) ali okrasne letve.

 

ex ex 4421

trščice za vžigalice; lesne kljukice ali zatiči za obutev.

Izdelava iz lesa iz katere koli tarifne številke, razen lesene žice iz tar. št. 4409.

 

ex Poglavje 45

Pluta in plutasti izdelki; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

4503

izdelki iz naravne plute.

Izdelava iz plute iz tar. št. 4501.

 

Poglavje 46

izdelki iz slame, esparta ali drugih materialov za pletarstvo; košarski in pletarski izdelki

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

Poglavje 47

Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov; papirni ali kartonski odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex Poglavje 48

Papir in karton; izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex ex 4811

papir in karton, samo s črtami ali kvadrati,

Izdelava iz materialov za izdelavo papirja iz poglavja 47.

 

4816

karbon papir, samokopirni papir in drug papir za kopiranje ali prenašanje, razen tistih iz tar. št. 4809; matrice za razmnoževanje in ofsetne plošče iz papirja, v škatlah ali brez škatel,

Izdelava iz materialov za izdelavo papirja iz poglavja 47.

 

4817

pisemski ovitki, pisemske kartice, dopisnice in karte za dopisovanje brez slike, iz papirja ali kartona; kompleti za dopisovanje v škatlah, vrečkah, notesih in podobnih pakiranjih iz papirja ali kartona,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 4818

toaletni papir,

Izdelava iz materialov za izdelavo papirja iz poglavja 47.

 

ex ex 4819

škatle, zaboji, vreče in drugi izdelki za pakiranje, iz papirja, kartona, celulozne vate ali listov ali trakov iz celuloznih vlaken,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 4820

bloki s pisemskim papirjem,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 4823

drug papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi iz celuloznih vlaken, razrezani v določene velikosti ali oblike.

Izdelava iz materialov za izdelavo papirja iz poglavja 47.

 

ex Poglavje 49

Tiskane knjige, časopisi, slike in drugi izdelki grafične industrije; rokopisi, tipkana besedila in načrti; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

4909

tiskane ali ilustrirane razglednice; poštne razglednice, čestitke in karte z osebnimi sporočili, tiskane, ilustrirane ali neilustrirane, z ovitki ali okraski ali brez njih,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 4909 in 4911.

 

4910

koledarji vseh vrst, tiskani, vključno s koledarskimi bloki:

 

 

koledarji vrste „večni“ ali zamenljivi bloki na podlagah, ki niso iz papirja ali kartona,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

drugo.

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 4909 in 4911.

 

ex Poglavje 50

Svila; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex ex 5003

svileni odpadki (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje, odpadki preje in razvlaknjeni tekstilni materiali), mikani ali česani,

Mikanje ali česanje svilenih odpadkov.

 

5004 do ex ex 5006

svilena preja in preja iz svilenih odpadkov,

Izdelava iz (7):

surove svile, odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za prejo,

drugih naravnih vlaken, ne mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja.

 

5007

tkanine iz svile ali svilenih odpadkov:

 

 

z vtkanimi gumijastimi nitmi,

Izdelava iz enojne preje (7).

 

drugo.

Izdelava iz (7):

preje iz kokosovih vlaken,

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

papirja ali

tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva postopka priprave ali dva zaključna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost nepotiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex Poglavje 51

Volna, fina ali groba živalska dlaka; preja ali tkanine iz konjske žime; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

5106 do 5110

preja iz volne, iz fine ali grobe živalske dlake ali iz konjske žime,

Izdelava iz (7):

surove svile, odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za prejo,

naravnih vlaken, ne mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja.

 

5111 do 5113

tkanine iz volne, fine ali grobe živalske dlake ali konjske žime:

 

 

z vtkanimi gumijastimi nitmi,

Izdelava iz enojne preje (7).

 

drugo.

Izdelava iz (7):

preje iz kokosovih vlaken,

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

papirja ali

tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva postopka priprave ali dva zaključna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost nepotiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex Poglavje 52

Bombaž; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

5204 do 5207

bombažna preja in sukanec,

Izdelava iz (7):

surove svile, odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za prejo,

naravnih vlaken, ne mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja.

 

5208 do 5212

bombažne tkanine:

 

 

z vtkanimi gumijastimi nitmi,

Izdelava iz enojne preje (7).

 

drugo.

Izdelava iz (7):

preje iz kokosovih vlaken,

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

papirja ali

tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva postopka priprave ali dva zaključna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost nepotiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex Poglavje 53

Druga rastlinska tekstilna vlakna; papirna preja in tkanine iz papirne preje; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

5306 do 5308

preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; papirna preja,

Izdelava iz (7):

surove svile, odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za prejo,

naravnih vlaken, ne mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja.

 

5309 do 5311

tkanine iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; tkanine iz papirne preje:

 

 

z vtkanimi gumijastimi nitmi,

Izdelava iz enojne preje (7).

 

drugo.

Izdelava iz (7):

preje iz kokosovih vlaken,

preje iz jute,

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

papirja ali

tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva postopka priprave ali dva zaključna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost nepotiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna.

 

5401 do 5406

preja, monofilament in sukanec iz umetnih ali sintetičnih filamentov

Izdelava iz (7):

surove svile, odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za prejo,

naravnih vlaken, ne mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja.

 

5407 in 5408

Tkanine iz preje iz umetnih ali sintetičnih filamentov:

 

 

z vtkanimi gumijastimi nitmi,

Izdelava iz enojne preje (7).

 

drugo.

Izdelava iz (7):

preje iz kokosovih vlaken,

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

papirja ali

tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva postopka priprave ali dva zaključna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost nepotiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna.

 

5501 do 5507

umetna ali sintetična rezana vlakna

Izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

 

5508 do 5511

preja in sukanec za šivanje iz umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken

Izdelava iz (7):

surove svile, odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za prejo,

naravnih vlaken, ne mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja.

 

5512 do 5516

Tkanine iz umetnih in sintetičnih rezanih vlaken:

 

 

z vtkanimi gumijastimi nitmi,

Izdelava iz enojne preje (7).

 

drugo.

Izdelava iz (7):

preje iz kokosovih vlaken,

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

papirja ali

tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva postopka priprave ali dva zaključna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost nepotiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex Poglavje 56

Vata, klobučevina in netkani materiali; specialne preje; dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli ter iz njih izdelani proizvodi; razen:

Izdelava iz (7):

preje iz kokosovih vlaken,

naravnih vlaken,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja.

 

5602

klobučevina, vključno z impregnirano, prevlečeno, prekrito ali laminirano:

 

 

iglana klobučevina,

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

Lahko se uporabijo:

polipropilenski filamenti iz tar. št. 5402,

polipropilenska vlakna iz tar. št. 5503 ali 5506 ali

filamentni trakovi iz polipropilena iz tar. št. 5501,

pri katerih je v vseh primerih denominacija vsakega filamenta ali vlakna nižja od 9 deciteksov, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

drugo,

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken,

umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, pridobljenih iz kazeina ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

 

5604

niti in kord iz gume, prekriti s tekstilnim materialom; tekstilna preja, trakovi in podobno iz tar. št. 5404 ali 5405, impregnirani, prevlečeni, prekriti, obloženi z gumo ali plastično maso:

 

 

niti in kord iz gume, prekrit s tekstilnim materialom,

Izdelava iz gumijastih niti in vrvi, ki niso prekrite s tekstilom.

