02017R1151 — MT — 27.07.2017 — 001.003


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/1151

tal-1 ta’ Ġunju 2017

li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta’ vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta’ vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi, li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1230/2012 u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 175 7.7.2017, p. 1)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/1154 tas-7 ta’ Ġunju 2017

  L 175

708

7.7.2017

►M2

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/1347 tat-13 ta' Lulju 2017

  L 192

1

24.7.2017


Ikkoreġut bi:

►C1

Rettifika, ĠU L 256, 4.10.2017, p.  11 (2017/1154)

►C2

Rettifika, ĠU L 056, 28.2.2018, p.  66 (2017/1151)
▼B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/1151

tal-1 ta’ Ġunju 2017

li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta’ vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta’ vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi, li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1230/2012 u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi miżuri għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 715/2007.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1) “tip ta’ vettura rigward l-emissjonijiet u l-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura” tfisser grupp ta’ vetturi li:

(a) ma jvarjawx fir-rigward tal-kriterji li jikkostitwixxu “familja ta’ interpolazzjoni” kif definit fil-punt 5.6 tal-Anness XXI;

(b) jaqgħu f’“medda ta’ interpolazzjoni tas-CO2” waħda kif definit fil-punt 1.2.3.2 tas-Subanness 6 tal-Anness XXI;

(c) ma jvarjawx fir-rigward ta’ kwalunkwe karatteristika li għandha influwenza mhux negliġibbli fuq l-emissjonijiet mit-tailpipe, bħal, iżda mhux limitati għal, dawn li ġejjin:

 tipi u sekwenzi ta’ tagħmir għall-kontroll tat-tniġġis (eż., katalizzatur tridirezzjonali, katalizzatur tal-ossidazzjoni, nassa tal-NOx f'taħlita fqira, SCR, katalizzatur tal-NOx f'taħlita fqira, filtru tal-partikulati jew kombinamenti ta’ dawn f’unità waħda);

 riċirkolazzjoni tal-gass tal-exhaust (bis-sistema jew mingħajrha, interna/esterna, imkessħa/mhux imkessħa, pressjoni baxxa/għolja).

(2) “approvazzjoni tat-tip KE ta’ vettura fir-rigward tal-emissjonijiet u l-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura” tfisser approvazzjoni tat-tip KE tal-vetturi li jinsabu f’“tip ta’ vettura fir-rigward tal-emissjonijiet u l-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi” fir-rigward tal-emissjonijiet tagħhom mit-tailpipe, l-emissjonijiet mill-crankcase, l-emissjonijiet evaporattivi, il-konsum tal-fjuwil u l-aċċess għall-OBD tal-vettura u għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura;

▼M2

(3) “odometru” tfisser strument li jindika lis-sewwieq id-distanza totali misjuqa mill-vettura sa mill-produzzjoni tagħha;

▼B

(4) “apparat ta’ assistenza fl-istartjar” tfisser glow plugs, il-modifikazzjonijiet fil-ħin tal-injezzjoni u tagħmir ieħor li jgħin lill-magna biex tistartja mingħajr ma tiġi arrikkita t-taħlita tal-arja/tal-fjuwil tal-magna;

(5) “kapaċità tal-magna” tfisser waħda minn dawn li ġejjin:

(a) għall-magni bil-pistuni b'moviment rotattiv, il-volum nominali tal-magna;

(b) għall-magni bil-pistuni rotanti (Wankel), id-doppju tal-volum nominali tal-magna;

(6) “sistema b'riġenerazzjoni perjodika” tfisser tagħmir għall-kontroll tal-emissjonijiet tal-exhaust (eż. konvertitur katalitiku, filtru tal-partikulati) li jeħtieġ proċess ta’ riġenerazzjoni perjodika f’anqas minn 4 000  km ta’ tħaddim normali tal-vettura;

(7) “tagħmir ta’ sostituzzjoni oriġinali għall-kontroll tat-tniġġis” tfisser tagħmir għall-kontroll tat-tniġġis jew assemblaġġ ta’ tagħmir għall-kontroll tat-tniġġis li t-tipi tiegħu ġew indikati fl-Appendiċi 4 tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament iżda li jiġu offruti fuq is-suq bħala unitajiet tekniċi separati mid-detentur tal-approvazzjoni tat-tip tal-vettura;

(8) “tip ta’ tagħmir għall-kontroll tat-tniġġis” tfisser kovertituri katalitiċi u filtri tal-partikulati li ma jvarjaw fl-ebda wieħed mill-aspetti essenzjali li ġejjin:

(a) in-numru ta’ sottostrati, l-istruttura u l-materjal;

(b) it-tip ta’ attività ta’ kull sottostrat;

(c) il-volum, il-proporzjon tal-erja frontali u t-tul tas-sottostrat;

(d) il-kontenut tal-materjal katalizzatur;

(e) il-proporzjon tal-materjal katalizzatur;

(f) id-densità taċ-ċelloli;

(g) id-dimensjonijiet u s-sura;

(h) il-protezzjoni termali;

(9) “vettura monofjuwil” tfisser vettura li hija ddisinjata biex primarjament taħdem b’tip wieħed ta’ fjuwil;

(10) “vettura monofjuwil tal-gass” tfisser vettura monofjuwil li primarjament taħdem bl-LPG, bl-NG/bil-bijometanu, jew bl-idroġenu imma jista’ jkollha wkoll sistema tal-petrol għal finijiet ta’ emerġenza jew biex tistartja biss, fejn it-tank tal-petrol ma jkunx jesa’ aktar minn 15-il litru ta’ petrol;

(11) “vettura bifjuwil” tfisser vettura b’żewġ sistemi separati ta’ ħżin tal-fjuwil li tista’ taħdem għal parti mill-ħin b’żewġ fjuwils differenti u hija ddisinjata biex taħdem bi fjuwil wieħed kull waqt partikolari;

(12) “vettura bifjuwil tal-gass” tfisser vettura li tieħu żewġ fjuwils li tista’ taħdem bil-petrol u tista’ wkoll taħdem jew bl-LPG, jew bl-NG/bil-bijometanu jew bl-idroġenu;

(13) “vettura flex fuel” tfisser vettura b’sistema ta’ ħżin tal-fjuwil waħda li taħdem b’taħlitiet differenti ta’ żewġ fjuwils jew aktar;

(14) “vettura flex fuel li tieħu l-etanol” tfisser vettura flex fuel li taħdem bil-petrol jew b'taħlita ta’ petrol u ta’ etanol b'kontenut massimu ta’ etanol ta’ 85 fil-mija (E85);

(15) “vettura flex fuel li tieħu l-bijodiżil” tfisser vettura flex fuel li tista’ taħdem bid-diżil minerali jew b'taħlita ta’ diżil minerali u ta’ bijodiżil;

(16) “vettura elettrika ibrida” (HEV) tfisser vettura ibrida fejn wieħed mill-konvertituri tal-enerġija tal-propulsjoni jkun magna elettrika;

(17) “miżmuma u użata b’mod xieraq” tfisser, għall-finijiet ta’ vettura tat-test, li t-tali vettura tkun tissodisfa l-kriterji għall-aċċettazzjoni ta’ vettura partikolari stabbiliti fit-taqsima 2 tal-Appendiċi 3 tar-Regolament Nru 83 tan-NU/KEE ( 1 );

(18) “sistema ta’ kontroll tal-emissjonijiet” tfisser, fil-kuntest tas-sistema OBD, il-kontrollur elettroniku tal-ġestjoni tal-magna u kwalunkwe komponent relatat mal-emissjonijiet fis-sistema tal-exhaust jew fis-sistema evaporattiva li jipprovdi dħul għal jew jirċievi ħruġ minn dan il-kontrollur;

(19) “indikatur ta’ ħsara (MI)” tfisser indikatur viżibbli jew li jinstema’ li jinforma b’mod ċar lis-sewwieq tal-vettura fil-każ ta’ ħsara fi kwalunkwe komponent relatat mal-emissjonijiet konness mas-sistema OBD, jew tas-sistema OBD infisha;

(20) “ħsara” tfisser il-ħsara ta’ komponent relatat mal-emissjonijiet jew ta’ sistema relatata mal-emissjonijiet li twassal biex l-emissjonijiet jaqbżu l-limiti fit-Taqsima 2.3 tal-Anness XI jew jekk is-sistema OBD ma tkunx tista’ tissodisfa r-rekwiżiti bażiċi ta’ monitoraġġ stabbiliti fl-Anness XI;

(21) “arja sekondarja” tfisser l-arja introdotta fis-sistema tal-exhaust permezz ta’ pompa jew ta’ valv tal-aspirazzjoni jew b’mezz ieħor li huwa maħsub biex jgħin fl-ossidazzjoni tal-HC u tas-CO li jinsabu fil-kurrent tal-gass tal-exhaust;

(22) “ċiklu ta’ sewqan” tfisser, fir-rigward tas-sistemi OBD, l-istartjar tal-magna, il-fażi tas-sewqan li fiha tinstab ħsara, jekk ikun hemm, u t-tifi tal-magna;

(23) “aċċess għal informazzjoni” tfisser id-disponibbiltà tal-informazzjoni kollha dwar l-OBD tal-vettura u dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura, meħtieġa għall-ispezzjoni, id-dijanjosi, il-manutenzjoni jew it-tiswija tal-vettura.

(24) “defiċjenza” tfisser, fil-kuntest tas-sistema OBD, li sa żewġ komponenti jew sistemi separati li jkunu mmonitorjati fihom karatteristiċi operattivi temporanji jew permanenti li jfixklu l-monitoraġġ mill-bqija effiċjenti tal-OBD ta’ dawk il-komponenti jew sistemi jew ma jissodisfawx ir-rekwiżiti dettaljati kollha l-oħra għall-OBD;

(25) “tagħmir ta’ sostituzzjoni għall-kontroll tat-tniġġis iddeterjorat” tfisser tagħmir għall-kontroll tat-tniġġis kif definit fl-Artikolu 3(11) tar-Regolament (KE) Nru 715/2007 li għadda ż-żmien minn fuqu jew iddeterjora b'mod artifiċjali sa tali punt li jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fit-Taqsima 1 tal-Appendiċi 1 tal-Anness XI tar-Regolament tan-NU/KEE Nru 83;

(26) “informazzjoni dwar l-OBD tal-vettura” tfisser informazzjoni relatata mas-sistema dijanjostika abbord għal kwalunkwe sistema elettronika fil-vettura

(27) “reaġent” tfisser kwalunkwe prodott għajr il-fjuwil li jinħażen fil-vettura u jiġi pprovdut lis-sistema ta’ posttrattament tal-exhaust fuq talba tas-sistema ta’ kontroll tal-emissjonijiet;

(28) “massa fi stat ta’ tħaddim” tfisser il-massa tal-vettura, bit-tank(ijiet) tal-fjuwil tagħha mimli(jin) sa mill-inqas 90 % tal-kapaċità/kapaċitajiet tiegħu/tagħhom, inkluża l-massa tas-sewwieq, tal-fjuwil u tal-likwidi, mgħammra bit-tagħmir standard skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattur u, meta jkunu mwaħħla, il-massa tal-karozzerija, il-kabina, l-agganċ u tal-istepni(s) kif ukoll tal-għodod;

(29) “nuqqas ta' qbid tal-magna” tfisser nuqqas ta’ kombustjoni fiċ-ċilindru ta’ magna b’positive ignition minħabba nuqqas ta’ spark, dożaġġ ħażin tal-fjuwil, kompressjoni batuta jew xi kawża oħra;

(30) “sistema jew apparat ta’ startjar kiesaħ” tfisser sistema li temporanjament tarrikixxi t-taħlita ta’ ajra/fjuwil tal-magna biex b’hekk tgħin lill-magna tistartja;

(31) “operazzjoni jew unità ta' forniment ta’ enerġija” tfisser provvista ta’ output imħaddma permezz tal-magna bl-iskop li tagħti l-enerġija lil tagħmir awżilarju installat fuq il-vettura;

▼M1

(32) “manifattur ta’ volum baxx” tfisser manifattur li l-produzzjoni annwali dinjija tiegħu kollha tkun inqas minn 10 000 unità fis-sena ta’ qabel dik li għaliha ġiet mogħtija l-approvazzjoni tat-tip u:

(a) ma jagħmilx parti minn grupp ta’ manifatturi relatati; jew

(b) jagħmel parti minn grupp ta’ manifatturi relatati li l-produzzjoni annwali dinjija tagħhom kollha hija inqas minn 10 000 unità fis-sena ta’ qabel dik li għaliha ġiet mogħtija l-approvazzjoni tat-tip; jew

(c) jagħmel parti minn grupp ta’ manifatturi relatati iżda jħaddem il-faċilitajiet ta’ produzzjoni u ċ-ċentru ta’ disinn proprji;

▼M1

(32a) “faċilità tal-produzzjoni proprja” tfisser impjant tal-manifattura jew tal-assemblaġġ użat mill-manifattur għall-manifattura jew l-assemblaġġ ta’ vetturi ġodda għal dak il-manifattur, inklużi, fejn rilevanti, vetturi maħsuba għall-esportazzjoni;

(32b) “ċentru tad-disinn proprju” tfisser faċilità fejn tiġi ddisinjata u żviluppata l-vettura kollha, u li hija taħt il-kontroll u l-użu tal-manifattur;

(32c) “il-manifatturi ta’ volumi baxxi ħafna” tfisser manifattur ta’ volumi żgħar kif definit fil-punt (32) li għandu inqas minn 1 000 reġistrazzjoni fil-Komunità fis-sena qabel dik li fiha ngħatat l-approvazzjoni tat-tip.

▼M2 —————

▼B

(34) “Vettura purament elettrika” (PEV) tfisser vettura mgħammra b’sistema ta' motopropulsjoni li fiha biss magni elettriċi bħala konvertituri tal-enerġija tal-propulsjoni u sistemi tal-ħżin tal-enerġija elettrika rikarikabbli b’mod esklussiv bħala sistemi tal-ħżin tal-enerġija tal-propulsjoni.

(35) “Ċellula tal-fjuwil” tfisser konvertitur tal-enerġija li jittrasforma l-enerġija kimika (dħul) f’enerġija elettrika (ħruġ) jew viċi versa.

(36) “Vettura b'ċelluli tal-fjuwil” (FCV) tfisser vettura mgħammra b’sistema tal-motopropulsjoni li fiha biss ċellula/i tal-fjuwil u magna/i elettrika/elettriċi bħala konvertitur(i) tal-enerġija tal-propulsjoni.

(37) “Potenza netta” tfisser il-potenza miksuba fuq bank tat-test fl-aħħar tal-krankxaft jew l-ekwivalenti tiegħu fil-veloċità korrispondenti tal-magna jew tal-mutur bl-awżiljarji, ittestjati skont l-Anness XX (Kejl tal-potenza netta u l-potenza massima fi 30 minuta tas-sistema tal-mototrażmissjoni elettrika), u stabbilita skont kundizzjonijiet atmosferiċi ta’ referenza;

(38) “Potenza nominali tal-magna (Prated) tfisser il-potenza massima tal-magna f’kW skont ir-rekwiżiti tal-Anness XX ta' dan ir-Regolament”;

(39) “Potenza massima fi 30 minuta” tfisser il-potenza massima netta ta’ sistema tal-mototrażmissjoni elettrika b’vultaġġ DC kif definit fil-paragrafu 5.3.2. tar-Regolament Nru 85 tan-NU/KEE 85 ( 2 );

(40) “Startjar kiesaħ” tfisser, fil-kuntest tal-proporzjon tal-prestazzjoni waqt l-użu tal-moniters OBD, temperatura tal-fluwidu berried tal-magna jew temperatura ekwivalenti ta’ 35 °C jew anqas meta tistartja l-magna u ta’ 7 °C jew anqas ogħla mit-temperatura ambjentali, jekk disponibbli;

(41) “Emissjonijiet f’sewqan reali (RDE)” tfisser l-emissjonijiet ta’ vettura fil-kundizzjonijiet tal-użu normali tagħha;

(42) “Sistema portabbli tal-monitoraġġ tal-emissjonijiet” (“PEMS”) tfisser sistema portabbli tal-monitoraġġ tal-emissjonijiet li tissodisfa r-rekwiżiti speċifikati fl-Appendiċi 1 tal-Anness IIIA;

(43) “Strateġija Bażi għall-Emissjonijiet” (“BES”) tfisser strateġija għall-emissjonijiet li tkun attiva matul il-medda operattiva tal-veloċità u tat-tagħbija tal-vettura sakemm ma tkunx ġiet attivata Strateġija Awżiljarja għall-Kontroll tal-Emissjonijiet;

(44) “Strateġija Awżiljarja għall-Kontroll tal-Emissjonijiet” (“AES”) tfisser strateġija tal-emissjonijiet li ssir attiva u tieħu post jew li timmodifika BES għal skop speċifiku u bħala reazzjoni għal grupp speċifiku ta’ kundizzjonijiet ambjentali jew operattivi u li tibqa’ operattiva biss sakemm jibqgħu jeżistu dawn il-kundizzjonijiet.

(45) “Sistema ta’ Ħżin tal-Fjuwil” tfisser apparat li jippermetti l-ħżin tal-fjuwil, li jinkludi t-tank tal-fjuwil, il-bokka tal-mili tal-fjuwil, it-tapp tal-bokka u l-pompa tal-fjuwil;

(46) “Fattur tal-Permeabbiltà (PF)” tfisser l-emissjonijiet tal-idrokarburi kif riflessi fil-permeabbiltà tas-sistema tal-ħżin tal-fjuwil;

▼M2

(47) tank b'saff wieħed” tfisser tank tal-fjuwil magħmul minn saff wieħed ta' materjal, ħlief tank tal-metall, iżda li jinkludi materjali fluworurati/sulfonati;

(48) tank b'ħafna saffi” tfisser tank tal-fjuwil magħmul b'minn tal-inqas żewġ saffi differenti ta' materjal u wieħed minnhom ikun materjal ta' lqugħ għall-idrokarburi;

▼M2

(49) “kategorija ta' inerzja” tfisser kategorija ta' mases tat-test tal-vettura li jikkorrispondu għal inerzja ekwivalenti kif stabbilit fit-Tabella A4a/3 tal-Anness 4a tar-Regolament Nru 83 tal-NU/KEE, meta din il-massa tat-test tkun daqs il-massa ta' referenza.

▼B

Artikolu 3

Rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip

1.  Sabiex jirċievi approvazzjoni tat-tip KE rigward l-emissjonijiet u l-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura, il-manifattur għandu juri li l-vetturi huma konformi mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament meta jiġu ttestjati skont il-proċeduri tat-test speċifikati fl-Annessi IIIA sa VIII, XI, XIV, XVI, XX u XXI. Il-manifattur għandu jiżgura wkoll li l-fjuwils ta’ riferiment jikkonformaw mal-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fl-Anness IX.

2.  Il-vetturi għandhom ikunu soġġetti għat-testijiet li ġew speċifikati fl-Illustrazzjoni I.2.4 tal-Anness I.

3.  Bħala alternattiva għar-rekwiżiti inklużi fl-Annessi II, V sa VIII, XI, XVI u XXI, il-manifatturi ta’ volum baxx jistgħu jitolbu li jingħataw approvazzjoni tat-tip KE għal tip ta’ vettura li ġiet approvata minn awtorità ta’ pajjiż terz abbażi tal-atti leġiżlattivi elenkati fit-Taqsima 2.1 tal-Anness I.

It-testijiet tal-emissjonijiet sabiex ikun żgurat li l-vettura tkun tajba għat-triq stabbiliti fl-Anness IV, it-testijiet għall-konsum tal-fjuwil u għall-emissjonijiet tas-CO2 stabbiliti fl-Anness XXI u r-rekwiżiti għall-aċċess għall-informazzjoni dwar l-OBD tal-vettura u dwar it-tiswija u l-manuntenzjoni tal-vettura stabbiliti fl-Anness XIV għandhom ikunu meħieġa sabiex tinkiseb l-approvazzjoni tat-tip KE rigward l-emissjonijiet u l-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura skont dan il-paragrafu.

L-awtorità tal-approvazzjoni għandha tinforma lill-Kummissjoni biċ-ċirkostanzi ta’ kull approvazzjoni tat-tip mogħtija skont dan il-paragrafu.

4.  Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-bokok tat-tankijiet tal-fjuwil u għas-sigurtà tas-sistema elettronika huma stabbiliti fit-Taqsimiet 2.2 u 2.3 tal-Anness I.

5.  Il-manifattur għandu jieħu miżuri tekniċi sabiex jiżgura ruħu li l-emissjonijiet mit-tailpipe u l-emissjonijiet evaporattivi jkunu effettivament limitati, skont dan ir-Regolament, matul il-ħajja normali tal-vettura u f’kundizzjonijiet normali ta’ użu.

Dawn il-miżuri għandhom jinkludu l-iżgurar tas-sigurtà tal-pajpijiet, tal-ġonot u tal-konnessjonijiet, li jintużaw fis-sistemi ta’ kontroll tal-emissjonijiet, billi jkunu mibnija b’tali mod li jkunu konformi mal-intenzjoni tad-disinn oriġinali.

6.  Il-manifattur għandu jiżgura ruħu li r-riżultati tat-testijiet tal-emissjonijiet ikunu konformi mal-valur ta’ limitu applikabbli fil-kundizzjonijiet speċifikati tat-test ta’ dan ir-Regolament.

7.  Għat-test tat-Tip 1 stabbilit fl-Anness XXI, vetturi li jaħdmu bl-LPG jew bl-NG/bil-bijometan għandhom jiġu ttestjati fit-test tat-Tip 1 għall-varjazzjoni fil-kompożizzjoni tal-LPG jew tal-NG/tal-bijometan, kif stipulat fl-Anness XII. Vetturi li jistgħu jitħaddmu bil-petrol jew bl-LPG jew bl-NG/bil-bijometan għandhom jiġu ttestjati biż-żewġ fjuwils, bit-testijiet fuq l-LPG jew l-NG/il-bijometan li jitwettqu għal varjazzjoni fil-kompożizzjoni tal-LPG jew tal-NG/tal-bijometan, kif stipulat fl-Anness XII.

Minkejja r-rekwiżit tas-sottoparagrafu preċedenti, vetturi li jistgħu jitħaddmu b’petrol jew fjuwil gassuż, iżda fejn is-sistema tal-petrol tkun imqabbda għal skopijiet ta’ emerġenza jew startjar biss u li t-tank tal-petrol ma jistax ikun fih aktar minn 15-il litru petrol sejrin jitqiesu għat-test tat-Tip 1 bħala vetturi li jistgħu jitħaddmu bi fjuwil gassuż biss.

8.  Għat-test tat-Tip 2 stabbilit fl-Appendiċi 1 tal-Anness IV, b’modalità ta’ idling normali tal-magna, il-manifattur tal-vettura għandu jiddikjara l-kontenut massimu permissibbli tal-monossidu tal-karbonju fil-gassijiet tal-exhaust. Madankollu, il-kontenut massimu ta’ monossidu tal-karbonju ma għandux ikun ogħla minn 0,3 fil-mija vol.

B'modalità ta’ idling għolja tal-magna, il-kontenut tal-monossidu tal-karbonju skont il-volum tal-gassijiet tal-exhaust ma għandux jeċċedi ż-0,2 %, bil-veloċità tal-magna tkun mill-inqas ta’ 2 000 min-1 u l-Lambda tkun 1 ± 0,03 jew skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattur.

9.  Il-manifattur għandu jiżgura ruħu li għat-test tat-Tip 3 stabbilit fl-Anness V, is-sistema ta’ ventilazzjoni tal-magna ma tippermetti l-emissjoni tal-ebda gass mill-crankcase fl-atmosfera.

10.  It-test tat-Tip 6 li jkejjel l-emissjonijiet f’temperaturi baxxi stabbilit fl-Anness VIII ma għandux japplika għall-vetturi diżil.

Madanakollu, meta japplikaw għall-approvazzjoni tat-tip, il-manifatturi għandhom jippreżentaw lill-awtorità tal-approvazzjoni informazzjoni li turi li t-tagħmir tal-posttrattament tal-NOx jilħaq temperatura biżżejjed għolja għal ħidma effiċjenti fi ħdan 400 sekonda wara startjar kiesaħ f’temperatura ta’ 7 °C kif ġie deskritt fit-test tat-Tip 6.

