4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/4


A Bíróság (első tanács) 2009. április 30-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság, Wam SpA

(C-494/06. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Állami támogatások - Valamely vállalkozásnak bizonyos harmadik országokban történő letelepedése - Kedvezményes kamatozású kölcsönök - A tagállamok közötti kereskedelem érintettsége - A verseny torzítása - Harmadik államokkal folytatott kereskedelem - Bizottsági határozat - Az állami támogatás jogellenessége - Indokolási kötelezettség)

2009/C 153/06

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: V. Di Bucci és E. Righini, meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Olasz Köztársaság (képviselő: I. M. Braguglia meghatalmazott és P. Gentili avvocato dello Stato), Wam SpA (képviselő: E. Giliani avvocato)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróságnak (második tanács) a T-304/04. és T-316/04. sz., Olasz Köztársaság és Wam kontra Bizottság ügyben 2006. szeptember 6-án hozott ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amely ítéletében az Elsőfokú Bíróság megsemmisítette az Olaszország által a Wam SpA-nak nyújtott C 4/2003 (ex NN 102/2002) számú állami támogatásról szóló, 2004. május 19-i 2006/177/EK bizottsági határozatot (HL 2006. L 63., 11. o.)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi az első- és a másodfokú eljárás költségeinek viselésére.


(1)  HL C 20., 2007.1.27.