26.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 313/47


Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 491/2009 af 25. maj 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (»fusionsmarkedsordningen«)

( Den Europæiske Unions Tidende L 154 af 17. juni 2009, s. 1 )

Side 54, bilag V, sammenligningstabellen:

I stedet for:

»Forordning (EØF) nr. 479/2008

Denne forordning

Artikel 64, stk. 1, a), b) og c), i)-iv)

Artikel 122, andet stykke

Artikel 64, stk. 1, litra c), nr. v)-viii)

Artikel 122, tredje stykke

Artikel 64, stk. 1, litra d)

Artikel 122, tredje stykke

Artikel 66, stk. 1

—«

læses:

»Forordning (EØF) nr. 479/2008

Denne forordning

Artikel 64, stk. 1, litra a)

Artikel 122, andet stykke

Artikel 64, stk. 1, litra b), og litra c), nr. i)-iv)

Artikel 122, tredje stykke

Artikel 64, stk. 1, litra c), nr. v)-viii)

Artikel 122, fjerde stykke

Artikel 66, stk. 1

Artikel 125o, stk. 3, litra b)«