02005R0396 — HR — 26.07.2021 — 045.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA (EZ) br. 396/2005 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 23. veljače 2005.

o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ

(Tekst značajan za EGP)

( L 070 16.3.2005, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

 M1

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 178/2006 od 1. veljače 2006.

  L 29

3

2.2.2006

►M2

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 149/2008 od 29. siječnja 2008.

  L 58

1

1.3.2008

►M3

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 260/2008 od 18. ožujka 2008.

  L 76

31

19.3.2008

►M4

UREDBA (EZ) br. 299/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. ožujka 2008.

  L 97

67

9.4.2008

►M5

UREDBA KOMISIJE (EZ) BR. 839/2008 od 31. srpnja 2008.

  L 234

1

30.8.2008

 M6

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 256/2009 od 23. ožujka 2009.

  L 81

3

27.3.2009

►M7

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 822/2009 od 27. kolovoza 2009.

  L 239

5

10.9.2009

►M8

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1050/2009 od 28. listopada 2009.

  L 290

7

6.11.2009

►M9

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1097/2009 od 16. studenoga 2009.

  L 301

6

17.11.2009

►M10

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 304/2010 od 9. travnja 2010.

  L 94

1

15.4.2010

►M11

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 459/2010 od 27. svibnja 2010.

  L 129

3

28.5.2010

 M12

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 600/2010 od 8. srpnja 2010.

  L 174

18

9.7.2010

►M13

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 750/2010 od 7. srpnja 2010.

  L 220

1

21.8.2010

►M14

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 765/2010 od 25. kolovoza 2010.

  L 226

1

28.8.2010

►M15

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 893/2010 od 8. listopada 2010.

  L 266

10

9.10.2010

►M16

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 310/2011 od 28. ožujka 2011.

  L 86

1

1.4.2011

 M17

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 460/2011 od 12. svibnja 2011.

  L 124

23

13.5.2011

 M18

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 508/2011 od 24. svibnja 2011.

  L 137

3

25.5.2011

►M19

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 520/2011 od 25. svibnja 2011.

  L 140

2

27.5.2011

►M20

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 524/2011 od 26. svibnja 2011.

  L 142

1

28.5.2011

►M21

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 559/2011 od 7. lipnja 2011.

  L 152

1

11.6.2011

 M22

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 812/2011 od 10. kolovoza 2011.

  L 208

1

13.8.2011

►M23

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 813/2011 od 11. kolovoza 2011.

  L 208

23

13.8.2011

►M24

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 978/2011 od 3. listopada 2011.

  L 258

12

4.10.2011

►M25

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 270/2012 od 26. ožujka 2012.

  L 89

5

27.3.2012

►M26

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 322/2012 od 16. travnja 2012.

  L 105

1

17.4.2012

►M27

UREDBA KOMSIJE (EU) br. 441/2012 od 24. svibnja 2012.

  L 135

4

25.5.2012

 M28

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 473/2012 od 4. lipnja 2012.

  L 144

25

5.6.2012

 M29

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 556/2012 od 26. lipnja 2012.

  L 166

67

27.6.2012

►M30

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 592/2012 od 4. srpnja 2012.

  L 176

1

6.7.2012

►M31

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 897/2012 od 1. listopada 2012.

  L 266

1

2.10.2012

►M32

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 899/2012 od 21. rujna 2012.

  L 273

1

6.10.2012

►M33

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 34/2013 od 16. siječnja 2013.

  L 25

1

26.1.2013

 M34

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 35/2013 od 18. siječnja 2013.

  L 25

49

26.1.2013

 M35

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 212/2013 od 11. ožujka 2013.

  L 68

30

12.3.2013

►M36

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 241/2013 od 14. ožujka 2013.

  L 75

1

19.3.2013

►M37

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 251/2013 od 22. ožujka 2013.

  L 88

1

27.3.2013

►M38

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 293/2013 od 20. ožujka 2013.

  L 96

1

5.4.2013

►M39

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 500/2013 od 30. svibnja 2013.

  L 151

1

4.6.2013

►M40

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 668/2013 оd 12. srpnja 2013.

  L 192

17

13.7.2013

►M41

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 772/2013 оd 8. kolovoza 2013.

  L 217

1

13.8.2013

►M42

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 777/2013 оd 12. kolovoza 2013.

  L 221

1

17.8.2013

►M43

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 834/2013 оd 30. kolovoza 2013.

  L 233

11

31.8.2013

►M44

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1004/2013 оd 15. listopada 2013.

  L 279

10

19.10.2013

►M45

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1138/2013 оd 8. studenoga 2013.

  L 307

1

16.11.2013

►M46

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1317/2013 оd 16. prosinca 2013.

  L 339

1

17.12.2013

►M47

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 36/2014 оd 16. siječnja 2014.

  L 17

1

21.1.2014

►M48

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 51/2014 оd 20. siječnja 2014.

  L 16

13

21.1.2014

►M49

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 61/2014 оd 24. siječnja 2014.

  L 22

1

25.1.2014

►M50

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 79/2014 оd 29. siječnja 2014.

  L 27

9

30.1.2014

►M51

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 87/2014 оd 31. siječnja 2014.

  L 35

1

5.2.2014

►M52

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 289/2014 оd 21. ožujka 2014.

  L 87

49

22.3.2014

►M53

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 318/2014 od 27. ožujka 2014.

  L 93

28

28.3.2014

►M54

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 364/2014 оd 4. travnja 2014.

  L 112

1

15.4.2014

►M55

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 398/2014 оd 22. travnja 2014.

  L 119

3

23.4.2014

►M56

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 491/2014 оd 5. svibnja 2014.

  L 146

1

16.5.2014

►M57

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 588/2014 оd 2. lipnja 2014.

  L 164

16

3.6.2014

►M58

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 617/2014 оd 3. lipnja 2014.

  L 171

1

11.6.2014

►M59

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 703/2014 оd 19. lipnja 2014.

  L 186

1

26.6.2014

►M60

UREDBA (EU) br. 652/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 15. svibnja 2014.

  L 189

1

27.6.2014

►M61

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 737/2014 оd 24. lipnja 2014.

  L 202

1

10.7.2014

 M62

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 752/2014 оd 24. lipnja 2014.

  L 208

1

15.7.2014

►M63

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 991/2014 оd 19. rujna 2014.

  L 279

1

23.9.2014

►M64

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1096/2014 оd 15. listopada 2014.

  L 300

5

18.10.2014

►M65

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1119/2014 оd 16. listopada 2014.

  L 304

43

23.10.2014

►M66

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1126/2014 оd 17. listopada 2014.

  L 305

3

24.10.2014

►M67

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1127/2014 оd 20. listopada 2014.

  L 305

47

24.10.2014

►M68

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1146/2014 оd 23. listopada 2014.

  L 308

3

29.10.2014

►M69

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/165 оd 3. veljače 2015.

  L 28

1

4.2.2015

►M70

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/399 оd 25. veljače 2015.

  L 71

1

14.3.2015

►M71

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/400 оd 25. veljače 2015.

  L 71

56

14.3.2015

►M72

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/401 оd 25. veljače 2015.

  L 71

114

14.3.2015

►M73

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/552 оd 7. travnja 2015.

  L 92

20

8.4.2015

►M74

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/603 оd 13. travnja 2015.

  L 100

10

17.4.2015

►M75

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/845 оd 27. svibnja 2015.

  L 138

1

4.6.2015

►M76

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/846 оd 28. svibnja 2015.

  L 140

1

5.6.2015

►M77

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/868 оd 26. svibnja 2015.

  L 145

1

10.6.2015

►M78

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/896 оd 11. lipnja 2015.

  L 147

3

12.6.2015

►M79

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1040 оd 30. lipnja 2015.

  L 167

10

1.7.2015

►M80

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1101 оd 8. srpnja 2015.

  L 181

27

9.7.2015

►M81

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1200 оd 22. srpnja 2015.

  L 195

1

23.7.2015

►M82

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1608 оd 24. rujna 2015.

  L 249

14

25.9.2015

►M83

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1910 оd 21. listopada 2015.

  L 280

2

24.10.2015

►M84

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2075 оd 18. studenoga 2015.

  L 302

15

19.11.2015

►M85

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1 оd 3. prosinca 2015.

  L 2

1

5.1.2016

 M86

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/46 оd 18. siječnja 2016.

  L 12

28

19.1.2016

►M87

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/53 оd 19. siječnja 2016.

  L 13

12

20.1.2016

 M88

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/60 оd 19. siječnja 2016.

  L 14

1

21.1.2016

►M89

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/67 оd 19. siječnja 2016.

  L 15

2

22.1.2016

►M90

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/75 оd 21. siječnja 2016.

  L 16

8

23.1.2016

►M91

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/71 оd 26. siječnja 2016.

  L 20

1

27.1.2016

►M92

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/143 оd 18. siječnja 2016.

  L 28

12

4.2.2016

►M93

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/156 оd 18. siječnja 2016.

  L 31

1

6.2.2016

►M94

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/439 оd 23. ožujka 2016.

  L 78

31

24.3.2016

►M95

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/440 оd 23. ožujka 2016.

  L 78

34

24.3.2016

►M96

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/452 оd 29. ožujka 2016.

  L 79

10

30.3.2016

►M97

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/486 оd 29. ožujka 2016.

  L 90

1

6.4.2016

►M98

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/567 оd 6. travnja 2016.

  L 100

1

15.4.2016

►M99

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/805 оd 20. svibnja 2016.

  L 132

95

21.5.2016

►M100

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1002 оd 17. lipnja 2016.

  L 167

1

24.6.2016

►M101

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1003 оd 17. lipnja 2016.

  L 167

46

24.6.2016

►M102

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1015 оd 17. lipnja 2016.

  L 172

1

29.6.2016

►M103

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1016 оd 17. lipnja 2016.

  L 172

22

29.6.2016

 M104

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1355 оd 9. kolovoza 2016.

  L 215

4

10.8.2016

►M105

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1726 оd 27. rujna 2016.

  L 261

3

28.9.2016

►M106

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1785 оd 7. listopada 2016.

  L 273

10

8.10.2016

►M107

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1822 оd 13. listopada 2016.

  L 281

1

18.10.2016

►M108

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1866 оd 17. listopada 2016.

  L 286

4

21.10.2016

►M109

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1902 оd 27. listopada 2016.

  L 298

1

4.11.2016

►M110

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/170 оd 30. siječnja 2017.

  L 30

1

3.2.2017

►M111

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/171 оd 30. siječnja 2017.

  L 30

45

3.2.2017

►M112

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/405 оd 8. ožujka 2017.

  L 63

71

9.3.2017

►M113

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/623 оd 30. ožujka 2017.

  L 93

1

6.4.2017

►M114

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/624 оd 30. ožujka 2017.

  L 93

30

6.4.2017

►M115

UREDBA (EU) 2017/625 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 15. ožujka 2017.

  L 95

1

7.4.2017

►M116

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/626 оd 31. ožujka 2017.

  L 96

1

7.4.2017

►M117

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/627 оd 3. travnja 2017.

  L 96

44

7.4.2017

►M118

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/671 оd 7. travnja 2017.

  L 97

9

8.4.2017

►M119

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/693 оd 7. travnja 2017.

  L 101

1

13.4.2017

►M120

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/983 оd 9. lipnja 2017.

  L 148

27

10.6.2017

►M121

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/978 оd 9. lipnja 2017.

  L 151

1

14.6.2017

►M122

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1016 оd 14. lipnja 2017.

  L 159

1

21.6.2017

►M123

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1135 оd 23. lipnja 2017.

  L 164

28

27.6.2017

►M124

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1164 оd 22. lipnja 2017.

  L 170

3

1.7.2017

►M125

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1777 оd 29. rujna 2017.

  L 253

1

30.9.2017

►M126

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/70 оd 16. siječnja 2018.

  L 12

24

17.1.2018

►M127

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/73 оd 16. siječnja 2018.

  L 13

8

18.1.2018

►M128

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/78 оd 16. siječnja 2018.

  L 14

6

19.1.2018

►M129

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/62 оd 17. siječnja 2018.

  L 18

1

23.1.2018

►M130

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/685 оd 3. svibnja 2018.

  L 121

1

16.5.2018

►M131

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/686 оd 4. svibnja 2018.

  L 121

30

16.5.2018

►M132

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/687 оd 4. svibnja 2018.

  L 121

63

16.5.2018

►M133

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/832 оd 5. lipnja 2018.

  L 140

38

6.6.2018

►M134

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/960 оd 5. srpnja 2018.

  L 169

27

6.7.2018

►M135

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1049 оd 25. srpnja 2018.

  L 189

9

26.7.2018

►M136

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1514 оd 10. listopada 2018.

  L 256

8

12.10.2018

►M137

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1515 оd 10. listopada 2018.

  L 256

33

12.10.2018

►M138

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1516 оd 10. listopada 2018.

  L 256

45

12.10.2018

►M139

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/38 od 10. siječnja 2019.

  L 9

94

11.1.2019

►M140

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/50 оd 11. siječnja 2019.

  L 10

8

14.1.2019

►M141

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/58 оd 14. siječnja 2019.

  L 12

1

15.1.2019

►M142

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/88 od 18. siječnja 2019.

  L 22

1

24.1.2019

►M143

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/89 оd 18. siječnja 2019.

  L 22

13

24.1.2019

►M144

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/90 оd 18. siječnja 2019.

  L 22

52

24.1.2019

►M145

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/91 оd 18. siječnja 2019.

  L 22

74

24.1.2019

►M146

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/552 оd 4. travnja 2019.

  L 96

6

5.4.2019

►M147

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/973 оd 13. lipnja 2019.

  L 157

3

14.6.2019

►M148

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/977 оd 13. lipnja 2019.

  L 159

1

17.6.2019

►M149

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1015 оd 20. lipnja 2019.

  L 165

23

21.6.2019

►M150

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1176 оd 10. srpnja 2019.

  L 185

1

11.7.2019

►M151

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1559 оd 16. rujna 2019.

  L 239

1

17.9.2019

►M152

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1561 оd 17. rujna 2019.

  L 240

1

18.9.2019

►M153

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1582 оd 25. rujna 2019.

  L 246

1

26.9.2019

►M154

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1791 оd 17. listopada 2019.

  L 277

1

29.10.2019

►M155

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1792 оd 17. listopada 2019.

  L 277

66

29.10.2019

►M156

UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/192 оd 12. veljače 2020.

  L 40

4

13.2.2020

►M157

UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/703 оd 26. svibnja 2020.

  L 164

1

27.5.2020

►M158

UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/749 оd 4. lipnja 2020.

  L 178

7

8.6.2020

►M159

UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/770 оd 8. lipnja 2020.

  L 184

1

12.6.2020

►M160

UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/785 оd 9. lipnja 2020.

  L 190

1

16.6.2020

►M161

UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/856 оd 9. lipnja 2020.

  L 195

9

19.6.2020

►M162

UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1085 оd 23. srpnja 2020.

  L 239

7

24.7.2020

►M163

UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1565 оd 27. listopada 2020.

  L 358

3

28.10.2020

►M164

UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1566 оd 27. listopada 2020.

  L 358

30

28.10.2020

►M165

UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1633 оd 27. listopada 2020.

  L 367

1

5.11.2020

►M166

UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/590 оd 12. travnja 2021.

  L 125

15

13.4.2021

►M167

UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/976 оd 4. lipnja 2021.

  L 216

1

18.6.2021

►M168

UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1098 оd 2. srpnja 2021.

  L 238

5

6.7.2021


Koju je ispravio:

►C1

Ispravak,  L 064, 7.3.2015,  46 (668/2013)

 C2

Ispravak,  L 280, 24.10.2015,  38 (2015/845)

►C3

Ispravak,  L 334, 22.12.2015,  65 (899/2012)

 C4

Ispravak,  L 103, 19.4.2016,  50 (br. 752/2014)

►C5

Ispravak,  L 109, 26.4.2016,  43 (2016/71)

►C6

Ispravak,  L 340, 15.12.2016,  72 ((EU) 2016/1015)

 C7

Ispravak,  L 131, 20.5.2017,  23 (2017/693)

►C8

Ispravak,  L 011, 16.1.2018,  7 (2017/978)

►C9

Ispravak,  L 247, 3.10.2018,  9 ((EU) 2018/832)

 C10

Ispravak,  L 109, 24.4.2019,  28 (2019/50)

►C11

Ispravak,  L 125, 14.5.2019,  25 ((EU) 2018/62)

►C12

Ispravak,  L 245, 30.7.2020,  31 (2020/1085)
▼B

UREDBA (EZ) br. 396/2005 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 23. veljače 2005.

o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ

(Tekst značajan za EGP)POGLAVLJE I.

PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet

U skladu s općim načelima utvrđenima Uredbom (EZ) br. 178/2002 ovom se Uredbom posebice određuje potreba za osiguranjem visoke razine zaštite potrošača i usklađenosti odredaba Zajednice vezanih uz maksimalne razine ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla.

Članak 2.

Područje primjene

1.  
Ova se Uredba primjenjuje na proizvode biljnog i životinjskog podrijetla ili njihove dijelove iz Priloga I. koji se koriste kao svježa, obrađena i/ili mješovita hrana ili hrana za životinje u ili na kojoj mogu biti prisutni ostaci pesticida.
2.  