Barra minn hekk, il-manifattur għandu jipprovdi lill-awtorità tal-approvazzjoni b’informazzjoni dwar l-istrateġija operattiva tas-sistema ta’ riċirkolazzjoni tal-gassijiet tal-exhaust (EGR), inkluż il-funzjonament tagħha f’temperaturi baxxi.

Din l-informazzjoni għandha tinkludi wkoll deskrizzjoni ta’ kwalunkwe effett fuq l-emissjonijiet.

L-awtorità tal-approvazzjoni ma għandhiex tagħti l-approvazzjoni tat-tip jekk l-informazzjoni pprovduta ma tkunx biżżejjed biex jintwera li t-tagħmir tal-posttrattament effettivament jilħaq temperatura biżżejjed għolja għal ħidma effiċjenti fil-perjodu ta’ żmien magħżul.

Fuq it-talba tal-Kummissjoni, l-awtorità tal-approvazzjoni għandha tipprovdi informazzjoni dwar il-prestazzjoni tat-tagħmir tal-posttrattament tal-NOx u tas-sistema EGR f’temperaturi baxxi.

11.  Il-manifattur għandu jara li, matul il-ħajja normali ta’ vettura li hija tat-tip approvat skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007, l-emissjonijiet tagħha kif stipulati skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness IIIA u emessi f’test tal-RDE mwettaq skont dak l-Anness, ma għandhomx jaqbżu l-valuri stipulati hemm.

L-approvazzjoni tat-tip skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 tista’ tinħareġ biss jekk il-vettura tkun parti minn familja tat-testijiet tal-PEMS validata skont l-Appendiċi 7 tal-Anness IIIA.

▼M1

Ir-rekwiżiti tal-Anness IIIA ma għandhomx japplikaw għall-approvazzjonijiet tat-tip tal-emissjonijiet skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 mogħtija lil manifatturi ta’ volumi żgħar ħafna.

▼B

Artikolu 4

Ir-rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip rigward is-sistema OBD

1.  Il-manifattur għandu jiżgura li l-vetturi kollha jkunu mgħammra b’sistema OBD.

2.  Is-sistema OBD għandha tkun iddisinjata, mibnija u installata fuq vettura sabiex tkun tista’ tidentifika tipi ta’ deterjorament jew ta’ ħsara tul il-ħajja kollha tal-vettura.

3.  Is-sistema OBD għandha tkun konformi mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament waqt kundizzjonijiet ta’ użu normali.

4.  Meta tiġi ttestjata b’komponent difettuż skont l-Appendiċi 1 tal-Anness XI, l-indikatur ta’ ħsara tas-sistema OBD għandu jiġi attivat.

L-indikatur ta’ ħsara tas-sistema OBD jista’ jiġi attivat ukoll waqt dan it-test f’livelli ta’ emissjonijiet taħt il-limiti tal-limiti stabbiliti tal-OBD speċifikati fit-taqsima 2.3 tal-Anness XI.

5.  Il-manifattur għandu jiżgura ruħu li s-sistema OBD tkun konformi mar-rekwiżiti tal-prestazzjoni waqt l-użu stabbiliti fit-taqsima 3 tal-Appendiċi 1 tal-Anness XI ta’ dan ir-Regolament fil-kundizzjonijiet kollha ta’ sewqan li jkunu raġonevolment prevedibbli.

6.  Il-manifattur għandu jagħmel faċilment disponibbli għall-awtoritajiet nazzjonali u għall-operaturi indipendenti bla ebda tip ta' kriptaġġ id-dejta relatata mal-prestazzjoni waqt l-użu li għandha tinħażen u tiġi rapportata minn sistema OBD ta’ vettura skont id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima 7.6 tal-Appendiċi 1 tal-Anness XI tar-Regolament Nru 83 tan-NU/KEE.

Artikolu 5

Applikazzjoni għal approvazzjoni tat-tip KE ta’ vettura rigward l-emissjonijiet u aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni ta’ vetturi

1.  Il-fabbrikant għandu jippreżenta applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip KE ta’ vettura rigward l-emissjonijiet u aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni ta’ vetturi lill-awtorità tal-approvazzjoni.

2.  L-applikazzjoni li tissemma fil-paragrafu 1 għandha tiġi ppreparata skont il-mudell tad-dokument ta’ informazzjoni stabbilit fl-Appendiċi 3 tal-Anness I.

3.  Barra minn hekk, il-manifattur għandu jressaq l-informazzjoni li ġejja:

(a) fil-każ ta’ vetturi mgħammra b’magni b’positive ignition, dikjarazzjoni mill-manifattur tal-perċentwali minima ta’ drabi meta l-magna ma qabditx minn numru totali ta’ drabi meta l-magna qabdet li jew jirriżultaw f’emissjonijiet li jeċċedu l-limiti mogħtija fit-taqsima 2.3 tal-Anness XI jekk dik il-perċentwali ta’ drabi meta l-magna ma qabditx kienet preżenti mill-bidu ta’ test tat-tip 1 kif magħżul għad-dimostrazzjoni skont l-Anness XI ta’ dan ir-Regolament jew jistgħu jwasslu biex katalizzatur tal-exhaust, jew katalizzaturi, jisħnu żżejjed qabel ma jikkawżaw dannu irriversibbli;

(b) informazzjoni dettaljata bil-miktub li tiddeskrivi b’mod sħiħ il-karatteristiċi operattivi funzjonali tas-sistema OBD, inkluż lista tal-partijiet rilevanti kollha tas-sistema ta’ kontroll tal-emissjonijiet tal-vettura li jkunu mmonitorjati mis-sistema OBD;

(c) deskrizzjoni tal-indikatur ta’ ħsara li jintuża mis-sistema OBD biex jindika l-preżenza ta’ ħsara lis-sewwieq tal-vettura;

(d) dikjarazzjoni mill-manifattur li s-sistema OBD hija konformi mad-dispożizzjonijiet tat-taqsima 3 tal-Appendiċi 1 tal-Anness XI li għandu x’jaqsam mal-prestazzjoni waqt l-użu fil-kundizzjonijiet tas-sewqan kollha li jkunu raġonevolment prevedibbli;

(e) pjan li jiddeskrivi l-kriterji tekniċi dettaljati u l-ġustfikazzjoni sabiex jiġu inkrementati n-numeratur u d-denominatur ta’ kull moniter li jrid jissodisfa r-rekwiżiti tal-paragrafi 7.2 u 7.3 tal-Appendiċi 1 tal-Anness XI tar-Regolament Nru 83 tan-NU/KEE, kif ukoll biex jiġu diżattivati n-numeraturi, id-denominaturi u d-denominatur ġenerali fil-kundizzjonijiet deskritti fil-paragrafu 7.7 tal-Appendiċi 1 tal-Anness XI tar-Regolament Nru 83 tan-NU/KEE;

(f) deskrizzjoni tad-dispożizzjonijiet meħuda sabiex jiġi evitat tbagħbis u modifika tal-kompjuter tal-kontroll tal-emissjonijiet, tal-odometru inkluża r-reġistrazzjoni tal-valuri tad-distanza tas-sewqan għall-finijiet tar-rekwiżiti tal-Annessi XI u XVI;

(g) jekk ikun applikabbli, il-partikolaritajiet tal-familja tal-vettura kif jissemmew fl-Appendiċi 2 tal-Anness 11 tar-Regolament Nru 83 tan-NU/KEE;

(h) fejn ikun xieraq, kopji ta’ approvazzjonijiet tat-tip oħrajn flimkien mad-dejta rilevanti li tippermetti l-estensjonijiet ta’ approvazzjonijiet u l-istabbiliment ta’ fatturi ta’ deterjorament.

4.  Għall-finijiet tal-punt (d) tal-paragrafu 3, il-manifattur għandu juża l-mudell ta’ ċertifikat ta’ konformità mar-rekwiżiti ta’ prestazzjoni waqt l-użu tal-OBD tal-manifattur stabbilit fl-Appendiċi 7 tal-Anness I

5.  Għall-finijiet tal-punt (e) tal-paragrafu 3, l-awtorità tal-approvazzjoni li tagħti l-approvazzjoni għandha tagħmel l-informazzjoni li tissemma f’dak il-punt disponibbli għall-awtoritajiet tal-approvazzjoni jew għall-Kummissjoni meta tintalab tagħmel dan.

6.  Għall-finijiet tal-punti (d) u (e) tal-paragrafu 3, l-awtoritajiet tal-approvazzjoni ma għandhomx japprovaw vettura jekk l-informazzjoni mressqa mill-manifattur ma tkunx xierqa biex ikunu sodisfatti r-rekwiżiti tat-taqsima 3 tal-Appendiċi 1 tal-Anness XI.

Fil-kundizzjonijiet kollha ta’ sewqan li jkunu raġonevolment prevedibbli għandhom japplikaw il-paragrafi 7.2, 7.3. u 7.7. tal-Appendiċi 1 tal-Anness XI tar-Regolament Nru 83 tan-NU/KEE.

Għall-valutazzjoni tal-implimentazzjoni tar-rekwiżiti stabbiliti f'dawn il-paragrafi, l-awtoritajiet tal-approvazzjoni għandhom iqisu l-istat tat-teknoloġija.

7.  Għall-finijiet tal-punt (f) tal-paragrafu 3, id-dispożizzjonijiet meħuda biex jipprevjenu t-tbagħbis fil-kompjuter ta' kontroll tal-emissjonijiet u l-modifika tiegħu, għandhom jinkludu l-faċilità għall-aġġornament bl-użu ta' programm approvat mill-manifattur jew kalibrazzjoni.

8.  Għat-testijiet speċifikati fil-Figura I.2.4. tal-Anness I, il-manifattur għandu jressaq quddiem is-servizz tekniku responsabbli għat-testijiet tal-approvazzjoni tat-tip vettura rappreżentattiva tat-tip li għandu jkun approvat.

9.  L-applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi monofjuwil, bifjuwil u flex fuel għandha tkun konformi mar-rekwiżiti addizzjonali stabbiliti fit-Taqsimiet 1.1 u 1.2. tal-Anness I.

10.  Il-bidliet fl-għamla ta’ sistema, komponent jew unità teknika separata li jseħħu wara l-approvazzjoni tat-tip ma għandhomx jinvalidaw approvazzjoni tat-tip b’mod awtomatiku, sakemm il-karatteristiċi oriġinali jew il-parametri tekniċi jinbidlu b’tali mod li jaffettwaw il-funzjonalità tal-magna jew is-sistema ta’ kontroll tat-tniġġis.

▼M1

11.  Sabiex l-awtoritajiet tal-approvazzjoni jkunu jistgħu jivvalutaw l-użu xieraq tal-AES, b’kont meħud tal-projbizzjoni tat-tagħmir ta’ riduzzjoni li tinsab fl-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 715/2007, il-manifattur għandu jipprovdi wkoll pakkett ta’ dokumentazzjoni estiża, kif deskritt fl-Appendiċi 3a tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

Il-pakkett ta’ dokumentazzjoni estiża msemmi fil-paragrafu 11 għandu jibqa’ strettament kunfidenzjali. Il-pakkett għandu jiġi identifikat u datat mill-awtorità tal-approvazzjoni u jinżamm minn dik l-awtorità għal tal-anqas għaxar snin wara li tingħata l-approvazzjoni. Il-pakkett ta’ dokumentazzjoni estiża għandu jiġi trasmess lill-Kummissjoni fuq talba.

▼M1 —————

▼B

Artikolu 6

Dispożizzjonijiet amministrattivi għall-approvazzjoni tat-tip KE ta’ vettura fir-rigward tal-emissjonijiet u l-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni ta’ vetturi

1.  Jekk ir-rekwiżiti rilevanti kollha jiġu ssodisfatti, l-awtorità tal-approvazzjoni għandha tagħti approvazzjoni tat-tip KE u għandha toħroġ numru tal-approvazzjoni tat-tip skont is-sistema ta’ numerazzjoni stabbilita fl-Anness VII tad-Direttiva 2007/46/KE.

Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Anness VII tad-Direttiva 2007/46/KE, it-Taqsima 3 tan-numru tal-approvazzjoni tat-tip għandha titfassal skont l-Appendiċi 6 tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

L-awtorità tal-approvazzjoni ma għandhiex tagħti l-istess numru lil tip ieħor ta’ vettura.

2.  Bħala deroga mill-paragrafu 1, fuq it-talba tal-manifattur, vettura b’sistema OBD tista’ tiġi aċċettata għall-approvazzjoni tat-tip rigward l-emissjonijiet u l-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura, anki jekk is-sistema tinkludi defiċjenza waħda jew aktar tant li r-rekwiżiti speċifiċi tal-Anness XI ma jiġux issodisfatti għalkollox, sakemm ikun hemm konformità mad-dispożizzjonijiet amministrattivi speċifiċi stabbiliti fit-Taqsima 3 ta’ dak l-Anness.

L-awtorità tal-approvazzjoni għandha tinnotifika d-deċiżjoni li tagħti tali approvazzjoni tat-tip lill-awtoritajiet tal-approvazzjoni kollha fl-Istati Membri l-oħra skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 2007/46/KE.

3.  Meta tagħti approvazzjoni tat-tip KE skont il-paragrafu 1, l-awtorità tal-approvazzjoni għandha toħroġ ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip KE fejn tuża l-mudell stabbilit fl-Appendiċi 4 tal-Anness I.

Artikolu 7

L-emendi għall-approvazzjonijiet tat-tip

Għal kwalunkwe emenda għall-approvazzjonijiet tat-tip mogħtijin skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007, għandhom japplikaw l-Artikoli 13, 14 u 16 tad-Direttiva 2007/46/KE.

Fuq it-talba tal-manifattur, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet li ġew speċifikati fit-Taqsima 3 tal-Anness I mingħajr il-ħtieġa ta’ ttestjar addizzjonali biss għal vetturi tal-istess tip.

Artikolu 8

Konformità tal-produzzjoni

1.  Għandhom jittieħdu miżuri biex tiġi żgurata l-konformità tal-produzzjoni skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 12 tad-Direttiva 2007/46/KE.

Barra minn hekk, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet stabbiliti fit-Taqsima 4 tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament u l-metodu statistiku rilevanti fl-Appendiċi 1 u 2 ta’ dak l-Anness.

2.  Il-konformità tal-produzzjoni għandha tkun ikkontrollata abbażi tad-deskrizzjoni fiċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip stabbilit fl-Appendiċi 4 tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 9

Il-konformità waqt is-servizz

1.  Il-miżuri biex tkun żgurata konformità waqt is-servizz ta’ vetturi approvati għat-tip skont dan ir-Regolament għandhom jittieħdu skont l-Anness X tad-Direttiva 2007/46/KE u l-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

2.  Il-miżuri ta’ konformità waqt is-servizz għandhom ikunu xierqa sabiex jikkonfermaw il-funzjonalità tat-tagħmir għall-kontroll tat-tniġġis matul il-ħajja normali tal-vetturi f’kundizzjonijiet normali tal-użu kif ġie speċifikat fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

3.  Il-miżuri ta’ konformità waqt is-servizz għandhom ikunu kkontrollati għal perjodu sa 5 snin ta’ ħajjet il-vettura jew sa 100 000  km, liema minnhom tiġi l-ewwel.

4.  Il-manifattur għandu jkun obbligat iwettaq verifika tal-konformità waqt is-servizz jekk in-numru ta’ vetturi mibjugħa jipprekludi l-kisba ta’ biżżejjed kampjuni sabiex isiru t-testijiet. Għalhekk, ma għandhiex tkun meħtieġa verifika jekk il-bejgħ annwali ta’ dak it-tip ta’ vettura jkun inqas minn 5 000 mal-Unjoni kollha.

Madankollu, il-manifattur ta’ tali vetturi f’serje żgħira għandu jipprovdi lill-awtorità tal-approvazzjoni rapport dwar kwalunkwe garanzija u talba għal tiswijiet u ħsara fl-OBD relatati ma’ emissjonijiet kif ġie stabbilit fil-paragrafu 9.2.3 tar-Regolament Nru 83 tan-NU/KEE. Barra minn hekk, l-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip tista’ teħtieġ li tali tipi ta’ vetturi jkunu ttestjati skont l-Appendiċi 3 tar-Regolament Nru 83 tan-NU/KEE.

5.  Rigward il-vetturi approvati għat-tip skont dan ir-Regolament, fejn l-awtorità tal-approvazzjoni ma tkunx sodisfatta bir-riżultati tat-testijiet skont il-kriterji definiti fl-Appendiċi 4 tar-Regolament Nru 83 tan-NU/KEE, il-miżuri ta’ rimedju li jissemmew fl-Artikolu 30(1) u fl-Anness X tad-Direttiva 2007/46/KE għandhom jiġu estiżi għal vetturi li qed jintużaw li jappartjenu għall-istess tip ta’ vetturi li probabbilment sejrin ikunu affettwati mill-istess difetti skont it-taqsima 6 tal-Appendiċi 3 tar-Regolament Nru 83 tan-NU/KEE.

Il-pjan tal-miżuri rimedjali ppreżentati mill-manifattur skont it-Taqsima 6.1 tal-Appendiċi 3 tar-Regolament Nru 83 tan-NU/KEE għandu jkun approvat mill-awtorità tal-approvazzjoni. Il-manifattur għandu jkun responsabbli għall-eżekuzzjoni tal-pjan rimedjali approvat.

L-awtorità tal-approvazzjoni għandha tinnotifika lill-Istati Membri kollha bid-deċiżjoni tagħha fi żmien 30 jum. L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li l-istess pjan ta’ miżuri rimedjali jiġi applikat għall-vetturi kollha tal-istess tip irreġistrati fit-territorju tagħhom.

6.  Jekk awtorità tal-approvazzjoni tkun stabbiliet li tip ta’ vettura ma jikkonformax mar-rekwiżiti applikabbli għall-Appendiċi 3 tar-Regolament Nru 83 tan-NU/KEE, għandha tinnotifika mingħajr dewmien lill-Istat Membru li ta l-approvazzjoni tat-tip oriġinali skont ir-rekwiżiti tal-Artikolu 30(3) tad-Direttiva 2007/46/KE.

Wara dik in-notifka u bla ħsara għad-dispożizzjoni tal-Artikolu 30(6) tad-Direttiva 2007/46/KE, l-awtorità tal-approvazzjoni li tat l-approvazzjoni tat-tip oriġinali għandha tinforma lill-manifattur li t-tip ta’ vettura ma jissodisfax ir-rekwiżiti ta’ dawn id-dispożizzjonijiet u li l-manifattur mistenni jieħu ċerti miżuri. Fi żmien xahrejn wara din in-notifika, il-manifattur għandu jressaq quddiem dik l-awtorità pjan ta’ miżuri sabiex jegħleb id-difetti, li s-sustanza tiegħu għandha tikkorrispondi mar-rekwiżiti tat-Taqsimiet 6.1 sa 6.8 tal-Appendiċi 3 tar-Regolament Nru 83 tan-NU/KEE. L-awtorità tal-approvazzjoni li tat l-approvazzjoni tat-tip oriġinali, fi żmien xahrejn, għandha tikkonsulta lill-manifattur sabiex tiżgura ftehim dwar pjan ta’ miżuri u dwar it-twettiq tal-pjan. Jekk l-awtorità tal-approvazzjoni li tat l-approvazzjoni tat-tip oriġinali tistabbilixxi li ma jista’ jintlaħaq l-ebda ftehim, għandha tinbeda l-proċedura skont l-Artikolu 30(3) u (4) tad-Direttiva 2007/46/KE.

Artikolu 10

Tagħmir għall-kontroll tat-tniġġis

1.  Il-manifattur għandu jiżgura li t-tagħmir ta’ sostituzzjoni għall-kontroll tat-tniġġis maħsub biex jitwaħħal fuq vetturi approvati għat-tip KE koperti mill-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 715/2007 jkun approvat għat-tip KE, bħala unità teknika separata fit-tifsira tal-Artikolu 10(2) tad-Direttiva 2007/46/KE, skont l-Artikolu 12, l-Artikolu 13 u l-Anness XIII ta’ dan ir-Regolament.

Il-konvertituri katalitiċi u l-filtri tal-partikulati għandhom jitqiesu bħala tagħmir għall-kontroll tat-tniġġis għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament.

Ir-rekwiżiti rilevanti għandhom jitqiesu ssodisfati jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) huma ssodisfati r-rekwiżiti tal-Artikolu 13;

(b) it-tagħmir ta’ sostituzzjoni għall-kontroll tat-tniġġis ġie approvat skont ir-Regolament Nru 103 tan-NU/KEE ( 3 ).

Fil-każ imsemmi fit-tielet subparagrafu, għandu jkun japplika l-Artikolu 14 ukoll.

2.  It-tagħmir oriġinali ta’ sostituzzjoni għall-kontroll tat-tniġġis, li jaqa’ fit-tip kopert mill-punt 2.3 tal-Addendum tal-Appendiċi 4 tal-Anness I u huwa maħsub biex jitwaħħal fuq verttura li għaliha jirreferi d-dokument rilevanti tal-approvazzjoni tat-tip, m’hemmx għalfejn ikun konformi mal-Anness XIII sakemm jissodisfa r-rekwiżiti tal-punti 2.1 u 2.2 ta’ dak l-Anness.

3.  Il-manifattur għandu jiżgura li t-tagħmir oriġinali għall-kontroll tat-tniġġis ikollu fuqu marki ta’ identifikazzjoni.

4.  Il-marki ta’ identifikazzjoni msemmija fil-paragrafu 3 għandhom jinkludu dan li ġej:

(a) l-isem jew it-trademark tal-vettura jew tal-manifattur tal-magna;

(b) id-ditta u n-numru ta’ identifikazzjoni tal-parti tat-tagħmir oriġinali għall-kontroll tat-tniġġis kif ġew irreġistrati fl-informazzjoni msemmija fil-punt 3.2.12.2. tal-Appendiċi 3 tal-Anness I.

Artikolu 11

Applikazzjoni għal approvazzjoni tat-tip KE ta’ tagħmir ta’ sostituzzjoni għall-kontroll tat-tniġġis bħala unità teknika separata

1.  Il-manifattur għandu jippreżenta applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip KE ta’ tip ta’ tagħmir ta’ sostituzzjoni għall-kontroll tat-tniġġis bħala unità teknika separata lill-awtorità tal-approvazzjoni.

L-applikazzjoni għandha tiġi ppreparata skont il-mudell tad-dokument ta’ informazzjoni stabbilit fl-Appendiċi 1 tal-Anness XIII.

2.  Minbarra r-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1, għat-test tal-approvazzjoni tat-tip, il-manifattur għandu jressaq quddiem is-servizz tekniku responsabbli dawn kollha li ġejjin:

(a) vettura jew vetturi ta’ tip approvat skont dan ir-Regolament mgħammra b’tagħmir oriġinali ġdid għall-kontroll tat-tniġġis;

(b) kampjun wieħed tat-tip ta’ tagħmir ta’ sostituzzjoni għall-kontroll tat-tniġġis;

(c) kampjun addizzjonali tat-tip ta’ tagħmir ta’ sostituzzjoni għall-kontroll tat-tniġġis, fil-każ ta’ tagħmir ta’ sostituzzjoni għall-kontroll tat-tniġġis maħsub biex jitwaħħal f’vettura mgħammra b’sistema OBD.

3.  Għall-finijiet tal-punt (a) tal-paragrafu 2, il-vetturi tat-test għandhom jintgħażlu mill-applikant bil-qbil tas-servizz tekniku.

Il-vetturi tat-test għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fit-Taqsima 3.2. tal-Anness 4a tar-Regolament Nru 83 tan-NU/KEE.

Il-vetturi tat-test għandhom jirrispettaw ir-rekwiżiti kollha li ġejjin:

(a) ma għandu jkollhom l-ebda difett fis-sistema ta’ kontroll tal-emissjonijiet;

(b) kwalunkwe parti oriġinali relatata mal-emissjonijiet li tkun imkagħbra ż-żejjed jew ikollha xi ħsara għandha tissewwa jew tkun sostitwita;

(c) għandhom ikunu aġġustati b’mod xieraq u ssettjati skont l-ispeċifikazzjoni tal-manifattur qabel l-ittestjar għall-emissjonijiet.