 

drugo,

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken, ne mikanih ali česanih ali drugače predelanih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja.

 

5605

metalizirana preja, vključno z ovito prejo, ki je sestavljena iz tekstilne preje, trakov ali podobnih oblik iz tar. št. 5404 ali 5405, kombiniranih s kovino v obliki niti, trakov ali prahu ali prevlečenih s kovino,

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih, nečesanih in ne kako drugače predelanih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja.

 

5606

ovita preja, trakovi in podobne oblike iz tar. št. 5404 ali 5405 (razen proizvodov iz tar. št. 5605 in ovite preje iz konjske žime); ženiljska preja (vključno kosmičena ženiljska preja); efektno vozličasta preja.

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih, nečesanih in ne kako drugače predelanih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja.

 

Poglavje 57

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala:

 

 

iz iglane klobučevine,

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

Lahko se uporabijo:

polipropilenski filamenti iz tar. št. 5402,

polipropilenska vlakna iz tar. št. 5503 ali 5506 ali

filamentni trakovi iz polipropilena iz tar. št. 5501,

pri katerih je v vseh primerih denominacija vsakega filamenta ali vlakna nižja od 9 deciteksov, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

Tkanina iz jute se lahko uporablja kot podloga.

 

iz druge klobučevine,

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken, ne mikanih ali česanih ali drugače predelanih za predenje, ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

 

drugo.

Izdelava iz (7):

preje iz kokosovih vlaken ali jute,

preje iz sintetičnih ali umetnih filamentov

naravnih vlaken ali

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje.

Tkanina iz jute se lahko uporablja kot podloga.

 

ex Poglavje 58

Specialne tkanine; taftani tekstilni materiali; čipke; tapiserije; pozamenterija; vezenine; razen:

 

 

kombinirane z gumijasto nitjo,

Izdelava iz enojne preje (7).

 

drugo,

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva postopka priprave ali dva zaključna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost nepotiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna.

 

5805

ročno tkane tapiserije tipov Gobelins, Flanders, Beauvais, Aubusson in podobne, in ročno izdelane tapiserije (npr. z majhnim vbodom in križnim vbodom), dokončane ali nedokončane,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

5810

vezenina v metraži, trakovih ali motivih.

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

5901

tekstilni materiali, prevlečeni z lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo vezavo knjig in podobne namene; tkanine za prerisovanje; pripravljeno slikarsko platno; škrobljeno platno in podobni togi tekstilni materiali, ki se uporabljajo za izdelavo klobukov.

Izdelava iz preje.

 

5902

kord tkanine za avtomobilske plašče iz preje visoke trdnosti iz najlona ali drugih poliamidov, poliestrov ali viskoznega rajona:

 

 

z vsebnostjo do vključno 90 mas. % tekstilnih materialov,

Izdelava iz preje.

 

drugo.

Izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

 

5903

tekstilni materiali, impregnirani, premazani, prevlečeni ali prekriti ali laminirani s plastičnimi masami, razen tistih iz tar. št. 5902.

Izdelava iz preje ali

tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva postopka priprave ali dva zaključna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost nepotiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna.

 

5904

linolej, vključno rezan v oblike; talna prekrivala na tekstilni podlagi, premazani, prevlečeni ali prekriti, vključno z razrezanimi v oblike.

Izdelava iz preje (7).

 

5905

zidne tapete iz tekstilnih materialov:

 

 

impregnirane, premazane, prevlečene ali prekrite ali laminirane z gumo, plastičnimi masami ali drugimi materiali,

Izdelava iz preje.

 

drugo.

Izdelava iz (7):

preje iz kokosovih vlaken,

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva postopka priprave ali dva zaključna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost nepotiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna.

 

5906

gumirani tekstilni materiali, razen tistih iz tar. št. 5902:

 

 

pleteni ali kvačkani materiali,

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

 

drugi materiali iz sintetične filamentne preje, ki vsebuje več kot 90 mas. % tekstilnih materialov,

Izdelava iz kemičnih materialov.

 

drugo.

Izdelava iz preje.

 

5907

tekstilni materiali, drugače impregnirani, premazani, prevlečeni ali prekriti; platna, slikana za odrske kulise, tkanine za ateljeje in podobne namene.

Izdelava iz preje ali

tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva postopka priprave ali dva zaključna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost nepotiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna.

 

5908

stenji iz tekstila, tkani, prepleteni ali pleteni, za svetilke, peči, vžigalnike, sveče in podobno; žarilne mrežice za plinsko razsvetljavo in cevasto pleteni materiali za plinske svetilke, impregnirani ali neimpregnirani:

 

 

žarilne mrežice za plinsko razsvetljavo, impregnirano,

Izdelava iz cevasto pletenih plinskih mrežic.

 

drugo.

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

5909 do 5911

tekstilni izdelki, primerni za tehnične namene:

 

 

diski ali obroči za poliranje, razen iz klobučevine iz tar. št. 5911,

Izdelava iz preje ali odpadnih tkanin ali krp iz tar. št. 6310.

 

tkanine, ki se uporabljajo pri izdelavi papirja ali v druge tehnične namene, podložene ali nepodložene s klobučevino, prevlečene ali prekrite ali ne, cevaste ali neskončne, z eno ali več osnovami in/ali votki ali ravno tkane z več osnovami in/ali votki iz tar. št. 5911,

Izdelava iz (7):

preje iz kokosovih vlaken,

naslednjih materialov:

— —

preje iz politetrafluoroetilena (8),

— —

preje, večnitne, iz poliamida, prekrite, impregnirane ali prevlečene s fenolno smolo,

— —

preje iz sintetičnih tekstilnih vlaken iz aromatičnih poliamidov, dobljenih z polikondenzacijo m–fenilendiamina in izoftalne kisline,

— —

preje iz politetrafluoroetilena (8),

— —

preje iz sintetičnih tekstilnih vlaken iz poli-p -fenilen tereftalamida,

— —

preje iz steklenih vlaken, prekrite s fenolno smolo in ojačene z akrilno prejo (8),

— —

kopoliesterskih monofilamentov iz poliestra in smole iz tereftalne kisline in 1,4-cikloheksandinetanola in izoftalne kisline,

— —

naravnih vlaken,

— —

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali

— —

kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

 

drugo.

Izdelava iz (7):

preje iz kokosovih vlaken,

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

 

Poglavje 60

Pleteni ali kvačkani materiali

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

 

Poglavje 61

Oblačila in pribor za oblačila, pleteni ali kvačkani:

 

 

dobljeni s šivanjem ali drugim sestavljanjem, iz dveh ali več kosov pletene ali kvačkane tkanine, ki je urezana v določeno obliko ali neposredno pridobljena v določeno obliko,

Izdelava iz preje (7)  (9).