Ova se Uredba ne primjenjuje na proizvode iz Priloga I. kada se odgovarajućim dokazima može ustanoviti da su namijenjeni za:

(a) 

izradu proizvoda koji nisu hrana ili hrana za životinje; ili

(b) 

sjetvu ili sadnju; ili

(c) 

aktivnosti odobrene nacionalnim pravom u svrhu ispitivanja aktivnih tvari

3.  
Maksimalne razine ostataka pesticida utvrđene u skladu s ovom Uredbom ne primjenjuju se na proizvode iz Priloga I. namijenjene izvozu u treće zemlje i tretirane prije izvoza, ako je odgovarajućim dokazima ustanovljeno da treća zemlja odredišta zahtijeva ili se slaže s tim određenim tretiranjem kako bi spriječila unošenje štetnih organizama na svoje državno područje.
4.  
Ova se Uredba primjenjuje ne dovodeći u pitanje Direktive 98/8/EZ ( 1 ), 2002/32/EZ i Uredbu (EEZ) br. 2377/90 ( 2 ).

Članak 3.

Definicije

1.  
U smislu ove Uredbe primjenjuju se definicije iz Uredbe (EZ) br. 178/2002 te definicije iz članka 2. točaka 1. i 4. Direktive 91/414/EEZ.
2.  

Također se primjenjuju sljedeće definicije:

(a) 

„dobra poljoprivredna praksa” (GAP) znači nacionalna preporučena, odobrena ili registrirana sigurna uporaba sredstava za zaštitu bilja pod stvarnim uvjetima u svim fazama proizvodnje, skladištenja, prijevoza, distribucije i prerade hrane i hrane za životinje. U skladu s Direktivom 91/414/EEZ, također podrazumijeva primjenu načela integriranog suzbijanja štetnika u određenoj klimatskoj zoni, kao i uporabu minimalne količine pesticida i određivanje MRO/privremenih MRO na najnižoj razini, čime se omogućuje postizanje željenog učinka;

(b) 

„kritični GAP” znači GAP u kojemu postoji više od jednog GAP-a za kombinaciju aktivna tvar/ proizvod, što dovodi do najviše prihvatljive razine ostataka pesticida u tretiranoj kulturi i temelj je za utvrđivanje MRO;

(c) 

„ostaci pesticida” znači ostaci, uključujući aktivne tvari, metabolite i/ili produkte razgradnje ili produkte reakcije aktivnih tvari koji se trenutno upotrebljavaju ili su se prije upotrebljavali u sredstvima za zaštitu bilja, kako je određeno člankom 2. točkom 1. Direktive 91/414/EEZ, koji su prisutni u ili na proizvodima iz Priloga I. ovoj Uredbi, uključujući posebno one koji mogu nastati kao posljedica uporabe u zaštiti bilja, u veterinarskoj medicini i kao biocid;

(d) 

„maksimalna razina ostataka” (MRO) znači gornja dozvoljena razina koncentracije ostataka pesticida u ili na hrani ili hrani za životinje utvrđena u skladu s ovom Uredbom, temeljena na dobroj poljoprivrednoj praksi i najnižoj potrebnoj izloženosti potrošača radi zaštite osjetljivih potrošača;

(e) 

„CXL” znači MRO koji je utvrdila Komisija za Codex Alimentarius;

(f) 

„granica određivanja” (LOD) znači potvrđena najniža koncentracija ostataka koja se može količinski odrediti i o kojoj se može izvijestiti putem rutinskog praćenja uz pomoć potvrđenih metoda kontrola;

(g) 

„uvozna toleranca” znači MRO utvrđen za uvezene proizvode s ciljem udovoljavanja potrebama međunarodne trgovine ako:

— 
uporaba aktivnih tvari u sredstvu za zaštitu bilja na određenom proizvodu nije odobrena u Zajednici iz razloga koji su drugačiji od razloga javnog zdravlja za određeni proizvod i određenu uporabu; ili
— 
je različita razina primjerena jer je postojeći MRO Zajednice utvrđen iz razloga koji su drugačiji od razloga javnog zdravlja za određeni proizvod i određenu uporabu;
(h) 

„provjera kvalitete rada laboratorija” znači komparativna provjera u kojoj nekoliko laboratorija vrši analizu na identičnim uzorcima, čime se omogućava ocjena kvalitete analize svakog laboratorija;

(i) 

„akutna referentna doza” znači procjena količine tvari u hrani, izražena na osnovi tjelesne težine, koja se može unijeti u kratkom vremenskom razdoblju, obično tijekom jednoga dana, bez znatnog rizika za potrošače, na temelju podataka iz odgovarajućih istraživanja i uzimajući u obzir osjetljive skupine stanovništva (djeca i nerođeni);

(j) 

„prihvatljivi dnevni unos” znači procjena količine tvari u hrani, izražena na osnovi tjelesne težine, koja se može unijeti svaki dan tijekom životnog vijeka bez znatnog rizika za potrošače, na osnovi svih činjenica poznatih u vrijeme ocjenjivanja, uzimajući u obzir osjetljive skupine stanovništva (npr. djeca i nerođeni).

Članak 4.

Popis skupina proizvoda na koje se primjenjuju usklađeni MRO

▼M4

1.  
Proizvodi, skupine proizvoda i/ili dijelovi proizvoda iz članka 2. stavka 1. na koje se primjenjuju usklađeni MRO-i određuju se i obuhvaćeni su Prilogom I. Ta mjera, namijenjena izmjenama sporednih elemenata ove Uredbe, donosi se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 45. stavka 3. Prilog I. uključuje sve proizvode za koje su utvrđeni MRO-i, kao i druge proizvode za koje je primjerena primjena usklađenih MRO-a, posebno s obzirom na njihovu važnost u prehrani potrošača ili u trgovini. Proizvodi se grupiraju na taj način da se MRO-i mogu što je bolje moguće utvrditi za skupinu sličnih ili srodnih proizvoda.

▼B

2.  
Prilog I. se prvi put uspostavlja u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ove Uredbe te se revidira kada je to prikladno, a posebice na zahtjev države članice.

Članak 5.

Uspostavljanje popisa aktivnih tvari za koje nisu potrebni MRO

▼M4

1.  
Aktivne tvari sredstava za zaštitu bilja ocijenjene na temelju Direktive 91/414/EEZ za koje MRO-i nisu potrebni utvrđuju se i navedene su u Prilogu IV. ovoj Uredbi, pri čemu se uzimaju u obzir upotrebe tih aktivnih tvari i materija iz članka 14. stavka 2. točaka (a), (c) i (d). Te mjere, namijenjene izmjenama sporednih elemenata ove Uredbe, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 45. stavka 4.

▼B

2.  
Prilog IV. se prvi put uspostavlja u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe.POGLAVLJE II.

POSTUPAK ZA ZAHTJEVE ZA MROODJELJAK 1.

Podnošenje zahtjeva za MRO

Članak 6.

Zahtjev

1.  
Ako država članica namjerava izdati odobrenje ili privremeno odobrenje za uporabu sredstava za zaštitu bilja u skladu s Direktivom 91/414/EEZ, ta država članica razmatra treba li postojeći MRO utvrđen Prilogom II. ili III. ovoj Uredbi izmijeniti kao posljedicu te uporabe, treba li utvrditi novi MRO ili treba li aktivnu tvar uvrstiti u Prilog IV. Ako je to potrebno, od stranke koja je zatražila odobrenje zahtjeva da podnese zahtjev u skladu s člankom 7.
2.  
Sve stranke koje putem odgovarajućih dokaza pokažu legitimni interes za zdravlje, uključujući organizacije civilnog društva, kao i stranke s ekonomskim interesom kao što su prerađivači, uzgajivači, uvoznici i proizvođači proizvoda obuhvaćenih Prilogom I., također smiju podnijeti zahtjev državi članici u skladu s člankom 7.
3.  
Ako država članica smatra da je potrebno utvrditi, promijeniti ili brisati MRO, ta država članica također može sastaviti i ocijeniti zahtjev za utvrđivanje, promjenu ili brisanje MRO u skladu s člankom 7.
4.  
Zahtjevi za uvoznu tolerancu podnose se državi članici izvjestiteljici imenovanoj sukladno Direktivi 91/414/EEZ ili, ako nije imenovana nijedna izvjestiteljica, zahtjevi se podnose državama članicama koje je imenovala Komisija u skladu s postupkom iz članka 45. stavka 2. ove Uredbe na zahtjev podnositelja. Takvi se zahtjevi sastavljaju u skladu s člankom 7. ove Uredbe.

Članak 7.

Uvjeti koji se odnose na zahtjeve za MRO

1.  

Podnositelj u zahtjevu za MRO uključuje sljedeće podatke i dokumente:

(a) 

ime i adresu podnositelja zahtjeva;

(b) 

predstavljanje dokumentacije vezane uz zahtjev, uključujući:

i. 

sažetak zahtjeva;

ii. 

glavne temeljne argumente;

iii. 

popis dokumentacije;

iv. 

primjerak odgovarajućeg GAP-a koji se primjenjuje na određenu uporabu aktivne tvari;

(c) 

sveobuhvatni pregled relevantnih preokupacija istaknutih u dostupnoj znanstvenoj literaturi o sredstvu za zaštitu bilja i/ili njegovim ostacima;

(d) 

podatke navedene u Prilozima II. i III. Direktivi 91/414/EEZ u odnosu na zahtjeve kojima trebaju udovoljiti podaci za utvrđivanje MRO za pesticide, uključujući po potrebi toksikološke podatke i podatke o rutinskim metodama analize za upotrebu u kontrolnim laboratorijima, kao i podatke o metabolizmu biljaka i životinja.Međutim, kada su odgovarajući podaci već javno dostupni, osobito kada je aktivna tvar već ocijenjena sukladno Direktivi 91/414/EEZ ili kada CXL postoji, a podnositelj zahtjeva podnese takve podatke, država članica pri ocjeni zahtjeva može koristiti i te informacije. U tim slučajevima izvješće o ocjeni obuhvaća opravdanje za korištenje ili nekorištenje tih podataka.

2.  
Država članica koja vrši ocjenu može po potrebi zahtijevati od podnositelja zahtjeva da pored informacija propisanih stavkom 1. dostavi dodatne informacije u roku koji odredi država članica. Ni u kojem slučaju to razdoblje ne smije biti duže od dvije godine.

Članak 8.

Ocjena zahtjeva

1.  
Država članica kojoj je zahtjev sukladan članku 7. podnešen u skladu s člankom 6. odmah prosljeđuje njegov primjerak Agenciji i Komisiji te bez odgode sastavlja izvješće o ocjeni.

▼M4

2.  
Zahtjevi se ocjenjuju u skladu s bitnim odredbama Jedinstvenih načela za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja određenim u Prilogu VI. Direktivi 91/414/EEZ, ili s određenim načelima ocjenjivanja koje treba utvrditi uredbom Komisije. Ta uredba, namijenjena izmjenama sporednih elemenata ove Uredbe njezinim dopunjavanjem, donosi se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 45. stavka 3.

▼B

3.  
Iznimno od odredaba iz stavka 1. i sporazumom između odnosnih država članica, ocjenu zahtjeva smije provesti država članica izvjestiteljica imenovana sukladno Direktivi 91/414/EEZ za tu aktivnu tvar.
4.  
Ako država članica naiđe na poteškoće u ocjenjivanju zahtjeva ili kako bi se izbjeglo udvostručavanje posla, u skladu s postupkom iz članka 45. stavka 2. može se donijeti odluka o tome koja država članica vrši ocjenu određenih zahtjeva.

Članak 9.

Podnošenje ocijenjenih zahtjeva Komisiji i Agenciji

1.  
Nakon što dovrši izvješće o ocjeni, država članica izvješće prosljeđuje Komisiji. Komisija bez odgode obavještava države članice te prosljeđuje zahtjev, izvješće o ocjeni i popratnu dokumentaciju Agenciji.
2.  
Agencija bez odgode u pisanom obliku potvrđuje primitak zahtjeva njegovom podnositelju, državi članici koja vrši ocjenu i Komisiji. Potvrda primitka sadržava datum primitka zahtjeva i prateće dokumente.ODJELJAK 2.

Razmatranje zahtjeva vezanih uz MRO od strane Agencije

Članak 10.

Mišljenje Agencije o zahtjevima koji se odnose na MRO

1.  

Agencija ocjenjuje zahtjeve i izvješća o ocjeni te daje obrazloženo mišljenje, prije svega o rizicima za potrošače i prema potrebi za životinje, vezano uz utvrđivanje, promjenu ili brisanje MRO. To mišljenje uključuje:

(a) 

ocjenu je li analitička metoda za rutinsko praćenje predložena u zahtjevu prikladna za svrhu namjeravane kontrole;

(b) 

predviđeni LOD za kombinaciju pesticid/proizvod;

(c) 

procjenu rizika uslijed prekoračenja prihvatljivog dnevnog unosa ili akutne referentne doze zbog promjene MRO; doprinos unosu zbog ostataka u proizvodu za koji je MRO zatražen;

(d) 

bilo koji drugi element važan za procjenu rizika.

2.  
Agencija prosljeđuje svoje obrazloženo mišljenje podnositelju zahtjeva, Komisiji i državi članici. Obrazloženo mišljenje jasno navodi osnove za svaki doneseni zaključak.
3.  
Ne dovodeći u pitanje članak 39. Uredbe (EZ) br. 178/2002, Agencija je svoje obrazloženo mišljenje dužna učiniti dostupnim javnosti.

Članak 11.

Rok za mišljenje Agencije o zahtjevima u vezi s MRO

1.  
U skladu s člankom 10., Agencija daje svoje obrazloženo mišljenje što je prije moguće, a najkasnije u roku od tri mjeseca od dana primitka zahtjeva.

U iznimnim slučajevima, kada treba izvršiti detaljnije ocjene, rok predviđen prvim podstavkom može se produžiti na šest mjeseci od dana primitka valjanog zahtjeva.

2.  
Kada Agencija zahtijeva dodatne informacije, suspendira se rok predviđen stavkom 1. sve dok se ne dostave tražene informacije. Takva suspenzija podliježe članku 13.

Članak 12.

Ocjena postojećih MRO od strane Agencije

1.  

U roku od 12 mjeseci od dana uvrštenja ili neuvrštenja aktivne tvari u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ nakon stupanja na snagu ove Uredbe, Agencija podnosi Komisiji i državama članicama obrazloženo mišljenje, temeljeno posebice na odgovarajućem izvješću o ocjeni sastavljenom na temelju Direktive 91/414/EEZ, o:

(a) 

postojećim MRO za tu aktivnu tvar navedenim u prilozima II. ili III. ovoj Uredbi;

(b) 

potrebi da se utvrde novi MRO za tu aktivnu tvar, ili njegovo uvrštavanje u Prilog IV. ovoj Uredbi;

(c) 

određenim faktorima prerade kako je navedeno u članku 20. stavku 2. ove Uredbe, a koji mogu biti potrebni za tu aktivnu tvar;

(d) 

MRO koje Komisija može razmotriti za uvrštenje u Prilog II. i/ili Prilog III. ovoj Uredbi i onim MRO koji se smiju brisati u vezi s tom aktivnom tvari.

2.  
Obrazloženo mišljenje iz stavka 1. ovoga članka za tvari uvrštene u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ prije stupanja na snagu ove Uredbe donosi se u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 13.

Upravni nadzor

Svaku odluku donesenu sukladno ovlastima ili propuštanje izvršavanja ovlasti koje su ovom Uredbom povjerene Agenciji, Komisija može preispitati na vlastitu inicijativu ili temeljem zahtjeva države članice ili bilo koje osobe koje se to izravno i pojedinačno tiče.

U tu svrhu podnosi se zahtjev Komisiji u roku od dva mjeseca od dana kada je navedena stranka saznala za odnosnu radnju ili propust.

Komisija donosi odluku u roku od dva mjeseca zahtijevajući, prema potrebi, da Agencija povuče svoju odluku ili da u utvrđenom roku ispravi svoj propust.ODJELJAK 3.

Utvrđivanje, promjena ili brisanje MRO

Članak 14.

Odluke o zahtjevima vezanima uz MRO

▼M4

1.  

Po primitku mišljenja Agencije i vodeći računa o tom mišljenju, Komisija bez odgode, a najkasnije u roku od tri mjeseca, priprema jedno od sljedećeg:

(a) 

uredbu o utvrđivanju, promjeni ili brisanju MRO-a. Ta uredba, namijenjena izmjenama sporednih elemenata ove Uredbe, donosi se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 45. stavka 4. U hitnim slučajevima, Komisija se može poslužiti hitnim postupkom iz članka 45. stavka 5. kako bi osigurala visoku razinu zaštite potrošača;

(b) 

odluku kojom se odbija zahtjev, koja se usvaja u skladu s regulatornim postupkom iz članka 45. stavka 2.

▼B

2.  

S obzirom na akte iz stavka 1. vodi se računa o:

(a) 

raspoloživom znanstvenom i tehničkom znanju;

(b) 

mogućoj prisutnosti ostataka pesticida koji proizlaze iz drugačijih izvora nego što je tekuća uporaba aktivnih tvari za zaštitu bilja te o njihovim poznatim kumulativnim i sinergijskim učincima ako su dostupne metode za ocjenjivane tih učinaka;

(c) 

rezultatima procjene svih potencijalnih rizika za potrošače s velikim unosom i visokom osjetljivošću i, ukoliko je to potrebno, za životinje;

(d) 

rezultatima svih ocjena i odluka kojima se mijenja uporaba sredstava za zaštitu bilja;

(e) 

CXL-u ili GAP-u koji se u trećoj zemlji provodi radi zakonite uporabe aktivne tvari u toj zemlji;

(f) 

drugim legitimnim faktorima važnima za pitanje koje se razmatra.

