Konvencija Minamata o živem srebru

 

POVZETEK:

Sklep (EU) 2017/939 o sklenitvi Konvencije Minamata o živem srebru v imenu Evropske unije

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

Ta sklep v imenu EU odobrava Konvencijo Minamata o živem srebru – globalno pogodbo s ciljem varovanja zdravja ljudi in okolja pred škodljivimi učinki živega srebra. Konvencija je vključena v prilogo k sklepu.

KLJUČNE TOČKE

Konvencija Minamata o živem srebru – sklenjena pod okriljem Programa Združenih narodov za okolje – določa mednarodno zbirko pravil o sodelovanju in ukrepih za omejitev uporabe živega srebra in živosrebrovih spojin. Njen nadaljnji cilj je nadzorovati in zmanjševati antropogene emisije (ki se nanašajo na vpliv ljudi ali so njegova posledica) živega srebra in živosrebrovih spojin v zrak, vodo in zemljo.

Konvencija zajema celotni življenjski cikel živega srebra. Vključuje člene, ki uvajajo:

EU je sprejela Uredbo (EU) 2017/852, da bi državam EU omogočila izvajanje konvencije.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Uporablja se od 11. maja 2017.

OZADJE

Živo srebro je ugotovljeno kot snov, ki ustvarja znatne škodljive nevrološke in druge učinke na zdravje, posebna skrb je izražena glede njegovih škodljivih učinkov na še nerojene otroke in dojenčke. Globalni prenos živega srebra v okolju je bil ključni razlog za sprejem sklepa, da je pri reševanju problema onesnaževanja z živim srebrom potrebno globalno ukrepanje.

EU je podpisala Konvencijo Minamata o živem srebru oktobra 2013 in se je s tem zavezala, da bo zagotovila njegovo ratifikacijo in izvajanje.

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Sklep Sveta (EU) 2017/939 z dne 11. maja 2017 o sklenitvi Konvencije Minamata o živem srebru v imenu Evropske unije (UL L 142, 2.6.2017, str. 4–39).

POVEZANI DOKUMENTI

Sklep Sveta (EU) 2017/938 z dne 23. septembra 2013 o podpisu Konvencije Minamata o živem srebru v imenu Evropske unije (UL L 142, 2.6.2017, str. 2–3).

Uredba (EU) 2017/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o živem srebru in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1102/2008 (UL L 137, 24.5.2017, str. 1–21).

Zadnja posodobitev 05.06.2018