4.  Għall-finijiet tal-punti (b) u (c) tal-paragrafu 2, il-kampjun għandu jkun immarkat b’mod ċar u li ma jitħassarx bl-isem kummerċjali jew bit-trademark tal-applikant u bid-deżinjazzjoni kummerċjali tiegħu.

5.  Għall-finijiet tal-punt (c) tal-paragrafu 2, il-kampjun għandu jkun ġie ddeterjorat kif ġie definit skont il-punt (25) tal-Artikolu 2.

Artikolu 12

Dispożizzjonijiet amministrattivi għall-approvazzjoni tat-tip KE ta’ tagħmir ta’ sostituzzjoni għall-kontroll tat-tniġġis bħala unità teknika separata

1.  Jekk ir-rekwiżiti kollha rilevanti jiġu ssodisfatti, l-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip għandha tagħti approvazzjoni tat-tip KE għal tagħmir ta’ sostituzzjoni għall-kontroll tat-tniġġis bħala unità teknika separata u għandha toħroġ numru tal-approvazzjoni tat-tip skont is-sistema ta’ numerazzjoni stabbilita fl-Anness VII tad-Direttiva 2007/46/KE.

L-awtorità tal-approvazzjoni ma għandhiex tassenja l-istess numru lil tip ieħor ta’ tagħmir ta’ sostituzzjoni għall-kontroll tat-tniġġis.

L-istess numru tal-approvazzjoni tat-tip jista’ jkopri l-użu ta’ dak it-tip ta’ tagħmir ta’ sostituzzjoni għall-kontroll tat-tniġġis fuq numru ta’ tipi differenti ta’ vetturi.

2.  Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-awtorità tal-approvazzjoni għandha toħroġ ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip KE stabbilit skont il-mudell stabbilit fl-Appendiċi 2 tal-Anness XIII.

3.  Jekk l-applikant għal approvazzjoni tat-tip ikun jista’ juri lill-awtorità tal-approvazzjoni jew lis-servizz tekniku li t-tagħmir ta’ sostituzzjoni għall-kontroll tat-tniġġis huwa ta’ tip indikat fit-taqsima 2.3 tal-Addendum tal-Appendiċi 4 tal-Anness I, l-għotja tal-approvazzjoni tat-tip ma għandhiex tkun tiddependi fuq il-verifika tal-konformità mar-rekwiżiti speċifikati fit-taqsima 4 tal-Anness XIII.

Artikolu 13

Aċċess għall-informazzjoni dwar l-OBD tal-vetturi u l-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi

1.  Il-manifatturi għandhom jistabbilixxu l-arranġamenti u l-proċeduri meħtieġa, skont l-Artikoli 6 u 7 tar-Regolament (KE) Nru 715/2007 u skont l-Anness XIV ta’ dan ir-Regolament, sabiex jiżguraw irwieħhom li l-informazzjoni dwar l-OBD tal-vettura u dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura tkun faċilment aċċessibbli.

2.  L-awtoritajiet ta’ approvazzjoni għandhom jagħtu biss approvazzjoni tat-tip wara li jirċievu mingħand il-manifattur Ċertifikat ta’ Aċċess għall-Informazzjoni dwar l-OBD tal-Vetturi u għall-Informazzjoni dwar it-Tiswija u l-Manutenzjoni tal-Vetturi.

3.  Iċ-Ċertifikat ta’ Aċċess għall-Informazzjoni dwar l-OBD tal-Vettura u dwar it-Tiswija u l-Manutenzjoni tal-Vettura għandu jservi bħala prova tal-konformità mal-Artikolu 6(7) tar-Regolament (KE) Nru 715/2007.

4.  Iċ-Ċertifikat ta’ Aċċess għall-Informazzjoni dwar l-OBD tal-Vettura u dwar it-Tiswija u l-Manutenzjoni tal-Vettura għandu jiġi ppreparat skont il-mudell stabbilit fl-Appendiċi 1 tal-Anness XIV.

5.  Jekk l-informazzjoni dwar l-OBD tal-vettura u dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura ma tkunx disponibbli, jew ma tkunx konformi mal-Artikoli 6 u 7 tar-Regolament (KE) Nru 715/2007 u mal-Anness XIV ta’ dan ir-Regolament, meta ssir l-applikazzjoni għal approvazzjoni tat-tip, il-manifattur għandu jipprovdi dik l-informazzjoni fi żmien sitt xhur mid-data tal-approvazzjoni.

6.  L-obbligi li l-informazzjoni tiġi pprovduta fid-dati speċifikati fil-paragrafu 5 għandhom japplikaw biss, jekk wara l-approvazzjoni tat-tip, il-vettura titqiegħed fis-suq.

Meta l-vettura titqiegħed fis-suq iktar minn sitt xhur wara l-approvazzjoni tat-tip, l-informazzjoni għandha tkun ipprovduta fid-data ta’ dak in-nhar li tqiegħdet fis-suq.

7.  L-awtorità tal-approvazzjoni tista’ tippreżumi li l-manifattur stabbilixxa arranġamenti u proċeduri sodisfaċenti rigward l-aċċess għall-informazzjoni dwar l-OBD tal-vettura u dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura, fuq il-bażi ta’ Ċertifikat mimli ta’ Aċċess għall-Informazzjoni dwar l-OBD tal-Vettura u dwar it-Tiswija u l-Manutenzjoni tal-Vettura, sakemm ma jsir l-ebda ilment, u li l-manifattur jipprovdi din l-informazzjoni fil-perjodu stabbilit fil-paragrafu 5.

8.  Minbarra r-rekwiżiti għall-aċċess għall-informazzjoni dwar l-OBD li ġew speċifikati fit-Taqsima 4 tal-Anness XI, il-manifattur għandu jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-partijiet interessati l-informazzjoni li ġejja:

(a) informazzjoni rilevanti li tippermetti l-iżvilupp ta’ komponenti ta’ sostituzzjoni li huma kritiċi għall-funzjonament korrett tas-sistema OBD;

(b) informazzjoni għall-iżvilupp ta' għodod dijanjostiċi ġeneriċi.

Għall-finijiet tal-punt (a), l-iżvilupp ta’ komponenti ta’ sostituzzjoni ma għandux ikun ristrett minn: in-nuqqas ta’ disponibbiltà ta’ informazzjoni pertinenti, ir-rekwiżiti tekniċi relatati mal-istrateġiji għall-indikazzjoni ta’ ħsarat jekk jinqabżu l-limiti tal-OBD jew jekk is-sistema OBD ma tkunx tista’ tissodisfa r-rekwiżiti bażiċi ta’ monitoraġġ tal-OBD ta’ dan ir-Regolament; modifikazzjonijiet speċifiċi għall-immaniġġar tal-informazzjoni dwar l-OBD sabiex it-tħaddim tal-vettura fuq il-petrol jew fuq il-gass ikun trattat b’mod indipendenti; u l-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi li jaħdmu bil-gass li jinkludu numru limitat ta’ nuqqasijiet minuri.

Għall-finijiet tal-punt (b), fejn il-manifatturi jużaw għodod dijanjostiċi u tat-testijiet skont l-ISO 22900 “Modular Vehicle Communication Interface” (MVCI) (L-Interfaċċa Modulari tal-Komunikazzjoni tal-Vettura) u l-ISO 22901 “Open Diagnostic Data Exchange” (ODX) (L-Iskambju Miftuħ ta’ Data Dijanjostika) fin-netwerks konċessjonarji tagħhom, il-fajls ODX għandhom ikunu aċċessibbli għall-operaturi indipendenti permezz tas-sit web tal-manifattur.

9.  Il-Forum dwar l-Aċċess għall-informazzjoni dwar il-Vetturi (il-Forum).

Il-Forum għandu jqis jekk l-aċċess għall-informazzjoni jaffettwax l-avvanzi li saru biex jitnaqqas is-serq tal-vetturi u għandu jagħmel rakkomandazzjonijiet sabiex jitjiebu r-rekwiżiti relatati mal-aċċess għall-informazzjoni. B’mod partikolari, il-Forum għandu jagħti parir lill-Kummissjoni dwar l-introduzzjoni ta’ proċess ta’ approvazzjoni u awtorizzazzjoni tal-operaturi indipendenti minn organizzazzjonijiet akkreditati biex ikollhom aċċess għall-informazzjoni dwar il-karatteristiċi ta’ sigurtà tal-vetturi.

Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li żżomm id-diskussjonijiet u s-sejbiet ta’ dan il-Forum kunfidenzjali.

Artikolu 14

Konformità mal-obbligi dwar aċċess għall-informazzjoni dwar l-OBD u t-tiswija u l-manutenzjoni ta' vettura

1.  Ikun meta jkun, awtorità tal-approvazzjoni, kemm fuq inizjattiva tagħha stess, kif ukoll fuq il-bażi ta’ ilment, jew fuq il-bażi ta’ valutazzjoni min-naħa ta’ servizz tekniku, tista’ tikkontrolla l-konformità ta’ manifattur mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 715/2007, ma’ dan ir-Regolament, u mat-termini taċ-Ċertifikat ta’ Aċċess għall-Informazzjoni dwar l-OBD tal-Vettura u dwar it-Tiswija u l-Manutenzjoni tal-Vettura.

2.  Fejn awtorità tal-approvazzjoni ssib li l-manifattur naqas milli jikkonforma mal-obbligi tiegħu rigward l-aċċess għall-informazzjoni dwar l-OBD tal-vettura u dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura, l-awtorità tal-approvazzjoni li tat l-approvazzjoni tat-tip rilevanti għandha tieħu passi xierqa sabiex issib rimedju għas-sitwazzjoni.

3.  Il-passi msemmijin fil-paragrafu 2 jistgħu jinkludu l-irtirar jew is-sospensjoni ta’ approvazzjoni tat-tip, multi, jew miżuri oħrajn adottati skont l-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 715/2007.

4.  L-awtorità tal-approvazzjoni għandha mbagħad tagħmel verifika biex tiċċekkja l-konformità min-naħa tal-manifattur mal-obbligi li jikkonċernaw l-aċċess għall-informazzjoni dwar l-OBD tal-vetturi u għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi, jekk operatur indipendenti jew assoċjazzjoni kummerċjali li tirrappreżenta lill-operaturi indipendenti tressaq ilment quddiem l-awtorità tal-approvazzjoni.

5.  Meta tagħmel il-verifika, l-awtorità tal-approvazzjoni tista’ titlob lil servizz tekniku jew lil kwalunkwe espert indipendenti ieħor biex iwettqu valutazzjoni biex jiġi vverifikat jekk dawn l-obbligi humiex issodisfatti.

Artikolu 15

Dispożizzjonijiet transitorji

1.  Sal-31 ta’ Awwissu 2017 fil-każ tal-vetturi tal-kategoriji M1, M2 u tal-kategorija N1 tal-klassi I, u sal-31 ta’ Awwissu 2018 fil-każ ta’ vetturi tal-kategorija N1 tal-klassijiet II u III, u l-manifatturi ta’ vetturi tal-kategorija N2 jistgħu jitolbu li tingħata approvazzjoni tat-tip skont dan ir-Regolament. Meta ma ssirx talba bħal din, għandu japplika r-Regolament (KE) Nru 692/2008.

▼M2

2.  B'effett mill-1 ta' Settembru 2017 fil-każ ta' vetturi tal-kategoriji M1, M2 u tal-kategorija N1 tal-klassi I, u mill-1 ta' Settembru 2018 fil-każ ta' vetturi tal-kategorija N1 tal-klassijiet II u III u ta' vetturi tal-kategorija N2, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw, abbażi ta' raġunijiet marbutin mal-emissjonijiet jew mal-konsum ta' fjuwil, milli jagħtu approvazzjoni tat-tip KE jew approvazzjoni tat-tip nazzjonali, fir-rigward ta' tipi ġodda ta' vetturi li ma jkunux konformi ma' dan ir-Regolament.

Għall-approvazzjonijiet tat-tip il-ġodda mitluba qabel l-1 ta' Settembru 2019 il-proċedura għall-ittestjar tal-emissjonijiet evaporattivi stabbilita fl-Anness 7 tar-Regolament Nru 83 tal-NU/KEE tista', fuq it-talba tal-manifattur, tiġi applikata minflok il-proċedura stabbilita fl-Anness VI ta' dan ir-Regolament għall-finijiet tad-determinazzjoni tal-emissjonijiet evaporattivi ta' vettura.

3.  B'effett mill-1 ta' Settembru 2018 fil-każ ta' vetturi tal-kategoriji M1, M2 u tal-kategorija N1 tal-klassi I, u mill-1 ta' Settembru 2019 fil-każ ta' vetturi tal-kategorija N1 tal-klassijiet II u III u ta' vetturi tal-kategorija N2, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom, abbażi ta' raġunijiet marbutin mal-emissjonijiet jew mal-konsum ta' fjuwil, fir-rigward ta' vetturi ġodda li ma jkunux konformi ma' dan ir-Regolament, jikkunsidraw li ċ-ċertifikati tal-konformità ma għadhomx aktar validi għall-finijiet tal-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE u għandhom jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta' tali vetturi.

Għall-vetturi l-ġodda rreġistrati qabel l-1 ta' Settembru 2019, il-proċedura għall-ittestjar tal-emissjonijiet evaporattivi stipulata fl-Anness 7 tar-Regolament Nru 83 tal-NU/KEE tista', fuq it-talba tal-manifattur, tiġi applikata minflok il-proċedura stabbilita fl-Anness VI ta' dan ir-Regolament għall-finijiet tad-determinazzjoni tal-emissjonijiet evaporattivi ta' vettura.

▼B

4.  Sa tliet snin wara d-dati speċifikati fl-Artikolu 10(4) tar-Regolament (KE) Nru 715/2007 fil-każ ta’ tipi ta’ vetturi ġodda u erba’ snin wara d-dati speċifikati fl-Artikolu 10(5) ta’ dak ir-Regolament fil-każ ta’ vetturi ġodda, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

▼M1

(a) ir-rekwiżiti tal-punt 2.1 tal-Anness IIIA bl-eċċezzjoni tar-rekwiżiti għan-numru tal-partikuli (PN) ma għandhomx japplikaw;

▼B

(b) ir-rekwiżiti tal-Anness IIIA għajr dak fil-punt 2.1, inklużi r-rekwiżiti fir-rigward tat-testijiet tal-RDE li jridu jsiru u d-dejta li trid tiġi rreġistrata u titqiegħed għad-dispożizzjoni, għandhom japplikaw biss għal approvazzjonijiet tat-tip ġodda skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 mis-27 ta’ Lulju 2017;

(c) ir-rekwiżiti tal-Anness IIIA ma għandhomx japplikaw għal approvazzjonijiet tat-tip mogħtijin lill-manifatturi ta’ volum baxx;

(d) meta r-rekwiżiti stipulati fl-Appendiċijiet 5 u 6 tal-Anness IIIA jkunu ssodisfati għal wieħed biss miż-żewġ metodi ta’ evalwazzjoni tad-dejta deskritti f’dawk l-Appendiċijiet, għandu jsir test addizzjonali wieħed tal-RDE;

meta dawk ir-rekwiżiti mill-ġdid jiġu ssodisfati għal metodu wieħed biss, l-analiżi tal-kompletezza u n-normalità għandha tiġi rreġistrata għaż-żewġ metodi u l-kalkolu meħtieġ mill-punt 9.3 tal-Anness IIIA jista’ jiġi limitat għall-metodu li għalih ikunu ssodisfati r-rekwiżiti dwar il-kompletezza u n-normalità; id-dejta taż-żewġ testijiet tal-RDE u tal-analiżi tal-kompletezza u tan-normalità għandha tiġi rreġistrata u titqiegħed għad-dispożizzjoni għall-eżaminazzjoni tad-differenza fir-riżultati taż-żewġ metodi ta’ evalwazzjoni tad-dejta;

(e) il-potenza fir-roti tal-vettura tat-test għandha tiġi stabbilita jew b’kejl tat-torque tal-buttun tar-rota jew inkella mill-fluss tal-massa ta’ CO2 bl-użu ta’ “Velines” skont il-punt 4 tal-Appendiċi 6 tal-Anness IIIA.

▼M1

Meta vettura tingħata l-approvazzjoni tat-tip f’konformità mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 715/2007 u mal-leġiżlazzjoni ta’ implimentazzjoni tiegħu qabel l-1 ta’ Settembru 2017 fil-każ ta’ vetturi tal-kategorija M u tal-kategorija N1 il-klassi I, jew qabel l-1 ta’ Settembru 2018 fil-każ ta’ vetturi tal-kategorija N1 il-klassijiet II u III u ta’ vetturi tal-kategorija N2, għall-fini tal-ewwel subparagrafu ma għandhiex titqies li tappartjeni għal tip ġdid. L-istess għandu japplika wkoll meta tipi ġodda jinħolqu mit-tip oriġinali esklussivament minħabba l-applikazzjoni tad-definizzjoni l-ġdida tat-tip fl-Artikolu 2(1) ta’ dan ir-Regolament. F’dawn il-każijiet, l-applikazzjoni ta’ dan is-subparagrafu għandha tissemma fit-Taqsima II. 5 Rimarki taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip KE, stipulat fl-Appendiċi 4 tal-Anness I tar-Regolament (UE) 2017/1151, inkluż referenza għall-approvazzjoni tat-tip preċedenti.

▼B

5.  Sa tmien snin wara d-dati mogħtijin fl-Artikolu 10(4) tar-Regolament (KE) Nru 715/2007:

▼M2

(a) it-testijiet tat-tip 1/I imwettqa skont l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 692/2008 sa tliet snin wara d-dati speċifikati fl-Artikolu 10(4) tar-Regolament (KE) Nru 715/2007 għandhom jiġu rikonoxxuti mill-awtorità tal-approvazzjoni għall-finijiet tal-produzzjoni ta' komponenti ddeterjorati jew difettużi li jissimulaw ħsarat għall-valutazzjoni tar-rekwiżiti tal-Anness XI ta' dan ir-Regolament;

▼B

(b) il-proċeduri mwettqin skont it-taqsima 3.13. tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 692/2008 sa tliet snin wara d-dati mogħtijin fl-Artikolu 10(4) tar-Regolament (KE) Nru 715/2007 għandhom jiġu aċċettati mill-awtorità tal-approvazzjoni sabiex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tat-tieni paragrafu tal-punt 1.1 tal-Appendiċi 1 tas-Subanness 6 tal-Anness XXI ta’ dan ir-Regolament;

▼M2

(c) id-dimostrazzjonijiet tad-durabilità fejn l-ewwel test tat-tip 1/I ġie mwettaq u tlesta skont l-Anness VII tar-Regolament (KE) Nru 692/2008 sa tliet snin wara d-dati speċifikati fl-Artikolu 10(4) tar-Regolament (KE) Nru 715/2007 għandhom ikunu rikonoxxuti mill-awtoritajiet tal-approvazzjoni bħala ekwivalenti għall-finijiet li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Anness VII ta' dan ir-Regolament.

▼B

6.  Sabiex jiġi żgurat trattament ġust tal-approvazzjonijiet tat-tip li kienu jeżistu qabel, il-Kummissjoni għandha teżamina l-konsegwenzi tal-Kapitolu V tad-Direttiva 2007/46/KE għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament.

▼M1

7.  Sa ħames snin u erba’ xhur wara d-dati speċifikati fl-Artikolu 10(4) u (5) tar-Regolament (KE) Nru 715/2007, ir-rekwiżiti tal-Punt 2.1 tal-Anness IIIA ma għandhomx japplikaw għall-approvazzjonijiet tat-tip tal-emissjonijiet skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 mogħtija lill-manifatturi ta’ volum baxx kif definit fl-Artikolu 2(32). Madankollu, fil-perjodu ta’ bejn tliet snin u ħames snin u erba’ xhur wara d-dati speċifikati fl-Artikolu 10(4) u bejn erba’ snin u ħames snin u erba’ xhur wara d-dati speċifikati fl-Artikolu 10(5) tar-Regolament (KE) Nru 715/2007, il-manifatturi ta’ volum baxx għandhom jimmonitorjaw u jirrapportaw il-valuri tal-RDE tal-vetturi tagħhom.

▼B

Artikolu 16

Emendi għad-Direttiva 2007/46/KE

Id-Direttiva 2007/46/KE hija emendata skont l-Anness XVIII ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 17

Emendi lir-Regolament (KE) Nru 692/2008

Ir-Regolament (KE) Nru 692/2008 huwa emendat kif ġej:

(1) Fl-Artikolu 6, il-paragrafu 1 għandu jinbidel bit-test li ġej:

“1.  Jekk ir-rekwiżiti rilevanti kollha jiġu ssodisfatti, l-awtorità tal-approvazzjoni għandha tagħti approvazzjoni tat-tip KE u għandha toħorġ numru tal-approvazzjoni tat-tip skont is-sistema ta’ numerazzjoni stabbilita fl-Anness VII tad-Direttiva 2007/46/KE.

Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Anness VII tad-Direttiva 2007/46/KE, it-Taqsima 3 tan-numru tal-approvazzjoni tat-tip għandha titfassal skont l-Appendiċi 6 tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

L-awtorità tal-approvazzjoni ma għandhiex tagħti l-istess numru lil tip ieħor ta’ vettura.

Ir-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 715/2007 għandhom jitqiesu ssodisfati jekk jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) huma ssodisfatti r-rekwiżiti tal-Artikolu 3(10) ta’ dan ir-Regolament;

(b) huma ssodisfatti r-rekwiżiti tal-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament;

(c) il-vettura ġiet approvata skont ir-Regolamenti Nru 83 tan-NU/KEE, is-sensiela ta’ emendi 07; Nru 85 u s-supplimenti tiegħu, Nru 101, Reviżjoni 3 (li tinkludi s-sensiela ta’ emendi 01 u s-supplimenti tagħhom) u fil-każ ta’ vetturi ta’ tqabbid bil-kompressjoni Nru 24 Parti III, is-sensiela ta’ emendi 03.

(d) ir-rekwiżiti tal-Artikolu 5(11) u (12) huma ssodisfati.”

(2) jiżdied dan l-Artikolu 16a li ġej:

“Artikolu 16a

Dispożizzjonijiet transitorji

B’effett mill-1 ta’ Settembru 2017 fil-każ ta’ vetturi tal-kategoriji M1, M2 u tal-kategorija N1 tal-klassi I, u mill-1 ta’ Settembru 2018 fil-każ ta’ vetturi tal-kategorija N1 tal-klassijiet II u III u ta’vetturi tal-kategorija N2, dan ir-Regolament għandu japplika biss għall-finijiet ta’ valutazzjoni tar-rekwiżiti li ġejjin tal-vetturi tat-tip approvat skont dan ir-Regolament qabel dawk id-dati:

(a) il-konformità tal-produzzjoni skont l-Artikolu 8;

(b) il-konformità waqt is-servizz skont l-Artikolu 9;

(c) l-aċċess għall-OBD tal-vettura u għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura skont l-Artikolu 13;

Dan ir-Regolament għandu japplika wkoll għall-finijiet tal-proċedura ta’ korrelazzjoni stabbilita fir-Regolamenti ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2017/1152 ( *1 ) u 2017/1153 ( *2 ).

(3) L-Anness I huwa emendat skont l-Anness XVII ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 18

Emendi għar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1230/2012 ( 4 )

Fir-Regolament (UE) Nru 1230/2012, l-Artikolu 2(5) jinbidel b’dan li ġej:

“(5) ‘Massa tat-tagħmir fakultattiv’ tfisser il-massa massima tal-kombinamenti ta’ tagħmir fakultattiv li jista’ jitwaħħal mal-vettura minbarra t-tagħmir standard skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattur;”

▼M1

Artikolu 18bis

Vetturi ibridi u ibridi rikarikabbli

Il-Kummissjoni għandha taħdem biex tħejji metodoloġija riveduta li tinkludi metodu ta’ valutazzjoni komplut u robust għall-veturi ibridi u ibridi rikarikabbli bil-għan li jkun żgurat li l-valuri tal-RDE ikunu komparabbli, b’mod dirett, ma’ dawk ta’ vetturi konvenzjonali bil-ħsieb li tiġi ppreżentata fl-emenda li jmiss tar-Regolament.