3.  
Komisija smije u svakom trenutku zahtijevati od podnositelja zahtjeva ili Agencije dostavu dodatnih informacija. Komisija je dužna sve zaprimljene dodatne informacije staviti na raspolaganje državama članicama ili Agenciji.

Članak 15.

Uvrštavanje novih ili promijenjenih MRO u priloge II. i III.

1.  

Uredbom navedenom u članku 14. stavku 1.:

(a) 

utvrđuju se novi ili promijenjeni MRO te se navode u Prilogu II. ovoj Uredbi ako su aktivne tvari uvrštene u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ; ili

(b) 

utvrđuju se i mijenjaju privremeni MRO te se navode u Prilogu III. ovoj Uredbi ako aktivne tvari nisu uvrštene u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ te nisu uvrštene u Prilog II. ovoj Uredbi; ili

(c) 

u slučajevima navedenima u članku 16. utvrđuju se privremeni MRO te se navode u Prilogu III. ovoj Uredbi.

▼M4

2.  

Ako je privremeni MRO utvrđen kako je predviđeno stavkom 1. točkom (b), uredbom se briše iz Priloga III. godinu dana od dana uvrštenja ili neuvrštenja odnosne aktivne tvari u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ. Ta uredba, namijenjena izmjenama sporednih elemenata ove Uredbe, donosi se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 45. stavka 4. U hitnim slučajevima Komisija se može poslužiti hitnim postupkom iz članka 45. stavka 5. kako bi osigurala visoku razinu zaštite potrošača.

Međutim, ako jedna ili više država članica to zatraže, privremeni MRO se može zadržati još godinu dana do dobivanja potvrde da su poduzeta znanstvena istraživanja potrebna kao potpora zahtjevu za utvrđivanje MRO-a. U slučajevima kad se te potvrde dostave, privremeni se MRO zadržava još dvije godine, pod uvjetom da nisu utvrđeni nikakvi neprihvatljivi rizici za sigurnost potrošača.

▼B

Članak 16.

Postupak utvrđivanja privremenih MRO u određenim okolnostima

1.  

Uredbom navedenom u članku 14. stavku 1. također se može utvrditi privremeni MRO koji se uvrštavaju u Prilog III. u sljedećim okolnostima:

(a) 

u iznimnim slučajevima, posebno ako se ostaci pesticida mogu pojaviti kao posljedica ekoloških ili drugih zagađenja, ili pri uporabi sredstava za zaštitu bilja sukladno članku 8. stavku 4. Direktive 91/414/EEZ; ili

(b) 

ako predmetna sredstva predstavljaju manji sastavni dio prehrane potrošača te ne predstavljaju glavni dio prehrane relevantnih podskupina i, gdje je to primjereno, životinja; ili

(c) 

za med; ili

(d) 

za biljne infuzije; ili

(e) 

ako su osnovne uporabe sredstava za zaštitu bilja obuhvaćene odlukom da se aktivna tvar briše iz ili se ne uvrsti u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ; ili

(f) 

ako su novi proizvodi, skupine proizvoda i/ili dijelovi proizvoda uvršteni u Prilog I. i jedna ili više država članica to zatraži kako bi se omogućila provedba i ocjena bilo kojih znanstvenih ispitivanja potrebnih za potporu MRO, a pod uvjetom da nisu pronađeni nikakvi neprihvatljivi rizici za sigurnost potrošača.

2.  
Uvrštavanje privremenih MRO iz stavka 1. temelji se na mišljenju Agencije, podacima o praćenju i procjeni, koji ukazuju na to da nema neprihvatljivih rizika za potrošače ili životinje.

Daljnja valjanost privremenih MRO iz stavka 1. točaka (a), (b), (c) i (d) ponovno se ocjenjuje najmanje jednom svakih 10 godina i svaki se takav MRO prema potrebi mijenja ili briše.

MRO iz stavka 1. točke (e) ponovno se ocjenjuju po isteku razdoblja za koje je odobrena prvobitna uporaba. MRO iz stavka 1. točke (f) ponovno se ocjenjuju kada je znanstveno istraživanje završeno i ocijenjeno, a najkasnije četiri godine nakon uvrštavanja u Prilog III.

Članak 17.

Promjene MRO nakon povlačenja odobrenja sredstava za zaštitu bilja

Izmjene Priloga II. ili III. potrebne za brisanje MRO nakon povlačenja važećeg odobrenja sredstava za zaštitu bilja mogu se usvojiti bez traženja mišljenja Agencije.POGLAVLJE III.

MRO KOJI SE PRIMJENJUJU NA PROIZVODE BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

▼M4

Članak 18.

Sukladnost s MRO-ima

1.  

Proizvodi obuhvaćeni Prilogom I., od dana kada su stavljeni na tržište kao hrana ili hrana za životinje, ili se njima hrane životinje, ne sadrže ni jedan ostatak pesticida koji prelazi:

(a) 

MRO-e za te proizvode navedene u prilozima II. i III.;

(b) 

0,01 mg/kg za proizvode za koje u prilozima II. ili III. nije utvrđen ni jedan određeni MRO, ili za aktivne tvari koje nisu navedene u Prilogu IV., osim ako različite zadane vrijednosti nisu utvrđene za aktivnu tvar, uzimajući u obzir dostupne rutinske metode analize. Takve zadane vrijednosti navode se u Prilogu V. Ta mjera, namijenjena izmjenama sporednih elemenata ove Uredbe, donosi se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 45. stavka 4. U hitnim slučajevima, Komisija se može poslužiti hitnim postupkom iz članka 45. stavka 5. kako bi osigurala visoku razinu zaštite potrošača.

2.  

Države članice ne smiju na svom državnom području zabraniti ili spriječiti stavljanje na tržište ili hranjenje životinja koje proizvode hranu proizvodima obuhvaćenima Prilogom I. uz obrazloženje da sadrže ostatke pesticida ako:

(a) 

su takvi proizvodi u skladu sa stavkom 1. i člankom 20.; ili

(b) 

je aktivna tvar navedena u Prilogu IV.

3.  

Odstupajući od stavka 1., države članice mogu, nastavno na tretiranje fumigantom nakon žetve na njihovom državnom području, odobriti razine ostataka aktivne tvari koje prelaze granice naznačene u prilozima II. i III. za proizvode obuhvaćene Prilogom I., ako su kombinacije aktivne tvari/proizvoda navedene u Prilogu VII. pod uvjetom da:

(a) 

takvi proizvodi nisu namijenjeni trenutačnoj uporabi;

(b) 

se obavljaju primjerene kontrole kako bi se osiguralo da ti proizvodi nisu dostupni krajnjem korisniku ili potrošaču ako mu se izravno dostave do trenutka u kojem ostaci više ne budu prelazili maksimalnu razinu naznačenu u prilozima II. ili III.;

(c) 

su ostale države članice i Komisija obaviještene o poduzetim mjerama.

Mjere namijenjene izmjenama sporednih elemenata ove Uredbe i koje određuju kombinacije aktivnih tvari/proizvoda navedene u Prilogu VII. donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 45. stavka 3.

4.  
U iznimnim okolnostima, a posebno nastavno na uporabu sredstava za zaštitu bilja u skladu s člankom 8. stavkom 4. Direktive 91/414/EEZ, ili sukladno obvezama iz Direktive 2000/29/EZ ( 3 ), država članica može odobriti stavljanje na tržište i/ili hranjenje životinja unutar svog državnog područja tretiranom hranom ili hranom za životinje koja nije sukladna stavku 1., pod uvjetom da takva hrana ili hrana za životinje ne predstavlja neprihvatljivi rizik. O takvim odobrenjima potrebno je odmah obavijestiti ostale države članice, Komisiju i Agenciju, zajedno s primjerenom procjenom rizika za razmatranje bez nepotrebnog odlaganja radi utvrđivanja privremenog MRO-a za određeno razdoblje ili poduzimanje bilo koje druge potrebne mjere u odnosu na te proizvode. Te mjere, namijenjene izmjenama sporednih elemenata ove Uredbe njezinim dopunjavanjem, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 45. stavka 4. U hitnim slučajevima, Komisija se može poslužiti hitnim postupkom iz članka 45. stavka 5. kako bi osigurala visoku razinu zaštite potrošača.

▼B

Članak 19.

Zabrana vezana uz prerađene i/ili mješovite proizvode

Zabranjuje se prerada i/ili miješanje u svrhu razrjeđivanja s istim ili drugim proizvodima, proizvoda obuhvaćenih Prilogom I. koji nisu sukladni članku 18. stavku 1. ili članku 20. radi njihovog stavljanja na tržište kao hrane ili hrane za životinje, ili hranjenja životinja tim proizvodima.

Članak 20.

MRO koji se primjenjuju na prerađene i/ili mješovite proizvode

1.  
Kada MRO nisu navedeni u prilozima II. ili III. za prerađenu i/ili mješovitu hranu ili hranu za životinje, primjenjivi MRO su oni koji su predviđeni člankom 18. stavkom 1. za odgovarajući proizvod obuhvaćen Prilogom I., pri čemu se vodi računa o promjenama u razinama ostataka pesticida nastalim zbog prerade i/ili miješanja.

▼M4

2.  
Određeni faktori koncentracije ili razrjeđivanja za određene postupke prerade i/ili miješanja, ili za određene prerađene i/ili mješovite proizvode, mogu biti uvršteni u popis u Prilogu VI. Ta mjera, namijenjena izmjenama sporednih elemenata ove Uredbe, donosi se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 45. stavka 3.

▼BPOGLAVLJE IV.

POSEBNE ODREDBE VEZANE UZ UVRŠTAVANJE POSTOJEĆIH MRO U OVU UREDBU

Članak 21.

Prvo određivanje MRO

▼M4

1.  
Za proizvode obuhvaćene Prilogom I. MRO-i se najprije određuju i navode u Prilogu II., uključujući MRO-e predviđene direktivama 86/362/EEZ, 86/363/EEZ i 90/642/EEZ, vodeći računa o kriterijima navedenim u članku 14. stavku 2. ove Uredbe. Te mjere, namijenjene izmjenama sporednih elemenata ove Uredbe, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 45. stavka 3.

▼B

2.  
Prilog II. se utvrđuje u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 22.

Prvo određivanje privremenih MRO

▼M4

1.  

Privremeni MRO-i za aktivne tvari za koje još nije donesena odluka o uvrštenju ili neuvrštenju u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ, najprije se utvrđuju i navode u Prilogu III. ovoj Uredbi, osim ako nisu već navedeni u njezinom Prilogu II., vodeći računa o informacijama koje su dale države članice i, gdje je to primjereno, o obrazloženom mišljenju iz članka 24., o elementima iz članka 14. stavka 2. i o sljedećim MRO-ima:

(a) 

preostalim MRO-ima iz Priloga Direktivi 76/895/EEZ; i

(b) 

do sada neusklađenim nacionalnim MRO-ima.

Te mjere, namijenjene izmjenama sporednih elemenata ove Uredbe, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 45. stavka 3.

▼B

2.  
Prilog III. se utvrđuje u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe u skladu s člancima 23., 24. i 25.

Članak 23.

Informacije o nacionalnim MRO koje trebaju dostaviti države članice

Ako aktivna tvar još nije uvrštena u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ i ako je država članica utvrdila nacionalni MRO za tu aktivnu tvar za proizvod sadržan u Prilogu I. ovoj Uredbi najkasnije do dana stupanja na snagu Priloga I. ovoj Uredbi ili je odlučila da nije potreban MRO za tu aktivnu tvar, odnosna država članica obavještava Komisiju, u obliku i do datuma koji se određuje u skladu s postupkom iz članka 45. stavka 2., o nacionalnom MRO ili činjenici da MRO za aktivnu tvar nije potreban te prema potrebi i na zahtjev Komisije o:

(a) 

GAP-u;

(b) 

sažetim podacima o nadgledanim pokusima i/ili podacima o praćenju ako se u državi članici primjenjuje kritični GAP-a i ako su takvi podaci dostupni;

(c) 

prihvatljivom dnevnom unosu i, ako je potrebno, akutnoj referentnoj dozi koja se upotrebljava za nacionalnu procjenu rizika, kao i ishod procjene.

Članak 24.

Mišljenje Agencije o podacima na kojima se temelje nacionalni MRO

1.  

Agencija daje Komisiji obrazloženo mišljenje o potencijalnim rizicima za zdravlje potrošača koji proizlaze iz:

(a) 

privremenih MRO koji mogu biti uvršteni u Prilog III.;

(b) 

aktivnih tvari koje mogu biti uvrštene u Prilog IV.

2.  
Kod pripreme obrazloženoga mišljenja iz stavka 1. Agencija vodi računa o raspoloživom znanstvenom i tehničkom znanju, a posebice o informacijama koje su dostavile države članice kako je to propisano člankom 23.

Članak 25.

Utvrđivanje privremenih MRO

Uzimajući u obzir mišljenje Agencije, ako je takvo mišljenje potrebno, privremeni MRO za aktivne tvari iz članka 23. smiju se utvrditi i navesti u Prilogu III. sukladno članku 22. stavku 1. ili, prema potrebi, aktivna tvar smije biti uvrštena u Prilog IV. sukladno članku 5. stavku 1. Privremeni MRO utvrđuju se na najnižoj mogućoj razini koja se može postići u svim državama članicama na osnovi dobre poljoprivredne prakse.POGLAVLJE V.

SLUŽBENE KONTROLE, IZVJEŠĆA I SANKCIJEODJELJAK 1.

Službene kontrole MRO

Članak 26.

Službene kontrole

1.  
Ne dovodeći u pitanje Direktivu 96/23/EZ ( 4 ) države članice provode službene kontrole ostataka pesticida kako bi osigurale usklađenost s ovom Uredbom, u skladu s odgovarajućim odredbama prava Zajednice koje se odnose na za službene kontrole hrane i hrane za životinje.
2.  
Takva kontrola ostataka pesticida sastoji se posebice od uzorkovanja i naknadne analize uzoraka, kao i utvrđivanja prisutnih pesticida i njihovih razina ostataka. Takve se kontrole također provode na mjestu opskrbe potrošača.

Članak 27.

Uzorkovanje

1.  
Svaka država članica uzima dovoljan broj i raspon uzoraka kako bi osigurala da su rezultati reprezentativni za tržište, pri tome vodeći računa o rezultatima prethodnih programa kontrole. Takvo se uzorkovanje provodi na što manjoj razumnoj udaljenosti od mjesta opskrbe kako bi se omogućilo poduzimanje bilo koje naknadne mjere provedbe.

▼M115 —————

▼B

Članak 28.

Analitičke metode

▼M115 —————

▼B

3.  
Svi laboratoriji koji analiziraju uzorke za službeni kontrolu ostataka pesticida sudjeluju u provjerama kvalitete rada laboratorija Zajednice za ostatke pesticida koje organizira Komisija.ODJELJAK 2.

Program kontrole Zajednice

Članak 29.

Program kontrole Zajednice

1.  
Komisija priprema usklađeni višegodišnji program kontrole Zajednice kojim se utvrđuju određeni uzorci koje treba uključiti u nacionalne programe kontrole i kojim se vodi računa o uočenim problemima vezanim uz pridržavanje MRO utvrđenima ovom Uredbom, a radi procjene izloženosti potrošača i primjene važećeg zakonodavstva.
2.  
Program kontrole Zajednice se usvaja i ažurira svake godine u skladu s postupkom iz članka 45. stavka 2. Nacrt programa kontrole Zajednice dostavlja se Odboru iz članka 45. stavka 1. najmanje šest mjeseci prije kraja svake kalendarske godine.ODJELJAK 3.

Nacionalni program kontrole

Članak 30.

Nacionalni program kontrole ostataka pesticida

1.  
Države članice su dužne utvrditi višegodišnje nacionalne programe kontrole ostataka pesticida. Svoje višegodišnje programe ažuriraju svake godine.

Ti se programi temelje na rizicima i usmjereni su posebice na procjenu izloženosti potrošača i usklađenosti s postojećim zakonodavstvom. Oni trebaju navesti barem:

(a) 

proizvode koje treba uzorkovati;

(b) 

broj uzoraka koje treba uzeti i analize koje treba provesti;

(c) 

pesticide koje treba analizirati;

(d) 

mjerila primijenjena pri sastavljanju takvih programa, uključujući:

i. 

kombinacije pesticid/proizvod koje treba odabrati;

ii. 

broj uzetih uzoraka za domaće proizvode i proizvode koji nisu domaći;

iii. 

potrošnju proizvoda kao udio nacionalne prehrane;

iv. 

program kontrole Zajednice; i

v. 

rezultate prethodnih programa kontrole.

2.  
Države članice podnose svoje ažurirane nacionalne programe kontrole ostataka pesticida Komisiji i Agenciji najmanje tri mjeseca prije kraja svake kalendarske godine, kako je navedeno u stavku 1.
3.  
Države članice sudjeluju u programu kontrole Zajednice kako je predviđeno člankom 29. One godišnje objavljuju na internetu sve rezultate nacionalnog praćenja ostataka. Ako se MRO prekorače, države članice smiju navesti imena odnosnih trgovaca na malo, trgovaca na veliko ili proizvođača.ODJELJAK 4.

Informacije država članice i godišnja izvješća

Članak 31.

Informacije država članica

1.  