 

drugo.

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

 

ex Poglavje 62

Oblačila in pribor za oblačila, nepleteni ali nekvačkanih; razen:

Izdelava iz preje (7)  (9).

 

ex ex 6202, ex ex 6204, ex ex 6206, ex ex 6209 in ex ex 6211

oblačila za ženske, deklice in dojenčke in oblačilni dodatki za dojenčke, vezeni,

Izdelava iz preje (9) ali

izdelava iz nevezenih tkanin, če vrednost uporabljenih nevezenih tkanin ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna (9).

 

ex ex 6210 in ex ex 6216

ognjeodporna oprema iz tkanin, prevlečenih s folijo iz aluminiziranega poliestra,

Izdelava iz preje (9) ali

izdelava iz neprevlečenih tkanin, če vrednost uporabljenih neprevlečenih tkanin ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna (9).

 

6213 in 6214

robci, šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki:

 

 

vezeni,

Izdelava iz nebeljene enojne preje (7)  (9) ali

izdelava iz nevezenih tkanin, če vrednost uporabljenih nevezenih tkanin ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna (9).

 

drugo,

Izdelava iz nebeljene enojne preje (7)  (9) ali

izdelava, ki ji sledi tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva postopka priprave ali dva zaključna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost vse uporabljene nepotiskane tkanine iz tar. št. 6213 in 6214 ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna.

 

6217

drugi gotovi oblačilni dodatki; deli oblačil ali oblačilnih dodatkov, razen tistih iz tar. št. 6212:

 

 

vezeni,

Izdelava iz preje (9) ali

izdelava iz nevezenih tkanin, če vrednost uporabljenih nevezenih tkanin ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna (9).

 

ognjeodporna oprema iz tkanin, prevlečenih s folijo iz aluminiziranega poliestra,

Izdelava iz preje (9) ali

izdelava iz neprevlečenih tkanin, če vrednost uporabljenih neprevlečenih tkanin ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna (9).

 

medvloge za ovratnike in manšete, urezane,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

drugo.

Izdelava iz preje (9).

 

ex Poglavje 63

Drugi gotovi tekstilni izdelki; kompleti; rabljena oblačila in rabljeni tekstilni izdelki; krpe; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

6301 do 6304

odeje, potovalne odeje, posteljno perilo, itn.; zavese, itn.; drugi izdelki za notranjo opremo:

 

 

iz klobučevine, iz netkanih tkanin,

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

 

drugo:

 

 

— —

vezeni,

Izdelava iz nebeljene enojne preje (9)  (10) ali

izdelava iz nevezenih tkanin (razen pletenih ali kvačkanih), če vrednost uporabljenih nevezenih tkanin ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

— —

drugo,

Izdelava iz nebeljene enojne preje (9)  (10).

 

6305

vreče in vrečke za pakiranje blaga,

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

 

6306

ponjave, platnene strehe in senčniki; šotori; jadra (za plovila, jadralne deske ali suhozemna vozila); izdelki za taborjenje:

 

 

netkani,

Izdelava iz (7)  (9):

naravnih vlaken ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

 

drugo,

Izdelava iz nebeljene enojne preje (7)  (9).

 

6307

drugi gotovi tekstilni izdelki, vključno z modnimi kroji za oblačila,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

6308

garniture, ki so sestavljene iz tkanin in preje, s priborom ali brez njega, za izdelavo preprog in pregrinjal, tapiserij, vezenih namiznih prtov ali serviet ali podobnih tekstilnih izdelkov, pripravljene v zavitkih za prodajo na drobno.

Vsak sestavni del ali izdelek v garnituri mora izpolnjevati pravilo, ki bi zanj veljalo, če ne bi bil v garnituri. Izdelki brez porekla pa so lahko del garniture, če njihova skupna vrednost ne presega 15 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex Poglavje 64

Obutev, gamaše in podobni izdelki; deli teh izdelkov; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen spojenih gornjih delov, pritrjenih na notranje podplate ali druge sestavne dele podplatov iz tar. št. 6406.

 

6406

deli obutve (vključno zgornji deli, ki so pritrjeni na podplat ali ne, razen na zunanji podplat); zamenljivi vložki, petne blazinice in podobni izdelki; gamaše, dokolenice in podobni izdelki in njihovi deli.

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex Poglavje 65

Pokrivala in njihovi deli; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

6505

klobuki in druga pokrivala, pleteni ali kvačkani ali izdelani iz čipke, klobučevine ali drugih tekstilnih metražnih materialov (razen iz trakov), vključno s podloženimi ali okrašenimi; mrežice za lase iz kakršnega koli materiala, vključno podložene ali okrašene.

Izdelava iz preje ali tekstilnih vlaken (9).

 

ex Poglavje 66

Dežniki, sončniki, sprehajalne palice, palice-stolčki, biči, korobači in njihovi deli; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

6601

dežniki in sončniki (vključno palice-dežniki, vrtni dežniki in podobni dežniki).

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

Poglavje 67

Preparirano perje in puh in izdelki iz perja ali puha; umetno cvetje; izdelki iz človeških las

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex Poglavje 68

Izdelki iz kamna, sadre, cementa, betona, azbesta, sljude ali podobnih materialov; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex ex 6803

izdelki iz skrilavca ali aglomeriranega skrilavca,

Izdelava iz obdelanega skrilavca.

 

ex ex 6812

izdelki iz azbesta; izdelki iz mešanic na osnovi azbesta ali na osnovi azbesta in magnezijevega karbonata,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke.

 

ex ex 6814

izdelki iz sljude, vključno z aglomerirano ali rekonstruirano sljudo, na podlagi iz papirja, kartona ali drugih materialov.

Izdelava iz obdelane sljude (vključno z aglomerirano ali rekonstruirano sljudo).

 

Poglavje 69

Keramični izdelki

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex Poglavje 70

Steklo in stekleni izdelki; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex ex 7003, ex ex 7004 in ex ex 7005

steklo s plastjo proti refleksiji,

Izdelava iz materialov iz tar. št. 7001.

 

7006

steklo iz tar. št. 7003, 7004 in 7005, upognjeno, z obdelanimi robovi, gravirano, luknjano, emajlirano ali drugače obdelano, neuokvirjeno in ne spojeno z drugimi materiali:

 

 

podlaga iz steklene plošče, prevlečena s tanko izolacijsko plastjo polprevodniške vrste v skladu s standardi SEMII (11),

Izdelava iz neprevlečene podlage iz steklene plošče iz tar. št. 7006.

 

drugo,

Izdelava iz materialov iz tar. št. 7001.

 

7007

varnostno steklo iz kaljenega ali plastnega stekla,

Izdelava iz materialov iz tar. št. 7001.

 

7008

večplastni panelni elementi za izolacijo, iz stekla,

Izdelava iz materialov iz tar. št. 7001.

 

7009

steklena ogledala, z okvirom ali brez njega, vključno tudi vzvratna ogledala,

Izdelava iz materialov iz tar. št. 7001.