▼B

Artikolu 19

Revoka

Ir-Regolament (KE) Nru 692/2008 jitħassar mill-1 ta’ Jannar 2022.

Artikolu 20

Id-dħul fis-seħħ u l-applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
LISTA TA' ANNESSIANNESS I

Dispożizzjonijiet amministrattivi għall-approvazzjoni tat-tip KE

Appendiċi 1

Verifika tal-konformità tal-produzzjoni għat-test tat-Tip 1—metodu ta' statistika

Appendiċi 2

Kalkoli għall-Konformità tal-Produzzjoni għall-EVs

Appendiċi 3

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni

Appendiċi 3a

Pakkett ta’ Dokumentazzjoni Estiża

Appendiċi 4

Ċertifikat mudell tal-approvazzjoni tat-tip KE

Appendiċi 5

Informazzjoni relatata mal-OBD

Appendiċi 6

Sistema ta' numerazzjoni taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip KE

Appendiċi 7

Iċ-ċertifikat tal-manifattur tal-konformità mar-rekwiżiti tal-prestazzjoni waqt l-użu tal-OBD

Appendiċi 8a

Mudell ta' Rapport tat-Test tat-Tip 1 (inkluż l-ATCT) b'rekwiżiti minimi tar-rapportar

Anness għar-rapportar tas-Co2mpass

Appendiċi 8b

Mudell ta' Rapport tat-Test bit-Tagħbija fit-Triq b'rekwiżiti minimi tar-rapportar

Appendiċi 8c

Mudell għall-Iskeda tat-Test

ANNESS II

Konformità waqt is-servizz

Appendiċi 1

Il-kontroll tal-konformità waqt is-servizz

Appendiċi 2

Proċedura statistika għall-ittestjar tal-konformità waqt is-servizz tal-emissjonijiet mit-tailpipe tal-exhaust

Appendiċi 3

Responsabbiltajiet għall-konformità waqt is-servizz

ANNESS IIIA

Emissjonijiet f'Sewqan Reali (RDE)

Appendiċi 1

Il-proċedura tat-test għall-ittestjar tal-emissjonijiet tal-vetturi permezz ta’ Sistema ta’ Kejl tal-Emissjonijiet Portabbli (PEMS)

Appendiċi 2

Speċifikazzjonijiet u kalibrazzjoni ta' komponenti u sinjali tal-PEMS

Appendiċi 3

Validazzjoni tal-PEMS u r-rata tal-fluss tal-massa tal-exhaust mhux traċċabbli

Appendiċi 4

Determinazzjoni tal-emissjonijiet

Appendiċi 5

Verifika tal-kundizzjonijiet dinamiċi tal-vjaġġ u kalkolu tar-riżultat finali tal-emissjonijiet tal-RDE bil-metodu 1 (Tieqa tal-Medja Mobbli)

Appendiċi 6

Verifika tal-kundizzjonijiet dinamiċi tal-vjaġġ u kalkolu tar-riżultat tal-emissjonijiet tal-RDE finali bil-metodu 2 (Power Binning)

Appendiċi 7

L-għażla tal-vetturi għal testijiet tal-PEMS waqt l-approvazzjoni tat-tip inizjali

Appendiċi 7a

Verifika tad-dinamika ta' vjaġġ kumplessiv

Appendiċi 7b

Proċedura biex tiġi determinata ż-żieda fl-elevazzjoni pożittiva kumulattiva ta' vjaġġ tal-PEMS

Appendiċi 7c

Verifika tal-kundizzjonijiet tal-vjaġġ u kalkolu tar-riżultat finali tal-emissjonijiet tal-RDE għall-OVC-HEVs

Appendiċi 8

Ir-rekwiżiti dwar l-iskambju tad-dejta u r-rapportar

Appendiċi 9

Iċ-ċertifikat ta’ konformità tal-manifattur

ANNESS IV

Dejta dwar l-emissjonijiet meħtieġa għall-approvazzjoni tat-tip għal finijiet tal-istat tajjeb tal-vettura għall-użu fit-toroq

Appendiċi 1

Il-kejl tal-emissjonijiet tal-monossidu tal-karbonju f'veloċitajiet meta l-magna ma tkunx ingranata (test tat-Tip 2)

Appendiċi 2

Il-kejl tal-opaċità tad-duħħan

ANNESS V

Verifika tal-emissjonijiet tal-gassijiet mill-crankcase (test tat-Tip 3)

ANNESS VI

Determinazzjoni tal-emissjonijiet evaporattivi (test tat-Tip 4)

ANNESS VII

Verifika tad-durabbiltà tat-tagħmir għall-kontroll tat-tniġġis (test tat-Tip 5)

Appendiċi 1

Iċ-Ċiklu Standard tal-Bank (SBC)

Appendiċi 2

Iċ-Ċiklu Standard tal-Bank għad-Diżil (SDBC)

Appendiċi 3

Iċ-Ċiklu Standard tat-Triq (SRC)

ANNESS VIII

Il-verifika tal-emissjonijiet medji tal-exhaust f’temperaturi ambjentali baxxi (test tat-Tip 6)

ANNESS IX

Speċifikazzjonijiet tal-karburanti ta' referenza

ANNESS X

Riżervat

ANNESS XI

Is-sistema dijanjostika abbord (OBD) għall-vetturi bil-mutur

Appendiċi 1

L-aspetti funzjonali tas-sistemi OBD

Appendiċi 2

Karatteristiċi essenzjali tal-familja tal-vettura

ANNESS XII

L-Approvazzjoni tat-Tip ta' vetturi mgħammra b'ekoinnovazzjonijiet u d-Determinazzjoni tal-emissjonijiet ta' CO2 u tal-konsum tal-fjuwil minn vetturi N1 sottomessi għall-approvazzjoni tat-tip b'diversi stadji

ANNESS XIII

Approvazzjoni tat-tip KE ta' tagħmir għall-kontroll tat-tniġġis bħala unità teknika separata

Appendiċi 1

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni

Appendiċi 2

Ċertifikat mudell tal-approvazzjoni tat-tip KE

Appendiċi 3

Mudell tal-marka tal-approvazzjoni tat-tip KE

ANNESS XIV

Aċċess għall-informazzjoni dwar l-OBD tal-vetturi u dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi

Appendiċi 1

Ċertifikat ta’ konformità

ANNESS XV

Riżervat

ANNESS XVI

Rekwiżiti għall-vetturi li jużaw reaġent għas-sistema tal-after-treatment tal-exhaust

ANNESS XVII

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 692/2008

ANNESS XVIII

Emendi għad-Direttiva 2007/46/KE

ANNESS XIX

Emendi għar-Regolament (UE) Nru 1230/2012

ANNESS XX

Kejl tal-potenza netta tal-magna

ANNESS XXI

Proċeduri tat-test tal-emissjonijiet tat-Tip 1
ANNESS I

DISPOŻIZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI GĦALL-APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE

1.   REKWIŻITI ADDIZZJONALI GĦALL-GĦOTI TA’ APPROVAZZJONI TAT-TIP KE

1.1.    Rekwiżiti addizzjonali għall-vetturi monofjuwil tal-gass u għall-vetturi bifjuwil tal-gass.

1.1.1. Ir-rekwiżiti addizzjonali għall-għoti ta' approvazzjoni tat-tip għall-vetturi monofjuwil tal-gass u għall-vetturi bifjuwil tal-gass għandhom ikunu dawk stabbiliti fit-taqsimiet 1, 2 u 3 u fl-Appendiċijiet 1 u 2 tal-Anness 12 tar-Regolament tan-NU/KEE Nru 83, bl-eċċezzjonijiet stabbiliti hawn taħt.

1.1.2. Ir-referenza fil-paragrafi 3.1.2. u 3.1.4. tal-Anness 12 tar-Regolament tan-NU/KEE Nru 83 għall-fjuwils ta' referenza tal-Anness 10a għandha tinftiehem bħala referenza għall-ispeċifikazzjonijiet xierqa tal-fjuwils ta' referenza fit-Taqsima A tal-Anness IX ta' dan ir-Regolament.

1.2.    Ir-rekwiżiti addizzjonali għall-vetturi flex fuel

Ir-rekwiżiti addizzjonali għall-għoti ta' approvazzjoni tat-tip għall-vetturi flex fuel għandhom ikunu dawk stabbiliti fil-paragrafu 4.9. tar-Regolament tan-NU/KEE Nru 83.

2.   REKWIŻITI TEKNIĊI U TESTIJIET ADDIZZJONALI

2.1.    Manifatturi ta' volum baxx

2.1.1. Lista ta’ atti leġiżlattivi msemmija fl-Artikolu 3(3):Att Leġiżlattiv

Rekwiżiti

Il-Kodiċi tar-Regolamenti ta' Kalifornja, Titolu 13, Taqsimiet 1961(a) u 1961(b)(1)(C)(1) applikabbli għal vetturi ta' mudell tas-sena 2001 u wara, 1968.1, 1968.2, 1968.5, 1976 u 1975, ippubblikati minn Barclay’s Publishing

L-approvazzjoni tat-tip trid tingħata skont il-Kodiċi tar-Regolamenti ta' Kalifornja applikabbli għas-sena tal-mudell l-aktar reċenti tal-vettura light duty.

2.2.    Il-bokka tat-tankijiet tal-fjuwil

2.2.1. Ir-rekwiżiti għall-bokok tat-tankijiet tal-fjuwil għandhom ikunu dawk speċifikati fil-paragrafi 5.4.1. u 5.4.2. tal-Anness XXI u l-punt 2.2.2 ta' hawn taħt.

2.2.2. Għandu jkun hemm dispożizzjoni biex tipprevjeni li jkun hemm emissjonijiet evaporattivi żejda u tixrid ta' fjuwil minħabba li ma jkunx hemm tapp fit-tank tal-fjuwil. Dan jista’ jinkiseb billi jintuża wieħed minn dawn li ġejjin:

(a) tapp tal-filler tal-fjuwil li ma jitneħħiex, li jiftaħ u jagħlaq awtomatikament,

(b) karatteristiċi tad-disinn li jevitaw emissjonijiet evaporattivi żejda fil-każ ta’ tapp tal-filler tal-fjuwil nieqes,

(c) kwalunkwe dispożizzjoni oħra li jkollha l-istess effett. Eżempji jistgħu jinkludu, imma mhumiex limitati għal, tapp tal-filler marbut b’ħabel, tapp tal-filler marbut b’katina jew wieħed li juża l-istess ċavetta biex jissakkar l-għatu tal-mili u biex tinxtegħel il-magna. F’dan il-każ, iċ-ċavetta tista’ titneħħa biss mit-tapp tat-tank meta jkun imsakkra.

2.3.    Id-dispożizzjonijiet għas-sigurtà tas-sistema elettronika

2.3.1. Id-dispożizzjonijiet għas-sigurtà tas-sistema elettronika għandhom ikunu dawk speċifikati fil-paragrafu 5.5 tal-Anness XXI u l-punti 2.3.2 u 2.3.3 ta' hawn taħt.

2.3.2 Fil-każ tal-pompi mekkaniċi għall-injezzjoni tal-fjuwil imwaħħla ma’ magni b’compression ignition, il-manifatturi għandhom jieħdu l-passi adegwati biex jipproteġu s-setting li jwassal il-fjuwil massimu waqt li l-vettura tkun qed taħdem.

2.3.3. Il-manifatturi għandhom jiskoraġġixxu b'mod effettiv ir-riprogrammazzjoni tal-qari tal-odometru, fin-netwerk tal-bord, fi kwalunkwe kontrollur fis-sistema tal-motopropulsjoni, kif ukoll fl-unità tat-trasmissjoni għall-iskambju ta' dejta remota, jekk ikun applikabbli. Il-manifatturi għandhom jinkludu strateġiji sistematiċi ta' protezzjoni kontra t-tbagħbis u karatteristiċi li jipproteġu milli ssir kitba biex jipproteġu l-integrità tal-qari tal-odometru. Metodi li jagħtu livell adegwat ta’ protezzjoni kontra t-tbagħbis għandhom jiġu approvati mill-awtorità tal-approvazzjoni.

2.4.    L-applikazzjoni tat-testijiet

2.4.1. L-Illustrazzjoni I.2.4 turi l-applikazzjoni tat-testijiet għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vettura. Il-proċeduri speċifiċi tat-test huma deskritti fl-Annessi II, 111A, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XVI1, XX u XXI.

▼M2Illustrazzjoni I.2.4

L-applikazzjoni tar-rekwiżiti tat-testijiet għall-approvazzjoni tat-tip u għall-estensjonijiet

Kategorija tal-vettura

Vetturi b'magni b'positive ignition, inklużi ibridi (1)

Vetturi b' magni b'compression ignition, inklużi ibridi

Vetturi purament elettriċi

Vetturi biċ-ċellola tal-fjuwil tal-idroġenu

 

Monofjuwil

Bifjuwil (3)

Flex fuel (3)

 

 

 

Fjuwil ta' referenza

Petrol

(E10)

LPG

NG/Bijometan

Idroġenu (ICE)

Petrol (E10)

Petrol (E10)

Petrol (E10)

Petrol (E10)

Diżil

(B7) (5)

Idroġenu (Ċellula tal-Fjuwil)

LPG

NG/Bijometan

Idroġenu (ICE) (4)

Etanol

(E85)

Inkwinanti gassużi

(Test tat-Tip 1)

Iva

Iva

Iva

Iva (4)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

PM

(Test tat-Tip 1)

Iva (2)

Iva (2)

(petrol biss)

Iva (2)

(petrol biss)

Iva (2)

(petrol biss)

Iva (2)

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

PN

Iva (2)

Iva (2)

(petrol biss)

Iva (2)

(petrol biss)

Iva (2)

(petrol biss)

Iva (2)

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

Inkwinanti gassużi, RDE (Test tat-Tip 1 A)

Iva

Iva

Iva

Iva (4)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

PN, RDE (Test tat-Tip 1 A)

Iva (2)

Iva

(iż-żewġ fjuwils) (2)

Iva

(iż-żewġ fjuwils) (2)

Iva

(iż-żewġ fjuwils) (2)

Iva

(iż-żewġ fjuwils) (2)

Iva

Emissjonijiet bil-magna mhux ingranata

(Test tat-Tip 2)

Iva

Iva

Iva

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(petrol biss)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Emissjonijiet mill-crankcase

(Test tat-Tip 3)

Iva

Iva

Iva

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Emissjonijiet evaporattivi

(Test tat-Tip 4)

Iva

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Durabbiltà

(Test tat-Tip 5)

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Iva

Emissjonijiet f'temperaturi baxxi

(Test tat-Tip 6)

Iva

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Konformità waqt is-servizz

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

Sistema Dijanjostika Abbord

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

L-emissjonijiet tas-CO2, il-konsum tal-fjuwil, il-konsum tal-enerġija elettrika u l-awtonomija elettrika

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

Iva

Iva

Opaċità tad-duħħan

Iva

Potenza tal-magna

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

(1)   Il-proċeduri speċifiċi tat-test għall-vetturi tal-idroġenu u għall-vetturi flex fuel bil-bijodiżil se jiġu definiti fi stadju aktar tard.

(2)   Il-limiti tal-massa tal-partikulati u tal-għadd tal-partikuli u l-proċeduri tal-kejl rispettivi għandhom japplikaw biss għall-vetturi b'magni b'injezzjoni diretta

(3)   Meta vettura bifjuwil tiġi kkombinata ma' vettura flex fuel, japplikaw iż-żewġ rekwiżiti tat-test.

(4)   Għandhom jiġu ddeterminati biss l-emissjonijiet ta' NOx meta l-vettura tkun qed taħdem bl-idroġenu.

(5)   Aktar rekwiżiti għall-bijodiżil se jiġu definiti aktar 'il quddiem.

3.   L-ESTENSJONIJIET GĦALL-APPROVAZZJONIJIET TAT-TIP

3.1.    L-estensjonijiet għall-emissjonijiet mit-tailpipe tal-exhaust (testijiet tat-tip 1 u tat-tip 2)

3.1.1.

L-approvazzjoni tat-tip għandha tkun estiża għall-vetturi jekk dawn ikunu konformi mal-kriterji tal-Artikolu 2 (1).

3.1.2.

Il-vetturi b’sistemi li jirriġeneraw perjodikament

Għall-Ki tests imwettqa skont l-Appendiċi 1 għas-Subanness VI għall-Anness XXI (WLTP), l-approvazzjoni tat-tip għandha tkun estiża għall-vetturi, jekk dawn ikunu konformi mal-kriterji tal-paragrafu 5.9. tal-Anness XXI.

Għall-Ki tests imwettqa skont l-Anness 13 tar-Regolament tan-NU/KEE Nru 83 (NEDC), l-approvazzjoni tat-tip għandha tkun estiża għall-vetturi skont ir-rekwiżiti tat-Taqsima 3.1.4. tal-Anness I tar-Regolament Nru 692/2008.

3.2.    L-estensjonijiet għall-emissjonijiet evaporattivi (test tat-tip 4)

3.2.1. L-approvazzjoni tat-tip għandha tkun estiża għall-vetturi mgħammra b’sistema ta’ kontroll għall-emissjonijiet evaporattivi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

3.2.1.1. Il-prinċipju bażiku tal-kejl tal-fjuwil/arja (eż. injezzjoni f'punt wieħed) għandu jkun l-istess.

3.2.1.2. Il-forma tat-tank tal-fjuwil u l-materjal tat-tank tal-fjuwil u tal-pajpijiet tal-fjuwil likwidu għandhom ikunu identiċi.

3.2.1.3. Il-vettura tal-agħar każ rigward is-sezzjoni trażversali u t-tul approssimattiv tal-pajp għandhom jiġu ttestjati. Is-servizz tekniku responsabbli mit-testijiet tal-approvazzjoni tat-tip għandu jiddeċiedi jekk is-separaturi tal-fwar/likwidu mhux identiċi jkunux aċċettabbli.

3.2.1.4. Il-volum tat-tank tal-fjuwil għandu jkun fil-medda ta' ± 10 %.

3.2.1.5. L-issettjar tal-valv li jtaffi l-pressjoni tat-tank tal-fjuwil għandu jkun identiku.

3.2.1.6. Il-metodu ta’ ħżin tal-fwar tal-fjuwil għandu jkun identiku, jiġifieri l-forma u l-volum tan-nassa, il-mezz tal-ħażna, it-tagħmir għat-tindif tal-arja (jekk użat għall-kontroll tal-emissjonijiet evaporattivi), eċċ.

3.2.1.7. Il-metodu tat-tneħħija tal-fwar maħżun għandu jkun identiku (eż. il-fluss tal-arja, il-punt tat-tluq jew il-volum tat-tneħħija waqt iċ-ċiklu tal-prekundizzjonament).

3.2.1.8. Il-metodu tal-issiġillar u tal-ventilazzjoni tas-sistema tal-kejl tal-fjuwil għandu jkun identiku.

3.2.2. L-approvazzjoni tat-tip għandha tkun estiża għal vetturi bi:

3.2.2.1. magni ta’ daqsijiet differenti;

3.2.2.2. magni ta’ potenzi differenti;

3.2.2.3. gerboks awtomatiċi u manwali;

3.2.2.4. ingranaġġi fuq żewġ u erba’ roti;

3.2.2.5. stili differenti ta’ karozzerija; u

3.2.2.6. roti u tajers ta’ daqsijiet differenti.

3.3.    L-estensjonijiet għad-durabbiltà tat-tagħmir għall-kontroll tat-tniġġis (test tat-tip 5)

3.3.1.

L-approvazzjoni tat-tip għandha tkun estiża għal tipi differenti ta’ vetturi, sakemm il-parametri tal-vettura, tal-magna jew tas-sistema għall-kontroll tat-tniġġis speċifikati aktar 'l isfel ikunu identiċi jew jibqgħu fi ħdan it-tolleranzi preskritti:

3.3.1.1.

Vettura:

Il-kategorija tal-inerzja: iż-żewġ kategoriji tal-inerzja eżatt fuq u kwalunkwe kategorija ta' inerzja taħt.

It-tagħbija totali fit-triq f'veloċità ta' 80 km fis-siegħa: aktar minn + 5 % u kwalunkwe valur inqas.

3.3.1.2.

Il-magna

(a) il-kapaċità taċ-ċilindri tal-magna (± 15 %),

(b) in-numru u l-kontroll tal-valvi,

(c) is-sistema tal-fjuwil,

(d) it-tip ta' sistema ta’ tkessiħ,

(e) il-proċess tal-kombustjoni.

3.3.1.3.

Il-parametri tas-sistema ta’ kontroll tat-tniġġis:

(a) Il-konvertituri katalitiċi u l-filtri tal-partikulati:

in-numru ta' konvertituri katalitiċi, ta' filtri u ta' elementi,

id-daqs tal-konvertituri katalitiċi u tal-filtri (volum tal-monolit ± 10 %),

it-tip ta’ attività katalitika (ossidizzanti, tridirezzjonali, nassa tal-NOx f'taħlita fqira, SCR, katalizzatur tal-NOx f'taħlita fqira jew oħra),

it-tagħbija tal-metall prezzjuż (identika jew ogħla),

it-tip u l-proporzjon tal-metall prezzjuż (± 15 %),

is-sottostrat (l-istruttura u l-materjal),

id-densità taċ-ċellula,

varjazzjoni fit-temperatura ta' mhux aktar minn 50 K fil-bokka tal-konvertitur katalitiku jew tal-filtru. Din il-varjazzjoni fit-temperatura għandha tkun ikkontrollata f’kundizzjonijiet stabbilizzati f’veloċità ta' 120 km fis-siegħa u l-issettjar tat-tagħbija tat-test tat-tip 1.

(b) Injezzjoni bl-arja:

biha jew mingħajrha

tip (pulsair, pompi tal-arja, ieħor/oħrajn)

(c) EGR:

biha jew mingħajrha

tip (imkessħa jew mhux imkessħa, kontroll attiv jew passiv, pressjoni għolja jew pressjoni baxxa).

3.3.1.4.

It-test tad-durabbiltà jista' jitwettaq billi tintuża vettura, li jkollha stil differenti ta' karozzerija, gerboks (awtomatika jew manwali) u daqs tar-roti jew tat-tajers differenti minn dawk tat-tip ta’ vettura li għaliha qed tintalab l-approvazzjoni tat-tip.

3.4.    L-estensjonijiet għas-sistema dijanjostika abbord

3.4.1. L-approvazzjoni tat-tip għandha tkun estiża għal tipi differenti ta' vetturi b'magna u sistemi ta’ kontroll tal-emissjonijiet identiċi, kif definit fl-Appendiċi 2 tal-Anness XI. L-approvazzjoni tat-tip għandha tkun estiża, irrispettivament mill-karatteristiċi li ġejjin tal-vettura:

(a) l-aċċessorji tal-magna;

(b) it-tajers;

(c) l-inerzja ekwivalenti;

(d) is-sistema ta' tkessiħ;

(e) il-proporzjon globali ta' ingranaġġ;

(f) it-tip ta' trażmissjoni; u

(g) it-tip ta’ karozzerija.

3.5    L-estensjonijiet għat-testijiet f'temperaturi baxxi (test tat-tip 6)

3.5.1.   Il-vetturi b'mases ta' referenza differenti

3.5.1.1. L-approvazzjoni tat-tip għandha tkun estiża biss għal vetturi b'massa ta' referenza li teħtieġ l-użu taż-żewġ inerzji ekwivalenti ogħla li jmiss jew ta' kwalunkwe inerzja ekwivalenti aktar baxxa.

3.5.1.2. Għall-vetturi tal-kategorija N, l-approvazzjoni għandha tkun estiża biss għal vetturi b'massa ta' referenza aktar baxxa, jekk l-emissjonijiet tal-vettura diġà approvata jkunu fi ħdan il-limiti preskritti għall-vettura li għaliha qed tintalab l-estensjoni tal-approvazzjoni.

3.5.2.   Il-vetturi bi proporzjonijiet globali ta’ trażmissjoni differenti

3.5.2.1. L-approvazzjoni tat-tip għandha tkun estiża għal vetturi bi proporzjonijiet ta’ trażmissjoni differenti f'ċerti kundizzjonijiet biss.