Države članice dostavljaju do 31. kolovoza svake godine Komisiji, Agenciji i ostalim državama članicama sljedeće informacije za prethodnu kalendarsku godinu:

(a) 

rezultate službenih kontrola predviđenih člankom 26. stavkom 1.;

(b) 

LOD-ove koji se primjenjuju u nacionalnim programima kontrole iz članka 30. i u okviru programa kontrole Zajednice iz članka 29.;

(c) 

pojedinosti o sudjelovanju analitičkih laboratorija u provjerama kvalitete rada laboratorija Zajednice iz članka 28. stavka 3., i drugim provjerama kvalitete rada koje se odnose na kombinacije pesticid/proizvod uzorkovane u okviru nacionalnog programa kontrole;

(d) 

pojedinosti o statusu ovlašćivanja analitičkih laboratorija uključenima u kontrolu iz točke (a);

(e) 

ako to nacionalno zakonodavstvo dopušta, detalje o poduzetim mjerama osiguranja provedbe.

2.  
Nakon savjetovanja s Agencijom, provedbene mjere koje se odnose na dostavljanje informacija od strane država članica smiju se utvrditi u skladu s postupkom iz članka 45. stavka 2.

Članak 32.

Godišnje izvješće o ostacima pesticida

1.  
Na temelju informacija koje su države članice dostavile u skladu s člankom 31. stavkom 1., Agencija sastavlja godišnje izvješće o ostacima pesticida.
2.  

Agencija u godišnje izvješće uključuje informacije najmanje o:

(a) 

analizi rezultata kontrola predviđenih člankom 26. stavkom 2.;

(b) 

navođenju mogućih razloga zašto su MRO prekoračeni, zajedno s bilo kakvim primjerenim zapažanjima s obzirom na opcije upravljanja rizicima;

(c) 

analizi kroničnih i akutnih rizika od ostataka pesticida za zdravlje potrošača;

(d) 

procjeni izloženosti potrošača ostacima pesticida na temelju informacija predviđenih točkom (a) i sve druge raspoložive relevantne informacije, uključujući izvještaje predane u skladu s Direktivom 96/23/EZ.

3.  
Ako država članica nije dostavila informacije u skladu s člankom 31., pri sastavljanju godišnjeg izvješća Agencija smije zanemariti informacije koje se odnose na tu državu članicu.
4.  
O obliku godišnjeg izvješća smije se odlučiti u skladu s postupkom iz članka 45. stavka 2.
5.  
Agencija podnosi Komisiji godišnje izvješće do zadnjega dana veljače svake godine.
6.  
Godišnje izvješće može sadržavati mišljenje o pesticidima koji će biti obuhvaćeni budućim programima.
7.  
Agencija objavljuje godišnje izvješće, kao i sve napomene Komisije ili država članica.

Članak 33.

Podnošenje Odboru godišnjeg izvješća o ostacima pesticida

Komisija bez odgode podnosi godišnje izvješće o ostacima pesticida Odboru iz članka 45. stavka 1. radi pregleda i preporuka o svim potrebnim mjerama koje treba poduzeti s obzirom na prijavljene povrede MRO utvrđenih prilozima II. i III.ODJELJAK 5.

Sankcije

Članak 34.

Sankcije

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju u slučaju povrede odredbi ove Uredbe te poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

Države članice bez odgode obavještavaju Komisiju o tim pravilima i svakoj naknadnoj izmjeni.POGLAVLJE VI.

HITNE MJERE

Članak 35.

Hitne mjere

Ako, kao posljedica novih informacija ili ponovne ocjene postojećih informacija, ostaci pesticida ili MRO sadržanih u ovoj Uredbi mogu ugroziti zdravlje ljudi ili životinja što zahtijeva hitno djelovanje, primjenjuju se članci 53. i 54. Uredbe (EZ) br. 178/2002. Rok unutar kojega Komisija mora donijeti odluku skraćuje se na sedam dana u slučaju svježih proizvoda.

▼M60 —————

▼BPOGLAVLJE VIII.

KOORDINACIJA ZAHTJEVA ZA MRO

Članak 38.

Imenovanje državnih tijela

Svaka država članica imenuje jedno ili više državnih tijela za koordiniranje suradnje s Komisijom, Agencijom, ostalim državama članicama, prerađivačima, proizvođačima i uzgajivačima u smislu ove Uredbe. Ako država članica imenuje više od jednog tijela, naznačuje koje od imenovanih tijela djeluje kao kontaktno tijelo.

Državna tijela smiju prenijeti zadaće na druga tijela.

Svaka država članica obavještava Komisiju i Agenciju o nazivima i adresama imenovanih državnih tijela.

Članak 39.

Koordinacija informacija o MRO od strane Agencije

Agencija:

(a) 

koordinira svoje aktivnosti s državom članicom izvjestiteljicom imenovanom za aktivnu tvar u skladu s Direktivom 91/414/EEZ;

(b) 

koordinira svoje aktivnosti s državama članicama i Komisijom u vezi s MRO, posebice s ciljem ispunjavanja zahtjeva iz članka 41.

Članak 40.

Informacije koje podnose države članice

Države članice podnose Agenciji na njezin zahtjev sve raspoložive informacije potrebne za procjenu sigurnosti MRO.

Članak 41.

Baza podataka Agencije o MRO

Ne dovodeći u pitanje primjenjive odredbe prava Zajednice i nacionalnog prava o pristupu dokumentima, Agencija razvija i održava bazu podataka koja je dostupna Komisiji i nadležnim tijelima država članica, a koja obuhvaća bitne znanstvene informacije i GAP-ove koji se odnose na MRO, aktivne tvari i faktore prerade navedene u Prilozima II., III., IV. i VII. Ona posebno sadrži procjene unosa putem prehrane, faktore prerade i toksikološke granične vrijednosti.

Članak 42.

Države članice i naknade

1.  
Države članice smiju putem naknade ili pristojbe nadoknaditi troškove rada vezane za utvrđivanje, promjenu ili brisanje MRO, ili bilo koju drugu radnju proizašlu iz obveza predviđenih ovom Uredbom.
2.  

Države članice osiguravaju da je naknada ili pristojba iz stavka 1.:

(a) 

određena na transparentan način; i

(b) 

da odgovara stvarnim troškovima izvršenog rada.

Ona može uključivati raspon paušalnih naknada koje se temelje na prosječnom trošku rada iz stavka 1.POGLAVLJE IX.

PROVEDBA

Članak 43.

Znanstveno mišljenje Agencije

Komisija ili države članice smiju zatražiti od Agencije znanstveno mišljenje o svakoj mjeri u vezi s procjenom rizika iz ove Uredbe. Komisija smije odrediti rok za podnošenje takvog mišljenja.

Članak 44.

Postupak usvajanja mišljenja Agencije

1.  
Kada mišljenje Agencije temeljem ove Uredbe zahtijeva samo znanstveni ili tehnički rad koji uključuje primjenu utvrđenih znanstvenih i tehničkih načela, Agencija ga može izdati bez savjetovanja sa znanstvenim odborom ili znanstvenim vijećima spomenutim u članku 28. Uredbe (EZ) br. 178/2002, ako se Komisija i države članice tome ne protive.
2.  
Provedbena pravila na temelju članka 29. stavka 6. točke (a) Uredbe (EZ) br. 178/2002 specificiraju slučajeve u kojima se primjenjuje stavak 1. ovoga članka.

▼M4

Članak 45.

Postupak odbora

1.  
Komisiji pomaže Stalni odbor za prehrambeni lanac i zdravlje životinja osnovan na temelju članka 58. Uredbe (EZ) br. 178/2002.
2.  
Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje predviđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ iznosi tri mjeseca.

3.  
Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.
4.  
Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 5. točka (b) i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Rokovi predviđeni člankom 5.a stavkom 3. točkom (c) i stavkom 4. točkama (b) i (e) Odluke 1999/468/EZ iznose dva mjeseca, jedan odnosno dva mjeseca.

5.  
Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članak 5.a stavci 1., 2., 4. i 6. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Članak 46.

Provedbene mjere

1.  
Provedbene mjere za osiguravanje jedinstvene primjene ove Uredbe, dokumenti o tehničkim smjernicama za pomoć u njezinoj primjeni i detaljna pravila u vezi sa znanstvenim podacima potrebnim za utvrđivanje MRO-a utvrđuju se ili se mogu izmijeniti u skladu s regulatornim postupkom iz članka 45. stavka 2., vodeći računa, prema potrebi, o mišljenju Agencije.
2.  
Mjere namijenjene izmjenama sporednih elemenata ove Uredbe i koje se odnose na utvrđivanje ili izmjenu datuma iz članka 23., članka 29. stavka 2., članka 30. stavka 2., članka 31. stavka 1. i članka 32. stavka 5. donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 45. stavka 3., vodeći računa, prema potrebi, o mišljenju Agencije.

▼B

Članak 47.

Izvješće o provedbi ove Uredbe

Najkasnije 10 godina od stupanja na snagu ove Uredbe, Komisija je dužna proslijediti Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o njezinoj provedbi te sve odgovarajuće prijedloge.POGLAVLJE X.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

Stavljanje izvan snage i prilagodba zakonodavstva

1.  
Direktive 76/895/EEZ, 86/362/EEZ, 86/363/EEZ i 90/642/EEZ ovime se stavljaju izvan snage počevši od datuma iz drugoga stavka članka 50.
2.  

Članak 4. stavak 1. točka (f) Direktive 91/414/EEZ mijenja se i glasi:

„(f) 

prema potrebi, MRO za poljoprivredne proizvode na koje utječe uporaba iz odobrenja utvrđeni su ili promijenjeni u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 ( *1 ).

▼M4

Članak 49.

Prijelazne mjere

1.  
Zahtjevi Poglavlja III. ne primjenjuju se na proizvode zakonito proizvedene ili uvezene u Zajednicu prije datuma iz drugog stavka članka 50.

Međutim, kako bi se osigurala visoka razina zaštite potrošača, mogu se poduzeti odgovarajuće mjere u vezi s tim proizvodima. Te mjere, namijenjene izmjenama sporednih elemenata ove Uredbe njezinim dopunjavanjem, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 45. stavka 5.

2.  
Ako je to potrebno zbog omogućavanja normalnog stavljanja na tržište, prerade i potrošnje proizvoda, mogu se predvidjeti daljnje prijelazne mjere za provedbu određenih MRO-a predviđenih člancima 15., 16., 21., 22. i 25. Te mjere, namijenjene izmjenama sporednih elemenata ove Uredbe njezinim dopunjavanjem i koje ne dovode u pitanje obvezu osiguranja visoke razine zaštite potrošača, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 45. stavka 4.

▼B

Članak 50.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Poglavlja II., III. i V. primjenjuju se šest mjeseci od dana objave zadnje Uredbe o utvrđivanju priloga I., II., III. i IV.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M129
PRILOG I.

DIO A

Proizvodi biljnog i životinjskog podrijetla iz članka 2. stavka 1. na koje se primjenjuju MRO-oviBrojčana oznaka

Kategorija

Skupina

Glavni proizvod skupine ili podskupine (1)

Znanstveni nazivi

Dio proizvoda na koji se primjenjuju MRO-ovi

Podskupina

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

VOĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO; ORAŠASTI PLODOVI

 

 

 

 

0110000

 

Agrumi

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja peteljki

0110010

 

 

Grejp

Citrus paradisi

 

0110020

 

 

Naranča

Citrus sinensis

 

0110030

 

 

Limun

Citrus limon

 

0110040

 

 

Limeta

Citrus aurantiifolia

 

0110050

 

 

Mandarina

Citrus reticulata; sinonim: Citrus deliciosa

 

0110990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0120000

 

Orašasti plodovi

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja ljuske (osim kestena)

0120010

 

 

Bademi

Amygdalus communis; sinonim: Prunus dulcis

 

0120020

 

 

Brazilski orasi

Bertholletia excelsa

 

0120030

 

 

Indijski oraščići

Anacardium occidentale

 

0120040

 

 

Kesteni

Castanea crenata

Cijeli proizvod s ljuskom

Castanea dentata

Castanea mollissima

Castanea sativa

0120050

 

 

Kokosovi orasi

Cocos nucifera

 

0120060

 

 

Lješnjaci

Corylus avellana

 

0120070

 

 

Makadamije/australski oraščići

Macadamia ternifolia; sinonim: Macadamia integrifolia

 

Macadamia tetraphylla

0120080

 

 

Pekan orasi

Carya illinoinensis

 

0120090

 

 

Pinjoli

Pinus pinea

 

0120100

 

 

Pistacije

Pistacia vera

 

0120110

 

 

Orasi

Juglans nigra

 

Juglans regia

 

0120990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0130000

 

Jezgričavo voće

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja peteljki

0130010

 

 

Jabuka

Malus domestica

 

0130020

 

 

Kruška

Pyrus communis

 

0130030

 

 

Dunja

Cydonia oblonga

 

0130040

 

 

Mušmula

Mespilus germanica

 

0130050

 

 

Nešpula/japanska mušmula

Eriobotrya japonica

 

0130990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0140000

 

Koštuničavo voće

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja peteljki

0140010

 

 

Marelica

Armeniaca vulgaris; sinonim: Prunus armeniaca

 

0140020

 

 

Trešnja (slatka)

Cerasus avium; sinonim: Prunus avium

 

0140030

 

 

Breskva

Persica vulgaris; sinonim: Prunus persica

 

0140040

 

 

Šljiva

Prunus domestica

 

0140990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0150000

 

Bobičasto i sitno voće

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja kapica, krunice i peteljki (uz izuzetak ribiza)

0151000

 

(a)  grožđe

 

 

 

0151010

 

 

Stolno grožđe

Vitis vinifera

 

0151020

 

 

Vinsko grožđe

Vitis vinifera

 

0152000

 

(b)  jagode

 

Fragaria x ananassa

 

0153000

 

(c)  jagodičasto voće

 

 

 

0153010

 

 

Kupine

Rubus sect. Rubus

 

0153020

 

 

Ostružnice

Rubus caesius

 

0153030

 

 

Maline (crvene i žute)

Rubus idaeus

 

0153990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0154000

 

(d)  drugo sitno voće i bobice

 

 

 

0154010

 

 

Borovnice

Vaccinium angustifolium

 

Vaccinium corymbosum

Vaccinium formosum

Vaccinium virgatum

0154020

 

 

Brusnice

Vaccinium macrocarpon

 

0154030

 

 

Ribizi (bijeli, crni i crveni)

Ribes nigrum

Plodovi s peteljkama

Ribes rubrum

0154040

 

 

Ogrozd (crveni, zeleni i žuti)

Ribes uva-crispa

 

0154050

 

 

Šipak

Rosa canina

 

Rosa majalis

Rosa rugosa

0154060

 

 

Dud (bijeli i crni)

Morus alba

 

Morus nigra

0154070

 

 

Azarola/mediteranska mušmula/mušmulasti glog

Crataegus azarolus

 

0154080

 

 

Bobice bazge

Sambucus nigra

 

0154990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0160000

 

Razno voće

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja peteljki (uz izuzetak ananasa)

0161000

 

(a)  s jestivom korom

 

 

 

0161010

 

 

Datulja

Phoenix dactylifera

 

0161020

 

 

Smokva

Ficus carica

 

0161030

 

 

Stolna maslina

Olea europaea

 

0161040

 

 

Kumkvat

Fortunella japonica

 

Fortunella margarita

0161050

 

 

Karambola

Averrhoa carambola

 

0161060

 

 

Kaki/japanska jabuka

Diospyros kaki

 

0161070

 

 

Jamun

Syzygium cuminii

 

0161990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0162000

 

(b)  s nejestivom korom, manje

 

 

 

0162010

 

 

Kivi (crveni, zeleni i žuti)

Actinidia deliciosa

 

Actinidia chinensis

0162020

 

 

Liči

Litchi chinensis

 

0162030

 

 

Marakuja

Passiflora edulis; sinonim: Passiflora laurifolia

 

0162040

 

 

Indijska smokva/plod kaktusa

Opuntia ficus-indica

 

0162050

 

 

Zvjezdastasta jabuka

Chrysophyllum cainito

 

0162060

 

 

Virginijski draguni/Virginijski kaki

Diospyros virginiana

 

0162990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0163000

 

(c)  s nejestivom korom, veće

 

 

 

0163010

 

 

Avokado

Persea americana

 

0163020

 

 

Banana

Musa acuminata

 

Musa balbisiana

Musa acuminata x Musa balbisiana

0163030

 

 

Mango

Mangifera indica

 

0163040

 

 

Papaja

Carica papaya

 

0163050

 

 

Nar/šipak

Punica granatum

 

0163060

 

 

Tropska jabuka

Annona cherimola

 

0163070

 

 

Guava

Psidium guajava

 

0163080

 

 

Ananas

Ananas comosus

Cijeli proizvod nakon uklanjanja krunice

0163090

 

 

Kruhovac

Artocarpus altilis

 

0163100

 

 

Durian

Durio zibethinus

 

0163110

 

 

Bodljikava anona/guanabana

Annona muricata

 

0163990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0200000

POVRĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO

 

 

 

 

0210000

 

Korjenasto i gomoljasto povrće

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja vršnog dijela i zemlje

0211000

 

(a)  krumpir

 

Solanum tuberosum subsp. tuberosum

 

0212000

 

(b)  tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

 

 

 

0212010

 

 

Kasava/manioka

Manihot esculenta

 

0212020

 

 

Slatki krumpir

Ipomoea batatas

 

0212030

 

 

Jam

Dioscorea spp.