 

7010

baloni, steklenice, kozarci, lonci, fiole, ampule in druge posode iz stekla, za transport ali pakiranje blaga; stekleni kozarci za vlaganje; čepi, pokrovi in druga zapirala, iz stekla,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, ali

rezanje steklovine, če skupna vrednost nerazrezane steklovine ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

7013

stekleni izdelki, ki se uporabljajo za mizo, v kuhinji, za toaletne namene, v pisarnah, izdelki za notranjo dekoracijo in podobne namene (razen tistih iz tar. št. 7010 ali 7018),

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, ali

rezanje steklovine, če skupna vrednost nerazrezane steklovine ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna, ali

ročno okraševanje (razen sitotiska) ročno pihanih steklenih izdelkov pod pogojem, da skupna vrednost uporabljenih ročno pihanih steklenih izdelkov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 7019

izdelki iz steklenih vlaken (razen preje).

Izdelava iz:

nebarvanih trakov steklenih vlaken, rovinga, preje ali rezanih niti ali

steklene volne.

 

ex Poglavje 71

Naravni in kultivirani biseri, dragi in poldragi kamni, plemenite kovine, kovine, platirane s plemenitimi kovinami, in iz njih narejeni izdelki; imitacije nakita; kovanci; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex ex 7101

biseri, naravni ali kultivirani, sortirani in začasno nanizani zaradi lažjega transporta,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 7102, ex ex 7103 in ex ex 7104

obdelani dragi in poldragi kamni (naravni, sintetični ali rekonstruirani),

Izdelava iz neobdelanih dragih ali poldragih kamnov.

 

7106, 7108 in 7110

plemenite kovine:

 

 

neobdelane,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tar. št. 7106, 7108 in 7110, ali

elektrolitska, toplotna ali kemična separacija plemenitih kovin iz tar. št. 7106, 7108 ali 7110 ali

legiranje plemenitih kovin iz tar. št. 7106, 7108 ali 7110 med seboj ali z navadnimi kovinami.

 

polizdelki ali v obliki prahu,

Izdelava iz neobdelanih plemenitih kovin.

 

ex ex 7107, ex ex 7109 in ex ex 7111

kovine, navaljane s plemenitimi kovinami, kot polizdelki,

Izdelava iz kovin, platiranih z neobdelanimi plemenitimi kovinami.

 

7116

predmeti iz naravnih ali kultiviranih biserov, dragih ali poldragih kamnov (naravnih, sintetičnih ali rekonstruiranih),

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

7117

imitacije nakita.

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, ali

izdelava iz delov iz navadnih kovin, neprekritih ali neprevlečenih s plemenitimi kovinami, pod pogojem, da vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex Poglavje 72

Železo in jeklo; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

7207

polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla,

Izdelava iz materialov iz tar. št. 7201, 7202, 7203, 7204 ali 7205.

 

7208 do 7216

ploščati toplo valjani izdelki, palice, kotniki in profili iz železa ali nelegiranega jekla,

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. št. 7206.

 

7217

žica iz železa ali nelegiranega jekla,

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 7207.

 

ex ex 7218, 7219 do 7222

polizdelki, ploščato valjani izdelki, palice, kotniki in profili iz nerjavnega jekla,

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. št. 7218.

 

7223

žica iz nerjavnega jekla,

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 7218.

 

ex ex 7224, 7225 do 7228

polizdelki, ploščato valjani izdelki, toplo valjane palice v ohlapno navitih kolobarjih; kotniki in profili iz drugih legiranih jekel; votle palice za svedre, iz legiranih ali nelegiranih jekel,

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. št. 7206, 7218 ali 7224.

 

7229

žica iz drugih legiranih jekel.

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 7224.

 

ex Poglavje 73

Izdelki iz železa in jekla; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex ex 7301

piloti,

Izdelava iz materialov iz tar. št. 7206.

 

7302

deli za železniške in tramvajske tire, iz železa ali jekla; tirnice, vodila in zobate tirnice, kretniški jezički, križišča, spojne palice in drugi deli kretnic, pragovi, tirne vezice, tirna ležišča, klini za tirna ležišča, podložne plošče, pričvrščevalne ploščice, distančne palice, drugi deli, posebej konstruirani za postavljanje, spajanje in pritrjevanje tirnic,

Izdelava iz materialov iz tar. št. 7206.

 

7304, 7305 in 7306

cevi in votli profili, iz železa (razen litega železa) ali jekla,

Izdelava iz materialov iz tar. št. 7206, 7207, 7218 ali 7224.

 

ex ex 7307

pribor za cevi iz nerjavnega jekla (ISO št. X5CrNiMo 1712), sestavljen iz več delov,

Struženje, vrtanje, širitev lukenj, izrezovanje navojev, urezovanje in peskanje kovanih polizdelkov, pod pogojem, da skupna vrednost uporabljenih kovanih izdelkov ne presega 35 % cene izdelka franko tovarna.

 

7308

konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar. št. 9406) in deli konstrukcij (npr.: mostovi in mostne sekcije, vrata za zapornice, stolpi, predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata in okna ter okviri zanje, pragovi za vrata, roloji, ograje in stebri), iz železa ali jekla; pločevine, palice, profili, kotniki, cevi in podobno, pripravljeni za uporabo v konstrukcijah, iz železa ali jekla,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Zvarjeni kotniki in profili iz tar. št. 7301se ne smejo uporabiti.

 

ex ex 7315

verige zoper drsenje.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 7315 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex Poglavje 74

Baker in bakreni izdelki; razen:

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

7401

bakrov kamen; cementni baker (precipitat-oborina bakra),

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

7402

nerafiniran baker; bakrene anode za elektrolitsko rafinacijo,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

7403

rafiniran baker in bakrove zlitine, surovi:

 

 

rafiniran baker,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

bakrove zlitine in rafiniran baker, ki vsebuje še druge elemente,

Izdelava iz rafiniranega surovega bakra ali bakrovih odpadkov in ostankov.

 

7404

bakrovi odpadki in ostanki,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

7405

predzlitine bakra.

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex Poglavje 75

Nikelj in nikljevi izdelki; razen:

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

7501 do 7503

nikljev kamen („matte“), sintrani oksidi niklja in drugi vmesni izdelki metalurgije niklja; surovi nikelj; nikljevi odpadki in ostanki.

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex Poglavje 76

Aluminij in aluminijasti izdelki; razen:

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

7601

aluminij, surov,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna ali

izdelava s toplotno ali elektrolitsko obdelavo iz nelegiranega aluminija ali iz aluminijevih odpadkov in ostankov.

 

7602

aluminijevi odpadki in ostanki,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex ex 7616

izdelki iz aluminija, razen gaze, tkanin, rešetk, mrež, ograj, tkanin za ojačanje in podobnih materialov (vključno z neskončnimi trakovi) iz aluminijaste žice in ekspandirane kovine iz aluminija.