3.5.2.2. Biex ikun iddeterminat jekk l-approvazzjoni tat-tip tistax tiġi estiża, għal kull wieħed mill-proporzjonijiet ta' trażmissjoni li ntuża fit-test tat-tip 6, għandu jkun iddeterminat il-proporzjon,

image

fejn, f'veloċità tal-magna ta' 1 000 min–1, V1 tkun il-veloċità tal-vettura approvata għat-tip u V2 tkun il-veloċità tat-tip ta' vettura li għaliha qed tintalab estensjoni tal-approvazzjoni.

3.5.2.3. Jekk, għal kull proporzjon ta' trażmissjoni, E ≤ 8 %, l-estensjoni għandha tingħata mingħajr ma jiġi ripetut it-test tat-tip 6.

3.5.2.4. Jekk, għal mill-inqas proporzjon wieħed ta' trażmissjoni, E > 8 %, u jekk, għal kull proporzjon tal-gerijiet, E ≤ 13 %, it-test tat-tip 6 għandu jiġi ripetut. It-testijiet jistgħu jitwettqu f'laboratorju magħżul mill-manifattur soġġett għall-approvazzjoni tas-servizz tekniku. Ir-rapport tat-testijiet għandu jintbagħat lis-servizz tekniku responsabbli mit-testijiet tal-approvazzjoni tat-tip.

3.5.3.   Il-vetturi b'mases ta' referenza u proporzjonijiet ta' trażmissjoni differenti

L-approvazzjoni tat-tip għandha tkun estiża għal vetturi b'mases ta' referenza u proporzjonijiet ta' trażmissjoni differenti, sakemm jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha preskritti fil-paragrafi 3.5.1 u 3.5.2.

4.   KONFORMITÀ TAL-PRODUZZJONI

4.1.    Introduzzjoni

4.1.1. Kull vettura prodotta skont Approvazzjoni tat-Tip b'konformità ma' dan ir-Regolament għandha tiġi manifatturata b'tali mod li tikkonforma mar-rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip ta' dan ir-Regolament. Il-manifattur għandu jimplimenta arranġamenti adegwati u pjanijiet ta' kontroll iddokumentati u jwettaq, f'intervalli speċifikati kif mogħtija f'dan ir-regolament, it-testijiet meħtieġa tal-emissjonijiet u tal-OBD sabiex jivverifika l-konformità kontinwa mat-tip approvat. L-awtorità tal-approvazzjoni għandha tivverifika u taqbel ma' dawn l-arranġamenti u pjanijiet ta' kontroll tal-manifattur u twettaq verifika u testijiet tal-emissjonijiet u tal-OBD f'intervalli speċifiċi, kif speċifikati f'dan ir-Regolament, fil-bini tal-manifattur, inklużi l-faċilitajiet tal-produzzjoni u tal-ittestjar bħala parti mill-arranġamenti ta' konformità u ta' verifika kontinwa tal-prodott kif deskritt fl-Anness X tad-Direttiva 2007/46/KE.

4.1.2. Il-manifattur għandu jivverifika l-konformità tal-produzzjoni billi jittestja l-emissjonijiet tal-inkwinanti (mogħtija fit-Tabella 2 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 715/2007), l-emissjoni ta' CO2 (flimkien mal-kejl tal-konsum tal-enerġija elettrika, KE), l-emissjonijiet mill-crankcase, l-emissjonijiet evaporattivi u l-OBD. Għalhekk, il-verifika għandha tinkludi t-testijiet tat-tipi 1, 3, 4 u t-test għall-OBD, kif deskritti fit-Taqsima 2.4 ta' dan l-Anness u fl-annessi rilevanti kkwotati hemmhekk. Il-proċeduri speċifiċi għall-konformità tal-produzzjoni huma stabbiliti fit-Taqsimiet 4.2 sa 4.7 u fl-Appendiċijiet 1 u 2.

4.1.3 Għall-finijiet tal-konformità tal-manifatturi mal-kontroll tal-produzzjoni, il-familja tfisser il-familja ta' interpolazzjoni tas-CO2 għat-testijiet tat-Tipi 1 u 3 u tinkludi, għat-test tat-Tip 4, l-estensjonijiet deskritti fil-paragrafu 3.2 ta' dan l-Anness u l-familja tal-OBD bl-estensjonijiet deskritti fil-paragrafu 3.3 ta' dan l-Anness għat-testijiet tal-OBD.

4.1.4 Il-frekwenza għall-verifika tal-prodotti mwettqa mill-manifattur għandha tkun ibbażata fuq metodoloġija ta' valutazzjoni tar-riskji konsistenti mal-istandard internazzjonali ISO 31000:2009 — Il-Ġestjoni tar-Riskji — Il-prinċipji u l-linji gwida u mill-inqas għat-Tip 1, bi frekwenza minima ta' verifika waħda għal kull 5 000 vettura prodotti għal kull familja jew darba fis-sena, skont liema tiġi l-ewwel.

4.1.5 L-Awtorità tal-Approvazzjoni li tkun tat l-approvazzjoni tat-tip tista’ fi kwalunkwe ħin tivverifika l-metodi għall-kontroll tal-konformità applikati f’kull faċilità tal-produzzjoni.

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, l-Awtorità tal-Approvazzjoni għandha twettaq verifiki sabiex tivverifika l-arranġamenti mal-manifatturi u tal-pjanijiet ta' kontroll iddokumentati fil-bini tal-manifattur abbażi ta' metodoloġija ta' valutazzjoni tar-riskji konsistenti mal-istandard internazzjonali ISO 31000:2009 — Il-Ġestjoni tar-Riskji — Il-prinċipji u l-linji gwida u, fil-każijiet kollha, bi frekwenza minima ta' verifika waħda fis-sena.

Jekk l-Awtorità tal-Approvazzjoni ma tkunx sodisfatta bil-proċedura tal-awditjar tal-manifattur, għandu jitwettaq test fiżiku direttament fuq il-vetturi tal-produzzjoni kif deskritt fit-Taqsimiet 4.2 sa 4.9.

4.1.6. Il-frekwenza normali tal-verifiki tat-test fiżiku mill-Awtorità tal-Approvazzjoni għandha tkun ibbażata fuq ir-riżultati tal-proċedura tal-awditjar tal-manifattur abbażi ta' metodoloġija ta' valutazzjoni tar-riskji u, fil-każijiet kollha, bi frekwenza minima ta' test ta' verifika wieħed kull tliet snin. L-Awtorità tal-Approvazzjoni għandha twettaq dawn it-testijiet tal-emissjonijiet fiżiċi u t-testijiet tal-OBD fuq il-vetturi tal-produzzjoni kif deskritt fit-Taqsimiet 4.2 sa 4.9.

F'każ li jkun il-manifattur li jagħmel it-testijiet fiżiċi, l-Awtorità tal-Approvazzjoni għandha tkun xhud tat-testijiet fil-faċilità tal-manifattur.

4.1.7 L-Awtorità tal-Approvazzjoni għandha tirrapporta r-riżultati tal-kontrolli tal-awditjar u tat-testijiet fiżiċi mwettqa fuq il-verifika tal-konformità tal-manifatturi u tiddokumentahom għal perjodu minimu ta' 10 snin. Dawn ir-rapporti għandhom ikunu disponibbli meta jintalbu mill-awtoritajiet tal-approvazzjoni tat-tip l-oħra u mill-Kummissjoni Ewropea.

4.1.8 Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità għandu japplika l-Artikolu 30 tad-Direttiva 2007/46/KE.

4.2.    Il-kontroll tal-konformità tal-vettura għal test tat-tip 1

4.2.1.

It-test tat-Tip 1 għandu jitwettaq fuq il-vetturi tal-produzzjoni ta' membru validu tal-familja ta' interpolazzjoni tas-CO2 kif deskritt fiċ-ċertifikat TA. Il-valuri ta' limitu li abbażi tagħhom tiġi vverifikata l-konformità għall-inkwinanti huma stabbiliti fit-Tabella 2 tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 715/2007. Fir-rigward tal-emissjonijiet ta' CO2, il-valur limitu għandu jkun il-valur iddeterminat mill-manifattur għall-vettura magħżula f'konformità mal-metodoloġija ta' interpolazzjoni stabbilita fis-Subanness 7 tal-Anness XXI. Il-kalkolu tal-interpolazzjoni għandu jkun ivverifikat mill-awtorità tal-approvazzjoni.

4.2.2.

Għandu jintgħażel kampjun aleatorju ta' tliet vetturi fil-familja. Wara li ssir l-għażla mill-awtorità tal-approvazzjoni, il-manifattur ma għandu jagħmel l-ebda aġġustament fuq il-vetturi magħżula.

4.2.2.1.

L-għażla għandha tinkludi biss il-vetturi tal-produzzjoni finalizzati li jkunu għamlu massimu ta' 80 km u dawk il-vetturi ssir referenza għalihom bħala vetturi ta' żero km għall-finijiet tal-kontroll tal-konformità skont it-test tat-Tip 1. Il-vettura għandha tiġi ttestjata fuq iċ-ċiklu xieraq tad-WLTP kif deskritt fl-Anness XXI ta' dan ir-Regolament, minkejja r-rekwiżiti għar-repetizzjonijiet tat-testijiet jew il-kilometri tal-vetturi. Ir-riżultati tat-test għandhom ikunu l-valuri wara li jiġu applikati l-korrezzjonijiet kollha skont dan ir-Regolament.

4.2.3.

Il-metodu ta' statistika għall-kalkolu tal-kriterji tat-test huwa deskritt fl-Appendiċi 1.

Il-produzzjoni ta' familja għandha titqies bħala li mhijiex konformi meta tintlaħaq deċiżjoni ta' falliment għal wieħed jew aktar mill-inkwinanti u mill-valuri ta' CO2 skont il-kriterji tat-test stabbiliti fl-Appendiċi 1.

Il-produzzjoni ta' familja għandha titqies bħala li hija konformi ladarba tintlaħaq deċiżjoni ta' suċċess għall-inkwinanti u l-valuri ta' CO2 kollha skont il-kriterji tat-test stabbiliti fl-Appendiċi 1.

Meta tintlaħaq deċiżjoni ta' suċċess għal inkwinant wieħed, dik id-deċiżjoni ma għandhiex tinbidel permezz ta' kwalunkwe test addizzjonali ieħor li jsir biex tintlaħaq deċiżjoni għall-inkwinanti u l-valuri ta' CO2 l-oħrajn.

Jekk ma tintlaħaqx deċiżjoni ta' suċċess għall-inkwinanti kollha u għall-valuri ta' CO2, għandu jitwettaq test fuq vettura oħra, sa massimu ta' 16-il vettura, u għandha tiġi ripetuta l-proċedura deskritta fl-Appendiċi 1 għat-teħid ta' deċiżjoni ta' suċċess jew falliment (ara l-Illustrazzjoni I.4.2).

Illustrazzjoni I.4.2

image

4.2.4.

Fuq talba tal-manifattur u bl-aċċettazzjoni tal-awtorità tal-approvazzjoni, it-testijiet jistgħu jitwettqu fuq vettura tal-familja b'massimu ta' 15 000  km sabiex jiġu stabbiliti l-koeffiċjenti ta' evoluzzjoni EvC għall-inkwinanti/CO2 imkejla għal kull familja. Il-proċedura tat-tħaddim tal-bidu trid issir mill-manifattur, li għandu jimpenja ruħu li ma jagħmel l-ebda aġġustament f'dawn il-vetturi.

4.2.4.1.

Il-proċedura li tistabbilixxi koeffiċjent ta' evoluzzjoni mkejjel b'vettura fi stat ta' tħaddim għandha tkun kif ġej:

(a) l-inkwinanti/CO2 għandhom jitkejlu f'kilometraġġ ta' mhux aktar minn 80 km u f'“x” km tal-ewwel vettura ttestjata;

(b) il-koeffiċjent ta' evoluzzjoni (EvC) tal-inkwinanti/ CO2 bejn 80 km u 'x' km għandu jiġi kkalkolat bħala:

image

(c) il-vetturi l-oħrajn fil-familja ta' interpolazzjoni ma għandux isirilhom it-tħaddim tal-bidu, iżda l-emissjonijiet ta' EC/CO2 tagħhom f'żero km għandhom jiġu mmultiplikati bil-koeffiċjent tal-evoluzzjoni tal-ewwel vettura soġġetta għat-tħaddim tal-bidu. F'dan il-każ, il-valuri li jridu jittieħdu għall-ittestjar bħal fl-Appendiċi 1 għandhom ikunu:

(i) il-valuri f''x' km għall-ewwel vettura;

(ii) il-valuri f’żero km immultiplati bil-koeffiċjent tal-evoluzzjoni għall-vetturi l-oħrajn.

4.2.4.2.

Dawn it-testijiet kollha għandhom isiru bi fjuwil kummerċjali. Madankollu, fuq talba tal-manifattur, jistgħu jintużaw il-karburanti ta' referenza deskritti fl-Anness IX.

4.2.4.3.

Meta tiġi kkontrollata l-konformità tal-produzzjoni għall-emissjonijiet ta' CO2 bħala alternattiva għall-proċedura msemmija fit-Taqsima 4.2.4.1, il-manifattur tal-vettura jista’ juża koeffiċjent EvC ta' evoluzzjoni fiss, ta' 0,98, u jimmultiplika l-valuri kollha tas-CO2 imkejla f’żero km b’dan il-fattur.

4.2.5

It-testijiet għall-konformità tal-produzzjoni tal-vetturi li jużaw LPG jew NG/bijometan jistgħu jsiru bi fjuwil kummerċjali li l-proporzjon ta’ C3/C4 tiegħu jinsab bejn dawk tal-fjuwils ta’ referenza, fil-każ tal-LPG, jew ta' wieħed mill-karburanti kalorifiċi baxxi jew għoljin fil-każ tal-NG/bijometan. Fil-każijiet kollha, għandha tiġi ppreżentata analiżi tal-fjuwil lill-awtorità tal-approvazzjoni.

4.2.6.

Vetturi mgħammra b'ekoinnovazzjonijiet.

4.2.6.1. Fil-każ ta' tip ta' vettura mgħammra b'ekoinnovazzjoni waħda jew aktar, fis-sens tal-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009 għal vetturi M1 jew fis-sens tal-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 510/2011 għal vetturi N1, il-konformità tal-produzzjoni għandha tintwera fir-rigward tal-ekoinnovazzjonijiet, billi tiġi vverifikata l-preżenza tal-ekoinnovazzjoni(jiet) korretta/i inkwistjoni.

4.3.    PEVs

4.3.1.

Il-miżuri biex tkun żgurata l-konformità tal-produzzjoni fir-rigward tal-konsum tal-enerġija (EC) elettrika għandhom ikunu kkontrollati fuq il-bażi taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip stabbilit fl-Appendiċi 4 ta' dan l-Anness.

4.3.2.

Il-verifika tal-konsum tal-enerġija elettrika għall-fini tal-konformità tal-produzzjoni

4.3.2.1. Matul il-proċedura ta' konformità tal-produzzjoni, il-kriterju tal-waqfien f'daqqa għall-proċedura tat-test tat-Tip 1 skont il-paragrafu 3.4.4.1.3 tas-Subanness 8 tal-Anness XXI ta' dan ir-Regolament (proċedura ta' ċiklu konsekuttiv) u skont il-paragrafu 3.4.4.2.3 tas-Subanness 8 tal-Anness XXI ta' dan ir-Regolament (Proċedura tat-Test Imqassra) għandu jinbidel b'dan li ġej:

Il-kriterju tal-waqfien f'daqqa għall-proċedura tal-konformità tal-produzzjoni għandu jiġi ssodisfat wara li jitlesta l-ewwel ċiklu tat-test applikabbli tad-WLTP.

4.3.2.2. Matul dan l-ewwel ċiklu tat-test applikabbli tad-WLTP, l-enerġija DC mill-REESS(s) għandha titkejjel skont il-metodu deskritt fl-Appendiċi 3 tas-Subanness 8 tal-Anness XXI ta' dan ir-Regolament u tiġi diviża bid-distanza misjuqa f'dan iċ-ċiklu tat-test applikabbli tad-WLTP.

4.3.2.3. Il-valur iddeterminat skont il-paragrafu 4.3.2.2. għandu jitqabbel mal-valur iddeterminat skont il-paragrafu 1.2. tal-Appendiċi 2.

4.3.2.4. Il-konformità għall-EC għandha tiġi kkontrollata billi jintużaw il-proċeduri statistiċi deskritti fit-Taqsima 4.2 u fl-Appendiċi 1. Għall-finijiet ta' dan il-kontroll ta' konformità, it-termini inkwinanti/CO2 għandhom jinbidlu minn EC.

4.4.    OVC-HEVs

4.4.1.

Il-miżuri biex tkun żgurata l-konformità tal-produzzjoni fir-rigward tal-emissjoni tal-massa tas-CO2 u tal-konsum tal-enerġija elettrika minn OVC-HEV għandhom ikunu kkontrollati abbażi tad-deskrizzjoni fiċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip stabbilit fl-Appendiċi 4 ta' dan l-Anness.

4.4.2.

Il-verifika tal-emissjoni tal-massa ta' CO2 għall-fini ta' konformità tal-produzzjoni

4.4.2.1. Il-vettura għandha tiġi ttestjata skont it-test tat-Tip 1 rigward is-sostenn taċ-ċarġ kif deskritt fil-paragrafu 3.2.5. tas-Subanness 8 tal-Anness XXI ta' dan ir-Regolament.

4.4.2.2. Waqt dan it-test, l-emissjoni tal-massa ta' CO2 b'sostenn taċ-ċarġ għandha tiġi ddeterminata skont it-Tabella A8/5 tas-Subanness 8 tal-Anness XXI ta' dan ir-Regolament u titqabbel mal-emissjoni tal-massa ta' CO2 b'sostenn taċ-ċarġ skont il-paragrafu 2.3 tal-Appendiċi 2.

4.4.2.3 Il-konformità għall-emissjonijiet ta' CO2 għandha tiġi kkontrollata billi jintużaw il-proċeduri statistiċi deskritti fit-Taqsima 4.2 u fl-Appendiċi 1.

4.4.3.

Il-verifika tal-konsum tal-enerġija elettrika għall-fini tal-konformità tal-produzzjoni

4.4.3.1. Matul il-proċedura ta' konformità tal-produzzjoni, it-tmiem tal-proċedura tat-test tat-Tip 1 bi tnaqqis taċ-ċarġ skont il-paragrafu 3.2.4.4. tas-Subanness 8 tal-Anness XXI ta' dan ir-Regolament għandu jinbidel b'dan li ġej:

It-tmiem tal-proċedura tat-test tat-Tip 1 fir-rigward tat-tnaqqis taċ-ċarġ għall-proċedura ta' konformità tal-produzzjoni għandu jintlaħaq wara li jitlesta l-ewwel ċiklu tat-test applikabbli tad-WLTP.

4.4.3.2. Matul dan l-ewwel ċiklu tat-test applikabbli tad-WLTP, l-enerġija DC mill-REESS(s) għandha titkejjel skont il-metodu deskritt fl-Appendiċi 3 tas-Subanness 8 tal-Anness XXI ta' dan ir-Regolament u tiġi diviża bid-distanza misjuqa f'dan iċ-ċiklu tat-test applikabbli tad-WLTP.

4.4.3.3. Il-valur iddeterminat skont il-paragrafu 4.5.3.2. ta' dan ir-Regolament għandu jitqabbel mal-valur iddeterminat skont il-paragrafu 2.4. tal-Appendiċi 2.

4.4.1.4. Il-konformità għall-EC għandha tiġi kkontrollata billi jintużaw il-proċeduri statistiċi deskritti fit-Taqsima 4.2 u fl-Appendiċi 1. Għall-finijiet ta' dan il-kontroll ta' konformità, it-termini inkwinanti/CO2 għandhom jinbidlu minn EC.

4.5.    Il-kontroll tal-konformità tal-vettura għal test tat-Tip 3

4.5.1. Jekk tkun se titwettaq verifika tat-test tat-Tip 3, din għandha ssir skont ir-rekwiżiti li ġejjin:

4.5.1.1. Meta l-awtorità tal-approvazzjoni tiddetermina li l-kwalità tal-produzzjoni tidher li mhijiex sodisfaċenti, għandha tittieħed vettura b'mod aleatorju mill-familja u tkun soġġetta għat-testijiet deskritti fl-Anness V.

4.5.1.2. Il-produzzjoni għandha titqies li hija konformi jekk din il-vettura tissodisfa r-rekwiżiti tat-testijiet deskritti fl-Anness V.

4.5.1.3. Jekk il-vettura ttestjata ma tissodisfax ir-rekwiżiti tat-Taqsima 4.5.1.1, għandu jittieħed kampjun aleatorju ieħor ta' erba' vetturi mill-istess familja u dawn ikunu soġġetti għat-testijiet deskritti fl-Anness V. It-testijiet jistgħu jitwettqu fuq vetturi li jkunu nstaqu sa massimu ta' 15 000  km mingħajr ma jkunu sarulhom xi modifiki.

4.5.1.4. Il-produzzjoni għandha titqies li hija konformi jekk mill-inqas tliet vetturi jissodisfaw ir-rekwiżiti tat-testijiet deskritti fl-Anness V.

4.6.    Il-kontroll tal-konformità tal-vettura għal test tat-Tip 4

4.6.1. Jekk tkun se titwettaq verifika tat-test tat-Tip 4, din għandha ssir skont ir-rekwiżiti li ġejjin:

4.6.1.1. Meta l-awtorità tal-approvazzjoni tiddetermina li l-kwalità tal-produzzjoni tidher li mhijiex sodisfaċenti, għandha tittieħed vettura b'mod aleatorju mill-familja u tkun soġġetta għat-testijiet deskritti fl-Anness VI, jew mill-inqas bħal fil-paragrafu 7 tal-Anness 7 tar-Regolament tan-NU Nru 83.

4.6.1.2. Il-produzzjoni għandha titqies li hija konformi jekk din il-vettura tissodisfa r-rekwiżiti tat-testijiet deskritti fl-Anness VI, jew fil-paragrafu 7 tal-Anness 7 tar-Regolament tan-NU Nru 83, skont it-test li jsir.

4.6.1.3. Jekk il-vettura ttestjata ma tissodisfax ir-rekwiżiti tat-taqsima 4.6.1.1, għandu jittieħed kampjun aleatorju ieħor ta' erba' vetturi mill-istess familja u dawn ikunu soġġetti għat-testijiet deskritti fl-Anness VI, jew mill-inqas bħal fil-paragrafu 7 tal-Anness 7 tar-Regolament tan-NU Nru 83. It-testijiet jistgħu jsiru fuq vetturi li jkunu nstaqu sa massimu ta' 15 000  km mingħajr ma jkunu sarulhom xi modifiki.

4.6.1.4. Il-produzzjoni għandha titqies li hija konformi jekk ikun hemm mill-inqas tliet vetturi li jissodisfaw ir-rekwiżiti tat-testijiet deskritti fl-Anness VI, jew fil-paragrafu 7 tal-Anness 7 tar-Regolament tan-NU Nru 83, skont it-test li jsir.

4.7.    Il-kontroll tal-konformità tal-vettura għas-Sistema Dijanjostika Abbord (OBD)

4.7.1. Jekk tkun se titwettaq verifika tal-prestazzjoni tas-sistema OBD, din għandha ssir skont ir-rekwiżiti li ġejjin:

4.7.1.1. Meta l-awtorità tal-approvazzjoni tiddetermina li l-kwalità tal-produzzjoni tidher li mhijiex sodisfaċenti, għandha tittieħed vettura b'mod aleatorju mill-familja u tkun soġġetta għat-testijiet deskritti fl-Appendiċi 1 tal-Anness XI.

4.7.1.2. Il-produzzjoni għandha titqies li hija konformi jekk din il-vettura tissodisfa r-rekwiżiti tat-testijiet deskritti fl-Appendiċi 1 tal-Anness XI.

4.7.1.3. Jekk il-vettura ttestjata ma tissodisfax ir-rekwiżiti tat-Taqsima 4.7.1.1, għandu jittieħed kampjun aleatorju ieħor ta' erba' vetturi mill-istess familja u dawn għandom jiġu soġġetti għat-testijiet deskritti fl-Appendiċi 1 tal-Anness XI. It-testijiet jistgħu jsiru fuq vetturi li jkunu nstaqu sa massimu ta' 15 000  km mingħajr ma jkunu sarulhom xi modifiki.

