4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/36


Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 20-i ítélete — VIP Car Solutions kontra Parlament

(T-89/07. sz. ügy) (1)

(„Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések - Közösségi közbeszerzési eljárás - Az Európai Parlament képviselőinek a strasbourgi ülések alatt sofőrrel ellátott személygépkocsival és minibusszal történő szállítása - Az ajánlattevő ajánlatának elutasítása - Indokolási kötelezettség - A nyertes ajánlattevő által ajánlott ár közlésének megtagadása - Kártérítési kereset”)

2009/C 153/68

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: VIP Car Solutions (Hoenheim, Franciaország) (képviselők: G. Welzer és S. Leuvrey ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: D. Petersheim és M. Ecker meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészről a Parlament képviselőinek a strasbourgi ülések alatt sofőrrel ellátott személygépkocsival és minibusszal történő szállítására irányuló, PE/2006/06/UTD/1 sz. közbeszerzési eljárás tárgyát képező szerződés felperes részére történő odaítélését elutasító parlamenti határozat megsemmisítése iránti kérelem, másrészről kártérítés iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság megsemmisíti az Európai Parlament határozatát, amelyben elutasította a PE/2006/06/UTD/1 sz. közbeszerzési eljárás tárgyát képező szerződésnek a VIP Car Solutions SARL részére történő odaítélését.

2)

A keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Parlamentet kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 117., 2007.5.29.