5.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/39


1998 m. gegužės 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 963/98, nustatančio žiedinių kopūstų ir artišokų prekybos standartus, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 135, 1998 m. gegužės 8 d. )

(Specialiojo leidimo lietuvių kalba 3 skyriaus 23 tomas, p. 84)

I PRIEDAS

1.

p. 86, II antraštinės dalies A punkto antros pastraipos antra įtrauka:

yra

:

„—

pasiekti paskirties vietą patenkinamos būklės.“,

turi būti

:

„—

pasiekti paskirties vietą tinkamos būklės.“.

2.

p. 86, II antraštinės dalies B punkto i papunkčio pirmos pastraipos antras sakinys:

yra

:

„Jie turi atitikti rūšiai būdingą formą, subrendimą ir spalvą.“,

turi būti

:

„Jie turi atitikti veislei būdingą formą, subrendimą ir spalvą.“.

3.

p. 86, II antraštinės dalies B punkto ii papunkčio pirmos pastraipos antras sakinys:

yra

:

„Jie turi atitikti būdingas rūšiai savybes.“,

turi būti

:

„Jie turi atitikti būdingas veislei savybes“.

4.

p. 87, III antraštinė dalis:

yra

:

„Dydis nustatomas pagal didžiojo apskritimo maksimalų skersmenį.“,

turi būti

:

„Dydis nustatomas pagal didžiausią skersinio pjūvio diametrą.“.