4.7.1.4. Il-produzzjoni għandha titqies li hija konformi jekk mill-inqas tliet vetturi jissodisfaw ir-rekwiżiti tat-testijiet deskritti fl-Appendiċi 1 tal-Anness XI.
Appendiċi 1

Verifika tal-konformità tal-produzzjoni għat-test tat-Tip 1—metodu ta' statistika

1. Dan l-appendiċi jiddeskrivi l-proċedura li trid tintuża sabiex jiġu vverifikati r-rekwiżiti tal-konformità tal-produzzjoni għat-test tat-Tip 1 għall-inkwinanti/CO2, inklużi r-rekwiżiti tal-konformità għal PEVs u OVC-HEVs.

2. Il-kejl tal-inkwinanti speċifikati fit-Tabella 2 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 715/2007 u tal-emissjoni ta' CO2 għandu jitwettaq fuq għadd minimu ta' tliet vetturi u konsekuttivament jiżdied sakemm tintlaħaq deċiżjoni ta' suċċess jew falliment.

Min-numru ta' testijiet N: x1, x2, … xN, il-medja ta' Xtestijiet u l-varjanza VAR iridu jiġu ddeterminati mill-kejl kollu ta' N:

image

u

image

3. Għal kull numru ta' testijiet, waħda mit-tliet deċiżjonijiet li ġejjin (ara (i) sa (iii) hawn taħt) tista' tintlaħaq għall-inkwinanti abbażi tal-valur ta' limitu L għal kull inkwinant, il-medja tat-testijiet N kollha: Xtestijiet, il-varjanza tar-riżultati tat-testijiet VAR u n-numru ta' testijiet N:

(i) Tingħata deċiżjoni ta' suċċess lill-familja jekk
image

(ii) Tingħata deċiżjoni ta' falliment lill-familja jekk
image

(iii) Ħu kejl ieħor jekk:

image

Għall-kejl tal-inkwinanti, il-fattur A huwa stabbilit bħala 1.05 sabiex jitqiesu l-ineżattezzi fil-kejl.

4. Għas-CO2 u l-EC, tabilħaqq għandhom jintużaw il-valuri normalizzati għas-CO2 u l-EC:

image

image

Fil-każ tas-CO2 u l-EC, il-fattur A huwa stabbilit bħala 1.01 u l-valur għal L huwa stabbilit bħala 1. Għalhekk, fil-każ tas-CO2 u l-EC, il-kriterji huma ssimplifikati għal:

(i) Tingħata deċiżjoni ta' suċċess lill-familja jekk
image

(ii) Tingħata deċiżjoni ta' falliment lill-familja jekk
image

(iii) Ħu kejl ieħor jekk:

image

Il-valuri A għall-inkwinanti, għall-EC u għas-CO2 se jiġu riveduti u jistgħu jinbidlu skont l-evidenza disponibbli. Għal din ir-raġuni, l-Awtoritajiet tal-Approvazzjoni tat-Tip se jkollhom bżonn jipprovdu lill-Kummissjoni bid-dejta rilevanti kollha mill-inqas għall-perjodu inizjali ta' 5 snin.
Appendiċi 2

Il-Kalkoli għall-Konformità tal-Produzzjoni tal-EVs

1.   Il-kalkoli għall-konformità tal-valuri tal-produzzjoni għall-PEVs

1.1   L-interpolazzjoni tal-konsum tal-enerġija elettrika individwali tal-PEVs

image

fejn:

ECDC–ind,COP

huwa l-konsum tal-enerġija elettrika ta' vettura individwali għall-konformità tal-produzzjoni, Wh/km;

ECDC–L,COP

huwa l-konsum tal-enerġija elettrika tal-vettura L għall-konformità tal-produzzjoni, Wh/km;

ECDC–H,COP

huwa l-konsum tal-enerġija elettrika tal-vettura H għall-konformità tal-produzzjoni, Wh/km;

Kind

huwa l-koeffiċjent tal-interpolazzjoni għall-vettura individwali kkunsidrata għaċ-ċiklu tat-test applikabbli tad-WLTP.

1.2   Il-Konsum tal-Elettriku għal PEVs

Il-valur li ġej għandu jiġi ddikjarat u jintuża għall-verifika tal-konformità tal-produzzjoni fir-rigward tal-konsum tal-elettriku:

image

fejn:

ECDC,COP

huwa l-konsum tal-enerġija elettrika abbażi tat-tnaqqis tal-REESS tal-ewwel ċiklu tat-test applikabbli ta' WLTC ipprovdut għall-verifika matul il-proċedura tat-test tal-konformità tal-produzzjoni;

ECDC,CD,first WLTC

huwa l-konsum tal-enerġija elettrika abbażi tat-tnaqqis tal-REESS tal-ewwel ċiklu tat-test applikabbli tad-WLTC skont il-paragrafu 4.3. tas-Subanness 8 tal-Anness XXI, f'Wh/km;

AFEC

huwa l-fattur ta' aġġustament li jikkumpensa d-differenza bejn il-valur tal-konsum tal-enerġija elettrika fir-rigward tat-tnaqqis taċ-ċarġ iddikjarat wara li tkun twettqet il-proċedura tat-test tat-Tip 1 matul l-omologazzjoni u r-riżultat tat-test imkejjel iddeterminat matul il-proċedura tal-konformità tal-produzzjoni

u

image

fejn

ECWLTC,declared

huwa l-konsum tal-enerġija elettrika ddikjarat għall-PEVs skont il-paragrafu 1.1.2.3. tas-Subanness 6 tal-Anness XXI

ECWLTC

huwa l-konsum tal-enerġija elettrika mkejjel skont il-paragrafu 4.3.4.2. tas-Subanness 8 tal-Anness XXI.

2.   Il-kalkoli għall-konformità tal-valuri tal-produzzjoni għall-OVC-HEVs

2.1   L-emissjoni tal-massa ta' CO2 b'sostenn taċ-ċarġ individwali ta' OVC-HEVs għall-konformità tal-produzzjoni

image

fejn:

MCO2–ind,CS,COP

hija l-emissjoni tal-massa ta' CO2 b'sostenn taċ-ċarġ ta' vettura individwali għall-konformità tal-produzzjoni, g/km;

MCO2–L,CS,COP

hija l-emissjoni tal-massa ta' CO2 b'sostenn taċ-ċarġ tal-vettura L għall-konformità tal-produzzjoni, g/km;

MCO2–H,CS,COP

hija l-emissjoni tal-massa ta' CO2 b'sostenn taċ-ċarġ tal-vettura H għall-konformità tal-produzzjoni, g/km;

Kind

huwa l-koeffiċjent tal-interpolazzjoni għall-vettura individwali kkunsidrata għaċ-ċiklu tat-test applikabbli tad-WLTP.

2.2   Il-konsum tal-enerġija elettrika bi tnaqqis taċ-ċarġ individwali ta' OVC-HEVs għall-konformità tal-produzzjoni

image

fejn:

ECDC–ind,CD,COP

huwa l-konsum tal-enerġija elettrika bi tnaqqis taċ-ċarġ ta' vettura individwali għall-konformità tal-produzzjoni, Wh/km;

ECDC–L,CD,COP

huwa l-konsum tal-enerġija elettrika bi tnaqqis taċ-ċarġ tal-vettura L għall-konformità tal-produzzjoni, Wh/km;

ECDC–H,CD,COP

huwa l-konsum tal-enerġija elettrika bi tnaqqis taċ-ċarġ tal-vettura H għall-konformità tal-produzzjoni, Wh/km;

Kind

huwa l-koeffiċjent tal-interpolazzjoni għall-vettura individwali kkunsidrata għaċ-ċiklu tat-test applikabbli tad-WLTP.

2.3   Il-valur tal-emissjoni tal-massa ta' CO2 b'sostenn taċ-ċarġ għall-konformità tal-produzzjoni

Il-valur li ġej għandu jiġi ddikjarat u jintuża għall-verifika tal-konformità tal-produzzjoni fir-rigward tal-emissjoni tal-massa ta' CO2 b'sostenn taċ-ċarġ:

image

fejn:

MCO2,CS,COP

huwa l-valur tal-emissjoni tal-massa ta' CO2 b'sostenn taċ-ċarġ tat-test tat-Tip 1 b'sostenn taċ-ċarġ ipprovdut għall-verifika matul il-proċedura tat-test tal-konformità tal-produzzjoni;

MCO2,CS

hija l-emissjoni tal-massa ta' CO2 b'sostenn taċ-ċarġ tat-test tat-Tip 1 b'sostenn taċ-ċarġ skont il-paragrafu 4.1.1. tal-Anness XXI, g/km;

AFCO2,CS

huwa l-fattur ta' aġġustament li jikkumpensa għad-differenza bejn il-valur iddikjarat wara li tkun twettqet il-proċedura tat-test tat-Tip 1 matul l-omologazzjoni u r-riżultat tat-test imkejjel iddeterminat matul il-proċedura tal-konformità tal-produzzjoni

U

image

fejn

MCO2,CS,c,declared

hija l-emissjoni tal-massa ta' CO2 b'sostenn taċ-ċarġ iddikjarata tat-test tat-Tip 1 b'sostenn taċ-ċarġ skont il-pass 7 tat-Tabella A8/5 tas-Subanness 8 tal-Anness XXI.

MCO2,CS,c,6

hija l-emissjoni tal-massa ta' CO2 b'sostenn taċ-ċarġ imkejla tat-test tat-Tip 1 b'sostenn taċ-ċarġ skont il-pass 6 tat-Tabella A8/5 tas-Subanness 8 tal-Anness XXI.

2.4   Il-konsum tal-enerġija elettrika bi tnaqqis taċ-ċarġ għall-konformità tal-produzzjoni

Il-valur li ġej għandu jiġi ddikjarat u jintuża għall-verifika tal-konformità tal-produzzjoni fir-rigward tal-konsum tal-enerġija elettrika bi tnaqqis taċ-ċarġ

image

fejn:

ECDC,CD,COP

huwa l-konsum tal-enerġija elettrika bi tnaqqis taċ-ċarġ ibbażat fuq it-tnaqqis tal-REESS tal-ewwel ċiklu tat-test applikabbli tad-WLTC tat-test tat-Tip 1 bi tnaqqis taċ-ċarġ ipprovdut għall-verifika matul il-proċedura tat-test tal-konformità tal-produzzjoni;

ECDC,CD,first WLTC

huwa l-konsum tal-enerġija elettrika bi tnaqqis taċ-ċarġ abbażi tat-tnaqqis tal-REESS tal-ewwel ċiklu tat-test applikabbli tad-WLTC tat-test tat-Tip 1 bi tnaqqis taċ-ċarġ skont il-paragrafu 4.3. tas-Subanness 8 tal-Anness XXI, f'Wh/km;

AFEC,AC,CD

huwa l-fattur ta' aġġustament għall-konsum tal-enerġija elettrika bi tnaqqis taċ-ċarġ li jikkumpensa għad-differenza bejn il-valur iddikjarat wara li tkun twettqet il-proċedura tat-test tat-Tip 1 matul l-omologazzjoni u r-riżultat tat-test imkejjel iddeterminat matul il-proċedura tal-konformità tal-produzzjoni

u

image

fejn

ECAC,CD,declared

huwa l-konsum tal-enerġija elettrika bi tnaqqis taċ-ċarġ tat-test tat-Tip 1 bi tnaqqis taċ-ċarġ iddikjarat skont il-paragrafu 1.1.2.3. tas-Subanness 6 tal-Anness XXI.

ECAC,CD

huwa l-konsum tal-enerġija elettrika bi tnaqqis taċ-ċarġ imkejjel tat-test tat-Tip 1 bi tnaqqis taċ-ċarġ skont il-paragrafu 4.3.1. tas-Subanness 8 tal-Anness XXI.
Appendiċi 3

MUDELL

DOKUMENT TA’ INFORMAZZJONI Nru …

RELATAT MAL-APPROVAZZJONI TAT-TIP KE TA’ VETTURA FIR-RIGWARD TAL-EMISSJONIJIET U L-AĊĊESS GĦALL-INFORMAZZJONI DWAR IT-TISWIJA U L-MANUTENZJONI TAL-VETTURA

L-informazzjoni li ġejja, jekk applikabbli, trid tkun ipprovduta fi tliet kopji u trid tinkludi werrej. Kwalunkwe tpinġija trid tiġi fornuta fi skala xierqa u li tkun dettaljata biżżejjed fuq daqs A4 jew f'folder ta' format A4. Ir-ritratti, jekk ikun hemm, għandhom ikunu dettaljati biżżejjed.

Jekk is-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati ikollhom xi kontrolli elettroniċi, għandha tingħata l-informazzjoni dwar kif jaħdmu.0.

ĠENERALI

0.1.

L-għamla (l-isem kummerċjali tal-manifattur): …

0.2.

Tip: …

0.2.1.

Isem/ismijiet kummerċjali (jekk disponibbli): …

0.4.

Kategorija ta' vettura (c): …

0.8.

L-isem/ismijiet u l-indirizz(i) tal-impjant(i) tal-immuntar: …

0.9.

L-isem u l-indirizz tar-rappreżentant tal-manifattur (jekk ikun hemm): …

1.

KARATTERISTIĊI ĠENERALI TAL-KOSTRUZZJONI

1.1.

Ir-ritratti u/jew it-tpinġijijiet ta’ vettura/komponent/unità teknika separata rappreżentattiv(a) (1):

1.3.3.

Il-fusijiet motorizzati (in-numru, il-pożizzjoni, l-interkonnessjoni): …

2.

MASES U DIMENSJONIJIET (f) (g) (7)

(f’kg u mm) (Irreferi għat-tpinġija fejn applikabbli)

2.6.

Massa f'kundizzjoni ta’ sewqan (h)

(a)  massima u minima għal kull varjant: …

(b)  massa ta’ kull verżjoni (għandha tiġi pprovduta matriċi): …

2.8.

Massa massima mgħobbija teknikament permissibbli ddikjarata mill-manifattur (i) (3): …

3.

KONVERTITUR TAL-ENERĠIJA TAL-PROPULSJONI (k)

3.1.

Il-manifattur tal-konvertitur(i) tal-enerġija tal-propulsjoni: …

3.1.1.

Il-kodiċi tal-manifattur (kif immarkat fuq il-konvertitur tal-enerġija tal-propulsjoni jew fuq xi mezz ieħor ta' identifikazzjoni): …

3.2.

Magna li taħdem bil-kombustjoni interna

3.2.1.1.

Il-prinċipju tat-tħaddim: positive ignition/compression ignition/żewġ tipi ta' fjuwil (1)

Ċiklu: four stroke/two stroke/rotatorju (1)

3.2.1.2.

In-numru u l-arranġament taċ-ċilindri: …

3.2.1.2.1.

Bor (1): … mm

3.2.1.2.2.

Stroke (1): … mm

3.2.1.2.3.

Ordni tal-kombustjoni: …

3.2.1.3.

Kapaċità tal-magna (m): … cm3

3.2.1.4.

Proporzjon volumetriku tal-kompressjoni (2): …

3.2.1.5.

It-tpinġijijiet tal-kompartiment ta' kombustjoni, ta' ras il-pistun u, fil-każ ta' magni b'positive ignition, ir-rings tal-pistun: …

3.2.1.6.

Idling speed normali tal-magna (2) … min–1

3.2.1.6.1.

Idling speed għoli tal-magna (2) … min–1

3.2.1.8.

Potenza nominali tal-magna (n): … kW fi … min–1 (valuri ddikjarati mill-manifattur)

3.2.1.9.

Veloċità massima permessa tal-magna kif preskritta mill-manifattur: … min–1

3.2.1.10.

It-torque massimu nett (n): … Nm fi … min–1 (valuri ddikjarati mill-manifattur)

3.2.2.

Fjuwil

3.2.2.1.

Vetturi light duty: Diżil/Petrol/LPG/NG jew Bijometan/Etanol (E85)/Biodiżil/Idroġenu/H2NG (1) (6)

3.2.2.1.1.

RON, bla ċomb: …

3.2.2.4.

It-tip ta’ fjuwil tal-vettura: Monofjuwil, Bifjuwil, Flex fuel (1)

3.2.2.5.

L-ammont massimu ta' bijofjuwil aċċettabbli fil-fjuwil (il-valur iddikjarat mill-manifattur): … % skont il-volum

3.2.4.

L-alimentazzjoni tal-fjuwil

3.2.4.1.

Bil-karburatur(i): iva/le (1)

3.2.4.2.

B'injezzjoni ta' fjuwil (compression ignition jew bl-użu ta’ żewġ tipi ta’ fjuwil biss): iva/le (1)

3.2.4.2.1.

Deskrizzjoni tas-sistema (common rail/unità ta' injezzjonijiet/pompa tad-distribuzzjoni, eċċ.): …

3.2.4.2.2.

Il-prinċipju tat-tħaddim: injezzjoni diretta/pre-chamber/swirl chamber (1)

3.2.4.2.3.

Il-pompa tal-injezzjoni/alimentazzjoni

3.2.4.2.3.1.

Għamla/iet: …

3.2.4.2.3.2.

Tip(i): …

3.2.4.2.3.3.

Provvista massima tal-fjuwil (1) (2): … mm3 /stroke jew ċiklu b'veloċità tal-magna ta': … min–1 jew, alternattivament, dijagramma tal-karatteristiċi: … (Jekk il-vettura jkollha kontroll ta' spinta, agħti l-alimentazzjoni karatteristika tal-fjuwil u l-pressjoni ta' spinta meta mqabbla mal-veloċità tal-magna)

3.2.4.2.4.

Kontroll tal-limitazzjoni tal-veloċità tal-magna

3.2.4.2.4.2.1.

Veloċità li biha l-qtugħ jibda taħt tagħbija: … min–1

3.2.4.2.4.2.2.

Veloċità massima mingħajr tagħbija: … min–1

3.2.4.2.6.

Injettatur(i)

3.2.4.2.6.1.

Għamla/iet: …

3.2.4.2.6.2.

Tip(i): …

3.2.4.2.8.

Apparat ta' assistenza fl-istartjar

3.2.4.2.8.1.

Għamla/iet: …

3.2.4.2.8.2.

Tip(i): …

3.2.4.2.8.3.

Deskrizzjoni tas-sistema: …

3.2.4.2.9.

Injezzjoni kkontrollata elettronikament: iva/le (1)

3.2.4.2.9.1.

Għamla/iet: …

3.2.4.2.9.2.

Tip(i):

3.2.4.2.9.3

Deskrizzjoni tas-sistema: …

3.2.4.2.9.3.1.

Għamla u tip tal-unità ta' kontroll (ECU): …

3.2.4.2.9.3.1.1.

Il-verżjoni tas-softwer tal-ECU: …

3.2.4.2.9.3.2.

Għamla u tip tar-regolatur tal-fjuwil: …

3.2.4.2.9.3.3.

Għamla u tip tas-sensur tal-fluss tal-arja: …

3.2.4.2.9.3.4.

Għamla u tip tad-distributur tal-fjuwil: …

3.2.4.2.9.3.5.

Għamla u tip tal-ħawsing tat-throttle: …

3.2.4.2.9.3.6.

L-għamla u t-tip jew il-prinċipju tat-tħaddim tas-sensur tat-temperatura tal-ilma: …

3.2.4.2.9.3.7.

L-għamla u t-tip jew il-prinċipju tat-tħaddim tas-sensur tat-temperatura tal-arja: …

3.2.4.2.9.3.8.

L-għamla u t-tip jew il-prinċipju tat-tħaddim tas-sensur tal-pressjoni tal-arja: …

3.2.4.3.

B'injezzjoni tal-fjuwil (tqabbid b'positive ignition biss): iva/le (1)

3.2.4.3.1.

Il-prinċipju tat-tħaddim: manifold tad-dħul (punt wieħed/ħafna punt/injezzjoni diretta (1) /oħra (speċifika): …

3.2.4.3.2.

Għamla/iet: …

3.2.4.3.3.

Tip(i): …

3.2.4.3.4.

Deskrizzjoni tas-sistema (Fil-każ ta’ sistemi għajr injezzjoni kontinwa, agħti d-dettalji ekwivalenti): …

3.2.4.3.4.1.

Għamla u tip tal-unità ta' kontroll (ECU): …

3.2.4.3.4.1.1.

Il-verżjoni tas-softwer tal-ECU: …

3.2.4.3.4.3.

L-għamla u t-tip jew il-prinċipju tat-tħaddim tas-sensur tal-fluss tal-arja: …

3.2.4.3.4.8.

L-għamla u t-tip tal-ħawsing tat-throttle: …

3.2.4.3.4.9.

L-għamla u t-tip jew il-prinċipju tat-tħaddim tas-sensur tat-temperatura tal-ilma: …

3.2.4.3.4.10.

L-għamla u t-tip jew il-prinċipju tat-tħaddim tas-sensur tat-temperatura tal-arja: …

3.2.4.3.4.11.

L-għamla u t-tip jew il-prinċipju tat-tħaddim tas-sensur tal-pressjoni tal-arja: …

3.2.4.3.5.

Injettaturi

3.2.4.3.5.1.

Għamla: …

3.2.4.3.5.2.

Tip: …

3.2.4.3.7.

Sistema ta' startjar kiesaħ

3.2.4.3.7.1.

Prinċipju/i tat-tħaddim: …

3.2.4.3.7.2.

Limiti/settings operattiv (1) (2): …

3.2.4.4.

Pompa ta' alimentazzjoni

3.2.4.4.1.

Pressjoni (2): … kPa jew dijagramma karatteristika (2): …

3.2.4.4.2.

Għamla/iet: …

3.2.4.4.3.

Tip(i): …

3.2.5.

Sistema elettrika

3.2.5.1.

Voltaġġ nominali: … V, ert pożittiv/negattiv (1)

3.2.5.2.

Il-ġeneratur

3.2.5.2.1.

Tip: …

3.2.5.2.2.

L-output nominali: … VA

3.2.6.

Sistema ta’ ignition (magni li jistartjaw bl-ispark biss)

3.2.6.1.

Għamla/iet: …

3.2.6.2.

Tip(i): …

3.2.6.3.

Il-prinċipju tat-tħaddim: …

3.2.6.6.

Spark plaggs

3.2.6.6.1.

Għamla: …

3.2.6.6.2.

Tip: …

3.2.6.6.3.

Issettjar tal-fetħa: … mm

3.2.6.7.

Kojl(s) tal-ignition

3.2.6.7.1.

Għamla: …

3.2.6.7.2.

Tip: …

3.2.7.

Is-sistema ta' tkessiħ: likwidu/arja (1)

3.2.7.1.

L-issettjar nominali tal-mekkaniżmu ta' kontroll tat-temperatura tal-magna: …

3.2.7.2.

Il-likwidu

3.2.7.2.1.

In-natura tal-likwidu: …

3.2.7.2.2.

Il-pompa/i taċ-ċirkolazzjoni: iva/le (1)

3.2.7.2.3.

Karatteristiċi: … jew

3.2.7.2.3.1.

Għamla/iet: …

3.2.7.2.3.2.

Tip(i): …

3.2.7.2.4.

Il-proporzjon(ijiet) tat-trażmissjoni: …

3.2.7.2.5.

Deskrizzjoni tal-fann u tal-mekkaniżmu tat-trażmissjoni tiegħu: …

3.2.7.3.

L-arja

3.2.7.3.1.

Fann: iva/le (1)

3.2.7.3.2.

Karatteristiċi: … jew

3.2.7.3.2.1.

Għamla/iet: …

3.2.7.3.2.2.

Tip(i): …

3.2.7.3.3.

Il-proporzjon(ijiet) tat-trażmissjoni: …

3.2.8.

Is-sistema tad-dħul

3.2.8.1.

Iċ-ċarġer tal-pressjoni: iva/le (1)

3.2.8.1.1.

Għamla/iet: …

3.2.8.1.2.

Tip(i): …

3.2.8.1.3.

Deskrizzjoni tas-sistema (eż. pressjoni massima taċ-ċarġ: … kPa; wastegate, jekk applikabbli): …

3.2.8.2.

Intercooler: iva/le (1)

3.2.8.2.1.

Tip: arja-arja/arja-ilma (1)

3.2.8.3.

