29.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 348/12


A Bizottság határozatának összefoglalója

(2010. június 23.)

az EUMSZ 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárásról

(Ügyszám COMP/39.092 – Fürdőszobai szerelvények és felszerelések)

(az értesítés a C(2010) 4185. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol, francia, német és olasz nyelvű szöveg hiteles)

2011/C 348/09

2010. június 23-án a Bizottság határozatot fogadott el az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 101. cikke szerinti eljárással kapcsolatban. Az 1/2003/EK tanácsi rendelet  (1) 30. cikkének rendelkezései alapján a Bizottság ezúton teszi közzé a felek nevét, a határozat lényegét és a kiszabott büntetéseket, figyelembe véve a vállalkozások üzleti titkaik védelmére vonatkozó jogos érdekét. A határozat szövegének betekinthető változata megtalálható a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján az alábbi címen:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases

1.   BEVEZETÉS

(1)

A határozat címzettje a fürdőszobai szerelvények és felszerelések területén tevékenységet folytató 17 vállalkozáshoz tartozó 62 jogi személy volt, akik megsértették az EUMSZ 101. cikkét és az EGT-megállapodás 53. cikkét. A címzettek 1992. október 16. és 2004. november 9. között egyrendbeli, folytatólagosan elkövetett és összetett jogsértésében vettek részt Ausztriában, Németországban, Hollandiában, Olaszországban, Belgiumban és Franciaországban azáltal, hogy egyeztették egymással az éves áremeléseket és a különleges események (nyersanyagárak emelkedése, útdíjak, az euro bevezetése) alkalmával végrehajtott áremeléseket, rögzítették a minimumárakat és az árengedményeket, továbbá érzékeny üzleti információkat cseréltek egymással.

2.   AZ ÜGY LEÍRÁSA

2.1.   Az eljárás

(2)

Az ügyet a Masco 2004. július 15-i mentességi kérelmét követően a Bizottság 2002. évi engedékenységi közleménye alapján indították. A Bizottság 2004 novemberében a határozat több címzettjénél végzett helyszíni ellenőrzések (Ausztriában, Belgiumban, Hollandiában, Németországban és Olaszországban) során további bizonyítékokat szerzett. Az ellenőrzéseket követően a Grohe, az Ideal Standard, a Hansa, a Dornbracht, a Roca és az Artweger vállalkozás is engedékenységi kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz, és az intézmény több információkérést küldött.

(3)

2007. március 26-án a Bizottság kifogásközlést adott ki, és az összes vállalkozás számára biztosította az aktába való betekintést, valamint lehetőséget nyújtott arra, hogy írásban, továbbá a 2007. november 12–14-i szóbeli meghallgatáson előadja a Bizottság előzetes álláspontjával szembeni védekezését. A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2010. május 25-én és 2010. június 18-án kedvező véleményt adott, a Bizottság pedig 2010. június 23-án elfogadta a határozatot.

2.2.   A jogsértés összefoglalása

(4)

A határozat tárgya az EUMSZ 101. cikkének és az EGT-megállapodás 53. cikkének egyrendbeli és folytatólagosan elkövetett megsértése a fürdőszobai szerelvények és felszerelések tekintetében az alábbi termékcsoportok esetében: csaptelepek és szerelvények, kerámia szaniteráruk és zuhanykabinok.

(5)

A jogsértés az éves áremelések egymással történő egyeztetéséből, valamint a különleges események (pl. nyersanyagárak emelkedése, útdíjak, az euro bevezetése) alkalmával végrehajtott áremelések egyeztetéséből, a minimumárak és árengedmények rögzítéséből és az érzékeny üzleti információk cseréjéből állt. Az árak egyeztetése elsősorban 13 különböző nemzeti kereskedelmi szövetségben tartott ülések és néhány vállalkozás közötti kétoldalú szerződések keretében zajlott 1992 és 2004 között, és a gyártók nagykereskedők felé történő értékesítésére összpontosult.

(6)

A kartell hat tagállamra terjedt ki: Németországra, Ausztriára, Olaszországra, Belgiumra, Franciaországra és Hollandiára. Hollandia esetében a határozat megállapítja ugyan a jogsértést, de nem szab ki pénzbírságot, mivel ezen ország esetében 2009. december 31-től elévült a jogsértés.