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo gaza, tkanine, rešetke, mreže, ograje, tkanine za ojačanje in podobni materiali (vštevši tudi neskončne trakove) iz aluminijaste žice ali ekspandirane kovine iz aluminija; in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

Poglavje 77

Rezervirano za možnost bodoče uporabe v harmoniziranem sistemu

 

 

ex Poglavje 78

Svinec in svinčeni izdelki; razen:

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

7801

surovi svinec:

 

 

rafiniran svinec,

Izdelava iz surovega ali obdelanega svinca.

 

drugo,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Ne smejo se uporabljati odpadki in ostanki iz tar. št. 7802.

 

7802

svinčeni odpadki in ostanki.

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex Poglavje 79

Cink in cinkovi izdelki; razen:

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

7901

cink, surov,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Ne smejo se uporabiti odpadki in ostanki iz tar. št. 7902.

 

7902

cinkovi odpadki in ostanki.

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex Poglavje 80

Kositer in kositrni izdelki; razen:

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

8001

kositer, surov,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Ne smejo se uporabiti odpadki in ostanki iz tar. št. 8002.

 

8002 in 8007

kositrni odpadki in ostanki; drugi kositrni izdelki.

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

Poglavje 81

Druge navadne kovine; kermeti; njihovi izdelki:

 

 

druge navadne kovine; obdelane; njihovi izdelki,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

drugo.

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex Poglavje 82

Orodje, nožarski proizvodi, žlice in vilice iz navadnih kovin; njihovi deli iz navadnih kovin; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

8206

orodje iz dveh ali več tar. št. 8202 do 8205, v garniturah za prodajo na drobno,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 8202 do 8205. Vendar pa se orodje iz tar. št. 8202 do 8205 lahko vstavi v garniture, pod pogojem, da njegova skupna vrednost ne presega 15 % cene garniture franko tovarna.

 

8207

izmenljiva orodja za ročne obdelovalne priprave na mehanični pogon ali brez njega ali za obdelovalne stroje (npr.: za stiskanje, kovanje, vtiskovanje, prerezovanje, narezovanje in vrezovanje navojev, vrtanje, povečevanje odprtine s struganjem, prevlačenje, rezkanje), vključno z matricami za izvlačenje ali iztiskanje kovine, in orodja za vrtanje kamna in zemlje,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

8208

noži in rezila, za stroje ali mehanične priprave,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 8211

noži z rezili, nazobljenimi ali nenazobljenimi (vključno z vrtnarskimi noži), razen nožev iz tar. št. 8208,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo rezila in ročaji iz navadnih kovin.

 

8214

drugi nožarski izdelki (npr.: stroji za striženje, mesarske ali kuhinjske sekače, mesarske sekire in noži za sekljanje mesa, noži za papir); garniture in priprave za manikiranje in pedikiranje (vključno pilice za nohte),

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo ročaji iz navadnih kovin.

 

8215

žlice, vilice, zajemalke, žlice za peno, lopatice za serviranje kolačev, noži za ribe, noži za maslo, prijemalke za sladkor in podoben kuhinjski in namizni pribor.

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo ročaji iz navadnih kovin.

 

ex Poglavje 83

Razni izdelki iz navadnih kovin; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex ex 8302

drugo okovje, pribor in podobni izdelki, primerni za stavbarstvo, in avtomatična zapirala za vrata,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo tudi drugi materiali iz tar. št. 8302, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 8306

kipci in drugi okraski iz navadnih kovin.

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo tudi drugi materiali iz tar. št. 8306, če njihova skupna vrednost ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex Poglavje 84

Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave; njihovi deli; razen:

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 8401

gorilni elementi za jedrske reaktorje,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka (12).

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

8402

kotli za pridobivanje vodne in druge pare (razen kotlov za centralno kurjavo s toplo vodo, ki lahko proizvajajo paro z nizkim tlakom); kotli za pridobivanje pare,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

8403 in ex ex 8404

kotli za centralno kurjavo, razen kotlov iz tar. št. 8402, in pomožne naprave za kotle za centralno kurjavo,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 8403 in 8404.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

8406

turbine na vodno in drugo paro,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

8407

batni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

8408

batni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski ali poldizelski motorji),

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

8409

deli, ki so primerni izključno ali pretežno za motorje iz tar. št. 8407 ali 8408,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

8411

turboreaktivni motorji, turbopropelerski motorji in druge plinske turbine,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

8412

drugi pogonski stroji in motorji,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 8413

tlačne črpalke z rotacijskim gibanjem,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 8414

industrijske nape, ventilatorji in podobno,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

8415

klimatizacijske naprave z ventilatorjem na motorni pogon in elementi za spreminjanje temperature in vlažnosti, vključno s stroji, pri katerih vlažnosti ni mogoče posebej regulirati,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

8418

hladilniki, zamrzovalniki in druge naprave za hlajenje ali zamrzovanje, električni in drugi; toplotne črpalke, razen klimatizacijskih naprav iz tar. št. 8415,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 8419

stroji in naprave za lesno industrijo, za proizvodnjo papirne mase, papirja in kartona,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

8420

kalandri in drugi stroji za valjanje, razen za kovine ali steklo, in valji zanje,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

8423

tehtnice– tehtalne naprave (razen tehtnic z občutljivostjo do vključno 5 centigramov (0,05 g)), vključno s stroji za štetje in kontrolo, ki delujejo na podlagi tehtanja; uteži za tehtnice vseh vrst,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

8425 do 8428

stroji in naprave za dviganje, manipulacijo, nakladanje ali razkladanje,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8431 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

8429

samovozni buldožerji, angledozerji, grejderji, ravnalniki, skreperji, bagri, nakladalniki z lopato, stroji za nabijanje in cestni valjarji, samovozni:

 

 

cestni valjarji,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

drugo,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8431 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

8430

drugi stroji za ravnanje, strganje, izkopavanje, nabijanje, kopanje ali vrtanje zemlje, mineralov ali rud; ovni in stroji za izdiranje pilotov; snežni plugi in snežni odmetalniki,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8431 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 8431

deli, primerni za uporabo izključno ali pretežno s cestnimi valjarji,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

8439

stroji za proizvodnjo celuloze iz vlaknastih celuloznih materialov ali za proizvodnjo ali dodelavo papirjev ali kartona,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

8441

drugi stroji za predelavo papirne mase, papirja ali kartona, vključno s stroji za rezanje vseh vrst,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 8443

tiskalniki za pisarniške stroje (npr. stroje za avtomatsko obdelavo podatkov, stroje za obdelavo besedila itd.),

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

8444 do 8447

stroji iz teh tar. št. za uporabo v tekstilni industriji,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 8448

pomožni stroji in naprave za uporabo s stroji iz tar. št. 8444 in 8445,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

8452

šivalni stroji, razen strojev za šivanje knjig iz tar. št. 8440; omarice, stojala in pokrovi, predvideni za šivalne stroje; igle za šivalne stroje:

 

 

šivalni stroji (samo lock-stitch), z glavami, z maso do 16 kg brez motorja oziroma do 17 kg z motorjem,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.;

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla pri sestavljanju glave (brez motorja) ne presega vrednosti vsega uporabljenega materiala s poreklom in

so uporabljeni mehanizmi za zategovanje niti, kvačkanje in cik-cak že izdelki s poreklom.

