4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/2


Az Elsőfokú Bíróság elnökét ideiglenes intézkedésről határozó bírói minőségében helyettesítő bíró kijelölése

2009/C 153/02

Az Elsőfokú Bíróság az eljárási szabályzat 106. cikke alapján 2009. június 16 án úgy határozott, hogy S. S. Papasavvas bírót jelöli ki a 2009. július 1 jétől2010. június 30 ig terjedő időszakra arra, hogy az Elsőfokú Bíróság elnökét, távolléte vagy akadályoztatása esetén, ideiglenes intézkedésről határozó bírói minőségében helyettesítse.