Cjeloživotno učenje – ključne kompetencije

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Preporuka 2006/962/EZ o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje

KOJI JE CILJ OVE PREPORUKE?

Preporukom se vlade EU-a pozivaju da učine podučavanje i učenje ključnih kompetencija dijelom svojih strategija za cjeloživotno učenje. Preporuka prepoznaje osam ključnih kompetencija koje su temeljne za svakog pojedinca u društvu temeljenom na znanju.

KLJUČNE TOČKE

POZADINA

U sve globaliziranijem svijetu pojedincima je potreban širok raspon vještina kako bi se prilagodili i napredovali u okolini koja se brzo mijenja. Izvorni program cjeloživotnog obrazovanja oblikovan je kako bi ljudima ponudio mogućnosti učenja u bilo kojem životnom razdoblju.

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Preporuka 2006/962/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje (SL L 394, 30.12.2006., str. 10.–18.).

Posljednje ažuriranje 10.10.2016