 

0212040

 

 

Maranta

Maranta arundinacea

 

0212990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0213000

 

(c)  ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

 

 

 

0213010

 

 

Cikla

Beta vulgaris var. vulgaris

 

0213020

 

 

Mrkva

Daucus carota subsp. sativus

 

0213030

 

 

Celer korjenaš

Apium graveolens var. rapaceum

 

0213040

 

 

Hren

Armoracia rusticana

 

0213050

 

 

Čičoka

Helianthus tuberosus

 

0213060

 

 

Pastrnjak

Pastinaca sativa

 

0213070

 

 

Korijen peršina

Petroselinum crispum convar. radicosum

 

0213080

 

 

Rotkve

Raphanus sativus, skupina rotkvi

 

0213090

 

 

Turovac/bijeli korijen

Tragopogon porrifolius

 

0213100

 

 

Stočna koraba

Brassica napus subsp. napobrassica

 

0213110

 

 

Repa

Brassica rapa subsp. rapa

 

0213990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0220000

 

Lukovičasto povrće

 

 

Zrela lukovica nakon uklanjanja lako odvojive ljuske i zemlje (uz izuzetak mladog luka i velškog luka)

0220010

 

 

Češnjak

Allium sativum

 

0220020

 

 

Crveni luk

Allium cepa, skupina luka

 

0220030

 

 

Ljutika

Allium cepa skupina Aggregatum; sinonim: Allium ascalonicum

 

0220040

 

 

Mladi luk i velški luk

Allium cepa, skupina luka

Nezrela lukovica s pseudostabljikama, listovima i, u nekim slučajevima, pupoljcima

Allium fistulosum

0220990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0230000

 

Plodovito povrće

 

 

 

0231000

 

(a)  Solanaceae (pomoćnice) i Malvaceae (sljezovke)

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja peteljki i (u slučaju vrste iz roda Physalis) lapova

0231010

 

 

Rajčica

Lycopersicon esculentum

 

0231020

 

 

Paprika

Capsicum annuum

 

0231030

 

 

Patlidžan

Solanum melongena

 

0231040

 

 

Bamija

Abelmoschus esculentus

 

0231990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0232000

 

(b)  tikvenjače s jestivom korom

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja peteljki

0232010

 

 

Krastavac

Cucumis sativus

 

0232020

 

 

Mali krastavac za kiseljenje

Cucumis sativus

 

0232030

 

 

Tikvice

Cucurbita pepo, skupina tikvica

 

0232990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0233000

 

(c)  tikvenjače s nejestivom korom

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja peteljki

0233010

 

 

Dinja

Cucumis melo

 

0233020

 

 

Bundeva

Cucurbita maxima

 

0233030

 

 

Lubenica

Citrullus vulgaris; sinonim: Citrullus lanatus

 

0233990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0234000

 

(d)  slatki kukuruz

 

Zea mays convar. saccharata

Zrna (3) s klipom i bez komušine

0239000

 

(e)  ostalo plodovito povrće

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja peteljki

0240000

 

Kupusnjače (uz izuzetak korijena kupusnjača i kultura kupusnjača s mladim listovima)

 

 

 

0241000

 

(a)  kupusnjače koje cvjetaju

 

 

Cijela biljka nakon uklanjanja korijenja i listova

0241010

 

 

Brokula

Brassica oleracea var. italica

 

0241020

 

 

Cvjetača

Brassica oleracea var. botrytis

 

0241990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0242000

 

(b)  glavate kupusnjače

 

 

Cijela biljka nakon uklanjanja korijena i trulih listova (uz izuzetak kelja pupčara)

0242010

 

 

Kelj pupčar

Brassica oleracea var. gemmifera

Samo pupovi

0242020

 

 

Glavati kupus

Brassica oleracea var. capitata

 

0242990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0243000

 

(c)  lisnate kupusnjače

 

 

Cijela biljka nakon uklanjanja korijenja i trulih listova

0243010

 

 

Pekinški kupus

Brassica rapa subsp. pekinensis

 

0243020

 

 

Kelj

Brassica oleracea var. sabellica

 

Brassica oleracea var. viridis

0243990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0244000

 

(d)  korabe

 

Brassica oleracea var. gongylodes

Cijeli proizvod nakon uklanjanja korijena, vršnog dijela i zemlje

0250000

 

Lisnato povrće, začinsko bilje i jestivi cvjetovi

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja korijenja, trulih listova i zemlje (uz izuzetak vrtnih grbica te ostalih klica i izdanaka, kultura s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica) te vlasca)

0251000

 

(a)  salate i salatno bilje

 

 

 

0251010

 

 

Matovilac

Valerianella locusta

 

0251020

 

 

Salata

Lactuca sativa

 

0251030

 

 

Širokolisna endivija

Cichorium endivia var. latifolia

 

0251040

 

 

Vrtne grbice te ostale klice i izdanci

Lepidium sativum subsp. sativum

Cijeli proizvodi klijanja pravog sjemena (ponekad gomolja ili lukovica) u vodi, zemlji ili hidoponskom supstratu, kako su utvrđeni u znanstvenom mišljenju EFSA-e, objavljenom u listu EFSA Journal iz 2011.; 9(11):2424, stranica 9.

0251050

 

 

Barica

Barbarea verna

 

0251060

 

 

Rikola

Eruca sativa

 

0251070

 

 

Crvena gorušica

Brassica juncea var. rugosa

 

0251080

 

 

Kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica)

 

Mladi listovi i peteljke bilo koje kulture (uključujući rod Brassica) ubrani do faze osmog pravog lista.

0251990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0252000

 

(b)  špinat i slični listovi

 

 

 

0252010

 

 

Špinat

Spinacia oleracea

 

0252020

 

 

Tušt

Portulaca oleracea

 

0252030

 

 

Blitva

Beta vulgaris var. flavescens

 

0252990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0253000

 

(c)  listovi vinove loze i slične vrste

 

Vitis vinifera

 

0254000

 

(d)  potočarke

 

Nasturtium officinale

 

0255000

 

(e)  cikorije

 

Cichorium intybus skupina Foliosum

 

0256000

 

(f)  začinsko bilje i jestivi cvjetovi

 

 

 

0256010

 

 

Vrtna krasuljica

Anthriscus cerefolium

 

0256020

 

 

Vlasac

Allium schoenoprasum

Lišće i pupoljci

0256030

 

 

Lišće celera

Apium graveolens var. secalinum

 

0256040

 

 

Peršin

Petroselinum crispum

 

0256050

 

 

Kadulja

Salvia officinalis

 

0256060

 

 

Ružmarin

Rosmarinus officinalis

 

0256070

 

 

Majčina dušica/timijan

Thymus vulgaris

 

0256080

 

 

Bosiljak i jestivi cvjetovi

Ocimum basilicum

 

0256090

 

 

Lovor

Laurus nobilis

 

0256100

 

 

Estragon

Artemisia dracunculus

 

0256990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0260000

 

Mahunarke

 

 

Cijeli proizvod

0260010

 

 

Grah (s mahunama)

Phaseolus vulgaris

 

0260020

 

 

Grah (bez mahuna)

Phaseolus vulgaris

 

0260030

 

 

Grašak (s mahunama)

Pisum sativum

 

0260040

 

 

Grašak (bez mahuna)

Pisum sativum

 

0260050

 

 

Leća

Lens culinaris; sinonim: Lens esculenta

 

0260990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0270000

 

Stabljičasto povrće

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja oštećenog tkiva, zemlje i korijenja (uz iznimku artičoka i rabarbare)

0270010

 

 

Šparoge

Asparagus officinalis

 

0270020

 

 

Karda

Cynara cardunculus, skupina karda

 

0270030

 

 

Trakasti celer

Apium graveolens var. secalinum

 

0270040

 

 

Slatki komorač

Foeniculum vulgare var. azoricum

 

0270050

 

 

Artičoka

Cynara cardunculus, skupina artičoka

Cijela glavica cvata, uključujući cvjetište

0270060

 

 

Poriluk

Allium ampeloprasum ampeloprasum, skupina luka biserca; sinonim: Allium porrum var. sectivum

 

0270070

 

 

Rabarbara

Rheum rhabarbarum

Stabljika nakon uklanjanja korijenja i listova

0270080

 

 

Mladice bambusa

Bambusa vulgaris

 

Phyllostachys edulis

0270090

 

 

Palmine srčike

Bactris gasipaes

 

Cocos nucifera

Daemonorops jenkinsiana

Euterpe edulis

Euterpe oleracea

0270990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0280000

 

Gljive, mahovine i lišajevi

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja zemlje ili podloge u kojem raste

0280010

 

 

Kultivirane gljive

 

 

0280020

 

 

Divlje gljive

 

 

0280990

 

 

Mahovine i lišajevi

 

 

0290000

 

Alge i prokariotski organizmi

 

 

 

0300000

MAHUNARKE

 

Suhe sjemenke

0300010

 

 

Grah

Phaseolus vulgaris

 

0300020

 

 

Leća

Lens culinaris; sinonim: Lens esculenta

 

0300030

 

 

Grašak

Pisum sativum

 

0300040

 

 

Lupine

Lupinus albus subsp. albus

 

Lupinus angustifolius

Lupinus luteus

Lupinus mutabilis

0300990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0400000

►C11  SJEME ULJARICA I PLODOVI ULJARICA  ◄

 

 

0401000

 

Sjeme uljarica

 

 

Sjemenke s ljuskama (osim kikirikija, sjemenki pamuka, ricinusa i drugih)

0401010

 

 

Sjemenke lana

Linum usitatissimum

 

0401020

 

 

Kikiriki

Arachis hypogaea

Sjemenke

0401030

 

 

Sjemenke maka

Papaver somniferum subsp. somniferum

 

0401040

 

 

Sjemenke sezama

Sesamum indicum

 

0401050

 

 

Sjemenke suncokreta

Helianthus annuus

 

0401060

 

 

Sjemenke uljane repice

Brassica napus subsp. napus

 

0401070

 

 

Soja

Glycine max

 

0401080

 

 

Sjemenke gorušice

Brassica juncea

 

Brassica nigra

Sinapis alba

0401090

 

 

Sjemenke pamuka

Gossypium barbadense

Bez vlakana

Gossypium herbaceum

0401100

 

 

Bučine sjemenke

Cucurbita pepo, skupina Styrian Hulless

 

0401110

 

 

Sjemenke šafranike

Carthamus tinctorius

 

0401120

 

 

Sjemenke borača

Borago officinalis

 

0401130

 

 

Sjemenke zubastog lanka

Camelina sativa

 

0401140

 

 

Sjemenke konoplje

Cannabis sativa subsp. sativa

 

Cannabis sativa subsp. spontanea

0401150

 

 

Ricinus

Ricinus communis

Cijeli proizvod nakon uklanjanja tobolca

0401990

 

 

Ostalo (2)

 

Sjemenke ili sjemenke s ljuskama, ovisno o svojstvima vrste/varijeteta

0402000

 

Plodovi uljarica

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja peteljki (uz izuzetak maslina za proizvodnju ulja)

0402010

 

 

Masline za proizvodnju ulja

Olea europaea var. europaea

Cijeli plod nakon uklanjanja peteljki i zemlje

0402020

 

 

Koštice uljne palme

Attalea maripa

 

Elaeis guineensis

Elaeis oleifera

0402030

 

 

Plodovi uljne palme

Attalea maripa

 

Elaeis guineensis

Elaeis oleifera

0402040

 

 

Kapok

Ceiba pentandra

 

0402990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0500000

ŽITARICE

 

Zrna (4) (osim riže)

0500010

 

 

Ječam

Hordeum vulgare

 

0500020

 

 

Heljda i ostale pseudožitarice

Fagopyrum esculentum

 

0500030

 

 

Kukuruz

Zea mays

 

0500040

 

 

Proso

Panicum miliaceum

 

0500050

 

 

Zob

Avena sativa

 

0500060

 

 

Riža

Oryza sativa

Smeđa (oljuštena) riža, definirana kao riža nakon uklanjanja ljuski od neoljuštene riže

0500070

 

 

Raž

Secale cereale

 

0500080

 

 

Sirak

Sorghum bicolor

 

0500090

 

 

Pšenica

Triticum aestivum

 

0500990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0600000

ČAJEVI, KAVA, BILJNE INFUZIJE, KAKAO I ROGAČI

 

 

0610000

 

Čajevi

 

Camellia sinensis

Osušeno lišće, stabljike i cvjetovi koji su fermentirani ili obrađeni na drugi način

0620000

 

Zrna kave

 

Coffea arabica

Zelena zrna

Coffea canephora; sinonim: Coffea robusta

Coffea liberica

0630000

 

Biljne infuzije

 

 

Sušeni proizvod

0631000

 

(a)  iz cvjetova

 

 

Cvjetovi nakon skidanja stabljika i trulih dijelova (uz iznimku rimske kamilice)

0631010

 

 

Rimska kamilica

Chamaemelum nobile; sinonim: Anthemis nobilis

Cvat, uključujući tehnički neizbježnu količinu ostalih nadzemnih dijelova

Matricaria recutita; sinonim: Matricaria chamomilla

0631020

 

 

Hibiskus

Hibiscus sabdariffa

 

0631030

 

 

Ruža

Rosa spp.

 

0631040

 

 

Jasmin

Jasminum officinale

 

Jasminum sambac

 

0631050

 

 

Lipa

Tilia cordata

 

Tilia platyphyllos

 

Tilia tomentosa; sinonim: Tilia argentea

 

0631990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0632000

 

(b)  listova i začinskog bilja

 

 

Listovi i nadzemni zeleni dijelovi, nakon uklanjanja trulih listova

0632010

 

 

Jagoda

Fragaria x ananassa

 

0632020

 

 

Rooibos

Aspalathus linearis

 

0632030

 

 

Mate čaj/maté

Ilex paraguariensis

 

0632990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0633000

 

(c)  iz korijena

 

 

Korijeni nakon uklanjanja vrhova i zemlje

0633010

 

 

Odoljen

Valeriana officinalis

 

0633020

 

 

Ginseng

Panax ginseng

 

Panax quinquefolius

0633990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0639000

 

(d)  iz svih drugih dijelova biljke

 

 

 

0640000

 

Kakao u zrnu

 

Theobroma cacao

Zrna fermentirana ili sušena, nakon uklanjanja ljuski

0650000

 

Rogač

 

Ceratonia siliqua

Cijeli proizvod nakon uklanjanja peteljki

0700000

HMELJ

 

 

Humulus lupulus

Osušene šišarice ili šišarke, i u obliku sačme i nekoncentriranog praha

0800000

ZAČINI

 

 

 

Sušeni proizvod, cijeli, drobljen ili mljeven

0810000

 

Začini od sjemenki

 

 

 

0810010

 

 

Anis

Pimpinella anisum

 

0810020

 

 

Crni kim

Bunium persicum

 

0810030

 

 

Celer

Apium graveolens

 

0810040

 

 

Korijandar

Coriandrum sativum

 

0810050

 

 

Kumin

Cuminum cyminum

 

0810060

 

 

Kopar

Anethum graveolens

 

0810070

 

 

Komorač

Foeniculum vulgare

 

0810080

 

 

Grozdasta piskavica/grčka djetelina

Trigonella foenum-graecum

 

0810090

 

 

Muškatni oraščić

Myristica fragrans

 

0810990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0820000

 

Začini od plodova

 

 

 

0820010

 

 

Piment

Pimenta dioica; sinonim: Pimenta officinalis

 

0820020

 

 

Sečuanski papar

Zanthoxylum spp.

 

0820030

 

 

Kim

Carum carvi

 

0820040

 

 

Kardamom

Elettaria cardamomum

 

0820050

 

 

Bobice kleke/borovice

Juniperus communis

 

0820060

 

 

Papar (bijeli, crni i zeleni)

Piper nigrum

 

0820070

 

 

Vanilija

Vanilla planifolia; sinonim: Vanilla fragrans

 

0820080

 

 

Tamarind/indijska datulja

Tamarindus indica

 

0820990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0830000

 

Začini od kore

 

 

 

0830010

 

 

Cimet

Cinnamomum verum; sinonim: Cinnamomum zeylanicum

 

0830990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0840000

 

Začini od korijena i podanaka (rizoma)

 

 

 

0840010

 

 

Slatki korijen

Glycyrrhiza glabra

 

0840020

 

 

Đumbir (10)

Zingiber officinale

 

0840030

 

 

Kurkuma

Curcuma longa; sinonim: Curcuma domestica

 

0840040

 

 

Hren (11)

Armoracia rusticana

 

0840990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0850000

 

Začini od pupoljaka

 

 

 

0850010

 

 

Klinčić

Syzygium aromaticum; sinonim: Eugenia caryophyllata

 

0850020

 

 

Kapari

Capparis spinosa

 

0850990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0860000

 

Začini od tučka

 

 

 

0860010

 

 

Šafran

Crocus sativus

 

0860990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0870000

 

Začini od ljuski

 

 

 

0870010

 

 

Muškatni orah

Myristica fragrans

 

0870990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0900000

BILJKE BOGATE ŠEĆEROM

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja vrhova i zemlje ispiranjem ili četkanjem (uz iznimku šećerne trske)

0900010

 

 

Korijen šećerne repe

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. altissima

 

0900020

 

 

Šećerna trska

Saccharum officinarum

Cijeli proizvod nakon uklanjanja oštećenog tkiva, zemlje i korijenja

0900030

 

 

Korijen cikorije

Cichorium intybus, skupina Sativum

 

0900990

 

 

Ostalo (2)

 

 

1000000

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE

 

 

1010000

 

Proizvodi od

 

 

Cijeli proizvod (uz izuzetak mišića)

1011000

 

(a)  svinje

 

Sus scrofa

 

1011010

 

 

Mišić

 

Meso nakon uklanjanja obrezane masti

1011020

 

 

Masno tkivo

 

 

1011030

 

 

Jetra

 

 

1011040

 

 

Bubreg

 

 

1011050

 

 

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

 

1011990

 

 

Ostalo (2)

 

 

1012000

 

(b)  goveda

 

Bos primigenius taurus

 

1012010

 

 

Mišić

 

Meso nakon uklanjanja obrezane masti

1012020

 

 

Masno tkivo

 

 

1012030

 

 

Jetra

 

 

1012040

 

 

Bubreg

 

 

1012050

 

 

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

 

1012990

 

 

Ostalo (2)

 

 

1013000

 

(c)  ovce

 

Ovis aries

 

1013010

 

 

Mišić

 

Meso nakon uklanjanja obrezane masti

1013020

 

 

Masno tkivo

 

 

1013030

 

 

Jetra

 

 

1013040

 

 

Bubreg

 

 

1013050

 

 

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

 

1013990

 

 

Ostalo (2)

 

 

1014000

 

(d)  koze

 

Capra aegagrus hircus

 

1014010

 

 

Mišić

 

Meso nakon uklanjanja obrezane masti

1014020

 

 

Masno tkivo

 

 

1014030

 

 

Jetra

 

 

1014040

 

 

Bubreg

 

 

1014050

 

 

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

 

1014990

 

 

Ostalo (2)

 

 

1015000

 

(e)  konja

 

Equus spp.