Dipressjoni tad-dħul tal-arja ma' veloċità nominali tal-magna u ma' tagħbija ta' 100 % (magni b'compression ignition biss)

3.2.8.4.

Deskrizzjoni u tpinġijiet tal-pajpijiet tad-dħul u l-aċċessorji tagħhom (kompartiment plenum, apparat għat-tisħin, dħul ta' arja addizzjonali, eċċ.): …

3.2.8.4.1.

Deskrizzjoni tal-manifold tad-dħul (inkludi tpinġijiet u/jew ritratti): …

3.2.8.4.2.

Filtru tal-arja, tpinġijiet: … jew

3.2.8.4.2.1.

Għamla/iet: …

3.2.8.4.2.2.

Tip(i): …

3.2.8.4.3.

Silenzjatur tal-intake, tpinġijiet: … jew

3.2.8.4.3.1.

Għamla/iet: …

3.2.8.4.3.2.

Tip(i): …

3.2.9.

Sistema tal-exhaust

3.2.9.1.

Deskrizzjoni u/jew tpinġija tal-manifold tal-exhaust: …

3.2.9.2.

Deskrizzjoni u/jew tpinġija tas-sistema tal-exhaust: …

3.2.9.3.

Kontropressjoni massima permissibbli tal-exhaust f'veloċità nominali tal-magna u b'tagħbija ta' 100 % (magni b'compression ignition biss):… kPa

3.2.10.

Żoni trażversali minimi tal-portijiet tal-bokka u tal-iżbokk …

3.2.11.

It-tajming tal-valvi jew dejta ekwivalenti

3.2.11.1.

L-irfigħ massimu tal-valvi, l-angoli tal-ftuħ u tal-għeluq, jew id-dettalji tat-twaqqit tas-sistemi ta' distribuzzjoni alternattivi, b'rabta mal-puntumurtu. Għal sistema ta' twaqqit varjabbli, twaqqit minimu u massimu: …

3.2.11.2.

Firxiet ta’ referenza u/jew tal-issettjar (1): …

3.2.12.

Il-miżuri meħuda kontra t-tniġġis tal-arja

3.2.12.1.

L-apparat għar-riċiklaġġ tal-gassijiet mill-crankcase (deskrizzjoni u tpinġijiet): …

3.2.12.2.

Tagħmir għall-kontroll tat-tniġġis (jekk ma jkunx kopert minn intestatura oħra)

3.2.12.2.1.

Konvertitur katalitiku

3.2.12.2.1.1.

In-numru ta' elementi u konvertituri katalitiċi (ipprovdi l-informazzjoni hawn taħt għal kull unità separata): …

3.2.12.2.1.2.

Id-dimensjonijiet, il-forma u l-volum tal-konvertitur(i) katalitiku/ċi: …

3.2.12.2.1.3.

Tip ta’ azzjoni katalitika: …

3.2.12.2.1.4.

Iċ-ċarġ totali tal-metalli prezzjużi: …

3.2.12.2.1.5.

Konċentrazzjoni relattiva: …

3.2.12.2.1.6.

Sottostrat (struttura u materjal): …

3.2.12.2.1.7.

Densità taċ-ċelluli: …

3.2.12.2.1.8.

It-tip ta' kisi għall-konvertitur(i) katalitiku/ċi: …

3.2.12.2.1.9.

Il-post fejn jinsab(u) l-konvertitur(i) katalitiku/ċi (post u distanza ta' referenza fil-linja tal-exhaust): …

3.2.12.2.1.10.

L-ilqugħ mis-sħana: iva/le (1)

3.2.12.2.1.11.

Il-firxa normali tat-temperaturi operattivi: …°C

3.2.12.2.1.12.

Għamla tal-konvertitur katalitiku: …

3.2.12.2.1.13.

In-numru ta’ identifikazzjoni tal-parti: …

3.2.12.2.2.

Sensuri

3.2.12.2.2.1.

Sensur tal-ossiġenu: iva/le (1)

3.2.12.2.2.1.1.

Għamla: …

3.2.12.2.2.1.2.

Lokazzjoni: …

3.2.12.2.2.1.3.

Firxa tal-kontroll: …

3.2.12.2.2.1.4.

It-tip jew il-prinċipju tat-tħaddim: …

3.2.12.2.2.1.5.

In-numru ta’ identifikazzjoni tal-parti: …

3.2.12.2.2.2.

Sensur tal-NOx: iva/le (1)

3.2.12.2.2.2.1.

Għamla: …

3.2.12.2.2.2.2.

Tip: …

3.2.12.2.2.2.3.

Lokazzjoni

3.2.12.2.2.3.

Sensur tal-partikulati: iva/le (1)

3.2.12.2.2.3.1.

Għamla: …

3.2.12.2.2.3.2.

Tip: …

3.2.12.2.2.3.3.

Lokazzjoni: …

3.2.12.2.3.

Injezzjoni bl-arja: iva/le (1)

3.2.12.2.3.1.

It-tip (pulse air, pompa tal-arja, eċċ.): …

3.2.12.2.4.

Ċirkolazzjoni mill-ġdid tal-gass tal-exhaust (EGR): iva/le (1)

3.2.12.2.4.1.

Karatteristiċi (għamla, tip, fluss, pressjoni għolja/pressjoni baxxa/pressjoni kkombinata, eċċ.): …

3.2.12.2.4.2.

Sistema mkessħa bl-ilma (li trid tiġi speċifikata għal kull sistema ta' EGR, pereżempju, pressjoni baxxa/pressjoni għolja/pressjoni kkombinata: iva/le (1)

3.2.12.2.5.

Sistema ta’ kontroll tal-emissjonijiet evaporattivi (applikabbli biss għall-magni li jieħdu l-petrol u l-etanol): iva/le (1)

3.2.12.2.5.1.

Deskrizzjoni dettaljata tal-apparat: …

3.2.12.2.5.2.

Tpinġija tas-sistema ta’ kontroll evaporattiv: …

3.2.12.2.5.3.

Disinn tal-kaxxetta tal-karbonju: …

3.2.12.2.5.4.

Massa ta' faħam xott: … g

3.2.12.2.5.5.

Tpinġija skematika tat-tank tal-fjuwil b'indikazzjoni tal-kapaċità u tal-materjal (applikabbli biss għall-magni li jieħdu l-petrol u l-etanol): …

3.2.12.2.5.6.

Deskrizzjoni u tpinġija skematika tal-ilqugħ mis-sħana bejn it-tank u s-sistema tal-exhaust: …

3.2.12.2.6.

Filtru tal-partikulati(PT): iva/le (1)

3.2.12.2.6.1.

Id-dimensjonijiet, il-forma u l-kapaċità tal-filtru tal-partikulati: …

3.2.12.2.6.2.

Disinn tal-filtru tal-partikulati: …

3.2.12.2.6.3.

Lokazzjoni (id-distanza ta' referenza fil-linja tal-exhaust): …

3.2.12.2.6.4.

Għamla tal-filtru tal-partikulati: …

3.2.12.2.6.5.

In-numru ta’ identifikazzjoni tal-parti: …

3.2.12.2.7

Sistema dijanjostika abbord (OBD): iva/le (1)

3.2.12.2.7.1.

Deskrizzjoni bil-miktub u/jew tpinġija tal-MI: …

3.2.12.2.7.2.

Lista u l-iskop tal-komponenti kollha mmonitorjati mis-sistema tal-OBD: …

3.2.12.2.7.3.

Deskrizzjoni bil-miktub (prinċipji ġenerali tat-tħaddim) għal

3.2.12.2.7.3.1

Magni b'positive ignition

3.2.12.2.7.3.1.1.

Monitoraġġ tal-katalizzatur: …

3.2.12.2.7.3.1.2.

Detezzjoni ta' misfire: …

3.2.12.2.7.3.1.3.

Monitoraġġ tas-sensur tal-ossiġenu: …

3.2.12.2.7.3.1.4.

Komponenti oħrajn immonitorjati bis-sistema OBD: …

3.2.12.2.7.3.2.

Magni b'compression ignition: …

3.2.12.2.7.3.2.1.

Monitoraġġ tal-katalizzatur: …

3.2.12.2.7.3.2.2.

Monitoraġġ tal-filtru tal-partikulati: …

3.2.12.2.7.3.2.3.

Monitoraġġ tas-sistema elettronika ta' alimentazzjoni: …

3.2.12.2.7.3.2.5.

Komponenti oħrajn immonitorjati mis-sistema OBD: …

3.2.12.2.7.4.

Kriterji għall-attivazzjoni tal-MI (numru fiss ta' ċikli tas-sewqan jew metodu ta' statistika):…

3.2.12.2.7.5.

Lista tal-kodiċijiet u l-formati kollha tal-output tal-OBD użati (bi spjegazzjoni ta’ kull wieħed): …

3.2.12.2.7.6.

L-informazzjoni addizzjonali li ġejja għandha tingħata mill-manifattur tal-vettura bil-għan li tkun tista' ssir il-manifattura ta' partijiet ta' sostituzzjoni jew ta' manutenzjoni kompatibbli mal-OBD u għodda dijanjostika u tagħmir tal-ittestjar.

3.2.12.2.7.6.1.

Deskrizzjoni tat-tip u n-numru taċ-ċikli ta' prekundizzjonament użati għall-approvazzjoni tat-tip oriġinali tal-vettura.

3.2.12.2.7.6.2.

Deskrizzjoni tat-tip taċ-ċiklu tal-wiri tal-OBD użat għall-approvazzjoni tat-tip oriġinali tal-vettura għall-komponent immonitorjat mis-sistema tal-OBD.

3.2.12.2.7.6.3.

Dokument komprensiv li jiddeskrivi l-komponenti kollha li ġew individwati permezz tal-istrateġija għall-iskoperta tal-ħsara u għall-attivazzjoni tal-MI (numru fiss ta' ċikli tas-sewqan jew metodu ta' statistika), inkluża lista tal-parametri sekondarji rilevanti li ġew individwati għal kull komponent immonitorjat mis-sistema OBD. Lista tal-kodiċijiet tal-output kollha tal-OBD u l-format użat (bi spjegazzjoni ta’ kull wieħed) assoċjati ma' komponenti individwali tas-sistema tal-motopropulsjoni relatati mal-emissjonijiet u l-komponenti individwali li mhumiex relatati mal-emissjonijiet, fejn il-monitoraġġ tal-komponent jintuża biex tiġi ddeterminata l-attivazzjoni tal-MI, inkluża, b'mod partikolari, spjegazzjoni komprensiva għad-dejta mogħtija fis-servizz $05 Test ID $21 għal FF u għad-dejta mogħtija fis-servizz $06.

Fil-każ ta' tipi ta' vetturi li jużaw link ta' komunikazzjoni skont l-ISO 15765-4 “Vetturi tat-triq — Id-Dijanjostika fuq Netwerk taż-Żona tal-Kontrollur (CAN) — Parti 4: ir-rekwiżiti għas-sistemi relatati mal-emissjonijiet”, għandha tingħata spjegazzjoni komprensiva għad-dejta mogħtija fis-servizz $ 06 Test ID $00 għal FF, għal kull moniter tal-OBD appoġġjat minn ID.

3.2.12.2.7.6.4.

L-informazzjoni mitluba hawn fuq tista' tiġi ddefinita billi timtela tabella kif jidher hawn taħt.

3.2.12.2.7.6.4.1.

Vetturi light dutyKomponent

Kodiċi tal-ħsara

Strateġija ta' monitoraġġ

Kriterji għall-identifikazzjoni tal-ħsarat

Kriterji għall-attivazzjoni tal-MI

Parametri sekondarji

Prekundizzjonament

Test ta' dimostrazzjoni

Katalizzatur

P0420

Sinjali tas-sensuri tal-ossiġenu 1 u 2

Differenza bejn is-sinjali tas-sensur 1 u tas-sensur 2

It-tielet ċiklu

Tagħbija tal-veloċità tal-magna, il-modalità A/F, it-temperatura tal-katalizzatur

Żewġ ċikli tat-tip I

Tip I

3.2.12.2.8.

Sistema oħra: …

3.2.12.2.8.2.

Sistema ta' inċitament għas-sewwieq

3.2.12.2.8.2.3.

It-tip ta' sistema ta' inċitament: ebda startjar mill-ġdid tal-magna wara l-countdown / ebda startjar wara l-alimentazzjoni mill-ġdid / esklużjoni tal-fjuwil / restrizzjoni fuq il-prestazzjoni

3.2.12.2.8.2.4.

Deskrizzjoni tas-sistema ta' inċitament

3.2.12.2.8.2.5.

Ekwivalenti għall-firxa medja tas-sewqan tal-vettura b'tank tal-fjuwil mimli: … Km

3.2.12.2.10.

Sistema b'riġenerazzjoni perjodika: (ipprovdi l-informazzjoni hawn taħt għal kull unità separata)

3.2.12.2.10.1.

Il-metodu jew is-sistema ta' riġenerazzjoni, deskrizzjoni u/jew tpinġija: …

3.2.12.2.10.2.

In-numru ta’ ċikli operattivi tat-Tip 1 jew ta’ ċikli ekwivalenti tal-magna tal-bank tat-test, bejn żewġ ċikli fejn il-fażijiet riġenerattivi jseħħu f’kundizzjonijiet ekwivalenti għat-test tat-Tip 1 (id-Distanza “D” fl-Illustrazzjoni A6.App1/1 fl-Appendiċi 1 tas-Subanness 6 tal-Anness XXI tar-Regolament (UE) 2017/1151 jew fl-illustrazzjoni A13/1 fl-Anness 13 tar-Regolament Nru 83 tan-NU/KEE (kif applikabbli)): …

3.2.12.2.10.2.1.

Iċ-ċiklu tat-Tip 1 applikabbli (indika l-proċedura applikabbli: Anness XXI, Subanness 4 jew ir-Regolament tan-NU/KEE Nru 83): …

3.2.12.2.10.3.

Deskrizzjoni tal-metodu li ntuża biex jiġi ddeterminat in-numru ta’ ċikli bejn żewġ ċikli fejn iseħħu fażijiet riġenerattivi: …

3.2.12.2.10.4.

Il-parametri biex jiġi ddeterminat il-livell tat-tagħbija meħtieġ qabel ma sseħħ ir-riġenerazzjoni (jiġifieri t-temperatura, il-pressjoni, eċċ): …

3.2.12.2.10.5.

Deskrizzjoni tal-metodu użat għat-tagħbija tas-sistema fil-proċedura tat-test deskritta fil-paragrafu 3.1. tal-Anness 13 tar-Regolament tan-NU/KEE Nru 83: …

3.2.12.2.11.

Sistemi ta' konvertituri katalitiċi li jużaw reaġenti konsumabbli (ipprovdi l-informazzjoni hawn taħt għal kull unità separata) iva/le (1)

3.2.12.2.11.1.

It-tip u l-konċentrazzjoni tar-reaġent meħtieġ: …

3.2.12.2.11.2.

Il-firxa normali tat-temperaturi operattivi tar-reaġent: …

3.2.12.2.11.3.

Standard internazzjonali: …

3.2.12.2.11.4.

Il-frekwenza tal-mili mill-ġdid ta' reaġent: kontinwa/manutenzjoni (fejn ikun xieraq):

3.2.12.2.11.5.

Indikatur tar-reaġent: (deskrizzjoni u lokazzjoni)

3.2.12.2.11.6.

Tank tar-reaġent

3.2.12.2.11.6.1.

Kapaċità: …

3.2.12.2.11.6.2.

Sistema ta’ tisħin: iva/le

3.2.12.2.11.6.2.1.

Deskrizzjoni jew tpinġija

3.2.12.2.11.7.

Unità għall-kontroll tar-reaġent: iva/le (1)

3.2.12.2.11.7.1.

Għamla: …

3.2.12.2.11.7.2.

Tip: …

3.2.12.2.11.8.

Injettur tar-reaġent (it-tip ta' marka u l-lokazzjoni): …

3.2.13.

Opaċità tad-duħħan

3.2.13.1.

Il-lokazzjoni tas-simbolu tal-koeffiċjent ta' assorbiment (għall-magni b'compression ignition biss): …

3.2.14.

Dettalji ta' kwalunkwe tagħmir maħsub biex jinfluwenza l-ekonomija tal-fjuwil (jekk mhux koperti minn punti oħrajn):…

3.2.15.

Is-sistema ta' alimentazzjoni bl-LPG: iva/le (1)

3.2.15.1.

In-numru tal-approvazzjoni tat-tip skont ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 (ĠU L 200, 31.7.2009, p. 1): …

3.2.15.2.

L-unità għall-kontroll tal-ġestjoni tal-magna elettronika għall-alimentazzjoni bl-LPG

3.2.15.2.1.

Għamla(iet): …

3.2.15.2.2.

Tip(i): …

3.2.15.2.3.

Possibilitajiet ta' aġġustament relatat mal-emissjonijiet: …

3.2.15.3.

Aktar dokumentazzjoni

3.2.15.3.1.

Deskrizzjoni tas-salvagwardja tal-katalizzatur fil-bidla minn petrol għal LPG jew il-kontra: …

3.2.15.3.2.

Tqassim tas-sistema (konnessjonijiet elettriċi, pajpijiet li jikkumpensaw għall-vakwu fil-konnessjonijiet, eċċ.): …

3.2.15.3.3.

It-tpinġija tas-simbolu: …

3.2.16.

Is-sistema ta' alimentazzjoni bl-NG: iva/le (1)

3.2.16.1.

In-numru tal-approvazzjoni tat-tip skont ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 : …

3.2.16.2.

L-unità għall-kontroll tal-ġestjoni tal-magna elettronika għall-alimentazzjoni bl-NG

3.2.16.2.1.

Għamla(iet): …

3.2.16.2.2.

Tip(i): …

3.2.16.2.3.

Possibilitajiet ta' aġġustament relatat mal-emissjonijiet: …

3.2.16.3.

Aktar dokumentazzjoni

3.2.16.3.1.

Deskrizzjoni tas-salvagwardja tal-katalizzatur fil-bidla minn petrol għal NG jew il-kontra: …

3.2.16.3.2.

Tqassim tas-sistema (konnessjonijiet elettriċi, pajpijiet li jikkumpensaw għall-vakwu fil-konnessjonijiet, eċċ.): …

3.2.16.3.3.

It-tpinġija tas-simbolu: …

3.2.18.

Is-sistema ta' alimentazzjoni bl-idroġenu: iva/le (1)

3.2.18.1.

Numru tal-approvazzjoni tat-tip KE skont ir-Regolament (KE) Nru 79/2009: …

3.2.18.2.

L-unità għall-kontroll tal-ġestjoni tal-magna elettronika għall-alimentazzjoni bl-idroġenu

3.2.18.2.1.

Għamla(iet): …

3.2.18.2.2.

Tip(i): …

3.2.18.2.3.

Possibilitajiet ta' aġġustament relatat mal-emissjonijiet: …

3.2.18.3.

Aktar dokumentazzjoni

3.2.18.3.1.

Deskrizzjoni tas-salvagwardja tal-katalizzatur fil-bidla minn petrol għal idroġenu jew il-kontra: …

3.2.18.3.2.

Tqassim tas-sistema (konnessjonijiet elettriċi, pajpijiet li jikkumpensaw għall-vakwu fil-konnessjonijiet, eċċ.): …

3.2.18.3.3.

It-tpinġija tas-simbolu: …

3.2.19.4.

Aktar dokumentazzjoni

3.2.19.4.1.

Deskrizzjoni tas-salvagwardja tal-katalizzatur fil-bidla minn petrol għal H2NG jew il-kontra: …

3.2.19.4.2.

Tqassim tas-sistema (konnessjonijiet elettriċi, pajpijiet li jikkumpensaw għall-vakwu fil-konnessjonijiet, eċċ.): …

3.2.19.4.3.

It-tpinġija tas-simbolu: …

3.2.20.

Informazzjoni dwar il-ħażna tas-sħana

3.2.20.1.

Tagħmir għall-ħażna ta' sħana attiva: iva/le (1)

3.2.20.1.1.

Entalpija: … (J)

3.2.20.2.

Il-materjali tal-iżolament

3.2.20.2.1.

Il-materjal tal-iżolament: …

3.2.20.2.2.

Il-volum tal-iżolament: …

3.2.20.2.3.

Il-piż tal-iżolament: …

3.2.20.2.4.

Il-lokazzjoni tal-iżolament: …

3.3.

Magna elettrika

3.3.1.

It-tip (koljatura, eċitazzjoni): …

3.3.1.2.

Voltaġġ operattiv: … V

3.4.

Kombinazzjonijiet ta' konvertituri tal-enerġija tal-propulsjoni

3.4.1.

Vettura elettrika ibrida: iva/le (1)

3.4.2.

Kategorija ta' vetturi elettriċi ibridi: iċċarġjar mhux fuq il-vettura/iċċarġjar fuq il-vettura: (1)

3.4.3.

Is-swiċċ tal-modalità tat-tħaddim: bih/mingħajru (1)

3.4.3.1.

Il-modalitajiet li jistgħu jintgħażlu

3.4.3.1.1.

Purament elettrika: iva/le (1)

3.4.3.1.2.

Purament konsum tal-fjuwil: iva/le (1)

3.4.3.1.3.

Modalitajiet ibridi: iva/le (1)

(jekk iva, agħti deskrizzjoni qasira): …

3.4.4.

Deskrizzjoni tat-tagħmir għall-ħażna tal-enerġija: (REESS, kapaċitatur, flajwil/ġeneratur)

3.4.4.1.

Għamla(iet): …

3.4.4.2.

Tip(i): …

3.4.4.3.

Numru ta' identifikazzjoni: …

3.4.4.4.

It-tip ta’ koppja elettrokimika: …

3.4.4.5.

L-Enerġija: … (għall-REESS: il-vultaġġ u l-kapaċità Ah f’sagħtejn, għall-kapaċitatur: J, …)

3.4.4.6.

Iċ-ċarġer: abbord/estern/mingħajru (1)

3.4.5.

Il-magna elettrika (iddeskrivi kull tip ta’ magna elettrika separatament)

3.4.5.1.

Għamla: …

3.4.5.2.

Tip: …

3.4.5.3.

L-użu primarju: mutur ta’ trazzjoni/ġeneratur (1)

3.4.5.3.1.

Meta użat bħala mutur ta' trazzjoni: mutur wieħed/diversi muturi (numru) (1): …

3.4.5.4.

Il-potenza massima: … kW

3.4.5.5.

Prinċipju tat-tħaddim

3.4.5.5.5.1

Kurrent dirett/kurrent alternat/in-numru ta’ fażijiet: …

3.4.5.5.2.

Eċitazzjoni separata/serje/kompost (1)

3.4.5.5.3.

Sinkronika/mhux sinkronika (1)

3.4.6.

Unità ta' kontroll

3.4.6.1.

Għamla/iet: …

3.4.6.2.

Tip(i): …

3.4.6.3.

Numru ta' identifikazzjoni: …

3.4.7.

Il-kontrollur tal-potenza

3.4.7.1.

Għamla: …

3.4.7.2.

Tip: …

3.4.7.3.

Numru ta' identifikazzjoni: …

3.4.9.

Ir-rakkomandazzjoni tal-manifattur għall-prekundizzjonament: …

3.5.

Il-valuri ddikjarati mill-manifattur għad-determinazzjoni tal-emissjonijiet ta’ CO2/konsum ta’ fjuwil/konsum elettriku/awtonomija elettrika u dettalji tal-ekoinnovazzjonijiet (fejn applikabbli) (o)

3.5.7.

Il-valuri ddikjarati mill-manifattur

3.5.7.1.

Il-parametri tal-vettura tat-test

3.5.7.1.1

Vehicle high

3.5.7.1.1.1.

Id-Domanda għall-Enerġija taċ-Ċiklu (J): …

3.5.7.1.1.2.

Il-koeffiċjenti tat-tagħbija fit-triq

3.5.7.1.1.2.1.

f0, N: …

3.5.7.1.1.2.2.

f1, N/(km/h): …

3.5.7.1.1.2.3.

f2, N/(km/siegħa)2: …

3.5.7.1.2.

Vehicle Low (jekk ikun applikabbli)

3.5.7.1.2.1.

Id-Domanda għall-Enerġija taċ-Ċiklu (J)

3.5.7.1.2.2.