(7)

A határozat szerint az említett hat tagállamban a három termékcsoport esetében egyrendbeli, folytatólagosan elkövetett és összetett jogsértés áll fenn. Az érintett 17 vállalkozáscsoportból azon 8 vállalkozást (Masco, American Standard, Grohe, Hansa, Duravit, Duscholux, Sanitec és Villeroy & Boch) tették felelőssé a hat tagállam mindegyikében elkövetett egyrendbeli, folytatólagosan elkövetett és összetett jogsértésért, amelyek esetében megállapítást nyert, hogy tisztában kellett lenniük a kartell általános kiterjedésével és alapvető jellegével. A többi vállalkozást csak azon országokban tették felelőssé az egyrendbeli, folytatólagosan elkövetett és összetett jogsértésért, amelyekben ténylegesen részt vettek a kartellben, mivel nem volt megállapítható, hogy e vállalkozások tisztában voltak a kartell teljes földrajzi kiterjedésével (2).

(8)

Minden egyes címzett a kartell-megállapodásokban való saját részvételének megfelelően felel, tehát vagy közvetlen résztvevőként, vagy pedig anyavállalat esetében azért, mert a szóban forgó időszakában az anyavállalat döntő befolyást gyakorolt a leányvállalat magatartására, és így az utóbbi magatartása az előbbinek tudható be.

2.3.   Címzettek és időtartam

(9)

A határozat címzettje a következő 17 vállalkozáshoz tartozó 62 jogi személy: a Masco, a Grohe, az Ideal Standard, (3) a Roca, a Hansa, a Dornbracht, a Sanitec, a Villeroy & Boch, a Duravit, a Duscholux, a Kludi, az Artweger, a Cisal, a Mamoli, a RAF, a Teorema és a Zucchetti.

(10)

A határozat egyes címzettjei az alábbi időtartamban vettek részt a jogsértésben:

a)

Masco Corporation (1995.1.1–2004.7.15.); Hansgrohe AG (1992.10.16–2004.7.15.; Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH (2002.11.6–2004.7.15.); Hansgrohe Handelsgesellschaft GmbH (1995.5.30–2004.7.15.); Hansgrohe SA/N.V. (2000.9.21–2004.7.15.), Hansgrohe B.V. (1994.9.28–1999.12.31.); Hansgrohe Sarl (2004.5.1–2004.7.15.); Hansgrohe S.R.L. (1992.10.16–2004.7.15.); Hüppe GmbH (1994.9.15–2004.7.15.); Hüppe GesmbH (1994.10.12–1994.7.15.); Hüppe Belgium SA (N.V.) (2003.3.10–2004.7.15.); Hüppe B.V. (1999.1.20–1999.12.31.).

b)

Grohe Beteiligungs GmbH (1993.3.15–2004.11.9.); Grohe AG (1993.3.15–2004.11.9.); Grohe Deutschland Vertriebs GmbH (1998.3.6–2004.11.9.); Grohe Gesellschaft GmbH (1994.7.21–2004.11.9.); Grohe SA (N.V.) (2000.9.21–2004.11.9.; Grohe Sarl (2002.12.10–2004.11.9.); Grohe SpA (1993.3.15–2004.11.9.); Grohe Nederland B.V. (1994.9.28–1999.12.31.).

c)

Trane Inc. (1993.3.15–2004.11.9.), WABCO Europe BVBA (2001.10.29–2004.11.9.); WABCO Austria GesmbH (1994.7.21–2004.11.9.), Ideal Standard GmbH (2003.3.19–2004.11.9.); Ideal Standard Produktions-GmbH (2001.10.30–2004.11.9.); Ideal Standard France (2002.12.10–2004.11.9.); Ideal Standard Italia s.r.l. (1993.3.15–2004.11.9.), Ideal Standard Nederland B.V. (1994.11.30–1999.12.31.).

d)

Hansa Metallwerke AG (1992.10.16–2004.11.9.; Hansa Nederland B.V. from 1996.11.26–1999.12.31.); Hansa Italiana s.r.l. (1992.10.16–2004.11.9.); Hansa Belgium BVBA-SPRL (2003.3.10–2004.11.9.) és Hansa Austria GmbH (1994.7.21–2004.11.9.).

e)

Sanitec Europe Oy (1994.10.12–2004.11.9.); Allia S.A.S. (2004.2.25–2004.11.9.); Produits Céramiques de Touraine SA (2004.2.25–2004.11.9.); Keramag Keramische Werke AG (1994.10.12–2004.11.9.); Koninklijke Sphinx B.V. (1994.9.28–2004.11.9.); Koralle Sanitärprodukte GmbH (1996.1.24–2004.11.9.); Pozzi Ginori SpA (1996.5.14–2001.9.14.).