 

1015010

 

 

Mišić

 

Meso nakon uklanjanja obrezane masti

1015020

 

 

Masno tkivo

 

 

1015030

 

 

Jetra

 

 

1015040

 

 

Bubreg

 

 

1015050

 

 

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

 

1015990

 

 

Ostalo (2)

 

 

1016000

 

(f)  peradi

 

 

 

1016010

 

 

Mišić

 

Meso nakon uklanjanja obrezane masti

1016020

 

 

Masno tkivo

 

 

1016030

 

 

Jetra

 

 

1016040

 

 

Bubreg

 

 

1016050

 

 

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

 

1016990

 

 

Ostalo (2)

 

 

1017000

 

(g)  ostalih kopnenih životinja iz uzgoja

 

 

 

1017010

 

 

Mišić

 

Meso nakon uklanjanja obrezane masti

1017020

 

 

Masno tkivo

 

 

1017030

 

 

Jetra

 

 

1017040

 

 

Bubreg

 

 

1017050

 

 

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

 

1017990

 

 

Ostalo (2)

 

 

1020000

 

Mlijeko

 

 

Cijeli proizvod na osnovi masenog udjela masti od 4 % (5)

1020010

 

 

Krava

Bos primigenius taurus

 

1020020

 

 

Ovca

Ovis aries

 

1020030

 

 

Koza

Capra aegagrus hircus

 

1020040

 

 

Kobila

Equus caballus

 

1020990

 

 

Ostalo (2)

 

 

1030000

 

Ptičja jaja

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja ljuske (6)

1030010

 

 

Kokoš

Gallus gallus

 

1030020

 

 

Patka

Anas platyrhynchos

 

1030030

 

 

Guska

Anser anser

 

1030040

 

 

Prepelica

Coturnix coturnix

 

Coturnix japonica

 

1030990

 

 

Ostalo (2)

 

 

1040000

 

Med i ostali proizvodi pčelarstva (7)

 

N.P.

 

1050000

 

Vodozemci i gmazovi

 

 

 

1060000

 

Kopneni beskralježnjaci

 

 

 

1070000

 

Divlji kopneni kralježnjaci

 

 

 

1100000

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – RIBA, RIBLJI PROIZVODI I SVI OSTALI MORSKI I SLATKOVODNI PREHRAMBENI PROIZVODI (8)

 

 

 

 

1200000

PROIZVODI ILI NJIHOV DIO NAMIJENJENI ISKLJUČIVO ZA PROIZVODNJU HRANE ZA ŽIVOTINJE (8)

 

 

 

 

1300000

PRERAĐENI PREHRAMBENI PROIZVODI (9)

 

 

 

 

(1)   

MRO-ovi se ne primjenjuju na proizvode ili dijelove proizvoda koji se zbog svojih svojstava i prirode upotrebljavaju isključivo kao sastojci hrane za životinje; u tu će se svrhu odrediti zasebni MRO-ovi za posebnu kategoriju 1200000 .

(2)   

Pojmom „Ostali” obuhvaćaju se svi ostali proizvodi koji nisu izričito navedeni pod ostalim oznakama unutar iste skupine ili podskupine, u stupcu „Glavni proizvod skupine ili podskupine” dijela A i stupcu „Ostali proizvodi na koje se primjenjuju isti MRO-ovi” dijela B.

(3)   

Zrna se definiraju kao cijela zrna uključujući omotač.

(4)   

Zrna se definiraju kao cijela zrna uključujući omotač. U skladu s definicijom dogovorenom na sastanku CCPR-a 2016. kod vrsta i varijeteta u kojima se ljuske ne mogu (u potpunosti) ukloniti vršenjem (npr. ječam, zob, pir, heljda, neke pseudožitarice), dio proizvoda na koji se primjenjuju MRO-ovi jest „zrno s preostalim (tragovima) ljuski”.

(5)   

U svim su slučajevima vrijednosti MRO-a izražene u mg/kg sirovog mlijeka. Kad je definicija ostatka označena kao topiva u mastima (slovom F), MRO se temelji na sirovom kravljem mlijeku s masenim udjelom masti od 4 %; za sirovo mlijeko ostalih vrsta vrijednost MRO-a proporcionalno se usklađuje sukladno udjelu masti u sirovom mlijeku navedene vrste.

(6)   

U svim su slučajevima vrijednosti MRO-a izražene u mg/kg jaja. Kad je definicija ostatka označena kao topiva u masti (slovom F), MRO se temelji na kokošjim jajima s masenim udjelom masti od 10 %; za jaja ostalih vrsta vrijednost MRO-a proporcionalno se usklađuje sukladno udjelu masti u jajima navedene vrste ako je maseni udio masti veći od 10 %.

(7)   

MRO-ovi se ne primjenjuju na ostale proizvode pčelarstva dok se pojedinačni proizvodi ne utvrde i ne uvrste na popis u okviru skupine.

(8)   

MRO-ovi se ne primjenjuju dok se pojedinačni proizvodi ne utvrde i ne uvrste na popis u okviru kategorije.

(9)   

MRO-ovi se ne primjenjuju dok se pojedinačni proizvodi ne utvrde i ne uvrste na popis u okviru kategorije. Primjenjuju se odredbe članka 20. ove Uredbe.

(10)   

Od 1. siječnja 2020. primjenjiva maksimalna razina ostataka za đumbir (Zingiber officinale) u skupini začina (brojčana oznaka 0840020 ) razina je koja je utvrđena za korijen đumbira (Zingiber officinale)u dijelu B Priloga 1. (brojčana oznaka 0213040-006 , jednaka razini za hren (Armoracia rusticana), brojčana oznaka 0213040 ), uzimajući u obzir promjene u razinama do kojih dolazi preradom (sušenje) u skladu s čl. 20. st. 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(11)   

Primjenjiva maksimalna razina ostataka za hren (Armoracia rusticana) u skupini začina (brojčana oznaka 0840040 ) razina je koja je utvrđena za hren (Armoracia rusticana) u kategoriji povrća, skupini korjenastog i gomoljastog povrća (brojčana oznaka 0213040 ), uzimajući u obzir promjene u razinama do kojih dolazi preradom (sušenje) u skladu s čl. 20. st. 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

N.P. Nije primjenjivo.

DIO B

Ostali proizvodi iz članka 2. stavka 1.Upućivanja na dio A

 

Brojčana oznaka

Ostali proizvodi na koje se primjenjuju isti MRO-ovi (1)

Kategorija

Brojčana oznaka

Glavni proizvod skupine ili podskupine

ili

naziv skupine ili podskupine

 

Uobičajeni nazivi/sinonimi

Znanstveni nazivi

(1)

(2)

(3)

 

(4)

(5)

(6)

0100000

0110010

Grejp

 

0110010-001

Natsumikan

Citrus natsudaidai

 

0110010-002

Pomelo

Citrus maxima; sinonim: Citrus grandis

 

0110010-003

Oroblanco

Citrus grandis x Citrus paradisi

 

0110010-004

Tanđelolo

Citrus paradisi x tangelo

 

0110010-005

Tanđelo (uz iznimku mineole)/Ugli®

Citrus tangelo

 

0110010-990

Ostali hibridi vrste Citrus paradisi koji nisu drugdje spomenuti

 

0110020

Naranča

 

0110020-001

Bergamot

Citrus bergamia

 

0110020-002

Gorka naranča

Citrus aurantium

 

0110020-003

Slatka naranča

Citrus sinensis

 

0110020-004

Cara cara naranča

Citrus sinensis

 

0110020-005

Chinotto

Citrus myrtifolia

 

0110020-006

Trolisna naranča

Poncirus trifoliata

 

0110020-990

Ostali hibridi vrste Citrus sinensis koji nisu drugdje spomenuti

 

0110030

Limun

 

0110030-001

Budina ruka

Citrus medica var. sarcodactyla

 

0110030-002

Četrun

Citrus medica

0110040

Limeta

 

0110040-001

Indijska slatka limeta

Citrus limettioides

 

0110040-002

Kvrgava limeta

Citrus hystrix

 

0110040-003

Slatka limeta

Citrus limetta

 

0110040-004

Perzijska limeta

Citrus latifolia

 

0110040-005

Limekvat

Citrus aurantiifolia x Fortunella spp.

0110050

Mandarina

 

0110050-001

Kalamondin

Citrus madurensis

 

0110050-002

Klementina

Citrus clementina

 

0110050-003

Mandarina Kleopatra

Citrus reshni

 

0110050-004

Mineola

Citrus tangelo

 

0110050-005

Mandarina unshiu (satsuma)

Citrus unshiu

 

0110050-006

Tangerina

Citrus tangerina

 

0110050-007

Tangor

Citrus nobilis

 

0110050-990

Ostali hibridi vrste Citrus reticulata koji nisu drugdje spomenuti

 

0120010

Bademi

 

0120010-001

Koštice marelice

Armeniaca vulgaris; sinonim: Prunus armeniaca

 

0120010-002

Gorki badem

Amygdalus communis var. amara; sinonim: Prunus dulcis

 

0120010-003

Kanarij orah

Canarium harveyi

 

0120010-004

Okari orah

Terminalia kaernbachii

 

0120010-005

Pili orah

Canarium ovatum

0120050

Kokosovi orasi

 

0120050-001

Orah palme katehu/areka orah

Areca catechu

0120060

Lješnjaci

 

0120060-001

Žir

Quercus spp.

 

0120060-002

Pitomi lješnjak

Corylus maxima

0120080

Pekan orasi

 

0120080-001

Hikori orah

Carya ovata

0120090

Pinjoli

 

0120090-001

Pinjoli drugih vrsta koje nisu Pinus pinea

Pinus cembra

 

0120090-002

Pinus gerardiana

 

0120090-003

Pinus koraiensis

 

0120090-004

Pinus sibirica

 

0120090-005

Pinus pumila

 

0120090-006

Pinus yunnanensis

 

0120090-007

Pinus wallichiana

 

0120090-990

Druge vrste roda Pinus koje nisu drugdje spomenute

 

0130010

Jabuka

 

0130010-001

Divlja jabuka

Malus sylvestris

 

0130010-002

Tejakot/meksički glog

Crataegus mexicana

0130020

Kruška

 

0130020-001

Nashi/azijska kruška

Pyrus pyrifolia

 

0130020-002

Divlja kruška

Pyrus pyraster

 

0130020-003

Kineska bijela kruška

Pyrus bretschneideri

0130030

Dunja

 

0130030-001

Kineska dunja

Pseudocydonia sinensis

 

0130030-002

Japanska dunja

Chaenomeles japonica

0140010

Marelica

 

0140010-001

Japanska marelica

Prunus mume

 

0140010-002

Medena nektarina

Prunus armeniaca x Prunus persica var. nucipersica

0140020

Trešnja (slatka)

 

0140020-001

Crna trešnja

Prunus serotina var. serotina

 

0140020-002

Američka crna trešnja

Prunus serotina var. capuli

 

0140020-003

Virginijska borovnica

Prunus virginiana

 

0140020-004

Bobice drijena

Cornus mas

 

0140020-005

Nanking višnja

Prunus tomentosa

 

0140020-006

Višnja

Cerasus vulgaris; sinonim: Prunus cerasus

0140030

Breskva

 

0140030-001

Plosnata breskva

Prunus persica var. platycarpa

 

0140030-002

Nektarina

Persica vulgaris var. nectarina; sinonim: Prunus persica var. nucipersica

 

0140030-990

Ostali hibridi vrste Persica vulgaris; sinonim: Prunus persica, koji nisu drugdje spomenuti

 

0140040

Šljiva

 

0140040-001

Američka šljiva

Prunus americana

 

0140040-002

Sjevernoamerička primorska šljiva

Prunus maritima

 

0140040-003

Crvenolisna šljiva/mirobalan

Prunus cerasifera

 

0140040-004

Uskolisna šljiva

Prunus angustifolia

 

0140040-005

Žižula/kineska datulja

Ziziphus jujuba; sinonim: Ziziphus zizyphus

 

0140040-006

Damson

Prunus domestica subsp. rotunda; sinonim: Prunus domestica subsp. italica

 

0140040-007

Zeleni ringlo

Prunus domestica var. italica; sinonim: Prunus domestica subsp. rotunda

 

0140040-008

Japanska šljiva

Prunus salicina

 

0140040-009

Sjevernoamerička pacifička šljiva

Prunus subcoradata

 

0140040-010

Mirabela

Prunus domestica subsp. syriaca

 

0140040-011

Papina marelica/šljivomarelica

Prunus domestica x Prunus armeniaca

 

0140040-012

Prunus Nadia®

Prunus salicina x Prunus avium

 

0140040-013

Divlja šljiva/trnjina

Prunus spinosa

0151010

Stolno grožđe

 

0151010-001

Sibirski kivi

Actinidia arguta

 

0151010-002

Bobice šisandre

Schisandra chinensis

0151020

Vinsko grožđe

 

0151020-001

Sibirska loza

Vitis amurensis

 

0151020-002

Muskadina

Vitis rotundifolia

0152000

Jagode

 

0152000-001

Vrtna jagoda

Fragaria moschata

 

0152000-002

Divlja jagoda

Fragaria vesca

0153020

Ostružnice

 

0153020-001

Bobice Boysen

Rubus x loganobaccus × Rubus fruticosus/Rubus ursinus x Rubus idaeus

 

0153020-002

Loganove bobice

Rubus x loganobaccus

 

0153020-003

Bobice olallieberries (Rubus križanac)

Rubus x loganobaccus x Rubus ursinus var. young

 

0153020-004

Sjevernoamerička pacifička malina

Rubus spectabilis

 

0153020-005

Bobice Tay

Rubus sect. Rubus x Rubus idaeus

 

0153020-006

Sjevernoamerička malina

Rubus parviflorus

 

0153020-007

Sjevernoamerička pacifička kupina

Rubus ursinus var. young

 

0153020-990

Druge vrste i hibridi roda Rubus koji nisu drugdje spomenuti

 

0153030

Maline (crvene i žute)

 

0153030-001

Arktička kupina

Rubus arcticus

 

0153030-002

Crna malina

Rubus occidentalis

 

0153030-003

Korejska crna malina

Rubus coreanus

 

0153030-004

Istočnoazijska malina

Rubus crataegifolius

 

0153030-005

Nektarna malina

Rubus idaeus x Rubus arcticus

 

0153030-006

Japanska malina

Rubus phoenicolasius

0154010

Borovnice

 

0154010-001

Aronija/sibirska borovnica (crnoplodna, crvenolisna i ljubičasta)

Aronia arbutifolia

 

0154010-002

Aronia melanocarpa

 

0154010-003

Aronia prunifolia

 

0154010-004

Zimzelena medvjetka

Arctostaphylos uva-ursi

 

0154010-005

Šumska borovnica

Vaccinium myrtillus

 

0154010-006

Močvarna borovnica

Vaccinium uliginosum

 

0154010-007

Žutikovina

Berberis vulgaris

 

0154010-008

Zlatni ribiz

Ribes aureum

 

0154010-009

Modra kozokrvina

Lonicera caerulea

 

0154010-010

Crvena borovnica/borovnica malih plodova

Vaccinium parvifolium

 

0154010-011

Josta

Ribes × nidigrolaria

 

0154010-012

Lamarckova merala

Amelanchier lamarckii

 

0154010-013

Bobice mirte

Myrtus communis

 

0154010-014

Australski ribiz

Acrotriche depressa

 

0154010-015

Europska brusnica/crvena borovnica

Vaccinium vitis-idaea var. vitis-idaea

 

0154010-016

Brusnica

Vaccinium vitis-idaea var. minus

 

0154010-017

Bobice gaulterije

Gaultheria shallon

 

0154010-018

Pasji trn/vučji trn

Hippophae rhamnoides

 

0154010-019

Snježna merala

Amelanchier ovalis

 

0154010-020

Čileanska guava

Ugni molinae

 

0154010-021

Sjevernoamerički crni ogrozd

Ribes divaricatum

 

0154010-990

Druge vrste i hibridi rodova Ribes i Vaccinium koji nisu drugdje spomenuti

 

0154020

Brusnice

 

0154020-001

Nordijska kupina

Rubus chamaemorus

 

0154020-002

Mahunice

Empetrum eamesii

 

