4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/40


2009. április 2-án benyújtott kereset — Eliza kontra OHIM — Went Computing Consultancy Group (eliza)

(T-130/09. sz. ügy)

2009/C 153/78

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Eliza Corporation (Beverly, Egyesült Államok) (képviselő: R. Köbbing ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Went Computing Consultancy Group BV (Utrecht, Hollandia)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának az R 1244/2008-4. sz. ügyben 2009. február 2-án hozott határozatát; és

az Elsőfokú Bíróság az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: A felperes.

Az érintett közösségi védjegy: Az „eliza” ábrás védjegy a 9., 37. és 42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: Az „ELISE” közösségi szóvédjegy a 9., 16., 35. és 42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában.

A felszólalási osztály határozata: A felszólalási osztály helyt adott a felszólalásnak.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 40/94 tanácsi rendelet (1) 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának (helyébe lépett a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontja) megsértése, mivel a fellebbezési tanács tévesen állapította meg, hogy az érintett vásárlóközönség összetévesztheti az érintett védjegyeket.


(1)  Helyébe lépett a közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 78., 1. o.)