f)

Villeroy & Boch AG (1994.9.28–2004.11.9.); Villeroy & Boch Austria GmbH (1994.10.12–2004.11.9.); Villeroy & Boch Belgium SA (N.V.) (2001.10.30–2004.11.9.); Villeroy & Boch S.A.S. (2004.2.25–2004.11.9.).

g)

Duravit AG (2000.7.7–2004.11.9.); Duravit BeLux Sprl/Bvba (2001.10.30–2004.11.9.); Duravit SA (2004.2.25–2004.11.9.).

h)

Duscholux GmbH & Co. KG (1994.11.29–2004.11.9.), Duscholux Belgium SA/N.V. (2000.9.21–2004.11.9.), DPM Duschwand-Produktions- und Montagegesellschaft GmbH. (1994.9.15–2004.11.9.).

i)

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik (1998.3.6–2004.11.9.).

j)

Kludi GmbH & Co. KG (1998.3.6–2004.11.9.), Kludi Armaturen GmbH & Co. KG (1994.7.21–2004.11.9.).

k)

Roca Sanitario SA (1999.10.29–2004.11.9.), Roca Sarl (2002.12.10–2004.11.9.), Laufen Austria AG (1994.10.12–2004.11.9.).

l)

Artweger GmbH. & Co. KG (1994.10.12–2004.11.9.).

m)

Rubinetteria Cisal SpA (1993.3.15–2004.11.9.).

n)

Mamoli Robinetteria SpA (2000.10.18–2004.11.9.).

o)

RAF Rubinetteria SpA (1993.3.15–2004.11.9.).

p)

Rubinetterie Teorema SpA (1993.3.15–2004.11.9.).

q)

Zucchetti Rubinetteria SpA (1992.10.16–2004.11.9.).

2.4.   Korrekciós intézkedések

(11)

A határozat a bírságokról szóló 2006. évi iránymutatást (4) alkalmazza.

2.4.1.   A bírság alapösszege

(12)

A bírság alapösszegét a jogsértés utolsó évében (a legtöbb vállalkozás esetében 2003-ban) az érintett földrajzi területen az egyes vállalkozások fürdőszobai felszerelések és szerelvények nagykereskedők felé történő eladási értékének arányában határozták meg, amit megszoroztak minden egyes vállalkozás jogsértésben való részvétele éveinek és hónapjainak számával (változó összeg), és ehhez hozzáadtak egy, szintén az eladási érték arányában kiszámított kiegészítő összeget (belépési díj) annak érdekében, hogy elrettentsenek a horizontális árrögzítési megállapodásoktól.

(13)

Figyelembe véve a jogsértés természetét, valamennyi érintett vállalkozás együttes piaci részesedését, a jogsértés földrajzi hatókörét és a végrehajtást, a változó összeget és a belépési díjat is 15 %-ban állapították meg.

2.4.2.   Az alapösszeg korrigálása

(14)

A jelen ügyben nincsenek súlyosbító vagy enyhítő körülmények. Az elrettentő hatás érdekében nem alkalmaztak növelést.

2.4.3.   A forgalom 10 %-ára vonatkozó korlátozás alkalmazása

(15)

A kiszabott bírság összege két vállalkozás kivételével valamennyi vállalkozás esetében eléri az 1/2003/EK rendeletben említett 10 %-os forgalmi korlátot. A megfelelő bírságokat ennek megfelelően kiigazították.

2.4.4.   A 2002. évi engedékenységi közlemény alkalmazása: a bírságok mérséklése

(16)

A 2002. évi engedékenységi közlemény alkalmazásában a Masco teljes mentességet kapott a bírságok alól. A Grohe és az Ideal Standard bírságát 30 %-kal csökkentették. A Bizottság emellett az engedékenységi közlemény 23. bekezdése értelmében az Ideal Standard bírságának kiszabásakor nem vette figyelembe a belgiumi kerámiákra és a franciaországi csaptelepekre és szerelvényekre vonatkozó tényeket. Ez azért történt így, mert az Ideal Standard elsőként értesítette a Bizottságot az ezen termékcsoportok és országok kapcsán megállapított jogsértésről, ami korábban nem volt ismeretes a Bizottság számára. A Hansa, a Roca, a Dornbracht és az Artweger által benyújtott engedékenységi kérelmeket elutasították annak alapján, hogy nem képviseltek jelentős hozzáadott értéket a már a Bizottság birtokában lévő bizonyítékokhoz képest.