0154020-003

Empetrum hermaphroditum

 

0154020-004

Empetrum nigrum

 

0154020-005

Empetrum rubrum

 

0154020-006

Emu jabuka/kunzea

Kunzea pomifera

 

0154020-007

Mičela

Mitchella repens

 

0154020-008

Mahovnica

Vaccinium oxycoccus

0154080

Bobice bazge

 

0154080-001

Morela/kineska jagoda

Morella rubra

 

0154080-002

Šeferdija

Shepherdia argentea

 

0154080-003

Maklura bobice

Maclura tricuspidata

 

0154080-004

Bobice patuljaste bazge

Sambucus ebulus

 

0154080-005

Bobice bekovine

Viburnum opulus

 

0154080-006

Bobice bijelog gloga

Crataegus monogyna

 

0154080-007

Bobice crvenog gloga

Crataegus laevigata; sinonim: Crataegus oxyacantha

 

0154080-008

Plodovi false

Grewia asiatica

 

0154080-009

Bobice sizigija

Syzygium luehmannii

 

0154080-010

Bobice planinske oskoruše/jarebike

Sorbus aucuparia

 

0154080-011

Bobice joholisne merale

Amelanchier alnifolia

 

0154080-012

Dafina/ruska maslina

Elaeagnus angustifolia

 

0154080-013

Obična oskoruša

Sorbus domestica

 

0154080-014

Bobice crvene bazge

Sambucus racemosa

0161010

Datulja

 

0161010-001

Açaí bobice/euterpe bobice

Euterpe oleracea

 

0161010-002

Tukuma palma

Astrocaryum vulgare

 

0161010-003

Dum palma

Hyphaene thebaica

0161030

Stolna maslina

 

0161030-001

Crna kanarij maslina

Canarium tramdenum

 

0161030-002

Bijela kanarij maslina

Canarium album

 

0161030-003

Pustinjska datulja

Balanites aegyptiacus

0161040

Kumkvat

 

0161040-002

Kumkvat marumi

Fortunella japonica

 

0161040-003

Kumkvat nagami

Fortunella margarita

 

0161040-990

Druge vrste i hibridi roda Fortunella koji nisu drugdje spomenuti

 

0161050

Karambola

 

0161050-001

Spondija

Spondias cytherea

 

0161050-002

Indijski ogrozd

Phyllanthus emblica

 

0161050-003

Babako

Vasconcellea × heilbornii

 

0161050-004

Bilimbi

Averrhoa bilimbi

 

0161050-005

Indijski orah

Anacardium occidentale

 

0161050-006

Indijska žižula

Ziziphus mauritiana

 

0161050-007

Jabotikaba

Myrciaria cauliflora

 

0161050-008

Malezijska vodena jabuka

Syzygium malaccense

 

0161050-009

Malezijska spondija

Spondias pinnata

 

0161050-010

Maprang/ganardija

Bouea macrophylla

 

0161050-011

Natal šljiva/karisa

Carissa macrocarpa; sinonim: Carissa grandiflora

 

0161050-012

Noni

Morinda citrifolia

 

0161050-013

Ružina vodena jabuka

Syzygium jambos

 

0161050-014

Šljiva mombin

Spondias purpurea

 

0161050-015

Santol

Sandoricum koetjape

0161070

Jamun

 

0161070-001

Acerola

Malpighia glabra

 

0161070-002

Obična planika

Arbutus unedo

 

0161070-003

Kamu kamu

Myrciaria dubia

 

0161070-004

Karanda

Carissa carandas

 

0161070-005

Rajska šljiva

Chrysobalanus icaco

 

0161070-006

Pitanga/brazilska trešnja

Eugenia dombeyi; sinonim: Eugenia brasiliensis

 

0161070-007

Mombinska šljiva

Spondias mombin

 

0161070-008

Javanska jabuka

Syzygium samarangense

 

0161070-009

Otehaite

Phyllanthus acidus; sinonim: Phyllanthus distichus

 

0161070-010

Kokoloba

Coccoloba uvifera

 

0161070-011

Surinamska trešnja/pitanga

Eugenia uniflora

 

0161070-012

Vodena jabuka

Syzygium aqueum

 

0161070-013

Močvarna vodena jabuka

Syzygium cordatum

 

0161070-014

Gvinejska vodena jabuka

Syzygium guineense

0162020

Liči

 

0162020-001

Longan

Dimocarpus longan

 

0162020-002

Marula

Sclerocarya birrea

 

0162020-003

Salak

Salacca zalacca; sinonim: Salacca edulis

 

0162020-004

Genip

Melicoccus bijugatus

 

0162020-005

Bilva

Aegle marmelos

0162030

Marakuja

 

0162030-001

Izdužena marakuja

Passiflora mollissima

 

0162030-002

Velika marakuja

Passiflora quadrangularis

 

0162030-003

Slatka marakuja

Passiflora ligularis

 

0162030-004

Monstera

Monstera deliciosa

 

0162030-005

Zvjezdasta marakuja

Passiflora alata

0162040

Indijska smokva/plod kaktusa

 

0162040-001

Pitaja/zmajevo voće

Hylocereus undatus

 

0162040-002

Crvena pitaja

Hylocereus triangularis

 

0162040-003

Plodovi saguara

Carnegiea gigantea

 

0162040-004

Žuta pitaja

Hylocereus megalanthus; sinonim: Senlenicereus megalanthus

0162060

Virginijski draguni/Virginijski kaki

 

0162060-001

Crna sapota

Diospyros digyna

 

0162060-002

Zelena sapota

Pouteria viridis

 

0162060-003

Bijela sapota

Casimiroa edulis

 

0162060-004

Žuta sapota

Pouteria campechiana

0163010

Avokado

 

0163010-001

Avokado za proizvodnju ulja

Persea americana

0163020

Banana

 

0163020-001

Cavendish banana

Musa acuminata

 

0163020-002

Musa balbisiana

 

0163020-003

Musa acuminata x Musa balbisiana

 

0163020-004

Patuljasta banana

Musa acuminata

 

0163020-005

Banana za kuhanje

Musa acuminata

 

0163020-006

Musa balbisiana

 

0163020-007

Musa acuminata x Musa balbisiana

0163040

Papaja

 

0163040-001

Ekee jabuka

Blighia sapida

 

0163040-002

Fejioa

Acca sellowiana; sinonim: Feijoa sellowiana

 

0163040-003

Langsat

Lansium domesticum

 

0163040-004

Mangostin

Garcinia mangostana

 

0163040-005

Ekvadorska jabuka

Solanum quitoense

 

0163040-006

Indijanska banana/asimina

Asimina triloba

 

0163040-007

Tamariljo

Cyphomandra betacea; sinonim: Solanum betaceum

0163060

Tropska jabuka

 

0163060-001

Drvena jabuka

Limonia acidissima

 

0163060-002

Ilama

Annona diversifolia

 

0163060-003

Sapota

Pouteria sapota

 

0163060-004

Jagua

Genipa americana

 

0163060-005

Pulasan

Nephelium mutabile

 

0163060-006

Rambutan

Nephelium lappaceum

 

0163060-007

Sapodilja/manilkara

Manilkara zapota

 

0163060-008

Ljuskasta anona

Annona squamosa

 

0163060-009

Mrežasta anona

Annona reticulata

0163070

Guava

 

0163070-001

Gvinejska guava

Psidium guineense

 

0163070-002

Peruanska guava

Psidium cattleianum; sinonim: Psidium littorale

 

0163070-003

Kostarikanska guava

Psidium friedrichsthalianum

 

0163070-004

Sartrova guava

Psidium sartorianum

 

0163070-005

Parà guava

Psidium acutangulum

0163090

Kruhovac

 

0163090-001

Nangka

Artocarpus heterophyllus

 

0163090-990

Druge vrste roda Artocarpus koje nisu drugdje spomenute

 

 

0211000

Podskupina

(a)  krumpir

 

0211000-001

Plavi krumpir

Solanum tuberosum subsp. andigena

0212010

Kasava/manioka

 

0212010-001

Plavi taro

Xanthosoma violaceum

 

0212010-002

Indijska kana

Canna indica; sinonim: Canna edulis

 

0212010-003

Čajota

Sechium edule

 

0212010-004

Taro

Colocasia esculenta var. esculenta

 

0212010-005

Australski taro

Colocasia esculenta var. antiquorum

 

0212010-006

Korijen đavoljeg jezika

Amorphophallus konjac

 

0212010-007

Karipsko zelje

Xanthosoma sagittifolium

0212030

Jam

 

0212030-001

Amazonski jam

Pachyrhizus tuberosus

 

0212030-002

Indijski krumpir

Apios americana

 

0212030-003

Andski jam

Pachyrhizus ahipa

 

0212030-004

Meksički jam

Pachyrhizus erosus

0212040

Maranta

 

0212040-001

Lotosovo korijenje

Nelumbo nucifera

 

0212040-002

Kineski vodeni kesten

Eleocharis dulcis

0213020

Mrkva

 

0213020-001

Varijeteti obojanih mrkava

Daucus carota subsp. sativus

 

0213020-002

Mini mrkva

Daucus carota subsp. sativus

0213040

Hren

 

0213040-001

Korijen maslačka

Taraxacum sect. Ruderalia; sinonim: Taraxacum officinale

 

0213040-002

Korijen žute širištare

Gentiana lutea

 

0213040-003

Aromatični đumbir/pješčani đumbir

Kaempferia galanga

 

0213040-004

Kineski đumbir

Boesenbergia rotunda

 

0213040-005

Korijen galange

Alpinia galanga

 

Alpinia officinarum

 

Kaempferia galanga

 

Boesenbergia rotunda

 

0213040-006

Korijen đumbira

Zingiber officinale

 

0213040-007

Tajlandski đumbir

Alpinia galanga

 

0213040-008

Mali galangal

Alpinia officinarum

 

0213040-009

Korijen perunike

Iris germanica

 

Iris pallida

 

0213040-010

Korijen wasabija

Eutrema wasabi; sinonim: Eutrema japonica

0213050

Čičoka

 

0213050-001

Kineska artičoka

Stachys affinis

 

0213050-002

Tropaeolum tuberosum

Tropaeolum tuberosum

 

0213050-003

Gomoljasti cecelj

Oxalis tuberosa

 

0213050-004

Šumski suncokret

Helianthus strumosus

 

0213050-005

Gomoljasta graholika

Lathyrus tuberosus

0213070

Korijen peršina

 

0213070-001

Korijen anđelike

Angelica archangelica

 

0213070-002

Korijen prugaste bedrenike

Pimpinella saxifraga

 

0213070-003

Korijen ljupčaca

Levisticum officinale

 

0213070-004

Korijen koprive

Urtica dioica

 

0213070-005

Druge vrste roda Urtica koje nisu drugdje spomenute

 

 

0213070-006

Lukovičasta krabljica

Chaerophyllum bulbosum

0213080

Rotkve

 

0213080-001

Crna rotkva/povrtnica

Raphanus sativus

 

0213080-002

Japanska rotkva

Raphanus sativus var. longipinnatus

 

0213080-003

Korijen mace

Lepidium meyenii

 

0213080-004

Rotkvica

Raphanus sativus var. radicula

 

0213080-005

Slatki lišnjačić

Cyperus esculentus

0213090

Turovac/bijeli korijen

 

0213090-001

Obični čičak

Arctium lappa

 

0213090-002

Korijen repuška

Campanula rapunculus

 

0213090-003

Španjolski zmijak/crni korijen

Scorzonera hispanica

 

0213090-004

Vodeni grešun

Sium sisarum

 

0213090-005

Španjolska dragušica

Scolymus hispanicus

0213110

Repa

 

0213110-001

Gomoljasta gorušica

Brassica juncea subsp. napiformis

0220010

Češnjak

 

0220010-001

Krivolisni češnjak

Allium obliquum

0220020

Luk

 

0220020-001

„ZOI Cipollotto Nocerino”

Allium cepa, skupina luka

 

0220020-002

Luk biserac

Allium ampeloprasum ampeloprasum, skupina poriluka; sinonim: Allium porrum

 

0220020-003

Kineski češnjak

Allium chinense

 

0220020-004

Srebrenac

Allium cepa, skupina luka

0220030

Ljutika

 

0220030-001

Luk kozjak

Allium oschaninii

 

0220030-002

Perzijski luk kozjak

Allium stipitatum

0220040

Mladi luk i velški luk

 

0220040-001

Slatki luk

Allium ×proliferum; sinonim: Allium cepa var. proliferum

 

0220040-002

Zeleni češnjak

Allium sativum(nezreo)

0231010

Rajčica

 

0231010-001

Mjehurica

Physalis alkekengi

 

0231010-002

Peruanska jagoda/peruanski mjehurac

Physalis peruviana

 

0231010-003

Cherry rajčica/trešnjar rajčica

Lycopersicon esculentum var. cerasiforme

 

0231010-004

Patuljasta peruanska jagoda

Physalis grisea; sinonim: Physalis edulis

 

0231010-005

Goji bobice

Lycium barbarum

 

0231010-006

Lycium chinense

 

0231010-007

Bodljikava rajčica

Solanum sisymbriifolium

 

0231010-008

Kruškolika rajčica

Lycopersicon esculentum var. pyriforme

 

0231010-009

Ljuskava rajčica

Physalis philadelphica

0231020

Paprika

 

0231020-001

Feferoni

Capsicum annuum var. annuum

 

Capsicum baccatum

 

Capsicum chinense

 

Capsicum frutescens

 

Capsicum pubescens

0231030

Patlidžan

 

0231030-001

Afrički patlidžan

Solanum macrocarpon

 

0231030-002

Etiopski patlidžan

Solanum aethiopicum

 

0231030-003

Pepino

Solanum muricatum

 

0231030-004

Gorka rajčica

Solanum incanum

 

0231030-005

Divlji patlidžan

Solanum torvum

 

0231030-006

Ptičja pomoćnica/poroporo

Solanum aviculare

0232010

Krastavac

 

0232010-001

Armenski krastavac

Cucumis melo var. flexuosus

 

0232010-002

Indijski žuti krastavac

Cucumis sativus

0232020

Mali krastavac za kiseljenje

 

0232020-001

Anguria krastavac/zapadnoindijski krastavac

Cucumis anguria subsp. anguria

0232030

Tikvica

 

0232030-001

Tikvica lufa

Luffa acutangula

 

0232030-002

Tikva vodenjača

Lagenaria siceraria

 

0232030-003

Čajota

Sechium edule

 

0232030-004

Bršljanolisna tikva

Coccinia grandis

 

0232030-005

Parval

Trichosanthes dioica

 

0232030-006

Zmijska buča

Trichosanthes cucumerina var. anguina

 

0232030-007

Gorka dinja

Momordica charantia

 

0232030-008

Ljetne tikve/tikvice/zvjezdaste tikvice/žute tikvice/izdužene tikve

Cucurbita pepo

0233010

Dinja

 

0233010-001

Kivano/bodljikava dinja

Cucumis metuliferus

0233020

Bundeva

 

0233020-001

Bundeva šećerka

Cucurbita moschata

 

0233020-002

Vosak tikva/zimska dinja

Benincasa hispida

 

0233020-003

Zimske tikve/tikvice/buče (kasni varijeteti)

Cucurbita maxima

0234000

Podskupina

(d)  slatki kukuruz

 

0234000-001

Mini kukuruz

Zea mays

0241010

Brokula

 

0241010-001

Talijanska brokula/Calabrese

Brassica oleracea var. italica

 

0241010-002

Kineska brokula

Brassica oleracea var. alboglabra

 

0241010-003

Choi sum

Brassica rapa var. parachinensis

 

0241010-004

Rapini/raab brokula

Brassica rapa subsp. sylvestris

0241020

Cvjetača

 

0241020-001

Šenon

Brassica oleracea var. botrytis

0242010

Kelj pupčar

 

0242010-001

Križanac kelja i kelja pupčara

xBrassica oleracea

0242020

Glavati kupus

 

0242020-001

Kupus šiljatih glavica

Brassica oleracea var. capitata

 

0242020-002

Crveni kupus

Brassica oleracea var. capitata f. rubra

 

0242020-003

Kelj

Brassica oleracea var. sabauda

 

0242020-004

Bijeli kupus

Brassica oleracea var. capitata f. alba

0243010

Pekinški kupus

 

0243010-001

Kineski plosnati kupus

Brassica rapa var. rosularis

 

0243010-002

Smeđa gorušica

Brassica juncea

 

0243010-003

Komatsuna

Brassica perviridis

 

0243010-004

Mizuna

Brassica rapa subsp. nipposinica

 

0243010-005

Kineska raštika

Brassica chinensis

 

0243010-006

Listovi postrne repe

Brassica rapa subsp. rapa

 

0243010-007

Primorski kelj

Crambe maritima

0243020

Kelj

 

0243020-001

Raštika

Brassica oleracea var. viridis

 

0243020-002

Stočni kelj

Brassica oleracea var. acephala subvar. medullosa

 

0243020-003

Veliki stočni kelj

Brassica oleracea var. longata

 

0243020-004

Listovi korabe

Brassica oleracea var. gongylodes

 

0243020-005

Sibirski kelj

Brassica napus var. pabularia

 

0243020-006

Trochunda/portugalski kelj

Brassica oleracea convar. costata

 

0243020-007

Lisnati kelj

Brassica oleracea var. palmifolia

 

0243020-008

Listovi rotkve (3)

Raphanus sativus, skupina rotkvi

0251010

Matovilac

 

0251010-001

Talijanski matovilac

Valerianella eriocarpa

0251020

Salata

 

