Protejarea lucrătoarelor gravide și a celor care au devenit recent mame

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva își propune să protejeze sănătatea și siguranța femeilor la locul de muncă în timpul sarcinii* sau după ce au născut recent* și a femeilor care alăptează*.

ASPECTE-CHEIE

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 24 noiembrie 1992, iar statele membre au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 24 noiembrie 1994.

CONTEXT

TERMENI-CHEIE

Lucrătoare gravidă. O femeie gravidă care își informează angajatorul despre starea sa, în conformitate cu legislațiile și/sau practicile naționale.
Lucrătoare care a născut recent. O femeie care a născut de curând, astfel cum este definită în legislația și/sau practica națională, și care își informează angajatorul asupra stării sale, în conformitate cu aceste legislații și/sau practici.
Lucrătoare care alăptează. O femeie care alăptează, astfel cum este definită în legislația și/sau practica națională, și care își informează angajatorul asupra stării sale, în conformitate cu aceste legislații și/sau practici.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează [a zecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (JO L 348, 28.11.1992, pp. 1-7).

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 92/85/CEE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a treia – Politicile și acțiunile interne ale Uniunii – Titlul X – Politica socială – Articolul 153 (ex-articolul 137 TCE) (JO C 202, 7.6.2016, pp. 114-116).

Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (JO L 183, 29.6.1989, pp. 1-8).

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 07.05.2024