4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/4


A Bíróság (negyedik tanács) 2009. április 30-i ítélete — CAS Succhi di Frutta SpA kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(C-497/06. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Szerződésen kívüli felelősség - Közbeszerzési eljárás - Természetbeni fizetés - Fizetés a nyertes pályázóknak az odaítélésről szóló hirdetményben meghatározottól eltérő gyümölcsökkel - Okozati összefüggés)

2009/C 153/07

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: CAS Succhi di Frutta SpA (képviselők: F. Sciaudone, R. Sciaudone és D. Fioretti ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: C. Cattabriga meghatalmazott, A. Dal Ferro ügyvéd)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróságnak (második tanács) a T-226/01. sz., CAS Succhi Frutta SpA kontra Bizottság ügyben 2006. szeptember 16-án hozott ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amely ítéletben az Elsőfokú Bíróság elutasította az Örményország és Azerbajdzsán lakosságának szánt gyümölcslé- és dzsemszállítmányokról szóló, 1996. február 7-i 228/96/EK bizottsági rendelet (HL L 30., 18. o.) keretében elfogadott 1996. július 22-i C(96)1916 és 1996. szeptember 6-i C(96)2208 bizottsági határozat miatt állítólag elszenvedett kár megtérítése iránti kérelme tárgyában benyújtott keresetet

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a CAS Succhi di Frutta SpA-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 42., 2007.02.24.