 

drugo,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

8456 do 8466

obdelovalni stroji in naprave ter njihovi deli in pribor iz tar. št. 8456 do 8466,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

8469 do 8472

pisarniški stroji (npr.: pisalni stroji, računski stroji, računalniki– stroji za avtomatsko obdelavo podatkov, razmnoževalni stroji, stroji za spajanje z žičnimi sponkami),

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

8480

livarski okvirji za livarne kovin; modelne plošče; modeli za kalupe; kalupi za kovino (razen kalupov za ingote), kovinske karbide, steklo, mineralne materiale, gumo in plastične mase,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

8482

kotalni ležaji,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

8484

tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materialom, ali iz dveh ali več plasti kovine; garniture tesnil, različne po sestavi materiala, v vrečkah, ovitkih ali podobnih pakiranjih; mehanska tesnila,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 8486

stroji za obdelovanje materialov vseh vrst z odvzemanjem materiala z laserjem ali drugim svetlobnim ali fotonskim snopom, ultrazvokom, elektroerozijo, elektrokemičnim postopkom, elektronskim snopom, ionskim snopom ali snopom plazme ter njihovi deli in pribor,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

obdelovalni stroji (vključno s stiskalnicami) za obdelavo kovin z upogibanjem, prepogibanjem, ravnanjem, uravnavanjem ter njihovi deli in pribor,

 

 

stroji za obdelavo kamna, keramike, betona, azbesta, cementa in podobnih mineralnih materialov ali za hladno obdelavo stekla ter njihovi deli in pribor,

 

 

instrumenti za označevanje, ki so aparati, ki izdelajo obliko, potrebno za izdelavo mask ali drugih izdelkov iz podlag, prevlečenih s fotoobstojnimi snovmi; njihovi deli in pribor,

 

 

kalupi za brizganje ali kompresijo,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

stroji in naprave za dviganje, manipuliranje, nakladanje ali razkladanje,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8431 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

8487

deli strojev brez električnih priključkov, izolatorjev, tuljav, kontaktov ali drugih električnih delov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex Poglavje 85

Električni stroji in oprema ter njihovi deli; aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke; razen:

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

8501

elektromotorji in električni generatorji (razen generatorskih agregatov),

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8503 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

8502

električni generatorski agregati in rotacijski pretvorniki,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8501 in 8503 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 8504

napajalniki za računalnike– stroje za avtomatično obdelavo podatkov,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 8517

drugi aparati za prenos ali sprejem glasu, slike ali drugih podatkov, vključno aparati za komunikacijo v brezžičnem omrežju (kot npr. lokalno ali prostrano omrežje), razen sprejemnikov in oddajnikov iz tarifnih številk 8443, 8525, 8527 ali 8528,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 8518

mikrofoni in njihova stojala; zvočniki, vključno z zvočniki v zvočnih omaricah; avdiofrekvenčni električni ojačevalniki; električni sestavi za ojačevanje zvoka,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

8519

aparati za snemanje in reprodukcijo zvoka,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

8521

aparati za snemanje in reprodukcijo slike, ki imajo vgrajen videotuner (TV-sprejemno enoto) ali ne,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

8522

deli in pribor uporabni predvsem ali v glavnem z aparati iz tar. št. 8519 do 8521,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

8523

neposnete plošče (diski), trakovi, polprevodniški nosilci s trajnim pomnjenjem in drugi nosilci za snemanje zvočnih ali drugih pojavov, razen izdelkov iz poglavja 37,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

posnete plošče (diski), trakovi, polprevodniški nosilci s trajnim pomnjenjem in drugi nosilci za snemanje zvočnih ali drugih pojavov, razen izdelkov iz poglavja 37,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8523 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

matrice in galvanski odtisi za proizvodnjo plošč, razen izdelkov iz poglavja 37,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8523 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

približevalne kartice in „pametne kartice“ z dvema ali več elektronskimi integriranimi vezji,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

„pametne kartice“ z enim elektronskim integriranim vezjem,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8541 in 8542 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna. ali

postopek difuzije, če so integriranja vezja izdelana na polprevodniški podlagi s selektivnim vnašanjem ustrezne dopirne snovi, vključno s sestavljenimi in preskušanimi v državi, razen držav iz členov 3 in 4.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

8525

oddajniki za radiodifuzijo ali televizijo, vključno z oddajniki z vgrajenim sprejemnikom ali aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka; televizijske kamere, digitalni fotoaparati in video snemalne kamere,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

8526

radarji, naprave za radionavigacijo in aparati za radijsko daljinsko krmiljenje,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

8527

sprejemniki za radiodifuzijo, vključno s sprejemniki, kombiniranimi v istem ohišju z aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali z uro,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

8528

monitorji in projektorji, ki nimajo vgrajenega televizijskega sprejemnika, namenjeni samo ali zlasti za uporabo v stroju za avtomatsko obdelavo podatkov iz tarifne številke 8471,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

drugi monitorji in projektorji, ki nimajo vgrajenega televizijskega sprejemnika; televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani v istem ohišju z radijskimi sprejemniki ali aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

8529

deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni za uporabo z aparati iz tar. št. 8525 do 8528:

 

 

izključno ali pretežno namenjeni za uporabo z aparati za snemanje in reprodukcijo slike,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

namenjeni samo ali zlasti za uporabo z monitorji in projektorji, ki nimajo vgrajenega televizijskega sprejemnika, namenjeni samo ali zlasti za uporabo v stroju za avtomatsko obdelavo podatkov iz tar. št. 8471,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

drugo,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

8535

električni aparati za vklapljanje, izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo z električnimi tokokrogi ali znotraj njih za napetost nad 1 000 V,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8538 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

8536

električni aparati za vklapljanje, izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo z električnimi tokokrogi ali znotraj njih za napetost, ki ne presega 1 000 V,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8538 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

spojniki za optična vlakna, snope optičnih vlaken ali kable iz optičnih vlaken,

 

 

— —

iz plastičnih mas,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

— —

iz keramičnih materialov,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

— —

iz bakra,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

8537

table, plošče, pulti, mize, omare in druge osnove, opremljene z dvema ali več izdelki iz tar. št. 8535 ali 8536, za električno krmiljenje ali razdeljevanje električnega toka, vključno s tistimi z vgrajenimi instrumenti in aparati iz poglavja 90 in aparati za numerično krmiljenje, razen telefonskih central iz tar. št. 8517,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8538 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 8541

diode, tranzistorji in podobni polprevodniški elementi, razen rezin, ki še niso zrezane v čipe,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 8542

elektronska integrirana vezja,

 

 

monolitna integrirana vezja,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8541 in 8542 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna ali

postopek difuzije, če so integriranja vezja izdelana na polprevodniški podlagi s selektivnim vnašanjem ustrezne dopirne snovi, vključno s sestavljenimi in preskušanimi v državi, razen držav iz členov 3 in 4.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

več čipov, ki so deli strojev ali aparatov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

drugo,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8541 in 8542 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