Il-koeffiċjenti tat-tagħbija fit-triq

3.5.7.1.2.2.1.

f0, N: …

3.5.7.1.2.2.2.

f1, N/(km/siegħa): …

3.5.7.1.2.2.3.

f2, N/(km/siegħa)2: …

3.5.7.1.3.

Vehicle M (jekk ikun applikabbli)

3.5.7.1.3.1.

Id-Domanda għall-Enerġija taċ-Ċiklu (J)

3.5.7.1.3.2.

Il-koeffiċjenti tat-tagħbija fit-triq

3.5.7.1.3.2.1.

f0, N: …

3.5.7.1.3.2.2.

f1, N/(km/siegħa): …

3.5.7.1.3.2.3.

f2, N/(km/siegħa)2: …

3.5.7.2.

L-emissjonijiet ikkombinati tal-massa tas-CO2

3.5.7.2.1.

L-emissjoni tal-massa ta' CO2 għal ICE

3.5.7.2.1.1.

Vehicle High: … g/km

▼M2

3.5.7.2.1.1.0.

Vettura “high” (NEDC): … g/km

▼B

3.5.7.2.1.2.

Vehicle Low (jekk applikabbli): … g/km

▼M2

3.5.7.2.1.2.0.

Vettura “Low” (jekk applikabbli) (NEDC): … g/km

▼B

3.5.7.2.2.

L-emissjoni tal-massa ta' CO2 ta' Sostenn għaċ-Ċarġ għal OVC-HEVs u NOVC-HEVs

3.5.7.2.2.1.

Vehicle High: … g/km

▼M2

3.5.7.2.2.1.0.

Vettura “high” (NEDC): … g/km

▼B

3.5.7.2.2.2.

Vehicle Low (jekk applikabbli): … g/km

▼M2

3.5.7.2.2.2.0.

Vettura “Low” (jekk applikabbli) (NEDC): … g/km

▼B

3.5.7.2.2.3.

Vehicle M (jekk ikun applikabbli): … g/km

▼M2

3.5.7.2.2.3.0.

Vettura M (jekk applikabbli) (NEDC): … g/km

▼B

3.5.7.2.3.

L-emissjoni tal-massa ta' CO2 bi Tnaqqis taċ-Ċarġ għal OVC-HEVs

3.5.7.2.3.1.

Vehicle High: … g/km

▼M2

3.5.7.2.3.1.0.

Vettura “high” (NEDC): … g/km

▼B

3.5.7.2.3.2.

Vehicle Low (jekk applikabbli): … g/km

▼M2

3.5.7.2.3.2.0.

Vettura “Low” (jekk applikabbli) (NEDC): … g/km

▼B

3.5.7.2.3.3.

Vehicle M (jekk ikun applikabbli): … g/km

▼M2

3.5.7.2.3.3.0.

Vettura M (jekk applikabbli) (NEDC): … g/km

▼B

3.5.7.3.

Il-firxa elettrika għal vetturi elettrifikati

3.5.7.3.1.

Firxa Purament Elettrika (PER) għall-PEVs

3.5.7.3.1.1.

Vehicle High: … km

3.5.7.3.1.2.

Vehicle Low (jekk applikabbli): … km

3.5.7.3.2.

Il-Firxa Elettrika Kollha (AER) għal OVC-HEVs

3.5.7.3.2.1.

Vehicle High: … km

3.5.7.3.2.2.

Vehicle Low (jekk applikabbli): … km

3.5.7.3.2.3.

Vehicle M (jekk applikabbli): … km

3.5.7.4.

Il-konsum tal-fjuwil ta' Sostenn għaċ-Ċarġ (FCCS) għall-FCHVs

3.5.7.4.1.

Vehicle High: … kg/100 km

3.5.7.4.2.

Vehicle Low (jekk applikabbli): … kg/100 km

3.5.7.4.3.

Vehicle M (jekk applikabbli): … kg/100 km

3.5.7.5.

Il-konsum tal-enerġija elettrika għal vetturi elettrifikati

3.5.7.5.1.

Il-konsum tal-enerġija elettrika (ECWLTC) ikkombinat għal vetturi purament elettriċi

3.5.7.5.1.1.

Vehicle High: … Wh/km

3.5.7.5.1.2.

Vehicle Low (jekk applikabbli): … Wh/km

3.5.7.5.2.

Il-konsum tal-elettriku ECAC,CD (ikkombinat) bi tnaqqis taċ-ċarġ u ppeżat abbażi tar-rata tal-utilità (UF)

3.5.7.5.2.1.

Vehicle High: … Wh/km

3.5.7.5.2.2.

Vehicle Low (jekk applikabbli): … Wh/km

3.5.7.5.2.3.

Vehicle M (jekk applikabbli): … Wh/km

3.5.8.

Vettura mgħammra b'ekoinnovazzjoni fis-sens tal-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009 għal vetturi M1 jew fis-sens tal-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 510/2011 għal vetturi N1: iva/le (1)

3.5.8.1.

Tip/Varjant/Verżjoni tal-vettura tax-xenarju bażi kif imsemmi fl-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 725/2011 għal vetturi M1, jew fl-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 427/2014 għal vetturi N1 (fejn applikabbli): …

3.5.8.2.

L-eżistenza ta' interazzjonijiet bejn l-ekoinnovazzjonijiet differenti: iva/le (1)

3.5.8.3.

Id-dejta dwar l-emissjonijiet marbuta mal-użu tal-ekoinnovazzjonijiet (irrepeti t-tabella għal kull fjuwil ta’ referenza ttestjat) (w1)Id-deċiżjoni li tapprova l-ekoinnovazzjoni (w2)

Il-kodiċi tal-ekoinnovazzjoni (w3)

1.  L-emissjonijiet ta’ CO2 tal-vettura tax-xenarju bażi (g/km)

2.  L-emissjonijiet ta’ CO2 tal-vettura tal-ekoinnovazzjoni (g/km)

3.  L-emissjonijiet ta' CO2 tal-vettura tax-xenarju bażi fiċ-ċiklu tat-test tat-Tip 1 (w4)

4.  L-emissjonijiet ta' CO2 tal-vettura tal-ekoinnovazzjoni fiċ-ċiklu tat-test tat-tip 1

5.  Il-fattur ta' użu (UF), jiġifieri s-sehem temporanju mill-użu tat-teknoloġija f'kundizzjonijiet ta' tħaddim normali

Iffrankar tal-emissjonijiet ta' CO2 ((1 – 2) – (3 – 4))*5

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iffrankar totali ta' emissjonijiet ta' CO2 (g/km) (w5)

 

3.6.

It-temperaturi permessi mill-manifattur

3.6.1.

Is-sistema tat-tkessiħ

3.6.1.1.

It-tkessiħ tal-likwidi

It-temperatura massima fil-ħruġ: … K

3.6.1.2.

It-tkessiħ tal-arja

3.6.1.2.1.

Punt ta’ referenza: …

3.6.1.2.2.

It-temperatura massima fil-punt ta’ referenza: … K

3.6.2.

It-temperatura massima li toħroġ mill-iżbokk tal-intercooler: … K

3.6.3.

It-temperatura massima tal-egżost fil-punt tal-pajp(ijiet) tal-exhaust li jmiss(u) mal-flanġ(ijiet) ta' barra tal-manifold tal-exhaust jew it-turboċarġer: … K

3.6.4.

It-temperatura tal-karburant

Minima: … K — massima: … K

Għal magni diżil fil-bokka tal-pompa tal-injezzjoni, għal magni alimentati bil-gass fl-istadju finali tar-regolatur tal-pressjoni

3.6.5.

It-temperatura tal-lubrikant

Minima: … K — massima: … K

3.8.

Is-sistema ta’ lubrikazzjoni

3.8.1.

Deskrizzjoni tas-sistema

3.8.1.1.

Pożizzjoni tat-tank tal-lubrikant: …

3.8.1.2.

Is-sistema ta’ alimentazzjoni (bil-pompa/b’injezzjoni fl-intake/b’taħlit mal-fjuwil, eċċ.) (1)

3.8.2.

Il-pompa lubrikanti

3.8.2.1.

Għamla/iet: …

3.8.2.2.

Tip(i): …

3.8.3.

Taħlita mal-karburant

3.8.3.1.

Perċentwal: …

3.8.4.

Apparat li jkessaħ iż-żejt: iva/le (1)

3.8.4.1.

Tpinġija/ijiet: … jew

3.8.4.1.1.

Għamla/iet: …

3.8.4.1.2.

Tip(i): …

4.

TRAŻMISSJONI (p)

4.3.

Il-mument tal-inerzja tal-flajwil tal-magna: …

4.3.1.

Mument addizzjonali ta' inerzja bl-ebda ger ingranat: …

4.4.

Klaċċ(ijiet)

4.4.1.

Tip: …

4.4.2.

Il-konverżjoni massima tat-torque: …

4.5.

Il-gerboks

4.5.1.

Tip (manwali/awtomatika/CVT (trażmissjoni kontinwament varjabbli)) (1)

4.5.1.1.

Modalità predominanti: iva/le (1)

4.5.1.2.

L-aqwa modalità (jekk ma jkun hemm ebda modalità predominanti): …

4.5.1.3.

L-agħar modalità (jekk ma jkun hemm ebda modalità predominanti): …

4.5.1.4.

Il-klassifikazzjoni tat-torque: …

4.5.1.5.

In-numru ta' klaċċijiet: …

4.6.

Il-proporzjonijiet tal-gerijietGer

Il-proporzjonijiet tal-gerboks interna (il-proporzjonijiet tal-magna għar-rivoluzzjonijiet tax-xaft tal-output tal-gerboks)

Il-proporzjon(ijiet) finali tas-sewqan (il-proporzjon tax-xaft tal-output tal-gerboks għar-rivoluzzjonijiet tar-rota misjuqa)

Il-proporzjonijiet totali tal-gerijiet

Massimu għas-CVT

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Minimu għas-CVT

 

 

 

Ir-rivers

 

 

 

4.7.

Il-veloċità massima skont id-disinn tal-vettura (f'km/siegħa) (q): …

6.

IS-SUSPENXIN

6.6.

It-tajers u r-roti

6.6.1.

Il-kombinazzjoni(jiet) tat-tajers/tar-roti

6.6.1.1.

Il-fusijiet

6.6.1.1.1.

Fus 1: …

6.6.1.1.1.1.

Speċifikazzjoni tad-daqs tat-tajer

6.6.1.1.2.

Fus 2: …

6.6.1.1.2.1.

Speċifikazzjoni tad-daqs tat-tajer

 

eċċ.

6.6.2.

Limiti ta' fuq u ta' isfel tar-raġġi tat-tidwir

6.6.2.1.

Fus 1: …

6.6.2.2.

Fus 2: …

6.6.3.

Il-pressjoni(jiet) tat-tajers kif irrakkomandata/i mill-manifattur tal-vettura: … kPa

9.

KAROZZERIJA

9.1.

Tip ta' karozzerija bl-użu tal-kodiċijiet fil-Parti C tal-Anness II tad-Direttiva 2007/46/KE: …

9.10.3.

Sits

9.10.3.1.

Għadd ta' postijiet għas-sits (s): …

16.

AĊĊESS GĦALL-INFORMAZZJONI DWAR IT-TISWIJA U L-MANUTENZJONI TAL-VETTURA

16.1.

Indirizz tas-sit web prinċipali għall-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura: …

16.1.1.

Data li minnha jkun disponibbli (mhux aktar tard minn 6 xhur mid-data tal-approvazzjoni tat-tip): …

16.2.

Termini u kundizzjonijiet ta' aċċess għas-sit web: …

16.3.

Format tal-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura aċċessibbli permezz tas-sit web: …

▼M2

Noti ta' spjega:

(1) Ħassar fejn mhux applikabbli (hemm każijiet fejn ma għandu jitħassar xejn fejn tkun applikabbli aktar minn entrata waħda)

(2) Speċifika t-tolleranza.

(3) Jekk jogħġbok ikteb hawnhekk il-valuri għoljin u baxxi għal kull varjant.

(6) Il-vetturi jistgħu jiġu forniti b'petrol kif ukoll bi fjuwil gassuż iżda, meta s-sistema tal-petrol tkun imwaħħla għal finijiet ta' emerġenza jew ta' startjar biss u li t-tank tal-petrol ma jkunx jista' jesa' aktar minn 15-il litru ta' petrol, se jitqiesu għat-test bħala vetturi li jistgħu jaħdmu biss bi fjuwil gassuż.

(7) Tagħmir mhux obbligatorju li jaffettwa d-dimensjonijiet tal-vettura għandu jiġi speċifikat.

(c) Ikklassifikati skont id-definizzjonijiet stabbiliti fil-Parti A tal-Anness II.

(f) Fejn ikun hemm verżjoni waħda b'kabina normali u oħra b'kabina tal-irqad, iż-żewġ settijiet ta' mases u dimensjonijiet għandhom ikunu ddikjarati.

(g) Standard ISO 612: 1978 — Vetturi tat-triq — Dimensjonijiet tal-vetturi bil-mutur u tal-vetturi rmunkati — termini u definizzjonijiet.

(h) Il-massa tas-sewwieq hija vvalutata għal 75 kg.

Is-sistemi li fihom likwidi (ħlief dawk għall-ilma użat li jridu jibqgħu vojta) jimtlew 100 % tal-kapaċità speċifikata mill-manifattur.

L-informazzjoni msemmija fil-punti 2.6(b) u 2.6.1(b) ma għandhiex bżonn tiġi pprovduta għall-vetturi tal-kategoriji N 2, N 3, M 2, M 3, O 3, u O 4.

(i) Għal trejlers jew semitrejlers, u għal vetturi gganċjati ma' trejler jew semitrejler, li jpoġġu tagħbija vertikali sinifikanti fuq l-apparat ta' gganċjar jew il-ħames rota, din it-tagħbija, diviża bl-aċċelerazzjoni standard ta' gravità, hija inkluża fil-massa massima teknikament permissibbli.

(k) Fil-każ ta' vettura li tista' taħdem bil-petrol, bid-diżil, eċċ., jew ukoll, b'taħlita ma' fjuwil ieħor, l-elementi għandhom jiġu ripetuti.

Fil-każ ta' magni u sistemi mhux konvenzjonali, dettalji ekwivalenti għal dawk imsemmija hawn għandhom jiġu fornuti mill-manifattur.

(l) Din iċ-ċifra għandha tiżdied jew titnaqqas sal-eqreb parti minn għaxra ta' millimetru.

(m) Dan il-valur għandu jiġi kkalkolat (π = 3,1416) u mqarreb għall-eqreb cm3.

(n) Determinat skont ir-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 715/2007 jew ir-Regolament (KE) Nru 595/2009, kif applikabbli.

(o) Stabbilita skont ir-rekwiżiti tad-Direttiva tal-Kunsill 80/1268/KEE (ĠU L 375, 31.12.1980, p. 36).

(p) Id-dettalji speċifikati għandhom jingħataw għal kwalunkwe varjant propost.

(q) Fir-rigward tat-trejlers, il-veloċità massima permessa mill-manifattur.

(w) Ekoinnovazzjonijiet.

(w1) Jekk ikun meħtieġ espandi t-tabella, uża ringiela żejda għal kull ekoinnovazzjoni.

(w2) In-numru tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-ekoinnovazzjoni.

(w3) Assenjat fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-ekoinnovazzjoni.

(w4) Bi qbil tal-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip, jekk tiġi applikata metodoloġija ta' mmudellar minflok iċ-ċiklu tat-test tat-tip 1, dan il-valur għandu jkun dak ipprovdut mill-metodoloġija tal-immudellar.

(w5) Is-somma tal-emissjonijiet ta' CO2 iffrankati minn kull ekoinnovazzjoni individwali.

▼M1
Appendiċi 3a

Pakkett ta’ Dokumentazzjoni Estiża

Il-pakkett ta’ dokumentazzjoni estiża għandu jinkludi din l-informazzjoni dwar kull Strateġija Awżiljarja għall-Kontroll tal-Emissjonijiet (AES):

(a) dikjarazzjoni mill-manifattur li l-vettura ma fiha l-ebda tagħmir ta’ riduzzjoni li mhuwiex kopert minn waħda mill-eċċezzjonijiet fl-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 715/2007;

(b) deskrizzjoni tal-magna u l-istrateġiji u t-tagħmir ta’ kontroll tal-emissjonijiet użati, kemm softwer kif ukoll ħardwer, u kwalunkwe kundizzjoni li taħtha l-istrateġiji u t-tagħmir ma jaħdmux bħalma jagħmlu waqt l-ittestjar għat-TA;

(c) dikjarazzjoni tal-verżjonijiet ta’ softwer użati biex jikkontrollaw dawn l-AES/BES, inklużi ċ-checksums xierqa ta’ dawn il-verżjonijiet ta’ softwer u l-istruzzjonijiet lill-awtorità dwar kif jinqraw iċ-checksums; id-dikjarazzjoni għandha tiġi aġġornata u mibgħuta lill-Awtorità tal-Approvazzjoni tat-Tip li jkollha dan il-pakkett ta’ dokumentazzjoni estiża kull meta jkun hemm verżjoni ta’ softwer ġdida li għandha impatt fuq l-AES/BES

(d) raġunament tekniku dettaljat ta’ kwalunkwe AES; li jinkludi l-ispjegazzjonijiet dwar għalfejn għandha tapplika waħda mill-klawżoli ta’ eċċezzjoni mill-projbizzjoni ta’ tagħmir ta’ riduzzjoni fl-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 715/2007, fejn applikabbli; li jinkludi element(i) ta’ ħardwer li jridu jiġu protetti mill-AES, jekk applikabbli; u/jew prova ta’ ħsara fil-magna li tkun ġrat f’daqqa u tkun irreparabbli li ma tistax tiġi evitata permezz ta’ manutenzjoni regolari u sseħħ fin-nuqqas tal-AES flimkien mal-valutazzjoni tar-riskju li tevalwa r-riskju bl-AES u mingħajrha; spjegazzjoni motivata dwar għaliex hemm il-ħtieġa li tintuża AES għall-istartjar tal-magna;

(e) deskrizzjoni tal-loġika ta’ kontroll tas-sistema tal-fjuwil, tal-istrateġiji ta’ sinkronizzazzjoni u tal-punti ta’ swiċċjar tas-sistema tal-karburant fil-modalitajiet kollha ta’ tħaddim;

(f) deskrizzjoni tar-relazzjonijiet ġerarkiċi bejn l-AES (jiġifieri, meta aktar minn AES waħda jistgħu jkunu attivi fl-istess ħin, indikazzjoni ta’ liema AES tirrispondi l-ewwel, il-metodu li permezz tiegħu jinteraġixxu l-istrateġiji, li jinkludi dijagrammi tal-fluss tad-dejta u l-loġika tad-deċiżjonijiet u kif il-ġerarkija tiżgura li l-emissjonijiet mill-AES kollha jiġu kkontrollati sal-inqas livell prattiku;

(g) lista ta’ parametri li jitkejlu u/jew jiġu kkalkolati mill-AES, flimkien mal-iskop ta’ kull parametru mkejjel u/jew ikkalkolat u kif kull wieħed minn dawn il-parametri huwa relatat ma’ ħsara fil-magna; inkluż il-metodu tal-kalkolu u kemm dawn il-parametri kkalkolati jirrelataw tajjeb mal-istat reali tal-parametru li qed jiġi kkontrollat u kwalunkwe tolleranza li tirriżulta jew fattur ta’ sigurtà inkorporat fl-analiżi;

(h) lista ta’ parametri ta’ kontroll tal-magna/emissjonijiet li huma modulati bħala funzjoni tal-parametri mkejla jew ikkalkolati u l-medda ta’ modulazzjoni għal kull parametru ta’ kontroll tal-magna/emissjoni; flimkien mar-relazzjoni bejn il-parametri ta’ kontroll tal-magna/emissjonijiet u l-parametri mkejla jew ikkalkolati;

(i) valutazzjoni dwar kif l-AES se tikkontrolla l-emissjonijiet waqt is-sewqan reali sal-inqas livell prattiku, inkluża analiżi dettaljata taż-żieda mistennija tat-total ta’ inkwinanti regolati u ta’ emissjonijiet tas-CO2 bl-użu tal-AES, meta mqabbla mal-Istrateġija Bażi għall-Emissjonijiet (BES).

▼B
Appendiċi tad-dokument ta’ informazzjoni

INFORMAZZJONI DWAR IL-KUNDIZZJONIJIET TAT-TEST

1.    Lubrikanti użati

1.1.   Lubrikant tal-magna

1.1.1. Għamla: …

1.1.2. Tip: …

1.2.   Lubrikant tal-gerboks

1.2.1. Għamla: …

1.2.2. Tip: …

(iddikjara l-perċentwali ta’ żejt fit-taħlita jekk din tikkonsisti minn taħlita ta’ lubrikant u fjuwil)

2.    Informazzjoni dwar it-tagħbija fit-triq

2.1.   It-tip ta’ gerboks (manwali/awtomatika/CVT)

▼M2VL (jekk eżistenti)

VH

V rappreżentattivi (għall-familja tal-matriċi tat-tagħbija fit-triq biss)

2.2.  It-tip ta' karozzerija tal-vettura (varjant/verżjoni)

2.2.  It-tip ta' karozzerija tal-vettura (varjant/verżjoni)

2.2.  It-tip ta' karozzerija tal-vettura (varjant/verżjoni)

2.3.  Il-metodu użat għat-tagħbija fit-triq (kejl jew kalkolu skont il-familja ta' tagħbija fit-triq)

2.3.  Il-metodu użat għat-tagħbija fit-triq (kejl jew kalkolu skont il-familja ta' tagħbija fit-triq)

2.3.  Il-metodu użat għat-tagħbija fit-triq (kejl jew kalkolu skont il-familja ta' tagħbija fit-triq)

2.4.  Informazzjoni mit-test dwar it-tagħbija fit-triq

2.4.  Informazzjoni mit-test dwar it-tagħbija fit-triq

2.4.  Informazzjoni mit-test dwar it-tagħbija fit-triq

2.4.1.  L-għamla u t-tip tat-tajers:

2.4.1.  L-għamla u t-tip tat-tajers:

2.4.1.  L-għamla u t-tip tat-tajers:

2.4.2.  Id-dimensjonijiet tat-tajers (quddiem/wara)

2.4.2.  Id-dimensjonijiet tat-tajers (quddiem/wara)

2.4.2.  Id-dimensjonijiet tat-tajers (quddiem/wara)

2.4.4.  Il-pressjoni tat-tajers (quddiem/wara) (kPa):

2.4.4.  Il-pressjoni tat-tajers (quddiem/wara) (kPa):

2.4.4.  Il-pressjoni tat-tajers (quddiem/wara) (kPa):

2.4.5.  Ir-reżistenza tat-tajers għad-dawrien (quddiem/wara) (kg/t):

2.4.5.  Ir-reżistenza tat-tajers għad-dawrien (quddiem/wara) (kg/t):

2.4.5.  Ir-reżistenza tat-tajers għad-dawrien (quddiem/wara) (kg/t) u l-klassi RR (A-G):

2.4.6.  Il-massa tat-test tal-vettura (kg):

2.4.6.  Il-massa tat-test tal-vettura (kg):

2.4.6.  Il-massa tat-test tal-vettura (kg):

2.4.7.  Delta Cd.A mqabbla ma' VH (m2)

 

 

2.4.8.  Koeffiċjent f0, f1, f2 tat-tagħbija fit-triq

2.4.8.  Koeffiċjent f0, f1, f2 tat-tagħbija fit-triq

2.4.8.  Koeffiċjent f0, f1, f2 tat-tagħbija fit-triq

 

 

2.4.9.  Erja frontali m2 (0,0000 m2)

 

 

2.4.10.  Informazzjoni dwar l-għodda għall-kalkolu tat-tgħabija fit-triq għal VH u VL

▼B
Appendiċi 4

MUDELL TAĊ-ĊERTIFIKAT TAL-APPROVAZZJONI TAT-TIP KE

(Format massimu: A4 (210 × 297 mm))

ĊERTIFIKAT TAL-APPROVAZZJONI TAT-TIP KE

Timbru tal-entità amministrattiva

Komunikazzjoni dwar:

 Approvazzjoni tat-tip KE (1),