4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/30


Court of Appeal (Egyesült Királyság) által 2009. május 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs kontra Axa UK plc

(C-175/09. sz. ügy)

2009/C 153/59

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Court of Appeal

Az alapeljárás felei

Felperes: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

Alperes: Axa UK plc

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Melyek annak a mentességet élvező szolgáltatásnak a jellemzői, amely „pénzátutalással […] jár[…], és változást […] eredményez[…] a jogi és pénzügyi helyzetben”? Különösen:

a)

Alkalmazandó-e a mentesség azokra a szolgáltatásokra melyek máshogy nem nyújthatók a pénzügyi intézmények által, mint i. az egyik számla megterhelésével, ii. egy másik számlán ezzel megegyező összeg jóváírásával, vagy iii. az i. és ii. közötti közbenső művelet teljesítésével?

b)

Alkalmazandó-e a mentesség azokra a szolgáltatásokra, melyek nem tartalmazzák az egyik számla megterhelésére és a másik számlán ezzel megegyező összeg jóváírására irányuló műveletek teljesítését, de amelyek az átutalás teljesülése esetén ezen átutalás elindításának tekinthetők?

2.

Az SDC-ügy figyelembevételével a 13. cikk B. része d) pontjának 3. alpontja értelmében vett mentességet élvező szolgáltatást nyújt-e valamely kereskedő (aki maga nem bank), ha az ügyfele részére végzett tevékenység 1. magában foglalja a pénzfizetések ügyfél részére harmadik személytől történő beszedését, feldolgozását és továbbküldését; különösen az alábbi műveleteket:

a)

az információküldést egy harmadik személy bankjának arról, hogy a harmadik személy bankszámlájáról a kereskedő saját bankszámlájára történő fizetést teljesítse a banknak a harmadik személy által adott állandó meghatalmazás alapján (a „rendszeres átutalási megbízás” rendszerének megfelelően); és ezt követően, ha a bank teljesíteti a fizetést,

b)

saját bankjának utasítását arra, hogy a pénzt a saját bankszámlájáról utalja át az ügyfél bankszámlájára, de 2. nem tartalmazza a) az egyik bankszámla megterhelését, b) az ezzel megegyező összeg jóváírását a másik bankszámlán, vagy c) bármely a) és b) közötti közbenső művelet elvégzését?

3.

Eltérő válasz adandó-e a (fenti) 2. kérdésre, ha az abban megjelölt szolgáltatást úgy teljesítik, hogy az információt egy elektronikus rendszernek továbbítják, amely ezt követően automatikusan kapcsolatba lép az érintett bankokkal, még abban az esetben is, ha az információtovábbítás nem minden esetben eredményez átutalást (pl. mert a harmadik személy megszüntette az állandó meghatalmazását vagy számláján nincs elegendő fedezet)?