8544

izolirana žica (vključno z lakirano žico ali elektrolitsko oksidirano žico), kabli (vključno s koaksialnimi kabli) in drugi izolirani električni vodniki, s konektorjem ali brez njega; kabli iz optičnih vlaken, izdelani iz posamično oplaščenih vlaken, kombinirani z električnimi vodniki ali ne, s konektorjem ali brez njega,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

8545

ogljene elektrode, ogljene ščetke, oglje za žarnice, oglje za baterije in drugi izdelki iz grafita ali drugega oglja, s kovino ali brez nje, za električne namene,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

8546

električni izolatorji iz kakršnega koli materiala,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

8547

izolirni deli za električne stroje, naprave ali opremo, izdelani v celoti iz izolirnega materiala ali samo z manjšimi kovinskimi komponentami (npr. tulci z navojem), vdelanimi med stiskanjem izključno zaradi vezave, razen izolatorjev iz tar. št. 8546; cevi za električne vodnike in spojke zanje, iz navadnih kovin, obložene z izolirnim materialom,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

8548

odpadki in ostanki primarnih celic, primarnih baterij in električnih akumulatorjev; iztrošene primarne celice; iztrošene primarne baterije in iztrošeni električni akumulatorji; električni deli strojev ali aparatov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

elektronske mikrosestave.

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8541 in 8542 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 86

Železniške in tramvajske lokomotive, tirna vozila in njihovi deli; železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor ter njihovi deli; mehanična (tudi elektromehanska) signalna oprema za promet vseh vrst; razen:

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

8608

železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor; mehanska (vključno elektromehanska) oprema za signalizacijo, varnost, nadzor in upravljanje prometa v železniškem, tramvajskem in cestnem prometu, prometu na notranjih vodnih poteh, parkiriščih, lukah ali letališčih; njihovi deli.

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 87

Vozila, razen železniških in tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor; razen:

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

8709

samovozni delovni vozički, brez naprav za dviganje ali manipuliranje, ki se uporabljajo v tovarnah, skladiščih, lukah ali na letališčih za prevoz blaga na kratkih razdaljah; vlečna vozila ki se uporabljajo na peronih železniških postaj; deli navedenih vozil,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

8710

tanki in druga oklepna bojna motorna vozila, vključno tista, ki so opremljena z oborožitvenimi sredstvi, in njihovi deli,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

8711

motorna kolesa (tudi mopedi), kolesa in podobna vozila s pomožnim motorjem, z bočno prikolico ali brez nje; bočne prikolice,

 

 

z batnim motorjem z notranjim izgorevanjem z izmeničnim gibanjem bata s prostornino cilindra,

 

 

— —

do vključno 50 cm3,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

— —

nad 50 cm3,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

drugo,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 8712

kolesa brez krogličnih ležajev,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 8714.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

8715

otroški vozički in deli zanje,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

8716

prikolice in polprikolice; druga vozila, vozila brez lastnega pogona; njihovi deli.

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 88

Zrakoplovi, vesoljska vozila in njihovi deli; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 8804

rotošuti,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tar. št. 8804.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

8805

oprema za lansiranje letal; krovna prestrezala letal in podobne naprave; naprave za treniranje letenja na tleh; deli navedenih izdelkov.

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

Poglavje 89

Ladje, čolni in plavajoče konstrukcije

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Ne smejo se uporabiti ladijski trupi iz tar. št. 8906.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 90

Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati; njihovi deli in pribor; razen:

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

9001

optična vlakna in snopi optičnih vlaken; kabli iz optičnih vlaken, razen tistih iz tar. št. 8544; listi in plošče iz polarizirajočega materiala; leče (vključno kontaktne leče), prizme, zrcala in drugi optični elementi iz kakršnega koli materiala, nemontirani, razen takih optično neobdelanih steklenih elementov,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

9002

leče, prizme, zrcala in drugi optični elementi, iz kakršnega koli materiala, montirani, ki so deli ali pribor instrumentov ali aparatov, razen takih optičnih neobdelanih steklenih elementov,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

9004

očala, naočniki in podobni izdelki, korektivni, zaščitni ali drugi,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 9005

daljnogledi (z enim ali dvema objektivoma), optični teleskopi in njihova stojala; razen zrcalnih teleskopov in njihovih stojal,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 9006

fotografski aparati (razen kinematografskih); fotografski bliskovni aparati in bliskovne žarnice, razen žarnic na razelektrenje,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

9007

kinematografske kamere in projektorji, vključno s tistimi z vdelanimi aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

9011

optični mikroskopi, tudi tisti za mikrofotografijo, mikrokinematografijo in mikroprojekcijo,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 9014

drugi navigacijski instrumenti in aparati,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

9015

geodetski (tudi fotogrametrijski), hidrografski, oceanografski, hidrološki, meteorološki ali geofizikalni instrumenti in aparati, razen kompasov; daljinomeri,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

9016

tehtnice z občutljivostjo do vključno 5 centigramov (0,05 g), z utežmi ali brez njih,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

9017

instrumenti in aparati za risanje, označevanje ali matematično računanje (npr. risalni aparati, pantografi, kotomeri, risalni pribori v kompletu, logaritemska računala, računala v obliki okrogle plošče); ročni instrumenti za merjenje dolžine (npr. merilne palice in trakovi, mikrometrska merila, merila z nonijem), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

9018

medicinski, kirurški, zobozdravniški in veterinarski instrumenti in aparati, vključno s scintigrafskimi, elektromedicinskimi aparati in aparati za preiskavo vida,

 

 

zobozdravniški stoli z vgrajenimi zobozdravniškimi napravami ali zobozdravniškimi pljuvalniki,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tar. št. 9018.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

drugo,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

9019

aparati za mehanoterapijo; aparati za masažo; aparati za psihološka testiranja; aparati za ozonoterapijo, kisikoterapijo, aerosolno terapijo, umetno dihanje in drugi terapevtski dihalni aparati,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

9020

drugi dihalni aparati in plinske maske, razen varovalnih mask brez mehanskih delov in zamenljivih filtrov,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

9024

stroji in aparati za preskušanje trdote, natezne tlačne trdnosti, elastičnosti ali drugih mehanskih lastnosti materiala (npr. kovin, lesa, tekstilnega materiala, papirja, plastične mase),

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

9025

hidrometri in podobni merilniki, termometri, pirometri, barometri, higrometri (vlagomeri) in psihrometri, tudi kombinacije teh instrumentov, z možnostjo registriranja ali brez nje,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

9026

instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka ali drugih spremenljivih veličin pri tekočinah ali plinih (npr. merilniki pretoka, kazalniki nivoja, manometri, merilniki količine toplote), razen instrumentov in aparatov iz tar. št. 9014, 9015, 9028 ali 9032,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

9027

instrumenti in aparati za fizikalne ali kemične analize (npr. polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizo plina ali dima); instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo viskoznosti, poroznosti, raztezanja, površinske napetosti in podobno; instrumenti in aparati za merjenje ali kontroliranje toplote, zvoka ali svetlobe (vključno z ekspozimetri); mikrotomi,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