2.4.5.   Fizetésképtelenség

(17)

10 vállalkozás a bírságokról szóló 2006. évi iránymutatás 35. pontja alapján fizetési képességének hiányára hivatkozott. A Bizottság ezen igényeket figyelembe vette és gondos elemzés alá vonta a fenti vállalkozások pénzügyi helyzetét és az adott szociális és közgazdasági környezetet.

(18)

A vállalkozások pénzügyi helyzetének értékelésekor a Bizottság megvizsgálta a vállalkozások közelmúltbeli és aktuális pénzügyi kimutatásait, valamint a következő évekre való előrejelzéseit. A Bizottság tekintettel volt a vállalkozások megbízhatóságát, jövedelmezőségét, fizetőképességét és likviditását, valamint sajáttőke- és pénzforgalmi helyzetét mérő számos pénzügyi mutatóra. A Bizottság ezen túlmenően számításba vette a külső pénzügyi partnerekkel (pl. bankokkal) és a részvényesekkel fenntartott kapcsolatokat. Az elemzés a szerkezetátalakítási tervekre is kiterjedt.

(19)

A Bizottság valamennyi elegendően kritikus pénzügyi helyzetben lévő vállalkozás esetében értékelte az adott szociális és közgazdasági környezetet. Ezen összefüggésben figyelembe vették a gazdasági és pénzügyi világválságnak a fürdőszobai szerelvények ágazatára gyakorolt hatását. A Bizottság a szóban forgó öt vállalkozást illetően arra a következtetésre jutott, hogy a bírság eszközeikre nézve jelentős értékcsökkenéssel járna.

(20)

A Bizottság elemzése alapján – tekintettel a vállalkozások nehéz pénzügyi helyzetére – három vállalkozás bírságát 50 %-kal és további kettő bírságát 25 %-kal csökkentették.

3.   A HATÁROZATTAL KISZABOTT BÍRSÁGOK

1.

 

0 EUR

Masco Corporation, Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, Hansgrohe SA/N.V., Hansgrohe B.V., Hansgrohe Sarl, Hansgrohe S.R.L., Hüppe GmbH, Hüppe GesmbH, Hüppe Belgium SA (N.V.) és Hüppe B.V.

2.

a)

25 372 377 EUR

Grohe Deutschland Vertriebs GmbH, Grohe Beteiligungs GmbH és Grohe AG egyetemlegesen

b)

4 917 533 EUR

Grohe Gesellschaft mbH, Grohe Beteiligungs GmbH és Grohe AG egyetemlegesen

c)

4 132 820 EUR

Grohe SA (N.V.), Grohe Beteiligungs GmbH és Grohe AG egyetemlegesen

d)

6 277 702 EUR

Grohe Sarl, Grohe Beteiligungs GmbH és Grohe AG egyetemlegesen

e)

14 124 828 EUR

Grohe SpA, Grohe Beteiligungs GmbH és Grohe AG egyetemlegesen

f)

0 EUR

Grohe Nederland B.V., Grohe Beteiligungs GmbH és Grohe AG egyetemlegesen

ÖSSZESEN

54 825 260 EUR

 

3.

a)

259 066 294 EUR

Trane Inc.

b)

44 995 552 EUR

WABCO Europe BVBA és Trane Inc. egyetemlegesen

c)

1 519 000 EUR

WABCO Austria GesmbH, WABCO Europe BVBA és Trane Inc. egyetemlegesen

d)

0 EUR

Ideal Standard France, WABCO Europe BVBA és Trane Inc. egyetemlegesen

e)

12 323 430 EUR

Ideal Standard Italia s.r.l., WABCO Europe BVBA és Trane Inc. egyetemlegesen

f)

5 575 920 EUR

Ideal Standard GmbH, WABCO Europe BVBA és Trane Inc. egyetemlegesen

g)

0 EUR

Ideal Standard Produktions-GmbH, WABCO Europe BVBA és Trane Inc. egyetemlegesen

h)

2 611 000 EUR

WABCO Austria GesmbH és Trane Inc. egyetemlegesen

i)

0 EUR

Ideal Standard Nederland B.V.