0251020-001

Salata kristalka

Lactuca sativa, skupina salate kristalke

 

0251020-002

Lisnata salata

Lactuca sativa, skupina lisnate salate

 

0251020-003

Salata glavatica

Lactuca sativa, skupina salate putarice

 

0251020-004

Salata kristalka

Lactuca sativa, skupina rimske salate

0251030

Širokolisna endivija

 

0251030-001

Kudrava endivija

Cichorium endivia var. crispum

 

0251030-002

Maslačak

Taraxacum sect. Ruderalia; sinonim: Taraxacum officinale

 

0251030-003

Katalonski radič/cikorija

Cichorium intybus

 

0251030-004

Radič/crvenolisna cikorija

Cichorium intybus var. foliosum

 

0251030-005

Slatkasta cikorija

Cichorium intybus, skupina slatkaste cikorije

 

0251030-006

Divlja cikorija

Cichorium intybus var. foliosum

0251040

Vrtna grbica te ostale klice i izdanci

 

0251040-001

Klice lucerne

Medicago sativa subsp. sativa

 

0251040-002

Klice kineskog vlasca/krupnoglavog češnjaka/češnjakovog vlasca

Allium tuberosum

 

0251040-003

Klice brokule

Brassica oleracea var. italica

 

0251040-004

Klice japanske rotkve

Raphanus sativus var. longipinnatus

 

0251040-005

Izdanci đumbira

Zingiber officinale

 

0251040-006

Klice mungo graha

Vigna radiata

 

0251040-007

Izdanci i klice graška

Pisum sativum

 

0251040-008

Klice rukole

Eruca sativa

 

0251040-009

Klice soje

Glycine max

 

0251040-010

Izdanci i klice suncokreta

Helianthus annuus

 

0251040-011

Trava žitarica/izdanci žitarica

 

 

0251040-990

Ostale vrste namijenjene proizvodnji klica ili izdanaka

 

0251060

Rikola

 

0251060-001

Divlja rikola

Diplotaxis tenuifolia

0251080

Kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica)

 

0251080-001

Blitva

Beta vulgaris var. flavescens

 

0251080-002

Širokolisna endivija

Cichorium endivia var. latifolia

 

0251080-003

Smeđa gorušica

Brassica juncea

 

0251080-004

Salata

Lactuca sativa

 

0251080-005

Špinat

Spinacia oleracea

 

0251080-990

Ostale vrste pobrane u fazi mladih listova

 

0252010

Špinat

 

0252010-001

Šćir/kineski špinat

Amaranthus blitum

 

0252010-002

Amaranthus cruentus

 

0252010-003

Amaranthus dubius

 

0252010-004

Amaranthus tricolor

 

0252010-005

Amaranthus viridis

 

0252010-006

Cestrum/bitawiri

Cestrum latifolium

 

0252010-007

Vernonije

Vernonia spp.

 

0252010-008

Listovi mletačkog graha

Vigna unguiculata var. unguiculata

 

0252010-009

Listovi kasave

Manihot esculenta

 

0252010-010

Zelenkasti ravan

Chrysanthemum coronarium

 

0252010-011

Novozelandski špinat

Tetragonia tetragoniodes

 

0252010-012

Vrtna pepeljuga

Atriplex hortensis

 

0252010-013

Listovi slatkog krumpira

Ipomoea batatas

 

0252010-014

Karipsko zelje

Xanthosoma sagittifolium

0252020

Tušt

 

0252020-001

Solna solnjača

Salsola soda

 

0252020-002

Jednogodišnja caklenjača

Salicornia europea

 

0252020-003

Petrovac

Crithmum maritimum

 

0252020-004

Primorski zvjezdan

Aster tripolium

 

0252020-005

Mrižice

Limonium vulgare

 

0252020-006

Zimski tušt

Montia perfoliata

 

0252020-007

Hotentotska ruža

Carpobrotus edulis

0252030

Blitva

 

0252030-001

Listovi cikle

Beta vulgaris var. vulgaris

 

0252030-002

Blitva

Beta vulgaris var. cycla

0253000

Podskupina

(c)  listovi vinove loze i slične vrste

 

0253000-001

Puzava akacija

Acacia pennata

 

0253000-002

Malabarski špinat

Basella alba

0254000

Podskupina

(d)  potočarke

 

0254000-001

Kineski slak/vodeni slak/vodeni špinat

Ipomea aquatica

 

0254000-002

Vodena paprat

Marsilea crenata

 

0254000-003

Vodena mimoza

Neptunia oleracea

0255000

Podskupina

(e)  cikorije

 

0255000-001

Listovi maslačka (poticanje izbijanja listova u tami – blanširanje)

Taraxacum sect. Ruderalia; sinonim: Taraxacum officinale

0256020

Vlasac

 

0256020-001

Kineski vlasac/krupnoglavi češnjak/češnjakov vlasac

Allium tuberosum

 

0256020-002

Medvjeđi luk

Allium ursinum

0256030

Lišće celera

 

0256030-001

Anđelika (lišće i peteljka)

Angelica archangelica

 

0256030-002

Krvara

Sanguisorba officinalis

 

0256030-003

Lišće kima

Carum carvii

 

0256030-004

Lišće korijandra

Coriandrum sativum

 

0256030-005

Lišće meksičkog kotrljana

Eryngium foetidum

 

0256030-006

Lišće kopra

Anethum graveolens

 

0256030-007

Lišće komorača

Foeniculum vulgare

 

0256030-008

Lišće grozdaste piskavice/grčke djeteline

Trigonella foenum-graecum

 

0256030-009

Ruta

Ruta graveolens

 

0256030-010

Lišće ljupčaca

Levisticum officinale

 

0256030-011

Bedrenika

Pimpinella major

 

0256030-012

Mala krvara

Sanguisorba minor

 

0256030-013

Kiselica

Rumex flexuosus

 

0256030-014

Rumex hydrolapathum

 

0256030-015

Rumex rugosus; sinonim: Rumex acetosa subsp. ambiguus

 

0256030-016

Rumex sanguineus

 

0256030-017

Mirisna čehulja

Myrrhis odorata

0256040

Peršin

 

0256040-001

Lišće korjenastog peršina

Petroselinum crispum convar. radicosum

0256050

Kadulja

 

0256050-001

Borač

Borago officinalis

 

0256050-002

Smilje

Helichrysum italicum

 

0256050-003

Grčka kadulja

Salvia fruticosa; sinonim: Salvia triloba

 

0256050-004

Meksička kadulja

Salvia leucantha

 

0256050-990

Druge vrste i hibridi roda Salvia koji nisu drugdje spomenuti

 

0256060

Ružmarin

 

0256060-001

Santolina/zelena santolina

Santolina rosmarinifolia; sinonim: Santolina virens

 

 

0256060-002

Zeleni svetolin

Santolina viridis

0256070

Majčina dušica/timijan

 

0256070-001

Majčina dušica

Thymus serpyllum

 

0256070-002

Turski mažuran

Origanum onites

 

0256070-003

Afrički čubar

Micromeria biflora; sinonim: Satureja biflora

 

0256070-004

Mirisni timijan

Thymus xcitriodorus

 

0256070-005

Mažuran

Origanum majorana; sinonim: Majorana hortensis

 

0256070-006

Iberijski timijan

Thymus mastichina

 

0256070-007

Origano

Origanum vulgare

 

0256070-008

Čubar/vrtni čubar

Satureja hortensis

 

0256070-009

Sirijski origano

Origanum syriacum

 

0256070-010

Primorski čubar

Satureja montana

0256080

Bosiljak i jestivi cvjetovi

 

0256080-001

Metvica/metva

Mentha suaveolens

 

0256080-002

Gutu kola/centela

Centella asiatica

 

0256080-003

Bergamot metvica

Mentha ×piperita nm. citrata

 

0256080-004

Korzikanska metvica

Mentha requienii

 

0256080-005

Tikvica (jestivi cvat)

Cucurbita pepo,skupina tikvica

 

0256080-006

Škotska metvica

Mentha ×gracilis

 

0256080-007

Grčki bosiljak/sitnolisni bosiljak

Ocimum basilicum var. minimum

 

0256080-008

Pasji bosiljak

Ocimum americanum

 

0256080-009

Sveti bosiljak/tulsi

Ocimum tenuiflorum

 

0256080-010

Matičnjak

Melissa officinalis

 

0256080-011

Limunski bosiljak

Ocimum ×citriodorum

 

0256080-012

Marulja/gorska metvica

Calamintha nepeta; sinonim: Clinopodium nepeta

 

0256080-013

Gušterov rep

Houttuynia cordata

 

0256080-014

Neven (jestivi cvjetovi)

Tagetes minuta

 

0256080-015

Tagetes tenuifolia

 

0256080-016

Druge vrste roda Tagetes, koje nisu drugdje spomenute

 

 

0256080-017

Dragoljub (listovi i jestivi cvat)

Tropaeolum majus

 

0256080-018

Tropaeolum minus

 

0256080-019

Mirisna metvica

Mentha pulegium

 

0256080-020

Paprena metvica

Mentha ×piperita

 

0256080-021

Ljekoviti neven (jestivi cvat)

Calendula officinalis

 

0256080-022

Limnofila

Limnophila aromatica

 

0256080-023

Klasasta metvica

Mentha spicata; sinonim: Mentha viridis

 

0256080-024

Azijski bosiljak

Ocimum basilicum var. thyrsiflorum

 

0256080-025

Vijetnamska metva

Persicaria odorata

 

0256080-026

Vodena metvica

Mentha aquatica

 

0256080-990

Drugi jestivi cvatovi

 

 

0256080-991

Druge vrste i hibridi roda Mentha koji nisu drugdje spomenuti

 

0256090

Lovor

 

0256090-001

Lišće karija (curry)

Murraya koeningii; sinonim: Bergera koenigi

 

0256090-002

Lišće kvrgave limete

Citrus hystrix

 

0256090-003

Sijamska kasija/sena

Senna siamea

 

0256090-004

Lišće divljeg betel papra

Piper sarmentosum

 

0256090-005

Listovi pandanusa

Pandanus amaryllifolius

0256100

Estragon

 

0256100-001

Astečka trava

Lippia dulcis; sinonim: Phyla dulcis

 

0256100-002

Epazote

Dysphania ambrosioides

 

0256100-003

Miloduh/isop

Hyssopus officinalis

 

0256100-004

Limunska trava

Cymbopogon citratus

 

0256100-005

Lipija

Lippia graveolens

 

0256100-006

Velika kopriva

Urtica dioica

 

0256100-007

Druge vrste roda Urtica koje nisu drugdje spomenute

 

 

0256100-008

Ruski pelin

Artemisia dracunculoides

 

0256100-009

Stevija

Stevia rebaudiana

0260010

Grah (s mahunama)

 

0260010-001

Azuki grah

Vigna angularis

 

0260010-002

Mletački grah

Vigna unguiculata var. unguiculata

 

0260010-003

Bob

Vicia faba (sve podvrste i varijeteti)

 

0260010-004

Grah mahunar niski/grah mahunar visoki/grah zrnaš niski/grah zrnaš visoki

Phaseolus vulgaris (sve podvrste i varijeteti)

 

0260010-005

Lećasta grahorica/romac

Vicia ervilia; sinonim: Ervum ervilia

 

0260010-006

Guar

Cyamopsis tetragonoloba

 

0260010-007

Brazilski grah

Canavalia ensiformis

 

0260010-008

Indijski grah/egipatski grah

Lablab purpureus

 

0260010-009

Grah lima

Phaseolus lunatus var. lunatus

 

0260010-010

Člankovita grahorica

Vicia monanthos

 

0260010-011

Mungo grah

Vigna radiata

 

0260010-012

Kineski grah

Vigna umbellata

 

0260010-013

Monocvjetni grah/turski grah

Phaseolus coccineus

 

0260010-014

Zrna soje

Glycine max

 

0260010-015

Gorki grah

Parkia speciosa

 

0260010-016

Grahorice

Vicia sativa var. sativa

 

0260010-017

Grah metraš

Vigna unguiculata var. sesquipedalis

0260020

Grah (bez mahuna)

 

0260020-001

Vrste popisane s brojčanim oznakama 0260010 -xxx, bez mahuna

 

0260030

Grašak (s mahunama)

 

0260030-001

Rumena svinduša

Tetragonolobus purpureus

 

0260030-002

Sjetvena kukavičica

Lathyrus sativus

 

0260030-003

Slanutak/čičuvarda

Cicer arietinum subsp. arietinum

 

0260030-004

Povrtni grašak/zeleni grašak/grašak šećerac/slatki grašak

Pisum sativum (sve podvrste i varijeteti)

 

0260030-005

Moringa

Moringa oleifera; sinonim: Moringa pterygosperma

 

0260030-006

Kajan

Cajanus cajan

0260040

Grašak (bez mahuna)

 

0260040-001

Vrste popisane s brojčanim oznakama 0260030 -xxx, bez mahuna

 

0260050

Leća

 

0260050-001

Lupine

Lupinus albus subsp. albus

 

0260050-002

Lupinus angustifolius

 

0260050-003

Lupinus luteus

 

0260050-004

Lupinus mutabilis

0270010

Šparoge

 

0270010-001

Hmelj povijač

Humulus lupulus

0270020

Karda

 

0270020-001

Peteljke borača

Borago officinalis

0270050

Artičoka

 

0270050-001

Cvjetovi bananovca

Musa acuminata

 

Musa balbisiana

 

hibridi Musa acuminata x Musa balbisiana

0270060

Poriluk

 

0270060-001

Egipatski poriluk

Allium kurrat; sinonim: Allium ampeloprasum ampeloprasum var. kurrat

0270080

Mladice bambusa

 

0270080-001

Japanski dvornik

Fallopia japonica

0280010

Kultivirane gljive

 

0280010-001

Plemenita pečurka/šampinjon

Agaricus bisporus

 

0280010-002

Kukuruzna snijet

Ustilago maydis

 

0280010-003

Baršunasta panjevčica

Flammulina velutipes

 

0280010-004

Fusarium venenatum

Fusarium venenatum

 

0280010-005

Lipka

Agaricus arvensis

 

0280010-006

Pečurka s hreka/uho

Auricularia auricula-judae

 

0280010-007

Nameko gljiva

Pholiota nameko

 

0280010-008

Bukovača

Pleurotus ostreatus

 

0280010-009

Slamnjača/slamnata gljiva

Volvariella volvacea

 

0280010-010

Resasti igličar/lavlja griva

Hericium erinaceus

 

0280010-011

Šitake/shiitake

Lentinula edodes

 

0280010-012

Shimeji gljive

Hypsizygus tessulatus; sinonim: Hypsizygus marmoreus

 

0280010-013

Srebrna drhtalica

Tremella fuciformis

 

0280010-014

Modrikača/modra koturnica

Clytocibe nuda; sinonim: Lepista nuda

 

0280010-990

Druge kultivirane gljive

 

 

0280010-991

Druge vrste roda Pleurotus koje nisu drugdje spomenute

 

0280020

Divlje gljive

 

0280020-001

Pravi vrganj

Boletus edulis

 

0280020-002

Lisičarke

Cantharellus spp.

 

0280020-003

Prosenjak

Hydnum repandum

 

0280020-004

Mrka trubača

Craterellus cornucopioides

 

0280020-005

Smrčci

Morchella spp.

 

0280020-006

Crna jelen-gljiva

Tuber melanosporum

 

0280020-007

Bijeli tartuf

Tuber magnatum

 

0280020-008

Đurđevača

Calocybe gambosa

 

0280020-009

Vilin klinčac

Marasmius oreades

 

0280020-010

Ljetna gomoljača

Tuber aestivum; sinonim: Tuber uncinatum

 

0280020-990

Druge divlje gljive

 

 

0280020-991

Druge vrste roda Tuber koje nisu drugdje spomenute

 

0280990

Mahovine i lišajevi

 

0280990-001

Islandski lišaj

Cetraria islandica

 

0280990-990

Druge mahovine i lišajevi

 

0290000

Skupina

Alge i prokariotski organizmi

 

0290000-001

Karagen alge/irska mahovina

Chondrus crispus

 

0290000-002

Kombu alge

Saccharina japonica

 

0290000-003

Spirulina

Arthrospira maxima

 

0290000-004

Arthrospira platensis

 

0290000-005

Mjehurasta haluga

Ascophyllum nodosum

 

0290000-990

Druge alge

 

 

0290000-991

Drugi prokariotski organizmi

 

0300000

0300010

Grah

 

0300010-001

Vrste popisane s brojčanim oznakama 0260010 -xxx, posušene sjemenke, osim zrna soje (2)

 

0300030

Grašak

 

0300030-001

Vrste popisane s brojčanim oznakama 0260030 -xxx, posušene sjemenke, osim moringe

 

0400000

0401060

Sjemenke uljane repice

 

0401060-001

Sjemenke rotkve

Raphanus sativus convar. oleifer

 

0401060-002

Sjemenke postrne repe

Brassica rapa subsp. oleifera

0401070

Soja

 

0401070-001

Sjemenke moringe

Moringa oleifera; sinonim: Moringa pterygosperma

0401100

Bučine sjemenke

 

0401100-001

Sjemenke lubenice

Citrullus vulgaris; sinonim: Citrullus lanatus

 

0401100-990

Ostale sjemenke vrste porodice Cucurbitaceae koje nisu drugdje spomenute

 

0401110

Sjemenke šafranike

 

0401110-001

Sjemenke ošljebada

Silybum marianum

 

0401110-002

Crnačko sjeme/gizotija

Guizotia abyssinica