9028

merilniki porabe ali proizvodnje plinov, tekočin ali električne energije, vključno z merilniki za njihovo umerjanje:

 

 

deli in pribor,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

drugo,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

9029

števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksimetri, kilometrski števci, števci korakov in podobno; kazalniki hitrosti in tahometri, razen tistih, ki se uvrščajo v tar. št. 9014 ali 9015; stroboskopi,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

9030

osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo električnih veličin, razen merilnikov iz tar. št. 9028; instrumenti in aparati za merjenje ali odkrivanje alfa, beta, gama, rentgenskih, kozmičnih ali drugih ionizirajočih sevanj,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

9031

instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju; projektorji profilov,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

9032

instrumenti in aparati za avtomatsko regulacijo ali krmiljenje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

9033

deli in pribori (ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu v tem poglavju) za stroje, naprave, instrumente ali aparate iz poglavja 90.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex Poglavje 91

Ure in njihovi deli; razen:

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

9105

druge ure,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

9109

drugi urni mehanizmi; kompletni in sestavljeni,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

9110

kompletni urni mehanizmi (za osebne ali druge ure), nesestavljeni ali delno sestavljeni (mehanizmi v kompletih); nekompletni urni mehanizmi (za osebne ali druge ure), sestavljeni; grobi urni mehanizmi za osebne ali druge ure,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 9114 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

9111

ohišja za osebne ure in deli ohišij,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

9112

ohišja za hišne, pisarniške in podobne ure in ohišja podobne vrste za druge proizvode iz tega poglavja, deli ohišij,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

9113

jermenčki in zapestnice za ročne ure in deli za jermenčke in zapestnice:

 

 

iz navadne kovine, vključno pozlačene ali posrebrene, ali iz kovine, prevlečene s plemenito kovino,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

drugo.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

Poglavje 92

Glasbila; njihovi deli in pribor

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

Poglavje 93

Orožje in strelivo; njihovi deli in pribor

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex Poglavje 94

Pohištvo; posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podobni polnjeni izdelki; svetilke in pribor zanje, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki, osvetljeni znaki z imeni in podobno; montažne zgradbe; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 9401 in ex ex 9403

pohištvo iz navadnih kovin, z vdelano nenapolnjeno bombažno tkanino, katere teža ne presega 300 g/m2,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, ali

izdelava iz bombažne tkanine, ki je že pripravljena za uporabo z materiali iz tar. št. 9401 ali 9403, pod pogojem, da:

vrednost vseh tkanin ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna in

so vsi drugi uporabljeni materiali s poreklom in se uvrščajo v vse druge tarifne številke, razen v tar. št. 9401 ali 9403

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

9405

svetilke in pribor zanje, vključno z reflektorji in njihovimi deli, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki, osvetljene plošče z imeni in podobno, s fiksiranim svetlobnim virom, in njihovi deli, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

9406

montažne zgradbe.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex Poglavje 95

Igrače, rekviziti za družabne igre in šport; njihovi deli in pribor; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex ex 9503

druge igrače; zmanjšani modeli in podobni modeli za igro, tudi s pogonom; zloženke (puzzles) vseh vrst,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 9506

palice za golf in njihovi deli.

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Za izdelavo glav za palice za golf pa se lahko uporabijo grobo obdelani kosi.

 

ex Poglavje 96

Razni izdelki; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex ex 9601 in ex ex 9602

izdelki iz materialov živalskega, rastlinskega ali mineralnega izvora za rezljanje,

Izdelava iz obdelanih materialov za rezljanje iz iste tarifne številke, kakor je tarifna številka izdelka

 

ex ex 9603

metle in ščetke (razen metel iz protja ter ščetk iz materialov veveričje ali podlasičje dlake), ročno vodeni mehanični čistilci tal, brez motorja, soboslikarski vložki in valji brisalniki za pod, okna ipd, omele,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

9605

potovalni kompleti za osebna toaletna sredstva, šivanje ali čiščenje obutve ali obleke,

Vsak sestavni del ali izdelek v garnituri mora izpolnjevati pravilo, ki bi zanj veljalo, če ne bi bil v garnituri. Izdelki brez porekla pa so lahko del garniture, če njihova skupna vrednost ne presega 15 % cene izdelka franko tovarna.

 

9606

gumbi, gumbi pritiskači, zaklopni gumbi, gumbi za srajce, gumbi, ki se še oblačijo (prekrijejo), in drugi deli teh izdelkov; nedokončani gumbi,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

9608

svinčniki s kroglico; flomastri in označevalci z vrhom iz polsti ali drugega poroznega materiala; nalivna peresa in podobna peresa; peresa za kopiranje; patentni svinčniki; peresniki, držala za svinčnike in podobna držala; deli (vključno kapice in ščipalke) navedenih izdelkov, razen tistih iz tar. št. 9609,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Vendar se lahko uporabljajo peresa ali konice peres iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka.

 

9612

trakovi za pisalne stroje in podobni trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo ali drugače pripravljeni za odtiskovanje, vključno s trakovi na kolesih ali v kasetah; blazinice za žige, prepojene ali neprepojene, s škatlo ali brez nje,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 9613

vžigalniki piezo,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 9613 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 9614

tobačne pipe ali glave za pipe.

Izdelava iz grobo obdelanih kosov.

 

Poglavje 97

Umetniški izdelki, zbirke in starine

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 


(1)  Za posebne pogoje v zvezi s ‚specifičnimi procesi‘ glej uvodni opombi 7.1 in 7.3.

(2)  Za posebne pogoje v zvezi s ‚specifičnimi procesi‘ glej uvodno opombo 7.2.

(3)  Opomba 3 k Poglavju 32 določa, da gre za preparate, ki se uporabljajo za barvanje katerega koli materiala ali ki se uporabljajo kot sestavine za proizvodnjo barvil, pod pogojem, da niso uvrščeni v drugo tarifno številko v poglavju 32.

(4)  Izraz ‚skupina“ pomeni kateri koli del besedila te tarifne številke med dvema podpičjema.

(5)  Za izdelke, sestavljene iz materialov, ki so po eni strani uvrščeni v tar. št. 3901 do 3906 in po drugi strani v tar. št. 3907 do 3911, se ta omejitev uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v izdelku prevladujejo po teži.

(6)  Naslednje folije se štejejo za visoko prosojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v skladu z ASTM-D 1003–16, t. i. Hazefactor) je manjša od 2 %.

(7)  Za posebne pogoje, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, glej uvodno opombo 5.

(8)  Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tkanih tkanin, ki se uporabljajo pri strojih za izdelavo papirja.

(9)  Glej uvodno opombo 6.

(10)  Za pletene ali kvačkane izdelke, brez dodatka elastike ali gume, dobljene s šivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali kvačkanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike), glej uvodno opombo 6.

(11)  SEMII – Registrirani institut za polprevodniško opremo in materiale.

(12)  To pravilo se uporablja do 31. decembra 2005.“