ÖSSZESEN

326 091 196 EUR

 

4.

a)

17 700 000 EUR

Roca Sanitario SA és Laufen Austria AG egyetemlegesen

b)

6 700 000 EUR

Roca SARL és Roca Sanitario SA egyetemlegesen

c)

14 300 000 EUR

Laufen Austria AG

ÖSSZESEN

38 700 000 EUR

 

5.

a)

10 181 196 EUR

Hansa Metallwerke AG

b)

2 212 713 EUR

Hansa Austria GmbH és Hansa Metallwerke AG egyetemlegesen

c)

2 036 239 EUR

Hansa Italiana s.r.l. és Hansa Metallwerke AG egyetemlegesen

d)

111 314 EUR

Hansa Belgium BVBA-SPRL és Hansa Metallwerke AG egyetemlegesen

e)

0 EUR

Hansa Nederland B.V. és Hansa Metallwerke AG egyetemlegesen

ÖSSZESEN

14 541 462 EUR (5)

 

6.

 

12 517 671 EUR

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik

7.

a)

9 873 060 EUR

Sanitec Europe Oy

b)

26 068 884 EUR

Keramag Keramische Werke AG és Sanitec Europe Oy egyetemlegesen

c)

1 395 690 EUR

Koninklijke Sphinx B.V. és Sanitec Europe Oy egyetemlegesen

d)

4 579 610 EUR

Allia S.A.S. és Sanitec Europe Oy egyetemlegesen

e)

2 529 689 EUR

Produits Céramiques de Touraine SA, Allia S.A.S. és Sanitec Europe Oy egyetemlegesen

f)

4 520 000 EUR

Pozzi Ginori SpA és Sanitec Europe Oy egyetemlegesen

g)

5 233 840 EUR

Koralle Sanitärprodukte GmbH és Sanitec Europe Oy egyetemlegesen

h)

3 489 227 EUR

Koralle Sanitärprodukte GmbH

ÖSSZESEN

57 690 000 EUR

 

8.

a)

54 436 347 EUR

Villeroy & Boch AG

b)

6 083 604 EUR

Villeroy & Boch Austria GmbH és Villeroy & Boch AG egyetemlegesen

c)

2 942 608 EUR

Villeroy & Boch Belgium SA (N.V.) és Villeroy & Boch AG egyetemlegesen

d)

8 068 441 EUR

Villeroy & Boch S.A.S. és Villeroy & Boch AG egyetemlegesen

ÖSSZESEN

71 531 000 EUR

 

9.

a)

25 226 652 EUR

Duravit AG

b)

2 471 530 EUR

Duravit BeLux SPRL/BVBA és Duravit AG egyetemlegesen

c)

1 568 143 EUR

Duravit SA és Duravit AG egyetemlegesen

ÖSSZESEN

29 266 325 EUR

 

10.

a)

384 022 EUR

Duscholux GmbH & Co. KG

b)

128 007 EUR

Duscholux Belgium SA

c)

1 147 652 EUR

DPM Duschwand-Produktions- und Montagegesellschaft GmbH

ÖSSZESEN

1 659 681 EUR

 

11.

a)

3 233 192 EUR

Kludi GmbH & Co. KG

b)

2 282 253 EUR

Kludi Armaturen GmbH & Co. KG

ÖSSZESEN

5 515 445 EUR

 

12.

 

2 787 015 EUR

Artweger GmbH. & Co. KG

13.

 

1 196 269 EUR

Rubinetteria Cisal SpA

14.

 

1 041 531 EUR

Mamoli Robinetteria SpA

15.

 

253 600 EUR

RAF Rubinetteria SpA

16.

 

421 569 EUR

Rubinetterie Teorema SpA

17.

 

3 996 000 EUR

Zucchetti Rubinetteria SpA


(1)  HL L 1., 2003.1.4., 1. o.

(2)  Ezen vállalkozások közé tartozik a Roca (felelőssé tették Ausztriában és Franciaországban), a Dornbracht és a Kludi (felelőssé tették Ausztriában és Németországban), az Artweger (felelőssé tették Ausztriában) és az olasz vállalkozások közül a Cisal, a Mamoli, az RAF, a Teorema és a Zucchetti (valamennyit felelőssé tették Olaszországban, ahol az egyeztetés a határozat szerint csak csaptelepekre, szerelvényekre és kerámiákra terjedt ki.

(3)  A korábbi Ideal Standard csoportot mostanra felosztották több vállalkozásra. A korábbi Ideal Standard csoport részét képező jogi személyek listája, akik a határozat címzettjei, a (10) bekezdés c) pontjában találhatóak.

(4)  Iránymutatás az 1/2003/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján kiszabott bírságok megállapításáról (HL C 210., 2006.9.1., 2. o.).

(5)  Lásd az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárásra vonatkozó, a C(2010) 4185 végleges határozattal módosított 2011. március 1-jei határozatot, C(2011) 1178.